Widea w YouTube z osobistym udziałem dra inż Jana Pająk
Świat bez pieniędzy: Ustrój Nirwany, 33:36 minut, YT od 2021/4/22, 1038 oglądnięć (2021/4/26), linki do opisów: #C7 z nirvana_pl.htm
Napędy Przyszłości (po polsku), 34:29 minut, YT od 2020/2/13, ponad 20081 oglądnięć (2020/5/17), opisy: #J4.1 do #J4.6 z propulsion_pl.htm
Future Propulsions (in English), 35:21 minutes, in YT since 2020/2/13, over 6519 views (2020/4/6), in #J4.1 to #J4.6 from propulsion.htm
Antriebe der Zukunft (auf Deutsch), 35:18 Minuten, in YT von 2020/2/14, mehr als 12082 Aufpassen (2020/9/11), in #J4.1 - #J4.6 propulsion.htm
Alien Planet 4K (bezdźwiękowy), 26 sekund, w YT od 2020/3/14, ponad 1681 oglądnięć (2020/8/18), opisy w #J4.3 z propulsion_pl.htm
Inka Wall 4K (lautlos), 17 second, in YT since 2020/3/14, over 452 views (2021/2/12), descriptions in #J4.6 propulsion.htm
Wall Stones 4K (silent), 20 Sekunden, in YT von 2020/3/14, mehr als 1049 Aufpassen (2020/5/5), in #J3, #J4.5 auf propulsion.htm
Zagłada ludzkości 2030, 34 minuty, w YT od 2018/5/6, ponad 2642583 oglądnięć (2020/4/12), opisy w 2030.htm
Rekord 2020 Plakietka trzech milionów wyświetleń filmu "Zagłada ludzkości 2030" w dniach od 2018/5/6 do 2020/9/5
2019/11/28 - dr Jan Pająk
Po opis powyższego zdjęcia patrz "Fot. #J4.3c" ze strony propulsion_pl.htm; Liczba odwiedzin niniejszej strony od 2020 roku:
Jak wielki jest Magnokraft? (po polsku), 4:02 minuty, w YT od 2017/4/26, ponad 6196 oglądnięć (2020/5/7), opisy w magnocraft_pl.htm
How big is the Magnocraft? (in English), 4:02 minutes, in YT since 2017/4/26, over 5682 views (2020/3/1), descriptions in magnocraft.htm
Wie groß ist der Magnokraft? (auf Deutsch), 4:02 Minuten, in YT von 2017/4/26, mehr als 5682 Aufpassen (2020/3/1), in magnocraft.htm
Dr Jan Pajak portfolio (po polsku), 34:09 minut, w YT od 2016/5/5, ponad 35000 oglądnięć (2020/3/1), opisy w portfolio_pl.htm
Dr Jan Pajak portfolio (in English), 32:49 minutes, in YT since 2016/5/5, over 2277 views (2020/3/1), descriptions in portfolio.htm
Dr Jan Pajak portfolio (auf Deutsch), 35:35 Minuten, in YT von 2016/5/6, mehr als 3109 Aufpassen (2020/3/1), in portfolio_de.htm
Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea (po polsku), 25:30 minut, od 2018/12/31, ponad 218190 ogl. (2020/2/15), opisy w tekst_3b.htm
Dr. Jan Pająk - Filozofia totalizmu (po polsku), 56:41 minut, w YT od 2016/12/10, ponad 14065 oglądnięć (2020/3/1), opisy w totalizm_pl.htm
Dr Jan Pajak - Philosophy of totalizm ( eng. ) (in English), 56:03 minutes, in YT since 2017/1/18, over 970 views (2020/2/15), see totalizm.htm
Jan Pająk - Polski naukowiec, który zmienił oblicze współczesnej nauki (po polsku), 1:40 minuta, w YT od 2016/12/7, ponad 1318 oglądnięć (2020/2/15), opisy w dipolar_gravity_pl.htm
Jan Pająk - Polish scientist, who changed the importance of modern science (in English), 1:39 minutes, in YT since 2016/12/10, over 265 views (2020/2/15), descriptions in partia_totalizmu_uk.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LrEkLGDVL2Y (polski i English), 6:09 minutes, in YT since 2020/10/13, over 2524 views (2021/1/28), opisy w #C7 z nirvana_pl.htm
Dr Jan Pająk - Telekineza (po polsku), 45:11 minut, w YT od 2016/10/14, ponad 21451 oglądnięć (2020/3/1), opisy w telekinesis_pl.htm
Dr. Jan Pająk - cz.1/2 (po polsku), 24:40 minut, w YT od 2016/6/25, ponad 23317 oglądnięć (2020/3/1), opisy w immortality_pl.htm
Dr. Jan Pająk - cz. 2/2 (po polsku), 39:38 minut, w YT od 2016/9/7, ponad 16155 oglądnięć (2020/3/1), opisy w timevehicle_pl.htm
Dr Jan Pająk - Pierwsza rozmowa, cz. 1 (po polsku), 39:04 minut, w YT od 2016/6/4, ponad 24777 oglądnięć (2020/3/1), opisy w pajak_jan.htm
Dr Jan Pająk - Pierwsza rozmowa cz.2 (po polsku), 34:38 minut, w YT od 2016/6/11, ponad 9077 ogl. (2020/3/1), opisy w jan_pajak_pl.htm
dr Jan Pająk - UFO? Oni już tu są! (po polsku), 32:01 minut, w YT od 2013/1/18, ponad 39,543 oglądnięć (2020/11/8), opisy w ufo_proof_pl.htm
Jan Pająk, cz. II - UFO? Oni już tu są! (po polsku), 1:38:35, w YT od 2013/1/25, ponad 24,144 oglądnięć (2020/11/8), opisy w ufo_proof_pl.htm
dr Jan Pająk cz. III - UFO? Oni już tu są! (po polsku), 32:15 minut, w YT od 2013/2/1, ponad 12,621 ogl. (2020/11/8), opisy w ufo_proof_pl.htm