Dr Jan Pająk portfolio (i inne gratisowe videa z moich badań po polsku)
"Dr Jan Pająk portfolio" i inne widea z YouTube dostępne za darmo o badaniach dra inż. Jana Pająk
po polsku Dla polskiej wersji kliknij na tę flagę, angielsku For English version click on this flag i niemiecku Dla niemieckiej wersji kliknij na tę flagę
Zaktualizowano: 2020/11/17
Najnowsza aktualizacja: wstęp


Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Po polsku tutaj:)

Dr Pająk portfolio

Dr Pająk portfolio w PDF

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Prawa moralne

Karma

Wolna wola

Biblia

Bóg

Dowód na istnienie Boga

Dowód na duszę

Przepowiednie

Nirwana

Nieśmiertelność

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Dr Pająk portfolio

Dr Pająk portfolio in PDF

Totalizm

Parasitism

Moral laws

Karma

Free will

The Bible

God

Proof for the existence of God

Proof of soul

Prophecies

Nirvana

Immortality

Concept of Dipolar Gravity

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Leyes morales

Energía libre

Telekinesis

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Lois morales

Énergie libre

Telekinesis

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Leggi morali

Energia libera

Telekinesis

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostępne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2_pl.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu z FTP:)

drobina.rf.gd

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

nirwana.hstn.me

geocities.ws/immortality

(Rzadziej aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru

totalizm.pl

energia.sl.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Menu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Odnotuj, że pod niniejszym adresem www.pajak.org.nz udostępniającym zarówno tę, jak i wszystkie inne dotychczas opracowane moje strony internetowe, aż do 17 maja 2016 roku dostępna była angielska wersja mojej "wyborczej" strony internetowej, której polskojęzyczny odpowiednik nosi nazwę pajak_do_sejmu_2014.htm, a która raportowała o moich doświadczeniach ze stanięcia jako "Niezależny" kandydat do nowozelandzkich wyborów parlamentarnych 2014 roku. Obie wersje językowe tamtej raportującej strony nadal są dostępne - aby je oglądnąć kliknij na niniejszy (zielony) link do strony z wersją polskojęzyczną o nazwie: pajak_do_sejmu_2014.htm, zaś na ten link - do strony z wersją angielskojęzyczną o nazwie: pajak_for_mp_2014.htm. W 2015 roku opracowane też zostały jej odpowiedniki m.in. dla polskich wyborów prezydenckich w 2020 roku i dla nowozelandzkich wyborów parlamentarnych z 2017 roku (w obu których to wyborach zamierzałem próbować wystawić swą kandydaturę) - patrz strony pajak_na_prezydenta_2020.htm i pajak_dla_prezydentury_2020.htm oraz pajak_for_mp_2017.htm i pajak_re_2017.htm. Tyle tylko, że w sierpniu 2016 roku moja uwaga została zwrócona na wersety w Biblii, które wierzącym w Boga zabraniają aktywnego podejmowania starań o wzięcie udziału w rządzeniu - tak jak owe wersety, a także moją reakcję na ich poznanie, opisałem we "wstępie" i w "części #J" ze stony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm.

WSTĘP:
       W dzisiejszych niecierpliwych i pełnych pośpiechu czasach najłatwiej i najszybciej poznać kogoś, kogo osiągnięciami się interesujemy, jeśli oglądniemy w YouTube jakiś krótki film ilustrujący jego życie i dorobek. Tak się też składa, że na mój (dr inż. Jan Pająk) temat obecnie już dostępnych jest w internecie sporo krótkich filmów (o długości około pół godziny) opracowanych z moim osobistym udziałem i bazujących na moich badaniach oraz materiałach źródłowych. Pierwszy z owych filmów przygotowany został z inicjatywy mojego przyjaciela, Pana Dominika Myrcik. W 2015 roku zaproponował, abyśmy z okazji nadchodzącej 70 rocznicy moich urodzin zaprezentowali razem filmowe podsumowanie całego dorobku naukowego jaki do wówczas wypracowałem. Opracowany wtedy nasz pierwszy film nosił tytuł "Dr Jan Pająk portfolio", zaś do upowszechniania w YouTube załadowany został w dniu 5 maja 2016 roku. Ponieważ jednak wszystko było w nim omawiane bardzo skrótowo, postanowiłem przygotować też niniejszą stronę, w "części #B" której (szczególnie zaś w jej punkcie #B1) wyjaśniłem dokładnie każde z osiągnięć swego dorobku naukowego oraz podałem linki do publikacji w których dany dorobek został szczegółowiej wyjaśniony. Ponieważ jednak już ów pierwszy film wykazał talent filmowy mojego przyjaciela i okazał się być sporym sukcesem, wkrótce potem zaczęliśmy razem pracować nad następnymi filmami jakie w sposób prosty i łatwy do zrozumienia prezentowały kolejne z najważniejszych osiągnięć mojego dotychczasowego dorobku naukowego. W rezultacie niniejsza strona z czasem została poszerzona o dalsze linki i o dalsze opisy następnych filmów popularno naukowych, które powstały w wyniku tej naszej współpracy.
       Niestety, wbrew ogromnej obfitości materiału dowodowego jaki potwierdza prawdę i naukową wartość wynalazków, odkryć i teorii jakie zaprezentowaliśmy na owych filmach, jakaś mroczna moc najwyraźniej jest żywotnie zainteresowana aby wszystko co wypracowałem blokować przed upowszechnianiem, stłamsić, obrzydzić, poukrywać, okrzyknąć nazwą "teorie spiskowe", itp. W rezultacie większość naszych filmów jest ogromnie trudno dziś odnaleźć w internecie i przeglądnąć - dosłownie tak jakby ktoś celowo poukrywał i blokował do nich dostęp w sposób jaki wygląda jakby rzekomo istniała "wolność wypowiedzi", jednak wypowiedzi tych osób co się nieco "wychylili" i usiłują ujawniać całą prawdę (zamiast oficjalnie rozgłaszanych kłamstw - po ich przykłady patrz "wstęp" do strony 1985_teoria_wszystkiego.htm lub patrz punkt #A5 ze strony totalizm_pl.htm) na przekór owej rzekomej "wolności wypowiedzi" NIE dawało się odszukać ani poznać. Dlatego ja opracowałem też odrębną stronę interentową o nazwie djp.htm (w nazwie "djp.htm" skrót "djp" reprezentuje pierwsze litery mojego typowego podpisu "Dr Jan Pająk", zaś ".htm" jest nazwą komputerowego języka, w którym stronę tę zaprogramowałem - kliknij na powyższą zieloną nazwę-link owej strony aby ją sobie przeglądnąć). Owa strona djp.htm w swych trzech kolumnach (dla języków: polskiego, angielskiego i niemieckiego) zestawia plansze tytułowe i linki wszystkich wideów w jakich opracowywanie dołożyłem swój osobisty wkład, a stąd co do jakich wiem, że NIE wypaczają one prawd o upowszechnienie jakich usilnie walczę. (Odnotuj z plakietek upamiętniających pokazanych poniżej na "Rys. #A2_3", że w dniu 2019/2/16 - czyli po 286 dniach, tj. po 9 miesiącach i 10 dniach, trzeci z owych filmów, o tytule "Zagłada ludzkości 2030", przekroczył swój pierwszy milion wyświetleń, zaś do chwili niniejszej aktualizacji tego "wstępu" był już oglądany przez ponad 3 miliony osób.) Niezależnie od djp.htm opracowałem też niniejszą stronę - która oprócz linków do wszystkich owych filmów jakie współautoryzuję, prezentuje też krótkie opisy ich treści, autorów, oraz innych danych. Niniejszym więc serdecznie zapraszam czytelnika do oglądnięcia co najmniej jednego z tego szeregu filmów (wideów) dostępnych za darmo w internecie, a raportujących obiektywnie o moim życiowym dorobku naukowym. Pierwszym i najważniejszym z tych filmów - jakiego oglądnięcie szczególnie zalecałbym na początek, to ów około 34 minutowy film z YouTube, noszący tytuł "Dr Jan Pajak portfolio" jaki streszcza "kamienie milowe" najważniejszego mojego dorobku naukowego. Film ten jest dostępny po polsku, po angielsku (in English), oraz po niemiecku (auf Deutsch), zaś linki do niego podałem też w punkcie #A1 poniżej. W większości browserów jakie dziś się używa, np. w "Google Chrome", w razie jakichkolwiek problemów z tymi linkami, ów film wyświetli też (oraz poda działające linki do niego) w/w strona djp.htm. Szczegółowe omówienie treści tego biograficznego filmu zawarłem w punkcie #B1 niniejszej strony.
       Niezależnie od wykonanego jako pierwszy z tych filmów, o tytule "Dr Jan Pająk portfolio", w YouTube dostępnych jest już kilka następnych filmów, które ja też współautoryzuję i o których potwierdzam, iż w sposób obiektywny i pozbawiony obrzydzania lub uprzedzeń typowych dla internetowych publikacji na mój temat, prezentują one wybrane fragmenty mojego życiowego dorobku naukowego, a stąd których przeglądnięcie też tu gorąco polecam. Ich opisy i linki podałem w punktach #A2 do #A5 tej strony. Z tych, najpierw rekomendowałbym aby dla własnego dobra i znajomości prawdy oglądnąć sobie 34-minutowy film o tytule "Zagłada ludzkości 2030" dostępny np. pod adresem https://youtu.be/o06UvHgahr8, jaki skrótowo jest podsumowany w (3) z punktu #A2 niniejszej strony, zaś treść jakiego jest szczegółowo omawiana w punkcie #N1 odmiennej strony internetowej o nazwie 2030.htm - poświęconej w całości wyjaśnieniu tego co najistotniejsze w prognozach i ostrzeżeniach ujawnianych owym filmem. Oczywiście, dla podniesienia swej wiedzy rekomendowałbym także czytelnikowi oglądnięcie wykonanego jako czwarty, 34-minutowego filmu o tytule "Napędy Przyszłości" dostępnego pod adresem https://youtu.be/lBVQfl2bbtI, oraz wykonanego jako drugi, około 4-minutowego filmu o tytule "Jak wielki jest Magnokraft" dostępnego pod adresem https://youtu.be/hkqrVePSj6c zaś opisanego poniżej w punkcie #A5. Wszystkie te filmy są także wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy mną i wysoce utalentowanym graficznie, oraz nieprzeciętnie fachowo posługującym się narzędziami komputerowej grafiki, moim przyjacielem Dominikiem Myrcik.
       Pierwszy z owych filmów jakie zostały nakręcone dla zilustrowania wyników moich badań, tj. film "Dr Jan Pająk portfolio", został przygotowany przez mojego przyjaciela na bazie materiałów jakie mu dostarczyłem aby uczcić okazję moich 70-tych urodzin. Dlatego film ten streszcza, raportuje, animuje i ilustruje najważniejsze naukowe osiągnięcia całego mojego życia, mianowicie moje odkrycia, wynalazki, teorie, formalne dowody naukowe (włącznie z formalnym naukowym dowodem na istnienie Boga), najważniejszy "hobbystyczny" dorobek jakich wypracowałem w krajach czterech swych kolejnych profesur na czterech odmiennych uniwersytetach świata, itp. Razem więc z opisami niniejszej strony film ten ma potencjał aby pozytywnie wpłynąć na życie oglądającego. Niniejsza strona internetowa głównie została napisana właśnie aby dostarczać linki, adresy internetowe, oraz dokładniejsze opisy treści dla tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego jako pierwszy filmu HD i HQ. Dopiero później pododawałem do niej linki i opisy innych filmów jakie opracowaliśmy już wspólnie po tym pierwszym, typowo zaczynając pracę w chwili kiedy napisałem pierwszą wersję scenariusza danego filmu, potem zaś stopniowo wspólnie uzgadniając dalsze wymagane prace. Ponadto, na przykładzie moich perypetii, strona ta ilustracyjnie uzupełnia dla dobra przyszłych generacji już poutrwalane w innych moich opracowaniach (np. w punkcie #A2 swej strony o nazwie partia_totalizmu.htm, czy w punkcie #A1 swej strony o nazwie evolution_pl.htm) opisy codziennych problemów i rzeczywistości konfrontowanych przez wynalazców i odkrywców, którzy altruistycznie usiłują wprowadzić faktyczny postęp do naszej cywilizacji.Oto zestawione w odwrotnej chronologicznie kolejności (tj. od najnowszego do najstarszego) linki do wszystkich darmowych filmów z YouTube opracowanych z moim osobistym udziałem (jak wybrać najlepszy "smart" TV jaki te i inne wysokiej jakości filmy pozwala oglądać w komforcie swego mieszkania opisałem w #E1 ze swej strony smart_tv.htm):
Dla każdego z owych filmów poniżej podaję datę jego opublikowania: YouTube link do niego "tytuł filmu" język jego narracji {czas wyświetlania w minutach} liczbę odwiedzin - na dzień 2020/11/8 [linki do opisów tego filmu, np. 2030.htm];

Producent: Dominik Myrcik (DE)
2020/2/13: https://youtu.be/lBVQfl2bbtI "Napędy Przyszłości" polski {34:29} 25,498-2020/11/8 [propulsion_pl.htm #J4.1 do #J4.6];
2020/2/13: https://youtu.be/TxSWDbFopak "Future Propulsions" English {35:21} 7,008-2020/11/8 [propulsion.htm #J4.1 do #J4.6];
2020/2/14: https://youtu.be/ZzJr41Ve2O8 "Antriebe der Zukunft" Deutsch {35:18} 13,291-2020/11/8 [propulsion.htm #J4.1 do #J4.6];
Fragmenty z "Napędy Przyszłości":
2020/3/14: https://youtu.be/smNkQdItGOA "Alien Planet 4K" bezdźwiękowy {0:26} 2,176-2020/11/8 [propulsion_pl.htm #J4.3];
2020/3/14: https://youtu.be/pqWhHmlsQ7g "Bhaskara 4K" bezdźwiękowy {0:32} 1,337-2020/11/8 [propulsion_pl.htm #J3 i #J4.4];
2020/3/14: https://youtu.be/jEOGP1k00SU "Wall Stones 4K" bezdźwiękowy {0:20} 734-2020/11/8 [propulsion_pl.htm #J3 i #J4.5];
2020/3/14: https://youtu.be/ZFr3YrVcM3E "Wall 4K" bezdźwiękowy {0:17} 776-2020/11/8 [propulsion_pl.htm #J3 i #J4.6];
Nasz najpopularniejszy:
2018/5/6: https://youtu.be/o06UvHgahr8 "Zagłada ludzkości 2030" polski {34} 3,203,003-2020/11/8 [2030.htm cała];
Wielkości Magnokraftów:
2017/4/26: https://youtu.be/hkqrVePSj6c "Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?" czantowanie Indian {4:02} 6,765-2020/11/8 [magnocraft_pl.htm cała];
Dr Jan Pająk portfolio
2016/5/5: https://youtu.be/f3MuZec4jGM "Dr Jan Pająk portfolio po polsku" polski {34:09} 43,789-2020/11/8 [pajak_jan.htm cała];
2016/5/5: https://youtu.be/sXr2OzVsMp4 "Dr Jan Pająk portfolio in English" English {32:49} 2,707-2020/11/8 [pajak_jan_uk.htm cała];
2016/5/5: https://youtu.be/sXr2OzVsMp4 "Dr Jan Pająk portfolio auf Deutsch" Deutsch {35:35} 3,566-2020/11/8 [pajak_jan_uk.htm cała];

Film, Producent "Przebiegunowani" (PL):
2018/12/30: https://youtu.be/R86lKRd3ADQ "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea. Film dokumentalny" polski {25:30} 232,126-2020/11/8 [tekst_3b.htm cała];

Wywiady "Przebiegunowani" (UK):
2016/12/10: https://youtu.be/sILT99clBIE "Dr. Jan Pająk - Filozofia totalizmu" polski {56:41} 15,323-2020/11/8 [totalizm_pl.htm cała];
2016/10/14: https://youtu.be/51pMoxHPpCk "Dr Jan Pająk - Telekineza" polski {45:11} 22,525-2020/11/8 [telekinesis_pl.htm cała];
2016/9/7: https://youtu.be/fnzGURyuIVc "Dr. Jan Pająk - cz. 2/2" polski {39:38} 16,883-2020/11/8 [pajak_jan.htm cała];
2016/6/25: https://youtu.be/fnzGURyuIVc "Dr. Jan Pająk - cz.1/2" polski {24:40} 26,743-2020/11/8 [pajak_jan.htm cała];
2016/6/11: https://youtu.be/A0fZ_LnvTSE "Dr Jan Pająk - Pierwsza rozmowa cz.2" polski {34:38} 9,864-2020/11/8 [pajak_jan.htm cała];
2016/6/4: https://youtu.be/I_FXfYTd1Wc "Dr Jan Pająk - Pierwsza rozmowa, cz. 1" polski {39:04} 26,547-2020/11/8 [pajak_jan.htm cała];

Producent: NTV - "Niezależna Telewizja" (PL):
2013/2/1: https://youtu.be/gd2Lx6I5vq4 "dr Jan Pająk, cz. III - UFO? Oni już tu są!" polski {32:14} 12,621-2020/11/8 [ufo_proof_pl.htm cała];
2013/1/25: https://youtu.be/b05szXZ7mN0 "Jan Pająk cz. II - UFO? Oni już tu są!" polski {1:38:34} 24,144-2020/11/8 [ufo_proof_pl.htm cała];
2013/1/18: https://youtu.be/HqamPZ47Jds "dr Jan Pająk - UFO? Oni już tu są!" polski {32:01} 39,543-2020/11/8 [ufo_proof_pl.htm cała];Część #A: Jak znaleźć omawiane tu filmy w YouTube lub w internecie:

      

#A1. Linki do filmu "Dr Jan Pajak portfolio":

       Aż trzy wersje językowe omawianego tu filmu "Dr Jan Pajak portfolio" od dnia 5 maja 2016 roku są już dostępne na www.youtube.com pod następującymi adresami: wersja polskojęzyczna (po polsku) na https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM lub na https://youtu.be/f3MuZec4jGM, wersja angielska (in English) na https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 lub na https://youtu.be/sXr2OzVsMp4, zaś wersja niemiecka (auf Deutsch) na https://www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98 lub na https://youtu.be/RX-FwUXOs98. Jednocześnie zaś szczegółowe opisy treści tego filmu dostępne są poniżej w poświęconej im "części #B" niniejszej strony, podczas gdy krótkie streszczenia tych opisów zawierają także: punkt #H1 mojej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, punkt #J9 strony totalizm_pl.htm, punkt #K7 strony przepowiednie.htm, oraz punkt #L5 mojej autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm. Z owej autobiograficznej strony pajak_jan.htm czytelnicy mogą też poznać opisowo dalsze szczegóły na temat przebiegu mojego życia i wyników moich badań, jakie poszerzą i uzupełną informacje zaprezentowane wizualnie na omawianym tu filmie.
       Oczywiście, aby uruchomić sobie i przeglądnąć opisywany tu film "Dr Jan Pająk portfolio" wcale NIE trzeba ani pamiętać ani przepisywać powyższych linków, a wystarczy aby also do owej odrębnej wyszukiwarki jaka pokazuje się w górnej części każdej strony www.youtube.com, albo też w wyszukiwarce www.google.pl czy w wyszukiwarce www.bing.com/videos/, wpisać tytuł tego filmu użyty jako słowa kluczowe - tj. wpisać tytuł "Dr Jan Pająk portfolio" (tyle, że pisany bez cudzysłowiów).
       W przypadku gdyby były trudności z uruchomieniem filmu na któryś z powyższych sposobów, zaś czytelnik używa "Google Chrome", wówczas może próbować uruchmić go z adresów pajak.org.nz/djp.htm, lub totalizm.com.pl/djp.htm.
       Powinienem tu też dodać, że pełne adresy, pod którymi można znaleźć strony internetowe dla jakich przytaczam jedynie nazwy zarówno na tej stronie, jak i na wszystkich innych totaliztycznych stronach, a więc i adresy które można przesłać znajomym jako linki do przeglądnięcia, czytelnik uzyska poprzez poprzedzenie nazw stron jakie typowo podaję (tych z końcówkami ".htm") adresami serwerów-hostingów dla moich stron, np. adresem http://pajak.org.nz/ , adresem http://totalizm.com.pl/ , itp. Przykładowo, jeśli czytelnik zechce przeglądnąć lub polecić komuś stronę o nazwie "pajak_jan.htm" wówczas w internecie znajdzie ją np. pod adresem http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , pod adresem http://totalizm.com.pl/pajak_jan.htm , a także i pod adresami http://totalizm.pl/pajak_jan.htm , http://energia.sl.pl/pajak_jan.htm , itp.


Wideo #A1: Oto startery omawianego tu wideo Dominika Myrcik o tytule Dr Jan Pająk portfolio: (góra) polskojęzycznego z adresu www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c, (środek) angielskojęzycznego z adresu www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4, (dół) niemieckojęzycznego z adresu www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98. (Aby uruchomić owo wideo wystarczy kliknąć myszą na ów starter, lub na ten (zielony) adres.) Odnotuj, że niezależnie od punktu #B1 tej strony, szerszy opis tego wideo zawarty jest też w aż szeregu innych moich stron internetowych, np. patrz punkt #J9 z końca strony o nazwie totalizm_pl.htm, czy punkty #H1 do #H3 ze strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm.


#A1.1. Ulotka polecająca film Dr Jan Pajak portfolio:

       Opracowana już została dwustronnicowa ulotka formatu A4 zachęcająca do oglądnięcia omawianego tu filmu. Ulotka ta jest dostępna w tych samych trzech językach, w jakich dostępny jest film "Dr Jan Pajak portfolio". Poniżej na "Rys. #A1" pokazana jest polskojęzyczna wersja tej ulotki. Z kolei jej wersje angielską i niemiecką czytelnik może sobie oglądnąć lub załadować do swego komputera albo z "Rys. #B1" i "Rys. #B2" w "części #B" niniejszej strony, albo też z powtórzeń tych rysunków pod punktami #H2 i #H3 na mojej stronie o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm. Wszystkie te trzy ulotki są też pokazane i udostępnione do załadowania sobie przez czytelników w podobnych do niniejszego obszarach polskiej i niemieckiej wersji tej strony. (Kliknij na wybraną stronę owej ulotki aby oglądnąć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
Rys. #A1a
Rys. #A1b
Rys. #A1: Oto obie strony polskojęzycznej ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ulotka ta jest zapisana w bezpiecznym formacie "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik może łatwo załadować ją do własnego komputera i przeczytać, poczym albo np. wydrukować i wręczyć swym znajomym, albo też np. załączyć do emaila i przesłać tym osobom jakich chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma w miejscu pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., jakąś niewykorzystywaną lub zawaloną starociami tablicę ogłoszeń oraz możne wydrukować tę ulotkę i tam ją powiesić, wówczas warto to uczynić aby wprowadzić tym trochę ożywienia, prawdy i ucieczki od codziennej trywialności. Ulotka ta podsumowuje w skrócie najważniejsze informacje pokazywane na omawianym filmie, a także podaje link do polskojęzycznej wersji tego filmu oraz wyjaśnia w jaki sposób film ten daje się odszukać w YouTube używając jego tytułu jako "słów kluczowych". Ponieważ ani na ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE podane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do polskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" niniejszej strony, szczególnie zaś w jej punktach #B1 i #B2.


#A1.2. Nowozelandzkie biuro celne czyni jednak dla mnie niemożliwym odebranie przesyłki i upowszechnianie w NZ darmowych egzemplarzy papierowych ulotki promującej ten film:

       Jako naukowiec badający tematy, które mogą uchronić naszą cywilizację od nadchodzącego samo-zadanego zniszczenia, ja mam specjalne zobowiązania webec Nowej Zelandii. Wszakże ja mieszkam w Nowej Zelandii. Również Nowa Zelandia jest szczególnie podatna na problemy, dla których moje wynalazki i odkrycia dostarczają efektywnych rozwiązań. Dla przykładu, ja rozpracowałem budowę i działanie Sejsmografu Zhang Henga, który telepatycznie wykrywa nadchodzące trzęsienia ziemi i zdalnie oraz ze znacznym wyprzedzeniem czasowym dostarcza ostrzeżenia o nadchodzącej katastrofie. Dzięki temu, takie urządzenie byłoby bardzo przydatne w Nowej Zelandii jaka bardzo często jest niszczona przez trzęsienia ziemi - po ich niedawne przykłady patrz moja strona o nazwie quake_pl.htm. Wszystko co jest potrzebne aby mieć to urządzenie, to gdyby tylko ktoś o zdolnościach "złotej rączki" (w których to umiejętnościach Nowozelandczycy podobno są bardzo dobrzy), z pomocą mojej naukowej wiedzy i porad zbudował je ponownie prawie 2000 lat po tym jak Chińczycy zbudowali je po raz pierwszy.
       Mój przyjaciel z Niemiec (ten sam, który wydrukował dla mnie dar 9999 gratisowych ulotek wyborczych dla nowozelandzkich wyborów parlamentarnych z 2014 roku), zaochotniczył obecnie także do wydrukowania darmowych egzemplarzy papierowych ulotek przedstawionych powyżej w punkcie #A1.1. Niestety, kiedy w 2014 roku ów przyjaciel przysłał mi darmowy dar owych około 10 tysięcy ulotek wyborczych, miałem wiele problemów z NZ celnikami, którzy narzucali mi obowiązek odpłatnego zatrudnienia agenta celnego oraz zapłacenia cła importowego dla tamtego daru - po szczegóły patrz (2014/6/19) w punkcie #N3, oraz (2014/5/28) w punkcie #M2, z mojej strony raportującej o tamtych wyborach, a nazwanej pajak_do_sejmu_2014.htm. Dlatego w sprawie ulotek o omawianym tu filmie poprosiłem swego przyjaciela aby poczekał z ich drukiem aż do czasu kiedy sprawdzę w urzędzie celnym przy jakiej liczbie wydrukowanych ulotek przesłanych mi paczką typu "druk" ("printed matter") będę mógł uniknąć podobnych problemów celnych z jej odebraniem od nowozelandzkich celników.
       W czwartek, dnia 19 maja 2016, około godziny 12:20 koło południa, opornie i z przysłowiową "duszą na ramieniu" wybrałem się więc do budzącego u mnie opory i strach budynku nowozelandzkiego urzędu celnego w Wellington. Dla mnie wybranie się tam wymaga pokonania sporych oporów, ponieważ osoby wchodzące do tego budynku już przy wejściu są ostrzegane, że jest to "high security area" (tj. obszar o wysokim poziomie środków bezpieczeństwa), a stąd zapewne liczne ukryte kamery telewizyjne oglądają i nagrywają każdy ruch wchodzących tam ludzi (czyli zapewne nagrały one również całą moją wizytę i dyskusję z umundurowaną oficerką urzędu celnego). Ja czuję się tam jakby gdzieś poza zasłonami uzbrojeni strażnicy tylko czekali gotowi rzucić się na, lub postrzelić, każdego klienta jaki zachowuje się nieprawidłowo - tak jak często słyszymy w wiadomościach iż dzieje się to w innej "high security area" wokół "białego domu". Po wejściu, wyszła do mnie gdzieś z zaplecza aby wysłuchać mojej sprawy umundurowana oficerka celna swym wyglądem sugerująca, że podobnie jak ja też jest emigrantką, tyle że wywodzi się NIE z Polski jak ja, a z Indii. Wyjaśniłem więc jej swoją sytuację (mianowicie, że jestem emerytowanym naukowcem, jaki nie ma zbędnych funduszy na wydrukowania sobie omawianej ulotki, ale mój przyjaciel z Niemiec byłby w stanie ulotkę tę wydrukować dla mnie za darmo i przysłać mi ją jako dar, dzięki czemu mógłbym ją potem rozprowadzać również za darmo do ludzi z całego pobliża mojego miejsca zamieszkania - w nadziei, że ulotka ta dotrze w ręce kogoś, kto ma potencjał do zbudowania moich wynalazków w Nowej Zelandii). Dałem też jej wydruki obu stron powyższej ulotki, a także adres angielskojęzycznej wersji niniejszej strony internetowej, oraz poprosiłem ją, aby mi doradziła ile takich ulotek mój przyjaciel może wydrukować dla mnie i przesłać mi je jako "druki" w gratisowym darze, bez konieczności abym musiał zapłacić cło przywozowe. Po pewnym czasie spędzonym w innym pokoju, prawdopodobnie do sprawdzania strony prawnej mojego przypadku, oficerka ta wróciła i odparła, że "żadna" liczba, ponieważ moja ulotka nosi cechy "przedsięwzięcia" (choć uczyniłem jej jasnym, że jestem na emeryturze i NIE jestem właścicielem żadnej firmy, która mogłyby w jakikolwiek sposób skorzystać z dystrybucji tej bezpłatnej ulotki), poczym dodała, że ja muszę zapłacić cło przywozowe dla dowolnej liczby tych ulotek, a ponadto że w czasie kiedy taka przesyłka z ulotkami przybędzie do Nowej Zelandii, ja będę musiał również odpłatnie zatrudnić agenta celnego (o którym to zatrudnieniu ja wiem już od czasów wyborów z 2014 roku, że kosztowało by mnie ono aż tak dużo, iż darmowe wydrukowanie moich ulotek za granicą NZ okazałoby się nieopłacalne, podczas gdy cena drukowanie ulotek w samej NZ jest jednocześnie aż tak wysoka, że ja też nie mogę sobie pozwolić na jej zapłacenie). Oficerka celna NIE udzialiła mi też żadnej porady, w jaki sposób mógłbym np. napisać podanie o uczynienie dla mnie wyjątku od tych drakońskich "praw" celnych, które zaduszają w zarodku taki sposób darmowego promowania postępu w Nowej Zelandii. Przykro mi więc Nowozelandczycy, ale chyba nie będę w stanie znaleźć sposobu, aby przyjąć ofertę mojego przyjaciela na darmowe wydrukowanie tej ulotki i na jej gratisowe mi przysłanie, ponieważ wygląda na to, że w trakcie przesyłki do Nowej Zelandii ulotka ta byłaby zatrzymana przez NZ służby celne - tak, że NIE mogłaby być rozprowadzana za darmo na całym obszarze w pobliżu miejsca mojego zamieszkania aby w ten sposób móc dotrzeć do rąk kogoś z odpowiednimi umiejętnościami "złotej rączki", kto po zapoznaniu się z moimi urządzeniami mógłby je zbudować dla dobra mieszkańców i kraju Nowej Zelandii. Stąd, gdy np. w Nową Zelandię uderzy następne trzęsienie ziemi (jak zwykle bez uprzedniego ostrzeżenia - jako że inercyjne sejsmografy, które ludzkość buduje do tej pory, podnoszą alarm dopiero po nadejściu trzęsienia ziemi, a więc NIE są w stanie dać wczesnego ostrzeżenia z wystarczająco dużym wyprzedzeniem czasowym aby umożliwić skuteczną ucieczkę), zaś sytuacja ponownie się powtórzy, że niektórzy z was zostaną wtedy żywcem pogrzebani pod gruzami, to być może warto aby czekając na uratowanie rozważyć zadzwonienie o pomoc do NZ celników i przekonanie ich wówczas, aby zrobili miejsce dla wyjątków w "prawie" o pobieraniu cła importowego za druki ulotek oraz w wymogu aby otrzymujący z zagranicy gratisowe dary typu "druk" musieli zatrudniać odpłatnie "agentów celnych", tak że takie wyjątki mogłyby pomóc przyszłym pokoleniom w sytuacjach jak ta, której ja starałem się zapobiec!
       Ja szczerze wierzę, że dystrybucja powyższej ulotki za darmo, w celu poinformowania potencjalnych budowniczych moich urządzeń w NZ o wynalazkach pokazanych w omawianym tu filmie, a także informacja iż te wynalazki już istnieją zaś ich poprawne działanie już zostało potwierdzone w praktyce, jest właściwą rzeczą do uczynienia zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i patriotycznego i prawnego. Dlatego też na sposoby, które w/g mojej niedoskonałej ludzkiej wiedzy są zarówno prawne jak i moralnie poprawne, postaram się kontynuować swoje wysiłki przezwyciężenia przeszkód, które pojawiają się w tej sprawie. Z kolei efekty tych moich wysiłków będę dokładnie raportował w specjalnie w tym celu wyodrębnionej "części #D" niniejszej strony - tak aby chociaż osoby praktykujące moją filozofię mogły uzyskać jakieś korzyści edukacyjne z tych doświadczeń (tak jak osoby te mogą podobne korzyści uzyskać też z raportów o innych trudnych przypadkach, jakie starałem się rozwiązywać w swym życiu stosownie do zasad filozofii totalizmu, a jakie już opisałem na innych swych stronach internetowych - np. na stronie o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm).
       Jako rodzaj ciekawostki powinienem tutaj powtórzyć wiadomość jaką usłyszałem około godziny 18:08 w wieczornym dzienniku telewizyjnym nadawanym na kanale 1 TVNZ w czwartek, dnia 2016/11/24. Mianowicie, w owym czasie informowano o budynkach w stolicy NZ (Wellington) jakie zostały strukturalnie uszkodzone w wyniku owego dziwnego trzęsienia ziemi jakie uderzyło moje mieszkanie dokładnie o północy dnia 13 listopada 2016 roku, a jakie opisałem szczegółowo w punkcie #R2 swej strony o nazwie quake_pl.htm. Jak w owych wiadomościach podano, jednym z nowych budynków w Wellington, jakiego struktura też została aż tak poważnie uszkodzona, że rozważa się jego wyburzenie, jest opisywany w niniejszym punkcie #A3 budynek urzędu celnego. Pozostawiam czytelnikowi rozważenie symbolicznej wymowy tej sytuacji.


#A2. Linki do następnych po (1) "Dr Jan Pająk portfolio" filmów, opracowanych wspólnie z utalentowanym przyjaciem Panem Dominikiem Myrcik, tj. do filmów: (2) "Jak wielki jest Magnokraft?/How big is the Magnocraft?/Wie groß ist der Magnokraft?", (3) "Zagłada ludzkości 2030" i (4) "Napędy przyszłości":

       Do chwili najnowszego aktualizowania niniejszej strony, wspólnie z moim wysoce graficznie utalentowanym przyjacielem, Panem Dominikiem Myrcik, zdołaliśmy opracować 4 filmy edukujące oglądających w badanej przez siebie tematyce naukowo-wynalazczej. Po załadowaniu do YouTube, są one obecnie dostępne bezpłatnie dla wszystkich osób zainteresownaych w ich oglądnięciu. Dwa z tych filmów, tj. (1) "Dr Jan Pająk portfolio" oraz (4) "Napędy przyszłości", są dostępne w aż trzech wersjach językowych, tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej; jeden, tj. (3) "Zagłada ludzkości 2030", ma tylko polskojęzyczą narrację; zaś jeden, tj. (2) "Jak wielki jest Magnokraft", wogóle NIE posiada narracji mówionej - stąd może go oglądać każdy (chociaż umieszczone w nim wstępne napisy są w języku niemieckim i angielskim). Startery tych filmów dla wszystkich trzech powyższych języków, uzupełnione ich podpisami w językach polskim, angielskim i niemieckim, są pozostawiane w trzech kolumnach na mojej stronie o nazwie djp.htm. Z kolei cała długa lista skróconych tematów i linków do fundamentów naukowych możliwych dalszych filmów bazujących na wynikach moich badań, jakie w przyszłości będą rozważane do ewentualnego podjęcia ich wykonania - jeśli Bóg na to pozwoli, została opublikowana w podrozdziale #C1 i rozdziale E z mojego opracowania [18] upowszechnianego poprzez stronę internetową o nazwie tekst_18.htm. Oto więc podsumowania danych poszczególnych z już stworzonych i istniejących naszych filmów:
       (#A2_1) Film Dr Jan Pająk portfolio" opublikowany został w YouTube dnia 2016/5/5. Wyświetla się 34 minuty. Jest dostępny w 3-ch językach (tj. polskim, angielskim i niemieckim). Do chwili aktualizowania tego punktu w dniu 2020/9/10 jego polskojęzyczną wersję oglądało 42,170 osób.
       (#A2_2) Film "Jak wielki jest Magnokraft?" (Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?) opublikowany został w YouTube dnia 2017/4/26. Wyświetla się 4 minuty. Nie ma on słownej narracji, stąd nadaje się do oglądania przez osoby władające dowolnym z języków. Do dnia 2020/2/23 (czyli po około 32 miesiacach) oglądnęło go 5,643 osób.
       Na początku pozbawionego narracji filmu "Jak wielki jest Magnokraft?" ukazują się napisy w językach niemieckim i angielskim. Napisy te zawierają następujące ostrzeżenie - najpierw zacytuję jego polskie znaczenie: Nasza cywilizacja wkrótce upadnie. Człowiek odwrócił się od drugiego człowieka. Wszystko czynimy przeciwko Naturze, Moralności i Bogu. Czeka nas bolesny upadek, ale i wejście ludzkości do nowej, złotej ery Magnokraftu. Ten kraj, który jako pierwszy zbuduje Magnokraft, będzie przywódcą nowej cywilizacji. Stara polska przepowiednia ujawnia, że będzie nim Azjatycki Smok - prawdopodobnie Korea Południowa. Rzuci on na kolana niemoralnych opresorów i niszczycieli zapierającą dech w piersi potęgą militarną i wielkością Magnokraftu. Jego angielsko-języczne brzmienie stwierdza: "Our civilisation is approaching a collapse. Men turning away from each other. Everything we do is against Nature, Morals and God. A painful breakdown is arriving, but also the advent of our civilisation into a new golden era of Magnocraft. The country, which will build the first Magnocraft in the world, will be the leader of renewed civilisation. An old Polish prophecy foretells that the new leader will be an Asian Dragon - most probably South Korea. Immoral oppressors and destroyers will be thrown on their knees by dint of the mighty military power and the breathtaking greatness of the Magnocraft."
       Powyższe ostrzeżenie jest później ilustracyjnie wyjaśnione w filmie (4) "Zagłada ludzkości 2030" opisanym i linkowanym poniżej, zaś opisowo je klaryfikuje cała moja strona internetowa o nazwie 2030.htm, a także "część #H" z innej mojej strony o nazwie przepowiednie.htm. Warto też wiedzieć, że logicznie wydedukowałem niemal gwarantowaną metodę grupowej i indywidualnej obrony przed tą nadchodzącą zagładą. Opublikowałem ją w punktach #A1 do #A4 mojej strony o nazwie partia_totalizmu.htm oraz we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Obrona ta bazuje na już wprogramowanym w nasze dusze przez samego Boga cudownym zjawisku nirwany. Metoda ta wykorzystuje adoptowane do naszej obecnej sytuacji kluczowe składowe symbolicznie opisanej w Biblii metody obrony przed nadchodzącą zagładą starożytnego miasta Niniwa (patrz wersety 10:5-19 z bibilijnej "Księgi Izajasza" i 3:4-10 z "Księgi Jonasza"). Zaleca ona aby cały kraj grupowo broniący się przed zagładą jaka nadchodzi wdrożył pedantycznie moralny "ustrój nirwany", którego wdrożenie dostarczy Bogu nieodwołalny dowód, że mieszkańcy tego kraju już drastycznie zmienili swoje działania na pedantycznie moralne, a stąd że zasługują oni na podanie im przez Boga "pomocnej ręki". Ponadto, w "części #S" ze strony 2030.htm zostało też szerzej opisane jak do zagłady tej warto się przygotować aby zwiększyć swe szanse jej przeżycia.
Film #A2_2: Oto starter filmu o tytule "Jak wielki jest Magnokraft? / How big is the Magnocraft? / Wie groß ist der Magnokraft?"
       (#A2_3) Film "Zagłada ludzkości 2030" opublikowany został w YouTube dnia 2018/5/6. Wyświetla się 34 minuty. Jest dostępny tylko w polskiej narracji. Do dnia 2020/2/23 (czyli po około 22 miesiącach) oglądnęło go 1,968,358 osób.
       Scenariusz filmu "Zagłada ludzkości 2030" został opracowany w wyniku ścisłej współpracy mojej z ogromnie utalentowanym graficznie moim przyjacielem Dominikiem Myrcik. Dominik urzeczywistnił potem jego stronę realizacyjną. Praca nad tym filmem trwała nieprzerwanie przez ponad pół roku. Moim osobistym zdaniem film ten jest doskonale dopracowany i bazuje na wynikach wieloletnich badań. W internecie trudno jest więc znaleźć film tak wysokiej jakości i kalibru o tym super-trudnym do prezentowania, aczkolwiek ogromnie istotnym dla każdego z ludzi, temacie szybko nadchodzącego wymarcia 99.9% obecnej populacji mieszkańców Ziemi.
       Treść filmu "Zagłada ludzkości 2030" bazuje na wynikach badań, jakie od dnia 2017/11/25 zostały zaprezentowane na specjalnie poświęconej im stronie internetowej o nazwie 2030.htm. (Odnotuj, że punkt #N1 tamtej strony o nazwie 2030.htm, opisuje film "Zagłada ludzkości 2030" znacznie szerzej i bardziej wyczerpująco niż niniejszy punkt - stąd gorąco rekomenduję aby do niego zaglądnąć.) Na owej stronie "2030.htm" zainteresowani czytelnicy mogą też znaleźć dodatkowe informacje, źródła, cytowania i linki do faktów, ustaleń i spraw omawianych na tym filmie.
       Warto tutaj dodać, że nadal NIE jest jeszcze za późno, aby przed zagładą tą zacząć grupowo lub indywidualnie się bronić, lub aby do niej się przygotować w celu zwiększenia swych szans na jej przeżycie - chociaż już od początka 2020 roku klarownie zaczęły być widoczne zwiastuny jej stopniowego nadchodzenia (np. pożary i powodzie w Australii, szarańcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie, pandemia koronawirusa, itp.). Linki do opisów metody owej obrony oraz rekomendowanych przygotowań w celu jej przeżycia opisałem pod koniec danych filmu (2) powyżej w niniejszym punkcie #A2.
Rys. #A2_3a (góra)
 
Rys. #A2_3b (środek)
 
Rys. #A2_3c (dół)
Rys. #A2_3abc: Oto trzy plakietki przekroczenia przez film "Zagłada ludzkości 2030" trzech rekordowych liczb oglądnięć, tj.: #A2_3a(góra) - starsza plakietka przekroczenia jednego miliona oglądnięć, #A2_3b(środek) - nowsza plakietka przekroczenia 2 milionów oglądnięć, oraz #A2_3c(dół) - najnowsza plakietka przekroczenia 3 milionów oglądnięć. Zostały one zaprojektowane specjalnie aby uświadamiać, przypominać i upamiętniać czytelnikom moich publikacji fakt i daty kiedy ochotnicy zainteresowani w poznawaniu przełomowych wyników badań naukowych jakie prowadzę na wymuszanej przez społeczeństwo zasadzie mojego rzekomego "hobby", spowodowali przekroczenie drugiego i pierwszego "miliona wyświetleń" przez bazujący na tych badaniach i upowszechniany gratisowo w YouTube 34-minutowy film o tytule "Zagłada ludzkości 2030" - jaki czytelnik może sobie oglądnąć (między innymi) za pośrednictwem strony djp.htm, lub poprzez zwykłe kliknięcie myszą na którąkolwiek z powyższych plakietek. Powyższe plakietki zilustrowane też zostały we "Wstępie" do strony 2030.htm, oraz na "Rys. #E4" i w "Filmy #H3ab" ze strony o nazwie przepowiednie.htm, gdzie zawarty został szerszy ich opis, który następnie opublikowany też został we wpisie numer #307 do blogów totalizmu (ów wpis #307 najławiej czytać z "tomu T" mojej gratisowej publikacji [13] upowszechnianej stroną tekst_13.htm a zestawiającej wszystkie wpisy do blogów totalizmu). Film "Zagłada ludzkości 2030" załadowany był na YouTube w dniu 2018/5/6. Swój drugi milion wyświetleń osiągnął w dniu 2020/2/28 - czyli po 663 dniach (tj. po 1 roku 9 miesiącach i 22 dniach). Z kolei swój pierwszy milion wyświetleń osiągnął w dniu 2019/2/16 - czyli po 286 dniach (tj. po 9 miesiącach i 10 dniach). Natomiast liczbę 500 000 wyświetleń osiągnął on po 4 miesiącach i 13 dniach. Korzystając z okazji osiągnięcia tych progowych liczb wyświetleń chciałbym tutaj gorąco pogratulować i podziękować Panu Dominikowi Myrcik, którego ogromny talent graficzny, wiedza, wyobraźnia, sumienność, dbałość o szczegóły, opanowanie komputerowych narzędzi graficznych, fachowość, umiłowanie prawdy, oraz inne pozytywne cechy, pozwoliły aby raport z suchymi wynikami moich badań naukowych, początkowo zamierzony do opublikowania jako jedynie kolejna strona internetowa o nazwie 2030.htm, został dodatkowo poszerzony i przetransformowany przez Pana Dominika w prawdziwe filmowe arcydzieło. W rezultacie, zamiast otrzymania tradycyjnego już dla internetowych raportów z wynikami moich badań "potraktowania" przez wrogów prawdy, typowo polegającego na opluwaniu, wyszydzaniu, sabotażowaniu i obrzydzaniu bliźnim wszystkiego o czym wiedzę zdołałem wypracować - bez względu na to jak dobrze i jak sprawdzalnie dla każdego zdołałem to udokumentować i potwierdzić, tym razem filmowy raport z owymi wynikami wzbudził zainteresowanie i przemówił do przekonania ogromnej rzeszy odbiorców. (A zaiste, jakże niewielu żyjących dzisiaj naukowców dostąpiło zaszczytu, iż wyniki ich badań zaprezentowane były na filmie ochotniczo oglądniętym przez ponad milion ludzi.) Owo zaś wzbudzenie zainteresowania pozwoliło aby wymowa faktów i ładunek uczuciowy zgromadzony w tym filmowym arcydziele umożliwiły otwieranie oczu coraz większej liczby uprzednio pasywnych i zamkniętych na prawdę ludzi. W rezultacie nareszcie niektórych z nas zaczynają poruszać realia tragicznej sytuacji w jaką wrowadziło nas wszystkich i nieustająco pogłębia odwracanie się tyłem do Boga i do wyłożonych w Biblii zasad moralnie poprawnego postępowania, wyniszczanie natury, zastępowanie gorzkiej prawdy przez ładnie brzmiące kłamstwa, żądza władzy i podporządkowywania sobie innych, uczynienie z pieniądza swego bożka, pogoń za przyjemnościami, dbanie wyłącznie o zyski i o zaspokajanie własnych egoistycznych zachcianek, poniżanie bliźniego, szerzenie niesprawiedliwości, czynienie tylko tego co najłatwiejsze i co przynosi natychmiastowe korzyści, ubieganie się o to co "chce się mieć" zamiast o to co "faktycznie jest nam potrzebne", unikanie obstawania za poprawną wiedzą i za tym co od wieków sprawdzone w niezawodnym działaniu tylko ponieważ NIE jest to zgodne z najnowszą modą, itd., itp. To filmowe arcydzieło zwraca też naszą uwagę na prawdy jakie już wzmiankowałem powyżej przy filmie (2) "Jak wielki jest Magnokraft" zaś omówiłem szczegółowo w punktach #A1 do #A4 swej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm oraz na prawdy omówione w punkcie #E4 ze swej strony internetowej o nazwie przepowiednie.htm - przykładowo na prawdę, że ludzie NIE wprowadziliby się w pokazaną na filmie tragiczną sytuację, gdyby kierowali się podszeptami swego "sumienia" i przykazaniami Boga; na prawdę iż niezależnie jakie "mody", "zabawki" i pokusy docierają do naszego narodu od tych co już przez wieki zagłuszają swoje sumienia, ciągle każdy z iście komputerową precyzją i obiektywnością będzie nieodwołalnie rozliczony z tego jak uważnie wsłuchuje się i wypełnia podszepty własnego sumienia; czy na prawdę iż w zakres obowiązków każdego Polaka i każdego mieszkańca Ziemi włączona jest dbałość o wszystko co Bóg oddał mu w opiekę - w tym dbałość o doskonałość języka ojczystego jakiego bibilijnie "bardzo dobrą" jakość i jakiego potencjał na przyszłość Polacy odziedziczyli po swych przodkach. (Kliknij na wybraną z powyższych plakietek aby oglądnąć film jaki ona upamiętnia.)
       (#A2_4abc) Film Napędy przyszłości" opublikowany został w YouTube dnia 2020/2/14. Wyświetla się 34 minuty. Też jest dostępny w 3-ch językach (tj. polskim, angielskim i niemieckim) - np. za pośrednictwem mojej strony o nazwie djp.htm. Do dnia 2020/2/23 (czyli po 9 dniach) jego polskojęzyczną wersję oglądnęły 1,332 osoby.
Film #A2_4abc: Oto startery 3 wersji językowych 34-minutowego, gratisowego filmu "Napędy Przyszłości" dostępne w youtube.com od 2020/2/14 a omawiajace, m.in., moje gwiazdoloty zwane Magnokrafty, tj. wersji: (góra) polskojęzycznej z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI, (środek) angielskojęzycznej z adresu https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak, oraz (dół) niemieckojęzycznej z adresu https://www.youtube.com/watch?v=ZzJr41Ve2O8. W filmie tym zilustrowane zostały ujawniane nam przez moją "Tablicę Cykliczności dla Napędów Ziemskich" najważniejsze cechy, zasady działania oraz konstrukcje głównych urządzeń napędowych z wszystkich sześciu er technicznych jakie ludzkość ma szansę zrealizować aż do końca swego istnienia, a opisywanych w punktach #J4.1 do #J4.6 innej mojej strony internetowej o nazwie propulsion_pl.htm, ponadto opisywanych też we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. Film ten stworzyliśmy wspólnie z moim przyjacielem, Dominikiem Myrcik, który zademonstrował w nim swój wysoki talent graficzny i kunszt użycia komputerowych technik animacyjnych. Stąd napędy dalekiej przyszłości ludzi, w tym Magnokrafty, są na nim ilustrowane tak jakby już istniały i działały, oraz właśnie były używane przez ludzkość do realizowania swych potężnych możliwości użytkowych jakie obecnie uważane byłyby za niemal graniczące z cudami. Niemniej dzięki istnieniu i działaniu męskiej (dodatniej) i żeńskiej (ujemnej) tzw. "Drobiny Boga" opisywanej szerzej w punktach #K1 i #K2 ze strony internetowej o nazwie god_istnieje.htm, te cudowne możliwości są osiagalne dla ludzkości. Akcja niektórych fragmentów filmu umiejscowiona została na odmiennych planetach i na innch systemach gwiezdnych.
Niezależnie od bezpośredniego załadowania sobie tego filmu z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI - jego oglądanie można też dokonywać poprzez moją stronę internetową o nazwie djp.htm, w której pozestawiałem linki do wszystkich filmów i wideów dostępnych gratisowo w YouTube, w realizacji jakich osobiście brałem udział (stąd co do jakich mam pewność, że NIE wypaczają one prawd poustalanych w wyniku moich badań). Ponieważ film ten posiada aż trzy wersje językowe, tj. polską (o tytule "Napędy przyszłości" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), angielską (o tytule "Future Propultions" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ), oraz niemiecką (o tytule "Antriebe der Zukunft" i adresie https://www.youtube.com/watch?v=ZzJr41Ve2O8 ) - wszystkie trzy z których to wersji językowych linkowane są z odmiennych kolumn wyżej wymienionej strony djp.htm, ten wysoce wymowny i edukacyjny film gratisowy można więc i warto polecać swym znajomym używającym któryś z owych trzech języków - podnosząc tym międzynarodowe poznawanie, prestiż i uznanie polskiej myśli naukowej. (Kliknij na powyższy starter tego filmu aby sobie go oglądnąć.)
       (#A2_4d) Najbardziej interesujący moim zdaniem fragment filmu Napędy Przyszłości". Ilustruje on do lądowanie moich Magnokraftów na innych planetach:
Film #A2_4d: Oto 26-sekundowy wycinek z powyżej linkowanego filmu #A2_4a o tytule Napędy Przyszłości. Wycinek ten nosi tytuł Alien Planet 4K i jest dostępny z adresu youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA. Ilustruje on jak będą wyglądały lądowania mojego gwiazdolotu Magnokraft na innych planetach - kiedy ów statek kosmiczny zostanie już zbudowany. (Wszystkie znaki na to wskazują, że będzie on zbudowany przez Koreańczyków - co wyjaśniłem szerzej w punkcie #H1.1 swej strony przepowiednie.htm, zaś powtórzyłem we wpisie #241 do blogów totalizmu.) Zbudowanie Magnokraftu opisałem w punkcie #J4.3 strony propulsion_pl.htm i we wpisie #315 do blogów totalizmu (adresy blogów totalizmu podaje punkt #J5 tej strony). Odnotuj jednak, że aby Bóg pozwolił naszej cywilizacji na zbudowanie i używanie Magnokraftu, moralność ludzi musi osiągnąć na tyle dojrzały poziom iż potęga tego gwiazdolotu będzie używana tylko w pozytywnych i pokojowych celach środka transportowego, czyli iż ludzkość NIE będzie już przewodzona przez indywidua o wojowniczych skłonnościach i o na tyle powypaczanej moralności iż mogliby ten statek kosmiczny użyć w roli nowej broni, która jest znacznie potężniejsza niż wszystko co ludzie zdołali zbudować dotychczas, a stąd zdolnej do powodowania ogromnych zniszczeń. Dlatego aby zastopować ostatnio dominujący na Ziemi upadek poziomu moralności i zacząć zmierzać w kierunku jej powiększania, co po jakimś czasie zaowocowało by uzyskaniem dostępu do bardziej niż obecnie zaawansowanych urządzeń napędowych i technologii, ludzie z własnej i nieprzymuszonej woli powinni uczynić "pierwszy krok" - którym w świetle wyników moich badań powinno być pozbycie się pierwotnego źródła wszelkiego zła na Ziemi, jakim są "pieniądze". Aby zaś nasza cywilizacja mogła pozbyć się "pieniędzy", któryś z jej krajów składowych, np. Polska, powinna zdobyć się na odwagę wybrania postępowań jakie opisałem dokładniej w punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu.htm - tj. wdrożenia "ustroju nirwany" opracowanego przez autora tej strony. Działanie "ustroju nirwany" polegałoby na zastąpieniu obecnego wymuszania ludzkiej pracy za pomocą "pieniędzy" przez nagradzanie pracy przepotężnym uczuciem szczęśliwości nirwany. Zainicjowania zaś owych postępowań w Polsce powinno się podjąć kilku początkowych ochotników, zdecydowanych dokonać historycznego przewrotu w dziejach ludzkości. W punkcie #A3 swojej strony internetowej o nazwie partia_totalizmu_statut.htm apeluję do wiary w Boga, sumienia, wiedzy i zdrowego rozsądku swych czytelników, aby stali się jednymi z takich pierwszych ochotników. Wzięcie bowiem udziału w eksperymencie podjęcia wdrażania w Polsce "ustroju nirwany", fundamenty jakiego są idealnie zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, nie tylko pozwoli owym ochotnikom na dołożenie osobistego wkładu w dokonaniu historycznie największego przełomu moralnego w całych dziejach ludzkości, ale także na uzyskanie szansy przyczynienia się do zmniejszenia, lub nawet do całkowitego uchronienia, swego kraju, a być może nawet całej naszej cywilizacji, przed następstwami gniewu Boga i niedawno rozpoczętego "Wielkiego Oczyszczania Ziemi" od lat zapowiadanego rozlicznymi przepowiedniami (np. tymi upowszechnianymi po świecie przez Indian Hopi) zaś dobrze zilustrowanego darmowym filmem z YouTube o tytule Zagłada Ludzkości 2030 oraz opisanego treścią mojej strony internetowej o nazwie 2030.htm.
       (#A2_4e) Kolejny z wysoce interesujących moim zdaniem fragmentów filmu Napędy Przyszłości". Ilustruje on jak za pomocą programów już istniejących w "Drobinach Boga" (tj. w "drobinach przeciw-materii" w pamięci jakich zamieszkuje nasz Bóg) dokładniej opisywanych w punktach #K1, #K2 i #K3 z mojej strony internetowej o nazwie god_istnieje.htm daje się syntezować dowolne obiekty fizyczne - w tym przypadku syntezować mur kamienny typu "Mury Inkaskie" jakie wraz z inkaskimi piosenkami pokazuję np. na mojej stronie o nazwie p_nfi.htm. Jak syntezować takie mury z przeciw-materii nasza cywilizacja wiedziała kilka tysięcy lat temu. To wszakże w ten sposób syntezowane były rozliczne gigantyczne budowle megalityczne na Ziemi, w rodzaju tzw. "Murów Inkaskich", piramid egipskich, południowo-amerykańskich i nowo-zelandzkich, starożytnich świątyń, itp. Niestety, w międzyczasie ludzie zapomnieli jak to daje się uczynić. Miejmy więc nadzieję, że wiedza opisana w w/w punktach #A1 do #A3 z mojej strony o nazwie god_istnieje.htm z upływem czasu dopomoże na nowo poodkrywać tę cudowną wiedzę i umiejętność.
Film #A2_4e: Oto 17-sekundowy wycinek z powyżej linkowanego filmu #A2_4a o tytule Napędy Przyszłości. Wycinek ten nosi tytuł Wall 4K i jest dostępny z adresu youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E. Ilustruje on jak będzie wyglądało syntezowanie np. kamiennych murów z przeciw-materii.
       (#A2_4f) Jeszcze jeden wysoce interesujący i moim zdaniem wysoce edukujących fragmentów filmu Napędy Przyszłości". Ilustruje on bardziej zbliżony do faktycznego wygląd tzw. "Koła Bhaskara" czyli poprawnie działającego pseudo-silnika "Perputuum Mobile" zbudowanego przez Bhaskara Drugiego w Indiach około 1150 roku. Wraz z wideami innych już zbudowanych i poprawnie działających maszyn typu "Perpetuum Mobile" wygląd i działanie tego urządzenia opisałem i zilustrowałem dokładniej w punkcie #B3 z mojej strony internetowej o nazwie fe_cell_pl.htm oraz w innych swych publikacjach stamtąd linkowanych (np. w punkcie #J4.4 ze swej strony o nazwie propulsion_pl.htm).
Film #A2_4f: Oto 17-sekundowy wycinek z powyżej linkowanego filmu #A2_4a o tytule Napędy Przyszłości. Wycinek ten nosi tytuł Bhaskara 4K i jest dostępny z adresu youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E. Ilustruje on bardziej zbliżony do faktycznego wygląd pseudo-silnika "perpetuum mobile" zwanego "Koło Bhaskara".


#A3. Link do filmu też dostępnego w YouTube i też raportującego wyniki moich badań, jednak nakręconego we współpracy ze mną przez inną osobę niż Pan Dominik Myrcik:

       Każdy film (wideo) jaki został opracowany i prezentuje wyniki moich badań, zaś o jakim się przekonałem, że jego treść poprawnie ujmuje istotne prawdy, za którymi ja usilnie obstaję oraz odkrywaniu których poświęcone są moje badania, a ponadto jakie jest już gratisowo udostępniane w YouTube wszystkim zainteresowanym, najłatwiej jest wyszukiwać i uruchamiać z mojej strony internetowej o nazwie djp.htm. (W nazwie owej strony skrót "djp" to pierwsze litery mojego typowego podpisu "Dr Jan Pająk" - poszerzone potem o kropkę i o skrót komputerowego języka "htm" w jakim strona ta została zaprogramowana.) Ponieważ liczba takich filmów ostatnio zaczęła przekraczać liczbę niepozajmowanych wcześniej numerów punktów w tej "części #A" strony, zaś ewentualna zmiana tych numerów punktów na obecnym etapie by popsuła referencje z wielu innych publikacji jakie odsyłają oglądających do wcześniej już tu opisanych filmów, każde nowe wideo jakie stało się dostępne począwszy od początka 2019 roku i co do treści jakiego NIE mam istotnych zastrzeżeń, teraz będę raportował i linkował w niniejszym punkcie #A3. Oto pierwsze z owych wideów:
       1: Około 25-minutowe wideo dokumentarne o tytule "Andrzej Domała - Uprowadzony na planetę Nea". Wideo to uhonorowało 50 rocznicę uprowadzenia do UFO Polaka o nazwisku Andrzej Domała, Ś.P. (1951/5/16 - 2008/3/24). Twórcą tego wideo jest Pan Artur Witek (tj. Polak stale mieszkający w Londynie - jaki poprzez Skype przygotował też aż kilka wywiadów ze mną linkowanych poniżej w punkcie #A4). Narrację w tym wideo prowadzi zaś mój dobry przyjaciel i współpracownik, Pan Dominik Myrcik (też twórca kilku doskonałych filmów o wynikach moich badań - na tej stronie omawianych w punktach #A1, #A2 i #A5). Ponadto o Ś.P. Andrzeju Domała na wideo wypowiadają się także jego brat i siostra. Ja w wideo pokazuję się bardzo krótko, bowiem sesja poprzez Skype z jakiej zaczerpnięto do niego moją wypowiedź doznała jakichś dziwnych zakłóceń i NIE nadawała się do publikowania. Na samym końcu film powtarza tylko treść emaila ("zrządzeniem losu" datowanego w feralny piątek, dnia 2018/7/13 - czyli w dacie podobnej jak ów "feralny piątek" kiedy Ś.P. Domała był uprowadzony do UFO) z moimi podziękowaniami do autorów wideo za odwagę filmowego udokumentowania 50 rocznicy wyjątkowo dowodowego i owocującego wiedzą uprowadzenia do UFO, kórego bohater został jednak aż tak źle potraktowany zarówno przez polską opinię publiczną i przez większość polskich badaczy UFO, jak i przez samych UFOnautów. Niemniej sporo ilustracji i informacji pokazanych w owym filmie pochodzi z traktatu [3b] "Kosmiczna układanka" - jaki Ś.P. Andrzej Domała napisał wspólnie ze mną, zaś jakiego darmowe egzemplarze można sobie załadować z mojej strony internetowej o nazwie tekst_3b.htm. Wideo o Ś.P. Andrzeju Domała można już uruchamiać bezpośrednio z adresu: https://youtu.be/R86lKRd3ADQ. Załadowane bowiem zostało na YouTube w dniu 2018/12/30. Oczywiście, jest ono też udostępniane i linkowane poprzez moją stronę djp.htm.


#A4. Linki do moich wywiadów-rozmów udzielanych via Skype Polskiemu Radiu w Londynie (o nazwie "Przebiegunowani") począwszy od dnia moich 70-tych urodzin:

       W dniu moich 70-tych urodzin, tj. 25 maja 2016 roku, o godzinie 9 rano czasu nowozelandzkiego, miał miejsce pierwszy (długi) wywiad-rozmowa z Polskim Radiem w Londynie za pośrednictwem komunikatora internetowego "Skype". Ten pierwszy wywiad-rozmowa (prowadzony w języku polskim) w trakcie edycji został podzielony na dwie około 35 minutowe części, jakie później były załadowane na YouTube. We wtorek, dnia 7 czerwca 2016 roku, też o godz. 9:00 rano czasu NZ, odbył się drugi wywiad-rozmowa, także poprzez Skype. Przed załadowaniem do YouTube też został on potem podzielony na części oznaczane dodaniem "/2" do ich numeru. Kolejne wywiady-rozmowy odbyły się: trzeci we wtorek 6 lipca 2016 roku, czwarty w sobotę 8 października 2016 roku. zaś piąty w sobotę 26 listopada 2016 roku. Oto więc linki i adresy internetowe do już wystawionych w YouTube nagrań owych wywiadów-rozmów, które są dostępne na www.youtube.com, a stąd które zainteresowani czytelnicy mogą sobie oglądnąć:

Rozmowa 1 (ze środy dnia 25 maja 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc (od 2016/6/03: 'Audycja "Przebiegunowani" - rozmowa z Dr. Janem Pająkiem cz. 1'),
www.youtube.com/watch?v=A0fZ_LnvTSE (od 2016/6/10: 'Audycja "Przebiegunowani" - rozmowa z Dr Janem Pająkiem cz.2').

Rozmowa /2 (z wtorku dnia 7 czerwca 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=fnzGURyuIVc (od 2016/6/24: 'Dr. Jan Pająk - Druga rozmowa w audycji "Przebiegunowani" cz.1/2'),
www.youtube.com/watch?v=cWM1-F5HFr0 (od 2016/9/6: 'Dr. Jan Pająk - Druga rozmowa w audycji "Przebiegunowani" cz. 2/2').

Rozmowa 3 (z wtorku, dnia 6 lipca 2016 roku):
(Nadal w trakcie opracowywania)

Rozmowa 4 (z soboty, dnia 8 października 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=51pMoxHPpCk (od 2016/10/14 rozmowa: "Dr Jan Pająk - Telekineza"),

Rozmowa 5 (z soboty, dnia 26 listopada 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=57nwmEiaiH0 (od 2016/12/6 czołówka i zapowiedź rozmowy (po polsku): "Jan Pająk - Polski naukowiec, który zmienił oblicze współczesnej nauki"),
www.youtube.com/watch?v=MuxEu_kQPpY (od 2016/12/10 czołówka i zapowiedź rozmowy (z angielskimi napisami): "Jan Pająk - Polish scientist, who changed the importance of modern science"),
www.youtube.com/watch?v=sILT99clBIE (od 2016/12/10 rozmowa (po polsku): "Dr. Jan Pająk - Filozofia totalizmu")
www.youtube.com/watch?v=ALZJJp1uJao (od 2017/1/17 rozmowa (z angielskimi napisami): "Dr. Jan Pająk - Philosophy of Totalizm")

Życzę przyjemnego oglądania.
       Ponieważ zarówno treść poszczególnych części tych wywiadów, jak i przebieg oraz następstwa ich udzielenia, są warte szerszego skomentowania, kontynuacja niniejszego punktu, a także omówienie dalszych spraw związanych z tymi wywiadami, są przeniesione do specjalnie im poświęconej "części #E" niniejszej strony.


#A5. Wymowa i przesłanie ok. 4-minutowego wideo z YouTube o tytule "Jak wielki jest Magnokraft", które animuje wyglądy, wielkości i wymiary wszystkich 8 typów dyskoidalnych Magnokraftów i UFO:

       Aby uświetnić moje 71 urodziny, mój przyjaciel Dominik Myrcik przygotował owo około 4-minutowe wideo dostępne gratisowo w YouTube.com, a noszące dwujęzyczny (niemiecki i angielski) tytuł "Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?" (tj. "Jak wielki jest Magnokraft"). Wideo to komputerowo animuje wyglądy, wielkości i wymiary wszystkich ośmiu typów dyskoidalnych Magnokraftów mojego wynalazku. W animowany (ruchomy) sposób wideo to porównuje więc z powszechnie znanymi obiektami wyglądy, wielkości i wymiary wszystkich owych 8 typów dyskoidalnych Magnokraftów, jakie po podobnym komputerowym wygenerowaniu zilustrowane zostały m.in. na "Rys. #A2" do "Rys. #A5" (a także w dalszych częściach) mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm. (Trzy przykłady z tamtych licznych komputerowych ilustracji Magnokraftów pokazałem też poniżej na "Rys. #A5abc".) Omawiane wideo jest upowszechniane za darmo pod internetowym adresem https://youtu.be/hkqrVePSj6c począwszy od 26 kwietnia 2017 roku.
       Omawiane tu wideo "Jak wielki jest Magnokraft" NIE zawiera w sobie komentarza mówionego, a głównie obrazy, muzykę oraz dźwięki imitujące świst powietrza powodowany szybkimi przelotami Magnokraftów. Stąd bez trudu może ono być oglądane i rozumiane przez zainteresowane osoby z praktycznie każdej narodowości - bez względu na to jakiego języka mówionego one używają.
       Nieustająco od 1981 roku publikuję swój formalny dowód naukowy, potwierdzający iż "UFO to już zbudowane Magnokrafty". Skrótowy opis tego dowodu czytelnik znajdzie m.in. na całej stronie o nazwie ufo_proof_pl.htm, zaś jego jeszcze krótsze podsumowanie - w punkcie #A5 innej mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm (pełną dokumentację tego dowodu przytoczyłem w rozdziale #P, szczególnie zaś w podrozdziałach P2 do P2.17, z tomu 14 mojej monografii [1/5]). Dzięki temu dowodowi i wynikającej z niego mojej dogłębnej wiedzy o UFO byłem potem w stanie podefiniować wszystkie cechy UFO oraz precyzyjnie pomierzyć wymiary wszystkich 8 typów UFO - z dokładnością (jak wierzę) do 1 centymetra. Tak ogromna dokładność pomiarów UFO zdołałem osiągnąć dzięki aż dwom sprzyjającym moim badaniom zbiegom okoliczności. Pierwszym z nich jest fakt, że aby móc zabierać ziemskie zwierzęta i trzodę łąkową na pokłady UFO w celu podania ich tam dokładnym badaniom, w wielu miejscach Nowej Zelandii odkryłem łąki jakie pokryte zostały dzisiątkami, a czasami nawet setkami, lądowisk UFO. Aby łatwiej móc zabierać owce i krowy na pokłady UFO, na owych łąkach te gwiazdoloty lądowały swą podłogą na trawie, podczas gdy ich napęd pozostawiany był włączony. Takie ich lądowiska pozwoliły mi potem relatywnie dokładnie pomierzyć i opublikować wymiary poszczegółnych typów UFO, jakich cechy teoretycznie już wcześniej poznałem ze swoich badań rozwojowych nad Magnokraftem. (Niestety, moje ustalenia na temat pomiarów wielkości UFO na podstawie śladów jakie UFO zostawiają w miejscach swego lądowania, napotkały się z całym oceanem szyderstw, kpin i obrzucania mnie błotem ze strony początkowo nowozelandzkich, a potem i polskich, naukowców i badaczy UFO - którzy woleli wymyślać własne teoryjki skąd się biorą na NZ łąkach owe dobrze wówczas już przezemnie udokumentowane lądowiska UFO. Teoryjki owe najczęściej twierdziły, iż są to naturalne twory pochodzące np. od odśrodkowo rozrastających się grzybni, choć były też i teoryjki w rodzaju, iż lądowiska owe formują jurne barany swym moczem, kiedy biegają wokoło owieczek w rui i sikają z podniecenia na trawę. Na szczęście ja się NIE załamałem tymi szyderstwami ani ugiąłem prześladowaniami, kontynuowałem więc swe badania.) Drugim przełomowym i sprzyjającym zbiegiem okoliczności dla moich pomiarów UFO, było moje odkrycie, że precyzyjna wartość jednostki długości używanej do wymiarowania UFO (tj. "kubit kosmiczny") w starożytności była już znana na Ziemi. Stąd korygując swe pomiary lądowisk UFO wartością owej jednostki "kubit kosmiczny" zdołałem osiągnąć precyzję rzędu 1 centymetra. Ponieważ nasze Magnokrafty powinny być wymiarowo kompatibilne z UFO (np. aby móc sprzęgać się z UFO w locie), zdecydowałem też, że swym projektom Magnokraftów nadam wymiary dokładnie zgodne z wymiarami UFO.
       Opisywane i linkowane w niniejszym punkcie owo 4-minutowe wideo "Jak wielkie są Magnokrafty" otwiera aż cały ocean możliwości dla osób mających umysł wystarczająco otwarty aby zaakceptować prawdę o UFO - tak uparcie obecnie negowaną przez zakłamane oświadczenia dzisiejszej skorumpowanej oficjalnej nauki. Przykładowo, pozwala ono nauczyć się jak rozpoznawać typ UFO jaki ktoś zaobserwował czy sfotografował. Pozwala też precyzyjnie ustalać (z dokładnością do centymetra) wymiary danego UFO po rozpoznaniu jakiego ono jest typu. Ponadto, w końcowym swym fragmencie wideo ilustruje też niektóre unikalne cechy UFO - jakie zawsze zadziwiają przypadkowych obserwatorów tych gwiazdolotów, np. zdolność UFO do szybkiego lotu w zorientowaniu najwyższego oporu aerodynamicznego, ich zdolność do nagłego zmieniania pod kątem prostym kierunku swego lotu, czy ogrom największych typów UFO (np. u UFO typu K10 ich rozmiary sięgają rozległości centów dużych dzisiejszych miast).
       Trzonem omawianego tu wideo jest pokazanie komputerowo wygenerowanych porównań wyglądu, wielkości i wymiarów wszystkich ośmiu typów dyskoidalnych Magnokraftów (a stąd i dyskoidalnych UFO) z powszechnie znanymi obiektami budowanymi przez ludzi. Pozwala więc ono porównywać typy Magnokraftów (a stąd i typy UFO) od K3 do K10, z wielkościami: człowieka, samochodu osobowego, radzieckiego czołgu T-34, dwupiętrowego budynku mieszkalnego, katedry "Westminster Abbey" z Londynu, transatlantyka "Tytanik", oraz "Wieży Eiffla" z Paryża. Ponadto pokazuje ono też ów unikalny dla magnetycznego napędu tych wehikułów przelot wszystkich 8 ich typów ponad dużym nowoczesnym miastem - pozwalając w ten sposób porównywać wielkości poszczególnych z tych gwiazdolotów z wielkościami dzisiejszych drapaczy chmur, a także z całym centrum dużego miasta (np. największe UFO typu K10, zawisające ponad centrami dzisiejszych miast, rozmiarowo okazuje się być rozleglejsze niż większość owych centrów).
       Warto też wiedzieć, że porównania wielkości i wyglądów gwiazdolotów z omawianego tu wideo stanowią animowane (ruchome) wersje podobnych porównań wielkości i wyglądów, jakie również po komputerowym wygenerowaniu zilustrowane zostały na "Rys. #A2" do "Rys. #A5", oraz w dalszych częściach, strony o nazwie magnocraft_pl.htm. Kilka reprezentatywnych z tamtych ilustracji pokazałem też poniżej na "Rys. #A5abc".
       Dwujęzyczne napisy zaprezentowane jako rodzaj "wstępu" do tego wideo ostrzegają, cytuję: Nasza cywilizacja wkrótce upadnie. Człowiek odwrócił się od drugiego człowieka. Wszystko czynimy przeciwko Naturze, Moralności i Bogu. Czeka nas bolesny upadek, ale i wejście ludzkości do nowej, złotej ery Magnokraftu. Ten kraj, który jako pierwszy zbuduje Magnokraft, będzie przywódcą nowej cywilizacji. Stara polska przepowiednia ujawnia, że będzie nim Azjatycki Smok - prawdopodobnie Korea Południowa. Rzuci on na kolana niemoralnych opresorów i niszczycieli zapierającą dech w piersi potęgą militarną i wielkością Magnokraftu. Informacja z tamtego "wstępu" stara się więc m.in. przypomnieć oglądającemu to o czym ja ostrzegam w punktach od #H1 do #H3 z odrębnej swojej strony o nazwie przepowiednie.htm, oraz co ponownie przypominam w podpisie pod "Rys. #A2(K3-K4)" ze strony o nazwie magnocraft_pl.htm, zaś co udokumentowałem empirycznym materiałem dowodowym na całych swych stronach o nazwach military_magnocraft_pl.htm i wtc_pl.htm.
       Odnotuj, że ostrzeżenie bardzo podobne do powyższego zawiera też owa wiadomość oficjalnie negowanego do dzisiaj pochodzenia "Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety" na żywo oglądającym telewizję w UK przekazana w dniu 26 listopada 1977 roku o godzinie 17:10, zaś obecnie dostępna dla każdego do oglądnięcia za darmo w YouTube.com po polsku np. pod adresem youtube.com/watch?v=zCrQONZuuHM, zaś w angielskojęzycznym oryginale np. pod adresem youtube.com/watch?v=aiokvraNTZg - podczas gdy opisy tego ostrzeżenia można odnaleźć w wyszukiwarkach z pomocą polskich słów kluczowych Kosmici incydent telewizyjny 1977 roku, lub angielskich słów kluczowych Alien Warning Message Live on TV in UK. Jak czytelnik zapewne to odnotuje z analizy opisów ujawnianych powyższymi linkami, kluczem do potwierdzenia pochodzenia i autentyczności tego ostrzeżnia, byłoby ustalenie metody, techniki i urządzenia, za pomocą których ostrzeżenie to zostało nałożone na nadawaną wówczas transmisję dziennika telewizyjnego. Okazuje się bowiem, że nikt NIE dokonał takiego ustalenia. Tymczasem ostrzeżenie zostało "nałożone na", a NIE jedynie "nadane zamiast", kontynuowanej podczas jego trwania transmisji dziennika - czego klarownie dowodzi "przebijanie się" fragmentów tego dziennika poprzez dźwięki owej transmisji. Niektórzy zaś, w tym ja, wierzą, że przy poziomie ziemskiej techniki ówczesnego czasu, takie nałożenie zewnętrznymi ziemskimi urządzeniami ostrzeżenia jakie swą głośnością zagłuszało ciągle nadawany wtedy dziennik, było wprost niemożliwe. Szczerze mówiąc, to ja wierzę, że działającą już poprawnie metodą, techniką, ani urządzeniem, jakie umożliwiałyby takie nałożenie nowej transmisji na oryginalnie właśnie nadawaną, nasza cywilizacja NIE dysponuje nawet i obecnie. Problem polega tu więc na tym, że z powodu zachowań dzisiejszych ludzkich rządów starających się zignorować, a nawet ukryć, istnienie owego ostrzeżenia, niemal nikt dotychczas nawet NIE rozważał, że faktycznie musiało ono być autentyczne, ponieważ ludzie NIE dysponują jeszcze tym co konieczne aby móc je nadać, a stąd że ustalenie sposobu jego nadania wymaga uwzględnienia zaawansowanych możliwości technicznych tzw. "Rzutników Telepatycznych" opisywanych m.in. w punkcie #C4 mojej strony telepathy_pl.htm, zaś zilustrowanych np. na opisywanym wcześniej wideo z YouTube o tytule Dr Jan Pajak portfolio. Wszakże tylko urządzenia tak zaawansowane jak owe rzutniki byłyby w stanie nałożyć takie ostrzeżenie na trwającą pod nim ziemską transmisję telewizyjną - i to nawet dokonując tego nałożenia na międzygwiezdne odległości. Co nawet istotniejsze, cechy nałożenia opisywanego tu ostrzeżenia są bardzo podobne do innej międzygwiezdnej transmisji o już udowodnionej autentyczności, też niemal z pewnością używającej takich "Rzutników Telepatycznych", z pomocą której (za pośrednictwem włoskiej Miss piękności i aktorki filmowej, Pani Danieli Giordano) ludzkość otrzymała dar tzw. "Piramidy Telepatycznej" opisywanej szczegółowo m.in. w punktach #E1.1 i #E1 z w/w strony o nazwie telepathy_pl.htm. (O tym, że transmisja opisu budowy owej piramidy faktycznie była autentyczna, świadczy m.in. fakt, iż w sposób mylący ludzi przemysłowo zmodyfikowana zasada działania tej "Piramidy Telepatycznej" została już wdrożona w USA w działającym urządzeniu zwanym LIGO, o którym się twierdzi, iż jakoby przechwyciło ono "fale grawitacyjne" - aczkolwiek dzisiejsza oficjalna nauka narazie ciągle NIE ma pojęcia jakie są różnice pomiędzy "falami telepatycznymi" i "falami grawitacyjnymi".) Ciekawe więc, czy także powyżej opisane ostrzeżenie wywodzi się od tej samej kategorii istot, co ów dar Piramidy Telepatycznej? (Linki do powyższego ostrzeżenia z TV UK przytoczyłem też na końcu podpisu pod "Wideo #A0" ze swej innej strony internetowej o nazwie magnocraft_pl.htm, oraz w (v) z punktu #H1 odmiennej strony internetowej o nazwie przepowiednie.htm.)
       Wysoce intrygującym faktem jest też, że jeśli się przestudiuje historię i szczegóły zbudowanego w stanie Georgia, USA, granitowego monumentu, który w internecie opisywany jest pod nazwą The Georgia Guidestones (np. patrz opisy i zdjęcia tego monumentu zaprezentowane np. we wpisie z dnia 15 września 2012 roku na blogu Pana Andrzeja Dziekan o adresie adziekan69.blogspot.co.nz/2012/09/), wówczas się okazuje, że owa historia i szczegóły "pasują jak ulał" do dobrze nam już znanych zachowań istot dawniej zwanych podmieńcy, które chociaż wyglądają jak ludzie kiedy np. mieszają się z tłumem na naszych ulicach, jednak ludźmi wcale NIE są. Istoty owe już sporo przed 1980 rokiem wiedziały, iż na Ziemię nadchodzi ta sama zagłada ludzkości, do jakiej referują poprzednio opisane tu ostrzeżenia. Zbudowały więc bardzo trudny do zniszczenia granitowy monument, który zawiera wyrażone w aż 8 najpowszechniejszych językach świata (tj. w angielskim, hiszpańskim, suahili, hindi, hebrajskim, arabskim, chińskim i rosyjskim) wyryte na kamiennych tablicach 10 wytycznych jak ludzkość powinna się zachowywać, adresowane do tych nielicznych ludzi, co przeżyją nadchodzącą zagładę. (Niestety, pomimo moich apeli, ludzkość zdecydowała aby NIE budować mojego Wehikułu Czasu - opisom aż dwóch zasad działania jakiego to wehikułu poświęciłem opublikowaną w grudniu 2018 roku kolejną monografię [12] omawiającą działanie nawracalnego czasu w jakim żyją i starzeją się wszyscy ludzie, egzemplarze jakiej to gratisowej monografii są już upowszechniane za pośrednictwem mojej strony internetowej o nazwie tekst_12.htm. Precyzyjnie więc NIE wiemy - chociaż w przybliżeniu możemy prognozować, kiedy zagłada ta nadejdzie, jaki będzie miała przebieg, ani ilu ludzi w niej zginie. Jednak istoty które przygotowały omawiany tu monument znają przyszłość. Już obecnie daje się więc wydedukować z tego co zaszyfrowały w jego wytycznych, że nadchodzącą zagładę przeżyje co najwyżej jeden z każdych pięciuset dzisiejszych mieszkańców Ziemi.) Gorąco więc rekomenduję aby dla własnego dobra zapoznać się z opisami owego monumentu, oraz z owymi 10 wytycznymi, oraz aby niezważając jak reszta ludzkości obecnie się zachowuje, wytyczne te zacząć wdrażać w swym życiu już od zaraz. Wszakże zaszyfrowana jest w nich NIE tylko informacja "co", "kiedy" i "dlaczego" nieuchronnie już nadchodzi, ale (co ważniejsze) także i ukryta informacja, jak do nadchodzącej zagłady można się przygotować i indywidualnie się bronić przed padnięciem jej ofiarą - tak jak wyjaśniam to szerzej w punkcie #T3 swej strony o nazwie woda.htm.


Wideo #A5: Oto starter omawianego tu wideo Dominika Myrcik o tytule "Jak wielki jest Magnokraft" z YouTube adresu www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c. (Aby uruchomić owo wideo wystarczy kliknąć myszą na ów starter, lub na ten (zielony) adres.) Odnotuj, że niezależnie od powyższego punktu #A5 tej strony, szerszy opis tego wideo zawarty jest też w podpisie pod ilustracją "Wideo #A0" z początku strony o nazwie magnocraft_pl.htm.

Rys. #A5a(góra)  
Rys. #A5b(środek)  
Rys. #A5c(dół)

Rys. #A5abc: Oto ilustracje komputerowo wygenerowane przez Dominika Myrcik, w których wielkości i wyglądy trzech najbardziej reprezentatywnych typów Magnokraftów (tj. typów K3, K6 i K10) są porównane z wielkościami powszechnie znanych obiektów zbudowanych przez ludzi. Po więcej ilustracji podobnych do powyższych patrz "Rys. #A2" do "Rys. #A5" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm. (Kliknij na wybraną ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)
       Rys. #A5a(góra): Porównanie wielkości Magnokraftu (i UFO) najmniejszego typu K3, z wielkością i wyglądem radzieckiego czołgu T-34. Magnokraft (i UFO) typu K3 będzie miał (i ma) następujące wymiary gabarytowe: średnica D = 4.39 metrów, wysokość H = 1.46 metrów - po szczegóły patrz "Tabela G1" z tomu 3 mojej najnowszej monografii [1/5]. Stąd dla Magnokraftów (i UFO) typu K3, ich stopień spłaszczenia (tj. ich wpółczynnik "krotność") wynosi K=D/H=4.39/1.46=3. (To właśnie od wartości tego współczynnika "krotność" bierze się ich nazwa "typ K3"). Załoga typu K3 będzie składała się z 3 osób. Wehikuł ten będzie "skautem", tj. rodzajem "zwiadowcy" i "poszukiwacza". (Ponieważ istnieje i obowiązuje przez nikogo nie obalony formalny dowód naukowy, że UFO to już zbudowane Magnokrafty, dokładnie te same wymiary, wygląd, specjalizację, oraz taką samą liczbę członków załogi mają też załogowe UFO typu K3 - jedną z najwyraźniejszych fotografii pojedyńczego UFO typu K3 uchwyconych w świetle dziennym pokazałem na Rys. #C1ab z mojej strony internetowej o nazwie ufo_proof_pl.htm.) Z kolei zdjęcia, parametry bojowe i moje obiektywne oceny czołgów biorących udział w drugiej wojnie światowej, w tym najważniejsze dane techniczne radzieckiego czołgu T-34 (który w czasach drugiej wojny światowej był najlepszym czołgiem na świecie i który faktycznie wygrał tamtą wojnę światową) przytoczyłem w punktach #E1 do #E1.4 ze swej strony o nazwie bitwa_o_milicz.htm.
       Rys. #A5b(środek): Porównanie wielkości Magnokraftu (i UFO) średniego typu K6, z wielkością i wyglądem mojego "spółdzielczego" domku, zlokalizowanego w miasteczku Petone (NZ), a stąd (jak wszystkie "obiekty porównawcze" pokazywane tu wraz z poszczególnymi typami Magnokraftów), też dostępnego do oglądnięcia - gdyby ktoś wyraźnie się uparł aby go osobiście zobaczyć. (Ów domek zamieszkały przez autora tej strony, tj. przez dra inż. Jana Pająk, nazywam "spółdzielczym", ponieważ zamieszkuję go na zasadzie w NZ nazywanej "company share" - tj. zasady w której zakupuje się jedynie prawo do zamieszkania, podczas gdy sam budynek nadal pozostaje własnością kompanii posiadającej 4 takie budynki zlokalizowane na tej samej działce, ale dyrektorowanej przez zamieszkujące je rodziny lub osoby. Dla utrzymania swej prywatności nie podaję tu jego adresu - wszakże w przeszłości doświadczałem już najróżniejsze problemy i przykrości kiedy ujawniłem swój adres. Niemniej osoby chcące zobaczyć ten domek zapewne bez trudu go wypatrzą w Petone. Wymiary tego domku wynoszą: długość (w S-N kierunku) - 7.50 metra, szerokość (w kierunku E-W) - 6.70 metra, wysokość (od ziemi do pocynowanego na biało płaskiego blaszanego dachu) - 3,30 metra, zaś ów biały, płaski, blaszany dach z rynną odstaje na boki od muru budynku na dalsze 50 cm). Oficjalnie ów domek ma 49 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. W jego obrębie mieszczą się następujące pomieszczenia: pokój mieszkalny (w kącie którego wydzielony jest rodzaj kuchni - ów pokój z kuchnią widać wyraźnie na moich "skypowych" wywiadach linkowanych adresami podanymi w punkcie #A4 niniejszej strony, korytarzyk, sypialnia, oraz łazienka. Z kolei Magnokraft (a więc także i UFO) typu K6 ma wymiary: maksymalna średnica D=35.11 metrów, zaś wysokość (od podłogi do czubka kopuły górnej) H=5.85 metrów - patrz "Tabela G1" z tomu 3 mojej monografii [1/5]. Na załogę Magnokraftu (i UFO) typu K6 składa się 6 osób. Specjalizuje się on głównie w badaniach planetarnej natury - tj. jest latającym laboratorium planetarnym badającym góry, podziemia, geologię, gleby, oceany, rzeki, atmosferę, itp. To też właśnie UFO typu K6 odparowały największą proporcję podziemnych tuneli opisywanych i ilustrowanych w punkcie #C9.1 z mojej innej strony o nazwie ufo_proof_pl.htm. Wehikuł ten jest napędzany 1 pędnikiem głównym oraz n=20 pędnikami bocznymi. Jest on największym z grupy czterech dyskoidalnych gwiazdolotów załogowych, jakie ciągle mają obrzeże swego kołnierza bocznego zakończone po bokach rodzajem "klina" (wszystkie większe od niego typy Magnokraftów (i UFO), tj. typy K7 do K10, mają już owo obrzeże zakończone rodzajem jakby "obręczy", czyli pionową walcowatą powierzchnią podobną do obręczy koła u dawnego wozu konnego - patrz następna ilustracja "#A5c(dół)"). Wszystkie obiekty pokazane na powyższych komputerowych generacjach, są zilustrowane z zachowaniem ich faktycznej skali wymiarowej. To zaś daje pojęcie jak ogromny w porównaniu z ludzkimi domami jest już nawet ów nadal raczej niewielki Magnokraft (i UFO) typu K6.
       Rys. #A5c(dół): Porównanie wielkości największego Magnokraftu (i UFO) typu K6, z wielkością i wyglądem transatlantyka "Tytanik". Magnokrafty (a także wehikuły UFO) typu K10 będą miały następujące wymiary gabarytowe: wysokość (od podłogi do czubka kopuły górnej) H=56.18 metrów, maksymalna średnica D=561.76 metrów. Jego loty będą napędzane i sterowane n=36 pędnikami bocznymi i jednym pędnikiem głównym. Załoga Magnokraftu typu K10 będzie składała się z 10 osób. Warto w tym miejscu dodać, że z technicznego punktu widzenia daje się budować Magnokrafty jeszcze większych typów niż K10 (lub T10). Jednak prawdopodobnie nasza cywilizacja NIE będzie miała już zapotrzebowania na aż tak gigantyczne latające wehikuły. Nawet w Biblii największy latający wehikuł-miasto jakie Bóg planuje używać, jest typu T12 - a będzie on w stanie pomieścić wszystkich 144 tysięcy ludzi jacy zabrani będą do nieba (patrz opisy "Nowego Jeruzalem" z bibilijnej "Apokalipsy Św. Jana" - skomentowane m.in. w punkcie #J3 mojej strony internetowej o nazwie malbork.htm). Z kolei RMS "Titanic" (Tytanik) miał całkowitą długość L=269.06 metrów, największą szerokość b=28.19 metrów i wysokość h=32 metrów (kiedy więc zanurzony był na hw=10.54 metra, jego kominy górowały ponad poziomem wody o ha=21.46 metrów), ogrom "Tytanika" wygląda raczej skromnie w porównaniu do gigantyzmu tego gwiazdolotu. Odnotuj z wideo opisywanego powyżej w punkcie #A5, że jeśli Magnokraft (lub UFO) typu K10 zawiśnie nisko ponad centrum dzisiejszego dużego miasta, jego rozległość może być większa od rozległości owego centrum.


#A6. Dostępne w YouTube widea jakie udokumentowały istotne cechy UFO, które potwierdzają prawdę i ważność mojego formalnego dowodu naukowego, ujawniającego że UFO to już zbudowane Magnokrafty:

Motto: "Bóg, który najpierw stworzył cały świat fizyczny i ludzi, obecnie zaś z żelazną ręką rządzi zachodzeniem absolutnie wszystkiego co w świecie tym się dzieje, NIE ma najmniejszej trudności z uniemożliwieniem sukcesu tych ludzkich postępowań, które biegną przeciwko Jego planom. Dlatego nikt z ludzi NIE powinien się obawiać, że jakimikolwiek swymi działaniami zgodnymi z przykazaniami i wymaganiami Biblii zaś nastawionymi na obronę przed niemoralnymi i szkodliwymi dla prawdy i dla postępu postawami i zachowaniami, może niechcąco przeszkodzić w urzeczywistnianiu planów Boga. Nawet więc jeśli się wie, iż np. UFOnauci i inne szkodzące ludziom nadprzyrodzone istoty faktycznie stwarzane i manifestowane są przez Boga, zaś w swych działaniach wykonują one wyłącznie polecenia Boga, nikt NIE powinien się bać podjąć i prowadzić zgodną z nakazami Biblii aktywną obronę przed nimi i przed skutkami ich niszczycielskich działań, bowiem nasza umiejętność i wola przeciwstawiania się szkodliwym dla ludzi działaniom i kłamstwom jest fragmentem twardego żołnierskiego szkolenia z użyciem tzw. "zasady odwrotności", oraz składową równoczesnego egzaminu z przyszłej przydatności do produktywnego życia wiecznego w królestwie Boga, jakim nieustannie poddawani są nawet najbardziej cenieni i lubiani przez Boga ludzie."

       W poprzednim punkcie #A5 tej strony, a także aż na całym szeregu innych moich stron internetowych (np. w punkcie #A5 strony o nazwie magnocraft_pl.htm), wyjaśniłem, że wkrótce po wynalezieniu mojego Magnokraftu, kilka programów w polskiej telewizji poświęconych opisom tego gwiazdolotu zainspirowało liczne osoby do zgłaszania się do mnie i do twierdzenia, iż już widzieli moje Magnokrafty w locie - tyle że owe już widziane przez nich statki te osoby nazywały "UFO". Podczas więc naukowego weryfikowania twierdzeń tych osób, w moje posiadanie wszedł ogromny materiał dowodowy wykazujący, iż wszelkie cechy Magnokraftu jakie ja wydedukowałem teoretycznie podczas swych prac rozwojowych nad wynalazkiem tego gwiazdolotu, faktycznie są już demonstrowane w rzeczywistym życiu przez tajemnicze gwiazdoloty zwane "UFO". To zaś spowodowało, iż szybko opracowałem, poczym opublikowałem już w 1981 roku, swój formalny dowód naukowy, wykazujący że UFO to już zbudowane Magnokrafty. (Dowód ten przeprowadziłem naukową metodą "porównywania atrybutów".) Z kolei dzięki opracowaniu tego formalnego dowodu, moje badania rozwojowe nad budową i działaniem Magnokraftów zaowocowały też m.in. i głębokim poznaniem szczegółowej wiedzy o budowie i zasadach działania UFO. Po 1981 roku w toku wieloletnich badań i pomiarów terenowych byłem więc w stanie dokładnie podefiniować wszystkie cechy i możliwości UFO, a nawet precyzyjnie pomierzyć wymiary wszystkich 8 typów załogowych UFO. Ze swej praktyki inżynierskiej wiedząc zaś, że moje Magnokrafty muszą stać się kompatibilne z już istniejącymi UFO (z którymi w przyszłości moim Magnokraftom może przyjść albo walczyć, albo też kooperować), tak zaprojektowałem swoje Magnokrafty, aby w każdym wymiarze i szczególe ich cechy pokrywały się z cechami UFO. W rezultacie takiego zaprojektowania moich Magnokraftów wszystko co w swoich opracowaniach ja opisuję na temat Magnokraftów jest też ważne dla UFO, a także wszystko co naoczni świadkowie zaobserwują na UFO jest też ważne w odniesieniu do moich Magnokraftów.
       Niestety, na przekór pedantycznego dokumentowania każdego kroku swych badań, mój wynalazek Magnokraftu, a także moje inne wynalazki, odkrycia i wyniki badań, są ignorowane, zaprzeczane, obrzydzanie czytającym, sabotażowane, blokowane, itp. - po szczegóły i przykłady patrz np. początkowa część strony faq_pl.htm. Zarówno oficjalna nauka, jak i coraz więcej indywidualnych krytykantów upowszechnia też kłamliwą opinię, że jakoby "wszystkie obserwacje, zdjęcia i widea UFO, to albo fabrykacje, albo też iluzje, pomyłki interpretacyjne, błędy filmu, itp." Oczywiście, w dzisiejszych czasach, kiedy komputerowo daje się generować ilustracje i widea o jakości podobnej do ilustracji pokazanych na "Rys. #A5abc" czy do "Wideo #A1" powyżej, czyli o jakości często nawet lepszej niż jakość uzyskiwana podczas autentycznego fotografowania i filmowania, NIE daje się wykluczyć, że niektórzy z co bardziej niemoralnie motywowanych ludzi faktycznie fabrykują fałszywe obserwacje, zdjęcia i widea UFO. (Odnotuj, że poza rzadkimi swymi publikacjami poświęconymi ujawnianiu sytuacji, kiedy to autentyczne zdjęcia, widea, lub lądowiska UFO jacyś "naukowcy" kłamliwie okrzyknęli "fabrykacjami", ja NIE mam czasu ani NIE widzę potrzeby aby tropić czy nawet jedynie pokazywać produkty powypaczanych działań faktycznych fabrykantów - dlatego wszystko co ja publikuję, czy wybiorczo linkuję, zarówno na tej stronie, jak i na wszystkich innych swych opracowaniach, zawsze pracowicie sprawdzam pod względem tegoż zgodności z moją "Teorią Magnokraftu", zaś jeśli informuję czytelnika w tego podpisie, iż wywodzi się to z UFO, wówczas faktycznie daję tu swoją gwarancję, że jest to udokumentowaniem czegoś autentycznego, co faktycznie wywodzi się od UFO.) Niemniej niezależnie od istnienia fabrykacji, istnieje też rosnąca liczba rzetelnie dokonanych, autentycznych obserwacji, zdjęć i wideów Magnokrafto-podobnych UFO, jakie dla dobra i postępu ludzkości powinny być szczegółowo badane. Co nawet istotniejsze, prawda i naukowa ważność mojego formalnego dowodu, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" pozwala obecnie łatwo odróżniać "fabrykowane UFO" (które NIE wykazują zgodności z moją "Teorią Magnokraftu") od "autentycznych UFO" (których wszystkie cechy są zgodne z tym co stwierdza moja "Teoria Magnokraftu" - tj. teoria opublikowana m.in. w tomie 3 monografii [1/4]). Gdyby więc tzw. "UFOlodzy", zamiast wyszydzać i krytykować wyniki moich prac rozwojowych nad Magnokraftem oraz wyniki moich empirycznych badań nad zgodnością cech Magnokraftu z cechami autentycznych UFO, włożyli nieco pracy w dokładne poznanie tych wyników, wówczas bez trudu mogliby już odróżniać autentyczne obserwacje, zdjęcia i widea UFO, od głupich i niezgodnych w prawami świata fizycznego fabrykacji UFO generowanych przez najróżniejsze niemoralne i niezbyt rozgarnięte indywidua. Po zaś takim odróżnieniu, mogliby oni śmiało "zakasać rękawy", kupić sobie taśmy pomiarowe oraz wymagane mierniki i czujniki, poczym zacząć badać UFO rzeczowo, ilościowo i racjonalnie - tak jak przystało na dzisiejszy poziom naszej wiedzy. (Niestety, nadal jedyny wysiłek jaki typowi dzisiejsi tzw. "UFOlodzy" są gotowi i zdają się być zdolni włożyć w swe działania, ogranicza się głównie do "robienia pieniędzy" na sensacjach dotyczących UFO oraz do rozgłaszania swych spekulacji coraz bardziej nastawionych na zadziwianie gawiedzi.)
       Aby więc pomimo powyższych utrudnień zaistniałej obecnie sytuacji z ludzkością nadal kontynuować przemawianie do rozsądku tych coraz rzadszych obecnie osób, które posiadają umysł otwarty na prawdę i są gotowe rozpatrzyć materiał dowodowy jaki wszedł w moje posiadanie, ja NIE zaprzestałem swego wysoce pracochłonnego wyjaśniania i prezentowania materiału dowodowego na zgodność cech moich Magnokraftów i tajemniczych UFO, z jakim to materiałem dowodowym przypadkowo się stykam. Stąd w aż kilku swych publikacjach zaprezentowałem już omówienia obiektywnego materiału zdjęciowego dowodzącego prawdy mojego formalnego dowodu naukowego, że UFO to już zbudowane Magnokrafty - po przykłady takich zdjęć i po moje ich omówienia patrz strony internetowe explain_pl.htm, evidence_pl.htm, czy ufo_proof_pl.htm, a także patrz tom 14 z mojej monografii [1/5]. Ponieważ zaś w ostatnich czasach w internecie zaczęło się pojawiać coraz więcej klarownych wideów jakie udokumentowały dowodowo istotne cechy lub zachowania UFO, w dalszych podpunktach niniejszego punktu #A6 postanowiłem także systematycznie omawiać te z wideo powszechnie dostępnych w internecie i faktycznie dokumentujących autentyczne UFO, jakich prawdziwość i wartość dowodową ja już osobiście zweryfikowałem i o jakich na bazie swojej wiedzy mogę zagwarantować, że NIE są one fabrykacjami, przeinaczeniami, ani czymkolwiek innym niż autentyczne UFO - o bycie czym naukowcy i najróżniejsi krzykliwi krytykanci kłamliwie je oskarżają.
       Kiedy po wstępnym przygotowaniu niniejszych punktów #A6 do #A6.7, zacząłem testować podane tu linki do wideów UFO celowo NIE używając do tego testowania swego własnego komputera, ze zgrozą odkryłem, że jeśli widea te usiłuję ponownie przeglądać jako ktoś inni niż ja, jednak posługując się linkami z niniejszej strony, wówczas ktoś umiejętnie sabotażuje to przeglądanie (typowo zamrażając widea za pomocą celowo i złośliwie powprowadzanych w nich ogłoszeń reklamowych, zanim widea te pokażą autentyczne UFO z tych filmów jakie poniżej opisuję). Najwyraźniej ktoś o bardzo "długich rękach" stara się przeszkodzić ludziom w poznawaniu wiedzy, którą ja upowszechniam, m.in. poprzez sabotażowanie poznania prawdy wynikającej z oglądnięcia wideów jakie tutaj linkuję i równoczesnego poznania poprawnych wyjaśnień jakie tu przytoczyłem (o owym systematycznym sabotażowaniu wiedzy jaką upowszechniam ja wiem już od dawna - to jego omijaniu mają wszakże służyć m.in. rady i wskazówki z początku mojej strony o nazwie faq_pl.htm). Dlatego gdyby i czytelnik doświadczył podobnego sabotażowania, wówczas rekomenduję mu aby zgodnie z "motto" tego punktu #A6 włożył wysiłek w znalezienie sposobu ominięcia przeszkód jakie będą przed nim piętrzone aby mu przeszkodziły w oglądnięciu wyszczególnionych tu wideów - wszakże zgodnie z prawem "autostrady przez morze" Bóg zawsze formuje dobrze ukryty sposób omijania wszelkich napotkanych przeszkód. (Np. radzę mu spróbować znaleźć i przeglądnąć te widea NIE linkując się do nich z mojej strony, a poszukując je np. poprzez wyszukiwarkę lub bezpośrednio w YouTube - w czym staram się pomagać podając poniżej też "słowa kluczowe" jakie pozwolą czytelnikowi odnaleźć te widea niezależnie od moich linków, albo spróbować je przeglądnąć z innego komputera niż własny i też bez użycia pośrednictwa moich stron, które ów ktoś z "długimi rękami" najwyraźniej uważnie obserwuje i sabotażuje.)
       Oto więc linki, opisy i dodatkowe pomoce umożliwiające obchodzenie sabotażowania naokoło, do owych ogromnie istotnych dla rozwoju i przyszłości naszej cywilizacji wideo, których autentyczność jest potwierdzona moją "Teorią Magnokraftu", a stąd które dostarczają sprawdzalnego przez każdego dowodu, iż Magnocrafty mojego wynalazku mogą być zbudowane, ponieważ ich już latające wersje są widywane i dokumentowane w praktycznie każdym zakątku naszej planety, a stąd że nawet małe dzisiejsze państwa, takie jak przykładowo Korea, po włożeniu wymaganej pracy i motywacji mogą odnieść sukces w ich zbudowaniu, zaś po owym sukcesie mogą zagospodarować dla podniesienia swego dobrobytu NIE tylko całą naszą planetę, ale nawet całą naszą galaktykę.


#A6.1. Około 14-minutowe wideo z YouTube o tytule "REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England", które dokumentuje, iż kształty, wymiary, cechy i możliwości 8 typów moich dyskoidalnych Magnokraftów doskonale odzwierciedlają kształty, wymiary, cechy i możliwości 8 typów nieziemskich dyskoidalnych UFO - w tym ich zdolność do wykładania w zbożu kompleksowych "kręgów zbożowych":

       Budowa i działanie moich Magnokraftów są publikowane nieustannie począwszy od 1980 roku. Począwszy od 1981 roku nieustannie publikowany jest też mój formalny dowód naukowy, stwierdzający że UFO to już zbudowane Magnokrafty. Natomiast począwszy od około 1985 roku nieustannie publikowane są też dobrze udokumentowane zasadami działania moich Magnokraftów oraz zdjęciami "lądowisk UFO" moje wyjaśnienia, że tzw. "kręgi zbożowe" (po angielsku zwane "crop circles" albo "pictograms") to "lądowiska UFO" przypadkowo lub celowo ułożone z roślin powykładanych i przygniecionych do ziemi przez obwody magnetyczne Magnokrafto-podobnych UFO, oraz że zasady działania i cechy moich Magnokraftów wskazują dobrze już udokumentowane wyjaśnienie dla sposobu formowania wszystkich autentycznych "kręgów zbożowych" (tj. tych kręgów, jakie faktycznie zaistniały na Ziemi a NIE zostały sfabrykowane przez ludzi, jako że ludzie też czasami fałszują te kręgi), a ponadto dostępny jest już masywny materiał dowodowy dowodzący bezspornie iż "kręgi zbożowe" faktycznie są sekretnie formowane przez niewidzialne dla ludzkich oczu obwody magnetyczne Magnokrafto-podobnych UFO. W 1990 roku swoje opisy i dowody, iż to właśnie Magnokrafto-podobne UFO formują "kręgi zbożowe", wysłałem nawet do angielskiego czasopisma "Sunday Mirror", legalnie upominając się od niego o ową nagrodę w wysokości 10000 funtów, jaką czasopismo to ufundowało dla tego, kto naukowo wyjaśni pochodzenie "kręgów zbożowych" (niestety, wypłacenia tej nagrody owo czasopismo bezdyskusyjnie mi odmówiło) - tak jak opisałem to dokładniej w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie eco_cars_pl.htm i w punkcie #F2 z innej mojej strony o nazwie artefact_pl.htm. Powyższe informacje, jakie są dobrze udokumentowane w moich opracowaniach, przypominam tutaj aby uświadomić, iż poprawna wiedza czym dokładnie są kręgi zbożowe i jak są one formowane, w dniu publikowania niniejszego punktu w maju 2017 roku była już dostępna naszej cywilizacji przez ponad 30 lat, czyli przez nieproporcjonalnie więcej czasu niż jest potrzebne aby wiedza ta dotarła do każdego zainteresowanego. Jedynym więc powodem, dla którego wiedza ta NIE jest jeszcze powszechnie znana ani uznana, są owe ludzkie zwyrodnienia i przywary z jakimi Biblia stara się walczyć już przez ponad 2000 lat, tj. żądza władzy, chciwość, korupcja, egoizm, zazdrość, arogancja, itp. Wszakże na przekór aż tak długiej dostępności owej wiedzy, oraz na przekór jej doskonałego udokumentowania w moich publikacjach, ludzcy naukowcy, politycy, decydenci, tzw. "UFOlodzy", oraz praktycznie całe dzisiejsze narody i społeczeństwa uparcie i celowo ją ignorują, odrzucają, oraz blokują jej upowszechnianie. Doszło już do tego, że dysponenci UFO zaczynają zabawiać się kosztem dzisiejszej ludzkości wyrysowując na polach coraz dowcipniejsze "kręgi zbożowe" - w rodzaju tych, przykłady jakich są typowo pokazywane przez dzisiejsze wyszukiwarki internetowe. Oczywiście ubaw z głupoty i uporu dzisiejszych naukowców, decydentów, polityków, "UFOlogów" i narodów NIE tylko mają obecni dysponenci UFO, ale także z pewnością będą mieli, oraz będą używali jako kolejny przykład ludzkiej głupoty i ślepoty, przyszli użytkownicy moich Magnokraftów, opowiadając zapewne sobie na ten temat dowcipy podobne do tego co dzisiaj dowcipkujemy na temat zwolenników "płaskiej ziemi" oraz światopoglądu średniowiecznych tępicieli czarownic. Jaka szkoda, że dzisiejsza ludzkość postępuje aż tak nierozważnie i nielogicznie, bowiem "kręgi zbożowe" są istną kopalnią wiedzy o już działających gwiazdolotach Magnokrafto-podobnych (tj. o UFO), jakiej rzeczowe badania ilościowe pozwoliłyby nam szybciej zbudować moje Magnokrafty oraz tak wszystkim nam potrzebne moje Wehikuły Czasu (otwierające dla ludzi fizykalny dostęp do tzw. "uwięzionej nieśmiertelności"). Aby udokumentować tu przydatność i potwierdzającą poprawność Magnokraftu naturę wiedzy wynikającej z "kręgów zbożowych", poniżej wyjaśnię przykład jak kręgi te dokumentują prawdę wyników moich badań rozwojowych m.in. nad kształtami, wymiarami i nad generalną konstrukcją moich Magnokraftów.
       W trakcie swych prac nad opisaniem wideo Dominika Myrcik z poprzedniego punktu #A5, natknąłem się w YouTube na jeszcze inne ogromnie ciekawe darmowe wideo o długości 13 minut i 50 sekund, naprawdę warte przeglądnięcia. Wideo to jest dostępne w YouTube począwszy od 2013/1/18, jednak ja natknąłem się na nie dopiero wieczorem w dniu 4 maja 2017 roku. Doskonale ono dokumentuje NIE tylko jak wiernie kształty i wymiary Magnokraftów oddają rzeczywiste kształty i wymiary UFO, ale także dokumentuje jak doskonale zgodne są opisane w moich publikacjach zasady działania, cechy i możliwości Magnokraftów, z zasadami działania, cechami i możliwościami UFO. Tamto ilustratywne wideo można sobie oglądnąć w YouTube np. pod internetowym adresem www.youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ, zaś w wyszukiwarkach i w YouTube dane i inne widea o nim ujawniają słowa kluczowe: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England (dla Google), oraz REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England (dla YouTube). Wykonane ono zostało nocą w dniu 2010/7/27 zapewne przez entuzjastyczną i równie jak ja upierającą się przy prawdzie turystkę lub emigrantkę (sądząc po jej akcencie - prawdopodobnie przybyłą do Anglii gdzieś z Azji, np. z Malezji albo z Hong Kong) - jak też z komentarza na owym wideo można usłyszeć, filmującą ten bezcenny dla ludzkości materiał dowodowy wbrew protestom i zniechęcającym uwagom jej męża, czy męskiego partnera. Ta sama osóbka, jak tylko się rozwidniło, udała się też na sfilmowane wcześniej nocą pole zbożowe, aby sprawdzić wygląd "kręgu zbożowego", jakiego formowanie nocą tak pedantycznie udokumentowała. Jest też możliwe, iż na dodatek to ona wynajęła potem helikopter, aby pokazać jak w widoku "z lotu ptaka" ów "krąg zbożowy" wygląda - aczkolwiek w YouTube istnieje też inne ok. 3-minutowe wideo dostępne pod adresem www.youtube.com/watch?v=svcvlF4M_bM, które zdaje się implikować, że sfilmowania tego kręgu zbożowego "z lotu ptaka" dokonali już inni badacze lub dziennikarze, zaś potem ich film został tylko włączony do wideo tu opisywanego.
       Udokumentowany na tym nocnym wideo "krąg zbożowy" został inteligentnie, pracowicie, planowo, oraz stopniowo w aż kilku fazach (tj. wcale NIE przypadkowo ani natychmiastowo) wyłożony w zbożu przez całą eskadrę UFO typów od K3 do K7 - tj. gwiazdolotów jakich wygląd jest pokazany m.in. na "Rys. #A2" do "Rys. #A4" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm, zaś na niniejszej stronie częściowo powtórzony powyżej na "Rys. #A5abc", a także zilustrowany w ruchu na wideo omawianym w poprzednim punkcie #A5 tej strony. Wszystkie UFO tej eskadry były sprzężone ze sobą w wielopoziomowy i wielowymiarowy tzw. "latający kluster", jakiego jeden z najprostrzych przykładów pokazany został i wyjaśniony m.in. w części (f/#6) z "Rys. #H2f (dół-prawy)" mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm i np. na "Rys. #D8e (prawy)" z innej mojej strony o nazwie explain_pl.htm, zaś na niniejszej stronie - poniżej na "Rys. #A6.1b(dół)". Cała zaś ta eskadra zawierała aż 24 gwiazdoloty (UFO) typu K3 (tj. po jednym UFO typu K3 podpiętym pod każdy pędnik boczny najwyżej zawisającego UFO typu K7), 12 UFO typu K4, 7 UFO typu K5, 1 UFO typu K6, oraz 1 UFO typu K7 - obwody magnetyczne wszystkich zaś tych UFO były wzajemnie posprzęgane oraz odpowiednio poodpychane, formując ów wielopoziomowy przestrzenny tzw. "latający kluster" o obwodach magnetycznych podobnych do obwodów opisanych i zilustrowanych przy okazji wyjaśnień jak takie kręgi zbożowe są formowane (np. owych wyjaśnień z punktu #D2.1 mojej strony o nazwie eco_cars_pl.htm czy z punktu #F2 innej mojej strony o nazwie artefact_pl.htm). Z uwagi jednak na złożoność opisywanego tu kręgu zbożowego, oraz na jego kompleksowe zaprojektowanie wymagające wielofazowego i stopniowego wykładania go w zbożu, wyłożenia zboża dokonywała tylko najniższa warstwa UFO z tego klustera, tj. UFO typów K3, K4 i K5 - jakich obwody magnetyczne wirowały, aczkolwiek ich wirowanie w UFO typów K3 i K4 było na tyle powolne iż NIE powodowało ono zjonizowania powietrza. Tylko więc owe 7 UFO typu K5 miało swe obwody magnetyczne wirujące na tyle intensywnie, iż powodowały one zjonizowanie powietrza i uformowanie jarzącego się tzw. "jonowego obrazu wiru magnetycznego" jaki dla owych UFO typu K5 udokumentowało dyskutowane tu wideo, zaś jakiego statyczny wygląd pokazałem na analizowanej przez siebie naukowo pojedyńczej klatce z "Fot. #A6.1a(góra)". Na omawianym tu wideo, to właśnie te jarzące się wehikuły UFO typu K5 są więc owymi jedynie widocznymi w ciemności parami UFO posprzęganymi ze sobą w tzw. "konfiguracje niezespolone" oraz otoczonymi "jonowymi obrazami wiru magnetycznego" (jaki to jonowy obraz wiru, dla UFO typu K4 pokazałem na "Rys. #C7a (góra)" ze swej strony ufo_proof_pl.htm, oraz na "Rys. P20" z tomu 14 mojej monografii [1/5]). Na następnym poziomie ponad tymi UFO wykładającymi zboże, wisiało jedno UFO typu K6, sprzężone "konfiguracją niezespoloną" z dwa razy większym od niego UFO typu K7. Te dwa pojedyńcze UFO typów K6 i K7 też wcale NIE jarzą się na wideo, ponieważ ich pole magnetyczne NIE wirowało, a stąd i NIE jonizowało ono powietrza, a jedynie odpowiednio precyzyjnie ustawiało i odchylało obwody magnetycznie owych mniejszych UFO, których obwody magnetyczne wykładały zboże. Niemniej ciągle owe największe UFO daje się niewyraźnie dostrzec na omawianym tu wideo, gdzie widać je jako rodzaj długiej, ciemnej jakby chmury (pokazanej poniżej na "Fot. #A6.1a(dół)") zawisającej ponad owymi "kompleksami niezespolonymi" - tj. ponad tymi UFO, które pracowicie (jeden po drugim") formowały omawiany tu "krąg zbożowy". (Być może nawet, że aby "zamaskować" swoją obecność, owe UFO typów K6 i K7 celowo otoczyły się parą wodną, nadając sobie wygląd nieregularnej chmury jakiej formowanie i cechy opisuję na swej stronie o nazwie cloud_ufo_pl.htm.) Obecność ponad polem owych dużych UFO typu K6 i K7 dodatkowo potwierdzają też "jonowe obrazy wiru magnetycznego" owych jarzących się UFO typu K5 (a stąd jedynych UFO wyraźnie uchwyconych na tym wideo), ponieważ silne pole magnetyczne owych dużych UFO sprężało jonowe obrazy wiru w UFO typu K5 i dociskało wirujące jony powietrza tuż do powierzchni owych jarzących się UFO, zaś tzw. "soczewka magnetyczna" formowana przez te duże UFO zmieniała współczynnik "K" owych UFO typu K5 - powodując iż jedynym dowodem, że faktycznie na wideo jarzyły się jedynie UFO typu K5, są wymiary wyłożeń zboża w uformowanym przez nie "kręgu zbożowym". To dzięki odgórnemu działaniu owych dwóch dużych UFO, "jonowe obrazy wiru magnetycznego" owych jarzących się UFO typu K5 przyjmują na wideo niemal dokładnie ten sam kształt jaki ma powierzchnia tychże UFO. Owe małe jarzące się wehikuły UFO typu K5 były posprzęgane ze sobą w pary zwane "kompleksy niezespolone" - jakich przykład pokazałem na "Rys. #H2c (góra-prawy)" z w/w strony magnocraft_pl.htm, zaś poniżej go powtórzyłem na "Rys. #A6.1a(środek)". Ponieważ jednak wiry magnetyczne tych UFO typu K5 jonizowały powietrze, wyglądały one niemal jak jarzące się "kompleksy kuliste" UFO typu K5 - tj. niemal jak kompleksy których zasadę formowania ilustrują "Rys. #A2c(2xK4) - dół" i "Rys. #H1" z wyżej wymienionej strony magnocraft_pl.htm.
       Aby sprawdzić i potwierdzić sobie prawdę i wartość dowodową opisów jakie tu przytaczam, wystarczy dla opisywanego tu "kręgu zbożowego" z Anglii ustalić, czy: wymiar (jaki ja jedynie oszacowałem na bazie swej znajomości budowy i działania Magnokraftów, bowiem dla opisywanego tu "kręgu zbożowego" na zapis wartości tego wymiaru narazie się NIE natknąłem) owej największej średnicy "d", na której ułożone są środki wyłożeń zboża od owych 24 UFO typu K3 podwieszonych pod pędnikami bocznymi UFO typu K7, w przybliżeniu pokrywa się ze średnicą "d=49.65 metra" okręgu "d" na jakim rozmieszczone są środki pędników Magnokraftu typu K7, tj. średnicą od dawna publikowaną w "Tablicy G1" z tomu 3 mojej monografii [1/5]. Powodem przybliżoności (a NIE absolutnej identyczności) owych średnic "d" w omawianym tu kręgu zbożowym oraz w Magnokrafcie jest, że poszczególne wehikuły UFO wykonujące ów krąg zbożowy były połączone ze sobą jedynie obwodami magnetycznymi - zaś takie obwody z natury są pozakrzywiane i poodchylane przez inne pobliskie UFO, a stąd niezbyt precyzyjnie odzwierciedlają one w wyłożonej przez siebie roślinności wymiary UFO jakie formują te obwody.


Wideo #A6.1: Oto starter nocnego wideo, na którym jakaś (sądząc z akcentu prawdopodobnie azjatycka) entuzjastka przyłapała eskadrę wehikułów UFO typów od K3 do K7, które w ramach "żartowania" sobie z ignorancji dzisiejszych ziemskich naukowców, polityków, decydentów i tzw. "UFOlogów", pracowicie wykonywały w zbożu z Wiltshire, Anglia malowniczy tzw. "krąg zbożowy" - generalną zasadę formowania jakiego opisałem i zilustrowałem w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie eco_cars_pl.htm i w punkcie #F2 innej swej strony o nazwie artefact_pl.htm, zaś wygląd z pokładu helikoptera jakiego to kręgu zbożowego pokazała ona na samym końcu tego niemal 14-minutowego wideo. Co nawet jeszcze ciekawsze, kiedy pod koniec tego wideo raportuje ona swoją poranną inspekcję "kręgu zbożowego" wykonanego podczas zakończonej właśnie nocy, nieświadomie przyłapała na nim (i sfilmowała) grupę ludzko wyglądających (chociaż nieludzko zachowujących się) UFOnautów, którzy też owego wczesnego ranka zdecydowali się na ziemi sprawdzić produkt swego malowniczego działania z poprzednej nocy. (Wygląd, a częściowo i dziwne zachowanie owych UFOnautów, ujawnia "Fot. #A6.1b(środek)" poniżej na tej stronie.) Mi zachowanie i wygląd owych UFOnautów z tego wideo przypominał doświadczenie z tzw. "Man in Black" (MIB) jakie ja sam przeżyłem z grupą innych ludzko wyglądających (chociaż też nieludzko zachowujących się) UFOnautów - a jakie to doświadczenie raportuję w podpisie pod "Fot. #G1c" ze swej strony o nazwie sw_andrzej_bobola.htm.

Fot. #A6.1a(góra) 
Fot. #A6.1a(środek) 
Fot. #A6.1a(dół)

Fot. #A6.1a: Oto m.in. stacjonarne obrazy, jakie w celu dokonania ich naukowej analizy, zostały ekstraktowane z omawianego w punkcie #A6.1 powyżej wideo dokumentującego wykonywanie tzw. "kręgu zbożowego" przez całą eskadrę wehikułów UFO typów od #K3 do #K7. W celu oglądnięcia owego wideo, kliknij na następujący link wyszukiwania wideo w YouTube: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England, poczym uruchomij sobie klinknięciem tę wersję owego wideo jaką zechcesz przeglądnąć. Odnotuj z powyższych obrazów, że omawiane wideo posiada raczej niską rozdzielczość (tj. prawdopodobnie wykonane zostało telefonem komórkowym), stąd zarówno ono samo, jak i ekstraktowane z niego i naukowo analizowane tutaj stacjonarne obrazy, też wykazują raczej niską rozdzielczość. Jednak taka jest rzeczywistość badaczy UFO - że muszą oni dokonywać badań materiału dowodowego jaki został zgromadzony zupełnie przypadkowo, oraz że obiekty ich badań unikają współpracy z badaczami. (To dlatego dzisiejsi dobrze płatni zawodowi naukowcy NIE czują się kompetentni do dokonywania badań UFO i raczej wolą kłamliwie zaprzeczać iż UFO istnieją niż je badać - wszakże wygodnicko nawykli oni do sytuacji, kiedy to co badają jest pasywne i NIE broni się ani NIE unika ich instrumentów, kamer, czy eksperymentów.) Kliknij na wybraną ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.
       Fot. #A6.1a(góra): Statyczny obraz jednej z owych 7 konfiguracji UFO typu K5, które zostały udokumentowane na omawianym tu wideo kiedy uczestniczyły w wielofazowym wykładaniu w zbożu Anglii ogromnego i wysoce malowniczego "kręgu zbożowego", jakiego też analizowany przezemnie statyczny obraz pokazałem poniżej na "Fot. #A6.1b(góra)". To UFO faktycznie jest sprzęgniętą magnetycznie z dwóch indywidualnych gwiazdolotów typu K5 tzw. "konfiguracją niezespoloną", jakiej wygląd zilustrowałem powyżej w środkowym "Rys. #A6.1a(środek)" omawianego tu zestawienia ilustracji. Warto tu wyjaśnić, że UFO typu K5 mają następujące wymiary gabarytowe: średnica D=17.56 metrów, wysokość H=3.51 metrów. Są one napędzane jednym położonym centralnie pędnikiem głównym, oraz n=16 pędnikami bocznymi. Środki ich n=16 pędników bocznych są zamontowane w równych od siebie odległościach na obwodzie okręgu o średnicy d=12.41 metrów. Każdy z nich ma 5 członków załogi. Ich specjalizacją jest stwarzanie warunków życiowych i socjalnych dla podróżujących badaczy (tj. mieszkań, szpitali, miejsca spotkań i narad, itp.). Jednak jak każdy latający wehikuł, mogą one być (i są) używane też do wykonywania dowolnych innych zadań, np. do wykładania "kręgów zbożowych".
       Rys. #A6.1a(środek): Komputerowo wygenerowana ilustracja przygotowana przez mojego przyjaciela, a pokazująca tzw. "konfigurację niezespoloną", bezstykowo sprzęgniętą siłami magnetycznymi z dwóch dyskoidalnych gwiazdolotów typu K5 - np. z dwóch UFO typu K5. (Dla zilutrowania jej wielkości, w pobliżu pokazany jest też duży dwu-poziomowy dom, sylwetka człowieka i samochód osobowy.) W tej konfiguracji oba gwiazdoloty nawzajem wcale się NIE dotykają, zaś ich bezdotykowe powiązanie w jedną trwałą całość jest uzyskiwane dzięki wzajemnie odpychającemu ustawieniu obu ich pędników głównych, oraz wzajemnie przyciągającemu się przesterowaniu ich "n=16" par pędników bocznych poustawianych wylotami naprzeciwko siebie i połączonych ze sobą tzw. "czarnymi belkami" uformowanymi z łączących te wyloty n=16 kolumn potężnego pola magnetycznego pochłaniającego światło.
       Fot. #A6.1a(dół): Udokumentowany na omawianym wideo wygląd "konfiguracji niezespolonej" magnetycznie sprzęgniętej z dwóch UFO większej niż K5 wielkości, górne z których jest typu K7, dolne zaś typu K6. To pod pędnikami bocznymi obu owych UFO większych typów podwieszone zostały pozostałe UFO typów K3, K4 i K5 jakie użyte zostały do wielofazowego wyłożenia poszczególnych elementów składowych omawianego tu "kręgu zbożowego". Innymi słowy, sztywna struktura owych dwóch UFO większych typów, do której sztywno zostały magnetycznie podwieszone pozostałe UFO, pozwoliła wyłożyć poszczegółne elementy składowe owego kręgu zbożowego z aż tak doskonałą symetrią i precyzją wymiarową. Ponieważ na powyższej ilustracji owe dwa większe UFO wiszące pod czystym, bezchmurnym niebem wykazują chmuro-podobne, zamazane kształty, prawdopodobnie dla bezpieczeństwa i ukrycia się przed ludźmi podczas wykonywania opisywanego tu "kręgu zbożowego" ich załogi celowo otoczyły je parą wodną wyglądającą jak chmura - tak jak opisałem to i zilustrowałem na swej stronie cloud_ufo_pl.htm. Wszakże te dwa większe UFO same NIE dokonywały wykładania kręgu zbożowego, a jedynie utrzymywały w wymaganych pozycjach mniejsze UFO które wykładanie to realizowały.

Fot. #A6.1b(góra) 
Fot. #A6.1b(środek) 
Rys. #A6.1b(dół)

Fot. #A6.1b: Oto ilustracje "produktu działania" owych UFO, pokazywanych na omawianym tu wideo, jakie czytelnik może znaleźć w YouTube klikając na link: REAL UFOS making CROP CIRCLES in Wiltshire, England. Niestety, graficzna jakość dokumentacji tych "produktów" NIE jest najwyższej jakości - niemniej powinniśmy się cieszyć, że wogóle ludzkość zdołała dokumentację tę uzyskać dzięki korzystnemu dla nas zbiegowi przypadków, oraz dzięki uporowi i oddaniu prawdzie kobiety która ją sfilmowała. (Kliknij na wybraną ilustrację aby zobaczyć ją w powiększeniu.)
       Fot. #A6.1b(góra): Utrwalony "z lotu ptaka" wygląd "kręgu zbożowego" na jakiego wykonywaniu zostały przyłapane UFO utrwalone na omawianym tu wideo.
       Fot. #A6.1b(środek): Dziwnie zachowujący się (choć ludzko wyglądający) UFOnauci dźwigający najróżniejszy sprzęt badawczy, jacy wczesnym rankiem zostali przyłapani jak inspektowali oni wykonany przez siebie kilka godzin wcześniej (tj. właśnie zakończonej nocy) opisywany tu "krąg zbożowy". Po zostaniu przyłapanymi, UFOnauci ci zwyczajnie szybko uciekli, zaś ich wlot do ukrytego za soczewką magnetyczną i zawisającego ponad polem UFO, został udokumentowany kierunkiem patrzenia nadal pozostałego siedzącym czwartego z tych UFOnautów.
       Rys. #A6.1b(dół): Mój własny rysunek starający się zilustrować po jednym z każdej klasy odrębnych tzw. "obwodów magnetycznych" (czyli silnie skoncentrowanych wiązek linii sił pola magnetycznego), jakie zawsze łączą wyloty każdego pędnika UFO z wylotami każdego innego pobliskiego pędnika UFO. Rysunek ten pokazuje jedynie najważniejsze z takich obowodów, jakie pojawiają się w przypadku magnetycznego sprzęgnięcia dwóch "kompleksów kulistych" UFO w najbardziej podstawowy tzw. "latający kluster". Tymczasem kluster jaki wyłożył omawiany tu "krąg zbożowy" był wiele razy bardziej złożony od klustera pokazanego na tym moim rysunku. Nic dziwnego, że ów złożony kluster zdołał uformować w zbożu aż tak skomplikowany, ilustracyjny i piękny "krąg zbożowy". Gdyby jakiś zespół dzisiejszych ludzkich naukowców zechciał zaprojektować i rozrysować poszczególne fazy formowania tego właśnie "kręgu zbożowego", zespół ten musiałby być aż tak duży jak dzisiejsza NASA, zaś zaprojektowanie i rozrysowanie każdej fazy wykonywania takiego kręgu zbożowego zajęłoby mu zapewne równą ilość pracy i czasu jak zaprojektowanie wysłania ludzi na Marsa. Owo więc porównanie pracochłonności ilustruje, jak bardziej iteligentni od ludzi są dysponenci UFO, oraz uzasadnia też dlaczego UFOnauci mogą "zabawiać" się kosztem ludzkich naukowców i "zwodzić" ich przez już ponad pół wieku, zaś ludzcy naukowcy nadal NIE mają zielonego pojęcia "co jest grane". Ponadto porównanie to ilustruje, ile pracy i zabiegów nadrzędna inteligencja dysponująca UFO jest gotowa włożyć w to aby przyszli mieszkańcy Ziemi mogli w konstruktywnie ich motywujący sposób zaśmiewać się z ignorancji, niekompetencji, próżności, egoizmu, prywaty i zachłanności dzisiejszych naukowców, polityków, decydentów, oraz społeczeństw, zaś dzięki owemu zaśmiewaniu się aby przyszli ludzie mogli zacząć wyciągać konstruktywne wnioski na temat czego oni sami powinni unikać w swoich własnych postawach, zachowaniach i postępowaniach. Szersze omówienie powyższego rysunku czytelnik znajdzie m.in. pod "Rys. G13" z tomu 3 mojej monografii [1/5], oraz w podpisie pod "Rys. #C6ab" z mojej strony o nazwie ufo_proof_pl.htm. Z kolei jego komputerowa animacja została pokazana m.in. w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie eco_cars_pl.htm.


#A6.2. Krótkie widea z Kelantan, Malezja, 2016 rok, jakie udokumentowały niezwykle rzadkie magnetyczne sprzężenie stykowe w jedną jakby trwałą latającą jednostkę dwóch odmiennych rodzajów UFO, tj. dyskoidalnego UFO typu K6 z Cztero-Pędnikowym UFO typu T6 - pomieszczenie załogi którego ma kształt jakby "torpedy":

       W dniu 2 września 2016 roku koło niewielkiej miejscowości Kuala Krai z Malezyjskiej prowincji "Kelantan", powtarzalnie pojawiało się UFO raczej dziwnych kształtów. UFO to zostało udokumentowane aż na szeregu wideów odmiennych autorów - najbardziej oficjalne z których, bowiem prezentujące wiadomość dziennika telewizyjnego, czytelnik może sobie oglądnąć pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=KBmP4TFzjB8, zaś w wyszukiwarkach i YouTube można je odnaleźć używając słów kluczowych Kelantan UFO 2016.
       Pod naukowem jednak względem, najbardziej wartościowe i informacyjne jest wykonane ranem wideo pół-przeźroczystego UFO, dostępne m.in. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=wEIHPTkBuQA, zaś w wyszukiwarce z YouTube można m.in. i je odnaleźć używając słów kluczowych Kota Kuala Krai UFO. Pokazuje ono bowiem owo UFO lecące obok dużego budynku i po nasterowaniu jego powłoki na kompletną przeźroczystość. Stąd na tym wideo z tyłu niemal przeźroczystego dyskoidalnego UFO typu K6 wyrażnie widać kształt całego "torpeda" owego czteropędnikowego UFO typu T6 - jakie magnetycznie przylgnęło do podłogi dyskoidalnego UFO. Ponadto wideo to demenstruje, że przesterowana na przeźroczystość powłoka dyskoidalnego UFO jest całkowicie przeźroczysta tylko w tych obszarach, gdzie kąt patrzenia widza czy kamery jest bliski kątowi prostemu (tj. bliski kątowi 90 stopni). Gdy jednak ów kąt patrzenia zaczyna się zmniejszać, przeźroczystość owej powłoki też się zmniejsza - co zresztą dobrze wiemy też z oglądania naszych przeźroczystych naczyń kuchennych. Gdy zaś kąt patrzenia zaczyna być niemal zerowy, wówczas owa przeźroczystość całkowicie zanika - to z tego powodu często obecnie filmowane są dyskoidalne UFO opisywane w punkcie #A6.4 poniżej, w których widać jedynie te fragmenty ich przesterowanej na przeźroczystość powłoki, które są ustawione do patrzącego lub do filmującego pod kątem bliskim zera. Ten fakt zależności poziomu przeźroczystości powłoki UFO od kąta jej ustawienia względem patrzącego powoduje, że na owym najbardziej informacyjnym wideo dokładnie widzimy wszystkie zakrzywienia tejże powłoki, jaki są charakterystyczne dla UFO typu K6. Ponadto na samym początku owego wysoce informacyjnego wideo, to UFO typu K6 przelatuje poza wielopiętrowym budynkiem o oknach ustawionych w aż 10 kolumnach. Ponieważ typowo okna w nieprzeźroczystych budynkach starego typu są rozstawiane co około 3.5 metra, to oznacza, że sfilmowane UFO miało około 35 metrów średnicy, a więc było właśnie typu K6. (Poprzednie bowiem mniejsze UFO typu K5 ma o połowę mniejszą średnicę niż UFO K6 - NIE zdołałoby więc objąć swą średnicą szerokości całego tak dużego budynku, natomiast następne większe UFO typu K7 ma zupełnie odmienne kształty i zarysy powłoki od tych udokumentowanych na owym doskonałym wideo.)
       Dla całego szeregu odmiennych powodów, w tym m.in. z uwagi na nietypowość kształtu tamtego gwiazdolotu i jego odbieganie od tego co powszechnie uważa się za klasyczny kształt UFO, a także aby "długimi rękami" i krzykliwymi głosami obrzydzać ludziom poznawanie prawdy i gromadzenie poprawnej wiedzy o UFO, wielu krytykantów szybko jednak okrzyknęło te widea jako kolejne fabrykacje (po angielsku "fake", czyli "podrobione"). Niemniej kiedy w maju 2017 roku, jeden z moich współpracowników podesłał mi linki do owych wideów, ja szybko odkryłem, że faktycznie widea te udokumentowały autentyczne UFO, a ściślej udokumentowały magnetycznie sprzężoną ze sobą swymi pędnikami konfigurację latającą złożoną z jednego dyskoidalnego UFO typu K6 lecącego w tzw. "pozycji wiszącej", tj. zwróconego swoją podłogą w górę, oraz z przylgniętego do tej podłogi jednego Cztero-Pędnikowego UFO typu T6 - w jakim pomieszczenie załogi miało kształt jakby "torpedy". (Czym dokładnie jest typ "T" owych 4-pędnikowych UFO i Magnokraftów - nazwany tak od słowa "Typ", oraz jak różni się on od ich typu "V" - nazwanego tak od podobieństwa kształtu litery "V" do skrzydeł "delta" w nowoczesnych samolotach, wyjaśniłem to dokładniej w punkcie #F2 swej strony o nazwie magnocraft_pl.htm.)
       Wszystkie zjawiska jakie demonstruje gwiazdolot (UFO) uchwycony na owych malezyjskich wideo, oraz wszystkie cechy tego gwiazdolotu jakie owe widea zarejestrowały, są zgodne ze stwierdzeniami mojej "Teorii Magnokraftu" - co czytelnik powinien móc zweryfikować po poznaniu np. treści tomu 3 mojej monografii [1/5]. Stąd dysponujemy już wiedzą i danymi jakie pozwalają mi tu z całą pewnością zagwarantować, że widea te utrwaliły autentyczne gwiazdoloty popularnie zwane "UFO". Istnieje też aż szereg przesłanek, wszystkie z których dokumentują, iż owe malezyjskie widea autentycznie udokumentowały właśnie dyskoidalne Magnokrafto-podobne UFO typu K6 (a stąd i także sprzężone z nim 4-Pędnikowe UFO typu T6). Najważniejszą z tych przesłanek są wymiary tego UFO. Wszakże Magnokrafto-podobne UFO typu K6 ma wymiary: maksymalna średnica D=35.11 metrów, zaś maksymalna wysokość H=5.85 metrów. Stąd średnica tego UFO może sobą objąć szerokość około 5 domków pokazanych powyżej na "Rys. #A5b(środek)". Osądzając zaś po liczbie ok. 10 okien, szerokość takich 5 domków jest właśnie odpowiednikiem szerokości owego jednego dużego budynku, ponad i poza którym owo UFO przelatuje, obejmując swą średnicą całą jego szerokość. (Niestety, dzisiejsi "UFOlodzy" widać są okropnie leniwi i niedbali - na przekór bowiem, iż wielu z nich "wymądrzało" się na temat tych wideo w internecie i obrzucało go przezwiskami "fake", według mojego rozeznania żaden z nich NIE pokusił się nawet aby pomierzyć szerokość owego budynku, poczym opublikować tą szerokość w internecie.) Inną przesłanką, że owo UFO było typu K6, jest liczba jego pędników bocznych. Magnokrafto-podobne UFO typu K6 ma bowiem n=20 takich pędników bocznych. W "bijącym trybie" lotu, w jakim owo UFO było sfilmowane, każdy z jego pędników formuje tzw. "obwód magnetyczny" jaki łączy go z pędnikiem głównym. W pewnym więc miejscu jednego z wideo, kiedy to UFO dokonuje "przekoziołkowania", część z tych obwodów magnetycznych zjonizowała powietrze i stąd ujawniła swoje istnienie na wideo. Aczkolwiek owe zjonizowania NIE ujawniają ile owych pędników było na całym obwodzie UFO, ujawniają one jednak, że w ćwiartce obwodu tego gwiazdolotu zawartych było 5 pędników bocznych - co potwierdza, że całe UFO miało n=20 pędników boczych, czyli że było ono typu K6. Istnieje też sporo innych przesłanek jakie także pośrednio dowodzą iż było to UFO typu K6. Przykładowo, na najwyraźniejszym z wideo wyraźnie widać wszystkie elementy zarysu powłoki obecne w UFO typu K6.
       Niestety, w uwagach pisanych pod uprzednim adresem (zapewne z powodu treści owych uwag obecnie już zlikwidowanym), tj. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=sqlJdI14AJk, pokazującym doskonałe wideo przeźroczystego UFO, jakie po wydeletowaniu z poprzednego adresu niedawno znalazłem nadal istniejące pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=wEIHPTkBuQA, przeważały wyłacznie negatywne i krzykliwe oskarżenia (typu "fake"). Z własnych doświadczeń ja zaś wiem jak zniechęcające i bolesne dla jego autorów takie oskarżenia potrafią być. Ponadto wiem też, że jeśli nikt NIE będzie obstawał za prawdą i potwierdzał jako prawdę to co prawdą faktycznie jest, wówczas nasza cywilizacja zacznie się cofać w rozwoju, prawda będzie zakrzyczana kłamstwami, zaś zło, niemoralność i niszczycielskie zachowania zwyciężą blokując postęp i najcenniejsze ludzkie wartości - następstwa czego zresztą od początku 2020 roku (kiedy to aktualizowałem niniejsze opisy) doskonale widzimy i przeżywamy jako karę zesłaną nam w formie pandemii koronawirusa (covid-19), przyczyny której opisałem dokładniej w punkcie #A3 swej strony partia_totalizmu_statut.htm oraz w punktach #A1 do #A4 swej innej strony o nazwie partia_totalizmu.htm. Dlatego najpierw w uwagach pod tamtym już wydeletowanym bo krzykliwie krytykowanym wideo wpisałem swoją uwagę (w języku angielskim), która gratulowała jego autorowi udokumentowania tak cennego autentycznego UFO. Jednak jakaś mroczna moc, sabotażująca moje wysiłki, zamiast umieścić moją uwagę, tak jak inne uwagi - w porządku chronologicznym (tj. na początku wpisów owych uwag), umieściła ją znacząco z tyłu w miejscu do którego czytający zwykle już NIE docierają ze swoim czytaniem. Na dodatek, przed moją uwagą ktoś poumieszczał ponownie uwagi oskarżające, że jest to "fake". Po kilku więc dniach, tj. 2017/6/3, zdecydowałem się umieścić tam drugą uwagę (też angielskojęzyczną), w której wypunktowałem 12 przesłanek logicznych i dowodowych jakie konstytułują formalny dowód naukowy przeprowadzany metodą "porównywania atrybutów", że owo wideo UFO faktycznie jest autentyczne. Jednak tej mojej drugiej uwagi YouTube wogóle NIE wydrukowała - co w mojej opinii jest celowym utrudnianiem ujawniania prawdy, oraz rodzajem informatycznego sabotażu. Ponieważ jednak owa druga moja uwaga klarownie dowodzi dlaczego owo wideo jest autentyczne i dlaczego ma ono ogromną wartość naukową oraz dowodową, dla edukacyjnych korzyści czytających poniżej przytoczę teraz jego treść (w moim tłumaczeniu na język polski):
Te widea udokumentowały autentyczne UFO i ja jestem w stanie udowodnić to naukowo!
Metoda naukowego dowodzenia poprzez "porównywanie atrybutów" (ta opisana, między innymi, w podrozdziale P1 z tomu 14 monografii cielcza.cba.pl/1_5e_pdf/15e_14.pdf) stwierdza, że aby udowodnić formalnie iż jest to wideo autentycznego UFO, wystarczy zidentyfikować 12 atrybutów tego gwiazdolotu, poczym potwierdzić ich dokładne pokrywanie się z podobnymi 12 atrybutami ziemskiego Magnokraftu. Dokonajmy więc teraz przeglądu wymaganych 12 atrybutów jakimi to UFO wyraźnie się cechuje na wykonanych wideo, w ten sposób formułując materiał dowodowy pozwalający skompletować taki formalny dowód:
1. Wymiary, jakie są unikalne do gwiazdolotu typu K6. To UFO ma zewnętrzną średnicę D=35.11 metrów, oraz maksymalna wysokość (od podłogi do czubka kopuły) H=5.85 metrów. Żaden żartowniś, który by zechciał sfabrykować takie podrabiane wideo, użyłby tak ogromnego modelu. Ponadto, rzeczywista wielkość tego UFO jest potwierdzana przez wymiary budynku przy jakim ono przelatuje, jako że 10 okien odległych około 3.5 metra od siebie są właśnie równe owych około 35 metrów średnicy tego UFO.
2. Kształt jaki jest unikalny dla typu K6 UFO. Każdy może porównać ksztalt UFO udokumentowany na owym wideo, z wyprowadzonym inżyniersko z "Teorii Magnokraftu" kształtem gwiazdolotów typu K6 pokazanych np. na wideo o adresie youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c.
3. Manewry charakterystyczne dla napędu magnetycznego jaki owe UFO używają (tj. "przekoziołkowanie" i lot w znacznym pochyleniu). To UFO dokonuje manewru (tj. przekoziołkowania się), który byłby niemożliwy do sfabrykowania poprzez np. fimowanie modelu zawieszonego na nitce (to dlatego fabrykowane widea UFO niemal zawsze pokazują model lecący w tym samym zorientowaniu), podczas gdy jego sfabrykowanie np. poprzez wykonanie komputerowego modelu nadal byłoby bardzo trudne i kosztowne, stąd narazie nikt NIE wykonałby tego jedynie dla zabawy albo żartu.
4. Użycie pola magnetycznego do celów napędowych. O tym, że owe 2 UFO (wideo ujęło bowiem aż dwa UFO, magnetyczne sprzęgnięte razem i udokumentowane na wideo) używają pola magnetycznego do celów napędowych, dowodzi np. podłoga dyskoidalnego UFO do której jest przylgnięte ukształtowane jak "torpedo" UFO 4-pędnikowe typu T6, opisane, między innymi, w punkcie #A6.2 ze strony totalizm.com.pl/portfolio.htm. Żaden zaś UFO-sceptyk ani UFO-fałszerz by wiedział, że taki odmienny rodzaj UFO może być magnetycznie dołączony do dyskoidanego UFO.
5. Posiadanie jednego "pędnika głównego" oraz okręgu z "n pędnikami bocznymi" - tak jak to jest wskazywane na "Rys. #E1ab", "Rys. #A3(K6)" i "Rys. #E4" ze strony internetowej telekinesis.esy.es/magnocraft.htm. Pędnik główny jest wyraźnie widoczny na tym wideo, ponieważ się jarzy. Z kolei istnienie owych "n" pędników bocznych jest dokumentowane błyskami "obwodów magnetycznych" jakie biegną od pędnika głównego do każdego z pędników bocznych.
6. Posiadanie n=20 "pędników bocznych". Można policzyć liczbę pędników bocznych jakie owo dyskoidalne UFO posiada, ponieważ obwody magnetyczne które łączą pędnik główny z każdym pędnikiem bocznym indukują błyski zjonizowanego powietrza. To UFO ma n=20 pędników bocznych, tj. dokładnie tą samą liczbę jak dyskoidalne UFO typu K6.
7. Loty w znaczącym pochyleniu aby utrzymywać pole ze wszystkich jego pędników połączone liniami sił z polem od biegunów magnetycznych Ziemi. Tj. jakiś żartowniś, który by próbował sfabrykować to wideo, NIE wiedziałby o tym fakcie, a stąd na jakimś etapie tak by obrócił UFO aby jego podłoga była równoległa do kierunku S-N (tj. by je obrócił w zorientowanie, w którym to UFO nie byłoby stabilne aby zdolne utrzymać się w powietrzu).
8. Bezgłośny lot. Tylko użycie napędu magnetycznego pozwala na takie bezgłośne loty ponad Ziemią.
9. Przeźroczystość jego powłoki. Ponieważ UFO latają w kosmosie, koło Słońc nasterowują one swe powłoki na odbijanie światła tak jak lustra, podczas gdy w ciemności czynią ich powłoki przeźroczyste jak szkło. To UFO było sfilmowane wczesnym rankiem, stąd nadal ma przeźroczystą powłokę, jaka była włączona na czas nocnych lotów. Żaden żartowniś chcący sfabrykować fałszywe wideo takiego UFO użyłby np. szkła aby wykonać jego model, jako że byłoby to zbyt trudne i zbyt kosztowne.
10. Posiadanie klina na obwodzie kołnierza bocznego, jaki jest charakterystyczny dla K6 typu dyskoidalnych UFO. Klin ten widać na wideo. Żaden żartowniś próbujący sfałszować takie wideo by wiedział o istnieniu cech ponumerowanych tu 10 do 12.
11. Posiadanie kołnierza uzupełniającego. Jest on także widoczny na wideo.
12. Zmiana na inne 4-pędnikowego UFO jakie dyskoidalne UFO unosi na sobie. Na tym wideo przeźroczyste dyskoidalne UFO unosi odmienne torpedo-podobne UFO o długości około 40 metrów (tj. takie które znacząco wystaje po obu średnicach dyskoidalnego UFO o co-najmniej 2.5 metrów). To samo UFO sfilmowane dnia 16go, unosi już krótsze torpedo-podobne, 4-pędnikowe UFO o długości jedynie około 35 metrów, jakie NIE wystawało poza średnicę dyskoidalnego UFO (tj. inne "torpedo", jakie było zbudowane do przewożenia krótszych obiektów podłużnych).

       Szersze wyjaśnienia jak wyglądają poszczególne typy dyskoidalnego UFO Magnokrafto-podobnego (w tym typ K6), a także co to takiego owe Cztero-Pędnikowe UFO oraz jakie są cechy jego typu "T6", przytoczyłem już na innej mojej stronie o nazwie magnocraft_pl.htm - szczególnie w jej punkcie #F2 oraz w podpisie pod jej "Rys. #F2". Dlatego to tam odsyłam czytelnika - jeśli zechce dowiedzieć się więcej na temat owego udokumentowanego licznymi wideo autentycznego UFO z Malezyjskiej prowincji Kelantan i 2016 roku.


#A6.3. Różnorodność kabin 4-pędnikowego UFO:

       Czteropędnikowe magnokrafty i UFO, omawiane szczegółowiej w punkcie #F2 i na "Rys. #F2" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm, w swej zasadzie działania są bardzo podobne do ludzkich czterokołowych pojazdów (np. do samochodów). Znaczy, podobnie jak samochody, które jeśli tylko mają 4 koła wówczas mogą bezpiecznie jeździć bez względu na to czy ich reszta ma kształt "torpedy" (jak stare samochody wyścigowe), kostki (jak dzisiejsze autobusy czy furgonetki), czy dowolny inny nawet najdziwniejszy kształt (jak dzisiejsze np. maszyny rolnicze), tak samo UFO czteropędnikowe poza owymi czterema pędnikami rozstawionymi względem siebie w precyzyjnie określonych odległościach i pozycjach, może mieć resztę swej konstrukcji o dowolnym innym kształcie jaki najlepiej służy funkcji dla której zostało ono zbudowane. (Np. dla przewożenia wydłużonych obiektów, takich jak dzisiejsze samoloty, najlepiej służy kształt "torpedy".)
       Faktycznie też istnieją już widea jakie udokumentowały czteropędnikowe UFO czasami nawet najdziwniejszych kształtów. Niestety, rzadko widea te zdołały uchwycić ich pędniki, a stąd wyraźnie ujawnić iż owe kształty są unoszone właśnie przez cztery pędniki. Na szczęście, ja znalazłem już wideo, sfilmowane w nocy, a stąd wyraźnie ujawniające istnienie owych 4 pędników w typie "T" tych gwiazdolotów. W owym ciekawie ukształtowanym UFO pomieszczenie załogi ma kształt jakby rury załamanej na kształt kwadratowego obramowania ludzkiego obrazka, środek jakiego to obramowania jest pusty. Owe zaś cztery pędniki, zamiast, jak typowo w tych UFO, być umieszczone po zewnętrznej stronie pomieszczenia załogi, faktycznie są umieszczone wewnątrz owej pustej przestrzeni i kwadratowego obramowania. To daje więc załodze możność łatwego obserwowania zewnętrznego świata, jakie NIE jest deformowane przez zmieniające optykę przestrzeni pole magnetyczne z pędników UFO. Ponadto pozwala też to załodze opuszczać ów wehikuł w locie, bez bycia wystawionym na działanie silnego pola magnetycznego z owych pędników. Tak zmyślnie ukształtowane UFO (jak wierzę z jego przeznaczenia, zapewne typu T8), udokumentowane zostało np. na długości od 8:03 do 9:50 minuty zestawienia wideów z adresu youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk, zaś w YouTube sporo wideów na jego temat ujawniają słowa kluczowe Giant unusual UFO light caught over San Francisco in March 2013, jednocześnie w wyszukiwarkach internetowych widea i dane o nim ujawniają słowa kluczowe Giant unusual UFO light caught over San Francisco in March 2013. (Dokładnie to samo 4-pędnikowe UFO, sfilmowane w marcu 2013 roku w San Francisco, USA, jest też pokazane np. na minutach od 6:47 do 8:28 zestawienia wideów o adresie youtube.com/watch?v=SvW2UExIk-E.)
       Żelaznym wymogiem jaki zmuszeni są przestrzegać konstruktorzy Magnokrafto-podobnych gwiazdolotów czteropędnikowych jest, że w każdym typie ich 4 pędniki muszą być precyzyjnie rozstawione względem siebie w taki sposób, iż osie centralne tych pędników dokładnie pokrywają się z osiami pędników odpowiadającego temu typowi gwiazdolotu dyskoidalnego. Tylko bowiem takie rozstawienie ich 4 pędników pozwala aby gwiazdoloty czteropędnikowe mogły magnetycznie sprzęgać się stykowo na czas lotów międzygwiezdnych z odpowiadającymi im typami gwiazdolotów dyskoidalnych - tak jak demonstrują to widea z podpunktu #A6.2 tej strony. Z kolei spełnienie tego wymogu może być dokonywane aż na szereg sposobów. Jednym z nich jest budowanie gwiazdolotów 4-pędnikowich typu "V" o kształcie trójkąta równobocznego - tj. kształcie jaki pokazany jest i opisany na "Rys. #F2b(dół)" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm - (kliknij na niniejszy (zielony) link aby sobie oglądnąć tamten rysunek). Od 25 maja 2017 roku UFO typu V7 można było sobie oglądnąć np. na samym początku, tj. na minutach od 0:09 do 0:37, zestawienia wideów UFO o adresie youtube.com/watch?v=QaQT_CR7SdA. (To samo trójkątne UFO typu V7 było sfilmowane NIE tylko nad Wirginią w USA - patrz "UFO over Virginia USA October 2013" pokazane na wideo youtube.com/watch?v=18o3104BLmU, ale także i w Afganistanie w marcu 2014 roku - patrz wideo youtube.com/watch?v=FXiprz-hQic). W takich trójkątnych gwiazdolotach 4-pędnikowych (typu "V"), jeden duży pędnik (nazwijmy go "głównym") jest zamontowywany w centrum trójkąta, zaś pozostałe 3 pędniki o 3-razy mniejszym wydatku i wielkości (nazwijmy je "pędnikami bocznymi") są zamontowane na końcach 3 kątów trójkąta - tak jak to widać na wskazywanym tu wideo. Podczas więc magnetycznego sprzęgania z dyskoidalnymi gwiazdolotami typów "K", pędnik główny typu "V" sprzęga się z pędnikami głównymi dyskoidalnych gwiazdolotów "K", zaś owe 3 pędniki boczne typów "V" - z trzema pędnikami bocznymi typów "K". Ciekawostką uchwyconego na wskazywanym tu wideo trójkątnego gwiazdolotu 4-pędnikowego jest, że - jak widać to z kształtu obudowy tych 4 pędników (szczególnie zaś obudowy jego pędnika głównego), do swego napędu używa on bardziej zaawansowanych "konfiguracji krzyżowych" z komór oscylacyjnych drugiej generacji, o konstrukcji zilustrowanej w częściach "2s" i "2t" Rys. F11 z tomu 2 mojej monografii [1/5] - co praktycznie oznacza, że niezależnie od lotów magnetycznych, owo UFO 4-pędnikowe może też realizować natychmiastowe loty telekinetyczne (a stąd co oznacza także, że owo UFO prawdopodobnie przybyło na naszą planetę z jakiejś bardzo odległej galaktyki).
       Jeszcze bardziej edukujące jest wideo trójkątnego telekinetycznego UFO 4-pędnikowego, też typu V7, pokazywane na minutach od 1:40 do 2:45 zestawienia wideów z adresu youtube.com/watch?v=zGOHt4pSvJo. Ilustruje ono bowiem NIE tylko magnetyczny lot telekinetycznego UFO tego rodzaju, ale nawet pokazuje przełączenie napędu tego UFO na natychmiastowy odlot telekinetyczny na międzygwiezdne odległości (związany z wygenerowaniem silnego impulsu telekinetycznego wydzielającego potężny błysk białego tzw. "jarzenia pochłaniania" przez jego pędnik główny).
       Całą kupę trójkątnych czteropędnikowych UFO pokazują też widea zestawione pod adresem youtube.com/watch?v=s6FgUukkdFc.

Rys. #A6.3a

Rys. #A6.3: Oto komputerowo wygenerowana ilustracja porównująca wielkość pary 4-pędnikowych Magnokraftów typu "V7" z wielkością londyńskiej Westminster Abbey. Podobnie jak rysunek 4-pędnikowego Magnokraftu mniejszego typu "V4", pokazany jako "Rys. #F2b" pod opisami tych gwiazdolotów ze strony o nazwie magnocraft_pl.htm - kliknij na niniejszy (zielony) link aby zobaczyć tamten gwiazdolot typu V4, także i powyższy rysunek został przygotowany przez mojego graficznie uzdolnionego przyjaciela Dominika Myrcik. Magnokrafty typu "V" będą budowane w trzech typach, tj. jako V4, V7 i V10, głównie jako telekinetyczne gwiazdoloty do odbywania natychmiastowych podróży międzygwiezdnych (o możliwościach i zasadach realizowania jakich to natychmiastowych podróży telekinetycznych oficjalna nauka ziemska nadal NIE ma zielonego pojęcia z powodu upartego i już ponad 30-letniego odrzucania mojej teorii wszystykiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji). Ponieważ mój formalny dowód naukowy, stwierdzający że "UFO to już zbudowane Magnokrafty", utrzymuje swoją ważność i w odniesieniu do gwiazdolotów powyżej pokazanego typu "V", potwierdzenie moim ich wynalezieniem technicznej możliwości budowania takich Magnokraftów typu "V" oznacza także, że nad Ziemią od dawna zapewne już operują także telekinetyczne UFO typów "V". Ku swojej satysfakcji, faktycznie w maju 2017 roku odkryłem wideo jakie dokumentowało telekinetyczny odlot do gwiazd UFO powyższego typu V7 (w maju i czerwcu 2017 roku wideo to można było sobie przeglądnąć np. pod adresem youtube.com/watch?v=zGOHt4pSvJo).


#A6.4. Widea UFO, których skorupa nasterowana była na przeźroczystość, stąd udokumentowane są w nich tylko niektóre elementy powłoki (te które były ustawione do filmującego pod kątami bliskimi zera), zaś w których pozostałe elementy powłoki, ustawione pod innymi kątami patrzenia, znikły z pola widzenia:

       W poprzedno omawianym punkcie #A6.2, a także w punkcie #E2 i w podpisach pod "Rys. #A1" i "Rys. #A5b(K10) - środek" ze swej strony magnocraft_pl.htm, powoływałem się na stwierdzenie mojej "Teorii Magnokraftu", że gwiazdoloty latające w przestrzeni kosmicznej muszą mieć powłoki o sterowanym stopniu przeźroczystości i odbijania światła. (Tj. blisko słońc ich powłoki muszą odbijać jak lustra niemal całe padajace na nie światło, zaś w ciemnych obszarach kosmosu ich powłoki muszą być niemal całkowicie przeźroczyste.) Z domowych zaś obserwacji np. przeźroczystych naczyń kuchennych wiemy, że poziom przeźroczystości przedmiotów wykonanych z przeźroczystego materiału (np. ze szkła) zależy od kąta patrzenia lub filmowania. Stąd kompletnie przeźroczyście wyglądają jedynie obiekty na jakie patrzy się pod kątem niemal prostym (tj. 90 stopni), zaś pod im mniejszym kątem obiekty te są oglądane, tym są one mniej przeźroczyste (np. pod kątem bliskim zera zupełnie przestają wyglądać przeźroczyście). We wszystkich zaś Magnokrafto-podobnych gwiazdolotach, niemal cała ich powłoka często ustawia się wobec patrzącego pod kątami bliskimi bliskimi 90 stopni. Jedyne elementy tej powłoki, które typowo w niektórych miejscach są ustawione pod kątem bliskim zera, to przegrody oddzielające od siebie poszczególne pędniki boczne (widoczne m.in. na wykroju Magnokraftu z "Rys. #E1ab" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm), a także niektóre fragmenty ścianek obudów komór oscylacyjnych.
       Jeśli więc w świetle dziennym UFO zostanie sfilmowane w "trybie bijącym" kiedy jego powłoka przestawiona jest na kompletną przeźroczystość, wówczas na filmie lub wideo udokumentowane zostaną głównie owe przegrody pomiędzy poszczególnymi pędnikami bocznymi, a także niektóre niewielkie fragmenty jego komór oscylacyjnych. (Odnotuj, że po liczbie owych komór oscylacyjnych pooddzielanych od siebie tymi przegrodami daje się wówczas łatwo wyznaczyć typ sfilmowanego UFO - po szczegóły patrz punkt #E4 i podpis pod "Rys. #E4" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm.) Jak też się okazuje, takich wideów ukazujących jedynie owe przegrody istnieje obecnie najwięcej. Aby wskazać tutaj kilka ich przykładów, to obejmują one m.in.
       (A) Wideo UFO typu K8 pokazane pomiędzy minutami 20:42 a 23:05 na zestawieniu różnych wideów z adresu youtube.com/watch?v=880i7OsoweY.
       (B) Wideo przeźroczystego UFO typu K3 sfilmowane przy restauracji McCormic & Shmitz w mieście Troy, Michigan, dnia 25 March 2017 roku, a pokazane pomiędzy minutami 7:49 a 10:17 na zestawieniu różnych wideów z adresu youtube.com/watch?v=vYOOYVA6FIc.
       (C) Wideo UFO typu K4 pokazane pomiędzy 7:30 a 9:50 minutą pod adresem youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8 (odnotuj, że widać na nim kuliste obudowy pędników bocznych tego UFO).
       (D) Wideo UFO sporego typu pokazane pomiędzy minutami 8:03 do 10:24 na zestawieniu różnych wideów z adresu youtube.com/watch?v=s2s4rfPXlGU.
       (E) Aż kilka wideów UFO pokazanych na szeregu odmiennych ujęć zestawienia filmów UFO o adresie youtube.com/watch?v=YqajYtfmkvE.


#A6.5. Widea dokumentujące działanie UFO w trzech trybach działania, tj. w trybach: (1) bijącym, (2) wiru magnetycznego, oraz (3) soczewki magnetycznej:

       Niektóre widea podpierające niniejszy punkt już zestawiłem w innych popunktach tego punktu #A6 - przykładowo patrz: (a) wideo (1) z punktu #A6.6 poniżej, ilustrującego w świetle dziennym aż dwa tryby pracy UFO równocześnie, tj. tryb bijący i tryb wiru magnetycznego; (b) wykonane nocą wideo z punktu #A6.1 powyżej, które pokazuje UFO w trybie wiru magnetycznego; (c) wykonane dniami widea z punktów #A6.2 i #A6.4 jakie ilustrują kilka przeźroczystych UFO działających w trybie bijącym.
       Dodatkowe widea, które też podpierałyby owe trzy tryby pracy UFO nadal wymagają pracochłonnego odszukania i zestawienia tutaj. Niestety, wykonanie tego działania narazie muszę odłożyć na później, bowiem w chwili obecnej pilnie muszę poświęcić swój czas wykonaniu odmiennego projektu.


#A6.6. Linki i opisy jeszcze innych wideo, które dokumentują co bardziej interesujące lub niezwykłe cechy i zdolności UFO, jednak które z powodu ich pokrewieństwa z tematami mającymi już odrębną autoryzowaną przezemnie stronę internetową, przeanalizowałem i opisałem szerzej na owej odmiennej stronie:

       W poprzednich podpunktach niniejszego punktu #A6 polinkowałem i opisałem autentyczne widea, które udokumentowały cechy lub możliwości UFO jakie NIE są pokrewne do tych opisywanych szczegółowo na dowolnej innej zadedykowanej im mojej stronie internetowej. Istnieją jednak też widea, jakie osobiście analizowałem i potwierdziłem jako autentyczne, a jakie pokazują cechy lub możliwości UFO już opisane na poświęconej im odrębnej mojej stronie. W niniejszym podpunkcie wskażę więc przykłady linków do najbardziej informacyjnych z takich wideo i filmów wraz z linkami do moich stron szczegółowo je opisujących. Oto owe przykłady:
       (1) jakby "kotłujące się" czarne belki UFO. Najlepszym przykładem takich właśnie wideo, jest to które pokazuje poruszające się i jakby "kotłujące" tzw. "czarne belki" jakie zawsze pojawiają się m.in. w "konfiguracjach semizespolonych" posprzęganych z dwóch UFO, z których chociaż jedno UFO działa w tzw. "trybie bijącym" (taka "konfiguracja semizespolona" pokazana jest na "Rys. #H2b(góra-środek)" z mojej strony magnocraft_pl.htm). W maju 2017 roku wideo to oglądałem (liczę, że czytelnik ciągle będzie mógł je sobie tam oglądnąć) m.in. na długościach od 0:15 do 2:40 minuty około 11 minutowego youtube.com/watch?v=ObnE3pylB3U, na długościach od 5:17 do 7:44 minuty około 11 minutowego youtube.com/watch?v=niIFNNpjSqI, oraz na długościach od 43:53 do 46:20 minuty około 57 minutowego zestawienia filmów o UFO udostępnianego pod adresem youtube.com/watch?v=tInqmakSkzo. Z kolei szerszą analizę i opis tego wideo przytoczyłem w punkcie #E3 swej strony cloud_ufo_pl.htm. Dokładnie to samo ujęcie oddolne tego samego "kompleksu semizespolonego" UFO sfilmowanego w Alaska i tej samej sytuacji, dokumentują też minuty od 42:20 do 44:05 z około 58 minutowego zestawienia wideów UFO dostępnego pod adresem youtube.com/watch?v=QIBteGMPYB4, zaś w wyszukiwarkach dane o nim ujawniają słowa kluczowe: UFO Sightings New Lost Video May 15 2017. Takie samo połączenie i tryb działania UFO, tyle że ujęty w mniej spektakularnym widoku z boku, zamiast w wysoce popisowym widoku od dołu, został udokumentowany na długościach od 4:45 do 6:40 minuty około 10 minutowego zestawienia filmów o UFO udostępnianego pod adresem youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8.
       (2) Pierścień jakby "czarnego dymu" formowany przez "czarne belki" pola magnetycznego generowanego przez pędniki boczne niewidzialnego UFO typu K8 zawisającego nieruchomo w pozycji wiszącej i w trybie "soczewki magnetycznej" ale z polem lekko wirującym - po szczegóły patrz opisy z punktu #E2 na mojej stronie cloud_ufo_pl.htm, a także oglądnij darmowe wideo dostępne np. pod adresem youtube.com/watch?v=BcS-uxuwh8A, jakiego inne kopie niż tu wskazywana można też odnaleźć w wyszukiwarkach używając słów kluczowych mysterious smoke ring in Kazakh sky.
       Powinienem tu też dodać, że opracowałem specjalną internetową stronę linkującą o nazwie skorowidz.htm, na której czytelnik znajdzie dalsze linki do tych części moich stron i publikacji, w których analizowałem, opisałem i linkowałem jakieś widea lub filmy UFO, a także szczegółowo powyjaśniałem inne co bardziej istotne tematy.


#A6.7. Widea UFO poszerzające i uzupełniające fotograficzny materiał dowodowy jaki oryginalnie utwierdził prawdę formalnego dowodu naukowego, że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty", stąd jakie poszerzają pewność i oczywistość prawdy wyrażanej poszczególnymi punktami mojego dowodu:

       W punkcie #B2 swej strony o nazwie ufo_proof_pl.htm, a także w podrozdziale P1 z tomu 14 mojej Monografii [1/5], wyjaśniłem metodę "porównywania atrybutów" z użyciem jakiej formalnie i naukowo udowodniłem, że UFO to już zbudowane moje Magnokrafty. Metoda ta jest bardzo prosta. Mianowicie, moja "Teoria Magnokraftu" wskazuje całą mnogość fotografowalnych zjawisk, jakie dadzą się łatwo zidentyfikować i odróżnić od innych przypadkowych manifestacji, tylko jeśli jakiś gwiazdolot jaki zjawiska te generuje do swego napędu używa zasady działania mojego Magnokraftu i ma dokładnie tą samą konstrukcję co mój Magnokraft. Z owej mnogości takich zjawisk, ja wybrałem 12 najbardziej spektakularnie i jednoznacznie dokumentowanych na zdjęciach gwiazdolotów. (Oczywiście, mój Magnokraft generuje znacznie więcej niż 12 takich fatografowalnych i jemu unikalnych zjawisk, jednak dla udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że "UFO to już zbudowany Magnokraft" wystarczy udokumentować tylko 12 z nich.) Potem dla każdego z owych 12 zjawisk zaprezentowałem obiektywne zdjęcia UFO jakie dowodzą, iż faktycznie każde z tych zjawisk jest też indukowane przez UFO. W sumie zaś, zdjęciowe udokumentowanie iż UFO generują owych 12 zjawisk indukowanych wyłącznie przez gwiazdoloty o konstrukcji i zasadzie działania mojego Magnokraftu, reprezentuje sobą formalne udowodnienie naukową metodą "porównywania atrybutów", że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty". Innymi słowy, ta metoda dowodzenia używa tej samej niezawodnej i sprawdzonej przez wieki nieustannego używania zasady, jakiej używają np. myśliwi do identyfikowania zwierzęcia jakiego ślady właśnie napotkali, lub jakiej używają detektywi do znajdowania przestępcy na podstawie śladów jakie pozostawił on w miejscu swej zbrodni.
       W czasach kiedy w 1981 roku formułowalem swój formalny dowód naukowy, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty", ludzie NIE posiadali obecnych telefonów komórkowych i małych wideo rekorderów. Ruchome filmy UFO były więc rzadkością. Dlatego swój dowód formalny oparłem wówczas na zdjęciach UFO, których już wtedy istniało wystarczająco dużo. Obecnie jednak istnieją już nagrania wideo dla wielu zjawisk i przypadków z pośród materiału dowodowego jaki wtedy użyłem w swoim dowodzie. Dlatego postanowiłem, że poniżej w niniejszym podpunkcie będę stopniowo wskazywał też widea i materiały filmowe dostępne w internecie, jakie dodatkowo pouzupełniają i poszerzą zdjęcia jakimi w swoim dowodzie z 1981 roku zilustrowałem owe 12 punktów formalnie dowodzących, że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty". Aby zaś czytelnik łatwiej mógł ustalić, które widea jakie tu wskażę podpierają który punkt mojego formalnego dowodu, poniżej widea te zestawiłem w punktach, jakich numeracja jest zgodna z numeracją podrozdziałów rozdziału P2 zawierających prezentację owego dowodu w tomie 13 mojej monografii Monografii [1/5]. Oto owe widea:
       (P2.5) Wideo pokazujące nocny wygląd wylotu sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji, z pędnika głównego UFO. Wideo to (nagrane 22 January 2016, w Hambantota, Sri Lanka) udostępnione jest w YouTube od 9:45 do 10:05 minuty (najlepszy jego widok pokazano na długosci około 10:00 minuty) zestawienia wideów z adresu youtube.com/watch?v=9JN4k7apoVY, zaś w wyszukiwarkach dane o nim ujawniają słowa kluczowe: UFO Hambantota Sri Lanka 2016. Dokumentuje ono nocny wygląd wylotu sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji z pędnika głównego UFO. Na długości około 10:00 minut daje się nawet zobaczyć kostkę wewnętrznej komory z "kapsuły dwukomorowej" tego pędnika.
       (P2.11) Wideo pokazujące dwa odmienne kolory obu wylotów z pędnika głównego UFO. To wideo, nagrane w 2017 roku w Kaliforni, USA, pokazano pod adresem youtube.com/watch?v=uEzawwCf7t0, a także pokazano je na początku zestawienia wideów UFO o adresie youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk, tj. na długościach od 0:25 do 2:25 tego zestawienia. Można je też odnaleźć wpisując w wyszukiwarkę z YouTube słowa kluczowe UFO lights caught over California in 2017. Uchwyciło ono widok z boku UFO lecącego w trybie bijącym, a ściślej, prawdopodobnie widok kompleksu kulistego dwóch UFO uchwyconego z boku przy pionowym ustawieniu podłóg tych UFO (w takim bowiem kompleksie równoczesnie widoczne są wyloty obu pędników głównych, jeden z których wylotów potrafi jednak zniknąć z widoku jeśli UFO nieco się obróci w pionie) - tj. widok kompleksu podobnego w swym sprzęgnięciu i swym ustawieniu do kompleksu pokazanego na "Rys. #A2b(2xK4) - środek" z mojej strony o nazwie magnocraft_pl.htm. Stąd oba wyloty pędnika głównego, świecące dwoma zasadniczymi kolorami, tj. żółto-pomarańczowym przy biegunie N i niebiesko-zielonym przy biegunie S, zostały utrwalone na tym wideo rozstawione poziomo obok siebie niemal na tej samej wysokości. Podobnie ujęte UFO, też świecące owymi kolorami, pokazane jest na 0:02 do 1:14 minuty widea youtube.com/watch?v=ogyxPnuflv8. Odnotuj, że widea te powtarzają udokumentowanie kolorów świecenia wylotów pędników UFO lecących w trybie bijącym jakie w tomie 14 mojej Monografii [1/5] udokumentowane są zdjęciami z "Rys. P24".
       Wideów poszerzających dokumentację pozostałych punktów mojego coraz bardziej przygniatająco udokumentowanego (a stąd coraz niepodważalniej obowiązującego wszystkich ludzi) formalnego dowodu, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" będę stopniowo poszukiwał i tu włączał kiedy tylko znajdę chwilkę wolnego czasu pomiędzy absorbującymi mnie innymi jeszcze istotniejszymi badaniami jakie równocześnie prowadzę.
       Smutną obserwacją jaka mi się rzuciła w oczy kiedy pod koniec maja 2017 roku przygotowywałem niniejszy punkt #A6 i wszystkie jego podpunkty, jest niemoralność intencji dla jakich większość wideów poświęconych UFO jest publikowana w internecie. Zamiast bowiem publikować te widea dla ujawniania prawdy i informowania ludzi o tym co naprawdę się dzieje, spora proporcja tych wideów jest publikowana wyłącznie w celach dochodowych. Jako zaś takich, upowszechnianie tych wideów UFO jest ograniczane nakładanymi na nie "copyrights", są one zaopatrywane w najróżniejsze zwiększające dochód wstawki reklamowe (które to reklamówki mogą zawierać w sobie ukryte algorytmy i kody jakie mi osobiście aż "jeżą włosy"), dla zwiększenia dochodu są one łączone w dłuższe sesje filmowe z oczywistymi fabrykacjami wideów UFO, a na dodatek zamiast być komentowane naukowo i wyjaśniająco, typowo są zaopatrywane w coraz bardziej odbiegające od prawdy i coraz "dziksze" spekulatywne komentarze nastawione tylko na zwiększanie liczby oglądających i płacących za ich subskrypcję. W rezultacie, zamiast upowszechniać prawdę oraz informować, owe widea o UFO szerzą coraz więcej kłamstw i konfuzji oraz coraz bardziej blokują dostęp ludzkości do prawdy. (Przykładowo, na bazie złych doświadczeń przeszłości ja unikam analizowania i komentowania ujęć UFO jakie są włączone razem z fabrykacjami UFO w obręb dłuższych copyrighted filmów.) Wielka więc szkoda, że Polacy są tacy pasywni i tak nastawieni na "bycie mądrymi dopiero po szkodzie". Wszakże tracą wyjątkową szansę uformowania jakiejś grupy "promotorów prawdy", która publikowałaby widea UFO bez nakładania na NIE ograniczających ich upowszechnianie copyrights, reklamówek i wymagań subskrypcji, za to do jakich dodawane byłyby rzetelne, zgodne z prawdą oraz oparte na badanich i na "Teorii Magnokraftu" wyjaśnienia informujące oglądających co faktycznie na wideach tych zostało udokumentowane.


#A7. Nadchodzący kataklizm i wymieranie ludzkości lat 2030-tych:

       Rok 2017 okazał się dla mnie bardzo owocny w brzemienne ustalenia. Przykładowo, w 2017 roku nastąpiła pierwsza zima w moim życiu, kiedy rozchorowałem się NIE tylko raz, ani dwa, ani trzy, ani (ojej brakuje mi palców u ręki aby dokładnie policzyć) razy na identycznie przebiegającą chorobę, która w każdym z tych przypadków wyglądała jak typowa grypa - tak jak opisałem to dokładniej w punkcie #G2.3 swej strony o nazwie healing_pl.htm, a także opisałem to też w punktach #C1 i #E2 innej swej strony o nazwie woda.htm. Za każdym też razem, kiedy grypę tę zdołałem w końcu wyleczyć jakimiś swoimi raczej niezwykłymi sposobami - przykładowo piciem wody kokosowej, potem piciem piorunująco działającego lekarstwa ziołowego przez Chińczyków nazywanego "tygrysim mlekiem", potem piciem pracowicie wyłapywanej czyściutkiej wody deszczowej, itp., (lepiej już NIE będę raportował co - bo jakieś "mroczne moce" znowu "wywiną mi świnię" w rodzaju zarażenia mojego kota kaszlaniem i tą samą co mnie chorobą - tak jak to opisuję w punktach #K1 i #K3 wyżej wymienionej swej strony o nazwie woda.htm), w kilka dni później nocami coś ponownie zarażało mnie taką samą grypą - nawet jeśli w międzyczasie wogóle NIE wychodziłem z mieszkania i NIE otworzyłem tym okazji aby załapać jakiegoś wirusa. Szczerze mówiąc to NIE miałem pojęcia, że istnieje aż tyle szczepów wirusa grypy na jakie nadal NIE jestem odporny, zaś jakich działaniem zostałem doświadczony tylko jednej zimy 2017 roku. (Odnotuj, że w NZ zima typowo trawa w miesiącach czerwiec do sierpnia, chociaż w 2017 roku trawała aż do października, poczym nagle przyszły po niej letnie upały z zupełnym pominięciem przynależnej wiosny). Na szczęście narazie jeszcze NIE zaniknęła moja dawna ciekawość byłego zawodowego naukowca. Nie mogłem więc przejść do porządku dziennego nad tym niezwykłym ciągiem zachorowań na grypę. Zacząłem więc badać jego powody. Wyniki tych badań mnie zaszokowały. Bazując bowiem na swym wcześniejszym ustaleniu, że NZ woda gruntowa (czerpana z głębinowej studni artezyjskiej położonej niedaleko od mojego mieszkania) jaką tu piłem od 2011 roku, jest aż tak zatruta chemikaliami i bakteriami, iż od 2011 roku, zawsze po nadejściu jesiennych "chlup", corocznie powodowała ona u mnie systematyczne zatrucia "niby-pokarmowe", odkryłem w końcu iż to właśnie picie owej zatrutej chemicznie wody powoduje u mnie wszelkie problemy zdrowotne, włącznie z nadwagą, bólami w stawach, alergiami, rozmywaniem ostrości wzroku, swędzeniem skóry, wymiotami, spędzaniem nocy w ubikacji zamiast w łóżku, itp. Poszukując dalej odkryłem także, że owa zatruta chemikaliami woda gruntowa zupełnie już zniszczyła w moich jelitach niezbędną do życia florę bakteryjną, w końcowym efekcie niemal zupełnie niszcząc też moją odporność immunologiczną (stąd się więc brały te liczne obecnego roku zachorwania na grypę). Wszakże już filozof Hipokrates (460-370 BC) ze starożytnej Grecji ostrzegał, że "śmierć zaczyna się od jelit". Po otrząśnięciu się z szoku, że nasi kosztowni politycy i naukowcy, doprowadzili aż do takiego zatrucia natury NZ, iż w wyborach oficjalnie się przyznawało że w połowie NZ rzek NIE wolno się już kąpać zaś psy zdychają jeśli napiją się z nich wody, zacząłem poszukiwać co jeszcze nasi politycy i naukowcy nabroili aż tak bardzo, że grozi to utratą zdrowia i życia. Poszukiwania te przyniosły mrożące krew w żyłach wyniki. Okazało się, że w działaniu jest już ponad 20 bardzo poważnych trwałych trendów w działalności ludzkiej, jakie prowadzą do wyniszczania zdrowia i życia. Co ważniejsze jednak, okazało się też, że wszystkie te trendy osiągną zapewne swoją kulminację w latach 2030-tych, prawdopodobnie powodując, że w okresie lat 2030-tych nastąpi totalne załamanie się naszej cywilizacji powodujące nagłe wymarcie około 99.9% żyjących wówczas ludzi. Innymi słowy, zapowiada się iż w latach 2030-tych na Ziemię przyjdzie tak masywna zagłada i wyludnienie, jakich ludzkość NIE zaznała od czasu bibilijnego potopu, zaś przy jakich średniowieczne plagi i pomory wyglądają jak wstępny trening przed-maratonowy niewarty nawet przypominania. Co ciekawsze, okazało się, że ludzkość o nadchodzeniu owej masywnej zagłady i wyludnienia lat 2030-tych jest ostrzegana już od bardzo dawna na wiele różnorodnych sposobów, począwszy od wersetów Biblii, poprzez ostrzeżenia jakie UFOnauci nałożyli na transmisję telewizyjną w UK oraz wyryli je też napisami na granitowych płytach "The Georgia Guidestones" z USA i poprzez badane przezemnie już od dawna liczne przepowiednie różnych narodów i punktualnie nadchodzące zwroty karmy przypominające nam nasze niecności, a kończąc na ostrzeżeniach aż całego szeregu światłych naukowców - wszystkich z których to ostrzeżeń, notabene, świat NIE chce ani wysłuchiwać ani na nie reagować. (Wykaz linków internetowych do szczegółowych opisów owych ostrzeżeń przytoczyłem na całym szegegu swych stron internetowych - przykładowo patrz punkt #C1 na mojej stronie o nazwie 2030.htm, czy punkt #T3 na mojej stronie o nazwie woda.htm.) Po rozeznaniu więc jak tragicznie wygląda sytuacja w tej sprawie, postanowiłem że ja sam też osobiście włączę się do ostrzegania bliźnich, iż masywna zagłada szybko nadchodzi i że trzeba do niej się przygotować - jeśli chce się ją przeżyć, a także postanowiłem iż włączę się też do pomagania bliźnim swymi radami w poznaniu sposobów jak przed padnięciem ofiarami owej zagłady mogą próbować uratować siebie i swoich najbliższych. W ramach tego ostrzegania właśnie przygotowałem stronę internetową o nazwie 2030.htm, która jest już dostępna w internecie i w której staram się podsumować najważniejsze informacje o owej zagładzie i wyludnieniu 99.9% mieszkańców Ziemi jakie nadejdą zapewne już w latach 2030-tych, zaś przeczytanie z której chociaż punktów #S3 do #S3.3 rekomenduję każdemu kto zaczyna dostrzegać, że w naszej cywilizacji zbyt wiele zmierza w śmiertelnie niebezpiecznym kierunku w jakim nikt przy zdrowym rozumie zmierzać NIE powinien.

Część #B: Opisy filmu "Dr Jan Pająk Portfolio":

      

#B1. Publikacje, które bardziej szczegółowo omawiają idee zaprezentowane wizualnie w filmie "Dr Jan Pająk portfolio":

       Aby NIE "zamęczać" widza niepotrzebnymi informacjami, film "Dr Jan Pająk portfolio" ogranicza się do wizualnego zaprezentowania w najkrótszy możliwy sposób najważniejszych "idei" składających się na mój życiowy dorobek naukowy. Natomiast precyzyjne opisy tych idei dostępne są na moich licznych stronach internetowych i monografiach naukowych. Aby więc wskazać osobom oglądającym ów film, gdzie precyzyjnie znajdą oni szersze opisy idei zaprezentowanych w omawianym filmie, przygotowałem niniejszy punkt. Punkt ten zestawia bowiem (zielone) linki do moich stron internetowych, poprzez jedynie kliknięcie myszą na które to linki czytelnik natychmiast przeniesiony zostanie do odpowiednich stron internetowych, gdzie we wskazywanych tutaj miejscach znajdzie interesujące go opisy.
       W szeregu więc podpunktów jakie tutaj przytoczę, opiszę główne "idee" składające się na omawiany tu film, tj. opiszę swoje odkrycia naukowe, teorie, wynalazki, formalne dowody naukowe, itp. - jakie zilustrowane są i omawiane w owym filmie. Dla każdej z tych idei, tutaj przytoczę jedynie linki do tych moich stron naukowych i monografii, gdzie idea ta jest dokładniej opisana.
       Wiele idei pokazanych na omawianym filmie wnosi sobą potencjał aby rozwiązać niemal wszelkie problemy gnębiące dzisiejszą cywilizację ludzką. Dlatego już w następnych punktach #B2 i #B3 wyjaśnię też dla swoich wynalazków i dla niektórych co ważniejszych idei, te ich aspekty jakie w ich opisach są najważniejsze, a stąd na jakie przy ich głębszym studiowaniu warto zwracać szczególną uwagę. Przykładowo, przy opisach wszystkich moich wynalazków technicznych, najważniejszym jest to co wyjaśnia punkt #B2 poniżej, mianowicie że wszystkie te wynalazki zostały już uprzednio przez kogoś zbudowane, a stąd że jest już absolutnie pewnym, iż ich budowa i zasada działania są poprawne i dadzą się zrealizować technicznie przez ludzi. Tyle tylko, że ci którzy uprzednio już zbudowali moje wynalazki, z najróżniejszych powodów albo NIE chcą, albo też NIE mogą, podzielić się z nami wiedzą iż wynalazki te już były zbudowane, ani też podzielić się wiedzą, jak najefektywniej dokonać ich budowy. Stąd aby móc rozpoznać w masie otaczających nas zjawisk, że wynalazki te faktycznie były już przez kogoś zbudowane i że były one uprzednio używane, czy że nawet są używane aż do dzisiaj, ja najpierw musiałem ponownie je wynaleźć, zaś dzięki swemu ich powtórnemu wynalezieniu teoretycznie poznać ich budowę, zasadę działania, oraz zjawiska jakie indukuje ich działanie, a stąd jakie pozwalają nam je rozpoznawać. Wszystkie te najważniejsze aspekty swoich odkryć, wynalazków i nowych idei wyjaśnię więc dokładniej w odrębnych punktach #B2 i #B3 tej strony. Tutaj zaś ograniczę się jedynie do podania linków do stron i opisów wszystkich "idei" zilustrowanych na omawianym filmie.
       Oto więc kolejne podpunkty 1 do 30 tego punktu #B1, w jakich wyliczę teraz najważniejsze "rozdziały" albo "kamienie milowe" zaprezentowane w omawianym tu filmie (wraz z rokiem, w którym wypracowałem wiedzę omawianą w owych "rozdziałach"), zaś w treści każdego z tych podpunktów wskażę (zielone) linki i dokładne dane moich stron internetowych i darmowych monografii (też dostępnych w internecie), na których główne "idee" owych "rozdziałów" zostały omówione bardziej szczegółowo. Oto owe podpunkty:
       1. Wstęp (1946 do 2007 rok). W swym wstępie film informuje o miejscu i środowisku mojego urodzenia, przebiegu mojej edukacji, temacie rozprawy doktorskiej, moich profesurach, głównych miejscach wykładania i zamieszkiwania, oraz podaje też wykaz najważniejszych nowych "idei" składających się na mój życiowy dorobek naukowy. Najszerszym opracowaniem udostępniającym sporo owych informacji jest moja autobiograficzna strona internetowa o nazwie pajak_jan.htm, oraz jej skrócona wersja o nazwie jan_pajak_pl.htm. Wsie mojego pochodzenia, urodzenia i zamieszkania są też opisane na poświęconych im odrębych stronach, np. wszewilki.htm, stawczyk.htm, wszewilki_jutra.htm i cielcza.htm. Miejsca mojej edukacji są opisywane na stronach klasa.htm, milicz.htm, rok.htm i wroclaw.htm. Sporo informacji o moim życiu jest też zawarte w najnowszej monografii [1/5] - szczególnie w jej podrozdziałach A18 do A20 z tomu 1 oraz w podrozdziale W4 i załączniku Z z tomu 18. (Wszystkie 18 tomów mojej monografii [1/5] są dostępne w internecie za darmo za pośrednictwem strony internetowej o nazwie tekst_1_5.htm.)
       2. Tablica Cykliczności (1972 rok). Tablica Cykliczności jest rodzajem jakby "Tablicy Mendelejewa" zwanej też "Tablicą Okresowości Pierwiastków", tyle że zamiast pierwiastków chemicznych moja Tablica Cykliczności ujawnia sobą regularnosci istniejące w wynalazkach i rozwoju poszczególnych napędów ziemskich. To z regularności wyrażonych ową tablicą wynika, że około 2036 roku ludzkość będzie w stanie zbudować gwiazdolot mojego wynalazku zwany Magnokraftem. Szersze opisy mojej Tablicy Cykliczności przytoczone zostały na stronie propulsion_pl.htm, a także (jeszcze precyzyjniej) w rozdziale B z tomu 2 mojej monografii [1/5]. Odnotuj także, że w 2015 roku opracowałem odmienną "Tablicę Cykliczności dla Epok Historycznych", która ujawnia, że również w sterowaniu historią ludzkości Bóg kieruje się regułami powtarzalnych cykli. Ową odmienną tablicę, też pokazywaną pod koniec filmu "Dr Jan Pająk portfolio", omawiam w podpunkcie 26 niniejszego punktu, zaś pokazuję jako "Tabelę #K1" na swej stronie o nazwie tapanui_pl.htm, a także jako "Tabelę #A1" na swej stronie o nazwie humanity_pl.htm.
       3. Magnokraft (1980 rok). Magnokraft jest to niepokonalny i niezniszczalny gwiazdolot mojego wynalazku, używający napędu magnetycznego, a stąd zdolny do lotów o prędkościach przyświetlnych. Jego zasada działania i budowa są aż tak zaawansowane, że będzie om mógł latać NIE tylko w powietrzu i w próżni kosmicznej, ale także w wodzie, roztopionej lawie, a nawet w trawdych skałach. Podczas podziemnych lotów w twardych skałach Magnokraft będzie odparowywał szkliste tunele o unikalnych i przez niemal każdego rozpoznawalnych atrybutach - opisywane i wyczerpująco zilustrowane między innymi w punktach #G3 i #G4 z mojej strony internetowej o nazwie magnocraft_pl.htm oraz w punkcie #C9.1 z mojej innej strony o nazwie ufo_proof_pl.htm. Opisowi Magnokraftu poświęcone jest wiele moich stron internetowych i publikacji, z których najważniejszą jest owa o nazwie magnocraft_pl.htm. Na ilustracjach "Rys. #A2" do "Rys. #A5" owej strony pokazane jest jak poszczególne z ośmiu typów (zwanych typy K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 i K10) dyskoidalnych Magnokraftów będą wyglądały, a także pokazane są porównania wielkości owych typów do znanych ludzkich konstrukcji już zbudowanych i istniejących na Ziemi (np. do transatlantyka "Tytanik", czy do katedry "Westminster Abbey" z Londynu). Jednak najpełniejszy opis Magnokraftu zawarty jest w rozdziale G z tomu 3 monografii [1/5]. Istnieją dwie staropolskie przepowiednie, moja interpretacja których sugeruje, iż już wkrótce potężne i śmiercionośne zdarzenia mają dotknąć całą naszą planetę, z których to zdarzeń niewielki kraj Korea ma wyłonić się jako następny przywódca i super-mocarstwo naszego świata. To z kolei implikuje, że taka przemiana małej Korei do roli następnego przywódcy i super-mocarstwa całego świata wymaga, że Korea stworzy sobie coś, co jest nie do pokonania, a tym samym, co odda w ręce Korei znaczną przewagę nad resztą świata, przykładowo takie coś jak mój gwiazdolot Magnokraft - którego NIE są w stanie zestrzelić żadne rodzaje broni istniejących w chwili obecnej na Ziemi, oraz który będzie latał na międzygwiezdne odległości z prędkościami bliskimi prędkości światła. Innymi słowy, po zbudowaniu, mój Magnokraft NIE tylko, że otworzy nieograniczone zasoby kosmosu dla Państwa jakie go zbuduje, ale także uczyni owo państwo następnym oraz ostatnim już super-mocarstwem i przywódcą ludzkości - i to bez względu na to jak małe by ono NIE było (pamiętamy wszakże, jak maleńskie kiedyś miasto Rzym stało się przywódcą i zarządcą całego znanego w starożytności świata). Dwie staropolskie przepowiednie, z których ta moja interpretacja przyszłości się wywodzi, a także uzasadnienie dlaczego moim zdaniem to właśnie mała Korea będzie zapewne tym krajem, który jako pierwszy w świecie zbuduje mój Magnokraft i przy pomocy jego niezwyciężonych mocy wyniesie się do roli kolejnego super-mocarstwa i przywódcy ludzkości, opisane są w punktach #H1.1, #H1 i #H3 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm.
       4. Formalny dowód, że "UFO to już zbudowane magnokrafty" (1981 rok). Dowód ten utwierdza nas, że budowa i zasada działania Magnokraftu są poprawne, ponieważ już zostały przez kogoś urzeczywistnione, a ponadto umożliwia nam abyśmy ułatwali sobie zbudowanie naszych Magnokraftów poprzez kopiowanie co trudniejszych ich rozwiązań konstrukcyjnych z wehikułów UFO. Najlepsza prezentacja skrótowa owego dowodu zaprezentowana została na mojej stronie ufo_proof_pl.htm. Natomiast pełne brzmienie owego dowodu jest zaprezentowane w podrozdziałach P2 do P2.15 z tomu 14 mojej najnowszej monografii [1/5]. Dodatkowy materiał dowodowy, który podpiera ważność owego dowodu, jest też przytoczony na szeregu innych moich stron, np. na stronach internetowych evidence_pl.htm, explain_pl.htm, tornado_pl.htm, katrina_pl.htm, cloud_ufo_pl.htm, day26_pl.htm, shuttle_pl.htm, czy wtc_pl.htm.
       5. Komora Oscylacyjna (1984 rok). Jest to rodzaj jakby "elektromagnesu" generującego niewypowiedzianie potężne pole magnetyczne. Ponieważ zaś w polu magnetycznym wiązane są ogromne ilości energii, jest to równocześnie rodzaj akumulatora energii o nieograniczonej pojemności. Dlatego w Magnokraftach owe Komory Oscylacyjne będą pełniły funkcje jakie w dzisiejszych napędach wypełniają zarówno pędniki jak i zbiorniki paliwa. Najkrótszy, chociaż relatywnie dokładny opis Komory Oscylacyjnej zawiera moja strona oscillatory_chamber_pl.htm. Natomiast kompletny opis tej komory prezentuje rozdział F z tomu 2 mojej najnowszej monografii [1/5]. Niespełnioną zaś obietnicę Senatora McCain, o ufundowaniu nagrody w wysokości 300 milionow dolarów dla wynalazcy urządzenia o cechach mojej Komory Oscylacyjnej, opisałem m.in. w punkcie #D2 swej strony o nazwie eco_cars_pl.htm (jakże przewidująco mądry staropolski folklor od wieków upomina nas przysłowiem "obiecanki, cacanki, a głupiemu radość" - które okazuje się sprawdzać w niemal każdej obietnicy dzisiejszych polityków).
       6. Koncept Dipolarnej Grawitacji (1985 rok). Moja przełomowa teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji skrótowo opisana jest na stronie o nazwie dipolar_gravity_pl.htm. Natomiast jej pełny opis zawierają aż dwa tomy 4 i 5 mojej monografii [1/5]. Bazuje ona na szokującym odkryciu, jakie ja dokonałem jako pierwszy naukowiec w świecie, a jakie stwierdza, że pole grawitacyjne jest polem dipolarnym, a NIE polem monopolarnym za jakie błędnie je uważa stara oficjalna nauka ziemska. To moje odkrycie dowiodłem potem formalnie aż kilkoma odmiennymi metodami naukowego dowodzenia - wszystkie zaś te dowódy przytoczyłem potem w podrozdziałach H1.1 do H1.2 z tomu 4 mojej monografii [1/5]. Najważniejszy z tych dowodów, przeprowadzony metodą logiki matematycznej, przytoczyłem też w punkcie #D3 ze swej strony dipolar_gravity_pl.htm.
       7. Wyjaśnienie mechanizmów "telekinezy" i "telepatii" (1985 rok). Stanowiło ono rodzaj "produktu ubocznego" opracowania mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Najlepiej mechanizmy te wyjaśniam na poświęconych im stronach telepathy_pl.htm, oraz telekinesis_pl.htm.
       8. Wynalazek "Wehikułów Telekinetycznych" (1985 rok). Wehikuły Telekinetyczne do swego napędu będą używały zjawiska telekinezy opisanego na stronie telekinesis_pl.htm. Ponieważ zaś owo zjawisko technicznie może wyzwalać nieco udoskonalona wersja "Komory Oscylacyjnej" używanej do napędu moich Magnokraftów, stąd owe Wehikuły Telekinetyczne będą po prostu moimi "Magnokraftami Drugiej Generacji". Ich dokładniejszych opisów dostarcza m.in. punkt #F1.2 na mojej stronie propulsion_pl.htm, a także cały rozdział LC z tomu 10 mojej monografii [1/5].
       9. Filozofia Totalizmu (1985 rok). Totalizm jest prawdopodobnie najważniejszym produktem ubocznym mojej przełomowej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Skrótowo totalizm jest streszczony na poświęconej mu stronie o nazwie totalizm_pl.htm, zaś częściowo także na stronie parasitism_pl.htm. Natomiast pełne opisy totalizmu są zawarte w tomach 6 i 7 z monografii [1/5]. Z kolei owo "pole moralne", na jakiego istnieniu bazuje filozofia totalizmu i jakie dostarcza jej najważniejszy z tzw. "wskaźników moralnej poprawności", jest opisane aż na szeregu moich stron internetowych, np. w punkcie #C4.2 strony morals_pl.htm, czy w punkcie #H2 swej strony totalizm_pl.htm.
       10. Wehikuły Czasu, czyli Magnokrafty Trzeciej Generacji (1985 rok). Działanie Wehikułów Czasu mojego wynalazku skrótowo opisane jest na stronach immortality_pl.htm oraz timevehicle_pl.htm. Pełnemu zaś ich opisowi poświęcony jest aż cały tom 11 mojej monografii [1/5]. Z kolei cechom i działaniu owego "nawracalnego czasu softwarowego" o skokowym charakterze, sztucznie zaprogramowanego przez Boga, w jakim starzeją się ludzie, oraz działanie boskiego "Omniplanu" (tj. mechanizmu z pomocą którego Bóg urzeczywistnia działanie owego "nawracalnego czasu softwarowego"), a także cechom upływającego w sposób ciągły "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata" jaki upływa około 365000 razy szybciej od naszego czasu i w jakim żyje jedynie Bóg, niezależnie od punktów #C3, #C4 i #C4.1 powyższej strony immortality_pl.htm, poświęcony jest też wstęp i punkt #G4 strony dipolar_gravity_pl.htm.
       11. Model mózgu jako urządzenia nadawczo-odbiorczego (1987 rok). Model ten najlepiej opisują podrozdziały I5.4 do I5.4.2 z tomu 5 monografii [1/5].
       12. Odnalezienie i zbadanie "Krateru Tapanui" (1987 rok). Skrótowo Krater Tapanui opisuje cała moja strona o nazwie tapanui_pl.htm. Jego dokładnym zaś opisom poświęcona jest także odrębna monografia [5/4] dostępna pod adresem internetowym tekst_5_4.htm (monografia ta ma także swoje wersje angielskojęzyczną i niemieckojęzyczną).
       13. Wynalezienie "baterii telekinetycznej" (1989 rok). Opisane jest ono aż na kilku stronach internetowych, np. na fe_cell_pl.htm, a także w podrozdziałach LA2.4 do LA2.4.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5].
       14. Wyjaśnienie działania szwajcarskiej "Thesta Distatica" (1991 rok). Działanie to skrótowo wyjaśniają strony free_energy_pl.htm, oraz telekinetyka.htm, zaś szczegółowo omawiają je podrozdziały LA2.3 do LA2.3.3 z tomu 10 monografii [1/5].
       15. Poznanie i opisanie "Grzałki Dave'yego" (1992 rok). Opisowi tej grzałki poświęcona jest cała moja strona o nazwie boiler_pl.htm. Omawia ją także podrozdział LA3.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5].
       16. Badania zniszczenia starożytnego miasta Salamis na Cyprze i związane z nimi odkrycie szczególnie szkodliwego dla ludzi "hałasu teleptycznego" oraz przewidzenie już bliskiego nadejścia na Ziemię epoki "neo-średniowiecza" (1993 rok). Odkrycia te najlepiej opisuję w #54 z podrozdziału W4 w tomie 18 mojej monografii [1/5], a także w punkcie #K1 ze swojej strony o nazwie tapanui_pl.htm. W miejscowej gazecie ze stolicy Północnego Cypru opublikowałem także długi (dwuczęściowy) artykuł (w języku tureckim) jaki m.in. omawia te moje odkrycia. Artykuł ten nosił następujące dane edytorskie: "Salamis'in yekeme Yeni Zelanda'dan me?" (tj. "Salamis: could the destruction come from New Zealand"), Kibris daily magazine (Dr. Fazel Küçük Bulvare, Yeni Sanayi Bölgesi, Veteriner Dairesi Yane, Lefkoşa, North Cyprus, Mersin 10, Turkey), nr 1404 z 29/06/1993, str. 18; oraz nr 1405 z 30/06/1993, str. 18.
       17. Empiryczne odkrycie istnienia "fal telepatycznych" i zasad "łączności telepatycznej" - w tym konstrukcji i zasady działania "telepatyzerów" (1994 rok). Empiryczne odkrycie "fal telepatycznych" najlepiej opisuję w #60 z podrozdziału W4 w tomie 18 mojej monografii [1/5]. Z kolei historia telepatyzerów skrótowo opisana jest w punkcie #E1.1 mojej strony telepathy_pl.htm. Jeden z telepatyzerów, darowany naszej cywilizacji przez tajemniczą istotę i nazwany "Piramidą Telepatyczną", opisany jest w traktacie [7] (traktat ten ma także swoje wersje angielskojęzyczną i włoskojęzyczną), a także w traktacie [7/2] (który posiada także wersję angielskojęzyczną).
       18. Odkrycie "energii moralnej" - tj. kolejnego z tzw. "wskaźników moralnej poprawności" (1996 rok). Najlepszy opis "enegii moralnej" podany jest w punkcie #C4.3 mojej strony morals_pl.htm oraz w podrozdziale JB3.2 z tomu 7 mojej monografii [1/5]. Opisy te są dalej poszerzone na innych totaliztycznych stronach, np. na moich stronach o nazwach totalizm_pl.htm oraz parasitism_pl.htm.
       19. Osobiste doznanie i wyjaśnienie zjawiska "nirwany" (1997 rok). Moje doświadczenia z osobistego przeżycia "totaliztycznej nirwany" opisane są na stronie internetowej o nazwie nirvana_pl.htm, a także w podrozdziałach JE1 do JE9 oraz JG8 i JG10 z tomu 8 mojej monografii [1/5].
       20. Wynalazek "Teleskopów i Rzutników Telepatycznych" (1998 rok). Opisom budowy i działania "Teleskopów i Rzutników Telepatycznych" poświęcone są podrozdziały K5 do K6 z tomu 9 monografii [1/5], a także cały traktat [7b].
       21. Odkrycie zasady działania uczuć i motywacji (2001 rok). Najlepiej jest ono opisane w podrozdziale I5.5 z tomu 5 mojej monografii [1/5].
       22. Telepatyczne wyjaśnienie działania "Seismografu Zhang Henga" (2003 rok). Jest ono najszerzej opisane na w całości poświęconej mu mojej stronie o nazwie seismograph_pl.htm. oraz w podrozdziale K6.1 z tomu 9 mojej monografii [1/5]. Ponadto jest ono także zaprezentowane w aż kilku referatach na konferencje naukowe (tekst niektórych z tych referatów jest dostępny w internecie), przykładowo w referacie tyko mojego autorstwa o tytule Signal processing in the “Zhang Heng Seismograph” for remote sensing of impending earthquakes, The International Conference on Sensing Technology (ICST 2005), Massey University, Palmerston North, New Zealand, 21 to 23 November 2005, opublikowany na stronach 669 do 673 w Proceedings na ową konferencję (ISBN 0-473-10504-7) - tekst tego referatu nadal był oferowany w internecie w czerwcu 2016 roku pod adresem www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/proceedings/ICST2005-Papers/ICST_112.pdf, albo w referacie autorów Jan Pajak i Kihyun Chung o tytule "Design of an experiment for principles verification in remote sensing of impending earthquakes with hydraulic version of the ‘Zhang Heng Seismograph’ ", 5th International Conference on Information Technology, sponsored by Institute of Information Technology Assessment, organised by Ajou University, Suwon, Korea, November 16, 2007. Published in the conference Proceedings, pages 55-61.
       23. Formalny dowód naukowy, że "Bóg istnieje" (2007 rok). Dowód ten jest przeprowadzony aż kilkoma metodami naukowego dowodzenia. Jego opis dla metody logiki matematycznej zawiera punkt #G2 mojej strony o nazwie god_proof_pl.htm, oraz punkt #B3 mojej strony god_pl.htm. Inną metodą naukową ów dowód, że Bóg istnieje, jest też przeprowadzony w punkcie #B3 strony changelings_pl.htm, zaś aż kilkoma odmiennymi metodami także w podrozdziałach I3.3 do I3.3.4 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5]. Odnotuj przy tym, że ów formalny dowód iż "Bóg istnieje" jest tylko jednym z całego szeregu podobnych dowódów mających z nim bezpośredni związek, przykładowo z dowodem, że "istnieje inteligentny przeciw-świat". Wszystkie owe związane z nim dowody formalne są wyszczególnione i linkowane w punkcie #G3 strony god_proof_pl.htm.
       24. Wynalazek i opis "Telefonu Telepatycznego" (2013 rok). Najpełniejszy opis tego telefonu jest zawarty w punktach #D1 i #D2 z mojej strony o nazwie artefact_pl.htm.
       25. Stanięcie jako "Niezależny" kandydat w wyborch do sejmu NZ (2014 rok). Najszerszy jego opis przytacza strona raportująca tamtą moją kandydaturę, nosząca nazwę pajak_do_sejmu_2014.htm.
       26. Tablica Cykliczności dla Epok Historycznych (2015 rok). Tablica ta jest pokazana, udostępniona do załadowania sobie przez czytelników, oraz omówiona dokładnie na "Tabela #K1" ze strony o nazwie tapanui_pl.htm, a także na "Tabela #A1" z mojej strony o nazwie humanity_pl.htm.
       27. Wyjaśnienie powodów i prognoza upadku obecnej cywilizacji ludzkiej (2015 rok). Najlepiej owo wyjaśnienie jest omówione w punkcie #K1 mojej strony o nazwie tapanui_pl.htm. Sporo informacji na jego temat jest też zawarte w punktach #T1 do #T8 mojej strony o nazwie solar_pl.htm.
       28. Sprostowanie, iż LIGO odebrało "sygnał telepatyczny", a NIE "fale grawitacyjne" (2016 rok). Wynika ono z ustalenia, że LIGO faktycznie jest wiekoskalową kopią budowy i zasady działania "piramidy telepatycznej" już opisywanej w podpunkcie 17 powyżej. Sprostowanie to najszerzej jest wyjaśnione w punkcie #E1.1 mojej strony telepathy_pl.htm, zaś poszerzone na stronach wskazywanych w owym punkcie #E1.1.
       29. Pytanie "dlaczego?" Na to pytanie czytelnik zapewne powinien sam sobie odpowiedzieć, np. oglądając się lustrze i zadając sobie pytanie "a ile ja sam dopomogłem aby spowodować urzeczywistnienie którejkolwiek z tych idei?" Czy np. zdobyłem się choćby na tak niewielki wysiłek, jak polecenie filmu "Dr Jan Pająk portfolio" do oglądnięcia kilku osobom z grona swojej rodziny i znajomych? Albo czy nadal zamierzam trwać w dotychczasowej pasywności wobec bezpośrednio oddziaływujących na koleje mojego życia spraw poruszanych na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm? Wszakże jeśli każdy pozostawi dla innych ludzi czynienie tego co moralnie poprawne i co służy dobru ludzkości, wówczas NIE pozostanie już nikt, kto czynienia tego by się podjął. Jednocześnie zaś z całą pewnością będzie rosła liczba ludzi, którzy w swojej ignorancji działania mechanizmów moralnych będą usiłowali zaspokajać własną zachłanność poprzez pogłębianie korupcji i moralnego upadku - co w końcowym efekcie musi skończyć się tragicznie dla wszystkich ludzi, w tym też i dla ciebie czytelniku oraz dla twoich najbliższych.
       30. Zabawne zdjęcia. Kiedyś miałem ich więcej - niestety większość pogubiłem podczas nieustannych wędrówek po świecie "za chlebem".
* * *
Rys. #B1a
Rys. #B1b
Rys. #B1. Oto obie strony angielskojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym angielskojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język angielski np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę angielskojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do angielskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio.htm (tj. strony będącej angielskojęzyczną wersją niniejszej strony) - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamtej strony.


#B2. Materiał dowodowy, że wszystkie moje wynalazki techniczne opisywane w filmie "Dr Jan Pająk portfolio" były (lub są) już przez kogoś zbudowane, gwarantując tym swoją poprawność:

      
       Innym problemem ludzkości jaki ja już rozwiązałem, a jaki zilustrowany został na opisywanym tu filmie, są przyszłościowe urządzenia techniczne jakie wyeliminują dzisiejsze niszczycielskie działania ludzkości, ponieważ ich zasady działania, budowy, oraz zastosowania NIE łamią sobą żadnych kryteriów moralnych (tak jak kryteria moralne są brutalnie łamane np. przez energię jądrową oraz przez napęd rakietowy - po szczegóły patrz 3 z punktu #D4 tej strony), a stąd które mają potencjał aby uchronić sporą część ludzkości przed masowym wymarciem - jeśli tylko jakiś kraj zdąży je zbudować jeszcze przed nadejściem zagłady. Przykłady najważniejszych z tych urządzeń to: Magnokraft opisywany na mojej stronie magnocraft_pl.htm, Komora Oscylacyjna opisywana na mojej stronie o nazwie oscillatory_chamber_pl.htm, Magnokraft Telekinetyczny opisywany w punkcie #F1.2 z mojej strony o nazwie propulsion_pl.htm, Wehikuł Czasu opisywany na mojej stronie o nazwie immortality_pl.htm, Bateria Telekinetyczna opisywana m.in. w podrozdziałach LA2.4 do LA2.4.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5], oraz na stronie internetowej fe_cell_pl.htm, Thesta Distatica opisywana m.in. na mojej stronie o nazwie free_energy_pl.htm, Grzałka Davey'a opisywana na mojej stronie o nazwie boiler_pl.htm, Piramida Telepatyczna opisywana na mojej stronie telepathy_pl.htm, Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki opisywane m.in. w podrozdziałach K5.1 i K5.2 z tomu 9 mojej najnowszej monografii [1/5], Sejsmograf Zhang Henga opisywany na stronie seismograph_pl.htm. oraz Telefon Telepatyczny opisywany w punktach #D1 i #D2 z mojej strony artefact_pl.htm.
       Ciekawostką jaką powinienem tu uwypuklić jest, że na przekór zwodniczych obwieszczeń najróżniejszych kłamców, wszystkie powyższe moje urządzenia są, lub były, już zbudowane i działają (lub działały) - tyle tylko, że z różnych powodów ich posiadacze NIE są skłonni (lub w stanie) ustawić w centrum Warszawy ich pokazowych modeli, zaś przez megafony obwieszczać wszystkim politykom, decydentom, naukowcom i sceptykom, że TAK, ich zasada działania i ogólna budowa dokładnie pokrywa się z tym co Dr Pająk wypracował i opisał, stąd Polacy (lub inne narody) zabierzcie się jak najszybszej za ich zbudowanie aby zdążyły was uratować od zagłady. Wszakże taki brak wystawienia w Warszawie już zbudowanych wersji moich urządzeń oraz brak owych megafonowych obwieszczeń, powoduje iż niemoralność, interesowność, zachłanność, zazdrość, ignorancja, małostkowość, itp., wielu dzisiejszych naukowców, polityków i decydentów, nakłania ich aby rozgłaszali po świecie owe kłamliwe zarzuty, że jakoby moich urządzeń nikt dotychczas NIE zbudował i że jakoby urządzenia te nie dadzą się urzeczywistnić. Tymczasem w rzeczywistości absolutnie o wszystkich przyszłościowych urządzeniach, jakie ja sam wynalazłem lub jakich działanie rozpracowałem, w jakiś czas po moim ich wynalezieniu i opisaniu w moich publikacjach okazywało się, iż ktoś uprzednio je zbudował, a stąd w działającej wersji już istnieją one, lub istniały, na Ziemi. Wszakże aby rozpoznać istnienie i użycie, np. przez kogoś nam obcego i unikającego pokazania nam tego co posiada, jakiegoś wcześniej nieznanego ludziom urządzenia technicznego, najpierw trzeba to urządzenie samemu wynaleźć i dokładnie poznać jego działanie. Innymi słowy, jest wierutnym kłamstwem, że żadne z moich przyszłościowych urządzeń NIE zostało jeszcze zbudowane. Prawda na ten temat faktycznie brzmi: każde z przyszłościowych urządzeń jakie ja wynalazłem, lub jakiego zasadę działania i ogólną budowę ja wypracowałem, zostało już przez kogoś zbudowane i jego działający egzemplarz istnieje, lub istniał, na Ziemi - tyle tylko, że wiedza na jego temat NIE została upowszechniona wśród ludzi i NIE weszła na stałe do dorobku całej ludzkości, a stąd każde z tych urządzeń trzeba było wynaleźć od nowa, zaś zbudowanie każdego z nich będzie trzeba ponownie przeprowadzać od samego początku.
       Poniżej w podpunktach wskażę więc konkretne przykłady "kto", "gdzie" oraz "w jaki sposób" ujawnił, iż posiada obecnie (lub iż kiedyś posiadał) już działające urządzenie techniczne, jakie ja musiałem potem wynajdować ponownie. Przed owymi przykładami podaję numery podpunktów w poprzednim punkcie #B1 tej strony, w jakich to podpunktach przytoczyłem (zielone) linki do dokładnych opisów danego urządzenia. I tak:
       (3) Mój Magnokraft niemal codziennie jest przez kogoś widziany gdzieś na świecie, tyle że nazywa się go wówczas "UFO". Wszakże jeszcze w 1981 roku opracowałem formalny dowód naukowy (którego nikt NIE potrafił obalić, chociaż wielu próbowało), że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - po opisy tego dowodu patrz podpunkt 4 z punktu #B1, lub patrz moja strona internetowa o nazwie ufo_proof_pl.htm.
       (5) Komory Oscylacyjne jakie ja wynalazłem nie tylko były już widziane na UFO i raportowane przez licznych uprowadzonych, ale także fotografowane oraz pozostawiały też na ziemi trwałe ślady wypaleń. Po przykłady patrz "Rys. #H1" na stronie oscillatory_chamber_pl.htm, lub "Fot. #C9abcd" na stronie explain_pl.htm.
       (8) Moje Wehikuły Telekinetyczne (czyli Magnokrafty Drugiej Generacji), podobnie jak magnetyczne Magnokrafty pierwszej generacji, też są już widywane przez ludzi w postaci UFO działających na zasadach napędu telekinetycznego. UFO te daje się rozpoznać po używaniu przez nie sześciobocznych komór oscylacyjnych, po białym jarzeniu pochłaniania jakie je otacza, po znikaniu z ludzkiego pola widzenia dzięki tzw. "telekinetycznemu migotaniu" (patrz "Fot. #I2" na stronie telekinesis_pl.htm), oraz po ich zdolności do przenikania przez mury i przez obiekty stałe. Istnieje też sporo raportów ludzi uprowadzanych na owe telekinetyczne UFO.
       (10) Magnokrafty Trzeciej Generacji, czyli moje Wehikuły Czasu, też są często obserwowane na Ziemi, zaś ludzie są do nich uprowadzani. Po przykłady patrz punkt #G1 z mojej strony immortality_pl.htm, czy punkt #F2 z mojej strony explain_pl.htm, albo patrz raport Miss Mosbocaj z uprowadzenia do Wehikułu Czasu przytoczony w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej najnowszej monografii [1/5].
       (13) Bateria Telekinetyczna mojego wynalazku okazała się być wbudowana w każdą z trzech maszyn darmowej energii będących w posiadaniu szwajcarskiej grupy Methernitha. Znaczy, bateria ta jest już wbudowana zarówno w ich dwutarczową "Thesta Distatica", jak i w obie ich jednotarczowe maszyny "Testatica". Wszystkie bowiem te trzy maszyny, w sensie zasady swego działania faktycznie są silnikami elektrostatycznymi, jedyne zadanie których to silników polega na generowaniu serii impulsów elektrycznych jakie inicjują działanie wbudowanej w nie "baterii telekinetycznej" - jaką właśnie ja wynalazłem. Owa działająca Thesta Distatica, wraz z dwoma podobnymi do niej maszynami Testatica, zapewne do dzisiaj znajduje się w posiadaniu szwajcarskiej grupy religijnej o nazwie Methernitha (po 1991 roku NIE odwiedziłem już ponownie tej grupy, nie wiem więc co się dzieje z maszynami będącymi w jej posiadaniu). Ponadto dawne tzw. "radia kryształkowe" miały wbudowane w siebie wersje mojej "Telekinetycznej Baterii" jakie zaopatrywały je w energię potrzebną im do pracy - po szczegóły patrz punkty #G1, #C1 i #E1.4 z mojej strony o nazwie fe_cell_pl.htm. Wersja mojej "Telekinetycznej Baterii" jest też jednym z podzespołów "Piramidy Telepatycznej" - jakiej historię opisałem w punkcie #E1.1 strony telepathy_pl.htm.
       (15) Grzałka Davey'a też była zbudowana przez samego Davey'a, zaś ja widziałem ją u niego, a nawet sfotografowałem ją w działaniu (aczkolwiek Dave'y NIE zgodził się abym u niego pomierzył jej sprawność energetyczną). Była ona też badana i sprawdzana w działaniu aż przez szereg nowozelandzkich naukowców. Kilku majsterkowiczów amatorów raportowało mi także, iż zdołali odtworzyć jej budowę i działanie - jedyne co NIE jest mi wiadome, to czy w owym odtwarzaniu zdołali ją właściwie "dostroić" (podobno jest ona w stanie zadziałać nawet bez precyzyjnego dostrojenia - tyle że niedostrojona ma ona wykazywać wyższe straty energetyczne).
       (17) Wielkoskalowa wersja Piramidy Teleptycznej już została zbudowana w USA pod nazwą LIGO (patrz podpunkt 28) i zadziałała w 2015 roku. Jej historię opisałem dokładnie w punkcie #E1.1 strony telepathy_pl.htm. Tyle tylko, że z najróżniejszych powodów wcale NIE leży w interesie twórców LIGO publiczne przyznanie, iż zasada działania i ogólna budowa ich instalacji dokładnie kopiują, lub dokładnie pokrywają się, z zasadą działania i z ogólną budową Piramidy Telepatycznej, ani że LIGO przechwyciło sygnał telepatyczny, a nie "fale grawitacyjne". (Korzystniej wszakże jest im twierdzić to co twierdzą.)
       (20) Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki muszą już istnieć i działać, bowiem tylko z ich pomocą Daniela Giordano mogła zdalnie otrzymać opisy jak zbudować Piramidę Telepatyczną. Innymi słowy, tajemniczy darowiciel, który wyjaśnił Danieli Giordano jak zbudować Piramidę Telepatyczną, musiał użyć w tym celu Telepatycznego Rzutnika.
       (22) Sejsmograf Zhang Henga był zbudowany i działał około 2000 lat temu. Dowodzą tego Chińskie kroniki historyczne. Jedynym zaś powodem dla którego zawodzą próby dzisiejszych naukowców aby go zrekonstruować, jest że naukowcy ci NIE chcą uznać moich wyjaśnień, że sejsmograft ten działa na zasadzie telepatii - tak jak wyjaśniam im to w licznych swoich publikacjach, np. w referacie www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/proceedings/ICST2005-Papers/ICST_112.pdf.
       (24) Metalowe pozostałości Telefonu Telepatycznego, jaki ja powtórnie wynalazłem, zostały przez kogoś uratowane z oryginalnego miejsca ich użytkowania, zaś po serii kolejnych przeniesień i uratowań, wylądowały w końcu w Bazylice Maryjnej w polskim Gdańsku. Ciekawe czy ich przebadanie (dla jakiego ja, niestety, NIE mam ani funduszy ani oprzyrządowania) wykazałoby, iż oryginalnie telefon ten wywodzi się z jednego z kościołów bogatego miasta-wyspy Wineta, które to miasto w sposób podobny do dzisiejszego Singapuru, istniało kiedyś u wybrzeży Bałtyku w pobliżu dzisiejszego Świnoujścia - tak jak opisują to punkty #H2 i #G2 na mojej stronie o nazwie tapanui_pl.htm. (Odnotuj z opisów już w następnym punkcie #B3, że Wineta, a także cały szereg innych miast opisywanych w punktach #H2 do #H6 strony tapanui_pl.htm, została celowo zniszczona za karę z powodu wysoce niemoralnego zachowywania się ich obywateli - tak jak ostrzegają nas o tym opisy bibilijnych miast Sodoma, Gomora i Niniwa.)
       Podsumujmy więc jeszcze innymi słowami powyższy wykaz przykładów już zbudowanych i z pewnością działających urządzeń, jakich zasadę działania i ogólną budowę ja wynalazłem lub wypracowałem jako pierwszy naukowiec na Ziemi, jednak jakich istnienie i działanie są kłamliwie zaprzeczane przez wielu dzisiejszych naukowców i decydentów. Mianowicie, faktyczne istnienie już zbudowanych i działających przykładów tych urządzeń, jest kolejnym dowodem na głęboką prawdę słów podanych w Biblii (patrz Ewangelia Św. Marka, werset 6:1-6) - cytuję: I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu."
* * *
Rys. #B2a
Rys. #B2b
Rys. #B2. Oto obie strony niemieckojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym niemieckojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język niemiecki np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę niemieckojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do niemieckojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio_de.htm (tj. strony będącej niemieckojęzyczną wersją niniejszej strony) - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamej strony.


#B3. Zniszczenia jakie naszej cywilizacji wyrządza upieranie się starej oficjalnej nauki aby NIE uznawać Konceptu Dipolarnej Grawitacji, filozofii totalizmu, ani innych osiągnięć zilustrowanych filmem "Dr Jan Pająk portfolio" z YouTube:

Motto: "Monopol jest dobry dla kilku, konkurencja jest dobra dla wszystkich."

       Rozważmy przez chwilę, jak czytelnik by osądził artykuł naukowy opublikowany w jakimś czasopiśmie światowej sławy, w którym grupa wysoce utytułowanych naukowców finansowanych np. przez producentów bananów, podsumowywała by wyniki swoich badań na temat czasotrwania spacerów na wolnym powietrzu przez ludzi o najróżniejszych cechach osobistych. Aby badania te wykonać najrzetelniej jak potrafią, naukowcy ci uwzględnili by w swych badaniach wszystkie kryteria wynikające z darwinowskiej teorii ewolucji. I tak badali by wpływ na czasotrwanie spacerów takich alternatywnych cech osobistych jak posiadanie łysiny albo pełnego owłosienia na głowie, używanie sztucznych zębów albo własnej szczęki, posiadania lub nie posiadania reumatyzmu, a także oczywiście, faktu zjadania lub nie zjadania codziennie co najmniej jednego banana - wszakże ich badania byłyby finansowane przez producentów bananów. Aby też prowadzić badania w zgodzie z aktualnym trendem politycznym i społecznym dzisiejszego świata, iż wszyscy ludzie są jakoby równi i stąd nikogo NIE wolno wyróżniać, naukowcy ci NIE rozróżnialiby pomiędzy rasami ludzi ani pomiędzy odmiennymi płciami i bezpłciowościami - deklarując te różnice za nieistotne dla wyników badań. W rezultacie kosztownych i dogłębych obserwacji próbki aż kilku tysięcy spacerowiczów, doszliby do końcowego wniosku, jaki sumiennie i naukowo by opisali w swym artykule, że najdłuższy czasokres spacerów na wolnym powietrzu wykazują osoby łyse, ze sztucznymi zębami, z reumatyzmem, oraz zjadające codziennie co najmniej jednego banana (zapewne wzbogacającego ich w potas). Pytanie jakie warto więc tutaj sobie zadać, to czy na bazie takiego artykułu czytający powinien starać się szybko nabyć łysinę, sztuczne żęby, reumatyzm, oraz zjadać codziennie co najmniej jednego banana, ponieważ te cechy pomogą mu spędzić najwięcej czasu na spacerach po świeżym powietrzu - jakie to spacery są przecież wysoce zdrowe i stąd pożądane? Oczywiście, każdy kto zna prawdę o życiu natychmiast zakrzyknąłby "bzdura" i czysty absurd! Owi naukowcy NIE uwzględnili przecież w swoich badaniach "pogody", zaś wszystkie wnioski do jakich doszli są właśnie produktem działania pogody. Wszakże fakt, że ludzie łysi, ze sztucznymi zębami, reumatyzmem, oraz zjadający codziennie co najmniej jednego banana spędzają najwięcej czasu na spacerach wynika z tego, że są starzy i na emeryturach, stąd zawsze mogą wybrać czas swego spaceru kiedy właśnie NIE pada. Tymczasem pozostali ludzie są młodzi, większość dnia muszą pracować aby zarobić na życie, zaś kiedy w końcu mogliby wyjść na spacer, typowo właśnie zaczyna padać deszcz!
       Powyższy przykład celowo wymyśliłem tak aby możliwie najlepiej i humorystycznie zilustrować z jego pomocą niezgodność z kryteriami moralnymi działań zawodowych badaczy i decydentów z grona dzisiejszej oficjalnej ateistycznej nauki, oraz wynikająca z tego bzdurność i kłamliwość wniosków do jakich oni dochodzą. Ekstrapolowanie bowiem takich zachowań naukowców i decydentów na osiągnięcia naukowe zilustrowane i omówione w filmie dostępnym poprzez YouTube i zatytułowanym "Dr Jan Pająk portfolio", tj. na teorie, filozofie, odkrycia naukowe, wynalazki i formalne dowody zaprezentowane w owym filmie, doskonale wyjaśnia wiele problemów jakie napotyka badanie, upowszechnianie i wdrażanie tych osiągnięć. Przykładowo wyjaśnia dlaczego naukowi decydenci starali się usuwać mnie ze swych uczelni natychmiast po odkryciu jakie tematy badam i popularyzuję w swoim wolnym czasie i przy własnym ich finansowaniu. Wyjaśnia też dlaczego żadna placówka naukowa na świecie otwarcie NIE zaaprobowała ani NIE podjęła budowy któregokolwiek z moich wynalazków - chociaż propozycje i projekty podjęcia takiej budowy rozesłałem praktycznie do wszystkich instytucji badawczo-rozwojowych na świecie zajmujących się interesującymi mnie tematami. Wyjaśnia też dlaczego decydenci naukowi i oficjalna nauka cichcem blokują, zaś otwarcie ignorują i bojkotują każdą naukową ideę jaka wywodzi swe pochodzenie z mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz z mojej filozofii totalizmu - chociaż dla dobra całej ludzkości, teoria ta i filozofia powinny być już nauczane w praktycznie każdej szkole średniej i uczelni aby balansować sobą kłamliwie wmuszane tam młodzieży wyłącznie ateistyczne światopoglądy, zaś wywodzące się z tej teorii i filozofii nowe idee powinny być usilnie wdrażane w codziennym życiu (pomijając już fakt, że uwaga mieszkańców Ziemi NIE powinna być odwracana jakimiś bzdurnymi filmami o innej, zmyślonej "teorii wszystkiego", od odnotowania, że to moje badania pozwoliły na wypracowanie faktycznej "teorii wszystkiego".)
       Aczkolwiek omawiany na wstępie tego punktu przykład badań jedynie zmyśliłem, faktycznie doskonale oddaje on sobą dzisiejszą rzeczywistą sytuację z badaniami naukowymi. W dzisiejszych badaniach zawodowi naukowcy już standardowo pomijają bowiem to co jest w nich najważniejsze, mianowicie: poziom "moralności" u ludzi dotykanych następstwami tego co stanowi temat danych badań, oraz reakcję Boga na ów poziom moralności. Tymczasem w naszym świecie, co do którego zostało już formalnie udowodnione, że Bóg istnieje, absolutnie wszystko musi być uzależnione od poziomu ludzkiej moralności i od reakcji Boga na ów poziom - czyli od poziomu ludzkiego posłuszeństwa w wypełnianiu wymagań i nakazów Boga oraz od zasad boskiego reagowania na poziom tego posłuszeństwa. (Po totaliztyczną definicję "moralności" jako "poziomu posłuszeństwa wobec nakazów i wymagań Boga", patrz punkt #B5 na mojej stronie morals_pl.htm, natomiast po najważniejszy z formalnych dowodów, że Bóg istnieje - patrz punkt #G2 na mojej stronie god_proof_pl.htm.) Bez zaś uwzględnienia moralności i metod działania Boga jako czynników które decydują o losach ludzi, praktycznie wszystko co naukowcy dzisiaj badają prowadzi do wniosków równie absurdalnych jak w powyższym moim wymyślonym przykładzie badaczy spacerowiczów! Innymi słowy, pomijanie w jakichkolwiek badaniach wpływu ludzkiej moralności na przedmiot owych badań, jest równoznaczne z celowym wypaczaniem wyników owych badań oraz usiłowaniem osiągania kłamliwych i bzdurnych wniosków końcowych jakie mają służyć okłamywaniu i oszukiwaniu ludzi korzystających z owych wniosków. Jak zaś bzdurne i kłamliwe mogą być takie wnioski oficjalnej nauki uzyskiwane przez pominięcie wpływu ludzkiej moralności, najlepiej dowodzą moje odkrycia opublikowane na totaliztycznych stronach internetowych, które ujawniają istnienie silnej i faktycznej współzależności losów indywidualnych ludzi oraz całych tzw. "intelektów grupowych" od poziomu moralności jaki charakteryzuje ich życie. Przykładowo, w punkcie #G1 swej strony o nazwie will_pl.htm opisałem swoje odkrycie jakie kiedyś mnie zaszokowało, jednak jakie potem otworzyło mi drzwi do ogromnie istotnych następnych odkryć, mianowicie że osoby, które już w młodości nauczyły się zagłuszania głosu swego sumienia, a stąd które już od najmłodszych lat kierują się na ścieżkę niemoralności, umierają w relatywnie młodym wieku. Podobny los spotyka też intelekty grupowe. Przykładowo, w punkcie #D3 niniejszej strony opisałem co się stało z krzywdzącym rolników ze wsi Wszewilki państwowym przedsiębiorstwem "P. P. Melioracje". Natomiast w punktach #I3 i #I3.1 swej strony o nazwie petone_pl.htm opisuję wyniki swych badań nad nieszczęściami i kataklizmami jakie trapiły miejscowości sąsiednie, jednak zawsze omijały nowozelandzką miejscowość Petone, w okolicach której mieszka owych co najmniej 10 wymaganych przez Biblię osób o szczególnie moralnych zachowaniach, których Biblia nazywa "sprawiedliwymi". Z kolei w punktach np. #H2 do #H7 swej strony tapanui_pl.htm opisałem zniszczenia aż szeregu miast słynących w swoich czasach z wysoce niemoralnego prowadzenia się ich mieszkańców - przykładowo miasta Winety na Bałtyku, Salamis na Cyprze, Saeftinghe w Niderlandach, Port Royal na Jamajce, Kororareki w Nowej Zelandii, Pompei we Włoszech, itp. Oczywiście, podobnych przykładów moje strony zawierają znacznie więcej - po dalsze patrz skorowidz zawarty na stronie o nazwie skorowidz.htm.
       Informacja jaką staram się tutaj podkreślić i wyjaśnić czytelnikowi, to że: jeśli w badaniach np. losów indywidualnych ludzi lub tzw. "intelektów grupowych" zupełnie pominie się uwzględnianie wpływu ich "moralności" oraz reakcji Boga na poziom ludzkiej moralności, wówczas wnioski do jakich się dochodzi stają się kompletną bzdurą, zaś upowszechnianie tych wniosków jest równoznaczne z celowym okłamywaniem odbiorców tych wniosków. Ponieważ zaś w każdych badaniach prowadzonych przez ludzi, przedmiot owych badań zawsze posiada jakieś tam powiązanie z ludźmi o określonych poziomach moralności, praktycznie więc wszelkie badania jakie ludzie prowadzą zawsze dadzą kłamliwe wyniki jeśli pominie się w nich wpływ moralności na przedmiot owych badań. To zaś wiedzie do ustaleń jakie opisuję aż na całym szeregu totaliztycznych stron, mianowicie że NIE tylko niektóre stwierdzenia oficjalnej nauki (w rodzaju oświadczeń o odkryciu "fal grawitacyjnych" czy "bozonu Higgsa" - jakie opisałem dokładniej w punkcie #E1.1 strony telepathy_pl.htm), a praktycznie już wszystko o czym obecnie wypowiada się oficjalnie monopolistyczna nauka (tj. nauka jaka nadal zazdrośnie strzeże swego monopolu na badania i na edukację) jest wierutnym kłamstwem i zwodzącą ludzi bujdą na kółkach, a stąd zawierzenie tym kłamstwom i zwodzeniu nauki już doprowadziło nasz świat do niemoralności, chaosu, nieszczęść, wyzysku i niesprawiedliwości jakie obecnie w nim widzimy, zaś jeśli ludzkość w porę się NIE opamięta i NIE zaprzestanie czynienia tego do czego owa oficjalna nauka ją kieruje, wówczas zawiedzie to ludzkość aż do samozadanego zniszczenia.
       Na totaliztycznych stronach opisałem liczne przykłady do jakich nieszczęść, zniszczeń i zniekształceń naszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości prowadzą wypaczenia i kłamstwa upowszechniane przez dzisiejszą oficjalną naukę - po przykłady patrz punkt #B2 strony humanity_pl.htm, punkty #T1 do #T8 mojej strony o nazwie solar_pl.htm, punkty #M1 do #M2 strony telekinetyka.htm, punkty #A1 do #A5 oraz #F5 strony cooking_pl.htm, cała strona tornado_pl.htm, cała strona katrina_pl.htm, cała strona wtc_pl.htm, oraz jeszcze kilka innych totaliztycznych stron. Jak zaś liczne są owe wypaczenia i kłamstwa, oraz jak głęboko zagnieździły się one już w samych fundamentach starej oficjalnej nauki, wyjaśnia to aż cały szereg totaliztycznych stron i publikacji - po ich przykłady patrz podrozdział H1.3 z tomu 4 mojej najnowszej monografii [1/5], albo punkt #C4.7 ze strony o nazwie morals_pl.htm, albo punkt #D4 ze strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, albo punkt #K1 ze strony o nazwie tapanui_pl.htm, czy też cała strona o nazwie god_istnieje.htm.
       Szczerze mówiąc, to dopiero kiedy uświadomiłem sobie wszelkie następstwa celowego unikania przez oficjalną naukę uwzględnienia w swych rozważaniach wpływu ludzkiej moralności, oraz reakcji Boga na ludzką niemoralność, zrozumiałem co faktycznie miał Bóg na myśli kiedy w Biblii nam ujawnił ostrzeżenie, które ja dokładniej rozwinąłem w punkcie #C4.7 strony o nazwie morals_pl.htm, mianowicie (patrz Biblia, Ew. Św. Mateusza, wersety 7:17-18), cytuję: "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców." Wszakże jednym z celów owego ostrzeżenia jest wyjaśnienie ludziom m.in. co się stanie w sytuacjach takich jak dzisiejsza z nauką, np. co się stanie jeśli ludzkość zawierzy stwierdzeniom dzisiejszej oficjalnej nauki i będzie wdrażała w życie to co owe stwierdzenia wytyczają. Wszakże z rzeczywistego życia każdy wie, że owoce ze złych drzew to te, które są trujące - stąd konsumowanie takich trujących owoców oznacza sprowadzanie na siebie bolesnej śmierci. (Tak nawiasem mówiąc, to stopniowe nadchodzenie na ludzkość owej bolesnej śmierci poprzez "samozatrucie" się "owocami oficjalnej nauki", już obecnie staje się coraz wyraźniej widoczne - tak jak wyjaśniam to w omawianym tu filmie "Dr Jan Pająk portfolio", linki do którego podaje punkt #A1 niniejszej strony.)
       Powodem dla którego oficjalna nauka zabłądziła i od dłuższego już czasu wiedzie ludzkość wprost ku zagładzie, jest iż pozwoliliśmy nauce stać się monopolistyczną instytucją. Każda zaś monopolistyczna instytucja szybko popada w coraz głębszą "korupcję", opisywaną dokładniej m.in. w punkcie #E3 mojej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm. Tymczasem z upływem czasu korupcja monopolistycznych instytucji szybko osiąga 100% poziom zaawansowania, przy którym dane instytucje w praktyce zaczynają służyć celowi jaki jest dokładną odwrotnością celu dla jakiego wypełniania instytucje te oryginalnie zostały powołane. Faktycznie to sytuację takiej 100% korupcji w chwili obecnej osiąga coraz więcej instytucji na świecie, w tym wiele rządów całych krajów. (Ogromnie trudno znaleźć w dzisiejszych czasach jakiś rząd, który NIE działałby jak monopolistyczna instytucja.) Jest też niemal ironią, że ludzkość już dawno temu wypracowała dla siebie metodę balansowania monopoli, jaka to metoda zapobiega osiąganiu przez nie owej wysoce niszczycielskiej 100% korupcji. Metoda ta jest znana pod nazwą "konkurencja". Niestety, w ostatnich czasach metoda ta jest stosowana w życiu publicznym coraz rzadziej. Przykładowo, aby wyprostować obecne błędy, wypaczenia i kłamstwa oficjalnej nauki, wystarczyłoby aby oficjalnie powołać konkurencyjną wobec niej, nową "totaliztyczną naukę" - tak jak wyjaśniam to dokładniej w punkcie #C6 swej strony telekinetyka.htm. Tyle tylko, że stara, oficjalna, ateistyczna nauka, będzie się broniła jak tylko może przed utratą swego monopolu, czyli przed oficjalnym powołaniem nowej "totaliztycznej nauki". Wszakże moja teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz filozofia totalizmu powstały jeszcze w 1985 roku (czyli aż 31 lat przed wyprodukowaniem w 2016 roku omawianego tu filmu "Dr Jan Pajak portfolio") i są one nieustannie upowszechniana przez cały ów czas. Na przekór tego, chociaż w przeciwieństwie do "szajsowatych" teorii i filozofii upowszechnianych przez starą oficjalną naukę, dla mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu ich poprawność i zgodności z rzeczywistością zostały już udowodnione, ciągle oficjalna nauka upiera się aby ani mojej "teorii wszystkiego" ani filozofii totalizmu oficjalnie NIE uznawać i aby blokować ich upowszechnianie się. Owo zaś jej upieranie się wyrządza nieopisane zniszczenia i straty w całej naszej cywilizacji - na co staram się zwrócić uwagę czytelnika opisami niniejszego punktu. Tymczasem oficjalne powołanie takiej nowej, konkurencyjnej "nauki totaliztycznej" zmusiłoby starą naukę do zaczęcia odpowiedzialnego mówienia prawdy i do wkładania większej uwagi i faktycznych badań w to co obecnie stara nauka czyni lukratywnie, nieodpowiedzialnie i w sposób niemal bezmyślny. Wszakże gdyby istniała konkurencyjna wobec starej, nowa "nauka totaliztyczna", wówczas w każdym przypadku rozsiewania kłamstw przez starą naukę, nowa nauka by kłamstwa te korygowała (co zresztą, na przekór iż działam tylko jedno-osobowo, ja staram się czynić już obecnie). Dlatego owo oficjalne powołanie nowej, konkurencyjnej "totaliztycznej nauki" musi być siłą narzucone przez ludzi i rządy, a NIE pozostawione luminarzom i decydentom nauki aby próbowali je dokonywać sami na ochotnika. Jednak jest to warte wysiłku, bowiem może uratować to ludzkość przed szybko już nadchodzącą zagładą - czyli między innymi, uratować być może i twoje czytelniku życie oraz życie tych których najbardziej kochasz.
       Niestety, znając dzisiejszą największą słabość ludzkości, jaką jest "pasywność" opisywana w punkcie #N2 mojej strony pajak_na_prezydenta_2020.htm, z góry wiadomo co się stanie z powołaniem nowej "nauki totaliztycznej". Mianowicie, ludzie będą nad tym przemyśliwać, a być może i debatować, jednak wcale NIE działać - tak jak to obecnie czynią w sprawie "ocieplania się klimatu". Otrząsną się dopiero około 2040 roku, kiedy nadejdzie zagłada ludzkości zapowiadana w omawianym tu filmie z www.youtube.com o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Po zagładzie zaś, wszystko będzie zniszczone, w tym także oficjalna nauka. Stąd ci nieliczni ludzie, którzy ją przetrwają, będą musieli wszystko zacząć budować od nowa. Oczywiście, wiedząc już, że to uprzednia ateistyczna oficjalna nauka zepchnęła ludzkość do zagłady, odbudują już NIE ją, a nową "naukę totaliztyczną". Problem jednak będzie wówczas polegał na tym, że nawet nowa "nauka totaliztyczna", jeśli będzie istniała i działała bez jakiejś konkurencji, z czasem też obrośnie w "korupcję" - obecne problemy po jakimś czasie zaczną się więc od nowa. Dlatego najkorzystniej by było, aby już obecnie ludzie jednak na chwilę zaprzestali owego pasywnego oglądania telewizji i opychania się kanapkami, oraz już teraz stworzyli nową "naukę totaliztyczną" - kiedy jeszcze stara nauka NIE została zniszczona (tak że obie te nauki, działając już w sytuacji konkurencji ze sobą powstrzymywałyby się nawzajem przed popadnięciem w korupcję, a stąd pracowicie zmierzałyby ku dobru całej ludzkiej cywilizacji). Wszakże powołanie takiej nowej nauki wcale NIE jest trudne. Wystarczy aby w jakimś kraju, np. w Polsce, na początek otworzyć choćby tylko jedną państwową uczelnię wyższą, która zatrudniłaby wyłącznie naukowców już praktykujących filozofię totalizmu i stąd zdolnych do zdania "egzaminu wstępnego" ze znajomości tej filozofii, a także aby we wszystkich uczelniach i szkołach średnich kraju zacząć balansować obecną dysproporcję w ateistycznym nauczaniu poprzez podjęcie obowiązkowego nauczania filozofii totalizmu oraz mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji.
       Czytając powyższe logiczne uzasadnienia dlaczego wszystko co dzisiaj twierdzi oficjalna nauka jest kłamstwem, a także zapoznając się z poszerzającym powyższe wywody punktem #B2 ze strony o nazwie filozofii totalizmu oraz punktem #C4.7 strony o nazwie morals_pl.htm, czytelnik zapewne zaczyna zadawać sobie pytanie: jak rozpoznawać badania które dają kłamliwe wyniki oraz jakim wynikom badań można zaufać? Odpowiedź na nie jest bardzo prosta: jedyne wyniki badań jakie NIE reprezentują sobą kłamstwa, to te w których jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na owe wyniki uwzględniono moralność ludzi powiązanych w jakikolwiek sposób z przedmiotem owych badań oraz z ich wynikami. (Odnotuj przy tym, że przez powyższe słowo "moralność" należy rozumieć jej totaliztyczną definicję, tj. "poziom czyjegoś podporządkowania się boskim przykazaniom i wymaganiom sprecyzowanym w Biblii". Ja bowiem w swoich publikacjach NIE używam bez podania uprzedniego ostrzeżenia wypaczonej "naukowej moralności" opisywanej w punktach #B2, #B6 i #B7 mojej strony morals_pl.htm.)


#B4. Generalne informacje o filmie "Dr Jan Pająk portfolio":

       Opisywany tu film jest w wersji polskojęzycznej jest około 35 minutowy. Projektatntem jego scenariusza, autorem animacji, oraz producentem jest mój przyjaciel, Dominik Myrcik. Film nosi tytuł: Dr Jan Pająk portfolio.
       Film "Dr Jan Pająk portfolio" w bardzo interesujący, żywy i wymowny sposób dokumentuje, animuje i objaśnia te z najważniejszych wyników moich badań i wynalazczości, które powinny zainteresować praktycznie każdego. Przykładowo, omawia on m.in. szybko nadchodzące masowe wymarcie naszej cywilizacji, jakie większość ludzi żyjących dzisiaj na Ziemi już wkrótce będzie miała wątpliwy przywilej osobistego doświadczenia na sobie - jeśli w międzyczasie ludzkość NIE zdobędzie się na powdrażanie w życie owych NIE łamiących kryteriów moralnych, przyszłościowych urządzeń technicznych jakie opisane są w omawianym tu filmie. Powody i scenariusz tego masowego wymarcia ludzi opisałem szczegółowiej m.in. w punktach #H1 do #H3 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm. Zresztą fakt, że zagłada ta już nadchodzi, oprócz mnie zaczyna odnotowywać coraz większa liczba ludzi otwartych na prawdę. Wszakże wystarczy uważnie wyglądnąć dziś przez okno, aby odnotować, że jesteśmy jak pasażerowie rozpędzonego pociągu, który pędzi po torach kończących się na już dostrzegalnej przepaści, jednak którego błagania pasażerów skierowane do maszynistów jacy nim kierują trafiają na głuche uszy. Mój osobisty raport o postępach ludzkości w zmierzaniu ku tej zagładzie, czytelnik może znaleźć np. w punktach #T1 do #T8 strony o nazwie solar_pl.htm, w punktach #A1 do #A5 strony cooking_pl.htm, a także na stronach jakie wskazuję w punktach #G1, #F2, #E3 i #A1 swej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm.
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" zawiera także wpisane w sobie NIE łamiące kryteriów moralnych rozwiązania dla niemal wszystkich obecnych problemów technicznych ludzkości. Przykładowo, ujawnia on że z użyciem moich "Baterii Telekinetycznych" daje się generować elektryczność bez produkowania zanieczyszczeń zabijających naszą planetę i uśmiercających ludzi. Albo przykładowo, że zbudowanie moich Telepatyzerów (albo Piramidy Telepatycznej) wyeliminuje fale elektromagnetyczne jakie obecnie indukują raka u ludzi i uśmiercają pszczoły - tak jak opisałem to w punkcie #T7 mojej strony o nazwie solar_pl.htm. Itd., itp. Aby ujawnić czytelnikowi dokładnie dla "jakich" problemów ludzkości, omawiany film dostarcza "jakiego" rozwiązania, już w następnym punkcie #B5 niniejszej strony, a także w punkcie #H2 ze strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przygotowałem odrębne opisy, w jakich szczegółowo rowiązania te powyjaśniałem. Rekomenduję aby tam zaglądnąć.
       Podając rozwiązania dla obecnie nurtujących ludzkość problemów, omawiany tu film oczywiście niebezpośrednio (tj. "między wierszami") wskazuje owe problemy. Aby więc ujawnić też czytelnikowi jakie problemy to są i na czym one polegają, w punkcie #B6 niniejszej strony, a także w punkcie #H3 ze strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm, przygotowałem też odrębne opisy, w jakich szczegółowo problemy te powyjaśniałem. Rekomenduję aby i tam zaglądnąć.
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" daje się oglądać na niemal każdym urządzeniu z ekranem podłączonym do internetu i mającym dostęp do YouTube (w tym na komputerach PC). Stąd ja rekomendowałbym, aby oglądać go aż kilkakrotnie, w tym wstępnie (po raz pierwszy i szybko) na ekraniku swojego domowego komputera. Wszakże po takim wstępnym poznaniu, co film ten prezentuje, można lepiej zrozumieć i docenić jego szczegółowe opisy z niniejszej strony. Stąd wkrótce po owym pierwszym oglądnięciu, rekomendowałbym przeczytać jego szczegółowsze opisy z wybranych przez siebie punktów tej "części #B" strony. W końcu, tj. już po poznaniu interesujących nas jego opisów z niniejszej strony, warto ów film jeszcze raz oglądnąć już szczegółowiej i z większym już zrozumieniem.
       Do tego już powtórnego, szczegółowego oglądania owego filmu, rekomendowałbym użyć dużego ekranu jakiegoś nowoczesnego telewizora - np. u siebie, lub u swojej rodziny czy znajomych. (Oczywiście, jeśli czytelnik ma taki telewizor łatwo dostępny, wówczas może na nim oglądać ów film już za pierwszym, wstępnym razem.) Wszakże jeśli czytelnik zechce doświadczyć i docenić kunszt jego obrazów i dźwięków, a także poznać szczegóły jego fabuły oraz wspaniale zaprojektowanych i wykonanych jego obrazów i animacji, wówczas najlepiej go oglądnąć właśnie na dużym ekranie nowoczesnego telewizora. Taki nowoczesny telewizor w pełni bowiem uwypukli jego cechy jakościowe, takie jak wysoka rozdzielczość (HD), wysoka jakość (HQ), oraz wpaniałe kolory i dźwięk. Stąd najlepszym dla jego oglądania byłby jakiś tzw. "smart" telewizor, jaki z definicji ma bezpośrednie połączenie z internetem (ja go oglądam na moim 42 calowym "smart" telewizorze firmy LG - tym samym dla którego zaprogramowane też zostały moje "playlisty", np. "playlista" dostępna pod adresem www.pajak.org.nz/p_12fb.htm), albo też byłby telewizor który jest podłączony do komputera, kiedy ów komputer jest z kolei podłączony do internetu.
       Omawiany tu film jest naprawdę wspaniale zaprojektowany i wykonany (jego wykonanie zajęło pół roku pracy i trwało od listopada 2015 do maja 2016 roku). Chociaż więc owi zajadli wrogowie i krytykanci, jakich moje odkrycia i dorobek naukowy nadal mają wielu, zapewne natychmiast oskarżą mnie tutaj o stronniczość, ja wierzę iż jest on najlepszym filmem prezentującym czyjkolwiek dorobek naukowy jaki dotychczas został wykonany i wystawiony w YouTube - jeśli ktoś wierzy inaczej, wówczas wyzywam go aby wskazał nam jakikolwiek jeszcze lepszy film tego typu. Faktycznie uważam za ogromny dla mnie zaszczyt i przyjemność, że tak doskonały film pokazuje najważniejsze "kamienie milowe" mojego dotychczasowego dorobku naukowego. NIE mogłem otrzymać cenniejszego od tego filmu daru z okazji swoich 70-tych urodzin!
       Co mnie szczególnie cieszy, to że film ten został zaprojektowany, zaanimowany i wykonany przez Polaka, a ściślej przez Górnoślązaka. W ten sposób udowadnia on również jak utalentowane i perfekcyjne są osoby wywodzące się z Polski. Nie może więc nas już dziwić owo powiedzenie, które opisałem w punkcie #E1.1 swej strony telepathy_pl.htm, iż od jakiegoś już czasu upowszechnia się ono w Anglii, a które stwierdza coś w rodzaju "zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca". Jakaż to strata, że cały ten talent, wiedza i możliwości ludzi urodzonych i wychowanych w Polsce służą obecnie innym narodom. Miejmy nadzieję, że moje wysiłki opisywane m.in. na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przekierują dla postępu Polski owe dobra intelektualne wywodzące się z Polski, a stąd z czasem zaowocują przywróceniem Polsce jej dawnych mocy moralnych, wielkości, dobrobytu i siły przysłowiowo inspirujących inne narody od morza do morza.
       Obrazy tego filmu formują doskonały fundament wizualny dla opisów z niemal wszystkich totaliztycznych stron, zaś zawarty w nich ładunek emocjonalny porusza do głębi. W połączeniu więc z wyjaśnieniami i materiałem dowodowym udostępnionym niniejszą, oraz innymi totaliztycznymi stronami, film ten ma potencjał aby dostarczyć owego przełomowego impulsu jaki zmienia kurs życia oglądającego. Z opinii też zwrotnych, jakie w sprawie tego filmu dotychczas do mnie dotarły, wynika dosyć klarownie, iż właśnie takie jest jego działanie na widza.


#B5. Rozwiązania dzisiejszych problemów ludzkości postulowane filmem "Dr Jan Pająk portfolio":

       Głównym powodem dla którego całą niniejszą stroną, a także skróconymi ogłoszeniami poumieszczanymi na na kilku innych swych stronach internetowych, zapraszałem czytelnika do oglądnięcia owego około 35 minutowego darmowego filmu o tytule "Dr Jan Pajak portfolio", jest że film ten pokazuje przyszłościowe teorie, idee filozoficzne i urządzenia, wnoszące potencjał aby rozwiązać niemal wszelkie problemy dzisiejszej ludzkości. Dzięki bowiem sposobowi na jaki ilustratywnie prezentuje on treść tych teorii, idei i urządzeń, film ów m.in. ułatwia nam poznanie:
       (A) Naukowego zrozumienia Boga i niektórych metod boskiego działania, w tym szczególnie poznanie:
(A1) Formalnego dowodu naukowego na istnienie Boga.
(A2) Istnienia i zlokalizowania boskiego świata intelektu.
(A3) Wymagań Boga i zasad naszego wykazywania posłuszeństwa Bogu.
       (B) Wehikułów jakie otworzą dla ludzkości nieograniczone zasoby kosmosu, w tym między innymi:
(B1) Wyglądu i działania Magnokraftu zdolnego wynieść ludzi do gwiazd.
(B2) Możliwości Wehikułu Telekinetycznego o nieskończenie szybkich lotach.
(B3) Zdolności Wehikułu Czasu do cofania ludzi w czasie, np. do lat ich młodości.
       (C) Urządzeń do bezzanieczyszczeniowego generowania energii i paliw, w tym:
(C1) Baterii Telekinetycznej do generowania elektryczności z ciepła otoczenia.
(C2) Urządzeń telekinetycznych produkujących darmowe paliwa (np. wodór i tlen).
(C3) Komory Oscylacyjnej zdolnej do akumulowania nieskończonej ilości energii.
       (D) Urządzeń zdolnych do wyeliminowania obecnych zagrożeń i plag ludzkości, np.:
(D1) Wehikułu Czasu zdolnego pokonać śmierć i dać ludziom „uwięzioną nieśmiertelność”.
(D2) Sejsmografu Zhang Henga telepatycznie przewidującego nadchodzące trzęsienia ziemi.
(D3) Urządzeń telekinetycznych i telepatycznych eliminujących zanieczyszczenia.
       (E) Urządzeń łącznościowych do natychmiastowej komunikacji międzygwiezdnej, tj.
(E1) Piramidy Telepatycznej i Telepatyzera do telepatycznej konwersacji za pośrednictwem wymiany myśli.
(E2) Teleskopu i Rzutnika Telepatycznego do wizualnej łączności z gwiazdami.
(E3) Telefonu Telepatycznego eliminującego zabójcze (rakotwórcze) fale radiowe.
       (F) Ponadto, film ten umożliwia także (pośrednio) poznanie najważniejszych problemów obecnej ludzkości (po wykaz tych problemów - patrz następny punkt #B6 niniejszej strony).
* * *
       Idee składające się na treść filmu „Dr Jan Pająk portfolio” są opisane i szczegółowo wyjaśnione m.in. w punkcie #B1 niniejszej strony, a także na szeregu innych stron i monografii wskazywanych w owym punkcie #B1.
       Z kolei współpraca Jana Pająk i Dominika Myrcik prawdopodobnie jest już znana Państwu z "Rys. #B1ab" i "Rys. #N5ab" na stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.


#B6. Ilustracyjne zestawienie najważniejszych problemów dzisiejszej ludzkości wymagających najpilniejszego rozwiązania:

       Niezależnie od możliwości poznawczych, już wyszczególnionych w punkcie #B5 powyżej, ów około 35 minutowy film o tytule "Dr Jan Pajak portfolio" (od 5 maja 2016 roku wystawiony na www.youtube.com), pośrednio i dyplomatycznie, bo jakby "między wierszami", uświadamia nam też główne problemy ludzkości, dla których ateistyczny monopol starej nauki na badania i na edukację, a także przerażająco szybko szerząca się korupcja opisywana dokładniej w punktach #E3 i #E4 mojej strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm, uniemożliwiają nam poznanie już istniejących rozwiązań dla tych problemów. Problemy te są powodowane przez, oraz obejmują, m.in.:
       (a) Odwrócenie się oficjalnej nauki i edukacji od Boga, co powoduje m.in.:
(a1) Upadek moralny ludzkości i przybycie plag sciąganych tym upadkiem.
(a2) Oficjalne ignorowanie dowodu na istnienie Boga i wiedzy o Bogu.
(a3) Zawężanie światopoglądu i rozwoju duchowego ludzi.
       (b) Upieranie się oficjalnej nauki przy niemal już "starożytnych" technologiach i napędach, jakie m.in.:
(b1) Zanieczyszczają otoczenie i wyniszczają naturę.
(b2) Swą prymitywnością przygniatają ludzkość i blokują jej "faktyczny postęp". ("Faktyczny postęp" to taki, który polega na poszukiwaniu i wdrażaniu w życie zupełnie nowych i nieznanych wczesniej idei, stąd który należy wyraźnie odróżniać od praktykowanego w dzisiejszych czasach jedynie "udoskonalania starych idei" - tak jak wyjaśnia to szerzej punkt #G4 mojej strony eco_cars_pl.htm.)
(b3) Ograniczają światopoglądy ludzi i czynią ich więźniami planety Ziemia.
       (c) Blokowanie badań i rozwoju nieznanych i niepowdrażanych przez ludzkość metod generowania elektryczności, jakie:
(c1) Konsumowałyby ciepło otoczenia, NIE generując żadnych zanieczyszczeń.
(c2) Wyeliminowałyby spalanie paliw w celach napędowych i zasilających.
(c3) Akumulowałyby ogrom energii, eliminując budowę sieci elektrycznych.
       (d) Uniemożliwianie przez oficjalną naukę prac nad urządzeniami oraz rozwiązaniami społecznymi eliminującymi plagi dzisiejszej ludzkości, poprzez:
(d1) Blokowanie szerzenia wśród ludzi przełomowych odkryć i idei - np. blokowanie oficjalnego uznania Konceptu Dipolarnej Grawitacji oraz filozofii totalizmu.
(d2) Zakwalifikowywanie telekinezy i telepatii do kategorii zabobonów i tabu, zajęcie się jakimi wystawia badających na oficjalne prześladowania.
(d3) Upieranie się przy udoskonalaniu starych idei zamiast rozwijania nowych idei - np. na udoskonalaniu rakiet, zamiast zbudowania Magnokraftu.
       (e) Szykanowanie prac rozwojowych nad nowymi urządzeniami łączności, które:
(e1) Używałyby "uniwersalnego języka myśli", jaki jest wspólny dla wszystkich istot.
(e2) Umożliwiałyby natychmiastową międzygwiezdną łączność telepatyczną.
(e3) Zastępowałyby niebezpieczne fale radiowe bezpieczną i szybką telepatią.
       (f) Ukrywanie błędów i wypaczeń dzisiejszych trendów w monopolizowanej przez ateistyczną naukę edukacji, przykładowo następujących wypaczeń:
(f1) Odchodzenia od balansu wiedzy przez rosnące monopolizowanie ateizmu.
(f2) Nieustannego spłycania edukacji wymogiem "równaj do najgorszego" (tj. przez wymóg nakładany na nauczycieli, aby wykładali na poziomie jaki jest zrozumiały dla najbardziej leniwych i głupich uczni).
(f3) Długoterminowej szkodliwości łamania prawa „zapracowania na wszystko” (jakie to prawo powoduje, że przyjemne dla uczni metody nauczania zalecane przez dzisiejszych naukowców, dają jedynie krótkoterminowe wyniki, zaś w długoterminowym działaniu są zapominane - tak jak opisuje to dokładniej strona o nazwie "morals_pl.htm").
       (g) Blokowanie rozwoju i propagowania nowej filozofii totalizmu i uniemożliwianie ludzkości powołania nowej nauki totaliztycznej, które to filozofia i nowa nauka otwarłyby dla ludzi horyzonty i możliwości jakie są opisane w poprzednim punkcie #B5 tej strony.
* * *
       Odnotuj, że każdą z idei omawianego tu filmu zdolną wyeliminować najważniejsze problemy dzisiejszej ludzkości i wynieść ludzi na nowy poziom rozwoju, szczegółowo wyjaśniają liczne strony internetowe, linki do których podaje punkt #B1. Z ich liczby, najbardziej polecałbym czytelnikowi zapoznanie się ze stroną dipolar_gravity_pl.htm, która wyjaśnia Koncept Dipolarnej Grawitacji, stroną totalizm_pl.htm, która opisuje najmoralniejszą filozofię świata dotychczas stworzoną przez człowieka, stroną propulsion_pl.htm, która omawia Tabelę Cykliczności, stroną magnocraft_pl.htm, która opisuje budowę i działanie gwiazdolotu zwanego Magnokraftem, stroną oscillatory_chamber_pl.htm, która opisuje Komorę Oscylacyjną, stroną immortality_pl.htm, która omawia działanie Wehikułów Czasu, stroną telepathy_pl.htm, która opisuje telepatię, stroną fe_cell_pl.htm, która opisuje baterię telekinetyczną, stroną seismograph_pl.htm, która omawia Sejsmograf Zhang Henga, stroną artefact_pl.htm, która prezentuje Telefon Telepatyczny, oraz stroną tekst_1_5.htm, która udostępnia gratisowe kopie wszystkich tomów mojej najnowszej monografii [1/5] zawierającej szczegółowe opisy wszystkich tych przełomowych idei. Ja gwarantuję tutaj czytelnikowi, że poznanie treści powyższych stron drastycznie zmieni przebieg jego życia.


Część #C: Jak film "Dr Jan Pajak portfolio" został przyjęty:

      

#C1. Dane ilościowe o oglądalności tego filmu:

       Film "Dr Jan Pajak portfolio" został załadowany do YouTube dnia 5 maja 2016 roku. W dniu 19 maja 2016 roku (znaczy po 11 dniach), około południa nowozelandzkiego, liczba oglądających jego polską wersję przekroczyła pierwszy "kamień milowy" 1000 oglądających. (Czyli w owym czasie ową polską wersję oglądano przeciętnie około 90 razy na dzień.) Tego samego dnia i czasu angielska wersja była oglądana 75 razy - pierwsze 100 oglądnięć owa angielska wersja przekroczyła dopiero w dniu 23 maja, tj. po 18 dniach. (Czyli w owych czasach ową angielską wersję oglądano przeciętnie początkowo około 7, a potem już tylko około 6 razy na dzień.) Z kolei niemiecka wersja do dnia 19 maja była oglądana 166 razy - czyli przeciętnie około 15 razy każdego dnia.
       Warto tu dodać, że Polska jest zamieszkała przez około 35 milionów ludzi, podczas gdy niemal cały świat mówi po angielsku - stąd liczba ludzi którzy potencjalnie mogli oglądać wersję angielską tego filmu jest co najmniej 100 razy wyższa niż liczba ludzi mówiących po polsku, podczas gdy w ów 19 maja 2016 roku faktyczna liczba mówiących po angielsku i oglądających film wynosiła mniej niż jedną-dziesiątą mówiących po polsku i oglądających ów film. To zaś wyjaśnia doskonale obecną sytuację w świecie jaka coraz silniej rzuca się w oczy.
       Kolejny kamień milowy 1500 oglądających polska wersja tego filmu osiagnęła około godziny 13-tej dnia 16 czerwca 2016 roku (nowozelandzkiego czasu) - czyli po około 42 dniach od chwili załadowania. W tym samym dniu i czasie wersja niemiecka była oglądnięta około 265 razy, zaś wersja angielska - 145 razy. Stąd średnie codzienne oglądnięcia tego filmu dla owego dnia spadły już do wartości około 36 oglądnieć/dzień dla wersji angielskiej, około 6 oglądnieć/dzień dla wersji niemieckiej, oraz około 3 oglądnieć/dzień dla wersji angielskiej.
       Następny kamień milowy 2000 oglądających polska wersja tego filmu osiagnęła około godziny 12 (w południe) dnia 10 lipca 2016 roku (nowozelandzkiego czasu) - czyli po około 66 dniach od chwili załadowania. W tym samym dniu i czasie wersja niemiecka była oglądnięta około 307 razy, zaś wersja angielska - 218 razy.
       Po dane liczbowe w sprawie dziennych oglądnięć mojego wywiadu dla Polskiego Radia w Londynie, oraz po wnioski jakie z tych danych wynikają - patrz punkt #E2 niniejszej strony.


#C2. Opinie zwrotne o filmie:

       Jak dotuchczas praktycznie wszystkie opinie zwrotne jakie otrzymałem w sprawie filmu były pozytywne i entuzjastyczne. Musiałem więc uważnie poszukiwać aby znaleźć w tych opiniach coś czego ktoś NIE przyjął z entuzjazmem. W tych zaś przypadkach kiedy udawało mi się znaleźć cokolwiek uważane za niedogodności filmu, wyraźnie wyłaniała się współzależność opinii od języka oglądającego. I tak polskojęzyczni oglądający, jeśli wyrażali jakiekolwiek zastrzeżenia, zawsze dotyczyły one braku wiedzy u oglądającego o tym czy urządzenia pokazane na filmie były już zbudowane przez kogoś i czy zadziałały. Natomiast angielskojęzyczni oglądający, jeśli już mieli jakieś zastrzeżenia, to dotyczyły one ich zdaniem zbyt wysokiego poziomu naukowego filmu, który powodował, że NIE bardzo byli w stanie zrozumieć pokazywanych na filmie idei. To właśnie moje przemyślenie owych nielicznych zastrzeżeń w opiniach oglądających o omawianym tu filmie, spowodowało że m.in. postanowiłem przygotować niniejszą stronę, zaś w jej "części #B" spróbować dopomóc w rozwianiu swych wątpliwości tym czytelnikom, którzy mogą mieć jakieś z owych powyższych dwóch zastrzeżeń - tj. w jej punkcie #B2 wyjaśnić polskojęzycznym oglądającym (1) "kto", "gdzie" i "kiedy" uprzednio już zbudował działające modele wszystkich urządzeń jakie ja potem musiałem ponownie powynajdywać, oraz "jakie dowody są już nam dostępne, że każde z owych urządzeń faktycznie było już gdzieś zbudowane i działało", a ponadto (2) w punkcie #B1 wskazać angielskojęzycznym oglądającym te miejsca na moich stronach internetowych lub monografiach, w których w możliwie najprzystępniejszy sposób staram się wyjaśnić każdą z idei omawianych na filmie.
       Jedna ze spraw, jaka w owych opiniach zwrotnych najbardziej mnie intryguje, to owe rzadko otrzymywane zastrzeżenia (2) angielskojęzycznych oglądających, iż jakoby film prezentuje idee o zbyt wysokim poziomie naukowym aby mogły być zrozumiane przez zwykłego oglądającego. (Czytelnikom którzy czytają niniejsze słowa, a zamierzają potem oglądnać ów film, proponuję sprawdzić, czy faktycznie w/g ich własnej opinii, film ten używa zbyt wysokiego poziomu naukowego objaśnianych idei.) Chodzi bowiem o to, że owe zastrzeżenia zdają się jedynie pojawiać u angielskojęzycznych oglądających, podczas gdy polskojęzyczni i niemieckojęzyczni oglądający doskonale rozumieją wszystko z tego filmu. Czyż więc jest możliwym, że poziom angielskojęzycznych systemów edukacyjnych, jakie niemal wszędzie idą za przykładem samej Anglii i działają już niemal wyłącznie na zasadach "opłacania edukacji przez samych studentów" - tj. na "user paid" zasadach (tak jak wyjaśniam to szczegółowiej w (1) z punktu #E1 swojej strony o nazwie rok.htm) spadł już aż tak nisko, że absolwenci takich "user paid" systemów edukacyjnych NIE są już obecnie w stanie zrozumieć nawet prostych idei pokazanych na omawianym tu filmie? Wszakże jeszcze w czasach, kiedy prowadziłem wykładanie w niektórych uczelniach bazujących na angielskojęzycznym systemie edukacyjnym typu "user paid", NIE uszło mojej uwagi, iż spora proporcja studentów owych uczelni miała poważne trudności z rozwiązywaniem problemów jakich rozwiązywania w Polsce uczą się jeszcze w szkole podstawowej. Zawsze szokowała mnie też w takich "user paid" systemach rosnąca w nich liczba grup uczniowskich, którzy zamiast spędzać czas na nauce, coraz większą proporcję swego szkolnego czasu spędzają na "eksperymentach edukacyjnych", na spotkaniach ze sławnymi, ważnymi lub zabawnymi osobistościami, w muzeach, na wycieczkach, na grupowych zabawach, na odmianach "mustry", na grze w piłkę albo na uprawianiu innych sportów, itp. (Odnotuj tutaj, że owe "user paid" systemy edukacyjne z samej swej natury sprzyjają nieustannemu spadkowi poziomu akademickiego. Wszakże w naturze studentów i ich rodziców, szczególnie matek, leży że jeśli "płaci się" za edukację, wówczas płacący ma prawo do otrzymania dyplomu za sam fakt udania się do takiej płatnej szkoły i uiszczenia w niej opłaty za naukę, nawet jeśli NIE wkłada w swoją naukę żadnego wysiłku - podobnie jak klient który udaje się do supermarketu i uiszcza tam zapłatę ma prawo do otrzymania dobra za jakiego zakup właśnie zapłacił.) Ów problem prawdopodobnego spadku poziomu akademickiego w angielskojęzycznych systemach edukacyjnych do aż tak szokująco niskiej wartości jest dla mnie na tyle intrygujący, że zapewne w przyszłości poświęcę mu więcej swych badań - a stąd też i więcej dodatkowych opisów w dalszej części niniejszej strony. Wszakże problem ten bezpośrednio przyczynia się do przyspieszania nadejścia tego o czym omawiany tu film ostrzega przy samym swym swym końcu - tj. nadejścia samozadanej zagłady całej ludzkości.


Część #D: Raport z moich wysiłków, aby mieć prawo do nieodpłatnego odebrania w NZ przesłanej mi z zagranicy paczki z prezentem "druku" ulotek opisywanych w punkcie #A3, jakie potem rozdawałbym w okolicach miejsca swego zamieszkania w sposób wypełnianiajacy "zero-dolarową" zasadę totaliztyczną (czyli bez uiszczania jakiejkolwiek odpłatności przez żadną ze stron):

       (Cała niniejsza "część #D" jest kontynuacją punktu #A3 tej strony.)

#D1. Dlaczego w życiu trzeba się starać pokonywać przeszkody:

       W punkcie #C4.2 mojej strony internetowej o nazwie morals_pl.htm opisałem działanie tzw. pola moralnego - czyli pola podobnego do grawitacji, ale oddziaływującego na pracę naszych intelektów. To pole działa w dwóch etapach, a mianowicie w krótkoterminowym i długoterminowym. Jeśli czynimy coś, co jest moralnie poprawne, potrzebne, korzystne, oraz zgodne z wymaganiami Boga, wówczas w działaniu krótkoterminowym owo pole moralne stawia przeszkody przed osobą (lub przed intelektem grupowym), która podejmuje dany wysiłek uczynienia dobrego uczynku. Dopiero w swym długoterminowym działaniu (tj. dopiero po upływie tzw. "czasu zwrotu"), pole moralne podejmuje "nagradzanie" dokonanych uprzednio dobrych uczynków. W związku z takim jego działaniem, zgodnie z zaleceniami totalizmu gdy czynimy coś, co naszym zdaniem jest moralnie poprawne i dobre dla wszystkich zaangażowanych stron, wówczas jakieś przeszkody z całą pewnością krótkoterminowo się ujawnią, a naszym obowiązkiem jest podjęcie próby ich przezwyciężenia, ponieważ już samo ich istnienie jest dowodem na to, że cokolwiek wówczas staramy się osiągnąć spełnia kryteria moralne, a tym samym będzie korzystne w długoterminowej pracy mechanizmów moralnych. Jedyną zaś sytuacją, kiedy trzeba "poddać się" w obliczu piętrzących się przeszkód, to kiedy z naszego rozeznania wynika, że szansa na sukces jest wówczas taka sama jak w przysłowiowej sytuacji konfrontacji "byka z lokomotywą" (w owym trudnym przypadku jaki ja tu opisuję sytuacja może wyglądać jak taka właśnie szansa).


#D2. Raport o moich postępach w rozwiązywaniu problemu z prawem do odebrania przesyłki z bezpłatnymi ulotkami:

       Muszę się tu przyznać, że upłynęły już dwa dni od czasu mojej rozmowy z nowozelandzką urzędniczką celną, a ja nadal NIE widzę jak mógłbym rozwiązać w sposób akceptowalny dla filozofii totalizmu ów problem bezcłowego przepuszczenia przez granicę NZ, ulotek opisywanych uprzednio w punkcie #A3 tej strony, tj. jak mógłbym rozwiązać ów problem w sposób który nie łamie żadnych kryteriów moralnych ani żadnego ludzkiego prawa, a jednoczesnie czyniłby zadowolonymi wszystkie zaangażowane w niego strony. Jednak z wyników badań nowej "totaliztycznej nauki" przeprowadzonych w sprawie rozwiązywania trudnych problemów życiowych wiem doskonale, że co najmniej jedno takie idealne rozwiązanie istnieje, tylko tylko, że zawsze jest ono dobrze ukryte i trzeba włożyć wiele wysiłku aby je znaleźć (to idealne rozwiązanie totalizm nazywa "autostradą przez morze" - po szczegóły patrz punkt #A2.4 z mojej strony internetowej totalizm_pl.htm, punkt #C4.2 z mojej strony internetowej morals_pl.htm, czy punkt #J3 z mojej strony internetowej pajak_do_sejmu_2014.htm). Kiedy znajdę takie rozwiązanie, wówczas natychmiast je tutaj opiszę razem z wynikami jakie da jego wprowadzenie w życie.
       Trzeciego jednak dnia od mojej pamiętnej rozmowy z NZ umundurowaną oficerką celną otrzymałem radę co mógłbym dalej uczynić w tej sprawie. Rady tej udzielił mi ktoś, kogo doskonałą wiedzę i znajomość życia oraz zasad rozwiązywania problemów życiowych bardzo podziwiam i ogromnie szanuję. Mianowicie, zaczął on od uświadomienia mi, że najpierw powinienem jakoś się dowiedzieć, co należałoby uczynić, aby przesyłka mimo wszystko nie podlegała ocleniu. Skoro zaś owa urzędniczka stwierdziła, że owa ulotka reprezentuje "enterprise" (tj. "przedsiębiorstwo"), to musi swoją opinię oprzeć na prawie. Byłoby więc dobrze, abym najpierw uzyskał informację, lub opinię prawnika, że moja działalność, przynajmniej ta prywatna, NIE podlega ocleniu, ponieważ jest niekomercyjna, zaś ja NIE posiadam założonej działalności gospodarczej, jakiej zaistnienie wymaga dokumentów firm typu business lub enterprise. Tak więc potrzebna byłaby opinia prawna, na jakiej podstawie Urząd Celny może zażądać opłaty od osoby nie prowadzącej żadnej działalności dochodowej.
       Aby uzyskać ową opinię, osoba radząca sugerowała, że narazie NIE mogę się jeszcze odwoływać w sprawie ulotek. "Odwołanie" takie mogłoby bowiem być dopiero moją reakcją na już kolejne działania Urzędu Celnego. Wszakże narazie Urząd ten jeszcze NIE podjął żadnych działań - urzędniczka jedynie poinformowała mnie o takiej możliwości, ale oficjalnego pisma nie było. Z tego powodu powinienem najpierw opisać swoją wizytę w tym Urzędzie (jednak bez szczegółów) i poinformować urząd, iż zostałem podczas wizyty poinformowany o konieczności wynajęcia agenta i zapłaty cła przy odbieraniu paczki z PRYWATNYMI ulotkami (drukiem) dla osoby nie prowadzącej działalności dochodowej ani NIE posiadającej dokumentacji o działalności gospodarczej, a w związku z tym chciałbym zasięgnąć pisemnej opinii Urzędu, tj. czy mogliby mi wskazać podstawę prawną do pobrania takiej opłaty od osoby prywatnej lub też czy mogliby przysłać mi link internetowy z tekstem tej ustawy, który potem mógłbym sobie przeczytać, ponieważ chciałbym być pewien, czy pobranie opłaty ma podstawy prawne. Oczywiście list ten musiałbym napisać w trybie przypuszczającym, grzecznym, jako zapytanie, pisząc coś w rodzaju "zapytanie w kwestii podstawy prawnej opłaty celnej od osób prywatnych".
       Po otrzymaniu powyższej rady, zacząłem "przymierzać się" do jej zrealizowania. Przymierzanie to zajęło mi kilka dni, bowiem muszę się tu przyznać, że NIE jestem "mocnym" w pisaniu grzecznego urzędowego listu (w tym przypadku emailowanego). W trakcie tego przymierzania, przypomniało mi się, że jako student jednego z ostatnich lat swych studiów na Politechnice Wrocławskiej, przeszedłem już praktycznie przez bardzo podobną sytuację i doświadczenia. Wdałem się bowiem wówczas w wymianę podobnej korespondencji urzędowej z istniejącym wtedy w Miliczu rodzajem państwowego przedsiębiorstwa (P. P.), którego dokładnej nazwy obecnie już NIE pamiętam, jednak ponieważ dokonywało ono "melioracji" rolniczych gruntów m.in. wsi Wszewilki, w tym małego, 3-hektarowego poletka należącego do moich rodziców, stąd w swych opisach tamtej sytuacji i doświadczeń jakie teraz przytoczę, przedsiębiorstwo to będę nazywał "P. P. Melioracja". Tamta moja korespondencja z ową "P. P. Melioracja" jest dosyć edukująca, bowiem silnie ona sugeruje, jakie najprawdopodobniej byłyby końcowe następstwa i "osiągnięcia" ewentualnego mojego wdania się w podobną wymianę pism z nowozelandzkim Urzędem Celnym. Przeanalizujmy więc najpierw tamten historyczny przypadek.


#D3. Historyczny przypadek moich zmagań z "P. P. Melioracja" o sprawiedliwe potraktowanie, oraz co z tego przypadku wynika:

Motto: "W zderzeniach 'byka z lokomotywą', natychmiastowo byk zawsze przegrywa, jednak po 'czasie zwrotu' mechanizmy moralne powodują, że lokomotywa trafia na złom."

       Działo się to w końcowych latach moich studiów na Politechnice Wrocławskiej. We wsi Wszewilki wysoce aktywne było wówczas państwowe przedsiębiorstwo, do jakiego w poprzednim punkcie #D2 referuję pod nazwą "P. P. Melioracja". Przedsiębiorstwo to dokonywało oczyszczania, a gdzie było to wymagane - również ponownego przekopania, poniemieckiego rowu melioracyjnego jaki przy Miliczu wpadał do rzeki Barycz, zaś przy Wszewilkach przebiegał wzdłuż podnóża wzniesionego piaszczystego zbocza, na jakiem rozciągają się zabudowania tej wsi. Owych działań dokonywało ono powtarzalnie, co kilka lat, przez dłuższy już okres czasu. W rezultacie, mieszkańcy Wszewilek mieli sporo czasu aby poprzez porównanie z uprzednimi czasami, kiedy przedsiębiorstwo to jeszcze NIE istniało, odnotować ekologiczne następstwa jego działań.
       Ja w owym czasie NIE mieszkałem już we Wszewilkach, bowiem studiowalem we Wrocławiu. Podczas jednak niemal każdego przyjazdu do rodzinnego domu rodzice skarżyli mi się na owo przedsiębiorstwo. Mianowicie okazało się, że zamiast zwiększać plony i pomagać rolnikom Wszewilek, przedsiebiorstwo to faktycznie szkodziło rolnikom, ponieważ efekty jego działania znacząco obniżyły poziom wód gruntowych powodując suszę i zmniejszanie się plonów, a ponadto z czasem zaczęło ono domagać się też od rolników dodatkowych opłat za swoje rzekome "usługi". (Aczkolwiek, jako przedsiębiorstwo państwowe, było ono finansowane w wystarczającej wysokości przez państwo aby opłaciło to wszelkie jego działania. Jednak trwoniący, rozrzutny i chciwy sposób postępowania jego zarządu, jaki w dzisiejszych czasach opisuje się słowem "korupcja", spowodował iż wpadało ono w chroniczny deficyt, jaki usiłowało eliminować poprzez wymyślanie i narzucenie dodatkowych opłat rolnikom Wszewilek.) Co było nawet jeszcze bardziej poruszające, to że mój ojciec zawsze starannie sam czyścił i pogłębiał tę część owego rowu melioracyjnego jaka przebiegała wzdłuż gruntów moich rodziców. Przedsiębiorstwo to niemal nigdy NIE dokonywało więc żadnych prac na jego odcinku owego rowu, ale ciągle domagało się od niego standardowych opłat za swoje rzekome "usługi". (Mój ojciec starannie pogłębiał i czyścił swój odcinek tego rowu z uwagi na ryby, ponieważ taki głęboki i dwustronnie otwarty rów formował rodzaj stawu, do którego z corocznymi wiosennymi powodziami napływały ryby, jakie niekiedy zdołaliśmy odłowić zanim były one wyłapane przez innych chętnych na nie sąsiadów, a stąd jakimi czasami mogliśmy uzupełnić nasze skromne zaopatrzenie w mięso bardzo trudne wówczas do zdobycia przez naszą ubogą rodzinę.)
       W owych czasach NIE wiedziałem jeszcze o oznace "odwrócenia funkcji" opisanej dokładniej w (B1) z punktu #E3 swej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, mianowicie NIE wiedziałem jeszcze, że jeśli faktyczne funkcje i cele aktualnego działania danego "intelektu grupowego" reprezentują pełne odwrócenie funkcji i celów dla osiągania których intelekt ten oryginalnie został powołany, wówczas jest to oznaką, że intelekt ten osiągnął już 100% poziom korupcji, czyli jego postępowaniem rządzi wyłącznie chciwość i kumoterstwo, zaś jako taki w swoich działaniach całkowicie zaprzestał on już kierowania się praworządnością, sprawiedliwością, moralnością, dobrem innych, itp. Z kolei NIE wiedząc o owej "oznace 100% korupcji", oraz często wysłuchując nieustannych narzekań rodziców na "owoce" działań tego przedsiębiorstwa, napisałem do nich list, w którym wyjaśniłem wszystkie owe zastrzeżenia jakie do niego mieli moi rodzice. Znaczy, wyjaśniłem im zmniejszanie wydajności plonów spowodowane obniżeniem poziomu wód gruntowych i powodowanymi tym suszami, przypomniałem, że rów melioracyjny przebiegający przy gruntach moich rodziców zawsze jest starannie pogłębiany i utrzymywany, tak że przedsiębiorstwo to NIE musi dokonywać na nim żadnych działań, oraz powołałem się też na jakieś prawo jakie wówczas odszukałem, a jakie ustanawiając w Polsce tego typu przedsiębiorstwa państwowe stwierdzało, że ich usługi będą dla rolników bezpłatne.
       Pisząc ów list, NIE zdawałem wtedy sobie jeszcze sprawy, że ludzkie prawa dają się "naciągać" jak guma, tj. że otrzaskani w naginaniu praw prawnicy mogą je "interpretować" na najróżniejsze wygodne im sposoby, a stąd w końcowym efekcie temu kto ma dostęp do najlepiej płatnych prawników zawsze prawa pozwalają osiągać wynik na jakim mu zależy. W rezultacie, po wysłaniu tamtego pierwszego listu, przez następne około dwa lata zmuszony byłem pracowicie pisać coraz to dalsze listy, próbując nimi wydobyć z nieustannie wymigującego się przedsiębiorstwa jakiś korzystny dla moich rodziców wynik tego prawniczego "ping-ponga". Faktycznie, to gdybym mógł wówczas czas i wysiłek poświęcony tym listom przetransformować na jakąś pracę zarobkową, wtedy zarobiłbym tym więcej niż opłaty wymagane od moich rodziców przez owo przedsiębiorstwo. Jednak jedyne co w ten sposób uzyskałem, to że kiedy owo "P. P. Melioracje" oficjalnie wystąpiło do miejscowego "kolegium orzekającego" o ukaranie wszystkich rolników wsi Wszewilki, którzy NIE zapłacili zaległych opłat na rzecz tego przedsiębiorstwa, dla moich rodziców uczyniło ono wyjątek i NIE domagało się kary ani zaległej zapłaty. Jednak działalność tego przedsiębiorstwa nadal była kontynuowana w poprzedni sposób, nadal szkodząc wydajności rolnej ziemi moich rodziców, oraz nadal narażając na nieuzasadnione koszta i straty całą wieś Wszewilki.
       Dla mnie relatywnie edukujący okazuje się dalszy los tego przedsiębiorstwa i prowadzonej przez niego działalności, jaki miał miejsce już po upływie "czasu zwrotu". Mianowicie, kiedy "Solidarność" obaliła komunistyczne rządy w Polsce, w Miliczu powstało jakieś inne przedsiębiorstwo (tym razem już NIE państwowe), które zamiast "meliorować" grunty Wszewilek, większość z tych gruntów pozamieniało w stawy rybne. Ponieważ zaś owe stawy funkcjonują już na odmiennych zasadach "hydrauliki", a NIE "melioracji", tamto "P. P. Melioracje" zostało tym "uśmiercone" - dokładnie tak jak przy opisach oznak (B) z punktu #E3 swej strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm wyjaśniłem, iż po upływie "czasu zwrotu" takiemu właśnie uśmierceniu poddawane są wszystkie intelekty grupowe skorumpowane już w 100%. W przypadku owego skorumpowanego w 100% intelektu grupowego "P. P. Melioracje", możliwym jest nawet przybliżone oszacowanie ile wynosił dla niego "czas zwrotu" - ja zgrubnie oceniam ten czas na wynoszący około 25 lat. Stąd gdyby np. tamte moje zmagania miały miejsce w dzisiejszych czasach, czyli około 2016 roku, wówczas uśmiercenie owego intelektu grupowego nastąpiłoby około 2040 roku - tj. w latach o zdarzeniach z jakich dosyć jednoznacznie wypowiada się film "Dr Jan Pająk portfolio".


#D4. Zestawienie powodów dla których postanowiłem zaniechać dalszych kontaktów z Urzędem Celnym:

       Moje przeszłe doświadczenia w komunistycznej Polsce z "P. P. Melioracje", zdają się sugerować, że z powodu wieloznaczności ludzkich praw, indywidualna osoba NIE ma najmniejszej szansy na nakłonienie nawykłej do wykorzystywania ludzkiej uległości dużej instytucji państwowej, aby zinterpretowała dotyczące ją prawa w sposób odmienny i bardziej zgodny z kryteriami moralnymi, niż interpretacja tych praw już praktykowana przez ową instytucję. To zaś praktycznie oznacza, że gdybym faktycznie wdał się w jakąś formę listownego "ping-pongu" z nowozelandzkim Urzędem Celnym, wówczas traciłbym cenny czas, energię i morale, zaś sprawy i tak NIE uległyby zmianie. Na dodatek do tego, dłuższa i dogłębniejsza analiza sytuacji ujawniła mi także, iż ewentualne moje usiłowania aby jednak uzyskać zgodę owego Urzędu Celnego na bezcłowe, NIE korzystające z "agentów", oraz "zero-dolarowe" pozwolenie aby poczta dostarczyła mi zagraniczną przesyłkę z ulotkami, wcale NIE oznaczałoby iż ulotki te spowodowałyby następstwa na jakie liczyłem. Powodów ku temu jest aż cały szereg. Wymieńmy więc teraz chociaż najważniejsze z nich:
       1. Przy mojej "zero-dolarowej" zasadzie postępowania w życiu, ulotki te ciągle musiałbym osobiście poroznosić po domach z okolic mojego miejsca zamieszkania. A właśnie zbliża się NZ zima, czyli czas zimnych deszczy, wichur, piorunów i sztormów. Na dodatek, z uprzednich moich doświadczeń, jakie opisałem szerzej w punkcie #N4 strony pajak_do_sejmu_2014.htm, wynika że takie roznoszenie ulotek często wiąże się z dosyć nieprzyjemnym potraktowaniem, z atakami psów, z wystawianiem się na działania żywiołów, nie wspominając już o codziennym wielogodzinnym systematycznym wkładzie pracy i fizycznego zmęczenia. Z kolei owe moje poświęcenie się osobistemu roznoszeniu ulotek, spowodowałoby iż musiałbym równocześnie zaniedbywać inne działania jakim się poświęcam, np. nad rozwojem i popularyzowaniem filozofii totalizmu.
       2. Niepotrzebne narażanie idei "strefy wolnej od telekinezy". W ewentualnym pomaganiu lokalnym "złotym rączkom" musiałbym wszakże uwzględniać "strefę wolną od telekinezy". Aby bowiem uniknąć w przyszłości popełnienia przez ludzkość podobnego błędu w sprawie telekinezy, jaki ludzkość już popełniła w sprawie pestycydów i antybiotyków, zaś obecnie równie bezmyślnie naukowcy zabierają się do ponownego popełnienia z GE (tj. "inżynierią genetyczną"), jako odkrywca "technicznej telekinezy" i wynalazca działających urządzeń telekinetycznych zaproponowałem swą stroną o nazwie tfz_pl.htm, aby na obszarze Nowej Zelandii, Australii i Antarktydy, ustanowiona została "Strefa Wolna od Telekinezy". Ustanowienie zaś takiej strefy praktycznie oznacza, że na owym obszarze NIE mogą być badane, produkowane, ani używane żadne urządzenia działające na zasadach telekinezy. To zaś oznacza też, że nawet gdyby jakaś "złota rączka" z Nowej Zelandii chciała zbudować np. moją "baterię telekinetyczną" i miała wszelkie możliwości ku temu, ja ciągle zmuszony byłbym odmówić jej moich porad i intelektualnego wsparcia dla jej działań.
       3. Konieczność unikania zaindukowania negatywnej tradycji wokół moich wynalazków. W kilku miejscach swoich stron internetowych wyjaśniam fatalne następstwa otoczenia nagatywną (niemoralną) tradycją jakiegoś kierunku ludzkich postępowań. Przykładowo, w podpisie pod "Fot. #1" z mojej strony o nazwie p_l.htm, w punkcie #C4.7 strony morals_pl.htm, a także w punkcie #K1 strony tapanui_pl.htm wyjaśniam, że taką negatywną tradycją już otoczony został napęd rakietowy. Stąd mechanizmy moralne spowodują, iż napęd ten nigdy NIE będzie generował "dobrych owoców" jakie w swoim długoterminowym działaniu służyłyby dla faktycznego dobra ludzkości (po opisy o jakie "dobre owoce" mi chodzi, patrz mój komentarz cytowania wersetów 7:17-18 z bibilijnej Ew. św. Mateusza, omówiony w punkcie #B3 tej strony). Z kolei dwie ostatnie powyższe moje strony internetowe, a także m.in. punkty #M1 i #M2 na jeszcze innej mojej stronie o nazwie telekinetyka.htm, opisują podobnie niemoralne tradycje jakimi otoczona została energia jądrowa. To dlatego energia atomowa, ani żaden z jej "owoców", w swym długoterminowym działaniu też nigdy NIE będzie służył dla faktycznego dobra ludzkości. Po uświadomieniu sobie powyższego, trudno mi się zdobyć, aby poprzez wdawanie się w dalsze dysputy w sprawie ulotek, ryzykować iż przy okazji tych dysput moje zamierzone dla dobra ludzkości wynalazki, też przypadkowo otoczone zostaną podobnie negatywną tradycją.
       4. Spore prawdopodobieństwo, że intelekt grupowy Nowej Zelandii już został ukarany "przymusową pasywnością". W punkcie #N2 swej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm wyjaśniam, że intelekty praktykujące seryjną pasywność, w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych mogą być ukarane tzw. "przymusową pasywnością". Obserwując zaś obecną sytuację w NZ mam wrażenie, że owa kara już została na nią nałożona. Gdyby zaś faktycznie tak się stało, wówczas wszelkie próby dokonania czegokolwiek, co usiłowałoby przełamać ową "przymusową pasywność" przed nadejściem zdarzeń omawianych w filmie dopiero dla około 2040 roku, w tym np. moje próby nakłonienia Nowozelandczyków do podjęcia budowy któregoś z moich wynalazków, NIE przyniosłyby żadnych rezultatów. Wszakże następstwami owej "wymuszonej pasywności" byłyby one z góry skazane na niepowodzenie.
       5. Niebezpieczeństwo, że ferwor zmagań mógłby też wypaczyć u postronnych widzów klarowność celu jakiemu ja służę. Istnieje wszakże powiedzenie, że "pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda". Ponadto wielu ludzi ma tendencję aby oceniać postępowanie innych poprzez pryzmat swoich własnych światopoglądów. Tymczasem przyszłe losy filozofii totalizmu zależą głównie od tego jak ludzie będą oceniali moje postępowania - który to fakt jest doskonale widoczny z następstw dla totalizmu owych uprzednich kłamliwych wymysłów jakie o mnie i o totaliźmie najróżniejsi złośliwcy poumieszczali w Internecie. Nie powinienem więc ryzykować, że zmagając się w imię postępu ludzkości, dostarczę jednocześnie amunicji wrogom totalizmu, którzy zapewne wówczas wyszliby z atakami w rodzaju "skoro on tak wytrwale walczy z owym Urzedem Celnym, to zapewne liczy na jakieś materialne korzyści np. ze sprzedaży owych ulotek". Wszakże już od samego początku umundurowana oficerka Urzędu Celnego stwierdzała, że moje ulotki noszą cechy "enterprise" - czyli (w domyśle), że zapewne ukrywają w sobie jakiś mój zamiar "zbicia fortuny" z ich pomocą po ich bezcłowym mi dostarczeniu, o jakie śmiałem się upominać.
* * *
       Podsumowując powyższe, moje dokładniejsze przemyślenie sprawy ewentualnego dalszego kontynuowania "Don Kichotowskich" wysiłków o uzyskanie pozwolenia na bezcłowe, bez "agentowe" i "zero-dolarowe" wpuszczenie omawianych ulotek do NZ, abym potem ulotki te mógł nieodpłatnie poroznosić po domach w okolicach miejsca swojego zamieszkania, wykazuje że podjęcie tych wysiłków mogłoby przynieść skutki dokładnie odwrotne do zamierzanych. Dlatego postanowiłem, że zarzucę dalsze swe działania w tej sprawie, a ponadto poduczony dotychczasowymi doświadczeniami, na przyszłość unikał będę wszelkich swych dobrowolnych zamierzeń i działań jakie wiązałyby mnie z koniecznością osobistego mienia cokolwiek do czynienia z nowozelandzkim Urzędem Celnym.


Część #E: Szczegółowsze omówienie moich wywiadów udzielonych Polskiemu Radiu w Londynie w dniu 70-tych urodzin (tj. kontynuacja punktu #A4 niniejszej strony):

      

#E1. Krótka historia owych wywiadów:

       Pan Artur Witek z Polskiego radia w Londynie (prowadzący te wywiady) skontaktował się ze mną emailowo jeszcze w dniu 30 kwietnia 2016 roku. Niestety w owym czasie nie mogłem mu udzielić wywiadu z aż kilku odmiennych powodów. Przykładowo, ponieważ wiedziałem wówczas, że Skype w moim komputerku jakiś czas wcześniej uległa zepsuciu i NIE działała. Ponadto byłem właśnie usilnie zaabsorbowany dokańczaniem i publikowaniem projektu badawczego jaki w owym czasie był w ostatniej fazie rozpracowywania. Itd., itp. Aby więc móc mu udzielić tego wywiadu, najpierw starałem się dokończyć i opublikować swój ówczesny projekt badawczy. Potem usiłowałem uruchomić ową popsutą Skype w swoim komputerku PC - czego uczynić mi się jednak NIE udało, zaś na odinstalowanie tamtej Skype i ponowne zainstanowanie jej nowej wersji, NIE mogłem się zdecydować aby przypadkiem NIE uszkodzić swego już wówczas starego komputerka PC (który jest mi przecież bardzo potrzebny do realizacji moich badań). Specjalnie więc dla tego wywiadu musiałem przygotować i użyć inną Skype, o jakiej wiedziałem, że mam ją zainstalowaną w moim "smart" telewizorze firmy LG (tj. że mam ją w swoim TV opisywanym m.in. w instrukcji obsługi i używania piosenkowych "playlist" jakie kiedyś zaprogramowałem, np. obsługi i używania "plalisty" o nazwie p_12fn.htm). Tyle, że uprzednio tej innej Skype NIE używałem, ponieważ telewizora jaki ma ją zainstalowaną NIE daje się przestawić w inne miejsce mojego małego mieszkanka. Tymczasem w miejscu gdzie muszę siedzieć podczas używania Skype z owego telewizora, zawsze słońce świeci prosto w moje oczy, zaś okna NIE daje się zasłonić, bowiem wówczas kamera Skype NIE otrzymałaby wymaganej ilości światła. To zaś praktycznie oznacza, że podczas rozmowy za pośrednictwem owej Skype zmuszony jestem albo utrzymywać swe oczy w pół przymknięte, albo też założyć słoneczne okulary - które zmieniłyby mój wygląd na podobny do "Ojca Chrzestnego" z filmów gangsterskich. (Jak czytelnik zapewne już odnotował, z owych dwojga złego, dla wywiadu wybrałem wpół-przymknięcie oczu.) Wszystko to spowodowało, że udzielenie wywiadu odwlekło się aż do dnia moich 70-tych urodzin, tj. do dnia 25 maja 2016 roku.
       Sam wywiad był bardzo długi i trwał niemal 3 godziny. Przed wpuszczeniem na antenę oraz opublikowaniem w YouTube, prowadzący zdecydował się więc podzielić go na segmenty. Pierwszy segment umieszczony został w www.youtube.com w piatek dnia 3 czerwca 2016 roku. Natomiast drugi segment tego wywiadu opublikowany został w piatek, dnia 10 czerwca 2016 roku. (Obie te daty są w/g czasu londyńskiego, bowiem w nowozelandzkiej Petone, w której ja mieszkam, były wówczas już soboty, odpowiednio 4 i 11 czerwca 2016 roku.)
       Dla mnie oglądnięcie siebie samego podczas udzielania wywiadu za pośrednictwem Skype okazało się być rodzajem wysoce humorystycznego doświadczenia. Powodem jest, że w przybliżeniu wiem jak obecnie wyglądam - wszakże w łazience mam lustro, a ponadto co jakiś czas muszę się golić. Jednak poprzez kamerę Skype, oraz po nagraniu obrazu w przeciwstawnej stronie świata, wygląda się zupełnie inaczej niż w lustrze. Szczerze mówiąc, to gdyby moja Skypowa podobizna z tego wywiadu wyszła na ulicę i tam bym ją spotkał, wówczas zapewne wcale bym jej NIE rozpoznał. Jako były wykładowca komputeryzacji wiem jednak, że powodów dla takiego odmiennego wyglądu jest aż kilka. Przykładowo, są nim efekty upakowania obrazu przesyłanego przez Skype w rodzaj małych paczuszek cyfrowych, które przy oddzielnym przemierzeniu w nierównomiernych odstępach czasowych od siebie owej długiej drogi z Nowej Zelandii aż do Londynu (położonego przecież na odwrotnej stronie świata) oraz po ich niezależnym rozpakowaniu, nadawały niemal każdemu mojemu ruchowi rodzaj szarpanego przebiegu. Na zmianę wyglądu oczywiście wpływa też owo wspomniane już powyżej świecenie słońca prosto w moje oczy. Ponadto, w łazience oglądam się zawsze dwojgiem oczu, zaś Skype ma tylko jedną kamerę i to umieszczoną relatywnie blisko twarzy. (Jak zaś odmiennie wygląda się widzianym przez jeden obiektyw znajdujący się blisko naszej twarzy, niemal każdy to wie doskonale z wyglądu swoich "zdjęć paszportowych" - co do których np. ja zawsze mam wrażenie iż prezentują one NIE mnie, a jakiegoś "uciekiniera z więzienia".) Na szczęście, ja już nawykłem do humorystycznego wyglądu swoich nagrań kamerą. Ponadto, owa zabawność wyglądu dodaje trochę humoru do powagi tematyki jaką w wywiadzie omawiam. Stąd ów humor wyglądu, połączony z powagą omawianego tematu, moim zdaniem dobrze razem się przysługują popularyzacji tematyki badań jakiej poświęciłem swoje życie.


#E2. Liczba oglądnięć moich wywiadów dla Polskiego Radia w Londynie:

       Natychmiast po tym jak część 1 omawianego tu wywiadu została załadowaniu do YouTube w piątek, dnia 3 czerwca 2016 roku (czasu UK), odnotowałem że liczba oglądających ten wywiad osób bardzo szybko rośnie. Kiedy więc w tydzień później, tj. piątek, dnia 10 czerwca 2016 roku (czasu UK), opublikowana została część 2 tego wywiadu, liczba oglądających ową część 1 osiągnęła już 830 odwiedzin - tj. średnio w owym czasie część 1 oglądnięto około 118 razy dziennie.
       Pierwszy "kamień milowy" 1000 odwiedzin, owa część 1 wywiadu uzyskała już po około 8 i pół dniach, tj. około godziny 20 dnia 12 czerwca 2016 roku czasu nowozelandzkiego. W tym samym dniu i godzinie 20 część 2 tego wywiadu miała już około 220 oglądnięć. Dla porównania, w tym samym dniu 12 czerwca 2016 roku, oglądnięcia filmu "Dr Jan Pajak portfolio" wynosiły: 1340 - dla wersji polskojęzycznej (czyli średnio już tylko około 37 oglądnięć dziennie), 250 - dla wersji niemieckojęzycznej (czyli średnio już tylko około 6 oglądnięć dziennie), oraz 130 - dla wersji angielskojęzycznej (czyli średnio już tylko około 3 oglądnięcia dziennie).
       Drugi istotny "kamień milowy" 1500 oglądnięć, pierwsza część omawianego wywiadu osiągnęła po 22 dniach, tj. około godziny pierwszej w nocy dnia 25 czerwca 2016 roku czasu nowozelandzkiego (tj. około momentu czasu kiedy była właśnie ładowana do YouTube część 1/2 wywiadu). W tym samym dniu i czasie część druga tego wywiadu była oglądana około 650 razy. Średnie dzienne oglądnięcia tego wywiadu dla owego dnia wynosiły więc około 68 dla części 1, około 50 dla części 2, oraz około 90 dla części 1/2. Dla porównania zaś, w tym samym dniu i czasie film "Dr Jan Pajak portfolio" był oglądany około 1720 razy w wersji polskojęzycznej, około 278 razy w wersji niemieckojęzycznej i 170 razy w wersji angielskojęzycznej.
       Pierwszy istotny "kamień milowy" 1000 oglądnięć, część 2 omawianego wywiadu osiągnęła w poniedziałek, 11 lipca 2016 roku, około południa czasu nowozelandzkiego (czyli po około 32 dniach od wystawienia jej w YouTube). W tym samym dniu i czasie część 1 owego wywiadu miała już około 1730 oglądnięć, zaś część 1/2 - 490 oglądnięć.
       Z kolei część 1/2 swój pierwszy istotny "kamień milowy" 1000 oglądnięć osiągnęła w pierwszych godzinach nocnych czasu nowozelandzkiego, we wtorek, 19 lipca 2016 roku (czyli po około 25 dniach od daty wystawienia jej w YouTube).
       Wygląda więc na to, że rozkład średnich dziennych oglądnięć zarówno dla mojego filmu, jak i dla mojego wywiadu, po osiągnięciu swego "szczytu" już po około tygodnia od daty wystawienia w YouTube, następnie układa się już w tzw. "krzywą połowicznego rozkładu" - znaną nam z atomistyki. Jeśli zaś rozkład ten wygląda tak dla mnie, wówczas jest też duże prawdopodobieństwo, że podobnie wygląda on również dla innych osób i innych podobnych filmów.
       Po dane liczbowe w sprawie oglądnięć filmu "Dr Jan Pająk portfolio" patrz punkt #C1 niniejszej strony.


#E3. Linki do prezentacji w YouTube treści moich wywiadów dla Polskiego radia w Londynie:

       Wszystkie części mojego wywiadu można odszukać wpisując albo w wyszukiwarkę z www.youtube.com, albo też w wyszukiwarkę www.google.pl, czy w wyszukiwarkę www.bing.com/?scope=video, słowa kluczowe "Przebiegunowani - rozmowa z Dr Janem Pająkiem" (tyle, że słowa te powinny być pisane bez cudzysłowiów).
       Poszczególne części z obu moich wywiadów można też uruchamiać indywidualnie klikając na następujące ich (zielone) linki, lub używając następujących ich (zielonych) adresów internetowych:
Wywiad 1 (ze środy dnia 25 maja 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=I_FXfYTd1Wc (od 2016/6/03 - cz. 1),
www.youtube.com/watch?v=A0fZ_LnvTSE (od 2016/6/10 - cz. 2),
Wywiad /2 (z wtorku dnia 7 czerwca 2016 roku):
www.youtube.com/watch?v=fnzGURyuIVc (od 2016/6/24 - cz. 1/2).
       Podczas odgrywania moich piosenkowych "playlist" (przykładowo mojej ulubionej "playlisty" o nazwie p_12fl.htm) już dawno odnotowałem, że "browserem" który w chwili obecnej spisuje się najlepiej podczas uruchamiania filmów i wideo z YouTube, jest Google Chrome - jakiego kopię można sobie ściągnąć za darmo z internetu, zaś jakiego nieco przeprogramowana kopia jest zainstalowana m.in. w moim "smart" telewizorze firmy LG. (To najlepsze działanie "Google Chrome" jako odtwarzacza filmów i wideo z YouTube, NIE powinno nas dziwić, bowiem zarówno "YouTube", jak i "Google Chrome" są dziś własnościami Google).


#E4. Gdyby tak jeszcze udało się nakłonić stacje telewizyjne do umieszczenia na YouTube także filmów z moimi wywiadami jakie im kiedyś poudzielałem:

       Tematyka jaką ja badam jest wysoce interesująca dla szerokiej gamy odbiorców. Na dodatek moje badania podbudowują ową tematykę sporą dozą materiału dowodowego. A tak się składa, że tematykę tę omawiałem już aż na całym szeregu wywiadów i programów dla najróżniejszych stacji telewizyjnych. Byłoby więc z dużą korzyścią dla prawdy, dla osób jakie oglądnęłyby owe wywiady, oraz dla krajów (np. dla Nowej Zelandii) jakie gościłyby turystów pragnących osobiście oglądnąć materiał dowodowy zaprezentowany w moich wywiadach, gdyby wywiady te zostały załadowane do YouTube i udostępnione wszystkim chętnym do ich oglądnięcia. Dlatego przytoczę tutaj te dane o owych wywiadach, jakie dotychczas udało mi się odszukać.
       (1) Wywiady dla Polskiej Telewizji udzielone w latach 1980 do niemal końca 1981. Dla Polskiej Telewizji (w Warszawie) udzieliłem wówczas aż kilka wywiadów (około 4-ch), a także brałem udział w aż kilku dłuższych programach, jakie były nadawane w tamtych latach. Niestety, narazie NIE byłem w stanie odszukać danych o datach i godzinach ich nadawania.
       (2) Wywiady dla Telewizji Nowozelandzkiej udzielone w latach 1988 do 1989. Ich dane są następujące:
(2a) "Mark Price reports on the Tapanui Crater", dziennik wieczorny TVNZ 1 (evening news), 25 czerwca (June) 1988 roku, 6:30 pm (długość wywiadu: około 2 minut). Tamta migawka wiadomości dziennika telewizyjnego zdołała pokazać krater Tapanui, przeglądnęła najróżniejszy materiał dowodowy o technologicznej eksplozji mającej miejsce w tym kraterze np. powalone drzewa, namagnesowane odłamki statku kosmicznego, fotografie tornada, lądowiska UFO koło tego krateru, itp.), oraz zacytowała opinię naukowców na temat hipotezy autora o "ekslozji statku kosmicznego" w owym miejscu.
(2b) "Jim Mora presents the Tapanui Crater", TVNZ, kanał 1, "Holmes" programme, nadany dnia 3 maja 1989 roku, godzina 18:30 (długość około 7 minut). Był to już dłuższy reportaż stacji telewizyjnej w Dunedin jaki zaprezentował materiał dowodowy o eksplozji wehikułu UFO koło Tapanui.
       (3) Wywiady dla Telewizji Wrocławskiej w Polsce, udzielone około 30 sierpnia 1991 roku. Dla tej polskiej telewizji udzieliłem wówczas co najmniej jednego wywiadu, jaki potem widziałem iż był emitowany. Niestety, narazie też NIE byłem w stanie odszukać dokładnych danych o datach i godzinach jego (lub ich) nadawania.
       (4) Nagranie mojego wykładu otwartego dla publiczności Wrocławia odbywającego się w środę, dnia 10 maja 1995 roku. Nagranie to zostało potem podzielone na 3 części, zaś w dniach 18 i 25 stycznia oraz 1 lutego 2013 roku zostało ono udostępnione wszystkim zainteresowanym w www.youtube.com - gdzie można je odnaleźć i oglądnąć używając słów kluczowych: Jan Pajak - UFO? Oni już tu są.


Część #F: Sekrety przygotowania interesującego filmu (np. do wystawienia go w YouTube):

      

#F1. Skąd bierze się moja kompetencja do udzielania rad i wytycznych w sprawie "jak nakręcić dobry film" (czyli film chętnie oglądany):

Motto: "Im łatwiejsze staje się używanie kamer filmowych, tym trudniejsze staje się nakręcanie dobrego filmu."

       Niniejszy punkt oraz całą tę "część #F" postanowiłem włączyć do tej strony w dniu 20 sierpnia 2018 roku. Parę bowiem dni wcześniej mój kolega z roku, z którym studiowaliśmy razem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, zwrócił się do mnie w imieniu wszystkich naszych wspólnych kolegów i koleżanek z czasów studiów, abym nakręcił film raportujący okazję zjazdu absolwentów naszego roku. Zjazd ten odbędzie się latem 2020 roku z okazji 50-lecia ukończenia owej uczelni - dokładna data jego zorganizowania narazie NIE została jeszcze ustalona, ale zapewne nastąpi on około połowy lipca 2020 roku (tj. kiedy typowo pogoda w Polsce jest najlepsza, stąd kiedy zaistnieją najlepsze warunki do cieszenia się wspólnie spędzonym czasem i do nakręcania filmu). Nasze wspólne studia z przyszłymi uczestnikami owego zjazdu absolwentów opisuje strona internetowa o nazwie rok.htm - którą ja założyłem i prowadzę. Ponieważ jednak do 2020 roku jeszcze raczej daleko i wiele w międzyczasie może się zdarzyć, aby dopomóc owemu koledze, oraz współpracującymi z nim osobami, we właściwym ukierunkowaniu przygotowań filmu, jaki będzie nagrywany dopiero na owym zjeździe nawet gdybym ja osobiście NIE był w stanie filmem tym się zająć, postanowiłem że prześlę temu koledze kilka wytycznych i rad wynikających z moich uprzednich doświadczeń przy nakręcaniu filmów. Aby zaś NIE ograniczać użyteczności pracy włożonej w przygotowanie tych wytycznych i rad, postanowiłem że niezależnie od przekazania ich swemu koledze z roku, na niniejszej stronie udostępnię je też wszystkim zainteresowanym nimi "filmowcom-amatorom". Wszakże przygotowanie tych wytycznych i rad zajęło mi aż kilka dni przemyśleń i pracy. W taki więc sposób powstała obecna "część #F" tej strony.
       Do powyższego powinienem tu też dodać, z czego wynikają moje kompetencje w sprawie tworzenia "dobrych filmów" - które to kompetencje są przecież rodzajem zapytania jakie przychodzi na myśl każdemu, kto czyta czyjekolwiek rady lub wytyczne. A więc, jeśli chodzi o wykonywanie filmów, to mam w ich zakresie dosyć znaczące doświadczenie - plus oczywiście mam też to wszystko co przy wykonywaniu czegokolwiek (w tym filmów) najbardziej się liczy, czyli mam twórczy i analityczny umysł, wiedzę, doświadczenie życiowe, poczucie rozsądku i odpowiedzialności, zrozumienie moralności, oraz własny dorobek twórczy w wielu odmiennych dyscyplinach. Moja styczność i przygoda z filmami zaczęła się już w czasie studiów. W 1967 roku (tj. na trzecim roku studiów) zapisałem się bowiem na wieczorowy kurs specjalistycznego szkolenia operatorów filmowych i wyrobiłem sobie praktyczne umiejętności i dyplom trzeciej kategorii zawodowego operatora aparatów filmowych - dyplom ten zapewne do dzisiaj gdzieś mam, schowany i zabezpieczony aż tak starannie, że sam teraz NIE wiem gdzie go szukać (podobnie też jest z moim polskim "prawem jazdy"). Szkolenie to podjąłem z nadzieją, że podczas którychś tam kolejnych swych wakacji, kiedy będę szukał typowej dla mnie wakacyjnej pracy dla zarobienia odrobiny grosza, podłapię sobie jakieś zatrudnienie jako operator filmowy, aby podreperować swe finanse. Niestety, w Polsce NIE znalazłem wówczas żadnej pracy przy filmach. Na dodatek do powyższego dyplomu, Bóg jakoś tak zrządził, że w końcowym etapie swych studiów, miałem wyjątkowe szczęście iż ojciec mojej ówczesnej dziewczyny i późniejszy mój teść był jednym z dyrektorów przedsiębiorstwa państwowego we Wrocławiu, które było odpowiedzialne między innymi za wszystkie kina i filmy Wrocławia. W ramach swej pracy comiesięcznie otrzymywał on mnóstwo darmowych biletów ważnych na wszystkie kina Wrocławia. Ponieważ zaś NIE bardzo miał czas aby samemu z nich korzystać, a bilety ważne były "na okaziciela", to ja chodziłem do kina zamiast niego - później mu tylko raportowałem co istotnego dane filmy sobą reprezentują. W ten sposób oglądnąłem praktycznie wszystkie filmy, które w polskich kinach były wyświetlane w ostatnich około 15 latach przed moim wyemigrowaniem z Polski. Co istotniejsze, ponieważ raportowałem potem swemu teściowi esencję każdego filmu, nauczyłem się oglądać filmy coraz bardziej analitycznie. Mogę więc tu powiedzieć, że w chwili mojego odlotu na emigrację, zapewne NIE było w Polsce innej osoby, która przeglądnęłaby analitycznie i naukowo większą niż ja ilość filmów. Na dodatek do tego wszystkiego, począwszy od 1980 roku, mój wynalazek gwiazdolotu zwanego Magnokraftem, uczynił mnie rodzajem "naukowej gwiazdy" w ówczesnej polskiej telewizji - co wyjaśniam też w punkcie #E4 powyżej na niniejszej stronie. Co kilka miesięcy byłem wówczas zapraszany do Warszawy, aby wziąść udział w jakimś programie telewizyjnym, do którego włączano mój Magnokraft. Te zaproszenia pozwoliły mi też poznać "od podszewki" zasady działania i sprzęt ówczesnej telewizji.
       Praktyczne doświadczenia osobistego nakręcania filmów zdobyłem jednak dopiero po swej emigracji do Nowej Zelandii (NZ). W swoim CV (Curriculum Vitae), załączanym do każdego podania o pracę, dodałem bowiem wówczas także informację o dyplomie i kwalifikacji operatora aparatów filmowych. Stąd kiedy w 1983 roku zostałem wykładowcą na Politechnice w Invercargill, NZ, zrobili mnie tam czołowym filmowcem całej Politechniki. Mieli przy tym dobry uczelniany sprzęt, obejmujący przenośną kamerę VHS plus doskonały analogowy system do edytowania filmów. W ramach tamtego obowiązku "uczelnianego filmowca" nakręciłem wówczas wiele filmów. Na samej uczelni raportowały one o różnych oficjalnych zdarzeniach i uroczystościach tam zachodzących. Po zaś pracy - o ogromnie licznym w tamtych okolicach materiale dowodowym na nieustające działania UFO i UFOnautów na naszej planecie - w tym między innymi filmy o gigantycznym kraterze Tapanui powstałym w wyniku eksplozji UFO z 1178 roku. Po przeniesieniu się w 1988 roku na Otago University z Dunedin, NZ, kontynuowałem wykonywanie następnych filmów. Tyle, że NIE mając już tam dostępu do wymaganego sprzętu, przeniosłem się przed obiektyw kamery i raczej prezentowałem lub komentowałem słownie to co było filmowane, zaś kamerę operował mój ówczesny znajomy, którego hobby polegało na filmowaniu. Z tamtych czasów nadal mam całe duże pudło analogowych taśm filmowych VHS z nagraniami, które zajmuje miejsce w moim maleńkim NZ mieszkanku, jednak z którym NIE mam co uczynić, bowiem obecnie używa się telewizji cyfrowej, zaś ja NIE mam sprzętu ani oprogramowania aby moje taśmy przetłumaczyć na formę cyfrową. Po Uniwersytecie Otago, NIE miałem zatrudnienia ani okazji jakie stwarzałyby mi szanse wykonywania poważnych nagrań filmowych. Jednak siostra mojej żony sprezentowała mi miniaturową kamerę telewizyjną, jaką praktykowałem wykonywanie filmów z "wolnej ręki" (tj. bez statywu). Jak się okazuje, są one najtrudniejsze do poprawnego wykonania, bowiem ręka się trzęsie, a na dodatek małe kamery używają formatu "AVI", z przeglądaniem którego są spore trudności. W 2015 roku odkryłem jednak, że mój stary przyjaciel mieszkający w Niemczech, Pan Dominik Myrcik, od lat popularyzujący moje badania, ma zarówno wymagany sprzęt, fachowość, wiedzę, inklinacje i zainteresowania, jak i ma też nadzwyczajny talent graficzny oraz perfekcyjne opanowanie komputerowych narzędzi do wykonywania filmów. Faktycznie to ogromny dla mnie przywilej i honor, że Bóg przydzielił mi Pana Dominika do pomocy w tych moich zmaganiach o lepszą ludzkość. Do dzisiaj razem z nim przygotowaliśmy więc aż kilka filmów umieszczonych potem w YouTube. Jeden z tych filmów o tytule "Zagłada ludzkości 2030", bazujący na treści mojej strony o nazwie 2030.htm, okazał się być niemal "arcydziełem" i do dnia 20 sierpnia 2018 roku, czyli po 106 dniach od chwili wystawienia go w YouTube, przekroczył pół miliona oglądających (co oznacza, że każdego dnia średnio oglądało go 4717 osób). Pełny zestaw wspólnie z nim przygotowanych filmów, można poprzeglądać z YouTube za pośrednictwem linków zestawionych na mojej stronie o nazwie "djp.htm" udostępniającej wszystkie filmy jakie są do oglądnięcia za darmo w internecie, a w jakich przygotowywaniu ja jakoś uczestniczyłem. Z powyższego krótkiego omówienia, widać zapewne, że prawdopodobnie mam wymagane kwalifikacje, kompetycję i doświadczenie, aby móc poradzić osobom o aspiracjach do wykonania "dobrego filmu", jak film taki powinno się wykonywać. Swe rady opiszę więc w następnym punkcie #F2.


#F2. Moje rady i wytyczne dla filmowców-amatorów na co powinni zwracać szczególną uwagę podczas prób stworzenia "dobrego filmu":

Motto: "Wiele osób błędnie sądzi, że wystarczy mieć kamerę filmową aby nakręcić 'dobry film' - zapominając przy tym, że filmowanie jest bardzo wymagającą twórczością, dla sukcesu w której trzeba mieć NIE tylko talent, ale i twórczy umysł, wiedzę, doświadczenie, cierpliwość, oraz zacięcie do efektywnego wykonywania uciążliwej, trudnej i nietypowej pracy."

       Ja osobiście od dawna zachęcam wszystkie osoby, aby dokumentowały filmowo lub fotograficznie każdą sytuację, zdarzenie, zjawisko, obiekt, itp., co do których odnotują, że reprezentują one sobą coś istotnego, zabawnego, interesującego, wzruszającego, niezwykłego, nieznanego, itp. Ja sam bowiem aż kilka razy w swym życiu doświadczyłem jak bardzo (i jak długo) potem się żałuje i "pluje sobie w brodę", jeśli widzi się coś naprawdę ważnego i/lub niezwykłego, przykładowo widzi się ów omawiany w Biblii cudowny "płonący krzew" - jakiego swoją własną obserwację opisałem w punkcie #J3 ze strony o nazwie petone_pl.htm, jednak zamiast natychmiast to udokumentować na filmie lub zdjęciu, najpierw się zacznie temu przyglądać, zaś to coś skorzysta z czasu jaki mu się dało i po prostu zniknie. To właśnie z powodu aż kilku swoich przypadków takich przegapień wyjątkowych okazji do wykonania ogromnie istotnej dokumentacji fotograficznej lub filmowej, że ja wypracowałem i staram się przypominać każdemu radę i jednocześnie zachętę "najpierw filmuj albo fotografuj, a dopiero potem deliberuj". Wszakże w dzisiejszych czasach praktycznie już niemal każdy ma pod ręką komórkę, cyfrowy aparat fotograficzny, lub nawet wideo-kamerę, każde z jakich to urządzeń umożliwia mu natychmiastowe i tanie filmowanie lub fotografowanie kiedykolwiek w swym życiu natknie się na coś wartego udokumentowania. Co zaś też ważne, filmy i zdjęcia obecnie są przechowywane w taniej pamięci typu komputerowego, poczym tanio i łatwo mogą być obejrzane na ekranie telewizora lub komputera, a w razie potrzeby równie tanio przesłane emailem do innych osób aby sobie je przeglądnęli. Jeśli zaś to co sfilmowaliśmy lub sfotografowaliśmy nam się NIE podoba, wówczas równie tanio i szybko możemy to wydeletować. Jedyne więc co nam jeszcze potrzebne, to owo nieustające trzymanie w swej pamięci i bycie gotowym, aby natychmiast filmować lub fotografować to co jest warte udokumentowania - zamiast jedynie na to patrzeć i się zastanawiać "czy warto".
       Patrząc z perspektywy swych własnych doświadczeń życiowych, widzę aż cały szereg powodów dla jakich każdy z nas powinien nieustannie dokumentować na filmie lub na zdjęciach absolutnie wszystko co uzna za najbardziej istotne z tego co życie mu ujawnia (a nawet ma obowiązek takiego dokumentowania). Przykładowo, z czasem taka dokumentacja może stać się jedynym co nam pozostanie z już przeżytej przeszłości. Dlatego będzie dla nas miała nieopisaną wartość sentymentalną. Typowo jest ona także rodzajem spoiwa jakie łączy nas z bliskimi i znajomymi - razem z którymi przyszło nam kroczyć przez jakiś fragment naszej drogi życiowej. Najważniejszy jednak moim zdaniem powód, to że żyjemy w wyjątkowych czasach. Przykładowo, nad naszymi głowami już zawisa groźba zdarzeń opisanych na mojej stronie o nazwie 2030.htm, zaś zilustrowanych na filmie Zagłada ludzkości 2030 - który to film w dniu 2019/2/16 przekroczył swój pierwszy milion oglądnięć - patrz plakietka pokazana na "Rys. #A2" przy początku niniejszej strony. Jeśli zaś tego co nadchodzi NIE uda się nam uniknąć, wówczas mamy obowiązek aby przyszłym pokoleniom dostarczyć dokumentację jaka pozwoli im znaleźć odpowiedzi na pytania "dlaczego", "jakie błędy my popełniliśmy, że nas spotkał taki los", "co oni powinni czynić, aby już nigdy więcej", itp.
       Filmowanie tego co warte udokumentowania można dokonywać na dwa odmienne sposoby. Pierwszy z nich polega na tym, że kiedykolwiek widzimy coś wartego udokumentowania, łapiemy swoją komórkę, albo elektroniczny aparat fotograficzny z możliwością filmowania, albo też posiadaną pod ręką kamerę telewizyjną, poczym filmujemy to co widzimy najlepiej jak potrafimy. Takie dokumentowanie typowo jednak NIE nadaje się do publicznego udostępniania - chyba że przypadkowo zdołaliśmy utrwalić coś, w obejrzeniu czego będzie zainteresowanych wielu ludzi (stąd owa ważna idea, która w tym się ukrywa, spowoduje iż wielu ludzi będzie to oglądało bez względu na jakość naszego filmowania). Ale dokumentowanie to ciągle pozwoli abyśmy grupie naszych najbliższych i znajomych pokazali to co udokumentowaliśmy, a ponadto co dla nas samych z upływem czasu będzie miało stopniowo rosnącą wartość sentymentalną. Drugim sposobem filmowania jest nakręcenie z góry zaplanowanego filmu. Jeśli zaś taki film zdołamy przygotować w odpowiednio "dobrej jakości", wówczas typowo będzie się on nadawał do publicznego pokazania. Niestety, filmowanie o jakości wystarczająco dobrej aby nadawało się do publicznego pokazywania jest bardzo pracochłonne. Z moich doświadczeń wynika, że nakręcenie nawet tylko kilkuminutowego "dobrego filmu", jednej osobie typu "amator" (tj. normalnie zajmującej się czymś innym niż filmowanie) zajmuje co najmniej pół roku czasu - po więcej szczegółów patrz to co wyjaśniam w podpunkcie (3) poniżej. Dlatego z moich własnych doświadczeń wynika, że przed podjęciem wykonywania takiego z góry zaplanowanego filmu powinniśmy dokonać analizy liczebności widowni do jakiej adresujemy ten nasz pracowicie nakręcany film. W mojej też prywatnej opinii, jeśli przewidywana liczba "W" widzów potencjalnie zainteresowanych w oglądnięciu naszego filmu NIE przekracza W=1 [milion], wówczas w dzisiejszych czasach wyprodukowanie takiego filmu NIE jest już warte podejmowania i powinniśmy go zaniechać. Wyrażając to innymi słowami, zanim podejmie się prace nad "dobrym filmem", konieczne jest przeprowadzenie badań po angielsku nazywanych "feasibility studies" (co ja przetłumaczyłbym na polski jako "uzasadnienie opłacalności podjęcia się" - słowniki do jakich zaglądnąłem tłumaczą to jednak inaczej i niezgodnie z faktycznym znaczeniem tego wyrażenia).
       Jeśli jednak nasza analiza potencjalnej widowni będzie sugerowała, że "główna idea" naszego filmu cieszy się na tyle powszechnym zainteresowaniem, iż prawdopodobnie możemy liczyć na conajmniej W=1 [milion] ludzi jacy zachcą go oglądnąć, wówczas wielomiesięczne i pracochłonne nakręcanie takiego filmu jest warte podjęcia. Dla takich właśnie sytuacji, kiedy "amatorowi-filmowcowi" warto będzie zająć się pracochłonnym nakręceniem "dobrego filmu", poniżej pospisywałem w podpunktach najważniejsze wytyczne (albo rady), jakie wynikają zarówno z moich osobistych doświadczeń tworzenia nowych filmów, jak i z moich analiz oglądanych filmów już nakręconych przez innych twórców.
       Każdy rodzaj rad i wytycznych łatwiej jest zrozumieć, jeśli podpierane są one jakimiś rzeczywistymi przykładami. Aby więc i w poniższych moich radach użyć klaryfikującego je rzeczywistego przykładu, postanowiłem że jako ów przykład użyję narazie NIE zadecydowaną jeszcze, ani realizacyjnie NIE rozpoczętą, sytuację ujawniającą jak by wygladało, oraz z czym by się wiązało, przygotowanie "dobrego filmu", gdybym to ja osobiście podjął się jego wykonania (najlepiej razem ze sprawdzonymi już w działaniu moimi współpracownikami) podczas nadchodzącego zapewne około lipca 2020 roku, jubileuszowego "złotego" zjazdu absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej (w skrócie "WM-PWr"), rocznika 1970, organizowanego z okazji 50-lecia ukończenia tej uczelni. (Odnotuj, że uprzednie zjazdy absolwentów WM-PWr rocznik 1970 są opisywane na mojej stronie o nazwie rok.htm.) Wszakże użycie tu jako przykład owej niezadecydowanej jeszcze sytuacji filmowania "złotego zjazdu" moich kolegów i koleżanek z okresu studiów posiada aż szereg zalet. Przykładowo, wyjaśnia klarownie tym kolegom co się wiąże z uwiecznieniem ich jubileuszowego zjazdu za pomocą "dobrego filmu". Mnie uwalnia od potrzeby wyjaśniania każdemu ciekawskiemu z osobna, dlaczego NIE wystarcza mieć kamerę i dobre chęci aby przygotować "dobry film", oraz dlaczego nakręcając najróżniejsze filmy ja nadal NIE stworzyłem jeszcze filmu o swym roku studiów, o swych kolegach, ani o swej uczelni. Z kolei czytającym niniejsze opisy filmowcom-amatorom przykład ten dopomoże zrozumieć znacznie lepiej co bardziej istotne aspekty wykonywania "dobrych filmów". Oto więc moje kolejne rady i wytyczne, podpierane użyciem tego właśnie "złotego" przykładu:
       (1) "Dobry film" powinien pozytywnie, konstruktywnie i z respektem dla prawdy komunikować lub komentować jakąś bardzo istotną ideę, wiadomość, przekaz, wiedzę, naukę, analizę, przesłanie, itp., które zaprzątają umysły wielu ludzi. Przykładowo, pokazanie w jakimś filmie jedynie wyglądu kilku podchmielonych osób ucztujących z określonej okazji (chyba, że główną ideą filmu jest humor lub pokazanie określonej osoby), czy np. pokazanie tylko czyichś zdjęć z określonych czasów czy sytuacji, zwykle ma tylko ten skutek, że dany film ochotniczo oglądałyby jedynie osoby w nim występujące (i to zapewne nawet NIE wszystkie z nich). Typowo zaś w nawet dosyć "zaludnionym" filmie mieści się lub jest odnotowywane przez widzów zaledwie około 30 dobrze identyfikowalnych osób. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że taki typowy film w sumie oglądnęłoby (i to tylko jednorazowo) właśnie około owych 30+ osób, którzy na nim byliby pokazani, plus czasami także ich najbliższe rodziny. To zaś oznacza, że cała wielomiesięczna praca owych ludzi, którzy film ten wytworzyli, plus koszta filmu, lektora, transportu, podróżowania, hoteli, itp., wyniknęłyby w krótkiej przyjemności zaledwie około 30+ osób. Powód ku temu jest bardzo prosty - aby film oglądało wielu ludzi, musi on prezentować coś, w czym owi ludzie są witalnie zainteresowani. Niewielu zaś dzisiejszych ludzi jest zainteresowanych oglądnięciem wszystkiego co im się nawinie. Dlatego "dobry film" - wytyczne przygotowywania jakiego tu opisuję, warto nakręcać jedynie w przypadku, kiedy zaprezentuje on właśnie jakąś bardzo istotną ideę, wiadomość, przekaz, wiedzę, naukę, analizę, czy coś jeszcze innego. (Ja celowo przy nazywaniu takiej głównej "idei" filmu NIE używam nazwy "teza". Nazwa "teza" ma bowiem bardzo ścisłą definicję naukową, która m.in. nakazuje aby była ona podana na początku danej rozprawy. Tymczasem w "dobrym filmie" owa główna idea typowo NIE jest podana, aczkolwiek zawsze musi ona tam istnieć, musi być znana twórcom filmu, oraz cała treść filmu musi służyć udowodnieniu jej prawdy.) Ta główna idea ma bowiem zainteresować potem ów co najmniej W=jeden [milion] oglądających, zaś występujący w filmie ludzie mogą być pokazywani jedynie jakby "na maryginesie" (co odciąża ich od wypełniania wymogów przystojnych i gładko wypowiadających się aktorów) - przykładowo ponieważ to właśnie oni uczestniczyli w wykuciu, lub w przeżyciu, tego co film omawia i ilustruje. W pozostałych zaś przypadkach, kiedy z góry wiadomo, iż film NIE zainteresowałby owego W >= 1 miliona potencjalnych oglądających, zamiast pracowicie przygotowywać "dobry film" raczej warto "złapać komórkę lub wideo-kamerę" i jedynie spontanicznie udokumentować to co się dzieje.
       Poniżej przytaczam kilka przykładów spraw, czy idei, związanych ze studiami jakie przeżywaliśmy wspólnie z moimi kolegami z roku i (lub) związanych z moją osobą, stąd jakich zaprezentowanie "dobrym filmem" zapewne wzbudziłoby szersze zainteresowanie (aczkolwiek ustalenie "u ilu osób" nadal wymagałoby szczegółowszego przeanalizowania i badań typu "feasibility studies", jakich dla poniższych idei ja NIE przeprowadzałem):
       (1a) Dlaczego komunistyczne wykształcenie wiodło cały kraj i indywidualnych absolwentów do sukcesów NIE bazujących na znajomościach (tj. bazujących głównie na wiedzy i merycie), zaś kapitalistyczne wykształcenie NIE jest już w stanie tak czynić - czego wynikiem jest, że zamiast bycia "źródłem wiedzy i umiejętności", do dziś kapitalistyczne wykształcenie przetransformowało się w "główne źródło znajomości i dostępu do puli kolegów uczelnianych (tzw. "old boys network"), z jakimi w dalszym życiu prowadzi się potem interesy"? (Odnotuj, że to właśnie owo przetransformowanie się studiów w generatory "old boys networks" jest główną przyczyną dla jakiej sporo dzisiejszych krajów kapitalistycznych osiągnęło już poziom "100% korupcji" opisywanej w punkcie #E3 strony pajak_dla_prezydentury_2020.htm, zaś pozostałe kraje wcale NIE są dalekie od owej 100% korupcji i od jej zaduszających naszą dzisiejszą cywilizację następstw. Sytuacja w tej sprawie stała się aż tak wypaczona, że oglądając jakiś program telewizyjny w jednym z krajów, ekonomia którego raptownie staczała się wówczas w dół a rosła w nim jedynie korupcja, zostałem zaszokowany wypowiedzią prezentera TV, że wszyscy członkowie rządu owego kraju byli byłymi kolegami uczęszczającymi do tej samej szkoły.)
       (1b) Na bazie twojego doświadczenia życiowego co uważasz, że wymagałoby uczynienia, aby uczelnie przestały generować "old boys networks" i powróciły do generowania fachowców z wysoką wiedzą i umiejętnościami, oraz aby życie kraju przestało bazować na tym "kogo się zna" a powróciło do kiedyś praktykowanego bazowania na tym "co się wie"?
       (1c) Czy w twojej opinii owa szybko narastająca obecnie na świecie sytuacja galopującej korupcji, załamywania się demokracji, pojawiania się despotów i dyktatur, szerzącego się kumoterstwa, itp., zakończy się (1) globalnym kataklizmem i zagładą opisywaną na stronie 2030.htm, czy też raczej natura, życie i Bóg rozwiążą tę sytuację w jakiś inny sposób, np. (2) zgodnie ze staropolską przepowiednią, że "żółta rasa zapanuje nad światem" (a może równoczesnym wypełnieniem się obu tych możliwości)?
       (1d) Czy z punktu widzenia doświadczeń życiowych naszej grupy absolwentów rocznika 1970, trudności przez jakie w latach 1960-tych przechodzili kandydaci na studentów zdający ówczesny bardzo wymagający egzamin wstępny na Politechnikę Wrocławską, życie potwierdziło jako dobre, czy też jako złe, dla nas kiedy staliśmy się już absolwentami tej uczelni? (Odnotuj tu, że nawet mądrość ludowa poznała starą prawdę, przez filozofię totalizmu wyrażoną potem zasadą parafrazującą powiedzenia, iż "NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło i NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła" - po opisy tej starej prawdy patrz np. punkt #F3 z mojej strony wszewilki.htm. Innymi słowy, powyższa prawda ujawnia, że trudne egzaminy powodowały potem wysoką jakość i przydatność absolwentów - szkoda, że dzisiejsze matki NIE rozumieją działania tej prawdy, preferując "cieplarnianą zasadę" wychowywania swych pociech (patrz tzw. anti-smacking law"), tj. zasadę pozbawioną dyscyplinowania, kar i rózgi - skutki dłuższego stosowania jakiej opisuje między innymi punkt #B5.1 z mojej strony o nazwie will_pl.htm.)
       (1e) Dlaczego niezależnie od tego co stwierdzają oficjalne źródła, z osobistych doświadczeń życiowych autora tej strony (i zapewne każdego z nas) wynika, że około 1970 roku Politechnika Wrocławska była jedną z najlepszych uczelni technicznych świata, zaś jej ówcześni absolwenci jednym z pokoleń Polaków odnoszących największe sukcesy życiowe. (Ten temat szerzej omawiam w punktach #J1 i #J2 swej strony o nazwie magnocraft_pl.htm, w punkcie #B1 swej strony o nazwie wroclaw.htm, oraz w punkcie #E1 swej jeszcze innej strony o nazwie rok.htm.)
       (1f) Czy czujesz się współodpowiedzialny przed następnymi pokoleniami (lub odpowiedzialny przed Bogiem) za trudną sytuację w jakiej znalazła się dzisiaj cała nasza cywilizacja (patrz strona 2030.htm i strona woda.htm), zaś do nadejścia jakiej przyczyniło się, między innnymi, także i nasze pokolenie (ponieważ np. zamiast udoskonalać komunizm na wzór Chińczyków, zlikwidowaliśmy ideologiczną konkurencję dla kapitalizmu, która to konkurencja aż do czasu likwidacji komunizmu podtrzymywała moralnie-poprawne zachowywanie się, zdrowie i rozkwit światowej demokracji), oraz czy zgadzasz się ze stanowiskiem filozofii totalizmu, że obecnie konieczne jest podjęcie bardzo drastycznych posunięć aby tę trudną sytuację szybko naprawić - jeden z istotnych przykładów jakich to posunięć jest opisany w punkcie #L4 strony 2030.htm, inny w punkcie #J2 strony free_energy_pl.htm, zaś jeszcze inny w punkcie #C6 strony telekinetyka.htm?
       (1g) Patrząc z naszej dzisiejszej perspektywy i przeżytych doświadczeń życiowych, co byś zmienił/ła lub udoskonalił/ła w sposobie na jaki w latach 1960-tych byliśmy edukowani, oraz w tym co po ukończeniu studiów stanowiło fokus naszego życia zawodowego - tak aby uniknąć przepaści ku jakiej zdąża nasza obecna cywilizacja? (Przykładowo, co byś zmienił/a wiedząc już o opisywanej w punkcie #A2.11 strony totalizm_pl.htm "zasadzie wzajemnego kompensowania złych następstw dwóch przeciwstawnych działań" - która między innymi pozwala aby zamiast jedynie wypaczać wiedzę, światopogląd i moralność absolwentów uczelni jednostronnym i monopolistycznym wykładaniem im ateistycznych teorii ewolucji i wielkiego bangu, absolwenci ci poznali także zalety przeciwstawnej do wielkiego bangu Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji?)
       (1h) "Czy" i "jak" nasze po-uczelniane życie zawodowe nam ujawniło, że monopolistyczne zapoznawanie studentów uczelni jedynie z ateistyczną teorią "wielkiego bangu" i jej następstwami, bez jednak udostępnienia konkurencyjnej wiedzy reprezentowanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, okazało się później wadą i przeszkodą życiową, a NIE zaletą?
       (1i) Czy studenci sprowokowani politycznie 1 maja 1968 roku, poczym usunięci z Politechniki Wrocławskiej, powinni być jakoś moralnie zrekompensowani przez dzisiejszą Polskę i naszą uczelnię, oraz co naszym zdaniem powinniśmy uczynić aby doprowadzić do urzeczywistnienia owej moralnej rekompensaty? (Patrz omówienia sprawy tamtej prowokacji politycznej i usunięcia owych studentów, jakie prezentują: punkt #F2 mojej strony o nazwie wroclaw.htm, oraz punkt #E5 ze strony absolwentów naszego roku o nazwie rok.htm.)
       (1j) Czy jako absolwent rocznika 1970 czujesz się współodpowiedzialny za spowodowanie jakiejś formy moralnego zadośćuczynienia (np. przyznania im honorowego tytułu "magister-inżynier") tym naszym byłym kolegom ze studiów, którzy po politycznej prowokacji z 1 maja 1968 roku zostali usunięci z uczelni - jeśli zaś "tak", to w jak w twojej opinii owo moralne zadośćuczynienie powinno wyglądać i jak twoim zdaniem powinniśmy zabiegać o jego zrealizowanie?
       (1k) Jak Politechnika Wrocławska się zmieniała i ewoluowała, od czasów podjęcia przez nas studiów, aż do dzisiaj, oraz czy ty osobiście wolałbyś/wolałabyś ukończyć tę uczelnię w 1970 roku, czy też w dzisiejszych czasach, oraz jak twoi rodzice przyjęliby finansowanie twoich studiów w dzisiejszych czasach?
       (1l) Czy kiedykolwiek w swym życiu widziałeś/łaś lub doświadczyłeś/łaś coś nadprzyrodzonego lub niewyjaśnionego (np. cudowne uzdrowienie, nieznane istoty, duchy, UFO, deszcz ryb spadających z nieba, itp.), a jeśli "tak", to jak to wyglądało i jak sobie tłumaczysz to zdarzenie? (Odnotuj, że autor tej strony doświadczył aż szeregu cudów opisanych m.in. w punkcie #F3 strony o nazwie wszewilki.htm. Wśród nich było też spektakularnie wyglądające (wręcz "teatralne"), krótkoterminowe nadprzyrodzone uzdrowienie kredowo-białym promieniem świetlnym - opisane w punkcie #E2 strony malbork.htm.)
       (1m) Czy zgadzasz się z osobistym doświadczeniem życiowym swego kolegi, dra inż. Jana Pająk, że Bóg zawsze tak kieruje edukacją każdej osoby, iż wszystko co jej potem w dorosłym życiu jest potrzebne, ma ona okazję się dowiedzieć (lub poznać) już w trakcie swej wcześniejszej edukacji - tyle, że zależy to od tej osoby, czy z tym się uważnie zapozna, czy też to zignoruje? (Faktyczne "zaprogramowanie z góry" przez Boga przebiegu całego naszego życia w tzw. "Omniplanie" wyjaśniają punkty #J5 i #J6 ze strony o nazwie petone_pl.htm - jedną z manifestacji tego już uprzedniego zaprogramowania przebiegu naszego życia jest np. zjawisko "deja vu".)
       (1n) Dr inż. Jan Pająk, czyli mój kolega ze studiów oraz jego Magnokraft i inne "światoburcze" idee - co o nich sądzę. (W tym wypadku interesowanie indukowałaby ciekawość i kontrowersyjność, jakie moja osoba wzbudza, a także próba dowiedzenia się przez oglądających, np. co dane osoby, czy co moi koledzy, powiedzą na ten temat.)
       (1o) Czy jestem przekonany/a, że ludzka technika dojrzała już do zbudowania Wehikułu Czasu wynalezionego i opisywanego przez mojego kolegę z roku, dra inż. Jana Pająk, a także czy nasza psychika dojrzała już do urzeczywistniana tym wehikułem zasady uzyskiwania tzw. "uwięzionej nieśmiertelności" polegającej na powtarzalnym cofaniu się w czasie do lat swej młodości po każdym dożyciu do wieku starczego? (Odpowiedzialna odpowiedź na to pytanie zapewne wymagałaby poznania co najmniej opisów działania "nawracalnego czasu softwarowego", w którym my ludzie się starzejemy, a którego pełne zaprezentowanie jest rozłożone na następujące trzy strony: "wstęp" do mojej strony dipolar_gravity_pl.htm, plus punkt #D3 z mojej strony o nazwie god_proof_pl.htm, plus punkt #J5 z mojej strony petone_pl.htm, a jeśli to NIE wystarczy, to także plus punkty i strony stamtąd linkowane.)
       (1p) Itd., itp.
       Oczywiście, powyższe to tylko przykłady nastawione głównie na "potrząśnięcie śpiącymi" i na podpowiedzenie "jak" idee filmów można sobie wstępnie formułować, a NIE nastawione na wskazanie gotowych idei i tematów jakimi filmujący powinni się zająć. Zresztą, znając życie, wiem że w urzeczywistnieniu sporej proporcji z nich zapewne nikt (poza mną) NIE zgodziłby się wziąść udziału aby NIE popsuć sobie reputacji i respektu władz oraz współziomków - dlatego są one jedynie przykładami ilustrującymi sprawę jaką w tym podpunkcie numer (1) poruszam, a NIE faktycznymi propozycjami dla możliwego filmu. W praktyce zaś temat i główną ideę filmu trzeba sobie dopiero wymyślić i dopracować - najlepiej zaś w tym celu użyć metody zwanej "burza mózgów" jaką nasze pokolenie często używało, zaś jaka do dzisiaj została już zarzucona. Ciekawi mnie, czy czytający zdołają wymyślić jakąś pozytywną, nadającą się do zrealizowania, realistyczną, nową i aprobowalną dla wszystkich ideę, oraz temat i tytuł dla "dobrego filmu", które gwarantowałyby wzbudzenie zainteresowania co najmniej widowni o liczbie "W" jednego miliona potencjalnych widzów - uzasadniając tym podjęcie pracochłonności wielomiesięcznego wykonywania takiego filmu.
       (2) Tytuł filmu. Tytuł jaki film otrzymuje jest ogromnie istotny. NIE wolno więc oszczędzać na czasie i na przeprowadzonych badaniach, aby tytuł ten dobrać właściwie i wyeksponować poprawnie na wiodącej planszy filmu. Wszakże nawet najlepsze filmy, którym jednak NIE nadano właściwego tytułu, albo tytuł których jest wyeksponowany niewłaściwie (np. we więcej niż jednej linii, zbyt małymi lub rozpraszającymi uwagę dziwacznymi literami, itp.), NIE uzyskają uznania na jakie zasługują. Przy wypracowaniu tytułu trzeba zwracać uwagę na następujące sprawy:
       (2a) Powinien on być maksymalnie krótki. Przykładowo, na planszy początka i reklamy danego filmu jego tytuł powinien się mieścić w jednej linii - co pozwoli objąć go jednym rzutem oka. Tytuły jakie na owej planszy poda się w dwóch lub kilku liniach, już same sobą zniechęcają potencjalnego oglądającego.
       (2b) Powinien dawać do zrozumienia ową główną ideę jaka w filmie tym będzie zaprezentowana. Stąd ideę tę powinien on nazywać po imieniu - np. patrz tytuł "Zagłada ludzkości 2030", albo też przekazywać w jakiś symboliczny sposób - np. użyciem słowa, nazwy, czy nazwiska, które w pamięci większości ludzi wiąże się z określoną ideą, jaką dany film sobą prezentuje - np. patrz film fabularny o tytule "Prometheus". Bardzo częstym błędem np. dzisiejszych twórców reportaży lub wywiadów jest, że tytułem swego filmu opisują okazję z jakiej dany film został nakręcony (np. wywiad, wesele, zjazd, itp.), zamiast opisywać nim główną ideę jaką film ten raportuje. Warto więc o tym pamiętać, jeśli ma się wpływ na wybór tytułu dla filmu (aczkolwiek wielu dzisiejszych twórców kręcących dany film uważa, że wiedzą oni lepiej od klienta dla którego film ten tworzą, jaki tytuł powinni mu nadać). Tu warto też dodać, że coraz więcej twórczych nowicjuszów z Polski, dla szybszego wspięcia się w górę, jako takie przyciągające uwagę publiczności tytuły dla swych filmów, muzyki, czy opracowań, używa nazwy związane z moją osobą - które już obecnie symboliczne w pamięci wielu Polaków kojarzą się z określonymi ideami jakie pobudzają ciekawość i chęć ich poznania (niestety, które zawzięcie nadal są sabotażowane przez wyszukiwarki internetowe) - jako przykład wykorzystywania nazw związanych z moją osobą prześledź użycie nazwy "Magnokraft", czy użycie mojego nazwiska i tytułów "Dr inż. Jan Pająk". To między innymi w powodu doczepiania do mojej twórczości takiego wysoce zniechęcającego "bublowatego balastu", kiedy czytelnik szuka w internecie linków do opisów czegokolwiek co ja stworzyłem, wówczas jeśli jest w stanie NIE powinien tego szukać poprzez internetowe wyszukiwarki (które zamiast rzeczowych publikacji wskażą mu głównie taki właśnie "balast"), a szukać w źródłach i miejscach które ja polecam - np. z pomocą mojej strony o nazwie skorowidz.htm, czy moich stron o nazwach djp.htm, menu2_pl.htm i faq_pl.htm, albo w linkach na końcu najnowszych wpisów z moich blogów, albo w linkach z moich stron internetowych czy blogów.
       (2c) Tytuł powinien też być pisany wyraźnymi (aczkolwiek NIE narzucającymi się) trzcionkami, jakie wyraźnie odcinają się od reszty pilotującej planszy ogłoszeniowej, jednak NIE rozpraszają ani absorbują uwagi czytającego - odwracając tym jego zainteresowanie od pojęcia treści filmu i stąd podświadomie zniechęcając go do oglądnięcia.
       (3) Pracochłonność wykonania dobrego filmu. (Anglicy mają przysłowie, "jeśli coś warte jest wykonania, jest to też warte aby wykonać to dobrze"). Każdy około 30-minutowy film (NIE mylić tu "filmu" z "wywiadem wideowanym") w jakiego wykonywaniu ja uczestniczyłem, wymagał co najmniej pół roku nieustającej pracy dwóch osób (np. mojej i Pana Dominika Myrcik), a na końcu dodatkowo i pracy zawodowego lektora - który czytał starannie przygotowany tekst pisany narracji danego filmu). Posądzam zaś, że z uwagi na dodatkowe trudności jakie wystąpiłyby przy nakręcaniu filmu z udziałem wielu osób NIE nawykłych do stawania przed kamerą (np. absolwentow mojego roku studiów), jego wykonanie wymagałoby co najmniej cały rok pracy dla co najmniej trzech osób, plus narratora. Aby więc zainwestować taki ogrom pracy w film, trzeba mieć ku temu bardzo istotne motywacje, oraz mieć coś ważnego do powiedzenia danym filmem.
       Z moich dotychczasowych praktycznych doświadczeń "filmowca-amatora" (tj. osoby, której codzienne zajęcia są odmienne od filmowania, zaś sprawami filmu może zająć się jedynie w wolnym czasie) wynika przybliżony wzór jaki ujawnia około ilu miesięcy "C" zajmie sporządzanie "dobrego filmu", w którym zaprezentowane będzie "B" bohaterów lub "B" głównych idei i w którego treść będą włączone wypowiedzi "L" ludzi, oraz który jest przygotowywany przez "T" twórców. Wzór ten ma postać C=6(B+L)/T [miesięcy]. Przykładowo, w filmie "Zagłada ludzkości 2030" prezentowana jest jedna idea (tj. "zagłada") czyli dla niego B=1, cały jego komentarz jest czytany przez L=1 narratora, zaś nad przygotowaniem owego filmu pracowało T=2 twórców (tj. ja, oraz nadzwyczajnie utalentowany Pan Dominik Myrcik). Stąd dla tego filmu C = 6(1+1)/2 = 6 miesięcy. Natomiast gdyby w przykładowym filmie raportującym nadchodzący w 2020 roku "złoty" zjazd absolwentów WM-PWr zaprezentować B=1 główną ideę (np. którąś z idei omówionych w podpunkcie (1) powyżej), zaś dla jej wyczerpującego przedstawienia gdyby do filmu włączyć wywiady L=30 osób, podczas gdy przy wytworzeniu tego filmu pomagałyby wszystkie owe T=30 osoby, wówczas przygotowanie takiego filmu zabrałoby około C = 6(1+30)/30 = 6 miesięcy. Z kolei gdyby np. 15 osób z owych trzydziestu też pokazało się w filmie, jednak NIE wywiązało się z przynależnej im proporcji pracy (co ja posądzam, iż w rzeczywistym działaniu dużej grupy może mieć miejsce), wtedy przygotowanie takiego filmu zajęłoby około C = 6(1+30)/15 = 12 miesięcy (czyli cały rok). Natomiast gdyby taki sam film wykonywała zaledwie T=1 osoba, wówczas byłby on gotowy po około C = 6(1+30)/1 = 186 miesiącach (tj. po 15 i pół latach) co praktycznie oznacza, że nigdy NIE byłby ukończony - bowiem ludzka niecierpliwość spowodowałaby zarzucenie jego pełnego wykonania.
       (4) Napisanie scenariusza. Ta część pracy nad "dobrym filmem" jest wyjątkowo istotna. Wymaga też prawdziwego talentu i ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi osobami realizującymi film. Istnieje też bardzo mało ludzi zdolnych do przygotowania "dobrego scenariusza". Wszakże leży on na pograniczu nauki i sztuki. Nawet więc NIE będę tu próbował wyjaśniać jak go przygotować.
       (5) Problem komunikacji na odległość. Nawet podczas wspólnego wykonywania filmów do YouTube z nadzwyczajnie utalentowanym Panem Dominikiem Myrcik, ciągle doświadczałem jak pracochłonna, konsumująca czas, oraz mało efektywna jest owa absolutnie niezbędna wzajemna komunikacja, nawet tylko emailowa, jeśli chociaż jeden z wykonawców mieszka z dala od miejsca praktycznej realizacji filmu. Wniosek jaki z tego wynika, to że zawsze trzeba starać się mieszkać możliwie blisko miejsca gdzie film się wykonuje. Ja zaś na stałe mieszkam w NZ. Do pracochłonności wykonania dowolnego filmu, przy takim miejscu mojego zamieszkania dodaje się więc pracochłonność i trud nieustannego komunikowania się na odległość z osobami, które realizują dany film. Wszakże przemyślenie i napisanie zaledwie jednego istotnego emaila, w wielu przypadkach zajmuje mi cały wolny czas z co najmniej jednego dnia. A podczas przygotowywania filmu, który realizowany jest poza NZ, napisać trzeba dziesiątki emailów, czasami nawet o długości podobnej do treści niniejszego punktu - wszakże każda sprawa wymaga wówczas ścisłej kooperacji a stąd i nieustannego wzajemnego komunikowania się. Dlatego gdybym realizował przykładowy film o "złotym" zjeździe absolwentów 1970-roku, dla którego konieczne byłoby sfilmowanie wywiadów z powiedzmy 30-ma moimi kolegami ze studiów, wówczas na czas produkcji tego filmu wszystkie główne osoby film ten realizujące NIE powinny mieszkać poza granicami kraju w jakim film ten byłby wykonywany, czyli powinny mieszkać w Polsce. A pamiętać trzeba z uprzednich wyliczeń, że taki film wykonywałoby się przez okres co najmniej około pół roku. Kogo więc byłoby stać wówczas np. na pokrycie kosztów hoteli?
       (6) Wybór miejsca gdzie, oraz czasu kiedy, nastąpi filmowanie. Przykładowo, gdyby wykonywać film ze "złotego" zjazdu absolwentów 1970 roku, zjazd taki zwykle trawa co najwyżej 3 dni. Typowo też organizowany on jest zbyt wcześnie aby panowała już pogoda wystarczająco znośna do filmowania (to dlatego dla potrzeb filmowania w plenerze, data zjazdu powinna być przeniesiona na około środek lipca). Wszakże jeśli można tego uniknąć, film NIE powinien być kręcony "pod dachem" (chyba że ma się wyspecjalizowane w takim kręceniu studio do dyspozycji) bowiem wymaga to specjalnego (drogiego) sprzętu i typowo źle potem wygląda - np. obraz jest ciemny, niedoświetlony, kolory wyglądają blado i chorobliwe, występujących w filmie ludzi trzeba podkolorować makijażem, itp.). Typowo też aby nagrać zaledwie jedną minutę "dobrego filmu" potrzebne jest około dwóch godzin przygotowań i kręcenia - w sumie więc, gdyby operator kamery i reżyser pracowali np. po 8 godzin na dzień (co dla nich byłoby ogromnie wyczerpujące), wówczas podczas 3-dniowego zjazdu zdołaliby nakręcić około 12 minut filmu dobrej jakości.
       (7) Konieczność bezlitosnego odrzucania ujęć NIE nadających się do pokazania. NIE każda osoba jest fotogeniczna - to dlatego filmy kinowe są nakręcane przez szczególnie piękne kobiety i wyjątkowo przystojnych mężczyzn. Jeśli więc chce się nakręcić "dobry film", w którym zamiast jednej idei pokaże się wielu bohaterów (np. dla którego bohaterami byłoby owych około B=30 uczestników zjazdu absolwentów), oraz który będzie przygotowywany do oglądania przez wielu ludzi, wówczas ujęcia owych niefotogenicznych osób, lub osób zachowujących się jak NIE powinni, albo mówiących to co NIE powinno być powiedziane (np. przeklinających), NIE powinny być włączane do filmu - chyba, że na filmie mówią one o czymś na tyle ważnym, iż absorbuje to całą uwagę oglądającego, tak że widz NIE ma już czasu ani wielozadaniowej uwagi aby odnotować ich wygląd. To zaś oznacza, że po nakręceniu z udziałem np. 30 przypadkowych osób filmu jaki NIE posiada istotnej idei przewodniej absorbującej oglądającego, w końcowym filmie możnaby umieścić zaledwie około troje z nich. Taka zaś sytuacja powodowałaby, że ci co byli filmowani, ale NIE zostaliby włączeni, czuliby się pokrzywdzeni i oszukani. Zamiast więc uczynić bliższymi sobie wszystkich biorących udział w filmowaniu, uczyniłoby to wielu z nich obrażonymi i odczuwającymi żal. Dlatego jest ogromnie istotne, aby to idea, a NIE wygląd osób czy słowa prezentujących tę ideę, dominowała dany film. Wszakże w filmie o idei absorbującej oglądającego, NIE ma znaczenia kto i jak ideę tę prezentuje. To idea bowiem, a nie prezentująca ją osoba, absorbuje całą uwagę oglądających. Tyle tylko, że taką absorbującą widza ideę trzeba wymyślić zanim rozpocznie się kręcenie filmu, poczym systematycznie ją realizować.
       (8) Fachowość. Wszystko co składa się na "dobry film" wymaga fachowości i dobrego sprzętu. Nawet taka zdawałoby się "głupia" sprawa jak zeskanowanie i wysłanie zdjęcia, wymaga sporej wiedzy o tym co się czyni. Wszakże zdjęcia użyte w filmie powinny mieć rozdzielczość co najmniej 600 dpi (dots per inch), a typowo nawet 1200 dpi, oraz NIE mogą być "kompresowane". Bez zaś tej wiedzy wychodzą buble, jakie NIE nadają się do publicznego pokazania. Kiedy więc planuje się kto będzie operował filmującą kamerę, czy przygotowywał scenariusz, trzeba opierać się na wiedzy o uprzednim dorobku danej osoby, a NIE np. na informacji iż "pracuje on w telewizji", czy na rekomendacji jego matki. Szczerze mówiąc, to praca w dzisiejszej telewizji moim zdaniem uczy ichnich fachowców "jak NIE należy filmować", zamiast uczenia "co" i "jak" pownno się poprawnie czynić. Szczególnie też odradzam zatrudniania do przygotowania podkładów muzycznych dzisiejszych (młodych) ekspertów od muzyki. NIE tylko bowiem, że mają oni powypaczany smak muzyczny, ale dodatkowo cały czas mają słuchawki w (lub na) uszach. W rezultacie ich słuch jest już zdegenerowany. Kiedy więc np. przygotują podkład muzyczny, typowo podkład ten będzie zbyt głośny i dla normalnych ludzi zagłuszy on to co najważniejszego w danym filmie powinni usłyszeć. Ja oczywiście znam osoby, które ze mną już współpracują i które mają też wymaganą wiedzę, sprzęt i wyczucie proporcji. Problem jednak polega na tym, że nowy film musi mieć naprawdę doskonałą ideę przewodnią aby nakłonić ich do współpracy przy jego nakręcaniu. Wszakże ich czas i wiedza są zbyt cenne aby je tracili na udział w kręceniu "tuzinkowego" filmu, dla jakiego potencjalna widownia "W" wynosi kilkadziesiąt osób.
       (9) Czas. Ja sam ostatnio jestem ogromnie zapracowany. Szczerze mówiąc, to tylko dokończenie spraw nad jakimi obecnie pracuję zajmnie mi co najmniej cały następny rok czasu. Przez najbliższy rok NIE bardzo mam więc czas na podjęcie jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań ani pracy.
       (10) Reklama gotowego filmu. Samo wykonanie "dobrego filmu" wcale NIE gwarantuje, iż znajdzie on wielu oglądających. Aby bowiem ludzie go oglądali muszą wiedzieć o jego istnieniu, o fakcie iż prezentuje on to co ich osobiście interesuje, oraz muszą być w stanie łatwo go znaleźć i uruchomić. W tym celu potrzebna jest więc reklama filmu i liczne linki do niego. Niestety, w dzisiejszych czasach za wszystko trzeba płacić. Aby więc zareklamować darmowy (amatorski) film jaki przygotowaliśmy, trzeba albo zapłacić za jego reklamowanie (co np. w moim przypadku kłóci się z zasadami moralnymi filozofii totalizmu w jakie głęboko wierzę, np. z zasadą, iż prawda, wiedza, powietrze, woda, energia, chleb razowy i miejsce do pracy powinny być dostępne bez opłat - aczkolwiek ludzie uzyskujący je za darmo musieliby spełniać określone wymogi moralne), albo też trzeba jakoś reklamować go osobiście - np. na swoich stronach internetowych, blogach, itp. - co ja staram się czynić. Niestety, takie osobiste reklamowanie jest bardzo nieefektywne, stąd typowo NIE powoduje ono szybkiego narastania liczby oglądających. Za to w przeciwieństwie do odpłatnego reklamowania - które działa tylko kiedy się za nie płaci, takie osobiste reklamowanie dostarcza dopływu trwałego i jednostajnego strumienia oglądających przez praktycznie cały czas dostępności filmu. (Tak "a propos" reklamy, to wszystkie darmowe filmy z moim udziałem dostępne są ze strony o nazwie djp.htm.)
* * *
       Wszystkie powyższe podpunkty (a także sporo innych jakich tu NIE omawiam) to faktycznie "problemy" jakie oczekują znalezienia rozwiązania zanim podejmie się realizację dowolnego "dobrego filmu". Jeśli zaś sytuacja NIE pozwala na ich rozwiązanie, wówczas zamiast produkowania "dobrego filmu", raczej trzeba zadowolić się zwykłym udokomentowaniem tego co potrzeba, przez kogokolwiek kto posiada komórkę, elektroniczny aparat fotograficzny z opcją filmowania, lub kamerę wideo. W moim zaś osobistym przypadku, najkrytyczniejszym problemem, wymogiem i warunkiem choćby tylko rozpoczęcia jakichkolwiek realistycznych rozważań podjęcia się przygotowania "dobrego filmu" z okazji omawianego powyżej "złotego" zjazdu absolwentów w roku 2020, jest możliwość mojego czasowego zamieszkania w Polsce przez okres około 1 roku. Dopiero po rozwiązaniu tego problemu możnaby przystąpić do szukania rozwiązań dla pozostałych problemów wskazywanych w powyższych podpunktach.
       Chociaż dzisiejszych ludzi mógłby zastraszyć sam fakt istnienia powyższych problemów i wymóg ich uprzedniego rozwiązania zanim ja zgodziłbym się podjąć wykonywania jakiegokolwiek "dobrego filmu", nasza generacja absolwentów rocznika 1970 jest nawykła do problemów i do ich rozwiązywania. Z praktyki życiowej także wiemy, iż "Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami". Wszakże pomimo piętrzących się przeszkód, Bóg często czyni cuda i wyjątki. Przykładowo, w przypadku omawianego tu filmu takim cudem mogłaby być oferta z jakiejś uczelni w Polsce, iż zaprosi mnie na półroczną, lub całoroczną, płatną wizytę np. w charakterze tzw. "Visiting Professor", albo jako "Profesor inicjujący nową tematykę wykładów" (np. inicjujący na owej uczelni wykładanie Konceptu Dipolarnej Grawitacji albo filozofii totalizmu). Korzystając bowiem wówczas z zakwaterowania, sprzętu i wynagrodzenia, jakie w takim przypadku wizytującym lub inicjującym nowe wykłady profesorom się oferuje, w swym czasie wolnym mógłbym się też zająć przygotowaniem omawianego tu "dobrego filmu" - spore koszta wykonania którego, a także koszta podróży, hoteli i transportu wynikające z wykonywania nagrań poszczególnych osób występujących w filmie, mógłbym wówczas pokryć z wynagrodzenia owej profesury, odciążając inne osoby od pokrywania tych kosztów. Wiem wszakże wiele na wiele tematów - dla każdej więc uczelni mógłbym sporo wnieść, nawet choćby tylko filmując przy okazji swego pobytu także profil dydaktyczny lub naukowy danej uczelni. Oczywiście, to jest tylko przykład jednego z wielu możliwych cudów, jakie dostarczyłoby rozwiązania dla kluczowego problemu omawianego tu filmu. Bóg zna bowiem wiele sposobów, na jakie urzeczywistnienie idei takiego filmu dałoby się uzyskać. Być więc może, że wspólnie powinniśmy się pomodlić, aby rozwiązanie to jakimś cudem się znalazło.
       Oczywiście, dzisiejszy brak znanego rozwiązania tego problemu wcale NIE oznacza, że przypadkowo NIE pojawi się ono w przyszłości. Dlatego zachęcam, aby w chwilach kiedy ktoś ma czas i okazję, spróbował rozwiązać kolejny z najistotniejszych powyższych problemów, tj. wymyślić ideę i tytuł filmu (dla punktów (1) i (2) powyżej) - w jakiego oglądnięciu zainteresowanych byłoby owe co najmniej W=1 milion Polaków - czyli co najmniej jeden na każdych statystycznych 35 ludzi jakich ten ktoś zna. Jeśli zaś taki tytuł i ideę uda się znaleźć, wówczas być może Bóg dopomoże nam rowiązać też i pozostałe z powyższych problemów.
       P.S. (Dodany 2019/9/25): Jak empirycznie udowodnił to nam film "Zagłada ludzkości 2030" (dostępny pod adresem: youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), amatorzy też są w stanie wykonać "dobry film". Wszakże wykonanie i udostępnienie w YouTube tego jednego dobrze zaprojektowanego i wykonanego filmu potrafiło "obudzić" i zainspirować do obrony licznych ludzi, których uprzednio NIE były w stanie nakłonić do takiego działania rozliczne ostrzeżenia, prognozy i scenariusze zagłady od dziesiątków już lat publikowane na moich stronach internetowych i monografiach. Dobry film gratisowo upowszechniany w YouTube okazał się więc być tym podrywającym do działania impulsem jakiego mocy inspirującej NIE potrafi dorównać żadne źródło pisane. Po zdaniu sobie z tego sprawy, w dniu 2019/9/25 opublikowałem w internecie krótkie opracowanie [18] upowszechniane za pośrednictwem strony o nazwie "tekst_18.htm" i np. adresie http://pajak.org.nz/tekst_18.htm - w którym zawarłem aż cały szereg skryptów (scenariuszy) do projektów dalszych pobudzająch do działania filmów, jakie mam nadzieję zrealizować z pomocą osób jakie w tym celu zaochotniczą. Jeśli więc ktoś czytający tamto opracowanie [18] czuje iż mógłby dołożyć osobisty wkład w tworzenie któregoś z owych filmów, wówczas w opracowaniu [18] powinien przeglądnąć projekty ich scenariuszy oraz poznać podane tam informacje opisujące jak ktoś może włączyć się do ich realizowania. Następnie, jeśli czuje się kompetentny w opisanych tam umiejętnościach, dał mi o tym znać emailem na adres przytoczony w [18].


Część #G (oraz następne części): Dalsze opisy tej strony do zredagowania w terminie późniejszym:

      

#G1. Następny temat:

       (Dalsza część tej strony nadal czeka na zredagowanie. Prosze zaglądnąć tu za jakiś czas.)


Część #J: Na zakończenie:

      

#J1. Obecnie dzieje się coś bardzo dziwnego z naszą cywilizacją:

       Jak poprzednie opisy to zilustrowały, obecnie z naszą cywilizacją dzieje się coś bardzo dziwnego. Na przykład, istnieją już i działają urządzenia techniczne, które rozwiązały już praktycznie wszelkie problemy naszej cywilizacji - włącznie z problemem pozbawionego zanieczyszczeń generowania energii (którą baterie telekinetyczne generują za darmo poprzez spontaniczne absorbowanie ciepła ze swego otoczenia), problem eksploracji przestrzeni kosmicznej (który został rozwiązany przez statek międzygwiezdny nazywany Magnokraftem używający napędu magnetycznego jaki pozwala mu osiągnąć prędkości przyświetlne), problem fal elektromagnetycznych jakie zabijają nasze pszczoły i wywołują nowotwory (który rozwiązuje urządzenie nazywane telepatyzerem poprzez używanie fal telepatycznych zamiast fal radiowych) itd., itp. Od 2007 roku jest również publikowany formalny dowód naukowy, jaki wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że Bóg istnieje. Niestety, ani publikatory, ani decydenci naszej oficjalnej nauki, ani politycy i rządy, NIE są zainteresowane aby wszystko to zaakceptować. Tak więc nasza cywilizacja, jak pociąg sterowany przez zaślepionych ludzi, pędzi prosto w kierunku przepaści i samo-zniszczenia. Omawiany tutaj film doskonale ilustruje tę wysoce zaskakującą sytuację.


#J2. O autorze, dr inż. Janie Pająk:

      

Fot. #J1

Fot. #J1. Ja, czyli dr inż. Jan Pająk - zaś w latach 1992 do 1998 i w 2007 roku: Prof. dr inż. Jan Pająk.
       Na powyższej mojej ulubionej fotografii jestem utrwalony na tle pięknego nowozelandzkiego krajobrazu w wieku 40 lat - tj. kiedy to nadal posiadałem jeszcze niemal wszystkie włosy. Z kolei mój obecny wygląd dobrze oddaje fotografia paszportowa z rysunków #A1, #B1 i #B2 tej strony, a także wideo z wywiadów (w języku polskim) prowadzonych za pośrednictwem "Skype", linków do jakich dostarcza punkt #A4 i "część #E" tej strony. Natomiast fotografie ilustrujące jak mój wygląd zmieniał się w przeciągu 70 lat aż w całym szeregu odmiennych okresów mojego dotychczasowego życia, pokazałem na "Fot. #1" ze strony pajak_jan.htm.
       Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem z obronionym tytułem doktora nauk technicznych. Jednak w ramach ostatniej pracy zawodowej jaką posiadałem aż do 2005 roku i krótkotrwale kontynuowałem w 2007 roku, zawodowo wykładałem informatykę i nauki komputerowe. Specjalizowałem się tam m.in. w nauczaniu inżynierii softwarowej (Software Engineering), technologii stron internetowych oraz w przetwarzaniu informacji (używając technologię internetową). Jednak moje badania hobbystyczne, realizowane do dzisiaj w moim prywatnym czasie i na mój własny koszt, między innymi, obejmują także rozwój nowej, moralnej, pokojowej, konstruktywnej, oraz budującej filozofii totalizmu jaka oparta została na działaniu pola moralnego, energii moralnej, praw moralnych, oraz karmy, a także jaka formalnie dowiodła istnienia Boga.
       Po bardziej szczegółowe opisy mojego życia, pracy, badań, oraz dorobku naukowego, warto zaglądnąć do stron internetowych o mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk), lub świeckie i naukowe zrozumienie Boga, wyszczególnionych w "Menu 1" i "Menu 2", a także do stron polecanych w punkcie #B1 niniejszej strony. Można też przeczytać podrozdział W4 z tomu 17 najnowszej monografii [1/5], lub podrozdział A4 z tomu 1 nieco starszej monografii [1/4], których darmowe egzemplarze daje się załadować za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.


#J3. Skorowidz z linkami do innych pokrewnych stron które również posiadają związek z omawianymi tu tematami:

       Istnieje cały szereg odmiennych stron internetowych, które - podobnie jak niniejsza, wyjaśniają sobą najróżniejsze szczegółowe zagadnienia objęte treścią Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne strony można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, jaki pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#J4. Proponuję okresowo powracać na niniejszą stronę w celu sprawdzenia dalszych postępów w badaniach i rozwoju filozofii totalizmu:

       Dokładna znajomość totalizmu zaprezentowanego m.in. na tej stronie, jest ogromnie istotna dla naszego życia. Wszakże od tego jak dobrze poznamy tą filozofię zależało będzie jak moralne, a więc również szczęśliwe i spełnione, będzie nasze życie. To jest powodem dla jakiego stworzyłem niniejszą stronę streszczającą moralną filozofię totalizmu. Jednak osiąganie postępu naszej wiedzy o totaliźmie nakłada wymóg abym nieprzerwanie prowadził badania na ten temat. Dlatego, nawet w chwili obecnej przeprowadzam różne eksperymenty nacelowane na ustalenie kolejnego z aspektów działania praw moralnych, karmy, itp. Wyniki tych dalszych badań zamierzam też publikować w miarę jak staną się one dostępne. Dlatego przygotowywanie niniejszej strony nie może być uważane za już całkowicie zakończone, a musi być kontynuowane w sposób nieprzerwany. W przyszłości strona ta będzie okresowo udoskonalana i upraszczana, w miarę jak nowe informacje na ten temat staną się dostępne i zostaną przeze mnie zweryfikowane. Zapraszam więc do jej ponownego odwiedzenia za jakiś czas, aby wówczas sprawdzić, co nowego w sprawie totalizmu, praw moralnych, pola moralnego, karmy, itp., już stało się nam wiadome.


#J5. Blogi totalizmu:

       Warto także okresowo sprawdzać "blogi totalizmu", niektóre z jakich pozakładane były w kwietniu 2005 roku, tj. w czasach kiedy filozofia totalizmu i jej internetowe listy dyskusyjne poddane zostały dobrze zorganizowanym atakom, prześladowaniom, wyszydzaniu i rodzajowi zbiorowej histerii prześladowczej, poczym wszystkie one były sabotażowane i deletowane. Musiałem więc pozastępować je blogami. Z ośmiu tamtych blogów totalizmu, pierwsze z których oryginalnie były pozakładane w 2005 roku, do dzisiaj przetrwał zaledwie jeden - pozostałe z powodu prześladowczej histerii tłumu i niewybrednych ataków jakim wówczas były traktowane zostały wydeletowane przez osoby zarządzające domenami je hostującymi. Oto adresy trzech blogów totalizmu jakie dziś są dostępne:
totalizm.wordpress.com (wpisy od #89 - tj. od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 - tj. od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz (wpisy od #293 - tj. od 2018/3/16)
Do dzisiaj też oferują one do poczytania sporo historycznych wpisów jakie opublikowałem na blogach totalizmu - tyle że, niestety, dostęp do nich jest często, uparcie i na różne sposoby sabotażowany przez jakąś potężną i wrogą mojemu totalizmowi moc (o czym niemal każdy może się przekonać jeśli postanowi systematycznie je przeglądać). Te zaś wpisy, których NIE ma w do dzisiaj istniejących blogach totalizmu, a także wpisy do których dostęp blokuje owa wroga moc, można przeglądnąć z mojej publikacji [13] o tytule "Wpisy do blogów totalizmu" - dostępnej poprzez stronę o nazwie tekst_13.htm (kliknij tu aby ją przeglądnąć). (Odnotuj przy tym, że wszystkie blogi totalizmu oraz publikacja [13] są lustrzanymi kopiami o takiej samej treści wpisów, oraz że publiczne dyskusje na zaprezentowane na nich tematy NIE są prowadzone na nich, a na googlowskich grupach dyskusyjnych.) Rekomenduję więc aby do nich czasami zaglądać. Wszakże na blogach totalizmu typowo powtarzam każdy nowy temat jakiego badanie narzędziami nowej "totaliztycznej nauki" właśnie zakończyłem. Ponadto wiele spraw omawianych na tej stronie naświetlane jest tam i omówione z dodatkowymi komentarzami oraz informacjami spisywanymi w miarę jak nowe zdarzenia stopniowo rozwijają się przed naszymi oczami. Najnowsze wpisy do tych blogów zawsze podają też linki do najnowszo-aktualizowanych witryn totalizmu - wszakże te witryny do dzisiaj, niestety, przez jakieś mroczne moce obawiające się prawdy, nadal poddawane są prześladowaniom, ostrej cenzurze i częstemu deletowaniu.
       Dwa z powyższych blogów totalizmu założyłem w 2018 roku. One też publikują moje kolejne wpisy, tyle że począwszy dopiero od wpisu numer #293. Te dwa najnowsze blogi totalizmu mają adresy: kodig.blogi.pl oraz drjanpajak.blogspot.co.nz. To brakujące w nich wpisy, począwszy od 2018/10/30 dostępne są w internecie w treści owej elektronicznej publikacji [13] o tytule "Wpisy do blogów totalizmu", jaką można sobie przeglądnąć lub załadować za pośrednictwem strony o nazwie tekst_13.htm (kliknij tu aby ją przeglądnąć). W swych 8 tomach zredagowanych jak elektroniczne książki pisane bezpiecznym (bo odpornym na wirusy) i wygodnym formatem PDF oraz pozaopatrywane w "spisy treści" (z numerami, tytułami i datami opublikowania kolejnych wpisów do blogów totalizmu), publikacja [13] oferuje do przestudiowania wszystkie wpisy z blogów totalizmu, jakie dotychczas były opublikowane - włącznie z często też publikowanymi angielskojęzycznymi wersjami polskojęzycznych wpisów. Ponadto tekst owej [13] ma dwie wersje, mianowicie (1) o "dużym druku" (20 pt) - ułatwiającym czytanie przez osoby o słabym wzroku (np. starsze wiekiem), oraz (2) o "typowym druku" (12 pt) - przeznaczonym do czytania przez osoby o nadal ostrym wzroku.


#J6. Internetowe dyskusje nad tematami poruszanymi na niniejszej stronie:

       Uwaga czytelnicy pragnący przedyskutować publicznie dowolny z tematów poruszonych na tej stronie, lub na innych stronach totalizmu! Tematy te są dyskutowane publicznie na całym szeregu wątków z googlowskich grup dyskusyjnych. Tematyka i adresy owych wątków są wylistowane w punkcie #E2 z totaliztycznej strony internetowej o nazwie faq_pl.htm.
       Jeśli więc i Ty czytelniku posiadasz jakąś konstruktywną uwagę na któryś z tematów jakie ja prezentuję na tej stronie lub dyskutuję w internecie, wówczas gorąco bym Cię zachęcał abyś zabrał głos w owej dyskusji i też wyraził swoją opinię publicznie. Wszakże taka publiczna dyskusja, szczególnie o pozytywnym i konstruktywnym charakterze, jest jednym ze sposobów podnoszenia świadomości społeczeństwa i zwracania uwagi ludzi na wagę poruszanych tu tematów.
       Powinienem tutaj też dodać, że od początka swych prac nad totalizmem i nad innymi tematami z totalizmem związanymi, każdy nowy temat nad jakim pracuję staram się wystawiać pod publiczną dyskusję. Liczę bowiem na uzyskanie opinii zwrotnych. Ponieważ jednak oficjalna nauka oraz większość naukowców odwróciła się tyłem do tego co ja badam, z braku naukowych kanałów dla uzyskiwania owych opinii zwrotnych jestem zmuszony tematy te dyskutować w Internecie. Wprowadza to jednak poważne niedogodności. Przykładowo, z dziwnych powodów - które ja też staram się badać, te internetowe dyskusje przekształciły się stopniowo w rodzaje meczów słownych których uczestnicy nawzajem prześcigają się w obrzucaniu błotem i w opluwaniu każdej konstruktywnej idei. To szokujące zjawisko przeklinania i opluwania zamiast dyskutowania, jest już tak szeroko upowszechnione, że jest ono nawet omawiane w gazetach - np. patrz artykuł "Excuse me, could we please be a bit more polite" (tj. "Wybaczcie, ale czy nie moglibyśmy być odrobinę grzeczniejsi"), ze strony B3 nowozelandzkiej gazety Weekend Herald, wydanie datowane w sobotę (Saturday), January 3, 2009. Na przekór pogłębiania się tej "kultury" wyzwisk, z braku innych kanałów dla uzyskiwania opinii zwrotnych o tematyce którą badam, od jakiegoś już czasu staram się wystawiać każdy swój temat pod taką dyskusję. Wszakże pomiędzy wyzwiskami i atakami pod moim adresem, czasami pojawiają się i pojedyńcze rozsądne głosy dyskusyjne które konstruktywnie wnoszą nową jakość do danego tematu. Dlatego warto jednak przeglądać owe dyskusje, poszukując w nich tych racjonalnych i konstruktywnych uwag.


#J7. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm). Odnotuj jednak, że z powodu chronicznego braku czasu, typowo NIE odpowiadam na otrzymane emaile i inną korespondencję.
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Autor zaś tej strony był profesorem aż na 4 odmiennych uniwersytetach, przez okres około 7 lat. Mianowicie, na trzech z tych uniwersytetów, w okresie od 1 września 1992 roku aż do 31 października 1998 roku, autor pracował jako odpowiednik polskiego "profesora nadzwyczajnego" - czyli zachodniego tzw. "Associate Professor" (z angielskiej uczelnianej hierarchii naukowej). Z kolei na jednej uczelni, w okresie od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, autor pracował na stanowisku odpowiadającym pełnemu polskiemu "profesorowi zwyczajnemu", tj. na tzw. (Full) "Professor". Tak się też składało, że tamto zatrudnienie na stanowisku "Professor" było też ostatnim miejscem zatrudnienia jego życia zawodowego. Autor odszedł więc na emeryturę jako "były profesor".
       Po odlocie z Polski w 1982 roku, autor nieustannie ponawiał wysiłki i inicjatywy aby móc powrócić do kraju i aby jego wiedza i doświadczenie mogły też służyć ojczyźnie w której się urodził. Wszakże wiedział doskonale, że skoro poza granicami kraju zdołał przełamać przeszkody językowe, uprzedzenia jakie często mają tam wobec Polaków, wymogi odmiennych metod nauczania, różnice kulturowe, itp., osiągając tam pozycję pełnego profesora, wówczas z całą pewnością miał też wiele do zaoferowania uczelniom w swojej własnej ojczyźnie. Niestety, wszystkie te inicjatywy i wysiłki autora były niweczone przez najróżniejszych rodaków którzy najwyraźniej zadedykowali swoje życie służeniu zjawisku jakie w punkcie #G1 strony eco_cars_pl.htm opisywane jest pod nazwą "przekleństwo wynalazców". Najbliższe sukcesu były dwie z takich inicjatyw autora tej strony. Pierwsza z nich miała miejsce w 1986 roku, tj. zaraz po opublikowaniu w Nowej Zelandii monografii naukowej [1] "Teoria Magnokraftu - monografia o dyskoidalnym statku kosmicznym napędzanym pulsującym polem magnetycznym" (wydanie I, polskojęzyczne, marzec 1986, Invercargill, Nowa Zelandia, ISBN 0-9597698-5-4, 136 stron, 58 rysunków) - której treść była pierwowzorem dla obecnej treści tomów 3 i 2 najnowszej jego monografii [1/5]. Tamta monografia [1] opisywała wynaleziony przez autora statek kosmiczny nazywany magnokraftem oraz urządzenie napędowe dla owego statku zwane komorą oscylacyjną. Po opublikowaniu monografii [1] autor zwrócił się oficjalnie do Rady Naukowej Instytutu TBM Politechniki Wrocławskiej o pozwolenie mu na otwarcie przewodu habilitacyjnego i na obronienie rozprawy habilitacyjnej o owym statku - tak jak to wyjaśniam w punkcie #J1 strony magnocraft_pl.htm oraz w #69 z części #D strony rok.htm. Niestety, Rana Naukowa I-TBM odmówiła mu wówczas tego pozwolenia, wymawiając się że NIE ma w swoim gronie specjalistów którzy zajmowaliby się badaniami magnokraftu (chciaż autor wyraźnie zaznaczył w swoim wniosku-prośbie o otwarcie przewodu habilitacyjnego, że magnokraft jest jego wynalazkiem i że nikt przedtem na całym świecie NIE badal i NIE rozwijał tego rodzaju napędu dla statków kosmicznych). Wielka szkoda, że tamta inicjatywa autora została ustrzelona, bowiem gdyby wówczas udało się połączyć wynalazcze i inżynierskie zdolności autora z możliwościami wykonawczymi i badawczymi owego Instytutu TBM, wówczas do dzisiaj "magnokrat" i "komora oscylacyjna" byłyby zapewne już zbudowane i efektywnie służyłyby Polsce, zaś autor prawdopodobnie pracowałby teraz nad zbudowaniem jeszcze doskonalszego wehikułu czasu.
       Druga bliska sukcesu inicjatywa autora aby służyć swemu krajowi pojawiła się kiedy w 2009 roku jedna z uczelni w Polsce zaoferowała autorowi zatrudnienie na stanowisku "profesora nadzwyczajnego" w inżynierii softwarowej. Niestety, polskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, które ma prawo odmówienia zgody na czyjeś zatrudnienie na stanowisku profesorskim, NIE wyraziło zgody na to zatrudnienie autora pod wymówką, że autor NIE posiada wykształcenia informatycznego. W swojej odmowie ministerstwo to przeoczyło jednak (lub celowo zignorowało) sporo faktów, przykładowo że kiedy autor studiował w latach 1964 do 1970, w Polsce NIE istniały jeszcze studia informatyczne, że doktorat autora był z pogranicza dzisiejszej informatyki oraz inżynierii mechanicznej (dotyczył bowiem tego co w dzisiejszych czasach nazywane jest m.in. "Computer Aided Design" oraz wersja "Finite Elements Method"), a także że poza Polską autor wykładał właśnie głównie informatykę na zachodnich uczelniach i że jedna pozycja odpowiednika "profesora nadzwyczajnego" oraz jedna pozycja odpowiednika "profesora zwyczajnego" jakie tam zajmował były właśnie w informatycznej specjalizacji "Software Engineering" - tj. "inżynierii softwarowej". (Sprawę tamtej odmowy pozwolenia polskiego ministerstwa na zatrudnienie autora w polskiej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego omawiam także w (5) z punktu #F3 strony o nazwie god_istnieje.htm oraz w punkcie #D3 strony o nazwie mozajski.htm.) Swoją drogą to ciekawe jak tacy oddani "przekleństwu wynalazców" Polacy wyobrażają sobie awans cywilizacyjny swego kraju, jeśli systematycznie "podcinają oni skrzydła" każdemu co bardziej twórczemu rodakowi.
       Jeśli więc czytelnik życzy sobie wysłać autorowi ewentualne uwagi, informacje, zdjęcia, opisy własnych przeżyć, itp., wówczas powinien pisać na adres emailowy podany na w/w punkcie #L3 strony internetowej o mnie (dr inż. Jan Pajak).


#J8. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

       Niniejsza strona dostępna jest także w formie broszurki oznaczanej symbolem [11], którą przygotowałem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uważanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatów, jako że do niego normalnie wirusy się NIE doczepiają. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarówno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciągle ma ona też aktywne wszystkie swoje zielone linki. Stąd jeśli jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, ponieważ jej objętość jest około dwukrotnie wyższa niż objętość strony internetowej jakiej treść ona publikuje, ograniczenia pamięci na sporej liczbie darmowych serwerów jakie ja używam, NIE pozwalają aby ją na nich oferować (jeśli więc NIE załaduje się ona z niniejszego adresu, ponieważ NIE jest ona tu dostępna, wówczas należy kliknąć na któryś odmienny adres z Menu 3, poczym sprawdzić czy stamtąd juź się załaduje). Aby otworzyć ową broszurkę (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy albo kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik nazywany tak jak w powyższym linku.
       Jeśli zaś czytelnik zechce też sprawdzić, czy jakaś inna totaliztyczna strona właśnie studiowana przez niego, też jest już dostępna w formie takiej PDF broszurki, wówczas powinien sprawdzić, czy wyszczególniona ona została w linkach z "części #B" strony o nazwie tekst_11.htm. Owe linki wskazują bowiem wszystkie totaliztyczne strony, które już zostały opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. Życzę przyjemnego czytania!


#J9. Copyrights © 2020 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2020 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English
click on the flag

(Jeśli preferujesz język angielski
kliknij na poniższą flagę)Data początku budowy tej strony internetowej: 17 maja 2016 roku.
Data jej najnowszego aktualizowania: 17 listopada 2020 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)