Jak na hali w Katowicach UFO powtórzyło zawalenie WTC
(dwujęzycznie, po: angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Aktualizowano:
12 września 2013


Kliknij "X" lub "No" na np. planszy rzekomych błędów, lub na reklamie, jeśli te usiłują przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Polskie tutaj:)

Zburzenie hali w Katowicach

Zburzenie hali w Katowicach w PDF

Źródłowa replika tej strony

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

26ty dzień

Lawiny ziemne

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Dowody działań UFO na Ziemi

UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Ludobójcy

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Nirwana

Prawda

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](English here:)

Demolition of hall in Katowice

Demolition of hall in Katowice in PDF

Source replica of this page

Earthquake

Seismograph

Artefact

26th day

Landslips

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

Evidence of UFO activities

UFO

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Predators

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

Nirvana

Truth

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(По русски:)

Бог

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa этoй cтрaницы

Клавиатура


(Ελληνικά εδώ:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

Πληκτρολόγιο


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostepne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

artefact.uhostall.com

bobola.net78.net

cielcza.iwebs.ws

energia.sl.pl

karma.khoai.vn

proof.t15.org

rex.dasfree.com

soul.frihost.org

tornado.fav.cc

totalizm.pl

totalizm.com.pl

(Starsze wersje:)

cielcza.5GBFree.com

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

tornado.zxq.net

petone.loomhost.com

dhost.info/nirvana

energy.atspace.org

pajak.fateback.com

geocities.ws/immortality

morals.mypressonline.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


W 2007 roku z ogromnym zaskoczeniem i wręcz szokiem zdołałem odkryć, że tzw. "wehikuły UFO" oraz ich załoganci, czyli "UFOnauci", to po prostu tymczasowe "symulacje" (albo "fabrykacje") realizowane na Ziemi przez Boga aby pobudzać ludzi do intensywniejszego i efektywniejszego "przysparzania wiedzy". Więcej informacji na ten temat zawierają liczne odmienne totaliztyczne strony - przykładowo m.in. punkty #L1 do #L5 ze strony o nazwie magnocraft_pl.htm, czy punkt #C2 ze strony o nazwie tornado_pl.htm. Zanim jednak dokonałem owego odkrycia, wierzyłem w to co wierzy obecnie znaczna większość ludzi, mianowicie, że UFOnauci to kosmiczni krewniacy ludzi praktykujący wysoce niemoralną filozofię zwaną szatańskim pasożytnictwem (tj. filozofię która nakłania aby dla uzyskania korzyści materialnych krzywdzić i eksploatować wszystko co nam się nawinie). W ramach praktykowania owej filozofii, owi technicznie wysoko zaawansowani (chociaż moralnie upadli) UFOnauci mieli jakoby skrycie okupować i eksploatować Ziemię i ludzkość.
       Niniejszą stronę przygotowałem i napisałem w 2006 roku, tj. w czasach kiedy ciągle wierzyłem w skrytą okupację ziemi i ludzkości przez szatańskich UFOnautów. Utrzymuje więc ona nadal swoje oryginalne (pierwotne) sformułowanie. Po odkryciu że UFOnauci to jedynie "symulacje" Boga, ciągle pozostawiłem jej oryginalne sformułowanie aby móc nim zademostrować czytelnikowi jak wysoki poziom doskonałości mają Boskie "symulacje", oraz do jakich działań Bóg zmuszony jest się uciekać aby wyperswadować ludziom podejmowanie "przysparzenia wiedzy". Poznanie bowiem tych faktów, z jednej strony pozwala czytelnikowi lepiej poznać swego Boga, z drugiej zaś strony perswaduje, aby jednak zacząć bardzo poważnie i odpowiedzialnie podchodzić do osobistego i sumiennego wypełniania przez każdego z nas owych celów w jakich Bóg stworzył ludzi, a jakie to cele opisane zostały szerzej m.in. w punktach #B1 i #B1.1 totaliztycznej strony o nazwie antichrist_pl.htm. Wszakże wypełniania tych celów Bóg spodziewa się po każdym z nas, zaś zaniechanie ich wypełniania wiąże się z raczej przykrymi następstwami dla tych nierozważnych ludzi, którzy w ten sposób zawodzą swego Boga. Z badań nowej tzw. "totaliztycznej nauki" wynika bowiem, że tych ludzi którzy NIE włączają się do osobistego "przysparzania wiedzy" i opierają się zostaniu wychowanym na efektywnego "żołnierza Boga" na wszelkie dostępne dla nich sposoby, Bóg zamienia w wymowną "ilustrację" i "przykład", które innym ludziom pozwalają powiększyć własną wiedzę, jednak które NIE są najprzyjemniejsze dla owych delikwentów użytych jako ilustacje i przykłady.Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

      

#A1. Jaki jest cel tej strony:

       Celem obecnego sformułowania tej strony (tj. sformułowania jakie uwzględnia już moje odkrycie z 2007 roku, że UFO i UFOnauci są tymczasowymi "symulacjami" Boga) jest ujawnienie czytelnikowi niektórych faktów na temat naszego Boga, jakie to fakty NIE są ujawniane przez żadną z dzisiejszych religii. Aczkolwiek fakty te ukazują Boga jako surowego sędziego i rodzica, faktycznie pozwalają poznać naszego Boga znacznie lepiej niż wyjaśniają to nam dzisiejsze religie, a tym samym pozwalają aby lepiej szanować i ukazywać respekt naszemu Boga, a także aby bardziej realiztycznie go kochać.


Część #B: Okoliczności w jakich nasz Bóg się znajduje definiują zasady boskiego współżycia z ludźmi.

      

#B1. Cechy i jakości charakteru które Bóg usiłuje wypracować u ludzi:

       W punktach #B1 i #B1.1 z odrębnej mojej strony o nazwie antichrist_pl.htm wyjaśniam czytelnikom, że najważniejsze cechy charakteru jakie Bóg stara sie wyrobić w ludziach, to "wiedza" oraz "ochotnicze posłuszeństwo swemu Bogu wynikające z ludzkiej miłości i respektu dla tego Boga". Powodem dla których Bóg usiłuje wyrobić w ludziach te cechy i jakości jest dosyć unikalna sytuacja w jakiej nasz Bóg się znajduje, a jaka dokładniej opisana została w owym punkcie #B1.1 strony o nazwie antichrist_pl.htm.


Część #C: Metody i narzędzia używane przez Boga dla wypracowania u ludzi wymaganych cech charakteru:

      

#C1. Problem Boga - jak wychowywać bez złamania ludzkiej tzw. "wolnej woli":

       Bóg doskonale wie, że aby uzyskać u ludzi ochotnicze poddanie się Jego woli, NIE może stosować wobec ludzi przemocy. Dlatego wszystko co Bóg czyni, zawsze czynione jest w sposób jakie NIE łamie u ludzi ich tzw. "wolnej woli" - po szczegóły patrz punkty #B1 do #B3 i #C2 na stronie o nazwie will_pl.htm.


#C2. Wychowywanie ludzi z pomocą tzw. "zasady odwrotności" wdrażanej na Ziemi z pomocą "omniplanu":

       W punktach #F3 z odrębnej mojej strony o nazwie wszewilki.htm opisałem metodę którą Bóg powszechnie stosuje dla wychowywania ludzi na twardych i zahartowanych w boju "żołnierzy Boga". Metoda owa jest tam wyjaśniona pod nazwą "zasada odwrotności". Polega ona bowiem na przepuszczaniu ludzi przez przeżycia i doświadczenia zyciowe jakie są odwrotne do tych które sami owi ludzie by chcieli przeżyć i doświadczyć.
       Aby móc wdrażać na Ziemi ową "zasadę odwrotności" nieustannie przez tysiące już lat, na przekór iż ludzie usilnie jej się opierają, Bóg wykorzystuje zdolności stworzonego przez siebie softwarowego tworu który opisany jest pod nazwą "omniplan" w punkcie #C4 odrębnej mojej strony o nazwie immortality_pl.htm. Ów "omniplan" ma tę zaletę, że pozwala Bogu na wychowywanie ludzi bez łamania ich "wolnej woli". Ożywa on bowiem sterowanie czasem do uzyskiwania u ludzi efektów jakich Bóg potrzebuje.


Część #D: Naoczne ilustrowanie ludziom skutków nieposłuszeństwa swemu Bogu:

      

#D1. Kataklizmy jako jedna z metod naocznego ilustrowania:

       Jedną z metod jakie Bóg stosuje szeroko dla zilustrowania do czego prowadzi niemoralność i nieposłuszeństwo wobec nakazów swego Boga, jest użycie niszczycielskich "kataklizmów". Nic bowiem NIE przemawia tak ilustracyjnie do ludzi jak naoczne ujrzenie i doświadczenie skutków niszczycielskiego kataklizmu.


#D2. Podczas użycia kataklizmów, Bóg musi zważać aby NIE odbierały one ludziom ich "wolnej woli":

       Gdyby ludzie byli pewni, że niszczycielskie kataklizmy są zesyłane przez Boga, wówczas ich skutkiem byłoby "zmuszanie ludzi" - czyli niszczenie ich "wolnej woli" i odbieranie szansy że cokolwiek ludzie czynią dla swego Boga - czynią to na ochotniczej zasadzie i jako wyraz swej miłości do Boga. Dlatego Bóg zawsze tak realizuje niszczycielskie kataklizmy, aby zawarty w nich został materiał dowodowy na co najmniej trzy odrębne ich pochodznia - jednym z których to pochodzeń są boskie "symulacje" wehikułów UFO. Owe dowody na trzy odmienne pochodzenia kataklizmów zostały omówione dokładniej w punkcie #C2 strony o nazwie tornado_pl.htm, oraz w punkcie #K1 strony o nazwie landslips_pl.htm.


#D3. Dlaczego boskie "symulacje" UFO i UFOnautów są stanowią jedno z wyjaśnień formowania kataklizmów:

       Gdyby ludzie byli absolutnie pewni, że wszelkie nieszczęścia i kataklizmy są zesyłane przez Boga, wówczas następstwem tej wiedzy byłaby utrata ich "wolnej woli". Dlatego Bóg zmuszony jest wprowadzać inne istoty, na które może zrzucać odpowiedzialność za powodowanie tych nieszczęść. W przeszłości Bóg uzywał w tym celu istoty nadprzyrodzone w rodzaju "diabłów", "Lucyfera", "Szatana", "Węża", "Smoka", itp. Jednak obecnie ludzie już przestali wierzyć w owe istoty. Stąd Bóg wprowadził do użycia inne istoty, które są równie szatańskie jak tamte dawne, jednocześnie jednak są bardziej akceptowalne w dzisiejszym klimacie intelektualnym ludzkości. Te inne istoty to "UFOnauci". Aby więc je urzeczywistnić, Bóg "symuluje" na Ziemi istnienie i działanie UFO i UFOnautów.
       Więcej informacji na temat powodów i sposobu "symulowania" UFOnautów wyjaśnione jest aż na całym szeregu totaliztycznych publikacji, np. w punkcie #F1 strony o nazwie katrina_pl.htm, czy w punkcie #L2 strony o nazwie magnocraft_pl.htm.


#D4. Opisywane na tej stronie zawalenia budynków są tylko jednym z szeregu różnych kataklizmów używanych przez Boga w ilustracyjnych celach:

       W celach ilustracyjnych Bóg używa aż całego szeregu naróżniejszych kataklizmów. Ich opisywaniu poświęconych jest więc wiele totaliztycznych stron - przykładowo patrz punkt #B4 strony o nazwie tornado_pl.htm, punkt #I3 strony o nazwie petone_pl.htm, czy punkt #I1 strony o nazwie quake_pl.htm. Stąd opisywane na tej stroni zawalenie hali w Katowicach, jest tylko jednym z wielu przykładów kataklizmów używanych przez Boga w celach ilustracyjnych.


Część #E: Odnotuj, że tę stronę pisałem w 2006 roku, tj. kiedy jeszcze NIE wiedziałem że UFO i UFOnauci są "symulowani" przez Boga, stąd w pozostałych jej częściach zachowałem jej oryginalne sformułowania:

      

#E1. Zachowanie oryginalnego sformułowania tej strony doskonale ilustruje jak realistycznie i jak doskonale Bóg symuluje działalność UFOnautów na Ziemi:

       Ja muszę tu przyznać, że mam ogromny respekt i podziw dla realizmu i precyzyjności z jaką Bóg symuluje działalność UFO i UFOnautów na Ziemi. Od bowiem czasu, kiedy w 1972 roku opracowałem tzw. "Prawo Cykliczności i Tablica Okresowości dla napędów" pokazaną i omówioną w punkcie #B1 mojej strony o nazwie propulsion_pl.htm (tj. tablicę z ktorej wyniknęła możliwośc zbudowania i zasada działania moich magnokraftów), aż do 2007 roku - kiedy to odkryłem, że UFO są tymczasowymi "symulacjami" Boga, uważałem że wehikuły UFO i UFOnauci są kosmicznego pochodzenia. Realizm więc i precyzja z jaką Bóg symuluje UFO i UFOnautów, a także symuluje ich działania na Ziemi, potrafiły mnie zwodzić przez 35 lat. Aby więc dać czytelnikowi posmak, jak uprzednio patrzyłem na, i widziałem, wehikuły UFO i UFOnautów, pozostała część tej strony pozostawiam w jej oryginalnym sformułowaniu. Oczywiście, czytająć resztę tej strony, czytelnik powinien wziąść pod uwagę to co napisałem w poprzednich częściach tej strony, mianowicie że UFO i UFOnauci są tylko realistycznymi "symulacjami", których Bóg używa w celach ilustracyjnych aby osiągnąć swoje nadrzędne cele.


Część #F: Jak do 2006 roku, tj. w czasach kiedy jeszcze NIE wiedziałem, że UFO i UFOnauci są "symulowani" przez Boga, widziałem i rozumiałem działalność UFO i UFOnautów na Ziemi:

      

#F1. Wprowadzenie do pierwszego (oryginalnego) sformułowania niniejszej strony:

       W końcowej części 2005 roku, UFOnauci zaczęli stosować na Ziemi na masową skalę wcześniej nie zidentyfikowany przez ludzi sposób skrytego ludobójstwa. Polegał on na zawalaniu budynków na głowy znajdujących się w środku ludzi. W grudniu 2005 roku w wiadomościach telewizyjnych całego świata raportowana była spora epidemia takich zawaleń, w jakich w sumie zginęły setki ludzi. Z budynków zawalonych w owym czasie najbardziej utknął mi w pamięci przypadek z Moskwy, który pochłonął dziesiątki ofiar bowiem UFOnauci zbrodniczo zawalili w nim cały blok mieszkalny. Oczywiście, nikt o ową serię zbrodni nie posądzał UFOnautów. Winę zwalono więc na budowlanych. Z kolei w styczniu 2006 roku, UFOnauci zawalili w ten sposób dachy budynków w całym szeregu państw, włączając w to Szwajcarię, Niemcy, oraz Czechy. Tym razem winę zwalono na obciążanie dachów owych budynków nadmiernymi opadami śniegu. Zapewne owa zbrodnicza praktyka uszłaby UFOnautom zupełnie na sucho, gdyby nie popełnili oni błędu strategicznego i nie zaatakowali również Polski. W sobotę dnia 28 stycznia 2006 roku o godzinie 17:15, ich niewidzialny wehikuł UFO złośliwie zawalił dach hali targów w Katowicach, Polska, kiedy hala owa wypełniona była po brzegi ludźmi. W rezultacie UFOnauci zamordowali aż 66 osób. Dla Polaków ów atak UFOnautów stał się polskim odpowiednikiem odparowania Amerykanom przez UFO drapaczy chmur WTC w Nowym Jorku. Tym razem więc miarka się przebrała UFOnautom, zaś opatrzność włożyła mi do rąk materiał dowodowy który jednoznacznie wskazywał że poza zawaleniem dachu w katowickiej hali, jak również we wielu poprzednich podobnych przypadkach, kryli się UFOnauci. Na przekór jednak zdemaskowania ich udziału, UFOnauci bezczelnie kontynuowali swój szał zawalania. Np. w dniu 23 lutego 2006 roku ich niewidzialny wehikuł zmiażdżył następny dach - tym razem z hali targowiskowej w Moskwie. Niniejsza strona raportuje najważniejsze fakty na temat Katowickiego, oraz innych, zawaleń budynków dokonanych celowo, aczkolwiek skrycie, przez szatańskich UFOnautów.
       Odnotuj, że dostępna jest już również angielskojęzyczna wersja tej strony. Nosi ona fizyczną nazwę "katowice_uk.htm". Jej pełny adres internetowy ukaże się w okienku adresowym wyszukiwarki po kliknięciu na jej linki wyróżnione w tym tekście kolorem zielonym. Wysyłaj jej adres do, oraz zachęcaj do jej przeglądnięcia, tych swoich znajomych i przyjaciół, którzy nie znają języka polskiego, a stąd nie mogą przeczytać niniejszej polskojęzycznej wersji.


#F2. Dlaczego i gdzie UFOnauci pozawalali budynki na głowy ludzi znajdujących się w środku:

Motto: Aby wolnego uczynić niewolnikiem najpierw trzeba go złamać, aby zniewolonego uczynić niewolnikiem wystarczy ogłosić nowe prawa.

       Na całym szeregu stron internetowych totalizmu, przykładowo na stronach o nazwach "evil_pl.htm (zło)", "day26_pl.htm (tsunami)", "wtc_pl.htm (WTC)", "shuttle_pl.htm (Columbia)", "hurricane_pl.htm (huragany)", "tornado_pl.htm (tornada)", "predators_pl.htm (ludobójcy)", "plague_pl.htm (plaga)", itd., opisana jest zbrodnicza kampania wyniszczania naszej cywilizacji, realizowana obecnie na Ziemi przez UFOnautów. Równocześnie z ową kampanią wyniszczania, UFOnauci prowadzą na Ziemi jeszcze jedną kampanie, mianowicie zniewalania wszystkich ludzi strachem i terrorem. Wszakże ci ludzie, którzy już są tak zastraszeni, że boją się np. postawić przeciwko szykanom swojego przełożonego, wyjść na ulicę, pokarmic kaczki w parku, wsiąść do samolotu, czy wyjechać na zagraniczne wakacje, są już gotowymi niewolnikami. Nie będzie trzeba ich najpierw przełamywać, kiedy przyjdzie czas na oficjalne wydanie praw które pozakładają im kajdany na ręce i nogi. Jak więc UFOnauci zniewalają nas coraz wszechstronniej? Ano m.in. wymyślają i wdrażają w życie coraz to nowsze formy zastraszania ludzi i zasiewania powszechnej paniki. Najnowsza z owych form zasiewania powszechnej paniki przez UFOnautów, polega na zawalaniu dachów oraz całych budynków publicznych mocą napędu ich niewidzialnych dla ludzkich oczu wehikułów UFO.
* * *
       Po kilku budynkach i dachach spektakularnie oraz z sukcesem zawalonych przez UFOnautów w Rosji (grudzień 2005 roku), Szwajcarii, Niemczech, oraz Czechach (styczeń 2006 roku), UFOnauci mieli czelność użyć także na Polsce tego wypróbowanego już w działaniu swojego tricku. Do zniszczenia wybrali halę targów w Katowicach, a ściślej w Chorzowie na Górnym Śląsku. Hala ta ma powierzchnię około 1 hektara. Wehikuł UFO zawalił jej dach dokładnie o godzinie 17:15 w sobotę dnia 28 stycznia 2006 roku. W owym czasie w hali tej odbywała się międzynarodowa wystawa gołębi pocztowych, oglądana przez tłumy ludzi. W wyniku jej zawalenia zginęło 66 osób. Podobnie jak w budynkach WTC z Nowego Jorku ludzie ci także pochodzili aż z kilku krajów. (Ciekawe, że z jakichś dziwnych powodów które jednak daje się wydedukować, tylko nieliczne publikatory podają prawdziwą liczbę ofiar równą 66 osób. Większość publikatorów nie chce wiązać tej tragedii z "diabłami" i podaje kłamliwie iż było 65 ofiar tej masakry.)
       Czułem się ogromnie wstrząśnięty, kiedy w niedzielę dnia 29 stycznia 2006 roku z nowozelandzkich dzienników telewizyjnych dowiedziałem się, że UFOnauci otwarcie zaatakowali w ten morderczy sposób i Polskę. Wszakże w owym czasie w Polsce około pół miliona ludzi było już świadomych niecnych metod działania tych kosmicznych morderców. Ludzie ci mogli więc od razu i bez trudu zidentyfikowac ten skryty atak UFOnautów na swój kraj, oraz natychmiast wskazać te istotne atrybuty owego ataku, które zdemaskowały wszystkim kto naprawde kryje się za rzekomym działaniem śniegu i sił natury na które UFOnauci natychmiast starali się zwalić winę za tą zbrodnię. Tym razem UFOnauci popełnili jednak błąd strategiczny otwarcie atakując Polskę. Ich poprzednio bezkarne znęcanie się nad ludzkością tym razem zostało zdemaskowane.


Część #G: Mechanizmy i zasady używane przez UFO do zawalania budynków:

      

#G1. Jaki jest mechanizm zawalania budynków przez niewidzialne wehikuły UFO:

       Mechanizm skrytego zawalania budynków przez niewidzialne dla ludzkich oczu wehikuły UFO jest całkiem prosty. W celu jego zrealizowania, wehikuł UFO nadlatuje nad dach budynku wybranego do zawalenia. Po ustawieniu się nad tym dachem w pozycji ataku, wehikuł UFO przesterowuje na odpychanie, normalnie neutralne oddziaływanie pola magnetycznego wytwarzanego przez pędniki tego UFO na obiekty metalowe z otoczenia. Jak bowiem wyjaśnia to szczegółowo rysunek F12 oraz podrozdział F7.3 z tomu 2 monografii [1/5] (a także rysunek C12 i opisy punktu #B1 ze strony internetowej objaśniającej działanie tzw. komory oscylacyjnej), podczas normalnych lotów wehikułów UFO pole magnetyczne tych wehikułów jest tak nasterowane, że siłowo jest ono neutralne w stosunku do obiektow ferromagnetycznych z otoczenia statku (tj. zachowuje się ono niemal jak owa hipotetyczna "antygrawitacja" opisana w rozdziale HB z tomu 4 monografii [1/5]). Znaczy, normalnie pole UFO ani nie przyciąga tych obiektów ferromagnetycznych, ani też ich nie odpycha. Poprzez jednak odpowiednie przesterowanie parametrów owego pola, wehikuły UFO są w stanie uformować albo siły odpychania magnetycznego, albo też siły przyciągania magnetycznego. To właśnie dzięki użyciu owych sił wehikuły UFO są np. w stanie podnosić z ziemi całe nasze samochody i "porywać" je na swoje pokłady - kiedy tylko zechcą uprowadzić ich kierowców lub zrabować ich zawartość. Właśnie również owymi siłami UFOnauci często obecnie niszczą i strącają nasze samoloty (patrz punkt #K4 poniżej na tej stronie), a także w przeszłości strącili tak właśnie amerykański prom kosmiczny "Columbia". Kiedy więc wehikuł UFO zechce zawalić jakiś budynek, którego dach, stropy, lub podłogi zawierają podzespoły wykonane ze stali, wehikuł ten po prostu ustawia się ponad zawalanym budynkiem, włącza owo potężne magnetyczne oddziaływanie odpychające, następnie zaś przygniata dach, poszczególne piętra, podłogi, oraz stropy piwnic tego budynku do ziemi ogromną mocą swojego napędu magnetycznego. Aby rozciągnąć zniszczenia na cały budynek, podczas tego przygniatania wehikuł UFO dokonuje przelotu wzdłuż jego dachu. Oczywiście, nie istnieje budynek który byłby w stanie oprzeć się tak potężnym siłom przygniatającym. Jego dach, stropy, oraz podłogi, zawierające stalowe fragmenty, muszą się poddać i zawalić. Ponieważ jednak wehikuł UFO pozostaje niewidzialny dla ludzkich oczu z powodu działania w tzw. stanie "telekinetycznego migotania", ludzie nie widzą że zawalenia dokonało UFO i zwalają winę na projektantów, śnieg, lub na jakiekolwiek inne czynniki rzekomo "naturalne".


Część #H: Zawalenie przez UFO hali w Katowicach:

      

#H1. Jakie dowody potwierdzają, że dach katowickiej hali targowej w Chorzowie został zawalony celowo w dniu 28 stycznia 2006 roku przez niewidzialny wehikuł UFO:

       Na szczęście dla tych co ciągle zachowali zdolność do racjonalnego myślenia, kiedy dach lub budynek zawalony zostaje przez takie celowe działanie niewidzialnego dla ludzkich oczu wehikulu UFO, a nie np. przez następstwa zgromadzenia na jego dachu ciężkiego śniegu, zawalenie owo musi cechować się całym szeregiem unikalnych atrybutow. Atrybuty te bezpośrednio wynikają z opisanego w poprzednim punkcie #G1 mechanizmu burzenia budynku napędem wehikułu UFO. Dlatego nigdy nie wystąpią one w "naturalnych" zawaleniach dachu. Poniżej w tym punkcie wymieniłem najważniejsze z owych atrybutów. Upewniłem się przy tym, aby reprezentowały one wyłącznie te cechy, które bezpośrednio wynikają z zasady działania wehikułów UFO. Ponieważ wszystkie z wymienionych tu atrybutów zawalenia były obecne w hali w Chorzowie, są one jednocześnie dowodem, że hala ta zawalona została celowo przez UFO. Wszakże jedyne co wmawia nam rzekome "naturalne" zawalenie się owej hali jakoby pod ciężarem śniegu, to niepoparte żadnymi dowodami twierdzenia przedstawicieli władz (jakaś proporcja z których niemal z całą pewnością jest tzw. "podmieńcami" działającymi na Ziemi w imieniu owych UFOnautów).
       Oto więc wykaz atrybutów którymi powinny cechować się zawalenia dachów i budynków wywołane celowo przez ukryte przed wzrokiem ludzkim wehikuły UFO. Odnotuj, że każdy z wymienionych poniżej atrybutów był raportowany w Chorzowie przez naocznych świadków. Wiele z owych atrybutów było także obecne w całym szeregu innych zawaleń dachów i budynków zaistniałych w Europie w końcowej części 2005 roku, a także na początku 2006 roku.
       (i) Zawalajaca siła magnetyczna przenika przez dach budynku i działa w dół aż do jego piwnic. Na szczęście dla naszych badań oraz dla tych z ludzi którzy pozostają otwarci na przyjęcie prawdy, opisany w punkcie #G1 tej strony mechanizm zawalania dachów i budynków przez UFO posiada jedną poważną wadę. Mianowicie, owa magnetyczna siła zawalająca zawsze przynika przez dach i kieruje się również na wszystko co leży pod owym dachem. Jeśli więc pod zawalanym budynkiem znajdują się podłogi lub piwnice które także zawierają jakieś stalowe belki lub inne fragmenty ferromagnetyczne, owa siła magnetyczna równocześnie z dachem zawala również owe podłogi czy piwnice. W tym zaś miejscu należy podkreślić, że naoczni świadkowie obecni w hali w Chorzowie wyraźnie odnotowali, że równocześnie z dachem następowało tam zawalanie się podłogi postępujące w tym samym kierunku i z tą samą szykością co zawalanie się dachu. Dla naocznych świadków obecnych w środku budynku wyglądało to jakby dwa niewidzialne walce toczyły się jeden nad drugim po tej hali, z których jeden przygniatał i zawalał dach, drugi zaś równocześnie przygniatał i zarywał w dół podłogę hali. Fakt owego równoczesnego zawalania się dachu i podłogi opisany był m.in. w artykule [DP1] "Trapped and freezing" (tj. "Schwytani i zamarzający") ze strony B1 nowozelandzkiej gazety "The Dominion Post", wydanie z poniedziałku (Monday), January 30, 2006. Owo zawalanie się podłogi w Chorzowie postępujące równocześnie z zawalaniem się dachu i wyraźnie odnotowane przez naocznych świadków jest więc konklusywnym dowodem, że zawalenia tego dokonał niewidzialny dla ludzkich oczu wehikuł UFO swoim potężnym polem magnetycznym przesterowanym na odpychające oddziaływanie z przedmiotami ferromagnetycznymi.
       Należy tutaj też dodać, że dla racjonalnie myślących ludzi żadne inne wyjaśnienie dla takiego zawalania się podłogi postępującego równocześnie z zawalaniem się dachu, nie jest niczym innym niż wyssaną z palca spekulacją. Szczególnie zaś absurdalnie brzmią owe twierdzenia upowszechniane w prasie polskiej, że jakoby "biedaszyby" rzekomo istniejące dokładnie pod ową halą (których jednak tam istnienia narazie nikt nie dowiódł) czekały cierpliwie pod ziemią przez około sto lat aby potem przypadkowo zawalić się w dokładnym momencie czasu równie rzekomo przypadkowego zawalania się dachu. Aby wszystko uczynić jeszcze bardziej spektakularne, owe "biedaszyby" zawaliły się w takim samym kierunku i z taką samą szybkością postępowania jak owo zawalanie się dachu. Zaiste, matematyczne prawdopodobieństwo że księżyc nagle spadnie na głowy tych co wymyślili taką bzdurę jest większe od prawdopodobieństwa takiego czasowego i przebiegowego zesynchronizowania tych dwóch rzekomych "przypadków".
       (ii) Zawalanie wyłącznie dachów metalowych lub zawierajacych metal. Omówione poprzednio w punkcie #G1 siły magnetyczne, formowane przez wehikuły UFO w celu skrytego zawalania dachów i całych budynkow publicznych, mogą jedynie oddziaływać na obiekty metalowe (np. ferromagnetyczne). Dlatego dachy zawalane w ten sposób muszą albo być wykonane z metalu (np. stali), albo zawierać w sobie metalowe fragmenty. Jak też się okazuje, zarówno dach hali w Chorzowie, jak i wszystkie dachy gmachów publicznych które ostatnio doświadczyły owej epidemii zawaleń, faktycznie wykonane były z metalu albo też zawierały metalowe części.
       (iii) Brak innych sił które mogłyby spowodować zawalenie. Przykładowo, w przeciwieństwie do tego co powołani przez UFOnautów "podmieńcy" działający w najróżniejszych władzach usiłują wmówić ludności, dach w Chorzowie był regularnie odśnieżany i sam nie formował siły wymaganej do jego zawalenia. Zawalenie to zostało więc dokonane odmienną siłą - której cechy pokrywają się z siłą magnetyczną niewidzialnego dla ludzkich oczu wehikułu UFO.
       (iv) Odgłos grzmotu lub huku wynikający z pękania stali i betonu pod naporem sił miażdżących od napędu UFO. W punkcie #K7 tej strony internetowej, a także w punktach #E1 i #L1 odrębnej strony internetowej o nazwie "landslips_pl.htm", wyjaśnione zostało, że kiedy zdrowa konstrukcja stalowa lub betonowa zostaje miażdżona potężnymi siłami napędowymi wehikułu UFO, wówczas miażdżenie owo wywołuje potężny, postępujący huk lub grzmot. Huk taki słyszany był podczas zawalania się katowickiej hali. O wystąpieniu takiego straszliwego hałasu napisane było w artykule "Tragedia, która wstrząsnęła Polską", jaki opublikowany został w tygodniku "Angora", nr 7, z 12 lutego 2006 roku. W artykule tym przytoczone były wywiady z naocznymi świadkami tragedii w Chorzowie. Wielu świadków podkreślało tam zaistnienie owego strasznego huku, kładąc przy okazji nacisk na fakt, że miał on charakter dynamiczny, szybko przesuwający się wzdłuż dachu hali, jakby pochodził od ślizgającego się wzdłuż dachu odrzutowca wydającego ogłuszający grzmot.
       (v) Postępujące nagłe zawalenie, które następuje wzdłuż toru lotu wehikułu UFO. Kiedy wehikuł UFO jest mniejszy od rozmiarów zawalanego dachu, zawalenia dokonuje on poprzez lot wzdłuż owego dachu. W ten sposób zawalenie jest nagłe i postępujące, czyli jakby imitujące ruch potężnego walca. Tymczasem gdyby zawalenie nastąpiło od jakichś sił naturalnych, np. od ciężaru śniegu, owo zawalenie następowałoby poprzez stopniowe wypaczanie, czyli początkowo w sposób niemal równomierny wzdłuż całej powierzchni dachu. Warto tutaj odnotować, że świadkowie ostatnich zawalen dachów, w tym świadkowie z Chorzowa, wyraźnie odnotowali że zawalenie miało właśnie taki charakter nagły i postępujący. Przykładowo, w Chorzowie cały przebieg zawalenia zmieścił się w przedziale czasu rzędu około 15 sekund (tj. najwyraźniej UFOnauci się spieszyli z tym zawaleniem, tak aby możliwie najmniejsza liczba ludzi umknęła śmierci w środku).
       Istnieje jedna cecha owego zawalenia której istnienia nie udało mi się ustalić na podstawie opisów prasowych z Chorzowa, jednak która wynika z zasady działania wehikułów UFO. Stąd musi ona być obecna w zawaleniach powodowanych przez te wehikuły. Mianowicie, aby nie zdradzić ludziom obecności swego pola magnetycznego, podczas zawalania budynków wehikuły UFO musza działać w trybie, który w tomie 3 monografii [1/5] opisany jest jako "tryb bijący". Z kolei w takim trybie, wehikuł UFO może latać wyłącznie w kierunkach pokrywających się z kierunkiem linii sił ziemskiego pola magnetycznego (tj. biegnących wzdłuż południków magnetycznych). To zaś oznacza, że kierunek zawalania się budynku, a także układ gruzów pozawaleniowych musiał w Chorzowie być taki, aby odzwierciedlał południkowy kierunek ruchu siły zawalającej. (Pozawaleniowy układ gruzu daje się m.in. ustalić ze zdjęć tego gruzu - nawet jeśli sam gruz został pospiesznie usunięty na rozkaz podmieńców z UFO.)
       (vi) Panika ogarniająca ludzi już w momencie kiedy UFO ustawia się ponad zawalanym dachem. UFO formuje siły magnetyczne, które są podświadomie odbierane przez ludzi. Ponadto, aby powiększyć panikę, zaindukować wzajemne tratowanie się ludzi, oraz zwielokrotnić zniszczenia, UFOnauci w momencie zawalania indukują telepatycznie specjalny sygnał paniki (sygnał ten jest też opisany w punkcie #K5 poniżej). W ostatnich zawaleniach dachu, w tym również w Chorzowie, świadkowie odnotowali własnie ową obezwładniającą ich panikę już w pierwszym momencie zanim dach zaczął swoje zawalanie.
       (vii) Paniczna reakcja zwierząt. Zwierzęta są ogromnie czułe na pole magnetyczne UFO. Ponadto wszystko wskazuje też na to, że oczy wielu zwierząt (np. z całą pewnością oczy kotów i owiec, wysoce zaś prawdopodobnie również oczy gołębi) faktycznie widzą wehikuły UFO pozostające ukrytymi przed wzrokiem ludzi w stanie tzw. "migotania telekinetycznego" (opisanego w punkcie LC3 z tomu 10 monografii [1/5], a także m.in. na stronie internetowej o nazwie ufo_pl.htm). Tak jakoś się też składało, że w czasie zawalania hali wystawowej w Chorzowie, hala ta była pełna gołębi pocztowych. We wtorek, 31 stycznia 2006 roku, o godzinie 21:05, w telewizji polskiej TVP na kanale 2, prawdopodobnie w programie "Magazyn Ekspresu Reporterów", nadawany był smutny reportaż o ludziach, którym zginęli bliscy w owej hali. W programie tym były też relacje tych, którzy przeżyli. A mówili oni ciekawe rzeczy. Z raportu owych naocznych świadków wynika, że gołębie już na 2 godziny wcześniej, zanim nastąpiło zawalenie, "spoglądały w górę" i były niespokojne. Najwyraźniej albo widziały, albo też wyczuwały że wehikuł UFO czai się ponad dachem ich hali wystawowej i że przygotowuje on znajdującym się w środku ludziom i zwierzętom coś naprawdę niecnego.
       (viii) Epidemia zawaleń. Kiedy UFOnauci wypracują sobie jakąś nową metodę wyniszczania ludzi i stwierdzą że metoda ta jest skuteczna w praktyce, wówczas metody tej używają powtarzalnie przez długie okresy czasu. Faktycznie też, po przekonaniu się że ich wehikuły mogą skutecznie zawalać dachy i stropy budynków publicznych, zaś telepatycznie omamieni ludziska winę za owe zawalenia zwalają na śnieg lub na budowlanych, UFOnauci zaczęli stosować te zawalenia na masową skalę. W rezultacie, w końcowej części 2005 roku oraz na początku 2006 roku, dało się zaobserwować prawdziwą epidemię zawaleń dachów i całych budynków. Przykładowo, dachy zawaliły się wówczas w Szwajcarii (grudzień 2005 roku), Niemczech (w dniu 2 stycznia 2006 roku UFOnauci zawalili tam dach toru łyżwiarskiego - zginęło 15 ludzi), Czechach (dach supermarketu - 1 zraniona osoba), zaś w dniu 29 stycznia również w Chorzowie koło Katowic, Polska (66 ofiar ludzkich). Wszystkie też owe zawalenia cechują się podobnymi atrybutami. Równolegle z epidemią zawaleń dachów zaistniała również epidemia zawaleń wielopiętrowych budynków mieszkalnych. Jeden z owych budynków zawalony w Moskwie w grudniu 2006 roku, pochłonął kilkadziesiąt ofiar ludzkich. Owa epidemia zawaleń dachow i domów jest też podobna do poprzedniej "epidemii" strąceń samolotów, "epidemii" huraganów, "epidemii" tornad, oraz "epidemii" trzęsień ziemi, które UFOnauci używali poprzednio aż do czasu kiedy totalizm zaczął demaskować kto naprawdę kryje się za ich wszczynaniem - po szczegóły patrz strona internetowa o nazwie "predators_pl.htm".
       (ix) Pozawaleniowa parodia sprawiedliwości, czyli "krawiec zawinił powieśmy więc szewca". Jeśli ktoś poczyta sobie doniesienia prasowe które pojawiły się w Polsce natychmiast po zawaleniu się hali wystaw w Katowicach, wówczas ogarnia wprost obrzydzenie na widok parodii sprawiedliwości jaką podmieńcy z UFO pełniący funkcje odpowiedzialności w polskich władzach zaserwowali narodowi w takt histerycznego ataku wysoce stronniczych publikatorów. Czytając te doniesienia zastanawiam się jak to się stało że jako dowody oczywistej winy projektantów, budowniczych oraz właścicieli tej hali za jej zawalenie się, publikatory ciągle jeszcze nie użyły zatykania się w przeszłości rur ubikacji, które to zatkania okresowo pojawiają się w praktycznie w każdym budynku - stąd zapewne miały też miejsce w owej hali (być może że powodem dla ich pominięcia w zestawie "dowodów" jest brak ubikacji w owej hali). Praktycznie w niemal żadnym doniesieniu prasowym nie można znaleźć rzeczowego i wyważonego informowania bazującego na badanich i empirycznie ustalonych faktach. Niemal wszystkie oskarżenia i ataki bazują tam na oderwanych od faktów spekulacjach i wyssanych z palca "dowodach", które nie mogłyby być już dalsze od prawdy i rzeczywistości.
       Jako przykład jak absurdalne są oskarżenia upowszechniane przez publikatory o przeciążeniu dachu hali śniegiem i lodem, przytoczę tutaj wyważoną i bazującą na pomiarach wypowiedź która ujawnia jak nieznaczna była faktyczna wartość obciążenia dachu hali śniegiem i lodem. Wypowiedź ta wpisana była do blogu totalizmu nr #57 (o adresie podanym w punkcie #N2 poniżej) pod datą "2006/02/04 18:55:17" przez zwolennika totalizmu o pseudonimie "czarny tygrys". Oto jej treść, cytuję:
       "... Tak się składa że mieszkam około 15 km od miejsca zdarzenia. Sprubowałem obliczyć prawdziwą warstwę śniegu która zalegała na dachu. Na moje oko najbardziej zaśnieżony dach (do tego nisko położony: 3-4 metry nad ziemią) ma warstwę nie większą niż 20 cm. Tak ciekawie się składa że we wtorek (3 dni po zdarzeniu, nie było opadów) mierzyłem warstwę śniegu znajomemu właścicielowi 5 piętrowej kamienicy. W przybliżeniu jej wysokość wynosi 20 metrów (3,5 m piętro, 2m strych). Warstwa śniegu na tym dachu wynosiła 6 - 10 cm. Dach jest odsłonięty - czyli przewiewny. Wniosek z tego taki że im wyższy budynek - tym mniejsza warstwa zalegającego na nim śniegu. Wiatr zdmuchuje nadmiar. Nieszczęsna hala ma wysokość 12 m. Jej dach również jest odsłonięty - czyli przewiewny. Dzięki tym informacjom można teraz wyliczyć przypuszczalną prawdziwą warstwę zalegającego śniegu.
h = 4m - warstwa = 20 cm
h = 20 m - warstwa 8 cm
h = 12 m - warstwa równa ?? cm
Zrobiłem mały wykres i wyszło mi .. około 14 cm. Zostając przy grubości lodu = 7 cm i na nowo przeliczając cieżar śniegu wyszło mi nowe obciążenie, spowodowane przez śnieg, które wynosiło .. 34.3 kg. ... ... "

       W tym miejscu należy sobie uświadomić, że jednostkowa waga metra kwadratowego wielu rodzajów drewnianych dachów pokrytych dachówka przekracza owe 34.3 kg i to kiedy nie działa na nie żadne dodatkowe obciążenie. Czyli obciążenie dachu nie przekraczało jego własnej wagi - co w konstruowaniu uważa się za zupełny brak przeciążenia. Twierdzenie więc, że tak mało znaczące obiążenie śniegiem potrafiło spowodować nagłe zawalenie się stalowej konstrukcji nowoczesnej hali, jest absurdem i parodią racjonalnego myślenia. Wcześniej w swojej wypowiedzi ten sam totalizta "czarny tygrys" wykazał, że media podawały wzajemnie sprzeczną oraz niepopartą żadnymi danymi informację, iż waga zalegającego na dachu śniegu i lodu wynosiła 2500 ton, oraz że dach był aż 6-ciokrotnie przeciążony. Bazując na owej informacji mediów wykazał on obliczeniowo, że aby była ona prawdziwa jeden litr wody musiałby ważyć 3 kilogramy (podczas gdy faktycznie litr wody ustanowiony był wzorcem wagowym jako że waży dokładnie 1 kilogram).
       Powyższe warto też uzupełnić uwagą wpisaną do tego samego bloga #57 pod datą "2006/02/04 17:52:04" przez zwolennika totalizmu o pseudonimie "uniwersum2006", cytuję:
       " Śniegu przybywało tam stopniowo. Co znaczy, że obciążenie rosło liniowo w miarę jego opadów. Zakładając, że konstrukcja była "oszczędna" musiały wcześniej występować efekty przeciążenia jak tylko masa śniegu i lodu osiągnęła poziom krytyczny dla niej. Wtedy w sposób narastający jednakże powolny mogła zacząć wyginać się, trzeszczeć i zapadać. Nagłe zawalenie bez wcześniejszych sygnałów może świadczyć o powstaniu gwałtownej siły nacisku. "


#H2. Zawalenie hali w Katowicach ujawniło materiał dowodzący działaności UFOnautów na Ziemi, jaki może obecnie być wykorzystywany dla identyfikowania dalszych takich przypadków:

       Poprzez zaatakowanie hali w katowicach UFOnauci udostępnili nam materiał dowodowy jaki pozwala obecnie na łatwiejsze identyfikowanie innych podobnych przypadków. Gdyby więc Polacy nie byli "narodem mądrym dopiero po szkodzie", mogliby obecnie wykorzystać owe dowody. Wszakże w gruzach hali z Chorzowa kryją się dalsze niepodważalne dowody materialne na fakt, że to właśnie UFOnauci zawalili dach owej hali. Dowody te dałoby się więc wydobyć na światło dzienne, udokumentować, oraz rozpropagować po świecie dla zdemaskowania działań UFOnautów na naszej planecie. Z kolei, po publicznym zdemaskowaniu działań UFOnautów, ich dalsze bezkarne wyniszczanie ludzkości stawałoby się dla nich coraz bardziej utrudnione.
       Opiszmy teraz w skrócie przykłady takich dalszych dowodów na udział UFOnautów w spowodowaniu tej zbrodni, które niemal na pewno da się zidentyfikować w Chorzowie, jednak dotychczas których nie opisano w prasie ani nie pokazano w telewizji. Oto one:
       (i) Namagnesowanie stalowych odłamków. Wszelkie obiekty stalowe istniejące w gruzach owej hali są namagnesowane pulsującym polem UFO. Namagnesowanie to są obecnie w stanie wykryć nawet zwykli ludzie nie posiadający żadnego naukowego ekwipunku - oczywiście zachowując przy tym wymagane środki ostrożności, patrz punkt #H3 poniżej. Wszakże wystarczy w tym celu przyłożyc do owych obiektów stalowych igłę zwykłego kompasu. (Odnotuj że stal namagnesowana polem UFO przyciąga jeden koniec tej igły, a odpycha inny koniec. Tymczasem stal nienamegnesowana - tj. taka jaka przychodzi z huty na miejsce montażu budynków, przyciąga w równym stopniu oba końce igły kompasu. Obracając kawałkiem stali namagnesowanej polem UFO daje się też wprowadzić igłę kompasu w ruch wirowy na zasadzie "przekładni magnetycznej".)
       (ii) Tendencja odłamków omiecionych polem UFO do niezwykle szybkiego rdzewienia. Podobnie jak to się stało ze stalą namagnesowaną podczas odparowywania przez UFO drapaczy chmur WTC w Nowym Jorku, owa stal z ruin hali w Chorzowie będzie teraz niezwykle szybko rdzewiała. Dlatego podmieńcy z UFO będą starali się spowodować jej oddanie do przetopienia i zniszczenie tak szybkie jak tylko im się uda.
       (iii) Pośpiech w niszczeniu dowodów materialnych. Podmieńcy działający na Ziemi w imieniu UFOnautów zawsze otrzymują rozkaz aby pospiesznie niszczyć dowody zbrodni UFOnautów, oraz aby uniemożliwiać dostęp ludzi do owych dowodów. Dlatego, jak UFOnauci mają to zawsze w zwyczaju, niemal natychmiast po zburzeniu hali w Chorzowie rozpoczęte zosto pospieszne usuwanie jej gruzów, oraz przetapianie jej złomu.
       (iv) Prześladowania "kozłów ofiarnych". Zaraz po tym jak cały materiał dowodowy pozostały po tej hali zostanie zniszczony, UFOnauci zaczną dręczenie i prześladowania "kozlow ofiarnych" wybranych przez nich do przyjęcia na siebie winy za owo nieszczęście. (Kozły te nie będą wówczas już mogły się bronić, bo dowody poznikają.) Łatwo przewidzieć, że kozłami tymi będą: projektanci owej hali, jej budowniczy, oraz ostatni jej właściciele. Ja osobiście bym im wszystkim sugerował, aby zamiast być "Polakami mądrymi po szkodzie", owe potencjalne kozły ofiarne pospiesznie zafundowały mi bilet lotniczy do Polski oraz dostęp do laboratorium badawczego jeszcze przed tym zanim gruzy owej hali zostaną dokładnie pousuwane i poniszczone. W takim bowiem przypadku ja postarałbym się zgromadzić na miejscu zdarzenia niepodważalny materiał dowodowy na fakt że to właśnie wehikuł UFO spowodował zawalenie owej hali. Materiał ten wszakże przed uprzątnięciem gruzów istnieje na miejscu zdarzenia, trzeba go jedynie wydobyć na światło dzienne. W przypadku bowiem kiedy materiał ten zostanie udokumentowany i opublikowany w Internecie, UFOnauci nie odważą się zaatakować i prześladować owych potencjalnych kozłów ofiarnych. (Jeśli zaś ich zaatakuja, wówczas moje badania i autorytet naukowy pozwolą łatwo obalić ich argumenty i zdemaskować udział UFOnautów w tej zbrodni na Polsce.)
       Jednym z "kozłów ofiarnych" którego UFOnauci-podmieńcy ukrywający się w gronie polskich władz wybrali dla zrzucenia na niego winy za zawalenie się tej hali i za śmierć 65 ofiar które tam zginęły, był 42 letni Nowozelandczyk który był dyrektorem firmy "Expomedia" jaka jest właścicielem 51% udziałów owej hali. Został on aresztowany wkrótce po zawaleniu się, w dniu 14 lutego 2006, oraz trzymany był w polskim więzieniu nawet w chwili kiedy aktualizowałem niniejszą stronę w dniu 10 lutego 2007 roku. Przedziwna parodia sprawiedliwości z jaką traktowano tego "kozła ofiarnego" opisana jest dokładniej w artykule "Kiwi in Polish jail 'held as scapegoat' ", (tj. "Nowozelandczyk w Polskim więzieniu 'trzymany jako kozioł ofiarny' ") który ukazał się na stronie A10 gazety "The Dominion Post", wydanie datowane w sobotę (Saturday), February 10, 2007.
       Nawet jednak jeśli Polacy ciągle okażą się niezdolni do właściwego wykorzystania tego ataku UFOnautów na Polskę, ciągle atak ten będzie kosztował UFOnautów utratę swojej uprzedniej skrytości. Dzięki bowiem uświadomieniu za jego pośrednictwem faktyczności kampanii zamęczania ludzkości, skryta działalność UFOnautów na Ziemi staje się teraz coraz bardziej oczywista dla każdego Polaka. Dzięki więc temu atakowi na Polskę, do uprzedniej liczby około pół miliona Polaków przekonanych o poprawności stwierdzeń filozofii totalizmu, doda się teraz dalszych kilkadziesiąt, a być może nawet i kilkaset, tysięcy ludzi.


#H3. Zagrożenie od "cienia diabła" sponad katowickiej hali:

Motto: Gdy padnie na ciebie "cień diabła", twoje zdrowie i życie są w niebezpieczeństwie.

       Folklor ludowy różnych narodów zawsze opisywał wehikuły UFO (zwykle uważane przez ten folklor za "diabły") jako śmiertelnie zagrożenie dla zdrowia i życia. Folklor ten często też opisywał "cień" jaki ów "diabeł" rzuca na ziemię, jako ogromnie niebezpieczny dla tych co przypadkowo znajdą się w jego zasięgu. Sporo informacji na ten temat zawiera treść monografii [1/5] - przykładowo patrz tam opisy chińskiego "czie fung" czyli "czarciego wiatru" opisywanego np. w podrozdziałach V5.1 i V6 z tomu 17 monografii [1/5]. Obecnie wiemy już że ów "cień diabła" to po prostu potężne pole magnetyczne wytwarzane przez pędniki wehikułów UFO.
       Problem z owym "cieniem diabła" jest, że faktycznie to nadal nikt nie bada jego prawdziwego wpływu na zdrowie i życie ludzkie. Ciągle jedynie możemy na jego temat spekulować. Tymczasem narasta materiał dowodowy, jaki zdaje się sugerować że wpływ ten jest śmiercionośny. Mianowicie wygląda na to, że potężne pole magnetyczne UFO jest w stanie zabijać ludzi i to aż na kilka odmiennych sposobów. Jednym z najbardziej niedostrzegalnych sposobów tego zabijania, to np. przypadkowe znalezienie się w zasięgu tego pola i późniejsze zachorowanie na raka (UFOlogia zna takie przypadki). Inny sposób zabijania polem UFO polega zapewne na tym, że w niektórych sytuacjach pole to prawdopodobnie jest w stanie zaindukować specjalnie niebezpieczny rodzaj trwałego natelekinetyzowania materii, promieniowanie którego to rodzaju radiesteci zwykle określają nazwą "zieleń ujemna". (Owo trwałe natelekinetyzowanie materii opisywane jest w podrozdziałach H8.1 oraz KB1 z tomów odpowiednio 4 i 9 monografii [1/5].) Istnieją przesłanki jakie zdają się sugerować, że osoby które powdychają w płuca kurz złożony z cząsteczek tak właśnie trwale natelekinetyzowanej materii, mogą potem zostać powaleni ciągle jeszcze nie zidentyfikowanym rodzajem choroby, której nawet Amerykanie nie potrafili wyleczyć. Być może że to właśnie takie drobinki trwale natelekinetyzowane ową "zielenią ujemną", były ową "wdychaną śmiercią" której potem uległa spora proporcja Polaków jacy zatrudnili się przy odgruzowywaniu budynków WTC w Nowy Jorku - co opisałem na stronie internetowej poświęconej odparowaniu drapaczy chmur WTC przez UFO.
       Hala w Katowicach zniszczona została przy odmiennym trybie pracy pola UFO niż budynki WTC w Nowym Jorku. (Budynki WTC były odparowane w wysoce niebezpiecznym "trybie wiru magnetycznego", zaś hala w Katowicach była zawalona przy zamierzonym jako bezpieczny "trybie bijącym" pola UFO - po szczegóły patrz tom 3 monografii [1/5].) Logika zdaje się też sugerować, że przy typowym "bijącym" trybie pracy wehikułu UFO z polem siłowo neutralnym, pole to NIE powinno formować szkodliwego natelekinetyzowania materii. Wszakże gdyby formowało - byłoby ono niebezpieczne nawet dla własnej planety UFOnautów. Jednak w Katowicach parametry owego neutralnego pola zostały przesterowane na silne odpychanie obiektów ferromagnetycznych. Zaś dla takiego odpychania logika nie jest już w stanie nam podpowiadać jakie są jego cechy. Z kolei empirycznie nie ma jak tego sprawdzić. Wszakże dzisiejsza nauka ziemska jest jeszcze na zbyt niskim poziomie rozwoju aby być w stanie wykrywać cechy trwałego natelekinetyzowania materii. Dlatego nawet jeśli jest dosyć wysokie prawdopodobieństwo że gruzy hali w Katowicach wcale NIE są trwale natelekinetyzowane którąś z owych niebezpiecznych dla zdrowia odmian telekinetycznych wibracji, nie mamy co do tego pewności. Stąd ciągle zalecałbym wysoką ostrożność kiedy ma się z nimi cokolwiek do czynienia. Mianowicie, radziłbym przy owej hali zawsze zakładać szczelne maski. Szczególnie jeśli ktoś znajdzie się w zasięgu pyłów z niej pochodzących, np. ponieważ pracuje przy jej odgruzowywaniu. Ponadto, jeśli ktoś bada lub pobiera próbki owej hali - radziłbym zawsze najpierw je dokładnie wymyć w bieżącej wodzie. Dobrze też unikać badań które indukowałyby jakikolwiek kurz z owych próbek - np. ich szlifowania. Gdyby to mi przyszło mieć coś do czynienia z gruzem i pyłem tej hali, tak na wszelki wypadek traktowałbym go profilaktycznie z dużą ostrożnością, tak jakby zawierał on mieszaninę azbestu oraz radioaktywnych izotopów. Dla spokoju swego sumienia nie przechowywałbym też próbek tej hali w bliskości ludzi, np. we własnym domu, czy w laboratorium w pobliżu pracujących laborantów.
       Warto tutaj dodać, że "cień diabła" padał nie tylko na tych co mieli do czynienia z gruzami katowickiej hali. Praktycznie bowiem gruzy wszelkich budynków i dachów sekretnie pozawalanych przez UFO wykazują te same własności. Ponadto, wcale o tym nie wiedząc, w "cieniu diabła" przez jakiś czas znajdowali się również i ci co odwiedzali tą halę na kilka godzin przed jej zawaleniem, a także i ci którzy brali udział w akcji ratunkowej zaraz po jej zawaleniu. Dla naukowej ścisłości warto więc teraz śledzić jak kształtować się będą przyszłe losy wszystkich tych ludzi. Wszakże mordercze działanie pyłów po nowojorskim WTC ujawniło się dopiero po niemal trzech latach (po szczegóły patrz punkt #E10 na stronie o nazwie predators_pl.htm). To zaś oznacza, że "cień diabła" z katowickiej hali oraz z szeregu innych zawaleń dachów w owej epidemii ze stycznia 2006 roku, może zacząć zabierać ewentualne ludzkie ofiary nie wcześniej niż dopiero pod koniec 2008 roku.


Część #I: Obowiązek obrony - czyli jak możemy się bronić przed atakami UFOnautów:

      

#I1. Najdoskonalsza metoda obrony, to pomoc Boga:

       Wszystko co tylko istnieje w naszym wszechświecie jest pod kontrolą Boga. Najefektywniejsza więc metoda obrony zasze sprowadza się do wyeliminowania powodów dla których Bóg pozwala aby dotknęło nas dane nieszczęście. Jak zaś realizować ten rodzaj obrony, opisane to zostało aż na całym szeregu totaliztycznych stron - przykładowo w punkcie #I1 strony o nazwie quake_pl.htm, czy w punktach #I1 do #I5 strony o nazwie petone_pl.htm.


#I2. Jakie jeszcze inne metody obrony posiadamy do swojej dyspozycji aby bronić się przed eskalowaniem przez UFOnautów tego typu zbrodni:

       Jedyna metoda naszej własnej obrony przed morderczymi atakami UFOnautów, której fizyczna efektywność dotychczas już wielokrotnie została potwierdzona w działaniu, jest dokładne udokumentowanie, opisanie, opublikowanie, oraz głośne demaskowanie udziału UFOnautów w danym rodzaju zbrodni na ludzkości (w tym przypadku - w zawaleniu dachu hali w Chorzowie koło Katowic). Tylko bowiem po podniesieniu przekonywująco udokumentowanego i głośnego krzyku w sprawie każdej zbrodni jaką UFOnauci na nas popełniają, UFOnauci zaczynają się obawiać popełniania dalszych podobnych zbrodni, ponieważ poprzez ich dalsze popełnianie dawaliby ludziom do rąk następne dowody na swoją morderczą działalność na Ziemi. Ponadto, kiedy wśród ludzi upowszechni się w końcu wiedza o niecnościach UFOnautów, wiedza ta nigdy nie ulegnie ani zapomnieniu ani przebaczeniu. Dlatego pewnego dnia dzisiejsze zbrodnie przyjdzie UFOnautom spłacac co do ostatniego grosza.
       Istnieje jeszcze jedna metoda naszej obrony przed atakami UFOnautów, która wynika z badań filozofii totalizmu nad mechanizmem działania przeciw-świata. Metoda ta sprowadza się do wyzwalania mechanizmów moralnych, poprzez uzyskiwanie zwycięstwa moralnego. Metoda ta opisana jest w punkcie #C4 na stronie internetowej o nazwie "karma_pl.htm".
       Kolejną metodą naszej obrony, której efekty wprawdzie nie dają się fizykalnie potwierdzić, jednak co do skuteczności której wielu Polaków nie ma najmniejszej wątpliwości, jest modlitwa. Poniżej przytoczę modlitwę w sprawie zburzenia hali targów w Katowicach przez UFO. W modlitwie tej morderstwa UFOnautów jakby symbolizowane są przez zbrodnie "Smoka" z bibilijnej "Apokalipsy Świętego Jana". Wpisał ją do bloga #57 pod datą "2006/02/04 12:32:42" osobnik podpisujący się pseudonimem "Har_magedon". (Wpis ten można znależć w komentarzach do bloga totalizmu nr #57, pod adresem tego bloga podanym w punkcie #N2 tej strony.) Oto owa modlitwa, cytuję:
       " Oskarżam Cię, pradawny Smoku i Twoje potomstwo, o ogrom zbrodni, jakie wyrządziliście wszystkim ludom na Ziemi. Oskarżam Cię, Bestio-Fałszywy Proroku i Twoje potomstwo, o ogrom zbrodni, jakie wyrządziliście narodowi, który sami sobie wybraliście. Oskarżam Was – potomstwo Bestii, o zbrodnie popełnioną na moich Braciach i Siostrach w Chorzowie. Boże Sprawiedliwy, oskarżam przed Tobą pradawnego Smoka i Jego potomstwo, oskarżam przed Tobą Bestię i Jego potomstwo. Boże Wszechmogący i Sprawiedliwy, proszę Cię, osądź moje oskarżenie. Boże Miłosierny, proszę Cię – wysłuchaj Twego ludu, który przychodzi do Ciebie z wielkiego ucisku. I proszę Cię, Boże - pomóż nam odróżnić zbrodnie zbójów, popełnione z premedytacją – od ludzkich grzechów popełnionych z głupoty lub za namową Szatana. I proszę Cię, Boże – pomóż nam wybaczyć, tym, którzy grzeszyli nieświadomie, a teraz tego żałują i naprawiają wyrządzone krzywdy. Dzięki Ci, Boże – za lekcje, jakich udzieliłeś niepokornym mieszkańcom Ziemi. Amen. "
       Ogromnie interesujące w powyższym wpisie do bloga totalizmu jest też to, że jego autor okazuje się szczególnie kontrowersyjną postacią. Przykładowo, z późniejszych wpisów tego samego osobnika wynika, że ów "Har_Magedon" prawdopodobnie w rzeczywistości jest UFOnautą (dawniej UFOnauci nazywani byli "diabłami"). Tyle, że celowo podszył się on pod zwolennika totalizmu, oraz pod osobę religijną, aby jeszcze bardziej efektywnie móc niszczyć tą filozofię. Wygląda też na to, że powyższą swoją modlitwę wymyślił on tylko jako rodzaj propagandowego posunięcia aby wzbudzić wśród totaliztów zainteresowanie w swoich wypowiedziach oraz aby jego późniejsze ataki na totalizm tolerowane były nieco dłużej niż powinny. Oczywiście, ja nie mam wątpliwości że wszechwiedzący Bóg bez trudności odczytuje prawdziwe intencje każdego wypowiadającego jakąś modlitwę i zaprogramowuje przebieg przyszłych zdarzeń odpowiednio do owych intencji.


#I3. Niezaleznie od tego kto nas atakuje, my ciągle mamy moralny obowiazek szukania i wdrażania metod skutecznej obrony przed tymi atakami:

       Kiedy czytam co w sprawie owego zawalanie dachu w Katowicach-Chorzowie obecnie dzieje się w Polsce, opadają mi ręce. Jak bowiem niemal 40 milionów Polaków może pozwalać sobie aby garstka UFOnautów aż tak "dmuchała im w kaszę". Jak też pozostali ludzie zamieszkujący inne kraje które też zostały poszkodowane przez UFOnautów mogą milcząco pozwalać aby ktoś tak otwarcie ich mordował. Oto bowiem mamy oczywisty przypadek, który nawet dla ślepego ujawnia niezaprzeczalne dowody masakry zorganizowanej ludzkości celowo przez UFO, zaś owi poszkodowani siedzą cicho jak owce przed bramami rzeźni i pozwalają tym podmieńcom wmawiać sobie że czarne to białe. Ludziska, gdzież u licha podział się Wasz zdrowy rozsądek. Polacy, gdzie zniknęła odwaga Waszych przodków. Przecież jeśli pozwolicie aby UFOnautom dzisiaj uchodziły na sucho te bezczelne zbrodnie, jutro ci sami UFOnauci zawalą Wam na głowy dachy Waszych własnych domów, albo nawet eksplodują bombę atomową w Waszym ogrodzie. Nie wolno Wam siedzieć w tej sprawie cicho i wierzyć w to co kłamliwa propaganda UFOnautów Wam wmawia. Trzeba ruszyć swoje tylne części i zacząć aktywnie walczyć aby prawdę na temat UFO wolno było wypowiadać zupełnie otwarcie, oraz aby prawda ta nie była dyskryminowana i nie musiała w urzędach państwowych ustępować drogi absurdalnym spekulacjom. Czy czytelniku kiedykolwiek rozważałeś, że jeśli podmieńcy przy władzy będą uparcie udawali, że problem obecnych ataków UFOnautów na ludzkość zupełnie nie istnieje, wówczas być może koniecznym nawet się stanie aby otwarcie wyjść z plakatami na ulicę i zacząć (pokojowo) demonstrować przed budynkami rządowym oraz przed gmachami sądów w których osądzane są niewinne "kozły ofiarne".


Część #J: Następne po Katowicach zawalenia dachów i budynków:

      

#J1. Powszechność zawaleń przez UFO dowodem że UFOnauci kontynuują swój szał zawalania:

       Postarajmy przez chwilę zaglądnąć do zbrodniczych umysłów UFOnautów, aby zgadnąć co najprawdopodobniej oni uczynią po tym jak niniejsza strona internetowa zdemaskowała że to oni stoją za obserwowaną obecnie na całym świecie "epidemią" zawaleń dachów i budynków. Pamiętać przy tym musimy, że UFOnauci to istoty złe do szpiku kości, o nieograniczonej próżności i wysokim mniemaniu o sobie, że nawykły one do oszukiwania ludzi przez dziesiątki tysięcy lat, oraz że dotychczas nigdy nie natknęły się na sytuację iż ktoś przeciw nim się postawił i obciążył ich odpowiedzialnością za zbrodnie które popełniają na ludzkości. Co więc aż tak szatańskie istoty uczynią kiedy wytknie się je palcem demaskując dla świata ich wredne działania. Ano najpierw będą usiłowały przechytrzyć wytykającego, oraz z użyciem jakiejś kolejnej ich szatańskiej sztuczki starać się wrobić ludzi we wiarę że to wcale NIE oni są winni owym zbrodniom - co opisałem w punkcie #J2 poniżej. Jeśli zaś i to im się nie uda, wówczas najprawdopodobniej wpadną we wściekłość i przez jakiś czas będą się mścić na niewinnych ludziach - co też opisałem w kolejnym punkcie #J3 tej strony. Naszym więc zadaniem jest odnotowanie teraz wszelkich błędów jakie podczas owych ataków wściekłości UFOnauci popełnią, oraz konsekwentne ujawnianie ludziom cech charakteryzujących każdą zbrodnię UFOnautów. Wszakże ich zaślepienie wściekłością należy wykorzystać dla nauczenia ludzi jak odróżniać zbrodnie UFOnautów od działania sił natury. Oto więc chronologiczny opis najważniejszych cech ujawnionych podczas popełniania przez UFOnautów dalszych zawaleń dachów i budynków już po ich ataku na halę w Katowicach:


#J2. Celowe zawalenie hali targowiskowej w Moskwie (23 lutego 2006 roku) - czyli próba wrobienia ludzkiego kozła ofiarnego w zawalenia dokonywane przez UFOnautów:

       Niniejsza strona internetowa zdemaskowała wszystkim zainteresowanym ludziom morderczy szał celowego zawalania dachów i budynków przez wehikuły UFO. Na przekór jednak tego, UFOnauci wykazali całkowitą bezczelność i mimo wszystko już po opublikowaniu tej strony ciągle powtórzyli swój trick zawalenia kolejnej hali, zabijając przy okazji wielu ludzi. Mianowicie o godzinie 5:20 rano miejscowego czasu, w czwartek, dnia 23 lutego 2006 roku, czyli trochę ponad trzy tygodnie po zawaleniu hali targowej w Katowicach - opisanie którego stało się powodem uformowania tej strony, UFOnauci zawalili kolejny dach. Tym razem był to dach hali zakrytego targowiska warzywnego w Moskwie, Rosja. Hala ta zbudowana była w 1974 roku. Miała trochę ponad 30 lat. Była więc w pełni swojej mocy i wytrzymałości. Pierwsze doniesienia sugerowały, że ofiarami jej zawalenia padło co najmniej 56 zabitych (ja wcale nie byłbym zaskoczony gdyby liczba zabitych ponownie okazała się wynosić 66). Tyle tylko, że z uwagi na bardzo wczesną godzinę zawalenia, jej ofiarami padli głównie biedni emigranci z centralnej Azji, którzy pracowali w owej hali. (Gdyby UFOnauci NIE nastawiali się na "spartaczenie" tego zawalenia i zawalili ową halę w Moskwie kilka godzin później, ofiarami padłyby tysiące kupujących Moskwiczan.)
       Podczas owego zawalania hali targowiskowej w Moskwie UFOnauci powtórzyli wiele elementów doskonale nam juz znanych z ich typowych metod działania, a także z innych zbrodni które UFOnauci dotychczas pepełnili na ludzkości, np. z zawalenia dachu hali w Katowicach. Dlatego materiał dowodowy na bezpośredni udział UFOnautów w tej kolejnej zbrodni na ludzkości aż sam się rzuca nam w oczy. Poniżej wylistuję więc przykłady najważniejszych dowodów potwierdzających że to UFOnauci celowo zawalili również i dach owej hali targowiskowej w Moskwie. Oto owe dowody:
       (i) Użycie zawalenia dachu w Moskie jako typowego dla UFOnautów powtórzenia nieudanej zbrodni nastawionego na zwalenie winy na wybranego "kozła ofiarnego". W toku tysięcy lat nieustannego zwodzenia ludzkości, UFOnauci wypracowali szereg dosyć niezawodnych metod ukrywania swych zbrodni. Przykładowo, kiedykolwiek jakiś zamach im się "nie udaje" - tak że ludzie zaczynają posądzać udział w tym UFOnautów, wówczas szybko po tym powtarzają oni niemal dokładnie taki sam zamach, jednak czynią przy tym pewnym że od samego początku podstawią ludziom jakiegoś "kozła ofiarnego" na którego zwalona potem zostanie cała wina. Przykładowo, dokładnie w zgodzie z tą metodą działania UFOnauci postąpili w przypadku huraganu Katrina z dnia 29 sierpnia 2005 - który zdewastował Nowy Orlean w USA. Kiedy bowiem totaliztyczne strony internetowe o nazwach predators_pl.htm oraz hurricane_pl.htm zaczęły ujawniać wszystkim, że huragan Katrina wywołany został celowo przez UFOnautów, UFOnauci w trochę ponad trzy tygodnie później powtórzyli kolejny huragan nazywany Rita (z 24 września 2005 roku), który tak wysterowali aby sprawił wrażenie, że oba huragany (tj. zarówno Katrina jak i Rita) miały "naturalny" charakter. W podobny sposób UFOnauci postąpili kiedy w dniu 7 lipca 2005 roku spartaczyli oni swój zamach na metro w Londynie, tak że strona internetowa o nazwie predators_pl.htm mogła ukazać jednoznaczne dowody potwierdzające ich winę. W owym przypadku londyńskiego metra, już po dwóch tygodniach, tj. w dniu 21 lipca 2005 roku, UFOnauci powtórzyli rękami ludzkich kozłów ofiarnych zamach na to samo metro w Londynie, tym drugim jednak razem celowo zamach ten "spartaczyli". W rezultacie wina za oba zamachy ponownie zrzucona została na ludzkich kozłów ofiarnych - po szczegóły patrz totaliztyczne strony o nazwach predators_pl.htm, oraz changelings_pl.htm. Podobnie UFOnauci postąpili w przypadku opisywanego tutaj zawalenia dachu hali targowiska warzywnego z Moskwy. Użyli oni bowiem dokładnie tej samej metody odwracania od siebie uwagi ludzi. Mianowicie, zawalenie owj hali targowiskowej w Moskwie UFOnauci dokonali w celu odwrócenia uwagi ludzi od błędów które popełnili podczas zawalania dachu hali w Katowicach, Polska.
       (ii) Wcześniejsze wybranie "kozła ofiarnego" który z góry został przygotowany aby był odpowiedzialny za owo zawalenie w Moskwie. Szokujące w sprawie zawalenia w Moskwie jest, że już w pierwszych doniesieniach na jego temat dziennikarze z góry wiedzieli co dokładnie się stało i kto jest winnym. Już od pierwszych też doniesień dziennikarze implikowali, że winę za to zawalenie ponosi architekt budynku, Nodar Kaucheli. Doniesienia te bowiem głośno obwieszczały, że owa hala targowiskowa jest już drugim budynkiem który się zawalił i który zaprojektowany został przez tego samego architekta (oczywiście doniesienia nic nie wspominały, że pierwszy z budynków tego architekta też najprawdopodobniej zawalony został przez UFO). W 2004 roku zawalony wszakże został dach moskiewskiego basenu krytego zaprojektowanego przez tego samego architekta. Zginęło wówczas 28 ludzi. Z dotychczasowych metod działania UFOnautów jest zaś nam doskonale wiadomo, że bardzo często działają oni w ten właśnie sposób. Mianowicie, kiedy przygotowują jakiś swój atak, z góry jednocześnie przygotowują, kto dla ataku tego będzie pełnił funkcję "kozła ofiarnego" na którego później UFOnauci zwalą całą winę. Aby więc i tym razem natychmiast wskazać "kozła ofiarnego", UFOnauci wybrali do zawalenia halę która zaprojektowana została przez tego samego architekta którego kryty basen kąpielowy ci sami UFOnauci zawalili 2 lata wcześniej. Swoich też podmieńców z prasy, którzy mieli raportować o owym zawaleniu hali targowiskowej, od samego początku poinstruowali kogo ci mają wskazywać jako winnego za owo zawalenie. W ten sposób UFOnauci ponownie użyli swojego starego tricku, aby z góry wskazać winnego i nawet nie pozwolić władzom na badania co, lub kto, jest naprawdę winnym tego kolejnego nieszczęścia w ostatniej dziwnej epidemii zawaleń. Wszyscy zapewne rzucą się teraz na wrobionego w ten sposób przez UFOnautów "kozła ofiarnego" wskazanego ludziom przez podmieńców-dziennikarzy, bez najmniejszego sprawdzenia czy owo zawalenie to naprawdę jego wina.
       (iii) Głośny huk w momencie zawalenia się hali. Hala w Moskwie wykonana była z betonu zbrojonego stalą. Kiedy więc wehikuł UFO zawalał ją metodą opisaną tutaj w punkcie #G1 niniejszej strony internetowej, musiał on przy okazji zmiażdżyć ową betonową strukturę. Jak to jednak wyjaśnione zostało w punkcie #K7 poniżej, kiedy duże siły powodują pękanie betonu lub kamieni, rozlega się potężny huk. Dlatego kiedy wehikuł UFO zmiażdżył siłą naporu swojego napędu halę w Moskwie, musiał się dać słyszeć potężny huk jakby wystrzału armatniego. Huk ten raportowali też liczni świadkowie. Przykładowo opisuje go dokładnie Ukhtai Salmanov (wiek 52 lata), którego raport z zawalania powtarzany był szeroko po świecie przez agencje prasowe, włączając w to artykuł "Scores of corpses after market roof collapses" (tj. "Mnóstwo ciał po tym jak dach tagowiska się zawalił") opublikowany na stronie B3 nowozelandzkiej gazety "The Dominion Post", wydanie datowane w sobotę (Saturday), February 25, 2006. Oto jak opisuje on ten huk w artykule "Phone calls from rubble fade away" (tj. "telefony dzwoniące z wnętrza gruzowiska pomału milkną") ze strony B10 nowozelandzkiej gazety "Weekend Herald", wydanie datowane w sobotę (Saturday), February 25, 2006: "Pojawił się ten potężny zgrzyt a po nim huk." ... "Czuło się jakby cały budynek się zatrząsł a potem dach zaczął się wyginać." (W oryginale angielskojęzycznym: "There was a huge groaning sound and then a bang." ... "The whole building felt as though it was shuddering and then the roof started to cave in.") Owo faktyczne pojawienie się potężnego huku podobnego do wystrzału z armaty, jest jednym z całego szeregu dowodów, że halę targowiskową w Moskwie zmiażdżył celowo wehikuł UFO siłą swego napędu magnetycznego.
       (iv) Błyskawiczna szybkość zawalenia - rzędu sekund. Kiedy wehikuły UFO dokonują zawalenia, wyzwalana przez nie siła niszcząca jest tak duża, że zawalenie następuje błyskawicznie - tj. w przeciągu sekund. Tak też stało się również i w Moskwie. Odnotuj tutaj, że naturalne przeciążenie budynku narastałoby stopniowo, w rezultacie musiałoby spowodować również i stopniowe zawalenie.
       (v) Niesymetryczne zawalenie - i to w punkcie najwyższej wytrzymałości budynku. Ciekawe, że UFOnauci którzy dokonali zawalenia hali w Moskwie, nie mieli pojęcia o działaniu "momentu gnącego" na strukturę budynku. W rezultacie halę tą zawalili oni niesymetrycznie, tuż przy ścianie, czyli w miejscu gdzie faktycznie jest ona najbardziej wytrzymała. To także jest silnym dowodem na fakt, że zawalenia dokonał celowo niewidzialny dla ludzkich oczu wehikuł UFO.


#J3. Zawalenie budynku w Dhaka, Bangladesh (25 lutego 2006 roku):

       W sobotę, dnia 25 lutego 2006 roku, UFOnauci dali kolejny wyraz swojemu szałowi bezczelnego mordowania ludzi. Zawalili oni sześcio-piętrowy budynek w dzielnicy Tejgaon z Dhaka, stolicy Bangladesh. W chwili zawalenia budynek ten zajmowany był przez sklepy i biura. Jednak właśnie rozpoczęto na nim remont, aby zamienić go w szpital. Zaraz po zawaleniu z gruzów wydobyto 16 ciał.
       Budynek z Dhaka z całą pewnością również zawalony został przez wehikuł UFO. Świadczy o tym obecność w owym zawaleniu całego szeregu elementów charakteryzujących zawalenia dokonywane przez UFO. W szczególności o udziale UFO świadczą:
       (i) Raporty naocznych świadków że słychać było potężny huk zmiażdżonej przez UFO struktury nośnej budynku. Jak zaś wyjaśniono to w poprzednim punkcie, huk taki jest właśnie dowodem, że struktura ta pękła wskutek potężnego i raptownego nacisku sił uformowanych przez napęd UFO.
       (ii) Dziwne zachowanie się kurzu. Naoczni świadkowie zawalenia z Dhaka raportowali bardzo niezwykłe zachowanie się kurzu i pyłu po zawaleniu się owego budynku. Mianowicie kurz ten i pył nie chciał opadać, a unosił się w powietrzu przez nietypowo długi czas - podobnie jak to kiedyś się działo po odparowaniu przez UFO budynków WTC w Nowym Jorku. Być więc może, że owo nietypowe zachowanie się kurzu było spowodowane faktem, iż niewidzialny dla ludzi wehikuł UFO który dokonał zawalenia ciągle znajdował się w pobliżu, ponieważ jego sadystyczna załoga chciała mieć radochę nasycenia się widokiem rozpaczy i męki poszkodowanych przez nią ludzi. Z kolei pulsujące pole magnetyczne tego UFO elektryzowało drobinki kurzu, powodując ich unieruchomienie i wydłużone ich czasu zawisania w powietrzu.
       (iii) Błyskawiczność zawalenia. Naoczni świadkowie zawalenia w Dhaka raportowali, że budynek ten zawalił się dosłownie w "mgnieniu oka". Takie zaś błyskawiczne zawalenie się jest jedną z cech charakteryzujących zawalenia dokonywane skrycie przez wehikuł UFO.
       (iv) Tajemnica nałożona przez UFOnautów-podmieńców na owo zawalenie. Nauczeni poprzednim doświadczeniem, że ja natychmiast ujawnię ich udział w danym zawaleniu, UFOnauci-podmieńcy nałożyli ścisłą cenzurę na publikowanie czegokolwiek na jego temat w Nowej Zelandii. Dlatego o szczegółach owego zawalenia z Dhaka musiałem się dopiero dowiadywać ze źródeł publikowanych poza granicami Nowej Zelandii.

* * *

       Opisane powyżej bezczelne zawalenia dachów i budynków dokonywane już po tym jak owe zbrodnie popełniane na ludzkości przez UFOnautów zostały zdemaskowane i udostępnione do publicznego wglądu, są sposobem UFOnautów na jawne szydzenie z naszej cywilizacji. Ma ono bowiem wymowę otwartego naplucia nam w twarz oraz stwierdzenia w rodzaju "patrzcie ludziska, my możemy zamęczać Was jak tylko nam się podoba, zaś wasi przywódcy są nam aż tak ulegli, że nigdy NIE pozwolą aby to nas otwarcie obciążono odpowiedzialnością za nasze własne mordercze działania". Czy ty czytelniku ponownie przyjmiesz z potulnością tą kolejną zniewagę kosmicznych bandytów wyplutą ci prosto w twarz, nadal nic nie czyniąc w tej sprawie? Czy musisz odczekiwać aż to tobie samemu UFOnauci zwalą coś ciężkiego na głowę, zanim zbudzisz się z omamu i zmobilizujesz do jakiegoś działania? Czy jesteś świadomy, że kiedy UFOnauci zawalą i tobie samemu coś na głowę, dla Ciebie będzie wówczas już za późno na podnoszenie kwiku!


Część #K: Inne manifestacje ataków UFOnautów na ludzi:

      

#K1. Inne metody skrytego atakowania ludzkości przez UFOnautów za pomocą ich nadrzędnej techniki:

Motto: W naturalnych zdarzeniach zawsze wszystko wykazuje naturalną konsystencję. W zdarzeniach skrycie organizowanych nam przez UFO zawsze coś zakłóca naturalny porządek rzeczy. Aby więc je rozpoznać, wystarczy jedynie otworzyć nasze oczy i umysły na przyjęcie prawdy.

       Niezależnie od wykorzystywania swoich zaawansowanych urządzeń technicznych do zawalania naszych budynków i dachów, UFOnauci wypracowali ostatnio, oraz wprowadzili w życie na iście masową skalę, cały szereg dalszych sposobów i metod zbrodniczego zastraszania i wymordowywania ludzkości swoimi wehikułami i urządzeniami. Interesującym faktem na temat owych metod jest, że każda z nich w jakiś drastyczny sposób zakłóca naturalny przebieg zdarzeń. Zakłócenia te z kolei zawsze bezpośrednio wynikają albo z atrybutów napędu UFO, albo też z możliwości zaawansowanych urządzeń które w danym przypadku UFOnauci używają przeciwko ludziom. Stąd jeśli ktoś bliżej przeanalizuje wszelkie okoliczności każdego z takich przypadków, wówczas sekretny udział w nich UFO staje się natychmiast oczywisty. Oto najważniejsze z tych innych metod technicznego wyniszczania i zamęczania ludzkości przez szatańskich UFOnautów:


#K2. Zapalanie i zatapianie promów i statków obładowanych pasażerami

.        UFOnauci ostatnio coraz częściej zatapiają promy i statki obładowane pasażerami. Zatapiania tego dokonują poprzez wepchnięcie ich siłą w odchłanie morza - w bardzo podobny sposób jak to czynią z opisywanymi na tej stronie dachami budynków i dachów. Mianowicie niewidzialny dla ludzkich oczu wehikuł UFO nadlatuje nad taki statek i zwyczajnie wgniata go w głąb morza. Na wypadek jednak gdyby któryś z pasażerów przyżył tą katastrofę i opowiedział innym co się stało, niemal zawsze na krótką chwilę przed ich zatopieniem UFOnauci indukują na nich gwałtowne pożary, tak aby ludzkie służby śledcze deklarowały potem ów pożar jako przyczynę zatonięcia.
       W dokładnie taki sposób, w nocy z piątku na sobotę dnia 3/4 lutego 2006 roku, zatopiony został na Morzu Czerwonym w drodze z Duba w Arabii Saudyjskiej do Safaga w Egipcie, prom egipski "Al Salam 98" obładowany ponad 1400 pasażerami - pielgrzymami z Mekki (głównie egipskiej narodowości). Prom ten jednej chwili widoczny był na radarach, następnej zaś chwili już go nie było. W rezultacie jego zatopienia przez UFO zginęło ponad 1000 pasażerów. Artykuł [DP2] który nawiązuje do owego zatonięcia, zatytułowany "Survivors found as ferry anger grows", opublikowany został na stronie B2 nowozelandzkiej gazety "The Dominion Post", wydanie datowane we wtorek (Tuesday), February 7, 2006.
       Celowym zatopieniom statków i promów przez UFO, podobnie jak opisywanym na tej stronie celowym zgnieceniom budynków i dachów, zawsze towarzyszą dosyć tajemnicze okoliczności. Ich przykładem może być zbiór dziwnych zdarzeń jakie towarzyszyły opisanemu powyżej zatopieniu promu "Al Salam 98". Część z owych zdarzeń raportowana była w artykule [DP3] "Captain refused to help doomed ferry" (tj. "Kapitan odmówił pomocy tonącemu promowi"), opublikowanym na stronie B3 nowozelandzkiej gazety "The Dominion Post", wydanie datowane w czwartek (Thursday), February 9, 2006. Mianowicie, po pierwsze prom ten nagle zniknął z ekranów radarów, na przekór że późniejsze śledztwo ujawniło iż ciągle przez jakiś czas dłużej utrzymywał się on na powierzchni. To zaś oznacza, że wehikuł UFO który zamierzał go zatopić osłonił go przed radarem swoją soczewką magnetyczną. Po drugie, prom ten nadawał sygnały SOS, jednak sygnały te nie mogły jakoś się przebić przez soczewkę magnetyczną UFO. (Podobnie działo się podczas odparowywania budynku WTC przez UFO, kiedy to cała komunikacja radiowa nagle zanikła.) Dlatego nikt ich nie usłyszał poza przepływającym tuż obok innym promem egipskim a nazwie "Saint Catherine". Ten jednak z jakichś powodów nie przekazał ich dalej. W końcu kapitan innego promu "Saint Catherine", który przepływał tuż obok, odmówił pomocy tonącemu promowi. Kapitan ten później się tłumaczył, że bał się aby nie wystawić na niebezpieczeństwo swego statki i pasażerów (gazety jednak nie podały dlaczego ten sam kapitan nie poinformował nikogo o sygnale SOS jaki przechwycił). Dla mnie owa odmowa pomocy wygląda jednak jak telepatyczny nakaz z UFO które zatapiało prom "Al Salam 98", aby przypadkiem nikt nie ważył się mu pomagać. Z innych bowiem źródeł jest mi wiadomo, że kiedy UFOnauci kogoś atakują i niszczą, wówczas zawsze wysyłają tego rodzaju telepatyczny nakaz aby się nie ważyć pomagać. O faktycznym istnieniu tego telepatycznego sygnału strachu oraz telepatycznego nakazu panicznej ucieczki, świadczy także fakt, że kapitan oraz załoga tego tonącego egipskiego promu uciekła w panice z ich tonącego statku jako pierwsza, pozostawiając za sobą wszystkich pasażerów pozbawionych jakiejkolwiek fachowej pomocy.


#K3. Wywoływanie morderczych pożarów (m.in. zapalanie budynków z ludźmi śpiącymi w ich wnętrzu, a także gigantycznego pożaru z Australii z przełomu 2006/7 roku):

       Pod koniec 2005 roku zaistniała istna epidemia takich właśnie zapaleń. Epidemia ta trwa praktycznie aż do dzisiaj. Płoną domy mieszkalne, fabryki, rafinerie, hotele, instytucje opiekuńcze, szpitale, lasy, wsie, itp. Praktycznie niemal każdego dnia dzienniki telewizyjne raportują że coś nowego zostało podpalone, zaś sprawców podpalenia nie udało się złapać. Oczywiście, jakże tu złapać UFOnautów-podpalaczy którzy na życzenie mogą stawać się niewidzialnymi, zaś z miejsca zbrodni ulatniają się odlatując w powietrzu.
       Prawdopodobnie jednymi z największych pożarów lasu jakie powtarzalnie inicjowane były przez UFOnautów bez przerwy przez okres aż kilku kolejnych miesięcy z końca 2006 roku oraz z początka 2007 roku, były gigantyczne pożary z kilku obszarów Australii. Pożary te wykazywały się wszelkimi cechami dowodzącymi ich celowego chociaż skrytego inicjowania techniką UFOnautów. W ich wyniku spalone zostały lasy na obszarze znacznie większym niż wielkość Polski. Pożary te opisane są dokładniej w punkcie #B15.1 strony internetowej o zniszczeniowych użyciach wehikułów UFO.


#K4. Strącanie naszych samolotów

       Ciekawe czy czytelnik odnotował, że w ostatnich czasach najróżniejsze samoloty spadają z nieba na ziemię jak przejrzałe gruszki. Okoliczności przy tym wiodące do owego spadania zwykle są wysoce niezwykłe i dające dużo do myślenia. Np. kiedy ich szczątki pokazywane są w telewizji, wokół resztek owych samolotów często widać wypalone w trawie lądowiska UFO (tj. fragmenty okręgów w których trawa posiada wyraźnie odmienny kolor od pozostałej trawy, bowiem została albo wypalona magnetycznie albo też pobudzona telekinetycznie - po szczegóły patrz rozdział V z monografii [1/5]).
       W czwartek, dnia 9 lutego 2006 roku, w Nowej Zelandii miał miejsce kolejny z takich dziwnych strąceń samolotów. Mianowicie w powietrzu rzekomo "zderzyły sie" tam dwa samoloty szkoleniowe Wydziału Lotniczego miejscowej uczelni "Massey University". Obaj studenci-piloci zginęli. Wykonane z lotu ptaka zdjęcie szczątków jednego z owych samolotów, a także opis całej tragedii, przytoczone zostały w artykule [NZH4] "Death plane's close call with rescue helicopter" (tj. "Samolot śmierci otarł się o helikopter ratunkowy"), opublikowanym na pierwszej stronie A1 nowozelandzkiej gazety "The New Zealand Herald", wydanie z piątku (Friday), February 10, 2006. Jak każde działanie UFOnautów, owo strącenie jest również pełne dowodów na bezpośredni udział UFO w tej tragedii. Przykładowo, na owym zdjęciu z artykułu [NZH4] szczątki samolotu wyraźnie otoczone są niemal pełnym pierścieniem pociemniałej trawy, która zawsze charakteryzuje obszar gdzie na trawę tą zadziałało potężne pole telekinetycznego UFO. Pierścień ten jednoznacznie więc zdradza, że telekinetyczny wehikuł UFO zawisał nad tymi szczątkami i to przez dłuższy okres czasu. Jeszcze bardziej wymowne było jednak zdarzenie mające miejsce chwilę wcześniej zanim owe dwa samoloty zderzyły się w powietrzu. Mianowicie, przez obszar gdzie ich piloci trenowali swoje loty, przelatywał helikopter ratunkowy. Pilot tego helikoptera raportował później że jeden z samolotów nalatywał prosto na niego i nie zamierzał zmienić kierunku lotu - tak jakby go nie widział lub jakby chciał go staranować w powietrzu. Przed zedrzeniem z owym samolotem uratowało go tylko iż dał raptownego nurka swoim helikopteram, aby owemu samolotowi zejść z drogi. Najwyraźniej więc już wówczas kontrolę nad zachowaniem owego pilota i samolotu przejęło niewidzialne dla ludzkich oczu telekinetyczne UFO. Ogromnie dziwny był też opad szczątków samolotów po tym jak te zderzyły się w powietrzu. Świadkowie twierdzili, że dwa główne (duże) fragmenty obu samolotów zaraz po zderzeniu poleciały w dół tak jak im przystało. Jednocześnie jednak chmura mniejszych odłamków jakby zatrzymana została przez coś w powietrzu i opadała na ziemię ogromnie powoli - przypominając swym zachowaniem chmurkę "confetti". Ponownie więc, jakaś niewidzialna siła powstrzymywała normalne opadanie tych odłamków. Wszystko to razem wziąwszy dokumentuje iż owo zderzenie zostało wywołane celowo przez UFOnautów, zaś obecność w powietrzu niewidzialnych wehikułów UFO spowodowała owe dodatkowe niezwykłe efekty. Oczywiście, podobnie nietypowe zdarzenia towarzyszą obecnie większości spadających na ziemię samolotów. Tyle tylko że ludzie wcale nie zwracają na nie uwagi i nie analizują ich z punktu widzenia zjawisk indukowanych napędem niewidzialnych UFO. Powyższy przypadek został tutaj opisany tylko jako jeden z przykładów tego co wokół nas się dzieje, a na co ludzie uparcie zamykają swoje oczy. Tymczasem poprzez zaprzeczanie że problem niszczenia przez UFO naszych samolotów wogółe nie istnieje, nigdy tego problemu się nie pozbędziemy - a jedynie uczynimy go jeszcze gorszym i bardziej bolesnym.


#K5. Wywoływanie panik w ograniczonych przestrzeniach, a w ten sposób powodowanie wzajemnego tratowania się ludzi:

       Paniki te UFOnauci wywołują poprzez emitowanie ze swoich niewidzialnych statków specjalnego telepatycznego sygnału przenoszonego w sobie uczucie ogromnego strachu. (Przykład raportu osobiście znanego mi niejakiego Wojciecha Godziszewskiego, który za pośrednictem takiego właśnie telepatycznego sygnału został napełniony niewypowiedzianą grozą po nadmiernym zbliżeniu się do wehikułu UFO ukrywającego się w lesie, opisałem w podrozdziale R2 z tomu 15 monografii [1/5].) Natomiast sygnałem do rozpoczęcia przez ludzi wzajemnego tratowania się, jest zwykle okrzyk "bomba" wykrzykiwany powtarzalnie przez celowo wprowadzonego do panikującego tłumu UFOnauty-podmieńca pełniącego rolę prowokatora. Przykładem kolejnej takiej właśnie paniki zainicjowanej przez UFO, była panika wzbudzona podczas pokazu TV na stadionie w Filipinach w dniu 4 lutego 2006 roku. "Ktoś" ją zainicjował okrzykami "bomba". W wyniku tej paniki zginęło 66 ludzi. (Zastanawiające, że 66 ludzi zginęło również w efekcie zawalenia dachu w Chorzowie. Ciekawe, czy poprzez powtarzanie owej "diabelskiej" liczby 66, opatrzność nie chce nam czegoś dyskretnie powiedzieć.) Podobne paniki, również inicjowane okrzykami "bomba", oraz również zabierające wiele ofiar ludzkich, opisane są na stronie "predators_pl.htm".


#K6. Zawalanie kopalni z górnikami w środku:

.
       UFOnauci ostatnio uparli się trakże aby zawalać najróżniejsze kopalnie, przy okazji grzebiąc żywcem pracujących tam górników. Zastanawia mnie czy czytelnicy odnotowali, że sposób na jaki ostatnio ulegają zawaleniu najróżniejsze kopalnie, jest zawsze taki że łatwo może on by zrealizowany za pomocą techniki UFOnautów.


#K7. Indukowanie morderczych obsunięć ziemi i lawin błotnych:


       W podrozdziale G11.1 z tomu 3 monografii [1/5] wyjaśniony jest m.in. mechanizm formowania tzw. "wywrotowisk". Z kolei ilustracje owych "wywrotowisk" pokazane są jako "rys. Z_3a_B5.6" oraz "rys. Z_3b_B5.6" w traktacie [4c]. Oto jeden ich przykład zaczerpniety z odrębnej strony internetowej o nazwie "landslips_pl.htm":

Fot. #K1

Fot. #K1: Oto typowy wygląd okrągłych "wywrotowisk" formowanych kiedy obwody magnetyczne wehikułów UFO zostają zagłębione pod ziemię i następnie zakołysane w pionie.
       Sfotografowano w dniu 8 marca 2006 roku przy nowozelandzkiej miejscowości Culverden, koło Weka Pass. Proszę zwrócić uwagę na idealnie okrągły kształt owych "wywrotowisk" wynikający z faktu, że wywrotowiska owe powstają kiedy obwody magnetyczne wehikułu UFO "obracają" (znaczy nieco "pochylają" w pionie) objętą przez siebie ziemię. Jeśli takie "wywrotowisko" uformowane zostanie przez UFO na zboczu bardzo stromej lub silnie nasiąkniętej wodą góry, wówczas staje się ono zaczątkiem dla lawiny gleby lub błota. UFOnauci ostatnio wykorzystują takie technicznie zainicjowane lawiny dla mordowania i zamęczania sporej liczby ludzi. (Po więcej szczegółów na temat formowania takich lawin przez UFO, a także po dokładniejsze opisy tych z ich atrybutów które pozwalają je odróżniać od lawin naturalnych, jak również po liczne fotografie technicznie uformowanych oraz naturalnych lawin ziemi lub błota - patrz opisy z odrębnych stron internetowych o nazwie "landslips_pl.htm".)
       Wywrotowiska te formowane są najczęściej podczas kątowego obrócenia kolistego dysku gleby odciętej od podłoża wirującymi obwodami magnokraftu lub UFO. Wynik wygląda nieco podobnie jak kątowe przekręcenie gleby otaczającej korzenie wywróconego drzewa. Tyle tylko, że w glebie obróconej przez UFO zwykle brakować będzie jakiegokolwiek drzewa czy korzeni, a także że będzie posiadała ona bardziej regularny kształt (tj. kształt niemal idealnej elipsy lub kręgu). Jeśli obwody magnetyczne wehikułu UFO wytną takie wywrotowisko na zboczu góry, wówczas w momencie jego wycięcia często zainicjowana zostaje lawina ziemi lub błota. Szczególnie jeśli tuż przed tym wycięciem UFOnauci spowodowali na owym obszarze intensywne opady deszczu. W górzystym terenie lawiny takie wywoływane są przez UFO relatywnie często przez zwykły przypadek, podczas nieostrożnych lądowań. Ostatnio jednak UFOnauci zaczynają je używać do celowego mordowania i zadręczania ludzi.
       Ja od dosyć dawna interesuję się takimi lawinami wywoływanymi przez UFO. Chcę bowiem ustalić zbiór cech po jakich można je odróżniać od naturalnych obsunięć ziemi i lawin błotnych. Jedną z nich ustaliłem już wiele lat temu na podstawie obserwacji pozostałości tych lawin na nowozelandzkich zboczach gór. Owa pierwsza (1) cecha takich lawin wywoływanych technicznie przez UFO, jest istnienie typowego kolistego lub eliptycznego "wywrotowiska" w punkcie zaczątkowym lawiny. Drugą ważną cechę tych lawin wywoływanych technicznie przez UFO ustaliłem przypadkowo, kiedy około 1996 roku wehikuł UFO spowodował ją przed miastem Ipoh na "expressway south-north" wiodącej z Kuala Lumpur do Ipoh w Malezji. (Lawina ta zawaliła wówczas około 300 metrów owej expressway zabijając przy okazji aż kilku ludzi - obecnie zaczynam się zastanawiać czy przypadkiem nie została ona wywołana celowo aby ludzi tych zamordować.) Jak wówczas opowiadali naoczni świadkowie, w momencie kiedy lawina ta została zapoczątkowana (w samym środku nocy) rozległ się ogłuszający huk - jakby wystrzał z dużego działa czy eksplozja bomby. Jak się domyślam, huk ten powstaje kiedy obwody magnetyczne wehikułu UFO odrywają siłą fragmenty skał od podłoża góry, aby uformować z nich owo inicjujące "wywrotowisko". Wszakże, jako inżynier mechanik, sporo razy w swoim życiu miałem okazję obserwować próby wytrzymałościowe wykonywane na kamieniach, skałach, betonie, itp. Pamiętam więc dokładnie, że kiedy taka ukręcana, rozrywana, lub zgniatana próbka skały lub betonu pęka, zawsze rozlega się wówczas ogłuszający huk. Pękanie przy tym próbki o grubości zbliżonej do ludzkiego palca indukuje huk podobny do wystrzału karabinowego. Można więc sobie wyobrazić jak głośny huk musi powstać podczas odrywania siłą przez UFO fragmentu skały rodzimej o wielkości zbliżonej do rozmiarów wehikułu UFO. W życiu oglądałem też wiele filmów dokumentarnych o naturalnych lawinach ziemi i błota. Jednak nigdzie nie natknąłem się na informację, że zainicjowaniu owych naturalnych lawin towarzyszy jakikolwiek huk. Wszelkie naturalne lawiny zaczynają się bezgłośnie. Dopiero kiedy nabiorą pędu indukują one dudnienie. (Dudnienie to zresztą występuje również w lawinach indukowanych technicznie przez UFO. Tyle że pojawia się ono dopiero po początkowym ogłuszającym huku jakby wystrzału armatniego, oraz że akustycznie wyraźnie daje się je odróżnić od owego początkowego huku.) Dlatego obecnie jestem już pewien, że drugą (2) cechą lawin ziemi i kamieni wywoływanych technicznie przez UFO na zboczach gór jest, że w momencie ich inicjowania pojawia się potężny huk jakby wystrzału armatniego. Kolejna poszukiwana cecha daje się wydedukować z drugiej. Mianowicie trzecią (3) cechą lawin błota i gleby wywoływanych technicznie przez UFO, jest że zaindukowaniu tych lawin zawsze towarzyszy niewielkie trzęsienie ziemi którego epicentrum leży w "wywrotowisku". Chodzi bowiem o to, że kiedy obwody magnetyczne UFO z ogromną siłą ukręcają i odrywają fragmenty skał od reszty góry, góra ta nieodwołalnie musi wygenerować gwałtowne drgania.
       W piątek, dnia 17 lutego 2006 roku, o godzinie 9 rano lokalnego czasu, na filipińskiej wyspie Leyte 675 km na południowy-wschód od Manila, pojawiła się ogromna lawina błotna która zupełnie pogrzebała dużą wioskę nazywającą się Guinsaugon. Na bazie tego co obecnie jest mi wiadomym o metodach działania UFOnautów, a także co wiem o charakterystyce urządzeń technicznych które UFOnauci używają, jest dla mnie absolutnie pewnym, że owa filipińska lawina błotna wywołana została celowo przez UFO w ramach obecnego mordowania i zastraszania ludzkości. Oto najważniejszy materiał dowodowy który dokumentuje bezpośredni udział UFOnautów w tej kolejnej zbrodni na ludzkości.
       (i) Obecność w owej filipińśkiej lawinie błotnej wszytkich cech charakteryzujących lawiny zaindukowane technicznie przez UFO. Wszystkie cechy lawin z UFO opisane poprzednio, a więc zarówno (1) obecność kolistego wywrotowiska w punkcie zainicjowania tej lawiny z Filipin, jak i (2) głośny huk jakby wystrzału armatniego w momencie kiedy lawina została zainicjowana, oraz (3) trzęsienie ziemi którego epicentrum zlokalizowane było w wywrotowisku, wyraźnie potwierdzone zostały doniesieniami z miejsca tej zbrodni. I tak owo koliste wywrotowisko widoczne było na filmach tamtej lawiny błotnej pokazywanych w dziennikach telewizyjnych. Głośny huk raportowali liczni naoczni świadkowie. Natomiast faktyczne umiejscowienie w "wywrotowisku" epicentrum małego trzęsienia ziemi zaistniałego podczas owej lawiny błotnej dokumentowane było pośrednio faktem, że naoczni świadkowie najpierw usłyszeli huk i dudnienie lawiny, a dopiero później odczuli jak ziemia się zatrzęsła. Warto tu dodać, że z punktu widzenia teorii prawdopodobieństwa nie jest możliwym aby owe trzy nietypowe cechy wystąpiły w tej samej lawinie błotnej przez zwykły przypadek.
       (ii) Inteligentnie kontrolowane deszcze "zraszające" miejsce zaplanowanej lawiny. Na dodatek do powyższego, na dwa tygodnie przed pojawieniem się owej lawiny, na obszarze owej wyspy wystąpiły silne umiejscowione deszcze, które padały tam aż do momentu pojawienia się lawiny. Raportowane jest że w przeciągu 2 tygodni spadło tam około 680 mm deszczu. Deszcze te wyglądały też dokładnie tak jakby celowo były zainicjowane przez technikę UFOnautów. Przykładowo, padały wyłącznie w owym obszarze i wcale ich nie było na sąsiadujących obszarach. Ponadto, natychmiast po tym kiedy lawina błotna się pojawiła, deszcze nagle ustały i pojawiło się słońce (wszakże UFOnauci nie mieli już powodu aby kontynuować wywoływanie dalszych opadów).
       (iii) Dowody użycia zaawansowanej techniki UFOnautów na miejscu owej zbrodni. Jednym z takich dowodów jest, że UFOnauci ponownie użyli na Filipinach swojego starego tricku z "deletowaniem SMSów" (trick ten opisywałem dokładniej w punkcie #E12 strony internetowej o nazwie predators_pl.htm). W bardzo bowiem smutnym artykule [DP5] zatytułowanym "Mudslide text messages: 'We are alive. Dig us out.' " (tj. "SMSy z lawiny błotnej: 'Jesteśy żywi. Odkopcie nas.' "), opublikowanym na stronie A1 nowozelandzkiej gazety "The New Zealand Herald", wydanie datowane w poniedziałek (Monday), February 20, 2006, jedna z pogrzebanych żywcem nauczycielek miejscowej szkoły wysłała taką SMSową wiadomość tekstową do swojej matki, Pameli Tiempo. Ponadto, kilka dzieci pogrzebanych żywcem w budynkach tejże szkoły też wysłało podobne wiadomości do swoich rodziców. Jednak aby uniemożliwić odnalezienie położenia owej szkoły, a także aby udaremnić uratowanie zasypanych w niej dzieci, UFOnauci powymazywali owe wiadomości. Ponadto zablokowali oni docieranie dalszych wysyłanych wiadomości tego rodzaju. Tylko zaś UFOnauci posiadają urządzenia i możliwości aby takie deletowanie i blokowanie zrealizować na Filipinach.
       Pierwszy opis tej filipińskiej lawiny błotnej, który wpadł mi w ręce, przytoczony był w artykule [DP6] "Mudslide kills hundreds" (tj. "Lawina błotna uśmierciła setki"), opublikowanym na stronie A1 nowozelandzkiej gazety "The Dominion Post Weekend", wydanie datowane w sobotę/niedzielę (Saturday/Sunday), February 18-19, 2006. Kolejne sprawozdania i wywiady z naocznymi świadkami, a także jej obrazy, nadawane były we wszystkich nowozelandzkich dziennikach telewizyjnych w sobotę, 18 lutego 2006 roku. W artykule [DP6] pisane było, że w jej wyniku zniszczonych zostało ponad 500 budynków, w których z całą pewnością zginęło co najmniej 200 ludzi, dalszych zaś około 1500 uważa się za zaginionych. Natomiast w dziennikach telewizyjnych podawano już, że liczba jej ofiar sięgała około 3000 ludzi - w tym tylko w miejscowej szkole zginęło około 300 dzieci. Dalszych 300 kobiet zginęło w hali wsi, gdzie właśnie odbywała się kobieca konferencja. (Jest możliwe, że UFOnauci wywołali tą tragedię tylko po to aby zgładzić którąś z niewygodnych im kobiet, o której wiedzieli że będzie ona obecna na owej konferencji. Taki bowiem jest ich typowy styl zgładzania niewygodnych im ludzi.) Do jakichże to przewrotnych i zbrodniczych metod mordowania ludzi UFOnauci zaczęli się już uciekać. Aż trudno uwierzyć że tak szatańskie istoty są bliskimi krewniakami ludzi.


#K8. Prowokowanie przez UFOnautów trzeciej wojny światowej na tle religijnym (pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami)

       Jest to prawdopodobnie najgroźniejszy z ataków UFOnautów na ludzkość, który posiada potencjał do pochłonięcia największej liczby ofiar ludzkich, oraz do praktycznego zniszczenia obecnej cywilizacji technicznej na Ziemi. UFOnauci prą z nim do przodu już od chwili odparowania swoimi wehikułami UFO budynków WTC i zainicjowania w ten sposób tzw. "wojny z terroryzmem". Metoda jakiej UFOnauci używają w tej prowokacji, polega na typowym dla nich nieustannym naszczuwaniu wzajemnym muzułmanów na chrześcijan, zaś chrześcijan na muzułmanów. Metoda ta jest wyczerpująco opisana w stronie internetowej o "UFOnautach-podmieńcach". Kolejne stadium owej prowokacji UFOnauci zainicjowali niemal w tym samym czasie kiedy też zburzyli oni dach hali w Chorzowie koło Katowic. Mianowicie, podmieńcy-UFOnauci najpierw nakłonili kilka podporządkowanych sobie gazet (początkowo w Danii, potem zaś w szeregu innych krajów, np. Norwegii, Francji, Niemiec, czy Nowej Zelandii) aby te zebrały razem i ponownie opublikowały karykatury symbolicznie odzwierciedlające aktualne odczucia panujące na świecie co do roli jaką wypełniają radykalni muzułmanie. Każda z owych karykatur była gdzieś publikowana już wcześniej bez przyciągnięcia czyjejkolwiek uwagi. Potem inni podmieńcy-prowokatorzy z UFO - tym razem działający w krajach muzułmańskich, podjudzili rzesze muzułmańskich fanatyków aby ci "zamienili igły w widły" i zainicjowali iście histeryczną kampanię wrogości i szykan pod wymówką poczuwania się obrażonymi tymi właśnie karykaturami. Ponadto, podmieńcy-UFOnauci ze strony muzułmańskiej wyszli też ze swoimi własnymi inicjatywami obrażenia uczuć chrześcijan i Żydów. Przykładowo, spowodowali oni wyprodukowanie obraźliwego filmu o Jezusie oraz upowszechnienie niewybrednych stwierdzeń na temat stosunków Jezusa ze swoją matką. W dniu 8 lutego 2006 roku gazety z Iranu ogłosiły też konkurs na karykaturę holokostu. Z kolei "al Qaeda" ogłosiła wysokie nagrody dla tych co zamordują autorów omawianych karykatur (wynoszące podobno 100 kawałków czy kg złota). Zachowania owych prowokatorów-UFOnautów ze strony muzułmańskiej były aż tak obraźliwe, że nawet w powściągliwej Anglii (która notabene wcale NIE opublikowała karykatur będących punktem zapalnym całej tej nagonki), niektóre plakaty obnoszone przez muzułmanów, np. te nawołujące do mordowania niewiernych i wychwalające zamachy bombowe na metro w Londynie, oficjalnie uznane zostały za łamiące prawo. W rezultacie tego podpuszczania przez UFO obu stron na siebie - i tak już napięte stosunki pomiędzy chrześcijanami i muzułmanami uległy jeszcze większemu napięciu. W środku tego wszystkiego Iran otwarcie zaczął się starać aby skonstruować własną bombę atmową. Znając więc metody działania UFOnautów, już obecnie daje się przewidzieć co te szatańskie istoty będą skrycie starały się uczynić dalej. I tak podmieńcy-UFOnauci z krajów które już posiadają bomby będą skrycie pomagali Iranowi w zbudowaniu owej bomby. Kiedy zaś Iran w końcu ją zbuduje, podmieńcy UFOnauci działający na jego terenie spowodują że z całą pewnością Iran natychmiast jej użyje. Oczywiście, dla zwielokrotnienia wyników owego zbombardowania, UFOnauci równocześnie skrycie zdetonują kolejny ze swoich wehikułów UFO - tak jak to opisane na stronie internetowej o nazwie day26_pl.htm. Z kolei zniszczenia jakie owe eksplozje spowodują dostarczą UFOnautom-podmieńcom z chrześcijańskich krajów pretekstu, aby swoim arsenałem nuklearnym całkowicie wymazały co bardziej buńczuczne kraje muzułmańskie z powierzchni naszej planety. Niestety, nuklearna zima oraz opady radioaktywne jakie po tym nastąpią, spowodują że nie będzie już na Ziemi ani zwycięzców ani przegranych. Ci co się ostaną zagładzie będą na tyle zdegenerowani i pomutowani, że nie będą już w stanie utrzymać obecnego poziomu naszej cywilizacji. Jeśli więc obecnie ludzkość nie potrafi zachować spokoju i dystansu wobec owych prowokacji UFOnautów i faktycznie da się im namówić do rękoczynów, wszystko to skończy się dla Ziemi ogromnie tragicznie. Jak rodzaj gorzkiego sarkazmu w całej tej aferze jest fakt, że obie religie które będą stały po przeciwstawnych stronach w ewentualnej trzeciej wojnie światowej, faktycznie niemal na codzień ostrzegają swoich wiernych przed szatańskimi działaniami UFOnautów. Muzułmanie ostrzeżenia te otrzymują jako informacje o działaniach "Szatana" w którego rzucają symboliczne kamyki podczas każdej pielgrzymki do Mekki. Z kolei chrześcijanie są o nich upominani i ostrzegani podczas praktycznie każdej mszy świętej gdzie UFOnauci opisywani zostają chrześcijanom pod religijną nazwą "diabłów". Tak samo też gorzkim jest fakt, że klerycy obu obecnie zwalczająch się stron potrafią tylko mówić teoretycznie o Szatanie i diabłach, jednak praktycznie nic nie czynią aby wskazać ludziom faktyczne przykłady realności i przewrotnych działań tych szatańskich istot w dzisiejszym życiu na Ziemi. Jeśli zaś klerycy obu tych stron już szybko nie włączą się do naszej walki z UFOnautami, wkrótce nie będą mieli wiernych do nauczania, bo niemal cała populacja Ziemi ( z nimi włącznie) wyprawiona zostanie w zaświaty trzecią wojną światową.
       Tak nawiasem mówiąc, to czytelnik zapewne jest ciekawy, czy sam akt opublikowania jakichkolwiek karykatur, np. tych opisywanych w poprzednim paragrafie, faktycznie łamie prawa moralne (ustanowione przez Boga). Sprawdzenia tego każdy może sobie sam łatwo dokonać poprzez przeanalizowanie czy zgodnie z definicjami totalizmu czysta działalność owego opublikowania spełnia definicję działania "moralnego" czy działania "niemoralnego". W tym celu wystarczy tylko dla aktu publikowania danych karykatur sprawdzić jak akt ten odpowiada na kilka definicyjnych pytań (w JA5.3 oznaczonych numerami od 1Tak do 3Nie) które wymienione są w podrozdziale JA5.3 z tomu 6 monografii [1/5], zaś zilustrowane na przykładzie ich użycia w podrozdziale JD11.1 z tomu 7 monografii [1/5]. Ponieważ w chwili obecnej publiczne wyjaśnianie sytuacji w sprawie kontrowersji publikowania karykatur nie przysłużyłoby się utrzymaniu pokoju na świecie (a stąd sam akt ochotniczego wyjaśniania w dzisiejszych okolicznościach świata odbierałby energię moralną ludzkości - czyli byłby totaliztycznym grzechem), ja nie będę tutaj wyjaśniał co prawa moralne stwierdzają na ten temat. Każdy wszakże może łatwo sprawdzić to sobie samemu w owym podrozdziale JA5.3.

* * *

       Niezależnie od opisanych powyżej metod mordowania i zastraszania ludzi z użyciem swoich urządzeń technicznych, UFOnauci wykorzystują w dokładnie tym samym celu kontrolowane przez siebie siły natury, np. wirusy, plagi, tornada, huragany, powodzie, itp. Omówienie najważniejszych sił natury wykorzystywanych przez nich w tym celu zawarte zostało na stronach internetowych o nazwach "predators_pl.htm" oraz "day26_pl.htm". W obliczu wszystkich tych opisanych powyżej wściekłych i wielofrontowych ataków UFOnautów na ludzkość, zwolennicy totalizmu są narazie jedynymi ludźmi na Ziemi którzy posiadają dokładną wiedzę co naprawdę się dzieje i którzy trzymają w rękach klucz do dosłownego uratowania ludzkości. Wiedza zaś to odpowiedzialność. Totaliźci otrzymują też ostatnio nieustanną pomoc od wszechświatowego intelektu (Boga), której to pomocy nie wolno nam marnować. Nie wolno nam więc zawieść bliźnich z naszej planety ani wszechświatowego intelektu (Boga) który w nas zainwestował. Wszyscy mamy teraz obowiązek aby wytłumaczyć tym ciągle zaślepionym co faktycznie wokoło się dzieje. Przyszłość całej ludzkości zależy obecnie od tego czy to niesłychanie ważne zadanie zrealizujemy tak jak powinniśmy.


Część #L: Następstwa działalności UFOnautów na Ziemi:

      

#L1. Niektóre implikacje atakowania ludzkości przez UFOnautów:

Motto: Totalizm jest jak mały piesek który wpił się zębami w nozdrża ogromnej bestii i jest już bliski jej powalenia. Musi jednak ogromnie uważać bowiem waląca się bestia ciągle może zmiażdżyć go swoim ciężarem.

       Istnieje tylko jeden sposób na zastopowanie obecnego eskalowania wyniszczania ludzkości przez UFOnautów. Mianowicie konieczne jest trwałe usunięcie UFOnautów z Ziemi. Od jakiegoś już czasu proponowane jest powołanie w Polsce "partii totalizmu" (opisanej na stronach internetowych o nazwie partia_totalizmu.htm). Naczelnym celem jaki owa partia sobie stawia, jest właśnie wyrzucenie UFOnautów z naszej planety, znaczy oczyszczenie Ziemi z tego kosmicznego robactwa. Do czasu też aż nie wyczyścimy Ziemi z UFOnautów, owo kosmiczne robactwo będzie nas kąsało bez przerwy i w każdym miejscu na Ziemi. Wszakże przed jego morderczymi zapędami nie ma ucieczki. UFOnauci potrafią nas dopaść praktycznie w każdym miejscu w jakim się ukrywamy. Gdzież więc podziała się odwaga i waleczność naszych przodków, że obecnie aż tak mocno pozwalamy sobie tym symulacjom kosmicznych zbójów "dmuchać w naszą kaszę".
       Niedawno otrzymałem wymowny list z Polski. Jego autorem jest niejaki Michał R. z Gdańska. List ten zawiera opis wizji przyszłości którą jego autorowi pozwolone zostało ujrzeć dla czasów kiedy partia totalizmu zdobędzie w końcu władzę w Polsce i zacznie obronę swoich obywateli przed owymi zmorami które gnębią obecne społeczeństwo rządzone przez wyznawców filozofii pasożytnictwa. Wizja ta w sporej swej części pokrywa się z tym co ja sam przewiduję, że nastanie to na Ziemi kiedy ludzie obudzą się z obecnego omamu i poprą czynem zamierzenia "partii totalizmu", tak aby ta w końcu zwyciężyła siły zła i niemoralności. Poniżej pozwolę sobie zacytować fragment zaczerpnięty z owego niezwykłego listu:
       "... w Polsce rząd który będzie realizował TOTALIZM w życiu politycznym i społecznym. Będzie to era Polski w której magnokraft będzie używany przez wojsko polskie. Znikną podziały polityczne i wpływy wielkich tego świata. Nowa technologia będzie używana w polskim przemyśle i nauce. Rządy będą SYNARCHIĄ naukowców, kapłanów i uczonych. Fabryki będą obslugiwane przez roboty i komputery bez siły roboczej. W każdym domu będą super-komputery które będą w stanie wytworzyć holograficzną rzeczywistość i zreplikować żywność, lekarstwa, ubrania, oraz przybory codziennego użytku. Zaawansowane urządzenia magnetyczne będą używane przez wszystkich. Będą nowe technologie w rolnictwie, przemyśle i życiu codziennym. ... znikana rządy kapitalizmu jak komunizmu. Rządy opierać się będą na SOCIALIŹMIE TOTALIZTYCZNYM. Nastaną nowe źródła przemysłu energetycznego, także ropa naftowa i gaz przestaną być używane. Przemysł energetyczny będzie się opierał na zaawansowanych urządzeniach magnetyczno-grawitacyjnych. Napędem tym będzie poruszał się statek, samochód, samolot. Energia geotermiczna i telekinetyczna zastąpi węgiel, ropę i gaz. Monopol złota i ropy naftowej zostanie zniesiony z systemu monetarnego. Pieniądz będzie miernikiem wartości pracy i dóbr doczesnych przez tą pracę wytworzonych. ..."
       Czytelniku, właśnie o taką Polskę i świat będzie walczyła "partia totalizmu". Taką też przyszłość mają na celu drastyczne reformy gospodarcze, prawne, oraz społeczne które partia ta będzie starała się wdrożyć w życie. Jeśli więc nie chcesz wegetować bez końca w coraz ciaśniej zaciskającej się spirali niemoralności, biedy, zniewalania i zamęczania ludzi, przyłącz się do naszej walki. Potrzebne nam są bowiem Twoje ręce, Twoje gorące serce, oraz Twoja wola zmiany świata na lepszy. Co masz czynić, wyjaśnione jest dokładnie na odrębnej stronie internetowej, która w "Menu 2" oznaczona została "partia totalizmu".


Część #M: Dalsze informacje na poruszane tu tematy:

      

#M1. Gdzie można się zapoznać z najnowszym rozwojem wydarzeń w sprawie zawaleń budynków oraz innych ataków UFOnautów:

       Wszelkie nowiny na temat aktualnych wydarzeń we wszystkich sprawach leżących w polu zainteresowań filozofii totalizmu, prezentowane są na bieżąco na tzw. "blogu totalizmu". Tam więc można poznawać najnowszy rozwój wydarzeń w sprawie "partii totalizmu" jak również rozwój wszelkich innych spraw związanych z filozofią totalizmu. Aktualne adresy blogu totalizmu przytaczane są zawsze na stronie internetowej FAQ - częste pytania. W chwili przygotowywania niniejszej strony internetowej ów "blog totalizmu" był dostepny pod adresem totalizm.blox.pl/html (tj. aby go przeglądnąć albo kliknij tu na jego "zielony" adres z linkiem, albo też wpisz adres http://totalizm.blox.pl/html/ w okienko swojej przeglądarki). Odnotuj jednak, że jak wszystkie inne strony i przejawy działalności totalizmu, blog ten w każdej chwili może zostać zasabotażowany. W przypadku zaś zasabotażowania, jego następna lokacja najpierw zostanie uaktualizowana i podana na stronie FAQ - częste pytania.
       Na początku swego istnienia blog totalizmu posiadał dwie lustrzane kopie. Miały one ułatwiać jego przeglądania w przypadkach gdyby sam ów blog z jakichś powodów stał się niedostępny. Kopie te dostępne były pod adresami totalizm.republika.pl i energia.sl.pl/news. Jednak we wrześniu 2006 roku odnotowałem że obie te kopie ktoś już zasabotażował. Dlatego w dniu 5 listopada 2006 roku założyłem nowy blog do udostepniania owych kopii. Krótko istniał on pod adresem totalizm.prblogs.org/. Niestety, jeszcze zanim zdołałem upowszechnić informacje o istnieniu owej nowej kopii, została ona już wydeletowana. To mnie zmobilizowało, abym postanowił w przyszłości ponawiać takie próby stworzenia kolejnych kopii bloga totalizmu pod jakimś jeszcze innymi adresami. Kiedy zaś w końcu uda mi się to uczynić, adres owej kolejnej kopii bloga totalizmu udostępnię, jak zwykle, w punkcie #D2 strony FAQ - częste pytania. W dniu 11/11/06 otworzyłem dwie kolejne kopie bloga totalizmu. Ich adresy to totalizm.wordpress.com, oraz totalizm.blogspot.com. Typowo jednak, już w krótką chwilę po ich otworzeniu linie internetowe jakie wówczas używałem nagle zostały przez kogoś zablokowane. Z marszu nie byłem więc w stanie na kopiach tych umieścić żadnego wpisu. Wpisy zdołałem dokonać dopiero w jakiś czas później. Ciekawe będzie teraz obserwowanie jak dalej potoczą się losy owych dwóch nowych kopii bloga totalizmu. Wszakże już w dniu 2 grudnia 2006 roku odnotowałem, że własnie zostały "odsabotażowane" obie poprzednio zasabotażowane kopie tego bloga, tj. kopie totalizm.republika.pl i energia.sl.pl/news. Jednocześnie jednak też odnotowałem, że w jednej kopii którą niedawno założyłem, tj. w totalizm.blogspot.com nagle przestały działać niemal wszystkie jej systemowe funkcje (np. linki, ozdoby, wyszukiwarki, itp.). Znaczy, że tym razem one zostały wówczas zasabotażowane. Niemniej teksty umieszczone na owej kopii ciągle dawały sie odczytać. W międzyczasie, jeśli pojawią się jakieś inne problemy z dostępem do samego bloga totalizmu lub do jego kopii, wówczas rekomenduję aby odwiedzić jeszcze ze wskazanych tutaj kopii. Tym bardziej, że każda z ostatnio założonych kopii, podobnie jak sam blog, pozwala aby dokonywać na niej również wpisów komentarzy czytelników. Jak też ma to miejsce w przypadku wszelkich informacji które otrzymuję, ja zawsze uważnie czytam i analizuję wszystkie otrzymane komentarze czytelników.


Część #N: Podsumowanie, oraz informacje końcowe tej strony:

      

#N1. Podsumowanie tej strony:

       Takie oto zawalenie hali w Katowicach, którego powody tak prosto tłumaczą oficjalne źródla, a ile w nim tajemnic i powodów do zastanowienia.


#N2. Proponuję okresowo powracać na niniejszą stronę w celu sprawdzenia dalszego rozwoju sytuacji w sprawie zbrodniczego zawalania budynków przez UFOnautów:

       W celu śledzenia jak dalej będzie się rozwijała sprawa demaskowania przez filozofię totalizmu zbrodni popełnianych na ludzkości przez UFOnautów, a także sprawa naszej obrony przed nieustannymi atakami UFOnautów, warto okresowo powracać do niniejszej strony. Z definicji strona ta będzie bowiem podlegała dalszemu udoskonalaniu i poszerzeniom, w miarę jak ewentualny wkład czytelników a także nadchodząca fala nowych wydarzeń na Ziemi, zdołają wpłynąć na zmiany ludzkich poglądów, oraz spowodują następne działania w opisywanej tu sprawie. Jeśli więc w przyszłości zechcesz czytelniku dowiedzieć się jakie dalsze dachy lub budynki UFOnauci zawalili, lub co później się wydarzyło w sprawie hali z Chorzowa koło Katowic, wówczas odwiedź tą stronę ponownie. Ja bowiem będę systematycznie aktualizował zawartość tej strony, w miarę jak rozwój sytuacji przysporzy jakichś wydarzeń wartych zaraportowania.
       Warto także okresowo sprawdzać blog totalizmu o adresie totalizm.blox.pl/html. Na blogu tym bowiem wiele ze spraw omawianych na tej stronie naświetlane jest na bieżąco dodatkowymi informacjami spisywanymi w miarę jak nowe zdarzenia stopniowo rozwijają się przed naszymi oczami.
       Odnotuj, że czytelnicy mogą sobie załadować do własnego komputera replikę niniejszej strony internetowej, tak jak to zostało wyjaśnione na stronach FAQ - częste pytania lub replikuj dostępnych przez "Menu 1" i "Menu 2". (Aby sobie załadować tą replikę, wystarczy w "Menu 1" kliknąć na pozycję źródłowa replika tej strony. Odnotuj jednak, iż jeśli po takim kliknięciu replika się sama nie załaduje, to zapewne oznacza że albo na danym serwerze/witrynie replika ta NIE mogła zostać udostępniona zainteresowanym np. z powodu ograniczeń pamięci serwera, albo też że UFOnauci właśnie zasabotażowali możliwość jej sprowadzania. W takim wypadku należy zmienić serwer używając adresów podanych w "Menu 4" lub "Menu 3", a następnie spróbować replikę tą załadować sobie z następnego serwera.)


#N3. Jak dzięki stronie "skorowidz.htm" daje się znaleźć totaliztyczne opisy interesujących nas tematów:

       Cały szereg tematów równie interesujących jak te z niniejszej strony, też omówionych zostało pod kątem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy można odnaleźć i wywoływać za pośrednictwem skorowidza specjalnie przygotowanego aby ułatwiać ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na końcu książek, który pozwala na szybkie odnalezienie interesującego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe też mają taki właśnie "skorowidz" - tyle że dodatkowo zaopatrzony w zielone linki które po kliknięciu na nie myszą natychmiast otwierają stronę z tematem jaki kogoś interesuje. Skorowidz ten znajduje się na stronie o nazwie skorowidz.htm. Można go też wywołać z "organizującej" części "Menu 1" każdej totaliztycznej strony. Radzę aby do niego zaglądnąć i zacząć z niego systematycznie korzystać - wszakże przybliża on setki totaliztycznych tematów które mogą zainteresować każdego.


#N4. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę jednak odnotować, że dla całego szeregu powodów (np. mojego chronicznego deficytu czasu, prowadzenia badań wyłącznie na zasadzie mojego prywatnego hobby naukowego, pozostawania niezatrudnionym i wynikający z tego mój brak oficjalnego statusu jaki pozwalałby mi zajmować oficjalne stanowisko w określonych sprawach, istnienia w Polsce aż całej armii zawodowych profesorów uczelnianych - których obowiązki zawodowe obejmują m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, itd., itp.) począszy od 1 stycznia 2013 roku ja przyjąłem żelazną zasadę, że NIE odpowiadam na żadne emaile wysyłane do mnie przez czytelników moich stron - o czym niniejszym szczerze i uczciwie informuję wszystkich zainteresowanych. Stąd jeśli czytelnik ma sprawę która wymaga odpowiedzi, wówczas NIE powinien do mnie pisać, bowiem w takiej sytuacji wysłanie mi emaila domagającego się odpowiedzi w świetle ustaleń filozofii totalizmu byłoby działaniem niemoralnym. Wszakże spowodowałoby, że czytelnik doznałby zawodu ponieważ z całą pewnością NIE otrzymałby odpowiedzi. Ponadto taki email odbierałby i mi sporo "energii moralnej" ponieważ z jego powodu i ja czułbym się winnym, że NIE znalazłem czasu na napisanie odpowiedzi. Natomiast w/g totalizmu "moralnym działanien" w takiej sytuacji byłoby albo niezobowiązujące mnie do odpisania przesłanie mi jakichś informacji które zdaniem czytelnika są warte abym je poznał, albo teź napisanie raczej do któregoś z zawodowych profesorów polskich uczelni - wszakże oni są opłacani z podatków obywateli między innymi za udzielanie odpowiedzi na zapytania społeczeństwa, a ponadto wszyscy oni mają sekretarki (tak że korespondencja NIE zjada im czasu który powinni przeznaczać na badania).


#N5. Kopia tej strony jest też upowszechniana jako broszurka z serii [11] w bezpiecznym formacie PDF:

       Niniejsza strona dostępna jest także w formie broszurki oznaczanej symbolem [11], którą przygotowałem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uważanym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatów, jako że do niego normalnie wirusy się NIE doczepiają. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarówno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Ciągle ma ona też aktywne wszystkie swoje zielone linki. Stąd jeśli jest czytana z ekranu komputera podłączonego do internetu, wówczas po kliknięciu na owe linki otworzą się linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, ponieważ jej objętość jest około dwukrotnie wyższa niż objętość strony internetowej jakiej treść ona publikuje, ograniczenia pamięci na sporej liczbie darmowych serwerów jakie ja używam, NIE pozwalają aby ją na nich oferować (jeśli więc NIE załaduje się ona z niniejszego adresu, ponieważ NIE jest ona tu dostępna, wówczas należy kliknąć na któryś odmienny adres z Menu 3, poczym sprawdzić czy stamtąd juź się załaduje). Aby otworzyć ową broszurkę (lub/i załadować ją do własnego komputera), wystarczy albo kliknąć na następujący zielony link albo też z którejś totaliztycznej witryny otworzyć sobie plik nazywany tak jak w powyższym linku.
       Jeśli zaś czytelnik zechce też sprawdzić, czy jakaś inna totaliztyczna strona właśnie studiowana przez niego, też jest już dostępna w formie takiej PDF broszurki, wówczas powinien sprawdzić, czy wyszczególniona ona została w linkach z "części #B" strony o nazwie tekst_11.htm. Owe linki wskazują bowiem wszystkie totaliztyczne strony, które już zostały opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. Życzę przyjemnego czytania!


#N6. Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2013 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność odkryć naukowych i wynalazków opisanych na tej stronie. Zastrzega więc sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji, urządzenia, dowodu, itp.), powtarzająca osoba oddała pełny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraźne wyjaśnienie iż autorem danej idei i/lub badań jest Dr Jan Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod którym idea ta i strona oryginalnie były opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English
click on the flag

(Jeśli preferujesz język angielski
kliknij na poniższą flagę)Data założenia tej strony internetowej: 5 lutego 2006 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 12 września 2013 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)