To stand, or not to stand in 2017 NZ election, that was the question (in English)
To stand, or not to stand, in 2017 NZ parliamentary election - how the Bible answered that question for me
Updated: 2020/2/2
The latest update: menu


Menu 1:
(Organising:)

Homepage

Links

Menu 2

Menu 4

FAQ

Text [11] in PDF


(In English here:)

Should Pajak stand in 2017.

Pająk for MP in 2017 (i.e. this page)

Pająk for MP in 2014

Pająk for MP in 2014, PDF

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Song playlists for TV and PC

Instruction for song playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5](In Polish here:)

Pająk do sejmu NZ w 2014 r.

Pająk do sejmu NZ w 2014 r., PDF

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty piosenkowe dla TV i PC

Instrukcja piosenkowych playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](Auf deutsch:)

Dr Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica Seite menu(En français:)

Énergie libre

Telekinesis

Sismographe

Lois morales

Totalizm

Malbork

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de página menu(En espańol:)

Energía libre

Página de Telekinesis

Sismógrafo

Leyes morales

Totalizm

Malbork

Nueva Zelanda

Tornado

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de page menu(In italiano)

Testo di [7]

Energia libera

Telekinesis

Sismografo

Leggi morali

Totalizm

Malbork

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di pagina menu(Οτα ελληνικά:)

Θεός

Επιλογές 2

Επιλογές 4

Αντίγραφο πηγής αυτής της σελίδας

ΠληκτρολόγιοПpoвepкa тaкжe
(По русски:)

Бог

Торнадо

Меню 2

Меню 4

Peпликa иcтoчникa мeню cтрaницы

Клавиатура

Menu 3: (Alternative addresses of this web page:)

(On gifted paid domain:)

pajak.org.nz

(On paid servers:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

(On free hosting but with FTP:)

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

geocities.ws/immortality

(Rarely updated)

magnocraft.site88.net

tornados2005.narod.ruThe readers wishing to learn about my life and scientific achievements I encourage to watch on YouTube the biographical film entitled "Dr Jan Pajak portfolio" (around 35 minute long). This film is available in English, in Polish (po polsku) and in German (auf Deutsch). The point is that the film is to provide readers with the historical and visual foundation and with emotional reinforcement regarding everything that I am explaining here on this web page. The more detailed descriptions, internet addresses, links, and leaflets promoting this excellently-designed and produced HD and HQ film, are provided in item #H1 to #H3 from this web page, as well as on the separate web page entirely devoted to explaining the content and main ideas of this film, that is available at easy to remember addresses, namely at pajak.org.nz and pajak.org.nz/portfolio.htm, as well as totalizm.com.pl/portfolio.htm. Have a pleasant viewing.

INTRODUCTION:
Once in depth of my heart I hoped that fate would allow me to implement the designed by myself and first published on 11th January 2006, in my opinion, the ideal "nirvana political system" briefly summarized in items #A1 to #A4 from the web page named partia_totalizmu_uk.htm. This system would NOT use the mechanisms of forcing people to work with "fear" or with "money" that are used by all present political systems, including capitalism and communism. In it money would NOT be used at all, because all goods would be given away for free, while all kinds of "moral work" would be carried out by people voluntarily in order to keep themselves in a state of continuous happiness which is provided to everyone who earns it by the wisely and far-sightedly designed by God the wonderful phenomenon of nirvana. There would be neither rich nor poor people in it, because everyone would receive for free everything they needed to live and to do their "moral work". There would also be no crime, no immorality, no exploitation, no waste, or no destruction of nature. I know very well to what kinds volunteerly "moral work" and to what level of fulfillment of requirements the wonderful happiness of the phenomenon of nirvana is able to mobilize people. After all, for about 9 months I myself experienced and earnestly researched nirvana during my professorship in Borneo as the first and still the only professional scientist in the world. (I described my experiences of nirvana and the results of my experiments and research on nirvana in the web page named nirvanal.htm - especially see in there details from items #D3, #D2 and #C6.) So I know perfectly well that if the "nirvana political system" is implemented, it will work precisely like the proverbial "Swiss watch". The only problem is to convince lazy present people who are used to "patting the poverty" into which their political systems have pushed them, that God created our physical world in such a way that "for everything that already exists, an even more perfect alternative can be worked out". For this very nirvana political system, I tried to put forward my candidacy in all elections to the government which in my opinion created some chance to win them, and then to take action on the practical implementation of the "nirvana political system". Unfortunately, humanity is still not ready to give up life in today's world that is extremely unhappy and full of exploitaton, because as for now all my efforts to implement the "nirvana political system" have the same effects as proverbial "crying in the wilderness". In turn from my research it is clear that humanity wanders increasingly more in various dangers and therefore urgently needs "top-down" reforms and repairs - as "grass-roots" efforts and revolts suppressed by modern weapons do NOT give results anymore. In my imperfect and fallible human understanding of the situation, I believed that my moral duty was to stand in the governmental elections as a candidate whom in everyday life practices the principle of the philosophy of totalizm stating that "whatever you do, do it pedantically morally". In turn, if I was democratically elected, I believed that I should try to use my knowledge and life experience for introducing reforms and improvements to the system of democratic governance using a "top-down" mechanism (e.g. starting from adding to every governmental decision the requirement to check it for the compliance with the moral criteria, through such change to electoral laws that candidates could win the election without getting into financial debts from their rich sponsors - which debts they must pay back later through giving political favours, and finishing with the implementation of the "nirvana political system"). In spite of being defited in these my efforts, I still can see that the newest events on Earth neither have NOT changed the validity nor the truth of the prepared previously content of this web page, nor changed the content of a number of other my other web pages where since a long time I report the results of my research on reasons for which the constantly and increasingly tragic our present situation is deteriorating so rapidly in virtually all countries of the world, I am NOT only to leave unchanged the content of this web page (in the state as I formulated it before 17th September 2016) and the content of all other my web pages on the related subjects, but I even intend to try to improve this content and expand it as much as my modest capabilities are to allow this - of course, if I manage to accumulate any new findings and any new discoveries regarding the situation and the problems facing the inhabitants of the world today. This is because I believe, and it seems to be confirmed by the content of the Bible, that the attempts to remedy the world's problems with the use of a "grass-roots up" mechanism, e.g. through teaching and explaining the situation, through a personal example and role model, through promoting the truth and standing by the truth, through continuous learning and researching, etc., etc., is NOT contrary to the will of God nor to the content of the Bible. (Notice here that the content of previous "introduction" to this web page, which until 17th of September 2016 was shown in this place, is NOT deleted permanently, but only moved to the current item #K1 below.)The content of this web page is authorized by Jan Pajak, means by a researcher of New Zealand and Poland, and WorldCat Identity (see the web page http://worldcat.org/identities/), who in the early part of 21st century stand out from the crowd of still-living discoverers and inventors of these two countries and he became among them the most widely known in the world, most variously interpreted, and at that time the most productive - in spite of conducting his research without funding and on the principles of a scientific "hobby" forced by official disapproval of his research area, although, unfortunately, about his existence and results of research almost no-one wants to know in New Zealand, while to annul, deny and mute down his discoveries and inventions many inhabitants of Poland conspire into gangs that act as monopolies distorting the truth and trying to leave for future generations only lies, trash, poisoned water, polluted air, destroyed fertility of soil, and devastated nature.


(Apart from the new "part #J" of this web page, everything onward from this point here, contains the descriptions prepared before the 17th September 2016 - some of which still await to be translated from the Polish language into English!)

Part #A: What is the most vital, i.e. the proposal of my election programme:

      

Fig. #A1a    Fig. #A1b

Fig. #A1ab. Here is the initial project of 2-page long, enhanced election flyer that was planned for use during 2014 NZ parliamentary elections. This flyer originates from "Fig. #M1" of my 2014 election reporting web page, named pajak_for_mp_2014.htm. The reader can downlowad it from there to make a printout from it and to have a better look at it. Here I am showing it, as if God gives to NZ a second chance and in election of 2017 I could stand as a condidate, then the flyer that I would use would probably be quite similar to the above one, only that would be made more current - i.e. by trying to even better then above express with its statements the most vital among my political ideas and solutions which I described in item #A1 and in other items from this web page. (Click on any page above to see it enlarged.)
       Page 1: The first page of the enhanced version of my election flyer. It summarises my major goals for accomplishing in case if I am elected to the NZ parliament.
       Page 2 (still in the process of design and development): The second page of my 2014 (enhanced) election flyer. It summarises major reasons for which the most beneficial for the voters turns out to be voting for my "Independent" candidacy. It also provides the second (spare) Internet address of this election web page - to prevent situations described in (2014/8/23) from item #N3 of the web page. pajak_for_mp_2014.htm So if the first of these addresses fails to work, then the reader can find the same web page on the second (spare) address.


#A1. A proposal of abbreviated form of my (i.e. Dr Eng. Jan Pająk) programme for NZ parliamentary elections of 2017 - i.e. a form expressed with a series of short phrases (of course, it would be valid only if I would decide to stand for this election):

Motto: "Since a picture replaces 1000 words - can a phrase replace an image?"

(Please notice, that so-far I had no spare time to translate from Polish to English most of the text of this web page starting from this point until the "Part #J". So if the reader is interested in reading this text pehaps he/she can use one of these free translating programs readily available in internet.)

       TAK wiem, że niemal nikt NIE czyta politycznych wyjaśnień. Nawet zaś jeśli ktoś wyjątkowy je czyta, niemal nigdy NIE wierzy w to co one stwierdzają. Wszakże dzisiejsza polityka w oczach sporej proporcji zwykłych obywateli typowo wyrobiła sobie opinię niemoralnej, kłamliwej, brudnej, skorumpowanej, zachłannej, karierowiczowskiej, itd. Dzisiejsi politycy słyną też z chronicznego łamania swoich przedwyborczych zapowiedzi natychmiast po tym jak zostają wybrani. Gro więc ludzi uczciwych, racjonalnych, bogobojnych, moralnie dojrzałych, itp., w zwykłych okolicznościach NIE chce mieć nic do czynienia z polityką i politykami. Tymczasem jeśli "sól marodu", czyli ludzie moralni, bogobojni, uczciwi, światli, twórczy, aktywni, wrażliwi, uczynni, odważni, itp., pozostaną pasywni w sprawie polityki, to jakże wówczas życie na naszej planecie miałoby się poprawić? Dowody z punktu #N2 strony pajak_re_2017.htm ujawniają przecież, że zajmowanie pasywnej postawy, kiedy nadal coś jest możliwe do uczynienia, jest potem surowo karane przez mechanizmy moralne nałożeniem dożywotniej "przymusowej pasywności" - przy której dany intelekt nic już NIE może uczynić, nawet jeśli usiłuje.
       Niestety, wszystko co ja staram się wyjaśnić na tej stronie, oraz na innych stronach poświęconych mojej kandydaturze dla wyborów, dotyczy polityki. Wymaga też długich wyjaśnień. Wszakże wyraża to zupełnie nowe idee odnoszące się do polityki (jako przykład tych nowych idei patrz opisy politycznej "korupcji" - przytoczone w punkcie #E1 poniżej na tej stronie). Te zaś nowe idee składają się na najmoralniejszą w dzisiejszym świecie, nowoczesną filozofię stworzoną przez człowieka i nazywaną filozofią totalizmu - którą ja NIE tylko rozwijam i promuję, ale także według wymagań moralnych której staram się i żyć na codzień. Stąd idei tych uprzednio nikt NIE sformułował ani wyjaśnił ludziom. Aby jednak od razu NIE zmuszać czytelnika do poznania owych nowych, a stąd i opisowo nieco długich, idei i wyjaśnień, tę stronę zacznę od spisania tu krótkich haseł (poniżej wyróżnionych tłustym drukiem) jakie reprezentują to za czym ja obstaję, czyli esencję moich politycznych i wyborczych idei i celów. Jeśli zaś czytelnik sam zachce poznać więcej na temat dowolnego z owych haseł (i reprezentowanej przez to hasło idei), wówczas przy każdym haśle przytaczam link do odpowiednich opisów, gdzie hasło to (i idea), są szerzej wyjaśnione:
       I tak, w przypadku gdybym odniósł sukces w wyborach i został wybrany, wówczas oficjalnie tu deklaruję, że szczerze, z oddaniem, z użyciem całej swej mocy, wiedzy, inteligencji i wszelkich dostępnych mi możliwości, obstawałbym za powodowaniem wdrażania w życie następujących idei - w czym dopomóż mi Bóg:

A. Najważniejsze z moich idei politycznych, o których wierzę, że okażą się one szczególnie korzystne osobiście dla ciebie czytelniku i woborco:
       A1. Tylko takie zreformowanie praw wyborczych, że aby wygrać wybory trzeba będzie włożyć w to osobisty wysiłek, wiedzę i inteligencję, a NIE pieniądze otrzymane od bogatych popleczników, uwolni polityków od późniejszegio wypełniania zaciągniętych zobowiązań wobec tych bogaczy, którzy finansowo wsparli ich kampanię wyborczą. Z kolei takie zreformowanie tych praw natychmiast poprawi sytuację zwykłych obywateli, ponieważ zamiast dbać wyłącznie o interesy najbogatszych wobec których politycy zaciągnęli zobowiązania wzięciem "dotacji" na wybory, politycy w końcu zaczną dbać o interesy swych wyborców. Po więcej szczegółów o tej idei patrz "Problem #B3" z punktu #C2, oraz "wstęp" z mojej strony pajak_re_2017.htm, oraz punkt #C2 strony pajak_na_prezydenta_2015.htm.
       A2. Jeśli w podejmowaniu decyzji państwowych i w ustanawianiu nowych praw przestanie się łamać kryteria moralne, wówczas natychmiast poprawi się jakość życia i bezpieczeństwo każdego obywatela. Wszakże niemal wszystkie problemy dzisiejszego świata wynikają z nagminnego łamania kryteriów moralnych przez polityków i decydentów - szczególnie zaś z łamania przez nich 10 przykazań boskich, tj. z ich żądz, ambicji, zachłanności, korupcji, agresji, mściwości, złośliwości, obojętności, itp. - po szczegóły patrz punkty #J1 i #A4 na mojej stronie o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm, a także w częściach #E i #F niniejszej strony.
       A3. Każdy kraj i wszystko co w nim istnieje mają służyć ludziom, którzy go zamieszkują, a NIE obcym narodom i kapitałom. Innymi słowy, NIE zamieniajmy skrycie swego kraju w czyjąś kolonię - np. poprzez pozwalanie aby cokolwiek zlokalizowane w Polsce było własnością kogoś, kto ani NIE jest Polakiem, ani w Polsce NIE mieszka choćby tylko przez kilka miesięcy w roku. Czy jednak np. NZ i jej przebogate surowce naprawdę służą Polakom? Po szczegóły patrz "Part #F" niniejszej strony.
       A4. Jeśli w Anglii upowszechnia się już powiedzenie "zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca", to dlaczego z talentów i wiedzy Polaków NIE może korzystać sama NZ i każdy z jej mieszkańców? Po więcej informacji w tej sprawie patrz punkt #E1.1 z mojej strony telepathy.htm. Innymi słowy, "wyeliminujmy ograniczenia i przeszkody jakie więzią i wyniszczają talenty, wiedzę, inteligencję, zaradność, oraz dobre chęci Polaków, a Polska ponownie stanie się mocarstwem, wzorcem i magnesem dla innych, oraz przywracaczem dobrobytu od morza do morza".
       A5. Wyeliminujmy korupcję, a ponownie to co wiesz, potrafisz i dokonujesz stanie się ważniejsze od tego kogo znasz i kto cię popiera. Wszakże wszyscy ludzie są krewniakami bo wszyscy wywodzą się od tych samych pra-rodziców (Adama i Ewy) stworzonych przez Boga - NIE jest zaś właściwe wyróżniać jednych swych krewnych, a dyskryminować innych. Ponadto kumoterstwo jest rodzajem korupcji, która udowodniła już swą niszczycielską rolę w dzisiejszym świecie. Po więcej informacji patrz "Part #E" niniejszej strony.

B. Najważniejsze z idei, o których wierzę, że okażą się szczególnie korzystne dla całej NZ:
       B1. Na reprezentowanie narodu jaki go wybrał zasługuje tylko polityk, który z premedytacją NIE łamie 10 przykazań boskich. Po szczegóły patrz "Part #E" niniejszej strony. (Odnotuj tutaj, że jeszcze w czasach jakie ja pamiętam, polityk którego przyłapano, iż właśnie łamał dowolne z 10 przykazań boskich, natychmiast tracił swe stanowisko - nic dziwnego, że wówczas korupcja była znacznie niższa, a stopa życiowa na Ziemi była nieporównanie wyższa, niż dzisiaj. Czy jednak ktoś słyszał o przykładzie aby działo się tak i dzisiaj?)
       B2. Otrzymaliśmy życie aby budować, udoskonalać i zostawić świat lepszym niż go zastaliśmy, a NIE aby aby eksploatować, zamykać i niszczyć, lub dawać się eksploatować i obumierać. Patrz np. podrozdział JA1 w tomie 6, podrozdział JB5 i §10 w podrozdziale JB6 w tomie 7, #2 z podrozdziału JF2.1 w tomie 8, itd., z mojej najnowszej monografii [1/5]. Czy jednak dzisiejszy świat faktycznie jest lepszy niż był np. jedynie 25 lat temu?
       B3. Wszystko co NIE jest nieustannie udoskonalane, z czasem popada w ruinę - w tym w ruinę popadają nawet całe państwa i mocarstwa, które zaniedbały obowiązek nieustannego udoskonalania swego systemu politycznego aby zabezpieczyć go przed rozpanoszeniem się w nim korupcji. Po szczegóły patrz punkty #E3 i #A3.1 niniejszej strony, a także np. wstęp i punkty #C2 (problem #B4) i #G1 z innej mojej strony o nazwie pajak_re_2017.htm.
       B4. W kraju o ateistycznie monopolizowanej edukacji (takim jak obecnie jest NZ), żadna agencja antykorupcyjna NIE wyeliminuje korupcji tak szybko i tak efektywnie, jak uczyni to udoskonalenie systemu politycznego eliminujące pokusy jakie wabią polityków i decydentów. Po szczegóły patrz punkt #E4 niniejszej strony.
       B5. Eliminowanie przestępczości wymaga aby sprawiedliwość serwowana była dla obu stron, a NIE jedynie dla przestępców lub dla ofiar. To z kolei nakłada wymóg, aby ludzkie prawa, zamiast oddalać się od praw Boskich, starały się jak najściślej wdrażać boskie intencje opisane np. zasadami "faktycznej moralności" (patrz punkty #B5 do #B7 na stronie morals.htm) - przykładowo, aby ustanowiony został legalny czasokres "przedawnienia" opisywany np. jako "problem #A3" z punktu #C2 strony pajak_re_2017.htm, upłynięcie którego wprowadzi możliwość, że wszelkie legalnie uprzednio NIE rozwiązane sprawy doczekają się zamknięcia, wybaczenia i zaakceptowania istniejącego stanu faktycznego.
       B6. Każdy obywatel i każdy naród ma prawo i obowiązek obrony siebie i swoich najbliższych przed zewnętrznymi i wewnętrznymi agresorami i agentami korupcji oraz innymi kryminalistami usiłującymi odebrać mu to co posiada oraz zepchnąć go w uzależnienie i niewolę - w polityce prawo to i obrona często sprowadzają się do oddania głosu na moralnie nieskorumpowanego kandydata. Odnotuj przy tym, że agresorzy i "agenci zła" częściej udają "przyjaciół" niż ujawniają swą faktyczną naturę, zaś swoich rabunków typowo dokonują oni pod wymówką "pomagania", "dawania", "bronienia", "przynoszenia wolności", itp. Po szczegóły patrz "Part #F" niniejszej strony.
       B7. Każdy obywatel ma te same prawa i obowiązki. To zaś też m.in. oznacza, że jeśli biedny płaci podatek o danym proceńcie swych dochodów, wówczas bogaty też powinien płacić podatek o tym samym proceńcie, że jeśli istnieje najniższa stawka godzinowa, wówczas musi też istnieć i najwyższa wysokość zarobku, że jeśli zwykły robotnik z trudem znajduje dla siebie jedno zatrudnienie, wówczas także dyrektorom i politykom powinno być wolno pobierać dochody z tylko jednego źródła lub miejsca pracy, że jeśli istnieją organizacje harytatywne w których ludzie pracują bez otrzymywania za to wynagrodzenia, wówczas także na niektórych wysokich państwowych pozycjach "władzy, autorytetu i honoru" powinno się ochotniczo dawać swą pracę i wiedzę bez otrzymywania za to wynagrodzenia, itd., itp. Po więcej szczegółów patrz "problem #C1" z punktu #C2 strony pajak_re_2017.htm.

C. Najważniejsze z idei, o których wierzę, że okażą się szczególnie korzystne dla całego dzisiejszego świata:
       C1. Moralnie postępujących i światłych obywateli wychowa tylko zbalansowane edukowanie respektujące prawo każdego do "wolnej woli" w wybraniu sobie światopogladu jaki NIE jest mu narzucany otrzymaną edukacją. Dlatego niezależnie od kontynuowania dotychczasowego ateistycznego nauczania przez dotychczasową "ateistyczną naukę ortodoksyjną" zazdrośnie strzegącą swego lukratywnego monopolu na edukację i na badania, konieczne jest też zbalansowanie kłamstw szerzonych przez starą oficjalną naukę, poprzez wprowadznie również Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu do powszechnego i obowiązkowego nauczania w szkołach średnich i na uczelniach - tak jak wyjaśniam to m.in. w #A2.3 z punktu #A2 niniejszej strony, a także w punkcie #C4.7 strony morals.htm, w punktach #G1 i #B1 strony pajak_re_2017.htm, czy w punktach #C1 do #C6 swej strony o nazwie telekinetyka.htm.
       C2. Każdy odrębny naród ma prawo do własnego terytorium i państwa. Stąd zamiast wojskową interwencją i korumpującymi pokusami zmuszać dzisiejsze narody aby trwały w kolonialnie powypaczanych państwach (wydzielenia terytoriów jakich kolonialne mocarstwa dokonały kiedyś bez uwzględnienia naturalnych granic zajmowanych przez odrębne narody), oraz zamiast zmuszać słabe, jednonarodowe kraje aby zasiewały u siebie ziarna przyszłych problemów poprzez absorbowanie odmiennych narodów uciekających spod opresji, raczej dzisiejsi politycy z krajów narzucających innym swą wolę powinni się skupić na pomaganiu uciskanym i prześladowanym narodom wydostać się spod opresji rządzących nimi obcych im sił. Po szczegóły patrz "Part #F" niniejszej strony.
       C3. Niemoralne postępowanie nigdy NIE rozwiązuje długoterminowo trapiącego kogoś problemu, a jedynie intensyfikuje ów problem. Stąd np. użyciem represji, siły, policji, ani wojną, NIE daje się rozwiązać problemu dla jakiego wojna, rozruchy, lub rewolucja zwykle są inicjowane, a dla osiągnięcia rozwiązania zawsze w końcu trzeba zasiąść do negocjacji. Wojna czy represje mogą jedynie uwypuklić istnienie owego problemu, a poprzez wyniszczenie obu konfrontujących się stron mogą szybciej zmusić je do podjęcia negocjacji - ale (niestety) wygenerują one również ogrom niechcianej karmy, którą później przyjdzie boleśnie spłacać (tak jak wyjaśnia to punkt #A4 na mojej stronie o nazwie karma.htm). Chociaż więc pozostają ważne powiedzenia, że "można przyprowadzić konia do wody, jednak NIE można go zmusić aby się napił", a także że "tonący brzytwy się chwyta" oraz "ten co ma nóż na gardle zgodzi się na wszelkie warunki", jednak zawsze warto najpierw spróbować negocjować, zamiast od razu wojować. Po więcej wyjaśnień w tej sprawie patrz np. punkt #N2 na odmiennej stronie o nazwie pajak_re_2017.htm.
* * *
       Oczywiście, powyższe hasła jedynie reprezentują najważniejsze z totaliztycznych idei za którymi warto obstawać w pierwszym rzędzie, bowiem ich wdrożenie w życie natychmiast poprawiłoby wydatnie losy, standard i bezpieczeństwo życia ludzi. Niezależnie od nich filozofia totalizmu podpowiada nam aż cały ocean dalszych idei, udoskonaleń i rozwiązań dla aktualnych problemów kraju i ludzkości, Part z których poruszam na tej stronie, każde zaś z których dałoby się wyrazić z użyciem jakiegoś krótkiego hasła. (Sporo z tych rozwiązań już wskazują i wyjaśniają też inne totaliztyczne strony - np. patrz punkt #C2 na stronie pajak_re_2017.htm.) Jednak tych dalszych idei NIE będę tu już przytaczał, bowiem niepotrzebnie konfundowałyby one czytelnika, a stąd i zaciemniały obraz powyższych najbardziej pilnych i korzystnych dla wszystkich działań, które w pierwszym rzędzie warto byłoby powdrażać aby zastopować i zacząć odwrać dalsze staczanie się krajów i narodów ku katastrofie.


#A1.1. A leading phrase for my election campaign (if it eventuates):

       After considering what I represent and for what I stand, means whatever I have already listed in the previous item #A1, it initially can be stated, that the leading phrase for my election campaign that in a best way would reflect my intentions, states:
Improving our lives through serving God, truth, neighbors and nature!
Unfortunately, it is too long for an election phrase. Hence, I continued my thinking, as how in yet shorter way express what represent the ideas for implementation of which in life I actively stand. The only thing that in a shorter way occurred to me so-far, and that fully expresses what I identify myself with, is:
Righteousness without compromises!

       I have included here these phrases, because since the time of famous "we can" by Barack Obama, voters pay more attention to the leading phrase under which candidates conduct their campaign, them to the election programmes of these candidates (it tells us a lot about trust of present people regarding the actual fulfilment of these programmes). For example, in 2016 the success of Donald Trump some people justify by his slogan MAKE AMERICA GREAT AGAIN!.


#A2. Dlaczego warto poznać i przemyśleć moje (tj. dra Jana Pająk) polityczne manifesto dla wyborów prezydenckich 2020 roku - i to nawet jeśli ktoś NIE interesuje się polityką:

Motto: "Im lepiej poznasz chorobę, tym większą masz szansę przeżycia gdy nadejdzie."

       Faktycznie to istnieje aż wiele powodów, aby czytelnik jednak poznał i przemyślał moje polityczne manifesto. Wymieńmy tu chociaż najważniejsze z nich. Oto one:
       #A2.1. Poznanie, co jest najbardziej pierwotną przyczyną nasilającego się dziś upadku całej naszej obecnej cywilizacji. Jeśli ktoś na chwilę odłoży na bok pogoń za pieniędzmi i opychanie się kanapkami przed ekranem zapełnionego propagandą telewizora, poczym rozglądnie się uważnie dookoła, wówczas odnotuje, że w cywilizacji w jakiej żyjemy narasta jak rak rodzaj politycznego zła. Jeśli zaś w porę zło to NIE zostanie zneutralizowane, wówczas z czasem doprowadzi ono do zapowiadanej już od wieków zagłady tej cywilizacji (tak jak historycznie przewidywały tę zagładę staropolskie przepowiednie opisane w punktach #H1 do #H3 strony przepowiednie.htm, zaś jak aktualne postępy w tym samobójczym unicestwianiu się całej ludzkiej cywilizacji ja raportuję w punktach #T1 do #T8 strony solar_pl.htm). Gdyby zaś spróbować dyskutować z kimś, jaka jest najbardziej pierwotna przyczyna tego politycznego zła, wówczas ci nieliczni z ludzi, którzy zdają już sobie sprawę, iż cywilizacja ta faktycznie "zabłądziła", będą wskazywali ludzką zachłanność, korupcję, żądzę władzy, agresywność, cenzurę, itp. Tymczasem rzeczywistą pierwotną przyczyną tego zła jest, że żaden z krajów dzisiejszego świata narazie NIE zdołał wypracować i trwale wbudować w swój system polityczny jakiegokolwiek efektywnego mechanizmu, jaki weryfikowałby wszelkie decyzje i działania rządowe pod względem ich zgodności z kryteriami "faktycznej moralności". (Patrz definicja pojęcia "faktyczna moralność" przytoczona w punkcie #B5 na mojej stronie o nazwie morals_pl.htm, oraz odnotuj tam, że pojęcie "faktyczna moralność" oznacza poziom posłuszeństwa wobec wymagań i praw nałożonych na ludzi przez Boga i spisanych w treści Biblii - czyli, że pojęcie "faktyczna moralność", wcale NIE pokrywa się ze spłyconym obecnie przez ludzi typowym zrozumieniem słowa "moralność" jako jedynie czyjegoś stanowiska w sprawach głównie seksu i kradzieży.) Z kolei takie czynniki jak ludzka zachłanność, korupcja, żądza władzy, agresywność, cenzura, itp., są tylko symptomami choroby, a NIE samą chorobą ludzkości - czyli są one jedynie wtórnymi następstwami owego braku trwałego mechanizmu korygującego moralną poprawność wszystkich decyzji i działań podejmowanych na najwyższym szczeblu.
       #A2.2. Poznanie, jak usunąć ową najbardziej pierwotną przyczynę politycznego zła, które jeśli NIE będzie wyeliminowane, wówczas doprowadzi do zagłady całej dzisiejszej ludzkiej cywilizacji. Prosty przepis na usunięcie tej najbardziej pierwotnej przyczyny zła wyjaśniam poniżej już w następnym punkcie #A3 tej strony. Przepis ten stanowi esencję i główną ideę mojego politycznego manifesto dla wyborów 2020 roku.
       #A2.3. Wyjaśnienie jak nadać trwałość owej eliminacji pierwotnej przyczyny politycznego zła. Aby wyeliminowanie tego politycznego zła stało się trwałe, konieczne jest wprowadzenie do powszechnej edukacji wiedzy naukowej obecnie zawartej w Koncepcie Dipolarnej Grawitacji oraz filozofii totalizmu. Jeśli bowiem wiedza ta przejdzie w posiadanie całego społeczeństwa, wówczas społeczeństwo to już NIE dopuści, aby z jakichś powodów, np. korupcji, rządzący powrócili do uprzedniego nawyku podejmowania decyzji bez zważania na ich zgodność z kryteriami moralnymi. Wszakże totalizm naucza, że można przestać wierzyć w Boga, jednak nigdy NIE przestanie się wiedzieć o Bogu. Najwyższy więc już czas, aby zamiast dotychczasowego otaczania Konceptu Dipolarnej Grawitacji oraz filozofii totalizmu murem oficjalnego zaprzeczania, blokowania i wyszydzania, podjąć w końcu ich upowszechnianie i nauczanie.
       #A2.4. Wyjaśnienie niezbędności włączenia do zbioru celów ludzkiej nauki zadania naukowego poznawania Boga, poznawania metod działania Boga, oraz poznawania wszystkiego co Bóg stworzył. Bez bowiem szczegółowszego poznania wiedzy o Bogu, NIE nabywa się motywacji do wypracowania u siebie trwałej tendencji do przestrzegania Jego praw i wymagań, czyli tendencji do pedantycznie moralnego postępowania we wszystkim co się czyni. Tymczasem stara oficjalna nauka ludzka zupełnie wyeliminowała rzeczowe badania Boga z obszaru swoich zainteresowań. Jedyne co stara oficjalna nauka popiera, to badania nastawione na szydzenie z Boga i na pseudo-naukowe argumentowanie, iż jakoby Bóg NIE istnieje (które to błędne i wysoce zwodnicze wmawianie ludziom przez oficjalną naukę, iż Bóg jakoby NIE istnieje, doprowadziło właśnie do powszechnego upadku moralności jaki obecnie widzimy dookoła, a tym samym doprowadziło też do obecnego rozpadania się, samobójstwa i stopniowej zagłady całej dotychczaowej cywilizacji ludzkiej, spowodowanego właśnie powszechnym ignorowaniem wymogów "faktycznej moralności" w niemal wszystkim co ludzie czynią). Jedynie więc nowa "nauka totaliztyczna" (opisywana szerzej w punktach #C1 do #C6 mojej strony o nazwie telekinetyka.htm) obecnie prowadzi takie rzeczowe i pozytywne badania Boga. Jedynie też owa nowa nauka totaliztyczna sformułowała i obecnie upowszechnia formalne dowody naukowe na istnienie Boga (przykładem których to dowodów jest formalny dowód opublikowany w punkcie #G2 mojej strony god_proof_pl.htm), a także wypracowała i obecnie upowszechnia naukową "teorię wszystkiego" zwaną Konceptem Dipolarnej Grawitacji, która dostarcza naukowych fundamentów dla poznania istnienia i cech naszego Boga. Tyle tylko, że niestety, narazie na całą ową "totaliztyczną naukę", nadal składa się tylko jeden naukowiec, mianowicie ja, jaki dokonuje badań wyłącznie we własnym prywatnym czasie i całkowicie bez jakiegokolwiek oficjanego finansowania czy zewnętrznego sponsorowania (a mimo to, osiągnięcia owej nowej "totaliztycznej nauki" skutecznie już konkurują z osiągnięciami całej starej oficjalnej nauki - która w dzisiejszych czasach zatrudnia już mrowie doskonale opłacanych i wyposażonych "luminarzuy nauki").
       #A2.5. Zapamiętanie wiedzy, co do której istnieje potrzeba aby została ona przekazana tym nielicznym osobom które przeżyją kataklizm rozkładu, samobójstwa i stopniowej zagłady całej obecnej cywilizacji ludzkiej. Nie jest trudno odkryć, że cała dzisiejsza ludzka cywilizacja wykazuje cechy rozpędzonego pociągu, który zbliża się do przepaści i końca swych torów, jednak jego maszyniści są zbyt pijani swym bogactwem i władzą, aby podjąć działania wymagane aby uratować go przed samo-zniszczeniem. Jak zaś wyjaśniłem to już szczegółowo w punktach #T1 do #T8 swej strony o nazwie solar_pl.htm, cywilizacji, która tak się zachowuje, nic już NIE zdoła uchronić przed zagładą. Oczywiście, w każdej zagładzie, kilka nielicznych osobników przeżyje. Ci zaś co przeżyją, podejmą tworzenie nowej cywilizacji, działającej już na odmiennych zasadach. Będą wszakże pamiętali zagładę i uczynią wszystko co w ich mocy aby ponownie już się ona NIE powtórzyła. Dlatego dobrze jest, aby ci co mają przeżyć, poznali dlaczego zagłada ta przyjdzie, oraz aby wiedzieli co trzeba będzie uczynić w nowej cywilizacji jaka się narodzi po zagładzie obecnej, aby ta nowa cywilizacja ludzka już NIE powtórzyła tego samego błędu.


#A3. Niewygodne i niebezpieczne prawdy o polityce w Polsce i na świecie, w które silnie wierzę, o których wdrożenie jestem gotów walczyć, oraz które mają szansę zostać wdrożone w życie siłami pojedyńczej osoby o odpowiednim poziomie wiedzy moralnej, wybranej przez naród do urzędu o wymaganym poziomie autorytetu i władzy (np. do urzędu Prezydenta) - a stąd które wyjaśniają co reprezentowałbym i o co walczyłbym gdyby w 2020 roku wybrano mnie do owego urzędu Prezydenta Polski (do wykazu tych prawd dołączam też linki do tych punktów z moich innych stron internetowych, w jakich zostały one szerzej opisane i podparte już mi znanym materiałem dowodzącym ich poprawności):

Motto: "Wszelki istniejący materiał dowodowy jednoznacznie potwierdza, że zasobnością i wysokim standardem życia Bóg nagradza jedynie te narody, kraje i cywilizacje, które zapracowały sobie na to prowadzeniem się wyróżniająco zgodnym z wymaganiami faktycznej moralności wyjaśnianymi treścią Biblii, zaś nowoczesnym językiem opisywanymi przez filozofię totalizmu."

       Oto więc owe niewygodne i niebezpieczne prawdy, poznanie, otwarte dyskutowanie, oraz naprawianie lub wdrażanie jakich jest w stanie zmienić na lepszy dotychczasowy kurs Polski i życie Polaków:
       #A3.1. Faktyczna poprawa wymaga udoskonalenia całego systemu, a NIE jedynie wymiany na inny któregoś z jego składowych. Stąd aby poprawić sytuację wszystkich obywateli konieczne jest pokojowe zreformowanie, usprawnienie i umoralnienie całego systemu politycznego kraju, a NIE jedynie zastąpienie jednych ludzko niedoskonałych polityków przez innych podobnie niedoskonałych polityków (patrz wstęp i punkty #C2 (problem #B4) i #G1 na mojej stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm). Najwyższy zaś sukces w takim usprawieniu systemu byłoby wprowadzenie nowego urzędu o nadrzędnym nad rządem autorytecie, który każde nowe prawo i każdą decyzję uchwalaną przez rząd sprawdzałby i korygowałby pod względem ich zgodności z nakazami i wymaganiami Boga opisanymi w Biblii (tj. urzędu, który dla całego kraju wypełniałby tę samą funkcję, co przeciw-organ "sumienia" wypełnia u indywidualnych osób - po szczegóły na temat "sumienia" patrz punkt #E4 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm, natomiast po opisy działania tego "urzędu weryfikującego" patrz "Rys. #J5b" z mojej strony o nazwie petone_pl.htm). Wszakże logika nam podpowiada, że zgodność wszelkich praw i decyzji jakiegoś kraju z tym co Bóg nakazuje i wymaga w Biblii, zainicjowałaby upodabnianie się tego kraju do owego przyszłego królestwa szczęśliwości rządzonego przez samego Jezusa - którego prawa i decyzje też z pewnością będzie cechowała absolutna zgodność z nakazami i wymaganiami Boga. Biblia zaś nam obiecuje, że owo królestwo rządzone przez samego Jezusa będzie najzasobniejszym i najszczęśliwszym królestwem w całym naszym świecie fizycznym. Stąd efektywne i poprawne sprawdzanie praw i decyzji rządu oraz czynienie ich faktycznie zgodnymi z nakazami i wymaganiami Boga, też szybko uczyniłoby z Polski najzasobniejszy i najszczęśliwszy kraj świata - czym w czasach swej świetności raz już Polska była. Niestety, narazie najróżniejsze wady i żądze polityków, nieustannie im przeszkadzają w zrozumieniu i we wdrożeniu w życie tej prostej prawdy. Jedyna wiec nadzieja dla Polski i Polaków, że kiedyś wybrany będzie na prezydenta wyznawca filozofii totalizmu, który wdroży w życie taki urząd, oraz że nadal istnieli będą wówczas w Polsce totaliźci o niezatrutych umysłach, czystych intencjach, oraz wymaganej wiedzy, którzy będą w stanie poprawnie i zgodnie z prawda sprawować tak odpowiedzialny i wymagający urząd.
       #A3.2. Jakże dzisiejsze decyzje mogłyby być poprawne, skoro w podejmowaniu żadnej z nich NIE uwzględnia się kryteriów moralnych? Stąd niemal wszystkie decyzje i działania dzisiejszych rządów łamią sobą jakieś kryteria moralności - karą za co jest, że po upływie tzw. "czasu zwrotu" wszelkie korzystne następstwa owych decyzji i działań są automatycznie unieważniane przez "mechanizmy moralne", zaś krótkoterminowo korzystne ich następstwa są zastępowane przez długoterminowo działające kary i niekorzystne następstwa. Po szersze wyjaśnienia i przykłady patrz punkty #C4.2 i #A4 mojej strony o nazwie morals_pl.htm - szczególnie zwróć tam uwagę na długoterminową karę i niekorzystne następstwa niemoralnego wprowadzenia pestycydów, antybiotyków i teorii względności do powszechnego użytku, a także patrz punkty #B2 do #B2.3 ze stromy o nazwie mozajski.htm - zestawiającej przykłady kar zesyłanych za popełnianie niemoralności.
       #A3.3. Aby drastycznie usprawnić cały obecny system polityczny wystarczy aby jakiś niezależny urząd w pozycji autorytetu sprawdzał każdą decyzję rządową czy NIE łamie ona kryteriów moralnych. Gdyby zaś tak zreformowało się i usprawniło system demokracji, że wszelkie prawa, decyzje i działania rządu oraz sejmu byłyby sprawdzane pod względem ich zgodności z kryteriami moralnymi (zaś w przypadku, gdyby okazało się, iż jakieś prawo, decyzja lub działanie łamią sobą któreś z kryteriów moralnych - wtedy zostałby wydany nakaz takiego ich udoskonalenia, aby nadal osiągały one swój zamierzony cel, jednak NIE łamały już żadnego z kryteriów moralnych), wówczas po upływie "czasu zwrotu" m.in. mechanizmy moralne samorzutnie zaczęłyby poprawiać sytuację całego danego kraju i wszystkich jego obywateli (patrz punkty #N1, #C2 i #A4 na mojej stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm).
       #A3.4. Niestety, poprawnego sprawdzania każdej decyzji rządowej pod względem jej zgodności z kryteriami moralnymi jest w stanie dokonywać tylko ktoś, kto już dogłębnie poznał te kryteria oraz poznał działanie mechanizmów moralnych. Wszakże głównym powodem podejmowania przez rządy, polityków, oraz przez zwykłych ludzi, decyzji i działań jakie chronicznie łamią sobą najróżniejsze kryteria moralne, a stąd jakie muszą potem być karane unieważnianiem ich korzystnych następstw, jest powszechny brak wymaganej wiedzy o kryteriach moralnych i o mechanizmach działania moralności. Dlatego najszybszym i najefektywniejszym sposobem naprawy tej trudnej sytuacji, byłoby gdyby możliwe stało się jak najszybsze wystawienie mojej (tj. twórcy filozofii totalizmu) kandydatury do owego urzędu, który sprawdzałby decyzje rządowe pod względem ich zgodności z kryteriami moralności. Z kolei w długoterminowym działaniu, wyeliminowanie obecnego braku powszechnej wiedzy o kryteriach moralnych i o działaniu mechanizmów moralnych, miałoby miejsce po formalnym wprowadzeniu w Polsce wymogu powszechnego nauczania Konceptu Dipolarnej Grawitacji oraz filozofii totalizmu we wszystkich szkołach średnich i uczelniach wyższych. Wszakże dopiero to nauczanie trwale wyeliminowałoby ów główny powód niemoralności dzisiejszych decyzji, oraz stworzyłoby nawyk sprawdzania wszelkich decyzji, działań i praw rządowych, a także decyzji i działań podejmowanych przez zwykłych ludzi, pod względem ich zgodności z kryteriami moralnymi (patrz punkty #B1, #B8, #C2(problem #E1), #D2 i #G1 na mojej stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm).
       #A3.5. Z powodu braku innych ludzi już posiadających wymaganą wiedzę o kryteriach moralnych i o działaniu mechanizmów moralnych, owego trudnego i niebezpiecznego zadania zainicjowania działalności omawianego tu urzędu, oraz wyedukowania następców, którzy później przejęłiby odemnie to zadanie, podjłąbym się dokonać w pojedynkę. Jak wyjaśniły to już poprzednie prawdy niniejszego puntu, jedynym usprawnieniem demokracji w Polsce, jakiego pokojowe wprowadzenie staje się paląco pilne i absolutnie konieczne aby już w obecnej chwili zacząć nieustannie poprawiać sytuację każdego Polaka (a w ten sposób aby uniknąć też nadchodzącej katastrofy), jest ustanowienie i zainicjowanie poprawnego działania opisywanego tu urzędu sprawdzającego każdą decyzję rządową pod względem jej zgodności z kryteriami moralnymi. Z kolei jedynym działaniem jakie nada trwałość owemu poprawianiu sytuacji każdego Polaka, jest podjęcie powszechnego nauczania Konceptu Dipolarnej Grawitacji oraz filozofii totalizmu. Zadania praktycznego zainicjowania działania tego urzędu, oraz powszechnego edukowania w moralności, jestem gotów i jestem w stanie dokonać w pojedynkę (tj. bez konieczności uprzedniego przekonywania do nich niezdecydowanych, wewnętrznie skłóconych, opornych, powolnych i bojaźliwych partii politycznych) - oczywiście tylko w przypadku gdybym faktycznie został demokratycznie wybrany do pozwalającego to dokonać urzędu - patrz punkty #B1 i #G1 na mojej stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm. Wszakże pokojowe i popierane przez gro ludzi przeprowadzenie aż tak daleko idącej reformy i usprawnienia demokracji wymaga uzyskania od całego narodu moralnego mandatu na ich dokonanie.
       #A3.6. Drastycznych usprawnień czy reform NIE jest w stanie dokonać komitet ani zgromadzenie, a musi je wprowadzić pojedyńcza osoba. Wszakże każda z osób formujących demokratyczne rządy lub zgromadzenia reprezentantów jest ciągnięta w odmiennym kierunku przez panujące nad nią interesy i rządze. Ponadto w kolektywie odpowiedzialność ulega rozmyciu, zaś za wyniki reform czy usprawnień musi być ktoś osobiście odpowiedzialny aby faktycznie nadać im biegu. (NIE na darmo chińskie przysłowia powiadają, "jeśli łódź jest wspólną własnością, wówczas będzie przeciekała", a także "jeśli koń ma dwóch lub więcej właścicieli, wówczas zdechnie z głodu".) Jeśli więc jakakolwiek zmiana lub reforma faktycznie ma być wprowadzona, jej urzeczywistnieniem musi się zająć pojedyńcza osoba z wymaganą i już dowiedzioną wizją, wiedzą, mądrością życiową, doświadczeniem, siłą charakteru, moralnością, oraz poparciem Boga.
       #A3.7. Ów urząd, który sprawdzałby wszelkie decyzje rządowe pod względem ich zgodności z kryteriami moralnymi, oraz który miałby moc wymuszania moralnych usprawnień w decyzjach rządowych jakie łamałyby sobą jakieś kryteria moralne, musiałby posiadać autorytet społeczny jaki praktycznie byłby najwyższym w kraju. Innymi słowy, z powodu wypełniania ogromnie odpowiedzialnej funkcji, z obecnie już istniejących urzędów, jego wymogi spełnia jedynie dzisiejszy urząd Prezydenta. Natomiast w przypadku ewentualnego jego przyszłego ustanowienia specjalnie dla wypełniania tego właśnie zadania, wymogi jego najwyższego w kraju autorytetu społecznego spełniałoby jedynie przywrócenie w celu wypełniania jego funkcji któregoś z historycznie uznawanych w Polsce urzędów o szczególnie wysokim autorytecie spełecznym, np. urzędu wybieralnego króla.
       #A3.8. W sytuacji kiedy filozofia totalizmu i nowa "nauka totaliztyczna" formalnie dowiodły już istnienia Boga, opublikowały już zasady na jakich działa "faktyczna moralność", oraz udostępniły do wglądu wszystkich zainteresowanych cały ten ogromny materiał dowodowy, że wyniki każdego ludzkiego działania zależą od jego zgodności z kryteriami moralnymi, dalsze unikanie wykorzystania tej ogromnej wiedzy dla dobra ludzi jest anachronizmem i rodzajem szyderstwa dzisiejszych czasów. Wszakże owo unikanie praktycznego użycia wiedzy moralnej dla dobra ludzi możnaby porównać do poczynań Mao Tse Tunga, który w czasach ciężarówek, koparek, buldożerów i dzwigów nakazywał budowanie rządowych projektów gołymi rękami i z użyciem jedynie koszyków, albo porównywać do polskiej armi z czasów przed drugą wojną światową, kiedy to wiedząc o istnieniu czołgów, samolotów, dział i karabinów maszynowych, polscy politycy wyposażali swą armię w koniki i szbelki. Nic dziwnego, że w tej sytuacji czytamy oficjalne raporty w rodzaju tego opublikowanego przez OXFAM 16 stycznia 2016 roku, a stwierdzającego że 62 najbogatszych ludzi świata zgromadziło już taki sam majątek, jak biedniejsza połowa ludności całego dzisiejszego świata. Nie powinno nas więc zaskakiwać, że owa uboga połowa świata, która coraz częściej NIE ma dachu nad głową, co jeść, ani dostępu do lekarstw, coraz otwarciej buntuje się przeciwko owym 62 najbogatszym oraz przeciwko politykom, którzy jawnie już dbają wyłącznie o interesy tych najbogatszych. Wszakże owi politycy narazie jedynie szafują słowami i bombowcami, czyli walczą z symptomami zamiast z chorobą. Tam zaś gdzie istnieje niewyeliminowany powód dla buntowania się ludzi, narasta też niebezpieczeństwo społecznej katastrofy, której ofiarami faktycznie staną się wszyscy - tj. zarówno ci bogaci, jak i ci biedni, zarówno politycy i naukowcy, jak i ci zbuntowani którzy uprzednio padli już ofiarami niemoralnych decyzji i działań.
       #A3.9. Kiedy przemyśliwał będziesz to co tutaj wyjaśniłem, a także kiedy w dowolnych wyborach rozważał będziesz głosowanie na dowolnego kandydata, zwróć uwagę na ową radę Boga zawartą w słowach Biblii z Ewangelii Św. Mateusza, wersety 7:17-18. Radę tę ja omawiam szerzej w punkcie #C4.7 mojej strony o nazwie morals_pl.htm, oraz w podpunkcie #A4.1 niniejszej strony. Symbolicznie i w typowo dla Biblii zaszyfrowany sposób stwierdza ona bowiem "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców". Faktycznie bowiem rada ta stara się m.in. przekazać nam tą samą wiadomość, którą zawiera też owo angielskie przysłowie, że "lepard nigdy NIE zmienia swoich plam". Innymi słowy, zawiera m.in. wiadomość, że jeśli jakiś polityk, albo jakaś dowolna osoba czy instytucja, postępuje niemoralnie w jakiejkolwiek sprawie, np. w kłamaniu, oszukiwaniu, cenzurowaniu, niewierności, prześladowaniu, wykorzystywaniu, tyranizowaniu, atakowaniu, itp, wówczas jest też niemal pewnym, iż będzie on/ona postępował/a podobnie niemoralnie i w sprawach sprawowanego urzędu - tyle, że informacja o tej stronie jego/jej postępowania typowo NIE przedostanie się potem do publicznej wiadomości.


#A4. Gorzkie prawdy o polityce i politykach dzisiejszego świata, w które silnie wierzę i o których naprawienie jestem gotów zabiegać, ponieważ ich poprostowanie wydatnie podniosłoby sytuację i jakość życia każdego obywatela, jednak które NIE mają żadnej szansy aby zostać naprawione siłami pojedyńczej osoby (nawet tej wybranej przez cały naród do urzędu o wymaganym poziomie autorytetu i władzy - np. do urzędu Prezydenta) - a stąd które to prawdy dałoby się ponaprawiać jedynie gdyby uzyskały one też dodatkowe poparcie od partii politycznych rządzących po 2020 roku.

Motto: "Zamiast czekać aż problem, który już daje wszystkim w skórę, sam boleśnie rozwiąże się z pomocą katastrofy - lepiej wyjść i perswadować jego rozwiązanie tym co podejmują decyzje."

       Istnieją prawdy, które zdycydowanie poprawiłyby losy każdego obywatela, jednak których w demokracji z pewnością NIE dałoby się wprowadzić w życie siłami pojedyńczej osoby - nawet tej wybranej przez cały cały naród na wymaganą pozycję autorytetu (np. Prezydenta) - tj. prawdy o wdrożenie których też zabiegałbym, jednak których wrowadzenie w życie wymagałoby uprzedniego przekonania do nich (i zdobycia poparcia) niezdecydowanych, wewnętrznie skłóconych, opornych, powolnych i bojaźliwych partii politycznych. Oto wykaz prawd z tej "niewdrażalnej w pojedynkę" grupy:
       #A4.1. Obecne formy demokracji, jakie powpełzały do większości krajów świata, w tym do Polski, NIE zdają już "testu na faktyczną demokrację" - tj. testu opisanego w 1 z punktu #F1 mojej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm, a stwierdzającego, że faktyczna demokracja to taki ustrój, w którym praktycznie każdy obywatel ma dokładnie taką samą możliwość aby wystawić swoją kandydaturę pod głosowanie w wyborach do władz. (Odnotuj tutaj, że "wystawić swoją kandydaturę pod głosowanie" wcale NIE oznacza "wygrania wyborów" - bowiem owo "wygranie wyborów" zależy od demokratycznie podjętych decyzji obywateli innych niż ów kandydat.) Aby bowiem taka faktyczna demokracja została przywrócona, najpierw obecne polityczne wymogi, aby "kupować sobie wygraną w wyborach, musiałyby zostać zamienione na dawniej obowiazujące wymogi, aby na wygraną w wyborach musiało się osobiście zapracować. Taka jednak zamiana "kupowania sobie wygranej" w osobiste "zapracowywanie na wygraną" wymaga wprowadzenia dobrze przemyślonych zmian do praw wyborczych - co w każdej demokracji daje się dokonać jedynie za zgodą i współpracą rządzących partii politycznych. Zmiany te byłyby jednak warte wprowadzenia, bowiem są one zgodne z kryteriami moralności, a stąd w długoterminowym działaniu przyniosłyby one wiele trwałych korzyści. Przykładowo, uwolniłyby one polityków od konieczności zadłużania się u tych, którzy sfinansowali ich kampanie wyborcze, a stąd uwolniłoby polityków od konieczności późniejszego spłacania tych zadłużeń poprzez podejmowanie decyzji które są niemoralne, oraz które służą jedynie interesom owych bogatych finansujących. Innymi słowy, takie zmiany praw wyborczych przerwałyby obecne eskalowanie się "politycznego błędnego koła" opisywanego szerzej w punkcie #C2 i w 9 z punktu #F1 mojej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm, a manifestującego się eskalowaniem w nieskończoność cykli typu "wygranie wyborów = konieczność uzyskania dotacji finansowych = potrzeba znalezienia kogoś kto sfinansuje wydatki na wybory = przekonywanie do sfinansowania poprzez rozdawanie niemoralnych obietnic przyszłych przysług = przymus wywiązywania się z niemoralnych obietnic po zostaniu wybranym do rządu = wzrost korupcji i dbania wyłącznie o interesy najbogatszych = kary serwowane przez mechanizmy rządzące "faktyczną moralnością" za niemoralne posunięcia polityczne = popadanie kraju w coraz większą biedę = wzrost krzywdy i niesprawiedliwości = rosnące niezadowolenie społeczne = rozruchy i anarchia = cierpienia i szkody dotykające każdego obywatela (nawet tego najbogatszego)" - na końcu których to cykli czai się przecież społeczna katastrofa i śmierć danej formy państwa jakie wpadło w spiralę tego "błędnego koła" (co wyjaśniłem dokładniej poniżej w "części #E" niniejszej strony). Ponadto takie zmiany praw wyborczych otwarłyby też możliwość wchodzenia w skład władz ludzi, którzy osobiście wykazali już, że są faktycznie w stanie sami uczynić coś konstruktywnego, a NIE są tylko jednym z owych "złych drzew" które w bibilijnej Ewangelii Św. Mateusza, wersety 7:17-18, symbolicznie opisują słowa "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców" - tj. które NIE są wcale jednymi z owych niezdolnych do osobistego działania "złych drzew" które działają wyłącznie rękami innych ludzi i których moralnie zawsze "złe owoce" omawiam szerzej w punkcie #C4.7 swej strony morals_pl.htm. Gdyby zaś zmiany praw wyborczych były właściwie zaplanowane i przemyślane, wówczas mogłyby też zapobiegać dostawaniu się do rządu ludzi, którzy wykazują syndrom opisany w podpunkcie #A4.2 poniżej jako następna gorzka prawda polityczna. Wszakże, przykładowo, gdyby prawo wyborcze nakazywało, że każdy kandydat do wyborów musi osobiście zebrać, powiedzmy 1500 podpisów poparcia, zaś na formularzach owych osobiście gromadzonych podpisów poparcia wymagana byłaby formuła stwierdzająca, powiedzmy "... i potwierdzam swym podpisem, że w/w kandydat przekonał mnie osobiście, iż posiada wizję i realiztyczny plan naprawienia przeszkód i problemów o jakich go poinformowałem iż obecnie mnie nurtują ...", wówczas kandydaci z obecnie eskalowanym "syndromem ideologicznego bankructwa" NIE byliby w stanie osobiście zebrać wymaganej liczby podpisów poparcia.
       #A4.2. Większość obecnych polityków już zajmujących oficjalne pozycje, a także kandydatów na takich polityków, wykazuje syndrom rodzaju "ideologicznego bankructwa" - po szczegóły patrz 8 z punktu #F1 na mojej stronie o nazwie pajak_na_prezydenta_2015.htm, oraz punkty #C2(problem #B2) i #C3 z innej mojej strony o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm. Przykładowo, niemal jedyne co potrafią to "zwiększać i wydawać podatki". Wogóle też NIE mają długoterminowych i realistycznych planów ani wizji jak poprawić sytuację całego kraju, którym jakoby rządzą, ani jak zatrzymać coraz szybsze pogarszanie się poziomu życia zwykłych obywateli tego kraju.
       #A4.3. Istnieje potrzeba nieustającego wykrywania i eliminowania "pokus", uleganie którym przez polityków odwodzi ich od podejmowania decyzji i działań, jakie są zgodne z kryteriami moralności. Wszakże "okazja czyni złodzieja", zaś typowi dzisiejsi politycy są dalecy od inkinacji dawnych świętych. Stąd aby faktycznie wbudować w proces rządzenia efektywne mechanizmy eliminujące niemoralność, logika podpowiada, że przy każdym rządzie potrzebna jest specjalna grupa śledcza i badawcza, podlegająca urzędowi jakiego ustanowienie opisuje punkt #A3 tej strony, jaka nieustająco wykrywałaby te pokusy i sugerowała decyzje, prawa i działania, które by je eliminowały. Przykłady najważniejszych z owych pokus opisuję w punkcie #E4 niniejszej strony.
       #A4.4. Najwyższy już czas aby przypomnieć sobie, dlaczego istnieje potrzeba powrotu do starej tradycji demokracji, że każda decyzja państwowa i urzędowa, jakiej efekty dotkną wielu ludzi, powinna być rozumnie konsultowana z treścią Biblii, a także aby przypomnieć sobie jak dokonywać takich konsultacji z Biblią. Wcale jeszcze NIE tak dawno, bo w okresie życia moich dziadków (czyli w czasach młodości moich rodziców a nawet jeszcze w czasach mojego dzieciństwa), ludzie mieli trwały zwyczaj, że praktycznie każdą swoją decyzję i działanie konsultowali albo z treścią Biblii, albo co najmniej z podszeptami własnego sumienia. Ja nadal pamiętam, jak jeszcze jako mały chłopiec często obserwowałem swojego dziadka jak to czynił (więcej na temat mojego dziadka na stronie cielcza.htm). Jeszcze też do czasów drugiej wojny światowej, w istotnych decyzjach i prawach demokratycznych rządów też praktycznie zawsze uwzględniane były nakazy Biblii. O faktycznym uwzględnianiu tych nakazów, do dzisiaj zresztą poświadczają prawa jakie wówczas ustanawiano. Nawet bowiem jeśli prawa te NIE w każdym swym paragrafie mogły przestrzegać tego, co Bóg nam nakazuje w Biblii, ciągle zawierały one wbudowane w siebie klauzule pozwalające ludziom podejmować decyzje zgodne z treścią Biblii lub z podszeptami własnego sumienia - jako jeden z najlepszych przykładów takich właśnie praw przypomnijmy sobie dawne prawo o tzw. "conscientious objectors". Niestety, prawa ustanawiane przez wszelkie reżymy, nigdy NIE były konsultowane z treścią Biblii. Już po drugiej wojnie światowej, także rządy demokratycznych krajów zaprzestały konsultowania z treścią Biblii praw ustanawianych przez siebie, a z upływem czasu ten nawyk konsultowania został stopniowo pozarzucany też przez zwykłych ludzi. Tymczasem konsultowanie z treścią Biblii, lub chociaż tylko z podszeptami własnego sumienia, praktycznie każdej decyzji i działania, szczególnie zaś decyzji, praw i działań państwowych i urzędowych, których efekty dotykają potem wielu ludzi, uchroniłoby indywidualnych ludzi, a także całe narody i kraje, od popełniania wielu niemoralności, pomyłek, oraz surowo karalnych przez mechanizmy moralne odejść od praw nakazywanych nam przez Boga. Wszakże Biblia zawiera w sobie NIE tylko zapowiedzi praktycznie wszystkich problemów jakie kiedykolwiek dotkną ludzkość, ale także boskie rady i wytyczne jak owe problemy powinny być rozwiązywane, aby ich rozwiązania wykazywały zgodność z prawami i nakazami Boga (tj. z wymogami "faktycznej moralności"). Tyle tylko, że mądry Bóg starannie zaszyfrował w Biblii zarówno owe zapowiedzi problemów, jak i instrukcje ich rozwiązywania. Wszakże gdyby one NIE zostały zaszyfrowane, wówczas Biblia już dawno temu stałaby się "księgą zakazaną" przez wszystkich rządzących z wszystkich krajów świata, czyli już dawno temu jej treść popadłaby w wymuszone zapomnienie. (Jeśli czytelnik ma wątpliwości w tej sprawie, wówczas powinien zaglądnąć np. do 6 z punktu #C4.2 mojej strony o nazwie morals_pl.htm i sprawdzić, jaki nakaz Bóg faktycznie zaszyfrował w znanym niemal każdemu powiedzeniu "Oddajcie więc Cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie" - patrz Biblia, Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25.) Zanim więc ktoś zastosuje rozwiązanie danego problemu zalecane nam przez Biblię, najpierw musi odszyfrować, czy faktycznie rozwiązanie to odnosi się do jego sytuacji, oraz co ono naprawdę zaleca. W celu zaś tego odszyfrowania, najpierw trzeba (1) odnaleźć w Biblii wszystkie wersety, które zawierają radę jak rozwiązywać dany rodzaj problemu (w odnajdowaniu tych wersetów pomocna może być "Konkordancja", albo wyszukiwarki dołączane do dzisiejszych internetowych upowszechnień Biblii), (2) dokładnie sprawdzić, czy opisana w Biblii sytuacja rekomendowanego rozwiązania (wszakże owa "sytuacja" definiuje aktualny przebieg tzw. "pola moralnego" - patrz np. punkty #C4.2 i #C4.2.1 ze strony morals_pl.htm), pokrywa się z sytuacją naszego problemu (aby dokładniej poznać ową sytuację, albo przebieg "pola moralnego", potrzebne jest aż kilkakrotne dokładne przeczytanie wszystkich wersetów Biblii opisujących daną radę Boga, tak aby przez brak znajomości szczegółów nierozważnie NIE wyrywać danej rady z kontekstu opisującego sytuację do jakiej rada ta się odnosi - co przy dzisiejszym czysto powierzchownym poziomie poznania Biblii jest, niestety, najczęstrzym błędem jaki prowadzi do niewłaściwego użycia do naszego problemu bibilijnego rozwiązania przeznaczonego dla zupełnie innego rodzaju problemów; ponadto najczęściej wysoce pomocne jest też wydedukowanie sobie z tych wersetów "czego" oraz "dlaczego" Biblia NIE włącza do opisów danej rady), (3) rozumnie odszyfrować jak Bóg rekomenduje nam rozwiązywać dany rodzaj problemu (w owym odszyfrowaniu rekomendacji z Biblii pomocne mogą okazać się otwarte i jawnie sformułowania rekomendacji filozofii totalizmu.) Ponieważ opisany powyżej proces konsultowania z Biblią jest dosyć złożony, zilustrujmy go tutaj typowo błędnie interpretowanym przez ludzi zaleceniem "jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi". (1) W Biblii zalecenie to opisują wersety 5:38-41 z Ewangelii Św. Mateusza, 6:27-29 z Św. Łukasza, oraz 3:25 i 3:30 z Lamentacji. (2) Sytuacja tego rodzaju problemu daje się opisać słowami: obrona przed całkowicie dominującym nad nami agresorem, starającym się pokazać nam swoją wyższość i siłę, któremu jednak w danej chwili NIE zależy na pozbawieniu nas życia lub na uczynieniu nas kalekami (wszakże owo zalecenie NIE stwierdza np. "jeśli ci kto wydłubie jedno oko, nadstaw mu i drugie" - odnosi się więc do sytuacji odmiennej niż rekomendacja "oko za oko, ząb za ząb"), chociaż który to agresor, gdyby został rozjuszony, wówczas mógłby nas zmasakrować. (3) Rekomendacja rozwiązania tego problemu brzmi: cierpliwie przyjmuj zniewagi i polegaj na Bogu w wymierzeniu sprawiedliwości (rekomandacja ta jest więc zgodna z totaliztycznym "obowiązkiem obrony" w sytuacji NIE zagrażającej naszemu życiu czy okaleczeniu ciała, a stąd sprowadzającej się jedynie do takiego kontrolowania naszej reakcji na otrzymywane zło, aby stworzyć nam w ten sposób statystycznie największą szansę uniknięcia masakry i pokojowego kontynuowania naszego moralnie poprawnego życia). Po poznaniu powyższego przykładu, dla utrwalenia opisywanej tu potrzeby konsultowania z Biblią każdej ludzkiej decyzji i działania, spróbuj teraz czytelniku samemu sobie odszyfrować, przykładowo do jakiej sytuacji odnosi się rozwiązanie istotnego i nagminnego problemu, umiejętnie i jakby "marginesowo" zaszyfrowane przez Boga w wersetach 19:4 do 19:11 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", oraz co dokładnie rozwiązanie to rekomenduje uczynić w owej sytuacji.
       #A4.5. Konieczne jest pilne zastopowanie i wybalansowanie dalszej erozji demokracji i swobód obywatelnich, jaka to erozja (typowo dokonywana dzisiaj pod wymówką rzekomej "walki z terroryzmem") faktycznie pogłębia polityczny despotyzm i eliminuje demokratyczne postępowania z decyzji dzisiejszych władz. W rezultacie zaś owej erozji, coraz więcej krajów dzisiejszego świata jedynie nadal nazywa samych siebie "demokracjami", zaś faktycznie są one już despotycznymi dyktaturami, w których wybory są manipulowane, rządząca oligarchia traktowana preferencyjnie, opozycyjne partie likwidowane i wyniszczane, publikatory cenzurowane i nasycane rządową propagandą, itd., itp.
       #A4.6. Istnieje potrzeba nałożenia na naukowców obowiązku nieustannego sprawdzania, w zgłębienie jakiego nowego kierunku wiedzy Bóg właśnie kieruje całą ludzkość oraz dany intelekt grupowy (np. dany kraj). Sprawdzanie owo pozwoli bowiem zapobiec wielu problemom jakie wynikają z niezrozumienia przez ludzi aktualnych intencji Boga, oraz z wynikłego z tego niezrozumienia ich upierania się przy odchodzeniu od wiedzy do jakiej poznania Bóg intelekty te kieruje.
       #A4.7. Istnieje potrzeba politycznego ustanowienia mechanizmów konkurencji, które eliminowałyby i zapobiegałyby monopolom w jakiejkolwiek dziedzinie, włączając w to dzisiejszą oficjalną naukę i edukację. Przykładem takiej konkurencji byłoby ustanowienie niezależnych uczelni całkowicie bazujących na nowej "nauce totaliztycznej", jakie korygowałyby dotychczasowe błędy, wypaczenia i kłamstwa starej oficjalnej nauki.
       #A4.8. Istnieje pałąco pilna potrzeba wdrożenia niezawodnego sposobu i warunków do naprawy spuścizn kolonializmu i międzynarodowej agresji jakich następstwa dzielą dzisiaj ludzi na kategorie i powodują ucisk jednych narodów przez inne. Wszakże spuścizny te stanowią największe źródło tarć społecznych, rozruchów, walk, rewolucji i wojen domowych. Stąd, obok "korupcji" opisywanej w "części #E" niniejszej strony, prawdopodobnie są one obecnie jednym z głównych napędów mechanizmu samoniszczenia się i samobójstwa ludzkości. Jak zaś dokonać owej naprawy ujawnia to rozwiązanie dla "problemu sprawiedliwego obdzielania nierównych" wyjaśnione w punkcie #G3 strony partia_totalizmu.htm. Przykładowo, zamiast obecnego upierania się aby narody używające odmiennych języków, składające się z odmiennych ras, oraz wyznające odmienne religie, żyły wymieszane ze sobą w jednym i tym samym państwie i były podmiotem dla tych samych praw (co sprzyja szerzeniu się opresji i niesprawiedliwości), raczej każdy taki z takich narodów powinien pokojowo otrzymać należną mu autonomię, własne terytorium, prawo do samostanowienia i do formułowania własnych praw, itp.
       #A4.9. Niestety, istnieje znacznie więcej podobnych do powyższych, gorzkich prawd o polityce i politykach, oraz o motywujących ich działania kłamliwych stwierdzeniach dzisiejszej oficjalnej nauki i zawodowych naukowców. (Np. rozważ kłamliwą doktrynę oficjalnej nauki o rzekomym "przetrwaniu najsilniejszego", jaka motywuje niemoralne decyzje i działania wielu polityków - podczas gdy nowa "nauka totaliztyczna" ustaliła, iż faktycznie w świecie stworzonym przez sprawiedliwego i wszechmogącego Boga, losami ludzi rządzi zasada "przeżywania najmoralniejszego" - patrz opisy z punktu #G1 strony will_pl.htm, albo z puntu #I1 strony quake_pl.htm.) Wszystkie też te prawdy nakazują paląco-pilne rozwiązywanie wyrażanych nimi problemów. Wszakże w każdy problem wbudowany jest jakiś moralny mechanizm "samoregulujący" (opisany szerzej np. w punktach #B3 i #B3.1 mojej strony mozajski.htm). Ten zaś "samoregulujący" mechanizm spowoduje, że jeśli ludzie sami i dobrowolnie NIE rozwiążą danego problemu w mało-bolesny dla nich sposób, wówczas mechanizmy moralne rozwiążą go dla nich z pomocą jakiegoś kataklizmu, który to kataklizm boleśnie dotknie wszystkich zainteresowanych (tj. dotknie wysoce boleśnie zarówno bogatych jak i biednych, zarówno rządzących jak i rządzonych). Wiedza moralna, historia, oraz logika, dosyć jednoznacznie więc nam podpowiadają, że bez względu na to kim się jest, co się posiada, oraz jakie są nasze prywatne ambicje, dla własnego dobra każdego z nas, oraz dla dobra naszych potomków, naprawdę warto poświęcić kilka małoistotnych prywatnych ambicji, aby w ten sposób uchronić siebie i swoich potomków przed wysoce bolesnymi następstwami, jakie ignorowanie nakazów "faktycznej moralności" z pewnością sprowadzi już w niedalekiej przyszłości. Aby jednak NIE zanudzać czytelnika tymi gorzkimi prawdami, ich omawianie skracam tu do jedynie owych najważniejszych, jakie już zaprezentowałem. Jeśli zaś czytelnik zechce poznać kilka dalszych z nich, wówczas znajdzie je np. w punkcie #C2 z mojej poprzedniej strony wyborczej o nazwie pajak_na_prezydenta_2020.htm.


Part #B: Niniejsza strona ujawnia, że z moich badań to właśnie wdrożenie "faktycznej moralności" wyłania się jako najważniejszy wymóg powodzenia ewentualnej próby zatrzymania obecnego ześligiwania się NZ i reszty świata w odchłanie "neo-średniowiecza":

      

#B1. Przysłowie stwierdza "ryba psuje się od głowy" - co więc nam zapowiada fakt, że politycy NIE potrafią jeszcze odnotować, iż każdy kraj, którego ludność zaprzestaje przestrzegania kryteriów "faktycznej moralności", szybko zamienia się w "przedsionek piekła":

Motto: "Receptura na naprawę każdego problemu i na wyjście z każdego rodzaju piekła jest bardzo prosta - wystarczy jedynie podjąć ochotnicze i pedantyczne przestrzeganie zasad faktycznej moralności we wszystkim co się czyni."

       Nie wiem czy czytelnik odwiedzał którykolwiek z krajów, który już obecnie jest rodzajem "piekła" dla swoich obywateli i dla osób go wizytujących. Jeśli zaś tak, to zapewne już przekonał się na własnej skórze, że w każdym z nich panuje taki poziom korupcji, oszustw, przestępczości, zagrożeń, zakazów, cenzury, donosów, itp., że praktycznie nic w nich NIE daje się już dokonać bezproblemowo, zaś zrealizowanie czegokolwiek wymaga podjęcia sporego ryzyka i wiąże się z pokonywaniem wprost olbrzymich przeszkód i trudności. Jeśli zaś przeanalizować z czego dokładnie wynika w nim owa korupcja, oszustwa, przestępczość, itp., okazuje się, że główna przyczyna jest zawsze ta sama, mianowicie odejście większości mieszkańców owych krajów od przestrzegania zbioru praw i wymogów jakie ponakładał na nas Bóg, a jakie w punktach #B5 do #B7 swej strony o nazwie morals.htm ja nazywam kryteriami faktycznej moralności (tj. tej ponadczasowej i niezmiennej moralności, która opisywana jest treścią Biblii, a która zasadniczo różni się od naukowej moralności narzucanej obecnie ludzkości przez naukowców i polityków).
       Osoby tresujące zwierzątka doskonale wiedzą, że w danym czasie wolno je uczyć tylko jednej umiejętności. Podobnie dobry Bóg postępuje też z ludzkością. W danym okresie czasu całej ludzkości udziela tylko jednej głównej lekcji. (Oczywiście, w tym samym czasie Bóg może też równocześnie udzielać odmiennych głównych lekcji każdej odrębnej osobie i każdemu odmiennemu intelektowi grupowemu składającemu się na całą ludzkość.) Jeśli zaś lekcji tej ludzkość NIE przyjmie do wiadomości, po jakimś czasie Bóg ją powtarza ze znacznie zwiększoną siłą. Oczywiście, podczas całych dziejów ludzkości Bóg udzielił nam już wiele takich głównych lekcji. Przykładowo, upadkiem komunistycznej Polski i innych komunistycznych krajów Bóg starał się ludziom zilustrować, co się staje kiedy ludzkość ignoruje badanie i przestrzeganie praw społecznych jakie Bóg ustanowił (w przypadku upadków komunistycznych krajów - praw rządzących "prywatną własnością"). Jednak tylko Chiny wyciągnęły właściwy wniosek z tamtej lekcji, a stąd uchroniły się przed upadkiem. Niemal cała reszta komunistycznych krajów zignorowała tamtą lekcję i upadła lub podupadła. Obecnie Bóg też udziela całej ludzkości kolejną lekcję - mianowicie lekcję co się staje kiedy ludzkość ignoruje badanie i przestrzaganie praw jakie rządzą "faktyczną moralnością". Niektóre kraje Bliskiego Wschodu stały się pierwszymi, które zignorowały ową lekcję. Czy NZ zamierza teraz podążyć ich śladami?
       Lekcja moralna "co się staje kiedy ludzkość ignoruje badanie i przestrzaganie praw jakie rządzą faktyczną moralnością" wcale NIE jest nam udzielana po raz pierwszy dopiero obecnie. Była ona bowiem wielokrotnie już nam powtarzana w przeszłości - za każdym razem z coraz bardziej zwiększoną siłą. Poprzednim jej powtórzeniem była druga wojna światowa. Analizując już jej ujawnione cechy daje się dojść do wniosku, że obecne powtórzenie tej lekcji moralnej jest już końcowym i ostatecznym - stąd jego siła będzie zapewne przez Boga stopniowo aż tak zwiększana, że w ostatecznym rozrachunku lekcję tę przeżyją jedyne te indywidualne osoby, oraz jedynie te intelekty grupowe, które udowodnią Bogu, iż wypracowały już dla siebie i wdrożyły w swym życiu trwały nawyk moralnie poprawnego postępowania we wszystkim co czynią. Logika bowiem podpowiada, że jeśli owa lekcja zostanie tak właśnie przeprowadzona, wówczas nigdy ponownie NIE będzie już musiała być powtarzana. Wszakże ci co ją przeżyją i co w przyszłości zainicjują następną (i ostatnią już w dziejach śmiertelnej ludzkości) z epok opisanych "Tablelą #K1" ze strony tapanui.htm, nigdy już tej lekcji NIE zapomną, a stąd uczynią wszystko co w ich mocy aby NIE musiała ona być im powtarzana.


Part #C: Introductory information about this web page:

      

#C1. The preparation of this web page is just beginning, and I do NOT know whether it ever will be finalised (it depends on the decision which cannot be made before 2017):

       ...


#C2. Since a repair of the deteriorating political situation always is extremely difficult, the plan of that repair I began to prepare gradually already now - starting with "part #A" of this web page:

Motto: "Destroying, spoiling, killing, sabotaging, abusing, etc., is very easy and can be done by every incompetent, and even by animals. However for repairing, building, creating for the people decent standards of living, constructive advicing, etc., is always difficult and requires morality, work, thoughts, motivation, knowledge, wisdom and divine support."

       Aby w przypadku podjęcia przyszłej decyzji TAK nie znaleźć się w sytuacji z 2014 roku - kiedy to zabrakło mi czasu na właściwe przygotowanie swej kampanii wyborczej, na wszelki wypadek do wyborów 2017 roku rozpoczynam stopniowo przygotowywać się już od zaraz - zaczynając od "części #A" tej strony.


Part #D: Let us start from a prayer:

      

#D1. The improvement of the democratic system and the situation of NZ is an extremely difficult matter, which beneficial "fruits" will be felt by all the inhabitants of the country and making of which is impossible without the help and support from God - so let us start from the prayer:

       Here is the prayer that I read during analysing, updating, or just viewing this web page. If you wish to join me in reading it, then it is enough that you read it carefully and with pleading spiritual attitude:

Holy Father, if this does NOT interfere with Your superior goals and plans, then I am asking sincerely to support with Your divine power the implementation of the compatible with Your will parts of the goals and intentions of your servant, Jan Pajak - the author of this web page.
Amen.


#D2. If your worldview allows it, I invite also you that after you have finished reading this web page, then together with me you also thanked God - just as I do in item #P1 near the end of this web page:
Part #E: Why a deadly ending awaits when corruption is allowed to spiral out of control:

       Notice: this entire "part #E" is just a translation from Polish of the general stand that the morality-based philosophy of totalizm takes regarding corruption. This stand originally is published in "part #E" from the Polish web page named pajak_dla_prezydentury_2020.htm. Although this general stand does NOT refer nor concern any specific country nor politician, I believe that some readers could be interested in reading it - especially in the light of Panama corruption papers leak from Mossack Fonseca - that preoccupied the attention of mass media and news in April 2016.

#E1. Corruption, and ways it turns wealth into a "hellhole" - means two major keys for our understanding the reality in which present people must live:

Motto: "Although the official science is lying to people that God supposedly does NOT exist and although the science tries to take the place of God, it is God and NOT the science which with an iron hand rules over people and the entire universe."

       The word "corruption" is one of those "dirty words", which it is dangerous to even say nowadays, and thus regarding which the official science is simply too afraid to lead e.g. quantitative research or research on a specific and clearly named country, nation, city, office, institution, etc. Thus, in spite that in official publications we still can read e.g. that "corruption is the abuse of public office to obtain private benefits", actually about the subject of corruption almost nothing useful is officially known. For example, officially still we do NOT know (though my philosophy of totalizm and the philosophy of parasitism already reveal it since a long time) what this corruption really is, or to what it boils down, what is the actual mechanism that develops corruption, nor how to detect which "group intellects" (i.e. which countries, cities, offices, institutions, etc.) are already dangerously corrupt and what percentage of advancement their corruption has already reached. (And hence, how close they already are to the outbreak of rebellion, social unrest, a bloody revolution, civil war, or to being destroyed by natural cataclysms.) Also none country of the today's world knows what percentage of its national income is actually squandered due to corruption - although according to my (extremely rough) estimates, these are already astronomical sums. (For example, estimating the situation on the basis of findings of the philosophy of totalizm and the level of advancement of the philosophy of parasitism, I personally believe that in today's world there is no longer a country left that would squander due to corruption less than one-third of its entire national income. So how many new jobs could be created from these money, and how much new housing, roads, bridges, streets, subways, inventions, and other projects for facilitating human lives could be accomplished with them - what a different and better world would then be. What is even worse, it seems that there are already countries that reached 100% of their national income squandered on corruption, and even are countries which squander on corruption more financial resources than they generate - thus which have been living at the expense of some other countries for a long time, and which therefore will never be able to repay their debts.) In addition to this, because of the official ignoring of the philosophy of totalizm, the present official orthodox science still cannot explain "what criteria in general terms allow to distinguish every corrupt behaviour from a similar behaviour that is morally and socially correct", and thus the science is still unable to indicate "when" and "where" corruption begins, "how" it is driven, and "in what way" or "how" people would be able to eliminate corruption. On the other hand, the getting to know answers to these, and to similar, questions would be beneficial for virtually everyone. After all, consequences of corruption adversely affect the fate of everyone who comes within range of corrupt activities. Furthermore, at the end of every case when corruption gets out of control, always is awaiting a disaster - e.g. bloody riots, revolution, civil war, natural cataclysm, etc. After all, when the so-called "time of return" elapses, this disaster is eliminating from the life and from further corruptive influence on people every group intellect, which previously has already reached 100% of the level of corruption, and which despite of the warnings that it received, did NOT change its behaviour. On the occasion of this elimination, such a disaster unleashes also a veritable hell for the people from a given group intellect, and for their neighbours, as well as for other group intellects which helped it to reach such 100% level of corruption. (For explanation what is this "time of return" - see item #C4.2 from the web page named morals.htm, or item #A4 from the web page named karma.htm.) Thus, the learning of useful and correct knowledge about corruption becomes the major key to our understanding of reality in which we all live today, and also the key to improving the situation of the participants of each "group intellect" in existence - i.e. the situation of each country, city, office, institution, organisation, political party, etc. This is because corruption displays special attributes, the existence of which a majority of people do not realize. For example, "corruption is a kind of collective addiction" that is almost impossible to eradicate, and thus carriers of corruption must first become extinct for the corruption to really disappear. In addition, "absolutely every person who is a member of a corrupted 'group intellect' is both, a short-term beneficiary and a long-term victim of corruption" - only that the corrupted people on high positions do NOT know about the actual work of moral mechanisms, which mechanisms, after the elapse of "time of return", issue the bill to corrupted people for whatever was being done - for examples see items #B2 to #B2.3 from the web page named mozajski_uk.htm, or item #C1 from the web page named stawczyk_uk.htm.
       The reason because of which the official science is unable to answer the questions posed above, is that in the scientific definitions of corruption always is missing the corruption-free standard, which would make it possible to determine the amount or the level of corruption, and the reason for corruption in every group intellect. Hence, so-far the science could only compare (although in practice it is too afraid to do so) levels of corruption in selected group intellects - although it still would NOT know how high is already the level of corruption in the intellect used as the basis for such a comparison. However, the corruption-free standard exists for over 2000 years - it is the Bible. Therefore, in the totaliztic definition of corruption, quoted in item #E3 below on this web page, the Bible has been used as such a corruption-free base standard - starting from which now it is possible e.g. to calculate a percentage increase of corruption, or to indicate the source of corruption for every group intellect. Unfortunately, because the official science lies to the humanity that God supposedly does NOT exist, in analyzes of corruptions this science cannot use the Bible as such corruption-free base standard. Thus, if the official science does NOT change its stand regarding God, then it practically never will be able to learn nor to disseminate the truth about corruption, nor e.g. to track the percentage changes in the level of corruption from each country (and hence to predict the long-term fates and downfalls of each country). Fortunately, the new "totaliztic science" already learned this truth and disseminates it, making it available, amongst other, in the further items #E2 to #E5 below this "part #E" of the web page.
       In spite that the official science lies to the humanity when claiming that God supposedly does NOT exist, God with an iron hand controls everything that happens on Earth and throughout the entire universe. It is also God (NOT people) that corrects the rise of corruption and corrects also any other departures of individual people and group intellects from the compliance with the requirements described in the Bible. It is this correcting that, amongst others, causes what this "part #E" tries to realise and to explain, namely that "every group intellect which reaches 100% of the level of corruption is eliminated from the life" and thus also from further corruptive influence onto people. Of course, this elimination is carried out in a way that is NOT pleasing at all to the human participants in this group intellect. So if from item #E2 of this web page the reader learns about the fact of eliminating the group intellects corrupted already in the entire 100%, while from the signs of advancement of corruption described in item #E3 of this web page the reader is to work out which group intellects already reached these 100% in the level of their corruption, then the events that currently are taking place in the world today, and also these that will soon come, begin to be much more understandable for him or for her.
       For the explaining of most important matters linked to corruption, devoted are all items #E1 to #E5 of this "part #E" of the web page. Thus firstly, already in next item #E2 is described "why" the lie of official science concerning the most fundamental for the humanity matter of the existence of God, unleashed among people a frenzy of intensifying corruption throughout the entire world today, and is also explained how corruption is punished by moral mechanisms - in this number is explained the process of elimination from life (by "self-regulatory" moral mechanisms) the corrupt group intellects that already reached 100% in the level of their corruption. Then, in item #E3 is provided the totaliztic definition of corruption and are explained its main attributes and signs - including signs of the achievement of 100% level of corruption - which level triggers the total elimination of a given group intellect from life and from further corruptive influence onto people. Further item #E4 provides examples of most common types of political corruption and explains how these types function. While item #E5 explains what would be required from people if they themselves would attempt to voluntarily control corruption - which attempt would protect many amongst them from a premature loss of whatever is the most precious to them.
       To summarize the above, the role of "corruption" in the world today can be compared to the role of "friction" (or "gravity") in physics. Thus, after learning about corruption and about real mechanisms of its work, one begins to also understand the work of reality that surrounds us today. (This understanding is similar to the understanding of how "friction" or "gravity" impacts the work of our physical world.) This in turn, combined with the knowledge of work of moral mechanisms and moral laws, which are summarized already in next item #E2 of this web page, not only allows us to understand the phenomena which currently are taking place in the world, but also allows us to predict what will happen in the not-so-distant future to selected group intellects after the required "time of return" is to elapse for them. Thus, although clarifying of truths about corruption in the objective and general manner is nowadays very difficult and still is associated with certain risks even if these truths are presented without referring to any specific countries or leaders in existence, still as a "totaliztic scientist" who is aware of the truth on this subject and who is remembering the totaliztic principle that "knowledge is responsibility", I am trying generally and objectively explain this truth in "part #E" of this web page. I do hope that this explanation will cause that we all are to only benefit from it. So let's start from the very beginning.


#E2. How "corruption" and the "self-regulatory" moral mechanisms which correct corruption, explain the reality in which we live:

Motto: "If you were a ruler and wanted to raise the value of your soldiers, then you would let the war to teach them about peace and life. If you were a god and wanted to raise the value of people whom you created, you would let that the caused by 'corruption' life in 'hellhole' they have created for themselves on Earth would 'self-regulate' their morality and awareness."

       Today's official science, increasingly more openly and more blatantly broadcasts around the world the highly deceptive lie that God supposedly does NOT exist. It does so in spite that already are published by no-one refuted (nor even undermined) formal scientific proofs for the existence of God - e.g. see item #G2 from my web page named god_proof.htm, and also in spite that my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity explains to us exactly "who is God", "how God evolved", "where God resides", "why God lives in the so-called 'irreversible absolute time of the universe' which is a completely different time from the 'reversible software time' in which we live", "how God created the physical world and how He manages it", etc., etc. But, unfortunately, this official lie of today's science completely ruins all attempts to understand the reality around us. For this reason, I advise the reader here, that this scientific lie (that supposedly God does not exist), he or she treats like all other scientific lies, with which the monopoly and the current level of corruption in our official science allows it to overwhelm humanity, but about which I warn readers, amongst others, in item #C4.7 from my web page named morals.htm, and in item #K1 from my web page named tapanui.htm. (For example, I advise the reader to treat this lie the same way as the lies that scientists allegedly discovered the "Higgs Boson", or that they have discovered "gravitational waves" - as described in item #K2 from the web page dipolar_gravity.htm and in item #E1.1 from the web page telepathy.htm, or like all the other lies of the official science about the foundations of surrounding reality, e.g. a lie that the physical mass of the material object is equal to "m=F/a" - explained in more detail in subsection H1.3 from volume 4 my monograph [1/5].) After all, gaining the awareness that this scientific lie (that God supposedly does NOT exist) is just another lie of today's official science, helps us quickly understand the reality that surrounds us, and thus also helps us to understand which actual mechanisms and reasons are behind the events that we experience, and how we should properly take this reality. In addition, it also eliminates the void that the non-believing in God makes in our lives, and stimulates the hope that death does NOT need to be the end of everything, but can just be a transformation into another phase of the infinite life.
       The problem with the above official lie of science lies in the fact that if one starts to believe in it, then one automatically is also inclined to believe in all other false claims and statements of the official science. For example, starts to believe also in the scientific lie that in the absence of God (who would watch over everything and would manage everything), the reality in which we live is governed only by random coincidences - and thus that lacks in it repetitive rules and mechanisms of action of the kind of karma, moral criteria and laws, penalties, rewards, billing and accounts for whatever we are doing, universal justice, etc. In addition, one starts to believe also in the scientific lie that our success in life is supposedly governed by this Darwinian "principle of survival of the fittest" which actually applies only to animals - instead of believing that in fact the fates of people are governed by the "principle of survival of the most moral" mentioned already in item #A3 of this web page, and described in detail, among others, in item #G1 from the web page named will.htm, or in item #B1 from the web page named changelings.htm. As the result of this believing in such lies of official science one ceases to have resistance against jamming whispers of his or her conscience, and starting to lie, cheat, steal, force, practice bribery and corruption, kill, etc. - solely just in order to achieve some short-term material benefits from such behaviours.
       The above brief summary of the consequences of the lie of official science, that God supposedly does not exist, I am trying to realize here that this lie is a major cause for people increasingly ignore now the fulfillment of the commandments and requirements which God imposed onto people, while which are listed in content of the Bible. Of course, from consequences of ignoring the orders of someone, who is so powerful that He was able to create us, and who is so wise and so far-sighted that He was able to design perfectly and to create everything that surrounds us, we cannot escape easily. Only that in order to NOT destroy our "free will", God's response to our disobedience is always very wisely thought out and it fills the iron rule used by God, which I described in item #C2 from my web page named tornado.htm - namely the rule that in every God's action is written the evidence for at least three completely different mechanisms of formation of this action. Thus, depending on the views held by someone, every person can explain to himself or herself in its own way the causes and mechanisms of events that actually represent the word of God response to someone else's behavior.
       All reactions of God to disobedience of His laws and requirements always take the form of initiation of work of "self-regulatory correction mechanisms". These self-regulatory mechanisms are described in more details in items #B2.3 to #B3.1 from the web page mozajski_uk.htm. For example, in the case of growth of corruption of a country or nation, the self-regulatory mechanism causes, that this corruption with the elapse of time turns this country into a kind of "hellhole" in which life becomes almost impossible. As a result, in the country explodes a social unrest, a bloody revolution or even a civil war - which destroys the corrupt political structures and causes the death of majority of corrupted people or causes moving them away from the influence onto others. On the other hand, after this revolution, the manifestations of corruption are in it carefully seeked and instantly punished. As a result, this mechanism in a "self-regulatory" way and with hands of local people kills the previous form of that country, and in its place creates a new form that eliminates much of the previous corruption, so that life again becomes possible in it.
       In the case of corrupt cities, institutions, etc., their correcting through a local revolution would be impractical or impossible. Therefore, in their case, usually firstly they are issued with the increasingly powerful warnings. But if these do not work, the happens in there some kind of a natural disaster or a change in the situation, as a result of which they are completely destroyed or fall into a disuse and become absolete.
       Of course, apart from the above, at every opportunity, God also eliminates in any other ways those people who are reasons of especially rapid growth of corruption - unless to some of those people God has special plans and tasks to accomplish. (After all, for God everyone is somehow useful - as everyone allows to achieve a specific goal, or to illustrate and realize something to other people.) Therefore, if we get to know closer the morality of someone who died a tragic victim of an accident, a fatal disease, disability, etc., then often it turns out that he or she was carrying a potential, or already has been, a major source of corruption of own surroundings.

(The rest of this item #E2 still awaits for being translated from Polish to English.)

       Niewierząc w istnienie Boga, a także NIE czytając uważnie Biblii, wielu więc ludzi (kiedyś włącznie ze mną), w swojej ignorancji i braku wiedzy bez przerwy stara się też poprawiać i udoskonalać to co Bóg stworzył, lub co nam nakazuje. Stąd zgodnie ze staropolskim przysłowiem, aż "trzeba zjeść co najmniej całą beczkę soli" zanim się pojmuje głęboką prawdę słów z wersetu 1:31 w bibilijnej "Księdze Rodzaju": "A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre." - tj. zanim się pojmuje prawdę słów omawianych szerzej w punktach #A1 do #A5 z mojej strony o nazwie cooking.htm. Innymi słowy, trzeba nabyć znacznego poziomu wiedzy i doświadczenia życiowego zanim się zrozumie, że ludziom NIE wolno jest zmieniać ani próbować usprawniać tego co Bóg stworzył ani tego co Bóg od nas wymaga i co nam nakazuje, a jedynie mają obowiązek to studiować, poznawać, oraz uczyć się jak to wykorzystywać dla podnoszenia jakości swego życia. Wszakże wszystko co Bóg stworzył jest już na najwyższym poziomie doskonałości jaki mógł być temu nadany, a stąd każda ludzka próba zmiany lub udoskonalania tego co Bóg stworzył spowoduje iż zostanie to popsute lub zniszczone. Za to jednak ludzie są zobowiązani, a nawet przymuszani przez "dynamicznie cofające" działanie "pola moralnego" (które to pole rządzi naszymi losami), aby bez przerwy naprawiać i udoskonalać to co ludzie sami stworzyli lub co sami zadecydowali. (Dynamicznie cofające działanie "pola moralnego" opisane jest szerzej np. w punktach #C4.2, #D5, #I2 i #J1 strony morals.htm.) Zaniedbanie bowiem bezustannego udoskonalania tego co ludzie stworzyli, powoduje iż z czasem to upada i ulega zniszczeniu (dotyczy to też m.in. rządów, polityków, systemów rządzenia, demokracji, itp.).
       Czytelnik zapewne się też zastanawia dlaczego Bóg aż tak się upiera aby ludzie utrzymywali swą "wolną wolę", że aż zmuszony jest działać anonimowo i wieloznacznie. Stąd po powód wymógu, aby NIE łamać ludzkiej "wolnej woli", warto zaglądnąć do punktu #B2 strony soul_proof.htm, gdzie wyjaśniony jest on dokładniej na zabawnym przykładzie "co by się stało, gdyby Bóg bił ludzi piorunami po tyłkach za każde przewinienie". Jest on też omawiany m.in. w punkcie #B1 strony will.htm. Z kolei kiedy pozna się już ograniczenia (typu "wolna wola") opisanego powyżej działania mechanizmów moralnych korygujących korupcję i ludzką niemoralność, oraz kiedy się zrozumie jakie cechy ludzkie są najbardziej wartościowe i przydatne, wówczas się odkrywa, że jedyny sposób, aby wychować ludzi na moralnych, doświadczonych w pokonywaniu trudności i na zahartowanych w nieustannych bojach, a jednoczesnie aby NIE łamać ich "wolnej woli", to pozwalać im aby żyli w owym "przedsionku piekła" jakie sami sobie bez przerwy stwarzają swoją korupcyjnością, ignorancją, swymi nieroztropnymi próbami zmieniania i udoskonalania tego do Bóg stworzył, oraz swoją pasywnością wobec łamiania kryteriów moralnych przez innych bliźnich - szkodliwość i bolesność których to zachowań wyjaśniam w punkcie #N2 swej strony pajak_re_2017.htm. Ponadto jedyny sposób, aby przy okazji uruchamiania mechanizmów korygujących Bóg mógł też poznać co naprawdę każdy z ludzi jest warty, to obserwowanie jak każdy z nas wypełnia w swoim codzinnym życiu z owego "przedsionka piekła", uprzednio mu wydane przez Boga przykazania i boskie prawa. Wszakże NIE bez powodu, najlepsze armie na Ziemi, to te które podczas szkolenia przechodziły przez istne piekło, zaś najlepszy sposób sprawdzenia i poprawiania wartości owych armii, to wysłanie ich na wojnę.
       Aby też najefektywniej nauczyć nas prawd o życiu, a także aby wychować nas na owych moralnych, zahartowanych w boju, "twardych", nawykłych do pokonywania trudności i przeciwności, zaradnych, zdeterminowanych, zapobiegliwych, cierpliwych, odkrywczych, inteligentnych, posiadających wymaganą wiedzę i mądrość "żołnierzy Boga" - jacy są potrzebni Bogu z powodów wyjaśnionych szerzej w punkcie #B1.1 mojej strony antichrist.htm, Bóg stosuje wobec nas określone metody działania. Przykładowo, najpierw Bóg się (1) upewnia, że każdy ma możność poznania jak faktycznie powinien zachowywać się w swym życiu (w tym celu Bóg najpierw spisał swe wymagania i nakazy w Biblii - zaś potem pozwolił je też powyjaśniać dokładniej przez philosophy of totalizm Bóg sprawił też, że Biblia, a także filozofia totalizmu, mogą być udostępniane każdemu na całym dzisiejszym świecie - chyba że z powodu zaawansowania swej korupcji, ludzie zdecydują się popsuć nawet mechanizmy owego udostępniania). (2) Bóg dał też każdemu "wolną wolę" aby w swym życiu każdy mógł czynić co tylko zechce, w tym mógł nawet boleśnie doświadczać swoich bliźnich - tyle, że efekty owego czynienia Bóg zawsze kieruje do tych ludzi, którzy na doznanie tych efektów sobie uprzednio zasłużyli, lub którzy potrzebują je poznać z powodów edukacyjnych - patrz opisy karmy. (3) Bóg pozwala każdemu z nas aby osobiście doświadczył potrzebnej mu cząstki edukujących go następstw owego "przedsionka piekła" jakie ludzie sami sobie stwarzają na Ziemi swymi niezgodnymi z nakazami Boga działaniami. (4) Bóg pilnie obserwuje i zapisuje w swych "księgach życia", co każdy z ludzi czyni i jak się zachowuje. (5) Dopiero kiedy nadejdzie czas "żniw", Bóg osądzi kto wystarczająco poznał już lekcje jakie w naszym pierwszym etapie śmiertelnego życia były nam potrzebne i dane, a stąd Bóg wybierze do następnej fazy już nieśmiertelnego życia tylko tych ludzi, którzy na nieśmiertelność sobie zasłużyli nabyciem owych cech charakteru na jakich istnieniu u nieśmiertelnych ludzi Bogu najbardziej zależy.
       Szczerze mówiąc, im dłużej badam i analizuję metody działania jakie Bóg wdraża w naszej rzeczywistości, tym bardziej jestem olśniony ich mądrością, dalekowzrocznością, doskonałością, itp. W rezultacie, na przekór że niektóre z tych metod dosyć często dają mi mocno w skórę (za co zawsze mogę winić tylko siebie samego), po dokładniejszym poznaniu tych metod uznałem już je za aż tak doskonałe, że z pokorą przyjmuję teraz to, co metody te na mnie zesyłają. Gdybym też to ja znalazł się kiedyś w sytuacji Boga (np. gdybym kiedyś wynalazł i zbudował jakiś rodzaj samoświadomych, inteligentnych i zdolnych do uczenia się robotów), wówczas zapewne ja też starałbym się stosować dokładnie te same co Bóg zasady i metody działania.
       Z powyższego opisu sposobu edukowania ludzi jaki Bóg używa, wynika że NIE można być zaskoczonym, iż Bóg już dawno temu zaprzestał naprawiania tego co ludzie napsuli, oraz że NIE broni nas już przed doświadczaniem "przyjemnostek życia" w owym "przedsionku piekła" jakie swoimi niemoralnymi działaniami, pasywnością i korupcją postwarzaliśmy sami sobie na Ziemi. Wynika też, że Bóg tak doskonale zaprogramował otaczającą nas rzeczywistość, iż "NIE ma takiego złego co by z czasem nie wyszło na dobro", oraz że "NIE ma takiego dobrego, co by nie zrodziło sobą jakiejś formy zła. Zamiast więc mieć Bogu za złe, że dotyka cię (lub twoich bliskich) coś, czego doznania NIE bardzo lubisz, zrozum, że pierwotnym tego źródłem są twoi bliźni, czyli inni ludzie, lub nawet ty sam, że istnieją bardzo istotne powody aby tak właśnie się działo i abyś to doświadczył, a także zrozum, że to czego właśnie nie lubisz faktycznie służy jakiemuś znacznie większemu dobru. Po zrozumieniu zaś tego, zaczniesz zwolna coraz lepiej rozumieć działanie otaczającej cię rzeczywistości, oraz zaczniesz coraz rozumniej i efektywniej postępować tak jak Bóg od nas tego wymaga.
       Niestety, w dzisiejszej sytuacji ludzkości najłatwiej jest ulegać kłamstwom oficjalnej nauki - i większość ludzi ciągle tak właśnie czyni. Powodów ku temu jest wiele - np. rozważ fakt, że dzisiejsi ludzi są nawykli do łatwizny, albo rozważ następstwa owego narostu niesprawiedliwości, krzywdy i cierpienia jakie dzisiaj widzimy w otaczającym nas świecie. (Notabene, który to narost oryginalnie spowodowany został właśnie uwierzeniem przez ludzi w owe kłamstwa nauki, czyli spowodwany został wynikającym z owego uwierzenia szybkim wzrostem niemoralności wsród indywidualnych osób oraz gwałtownym wzrostem korupcji wśród intelektów grupowych.) Wszakże aby NIE brać winy na siebie, teraz naukowcy nam wmawiają, że ów narost jest dowodem nieistnienia Boga. NIE przychodzi im bowiem nawet na myśl, że Bóg może unikać łamania ludzkiej "wolnej woli" ujawnieniem swego istnienia, stąd wybiera aby zawsze postępować w taki sposób, że wszystko co dzieje się w świecie fizycznym, w tym także ów dzisiejszy narost niesprawiedliwości, krzywdy i cierpienia, naprawiane było z pomocą zaprogramowanych przez Boga naturalnych mechanizmów samoregulacyjnych jakie omówiłem powyżej w tym punkcie niniejszej strony. W obliczu takich twierdzeń oficjalnej nauki, nawet niektóre osoby wierzące w Boga zaczynają mieć wątpliwości i zaczynają zapytywać "dlaczego Boże tak surowo nas doświadczasz". Zanim jednak pospieszymy się, aby oskarżać Boga iż wcale nas NIE rozpieszcza, rozważmy to co wyjaśniłem szerzej pod koniec punktu #A1.1 swej strony philosophy of totalizm oraz to co opisałem w punktach #C1 i #C3 swej strony god_istnieje.htm. Przykładowo rozważmy, co po daniu ludziom nieśmiertelności Bóg potem by uczynił z owymi miliardami rozpieszczonych maminsynków, mięczaków, niedołęgów, niedorajdów, snobków i egoistów nawykłych do wygody i do otrzymywania od Boga wszystkiego w zamian za nic, jakich takie ochranianie ludzi przez Boga przed doznawaniem tego co przykre by w efekcie końcowym wyprodukowało na Ziemi. (Tu przypomnę empiryczne ustalenia, co do rodzaju ludzi jacy wyrastają z dzieci chronionych przed wszystkim co przykre przez swoje chorobliwie-opiekuńcze matki, lub wyrastają z dzieci z bardzo bogatych domów - po wyjaśnienia patrz punkt #A3 z mojej strony o nazwie god_proof.htm.) Przy takim rozpieszczaniu, Bóg NIE mógłby przecież tych ludzi pouśmiercać - wszakże śmierć też jest nieprzyjemna. NIE mógłby też ich zatrudnić do niczego, bo praca to przecież wysiłek, wyzwania, egzaminy i wymóg nabycia umiejętności - czyli też aż cały ciąg nieprzyjemności. Jedyne więc co Bogu pozostaje, to unikać rozpieszczania ludzi i pozwalać aby wychowywało ich twarde życie serwowane im przez bliźnich. Rozważając tu powody dla których Bóg działa anonimowo i rękami ludzi, a stąd zdaje się niewiele czynić aby pomniejszyć generowane przez samych ludzi niesprawiedliwości, krzywdy i cierpienia, zastanówmy się też, ile w tym co przykrego nas i inne osoby spotyka jest pochodzenia ludzkiego, a ile pochodzenia boskiego. Trudno wszakże nam wymagać, aby Bóg nieustannie zajmował się naprawianiem tego, co ludzie bez przerwy i usilnie starają się popsuć, oraz chronieniem nas przed następstwami tego, czego zgodnie z nakazami zawartymi w Biblii ludzie NIE powinni czynić.


#E3. Let us get to know the definition and work of "corruption" discovered by the philosophy of totalizm, and we will understand why some people must live in the "hellhole" that they created for themselves on Earth by ignoring the commandments and requirements of God:

Motto: "Only these ones who can see may also learn and become able, unfortunately, although all look, only a few exceptions can see."

       Through the empirical researching the reality that surrounds us, the philosophy of totalizm developed the following definition of corruption.
"Corruption is the name for such conduct of whole group intellects (i.e. whole countries, nations, cities, institutions, agencies, organizations, etc.), in which for satisfying the greed of individual people who represents these group intellects, they as wholes practice the turned into a kind of 'social addiction' and reinforced by local tradition and culture, the collective deviation from the acting, principles and attitudes, that are commanded to people by God and have been for millennia defined in the content of the Bible, while at present are also rationally explained by the philosophy of totalizm and documented scientifically by based on this philosophy the new 'totaliztic science'."
       In other words, "corruption" is the reversal of "morality" (means is "immorality") - which, however, because of its aiming at the satisfying of the greed of individual people and because of its devastating effect on the fate of the entire group intellects, displays the presence of a number of unique attributes, which not necessarily are present in other forms of immorality. For example, it displays the presence of features that are described in item #E1 from this web page, means the characteristics of a collective social addiction (which causes that when a corruption once takes over a given group intellect, then it is almost impossible to eliminate, and thus the only way of eliminating it is to kill this group intellect), making simultaneously from people both, the short-term "beneficiaries" and the long-term "victims" of it, and also the attribute that people who are carriers of corruption are unable to give up their habits, so these habits are to remain with them until their deaths (which means that e.g. if a large number of such people emigrates to some other a country with a lower level of corruption, then they bring with themselves their previously practiced higher level of corruption). In addition, due to resulting from practicing of the philosophy of parasitism by its carriers, corruption tends to aggressively and continuously expand the scale and the scope of its dominion. Hence, it is quickly extended to increasingly more areas of corrupted activities, and even exported beyond the country of its origin. Because corruption derives its benefits through blocking easy accesses of people to whatever they most need, its growth is characterized by the increase of monopolies, the requirement of having paper permits and "permissions" to perform even the simplest activities, unreasonable raising prices of whatever people seek the most (thus prices of houses and land, and prices of basic products - even if a given group intellect is the world's largest producer of given products), ramping increasing of middlemen and "specialists" in each of the activities commonly sought, sales of goods and services of an increasingly lower quality (e.g. food that is older, more rotten, and more saturated with preservative chemicals - because to reach the consumer this food must pass through an increasingly longer chain of middlemen, as well as factory products that are much cheaper to manufacture and thus are of inferior quality - but which during sales are able to generate increasingly higher profits), etc., etc.
       It is worth noting that supporting the above totaliztic definition of "corruption" on the existing standard of an absolutely moral conducts (i.e. on the Bible), allows us to answer any questions formulated in item #E1 of this web page, which questions any amongst the today's scientific definitions of corruption was unable to answer. For example, it indicates precisely "when corruption begins" - this occurs at the moment when a given group intellect takes collective actions which break any of the precepts contained in the Bible. It also allows e.g. to estimate the percentage advancement of corruption in a given group intellect - it is enough to determine what percentage of the activities of this group intellect breaks God's commandments contained in the Bible. But most importantly, it also allows one to determine "what" and "how" to eliminate corruption - preliminary information in that matter I also provide in this "part #E" of the page.
       According to the empirical findings of the philosophy of totalizm for avery deviation from the required behavior of people God responds with running appropriate correcting mechanisms. In turn virtually all the correcting mechanisms used by God work on the principle of "self-regulation" described in items #B2.3 to #B3.1 from the web page named mozajski_uk.htm. In other words, each entering of a group intellect, e.g. in corrupt behaviors initiates some kind of a divine correcting mechanism, which on the principle of "self-regulation" and with hands of people, or acts of nature, ends that corruption after elapse of a certain "time of return". Unfortunately, the "self-regulatory" mechanisms used by God are almost always very painful for people (which also has its own compelling reasons and goals to achieve). Thus practically almost all of them operate on the principle of killing a group intellect which actions are to be corrected - see the biblical words "For the wages of sin is death" (Romans, verse 6:23). (Notice here, however, what about killing of group intellects are explained in item #T1 from my web page named solar.htm - namely, that their death can also boil down to a drastic transformation of rules and composition, on the basis of which exist and operate next group intellects to be born in their place but bearing the same name as the killed group intellects, e.g. boil down to a change of capitalism into communism in the country with a given name, or vice versa.) So it would be much less painful for people to correct their corruption e.g. by people themselves.
       But before people start to correct corruption, firstly they must e.g. know that their country or institution is already significantly corrupted. But corruption, like avery other harmful activities, is always hiding to outsiders people. Also, in many countries today, even only public utterance of the word "corruption" is dangerous. Hence, for ordinary participants of a given group intellect, the progress of corruption in their country or institution can be identified only from signs of its existence. Fortunately, there is enough many of these signs, so that anyone who has the required knowledge and open eyes should be able to notice them. I am to point out here a few examples of these signs, dividing them into two categories, namely:
(A) signs, that corruption in a given group intellect is already significant and continues to grow, and
(B) signs that corruption in that intellect has already reached the "full-blown" level of 100% - after reaching of which the given group intellect is always killed, means also signs that at any moment can start to work the correction mechanism which will trigger a fatal catastrophe leading to the death of this group intellect.
       Let us start from listing and describing signs (A) that corruption is already high and is fast rising in a given group intellect. The most easily hitting our eyes sign of having a significant advancement of corruption, result from (A1) the squandering that corruption always introduces to resources and to finances of a given group intellect. This squandering in turn causes that the average standard of living of the participants of that group intellect begins soon undergo a lowering. For example, costs and prices are rising rapidly, while wages are frozen. Rapidly grows also a number of people losing their jobs, thus the unemployed rises. But in order to compensate for such a squandering, for example governments begin to increase taxes (both their number as well as their percentage level). Corrupted countries are also persecuted by continuous devaluation of their money, which cannot be eliminated in them. (This squandering of corruption also allows to almost everyone a rough estimation of the percentage by which corruption has increased in the period of time which he or she remembers well. This is because in the country in which in the meantime the number of people and territory was NOT changed fundamentally, but increased significantly, e.g. prices of something, on what the corruption is to parasite, e.g. prices of housing, it is enough to just estimate by what percentage these prices have increased since one well remembers, and thus will receive the approximate percentage of increase in corruption during that time.) Many signs also results from (A2) the rapid short-term getting rich of those people who benefit the most from corruption. Thus are created in there exclusive districts of "palaces". On streets there are more and more high-priced foreign cars. Rapidly is also growing a gap between the highest earners and the lowest earners. Yet another group are (A3) signs stemming from the tendency of every parasitic behaviour (to which belongs corruption) to continually increase the scale of its corrupted operations. Hence are intensified the activities described in next item #E4 of this web page - e.g. increased is the number of sales or purchases of crown assets belonging to given group intellect, increased is the number of foreign companies doing an expensive and potentially lucrative investments in it, etc. Still further (A4) sign of already very high and fast deepening level of corruption is the closing of people's access to increasingly further freedoms of choice from which they had previously benefited. Let us explain this closing on an example of the freedom of catching own fish. Hypothetically, in an uncorrupted country every citizen has the choice whether to purchase a fish in a store or market, or take a fishing rod and catch fish by himself in a river, lake, or sea (after all the Bible promises and confirms such a freedom of choice). However, an aggressive increase of corruption causes, that various decision-makers begin to benefit in a corrupted manner also from the catching and sale of these fish in the store or supermarket. Hence, in order to continually increase their profits, these decision-makers begin to invent ways of "how" and "under what excuse" they can prevent people from catching their own fish with a rod in a river, lake, or sea, and in this way they can force people to purchase fish exclusively in shops or supermarkets for a corrupted price. Of course, after the inventing such an effective way, they immediately implement it - thereby shutting off the people's access to personal fishing. Then they do the same with ever increasing number of other freedoms of choice. When in this way the corruption shuts the freedom of people's access to almost everything that yields some benefit, a country turns out into a kind of "hellhole" in which the life becomes almost impossible. Of course, after this, any "spark" is enough to initiate riots, a revolution, or a civil war - which is to kill that corrupted country and a large proportion of its corrupted inhabitants. Another sign is (A5) the "mitigation" of laws by politicians and by decision-makers, so that these laws encourage corruption and hid it rather than fight and expose it. The outcome of this "mitigation" is that e.g. increases the number and activity of gangs operating in the supposedly completely "legal" way, increases the consumption of drugs and crime, reduces crime detection rate while increase "mistakes" of the kind that victims of crimes are accused of being criminals (and vice versa), courts give increasingly "fairer" verdicts for actual criminals, and increasingly more harmful to their actual victims, etc., etc. A good sign of already high corruption is also (A6) the lack of any improvements of the system, that would make better the situation of ordinary people and that would be introduced during the period of at least 10 last years - which improvements would be introduced to the principles and regulations on the basis of which a given group intellect is functioning. This is because one amongst attributes of corruption is that it hates the introduction of any changes, as every change makes the corruptive activities more difficult. Thus, in a highly corrupted group intellect the people in charge begin to avoid the introduction of any improvements that would serve only for the bettering of fate of ordinary people. The vital sign of a high corruption is also (A7) ostentatious maintaining semblance of the rule of law and democracy. Thus, e.g. the elections are meticulously followed in there and loudly debated e.g. on TV, although increasingly fewer people participates in them there, because results of votes can be predicted in advance and NEVER introduce any significant changes or improvements, in offices and government for many years can be seen the same people, the entire government may consist of members of the same family or is formed from former colleagues attending the same school or even the same class, etc., etc.
       Even more practically useful are signs (B) of reaching by a given group intellect the "full blown" 100% level of corruption and the ability to detect and to identify these signs. After all, the most critical moment in the corruption of every group intellect is (B) when this intellect reaches 100% level of corruption (means when everything that these intellects do, is contradictive to the commandments and requirements stated in the Bible). This is because starting from that moment, corrective mechanisms can begin to kill this group intellect at any time - only that typically they will do so after the elapse of the so-called "time of return" and in the manner that is most educational to all outside observers. On the occasion of this killing, also looses life, or looses whatever is the most important for them, many corrupt people participating in this group intellect. Hence, it is good to know the signs which designate that achieving of 100% level of corruption. The most important forerunner and example of those signs, on which one can rely, is (B1) a drastic reversal of function that a given group intellect actually performs, from the originally given to it function which it supposed to perform, to a new function which is the exact opposite of that original function. Let us explain this reversal of function on an example. Probably the most widely known by people function performs the official science. In turn the originally given function to this science could be defined, e.g. with the words "seeking truths and advancing progress on Earth". Thus, after the drastic reversing it, a new function of science could be described e.g. with the words:"lying to the humanity and blocking the progress on Earth". So if someone wanted to check if the official science has already reached 100% level of corruption, it would suffice if from the behaviour of official science he or she objectively determined whether this science now continues to fulfil its original function, or the new and already reversed function. Another sign of reaching a "full blown" 100% corruption, which directly results from the described above drastic "reversal of function", is also (B2) the disappearance of the so-called "user-friendliness" (i.e. a "general tendency to be helpful") in a given group intellect. The concept of "user-friendliness" was introduced in computer sciences and it means the "ease of use of a given system." But its counterpart exists and works also in human societies, and it determines the level friendliness, kindness, facilitation, attempts to be mutually helpful, etc., with which mutually unknown to each other people try to help one another in the more pleasant and easier implementation of the required chores of life. In communities with a low level of corruption, whatever is being done in collaboration with other people, typically it is made with a smile, humour, kindness, politeness, helping, each other, and the like. However, in group intellects that have already reached the "full-blown" 100% level of corruption begins to work hard the old Polish proverb "man to man a wolf". I mean, people are rude and inattentive. With everything they do they make a different kind of "fuss" and "mercy" if only allow others to accomplish it. Everything becomes difficult in there. NOTHING can be done in more than one way. From their offices and institutions everything needs to literally be "pulled with tongs" and the settlement of even simplest matters becomes in there a real nightmare. For everything they willingly take money, but no institution wants later to comply with the obligations which arise by the virtue of these payments. Etc., etc. The level of this "user-friendliness" is the easiest to assess by the ease with which it comes to use the services of a given group intellect, that are NOT controlled by individual persons, for example the ease with which one can find the required information on the website of given group intellect, the ease with which the tax office allows the internet-submission of annual tax returns, the ease with which e.g. a particular insurance company allows us to settle legal formalities after an accident and to actually pays us the amount due on the particular insurance we purchased, the ease with which the office allows us to obtain the required permit which according to the laws and regulations we are entitled to, etc., etc. Yet another signs of 100% corruption are (B3) series of warnings, which with a gradually increasing power are issued by corrective mechanisms. These warnings in increasingly more explicit way are letting all to know that if a given group intellect does NOT change the rules of its behaviours, then it will somehow be put to death, while its present form will disappear from the face of Earth. Typically, these warnings also carry in a preview, how this killing will be made - for example, group intellects to be destroyed by an earthquake or by a tsunami, are treated for warnings just with earthquakes or tsunamis. (Note, however, that this rule does not apply to the group intellects, to which refers the old Polish proverb "Noblesse obliges". According to the Bible, these special intellects are killed with fire.) The whole group of signs is also the taking place in a given group intellect (B4) the deepening replacement of work of the established by God's natural laws and mechanisms, by legislated by humans legal laws and mechanisms, by orders, contracts, treaties, etc. - which work is usually quite reversed and contradicting in relation to the operation of divine laws, and often counterproductive even to the indications of imperfect human logic. In turn when all the laws and commandments of God are in a given group intellect replaced by such working in reverse to the divine, humanly established laws, regulations, contracts, etc. - as we now see that it is becoming increasingly more advanced in present countries of the world, then the moral mechanisms trigger the collapse and the death of a given group intellect. After all, such a replacement is an equivalent to the conversion in some working machine, e.g. in a car engine, all parts which due to the knowledge and experience of engineers have been designed for the optimum implementation of their assigned functions, by components designed e.g. by artists or by ignorants so that they only look as beautiful as possible for the voters and for the public onlookers. I mean, after such a full replacement, a given group intellect completely loses its ability to function - as we can see this recently in countries that have collapsed, while which artificial life is supported only due to the intervention of other countries interested in the further exploitation of their natural resources. For example, those who still remember times of communism, probably also remember that shortly before its fall down, practically everything that happened in communist countries, instead of being controlled by natural laws and mechanisms established by God, was actually managed by humanly laid down directives, multi-year plans and regulations, by government resolutions and by dictates of party committees, etc. - acting exactly in opposition to the action of God, and even in reverse to indications of imperfect human logic. (By the way, before the communist countries have passed through the "time of return", also in a manner similar to today's countries they were repeatedly warned with waves of labour strikes and student revolts that if they do NOT change their procedures, they will be lied dead - e.g. for an example of provocation occurred during one of these warnings, see item #F2 from my web page named wroclaw_uk.htm. Since, however, despite of these warnings, most communist countries did NOT change their behaviours, after the "time of return" elapsed they were lied dead just by waves of labour strikes and student riots, while the local population has created in their place capitalist and democratic countries.) Group intellects with the corruption already close to 100% also exhibit (B5) the lack of "moral skeleton" and the resulting from this lack the complete loss of ability to distinguish "good" from "bad". After all, the persons that manage them for a long time have been routinely suffocating their organ of conscience. There is also amongst them a complete ignorance regarding e.g. the content and precepts of the Bible. In turn this ignorance of managers about the precepts of the Bible, in conjunction with deafness to the voice of conscience, destroyed their "moral skeleton" - which would support them in choosing what is good and appropriate in a given situation, and thus what would be the morally correct decision or acting. So the only thing on which they base their reluctant and rare decisions and actions, are advices that they receive, e.g. from scientists or from various "homegrown moralists" and counselors - but these too are based solely on seeing the world through lens of many years already wandering present atheistic science, and in addition often are skewed by some private ambitions of advisers. Hence, always in the long-term work decisions based on these councils turn out to be disastrously wrong (as already explained in item #C4.7 from my web page named morals.htm, in item #K1 from my web page named tapanui.htm, and in item #J1 from my web page named pajak_for_mp_2014.htm.) As a result, whatever decision take the authorities of such highly corrupt group intellects, always with the passage of time it turns out to be wrong, and thus leads to problems that need to be corrected, to shame, to loss of authority, and finally to catastrophe. A sign of 100% corruption directly resulting from the previously explained lack of based on the "moral skeleton" ability to distinguish "good" from "bad" is also (B6) "decision-making and behavioural impotence" of authorities in a highly corrupt group intellects. After all, only thing that these authorities can do is to practice corruption. But when it comes to solving real problems, to respond to a suddenly created new crisis situations, or to take a determined implementation of behavioural decision, they are unable to do anything specific, they lose time on bickering and indecision, they constantly change their decisions, they see only what has already happened and they are unable to predict or explore what happens next, they panic, etc. As a result, they only intensify the chaos, insecurity and the inability to solve current problems for people dependent on their decisions. In spite that the authorities of such a highly corrupt intellects with various methods strongly hide from the outside world that its decision-making and behavioural impotence, its symptoms we see today virtually almost anywhere, where some emergencies slightly different from the normal routine are forcing these decision-makers to take the right decision and action. After all, in spite of its concealment, this decision-making and behavioral impotence starts to permeate into the public view like the "awl" needle permeates from the bag in an old Polish proverb (i.e. proverb, the meaning of which is similar as in the English "let the cat out of the bag", while which in the Polish language says "wyszło szydło z worka" - that means "the awl permeates from the bag").
       Unfortunately, the correcting of corruption by people themselves is extremely difficult. This is because corruption displays the same attrubutes which for individual people manifest themselves in the form of addictions. Furthermore, according to an old Polish proverb that "the fish always rots starting from the head", corruption is always initiated and led by the people who have the most of power and the highest earnings - and thus who are the most difficult to hold accountable and who have the highest influence on the rest of society. Therefore by force corruption is able to eliminate only an "absolute power" implemented through strong and uncompromising governments of a single person - which, however, always ultimately come after the revolution that was caused by corruption. (Unfortunately, after about 10 years of being in power, all the incumbent governments, including also those which practice "absolute power", rather than continue to eliminate corruption, they begin to deepen it - this is why the countries and nations should meticously comply with the principle that no-one exercising any kind of power should remain at his or her position for more than 10 years.) In contrast, voluntarily and willingly corruption could be eradicated only if the majority of population began to re-apply in their daily lives recommendations of the Bible, or started to respect and implement the complying with the Bible recommendations of totalizm - for example through the systematic improvement of the political system and making laws that would eliminate temptations which push imperfect people towards practicing corruption (as the elimination of these tempations I am explaining at the end of next item #E4), and also through implementing both, in the private and in the public life rules of conduct described below in item #E5 from this web page. Seeing, however, today's human attitudes, one can have serious doubts whether steeped in passivity and complacency present people can make themselves to eliminate corruption that is rapidly growing everywhere. On the other hand, if it is left uneliminated, then whatever soon will be initiated by the natural corrective mechanisms is easy to predict and to notice. It will be in fact a global catastrophe which no-one is to miss - which for a long time are promising old Polish prophecies described in items #H1 to #H3 from the web page named prophecies.htm.


#E4. Let us get to know the most common examples of "temptations" and corruptive behaviours which lure politicians and decision-makers into clutches of corruption (philosophy of totalizm provides us also with descriptions of methods of remedying the human conduct, which should be implemented to get out without a bloodshed from the "hellhole" into which these corruption-driven temptations push various nations):

Motto: "Opportunity makes a thief" (old Polish proverb).

       From the totaliztic definition of corruption provided above in item #E3 of this web page stems that there is so many different versions of corruption as many different ways is on which the precepts contained in the Bible can be collectively broken - that is, there is an almost infinite number of them. Of course, I do NOT have neither the need nor the place to discuss them all here. Therefore, here I will confine myself to explaining just a few examples of corruptions, which in my opinion are the most representative for present times. At the same time I will focus on examples of political corruption in situations where the corruption is taking place in full public view and in accordance with prevailing laws and regulations (which laws and regulations were established by the same politicians and decision-makers, who then are short-term "beneficiaries" from forms corruption that are based on these laws). Here are these examples:
A. Forms of domestic corruption:
       A1. Violations of the secrecy of voting, and all other forms of planned in advance "winning" of elections. If the current government knows who voted for whom (for example, through secrete numbering of votes and then writing down who has taken the vote with which number, or through the introduction of computerised voting), then not only it can later so adjust the boundaries of electorates election that its political party always wins, but in addition it can establish such voting lawss which are to give it an edge in elections, it can multiply its members of parliament by subdividing each electorate which always votes for the governing party while it can join in one several electorates which always vote for the opposition, etc., etc. All this, along with other forms of planned upfront "winning" of election (of a kind of momentary power outages at polling stations - after which outages rapidly appear in there several new boxes with already done votes), even in the so-called "democracies" power may be held constantly by always the same clique.
       A2. Donations to cover costs of the election. As I already wrote it, among others, on this web page, these donations are always associated with some publicaly unrevealed promise, that if a given candidate or party wins the election, or gets an access to power, then it will take a good care of interests of people who gave these donations. As a result, the authorities systematically and for many years favour the interests of e.g. only some monopolies or social groups (e.g. these richest), while neglecting interests of competitions to these monopolies and interests of those groups in population that cannot afford such donations, or from whom the persons in authority are afraid to accept any donations.
       A3. The buying and selling public property. It is one of the most popular forms of enriching politicians. The principle here is to buying at a price much higher than the actual value, or sell for a price much lower than the actual value - while a part of the surplus or deficit then lands on a secret foreign account of a given representative of authorities or a given politician.
       A4. Investing in public works at the expense of taxpayers. In turn whoever "wins the tender" for the completion of such works, secretly submits an appropriate "donation" to the indicated account.
       A5. Taking earnings from more than one place or method of work (but only in highly corrupt countries, because in countries with low levels of corruption, the law allows one to have earnings only from a single job or source). This in turn allows that e.g. persons in authority, or their family members, receive earnings for a range of works that they actually NEVER do.
       A6. Forming agencies and authorizing agents to perform operations for fees, for the performing of which civil servants already take their salaries (e.g. the type of visa services, custom inspections, overpaid tax refunds, etc.). In turn, after hiring such "agents" typically turns out that they are either the collecting state salaries employees from the same offices where these agents perform the work for a fee while the work of which offices should be free and be done by the employees of these offices, or they are relatives or friends of such employees. At the same time, when one wants to do anything in these offices without hiring for this purpose one of these agents, then it always turns out to be almost impossible - because officials of that office are going to do everything in their powers to either make this impossible for us, or just to make it more difficult for us.
       In my life of a globetrotter "in search of bread", I lived, earned for living, and paid taxes in many different countries of the world. My experience in turn suggests, that one of the most perfect examples of the described here form of corruption, are refunds of overpaid taxes. Namely, in countries with low levels of corruption, if one overpays the tax and in accordance with local law, the state is required to pay back the excess of tax payments, then the state just sends a cheque, or pays the overpayment directly to one's bank account. In countries with medium levels of corruption, refund of excess of tax being overpaid needs to be personally pulled out from the tax office, which for this purpose requires filling up a large amount of various papers and to re-submit the information that this office already has since a very long time because the role and operations of it boil down to the official gathering of this particular information. In countries with very high, but concealed from the public "systemic corruption" if one overpays the tax and the state should pay back a part of this overpayment, then one needs to hire a "tax agent", who for a fee (which is astronomically high when compared to the actual amount of work that this agent contributes) will submit to the tax office a very simple application on one's behalf, asking for a return of this overpayment of tax. When, however, in that office one will try to oneself (i.e. without employing an "agent") to recover that overpayment, then typically it turns out that it is almost impossible - because the tax officials will "bend backward" to make it harder for that person. Moreover, in order to effectively bring customers to such "agents", in these countries is additionally established e.g. the law, that after some time, for example after 5 years, overpayments of tax are forfeited and they cannot be recovered (although, e.g. tax underpayments the same offices may be allowed to seek and to persecute for an indefinitely long time). I should also add here, that because of the special importance that God attaches to the fighting of corruption, the philosophy of totalizm recommends that we in our lives should strictly adhere to the principle, that we should avoid as much as we can the supporting of any form of corruption. (The evidence in support of that paying by God a special attention to corruption, includes amongst others the "time of return" - which for corruption turns out to be shorter than for other group cases of breaking moral criteria - as this is explained, among others, in items #B2 to #B2.3 from the web page named mozajski_uk.htm.) Therefore, if you confront the situation described here, when in order to recover the overpaid tax, you would be forced to hire an "agent" for a disproportionately large fee, then if you do NOT have the proverbial "financial knife at your throat", then rather instead of hiring such an agent, you should choose the avoidance of your personal contribution to the growth of corruption in the state, and patriotically decide that your tax overpayment becomes also your gift to the country in which you live (means you should also do what I personally always do in such situations). In the context of what is explained here, perhaps you should also answer to yourself the question, whether in the country in which you live overpaid taxes are automatically returned without any further formalities, or in order to retrieve them one needs to hire an "agent" - as otherwise these overpayments are to be forfeited to the state? After all, the answer to this question will tell you a lot, among others, about the level and version of corruption that prevails in your country.
       A7. The issuing of various licenses and permits. In turn the obtaining such licenses or permits requires the proverbial "cash flow under the table"
B. Forms of exporting corruption to other countries:

(The rest of this item #E4, and next item #E5, still await of being translated from Polish to English.)

       B1. Wielkoskalowane emigrowanie ludności z krajów o wyższym poziomie korupcji do krajów o niższym poziomie korupcji. Ponieważ zaś korupcja ma cechy "nałogu", emigranci przenoszą ją ze sobą do nowego kraju. Aby bowiem uniknąć jej przenoszenia, każdy z owych emigrantów musiałby włożyć spory osobisty wysiłek w nauczenie się i w przyjęcie języka, kultury i tradycji nowego kraju, oraz w zasymilowanie się z jego rodzimą ludnością. Tymczasem spora proporcja emigrantów praktykuje philosophy of parasitism jaka powstrzymuje ich przed czynieniem czegokolwiek do czego NIE są siłą przymuszeni (patrz naczelna dewiza pasożytnictwa, stwierdzająca przymuszaj innych do służenia sobie, samemu zaś nie wypełniaj w swoim życiu niczego do wypełniania czego nie zostałeś jakoś przymuszony). Stąd w nowym kraju typowo sprowadzają do siebie całe swe rodziny, przyjaciół, a nawet całe wsie, poczym formują z nich własne "enklawy" w których NIE tylko utrzymują swój dawny poziom korupcji, ale także szybko poziom ten powiększają i poszerzają na nowe obszary.
       B2. Rozsławianie korupcyjnych zachowań w publikatorach. Publikatory (takie jak gazety, filmy, radio, telewizja, internet, itp.) od wielu już lat tendencyjnie rozsławiają i uszlachetniają najróżniejsze formy korupcyjnych postępowań. W rezultacie ludzie z najróżniejszych krajów poznający z publikatorów owe rozsławione i upiększone postępowania korupcyjne uprawiane przez swych ulubionych idoli i przez słynne gwiazdy, kopiują je potem w swych własnych postępowaniach.
       B3. Wszelka ingerencja zbrojna w sprawy innego kraju. Przykładowo wysyłanie tam swej armii lub policji, utrzymywanie tam baz militarnych, sprzedawanie lub darowywanie broni rządowi lub którejś z grup opozycyjnych, itp. Jaki zaś wpływ takie ingerowanie posiada, można się dowiedzieć np. z obserwowania skarg na "pokojowe siły zbrojne ONZ" gwałcące miejscowe kobiety, uprawiające korumpujący handel, rozprzestrzeniające choroby i zasiewające najróżniejsze formy spustoszenia.
       B4. Rządowa "pomoc finansowa" systematycznie dawana "biednym krajom". Wszakże pomoc ta niemal zawsze trafia w ręce skorumpowanych miejscowych kacyków, którzy nasilają nią swoją własną korupcję.
       B5. Niezapracowane dary rozdzielane przez najróżniejsze organizacje harytatywne. Mechanizmy moralne działają w taki sposób, że "w życiu na wszystko trzeba sobie samemu zapracować". Jeśli zaś otrzymuje się coś za darmo, wówczas jest to albo marnotrawione, albo też rachunek za to przychodzi dopiero później - po szczegóły patrz moralne "prawo zapracowania na wszystko" opisane m.in. w #3A z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 monografii [1/5], Tymczasem najróżniejsze organizacje harytatywne rozdzielają za darmo ludności z co biedniejszych obszarów świata najróżniejsze dary jakie uznają za tam przydatne, np. kozy, piły mechaniczne, studnie z pompami, itp. - zamiast dopomagać miejscowej ludności w zapracowaniu sobie na te udogodnienia. W rezultacie, przykładowo jeśli w jakiejś afrykańskiej wsi taka organizacja wybuduje studnię z pompą, wówczas natychmiast po jej odjeździe z owej wsi miejscowy kacyk typowo ustawia przy tej studni swego pachołka jaki w jego imieniu pobiera potem opłaty od każdego kto ze studni tej usiłuje skorzystać - co oczywiście jedynie zwiększa tam biedę i korupcję zamiast ją pomniejszać. (Odnotuj przy tym, że gdyby ta sama organizacja harytatywna uruchomiła w owej wsi jakąś incjatywę, która pozwalałaby aby sami mieszkańcy tej wsi zarobili sobie zbiorowym wysiłkiem na wybudowanie takiej studni, wówczas miejscowy kacyk NIE mógłby pobierać od nich opłat za używanie studni, którą oni wypracowali sobie zbiorowym wysiłkiem. Wszakże gdyby kacyk próbował przywłaszczyć sobie taką wspólnie wypracowaną studnię, wówczas dla wszystkich byłby to już oczywisty rabunek. Stąd skorumpowany kacyk ściągnąłby wówczas na siebie wrogość całej wsi, jaka podjęłaby zgodne wysiłki aby się go pozbyć.) Warto tutaj też wspomnieć, że organizacje harytatywne typowo są też znaczącym źródłem korupcji i w krajach swego pochodzenia. Z ogromnych bowiem sum jakie gromadzą ich hałaśliwe kampanie "pomagania biednym", na faktyczną pomoc typowo trafia szokująco niski procent, podczas gdy gro zbiórek zasila prywatne kieszenie tych co nimi kierują.
       B6. "Inwestowanie" w przedsięwzięcia innego kraju. Wszakże inwestowanie w odmienny kraj wymaga "posmarowania" zacinanej tam lokalną korupcją maszynerii wszelkich "wąskich gardeł" i "zapór", jakie normalnie powstrzymują tam otrzymanie wymaganych zgód, opinii, zezwoleń, licencji, itp. To zaś aż na cały szereg najróżniejszych sposobów dodaje mocy i funduszy dla eskalowania tamtejszej starej korupcji nową korupcją do nich eksportowaną.
       B7. Formowanie paktów handlowych i wspólnych rynków. Te bowiem w swej definicji wprowadzają zalegalizowaną nierówność, czyli wyróżnianie jednych kosztem podrzędnego traktowania innych. Stąd w neo-komunistycznym stylu zastępują one ekonomicznie zdrową i bardzo narodom potrzebną konkurencję przez zbiory dyskryminujących i tencyjnych planów, przepisów i monopoli. Ponadto np. umożliwiają one łatwe decydowanie przez skorumpowanych reprezentantów władz, kto będzie mógł korzystać ze specjalnych przywilejów, jakie takie pakty i rynki stwarzają - co w efekcie ułatwia korupcyjne eksploatowanie chętnych do skorzystania z tych przywilejów.
* * *
       God so wisely pre-programmed our physical world, that into every problem was written in at least one morally-correct solution. This in turn means, that also every one amongst temptations which lead to some form of corruption (including also each amongst the examples of temptations which lead to forms of corruption described above) can individually be solved and repaired in the morally-correct manner. Only that firstly we have to want to find such a solution and to make such a repair, and then someone with appropriate knowledge of totalizm must voluntarily contribute the required effort (and personal risk) to implement this repair and make it a reality. How practically make such repairs, it is explained exactly by methods developed as components of the philosophy of totalizm. These in turn for a long time have been described in volume 6 of my newest monograph [1/5], and on totaliztic web pages. (Especially "down to earth" these methods are explained on my web pages concerning elections in Poland and in New Zealand - for an example see item #J1 from the web page named pajak_for_mp_2014.htm. After all, for these elections I tried to contribute my candidacy just in order to initiate and to permanently introduce the tradition of repairing by the government itself everything that so far was carried out in a manner that violated moral criteria.) On the other hand, a number of practical examples as to how can be solved various important social problems and political temptations in a morally-correct manner, is presented in item #C2 from my other web page named pajak_re_2017.htm.


#E5. So what principles the philosophy of totalizm recommends for people to observe in the situation when they live in "hellholes" and try to get out of the clutches of "corruption" in a manner controlled by themselves and without experiencing social upheavals and bloodsheds:

Motto: "Obey the commandments of God and you will be OK" (i.e. even if for educational purposes God needs to temporily treat you rough, still only "... the wages of sin is death")

       Jeśli udało nam się zrozumieć z treści poprzednich punktów tej strony, dlaczego aby NIE łamać naszej "wolnej woli" Bóg reaguje na "korupcję" wyzwoleniem naturalnych mechanizmów "samoregulacyjnych", a w ten sposób pozwoleniem abyśmy my sami stwarzali sobie warunki i sytuację "przedsionka piekła" w jakim obecnie żyjemy, oraz dlaczego Bóg NIE naprawia tego, co uprzednio stworzył jako bardzo dobre i czego doskonałe uprzednio działanie naszym zbiorowym wysiłkiem już popsuliśmy, czas teraz poznać jak najmoralniejsza na Ziemi filozofia totalizmu nakazuje nam żyć w owym "przedsionku piekła", który własną niemoralnością, korupcją, pasywnością, głupotą, zarozumiałością, próbami poprawiania Boga, itp., już dla siebie rozpętaliśmy na Ziemi. Oto więc zbiór ogólnych zaleceń totalizmu co do zasad jakimi każdy z nas powinien indywidualnie kierować się w tym swoim życiu z dzisiejszego "przedsionka piekła", aby swym postępowaniem NIE zwiększać poziomu korupcji, a stąd aby NIE przyczyniać się do rozpętania krwawej rewolucji albo do niszczącego działania sił natury, które w efekcie końcowym całkowicie zniszczą nasz obecny intelekt grupowy, a przy okazji, jeśli na to sobie zasłużyliśmy uprzednim łamaniem kryteriów moralnych - być może pouśmiercają też nas i naszych bliskich:
       1. Rozumnie i z wewnętrznym przekonaniem uznawaj i wdrażaj w swym życiu codziennym nadrzędność Boga oraz absolutną poprawność i celowość wszystkiego co Bóg czyni. Innymi słowy, akceptuj że Bóg jest naszym stwórcą i zarządcą, a stąd NIE staraj się "poprawiać" Boga ani "udoskonalać" tego co Bóg stworzył, a jedynie ograniczaj się do badania i do poznawania: "co Bóg stworzył i co czyni", "jak to działa", "dlaczego to działa tak a NIE inaczej", "jak można eliminować niekorzystny wpływ tego działania na nasze życie, bez popsucia tego działania ani bez zmieniania wpływu jakie to działanie ma na resztę tego co Bóg stworzył", itp. (Więcej na temat potrzeby unikania popsucia tego co Bóg stworzył wyjaśniają punkty #A1 do #A5 oraz #F5 z mojej strony o nazwie cooking.htm, a także podpiera przykładami punkt #T7 na mojej stronie solar.htm.)
       2. Wkładaj nieustannie własny wysiłek w coraz lepsze poznanie i zrozumienie Boga, metod Jego działania, przykazań, wymagań i praw jakie Bóg na nas nakłada, przejawów nadrzędnej boskiej wiedzy i mądrości, celów boskiego działania, itp. - pamiętając przy tym, że wiedza o Bogu jaką nam przekazują inni często jest już celowo deformowana aby pomagać tym innym w zrealizowaniu ich ukrytych celów. Innymi słowy, osobiście studiuj Biblię (oraz ewentualnie filozofię totalizmu) a następnie wdrażaj w swym życiu zawarte w niej przykazania i rekomendacje. Ponadto nieustannie porównuj to co z Biblii (oraz ewentualnie z filozofii totalizmu) się dowiadujesz, z tym co na temat Boga usiłują ci wmówić inni ludzie - szczególnie naukowcy i reprezentanci poszczególnych instytucji religijnych.
       3. Ponieważ na Ziemi żyje wielu ludzi jacy są niemoralni, złośliwi, niszczycielscy, zarozumiali, itp., a stąd jacy nieustannie psują to co Bóg już stworzył i ukształtował w sposób najdoskonalszy z możliwych, dlatego masz też obowiązek wkładania nieustannego wysiłku w naprawianie tego co w międzyczasie owi ludzie popsuli. Innymi słowy, kiedykolwiek tylko odnotujesz, że ludzie coś popsuli, zaś naprawienie tego leży w twoich możliwościach, wówczas masz obowiązek aby spróbować to naprawić w miarę swych możliwości i umiejętności. Przykład dosyć tragicznego w skutkach popsucia, jakie ja relatywnie niedawno starałem się naprawić, jest opisany w punkcie #E1.1 mojej strony telepathy.htm oraz w punkcie #K2 mojej innej strony dipolar_gravity.htm. Popsucie to polega na oficjalnym nazwaniu "odkryciem fal grawitacyjnych" zjawiska jakie faktycznie stanowi przekaz informacji z użyciem "fal telepatycznych" - czego skutkiem będzie, że dzisiejsza oficjalna nauka odbiera ludzkości szansę na szybkie zbudowanie urządzeń do natychmiastowej (tj. natychmiast osiągającej nawet najodleglejsze galaktyki), bezpiecznej (tj. NIE powodującej raka ani np. NIE uśmiercającej pszczół) i niepowstrzymanej (tj. przenikającej przez wszelkie obiekty z materii) łączności telepatycznej.
       4. W swym codziennym postępowaniu wdrażaj wymagania i prawa jakie Bóg dla nas ustanowił, oraz zważaj na metody Boga w reagowaniu na nasze odstępstwa od tych wymagań i praw. Przykładowo, zważaj na ustaloną przez totalizm regułę, że Bóg zawsze daje każdemu narodowi przywódcę i rodzaj rządu, na jakich naród ten zasłużył swoim poziomem moralności. Zważaj też np. na obowiązek obrony siebie, swoich bliskich i swojej przestrzeni życiowej m.in. przed niszczycielskimi następstwami działania tych, którzy swoim postępowaniem chronicznie łamią kryteria moralne - jaki to obowiązek spoczywa na każdym. Stąd np. bądź aktywny politycznie i czyń wszystko co w twojej mocy aby twój przywódca, rząd i sposób rządzenia twoim krajem NIE łamały kryteriów moralnych oraz były nieustannie udoskonalane. Innymi słowy, m.in. aktywnie zapobiegaj, aby władza w twoim kraju przejmowana była przez ludzi, którzy pozostawiają za sobą jedynie pasmo zniszczeń, czyli którzy popsują, niszczą i korumpują to co nadal jeszcze jest dobre. Za to wyszukuj i popieraj tych kandydatów do władz, o których wiesz, że będą starali się budować, usprawniać i udoskonalać.
       5. Znając "dynamicznie cofające" działanie "pola moralnego" opisywane w punkcie #C4.2, #D5, #I2 i #J1 strony morals.htm, jakie ujawnia, że każde zaprzestanie wprowadzania nieustannych udoskonaleń do tego co ludzie stworzyli z pewnością spowoduje iż to upadnie i ulegnie zniszczeniu, pamiętaj że nawet samo działanie mechanizmów moralnych zmuszą nas aby nieustannie udoskonalać wszystko co ma wpływ na nasze życie (w tym nieustannie udoskonalać też i działanie rządu oraz systemu politycznego swego kraju - jakie to działanie wpływa najsilniej na nasze losy i życie). Nigdy więc NIE zaprzestawaj swoich wysiłków, aby takie udoskonalanie bez przerwy miało miejsce, oraz aby władzę sprawowali ludzie, którzy udoskonalanie takie będą wprowadzali.
       6. Pamiętaj, że przy "poziomie zakłamania" do jakiego w obecnych czasach stoczyła się już cała nasza cywilizacja, praktycznie wszystko, co oficjalnie, głośno i natarczywie się rozgłasza, w jakimś tam aspekcie mija się z prawdą (czyli jest formą kłamstwa). Im więc głośniej i natarczywiej jest ci coś wmawiane, tym prawdopodobnie jest to dalsze od prawdy. Bądź więc ostrożny i sceptyczny wobec głośno i krzykliwie rozgłaszanych oficjalnych stwierdzeń (dotyczy to także ogłoszeń reklamowych na temat dóbr i usług, a także np. oświadczeń polityków i naukowców, którzy często pojawiają się w telewizji).
       7. Przestrzegaj w swych codziennych działaniach zalecaną Biblią zasadę: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" - patrz Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25 (tj. zasadę czasami wyrażaną np. słowami "Oddajcie więc Cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie", której szersze wyjaśnienie przytacza 6 z punktu #C4.2 mojej strony morals.htm). Zasada ta nakazuje bowiem aby postępować w zgodzie z prawami i tradycjami swego kraju i narodu, NIE łamiąc jednak przy tym żadnego z przykazań i wymagań Boga zawartych w Biblii. Innymi słowy nakazuje, aby rozwiązywać pokojowo, dyplomatycznie i bezantagonistycznie nawet te sytuacje życiowe, w których kolidują ze sobą, czyli są do siebie przeciwstawne, nakazy Boga i prawa lub wymagania ludzkie.


Part #F: Ilu wojen, zniszczeń, cierpień, śmierci i problemów międzynarodowych ludzkość by uniknęła, gdyby posiadała bezbłędną definicję "narodu", oraz gdyby uznawała prawa i obowiązki jakie Bóg ponakładał na narody:

      

#F1. Dlaczego ateistyczne definicje "narodu" jakie oficjalna nauka powprowadzała, są źródłami aż tak rozlicznych międzynarodowych problemów jakie prześladują dziś ludzkość:

Motto: "Państwo to następstwo niedoskonałości i ambicji indywidualnych osób, podczas gdy naród to celowo stwarzane przez Boga podobieństwo i zgodność dążeń całych grup ludzkich - nic dziwnego że potrzeby i dążenia tych dwu są do siebie równie przeciwstawne jak potrzeby i dążenia ciała oraz umysłu."

       Jeśli przeglądnie się dostępne obecnie definicje "narodu" jakie dotychczas wypracowała stara, oficjalna "ateistyczna nauka ortodoksyjna", a stąd jakie się upowszechnia w dzisiejszych czasach, wówczas uderza w nich, że niemal wszystkie one stawiają rodzaje znaków równości pomiędzy pojęciami "naród", "państwo", oraz "terytorium" albo "obszar zamieszkania". Przykładowo, mogą one twierdzić coś w rodzaju, że "naród jest to zbiór wszystkich osób, zamieszkujących obszar określonego państwa" (w kwietniu 2016 roku ta definicja narodu dostępna była na stronie www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/wos/14862-czym_jest_nar%C3%B3d.html). Jak jednak błędne są takie definicje "narodu", w 2016 roku dałoby się prosto sprawdzić gdyby popytać o ich poprawność mieszkańca któregokolwiek z krajów Bliskiego Wschodu, np. mieszkańca Iraku, Syrii, czy Libii. W niniejszym punkcie #F1 tej strony postaram się więc krótko podsumować dlaczego te naukowe definicje, zamiast odzwierciedlać słowami prawa Boga jakie naturalnie rządzą powstawaniem i istnieniem każdego odrębnego narodu, raczej wolą błędnie potwierdzać sobą ludzkie chęci i nakazy czym naród powinien być, a ponadto krótko podsumować też jakie krzywdy, nieszczęścia, zniszczenia i międzynarodowe problemy powoduje błędność obecnych naukowych definicji "narodu", co powinna stwierdzać poprawna (tj. totaliztyczna) definicja narodu, jakie prawa i obowiązki Bóg ponakładał na odrębne narody świata, jak masowe emigracje i polityczne ingerencje w sprawy innych państw stwarzają coraz to nowe narody, oraz dlaczego w świetle owych praw i obowiązków przyznanych narodom przez Boga ludzkość powinna zaprzestać dalszego mnożenia coraz to nowych narodów (wszakże w przyszłości każdy taki nowy naród upomni się o swoje terytorium, samostanowienie i należne mu prawa). Potem zaś, w następnych punktach z "części #F" tej strony poszerzę i rozwinę każde ze skrótowych wyjaśnień niniejszego punktu.
       Błędność obecnych definicji "narodu" wynika z prostego faktu, ze dostarczając politykom, rządzącym i państwom podstawy do określonego sposobu myślenia i postępowania, definicje te w dzisiejszym świecie są obecnie jednym z głównych źródeł konfliktów, wojen, ingerencji, zniszczeń, opresji, krzywdy, śmierci, itp. Powodem zaś całego tego zła jest "spuścizna przeszłości", tj. wynik historycznych agresji, wojen, zaborów, ekspansji, przywłaszczeń, kolonializmu, itp. Ta "spuścizna przeszłości" powoduje wszakże, iż większość dzisiejszych państw na świecie faktycznie składa się z więcej niż jednego narodu, podczas gdy wierząc w owe naukowe definicje "narodu" przywódcy i rządzący tych państw sądzą, że cały ich kraj zamieszkuje tylko jeden naród. Tam zaś gdzie w jednym państwie istnieje i współżyje więcej niż jeden naród, zawsze z upływem czasu pojawia się nierówne potraktowanie, niesprawiedliwość, krzywda, itp. - tak jak teoretycznie wyjaśnia to "problem niemożności sprawiedliwego obdzielenia nierównych" opisywany szerzej w punkcie #G3 mojej strony partia_totalizmu.htm. Stąd z upływem czasu w takim wielo-narodowym państwie narasta dążenie jego poszczegółnych narodów do uzyskania własnego teryterium i państwa oraz do własnego rządu. Wszakże zarówno Biblia, jak i sumienie oraz intuicja podpowiadają ludziom owe naturalne prawa nadane każdemu narodowi przez Boga, przykładowo podpowiadają, że każdy naród posiada prawo do własnego teryterium i do własnego państwa, a także, że każdy naród posiada prawo do samostanowienia (tj. do własnego rządu). Niestety, wierząc w obecne naukowe definicje narodu, jakie wmawiają politykom i rządzącym, że "naród = państwo", owi przywódcy i rządzący typowo i chronicznie odmawiają respektowania owych naturalnych praw jakie Bóg przyznaje każdemu narodowi. Kiedy więc któryś z narodów wchodzących w skład danego państwa spróbuje domagać się spełnienia owych naturalnych praw jakie mu się należą, wówczas zamiast podzielić ów kraj i oddać owemu narodowi przynależne mu terytorium i prawo do samostanowienia, przywódcy i rządzący tego państwa zaczynają represje. Z kolei owe represje typowo prowadzą do rozruchów i do wojny domowej, w jaką już wkrótce zaczynają też ingerować najróżniejsze kraje mające tam swoje prywatne interesy. Jednak i te ingerencje, zamiast uznawać prawa należne owemu narodowi jaki domaga się własnej niezależności, a stąd zamiast podzielić skłócone państwo na kilka państw należących się jego składowym narodom, raczej wolą ujarzmić, wyniszczyć i podporządkować rządzącym tego kraju owe narody domagające się swoich praw. To zaś tylko prowadzi do dalszej eskalacji walki, wrogości, krzywdy, opresji, zniszczeń, ruiny, itp.
       Niestety, każdy z procesów jakie stwarzyła powyżej opisana historyczna "spuścizna przeszłości", w połączeniu z błędnością dotychczasowych definicji "narodu", jest źródłem ogromnej ilości zła, krzywdy, opresji, niesprawiedliwości, itp., jakie szerzą się po świecie, a jakiej przykłady wyzierają z niemal z każdej wiadomości tego co dzieje się w dzisiejszym świecie. Tymczasem zapobieżenie całemu temu złu byłoby bardzo proste. Wystarczyłoby wszakże, aby zamiast upierać się przy zmuszaniu wielu odmiennych narodów do życia w obrębie tych samych państw, jakie są im wrogie i obce, raczej ludzkość zrozumiała w końcu, że w Biblii Bóg daje nam znać, iż każdy naród ma prawo do własnego terytorium i do własnego rządu, a także iż inne państwa i narody NIE mają prawa do ingerowania w sprawy danego narodu i państwa - jeśli zaś zaingerują wówczas po upływie "czasu zwrotu" będą za to ukarane. Innymi słowy, wystarczyłoby aby cała ludzkość zdefiniowała "naród" w ten sam sposób na jaki definiuje go filozofia totalizmu, a także aby cała ludzkość poznała i respektowała prawa (i obowiązki) jakie Bóg ponakładał na każdy naród, zaś jakich nieprzestrzeganie jest surowo karane po upływie "czasu zwrotu".
       Bezfrasobliwość z jaką poszczególne państwa traktowały (i ciągle traktują do dziś) definicję narodu, a także traktowały (i nadal traktują) prawa oraz obowiązki jakie Bóg dał każdemu narodowi, historycznie spowodowały, że ludzkość niepotrzebnie nastwarzała całą mnogość odrębnych narodów. Głównym zaś źródłem owego stwarzania nowych narodów stał się kolonializm oraz niewolnictwo. Przykładowo, byłe kraje kolonialne miały zwyczaj, że gdziekolwiek lokalna siła robocza im NIE odpowiadała, przywozili z innego kontynentu odmienny rodzaj siły roboczej i osiedlali ją w danym miejscu. Podobnie postępowały kraje praktykujące niewolnictwo. W rezultacie, obecnie niemal każdy z byłych krajów kolonialnych lub praktykujących niewolnictwo składa się z co-najmniej trzech odmiennych narodów, tj. (1) z narodu rodzimie tam zamieszkującego, (2) z lokalnie urodzonych Europejczyków jakich przodkowie skolonizowali dany obszar, oraz (3) z owej siły roboczej przywiezionej tam dawniej z innego kontynentu. Z upływem też czasu, każdy z tych odmiennych narodów upomni się o własne terytorium oraz o własny rząd i samostanowienie. Dzisiejszy świat siedzi więc w tej sprawie na rodzaju "bomby zegarowej". Co nawet jeszcze gorsze, w swej bezgranicznej ignorancji i braku zrozumienia, że ludziom NIE wolno zmieniać ani próbować udoskonalać tego co Bóg stworzył i określił jako już "bardzo dobre", bowiem to popsują (po szczegóły patrz punkty #A1 do #A5 na stronie o nazwie cooking.htm), wielu dzisiejszych polityków popiera masowe emigracje, które faktycznie stanowią pra-początek dla tworzenia jeszcze dalszych odrębnych narodów. Owa więc "bomba zegarowa" NIE tylko, że już "tyka", ale dodatkowo rośnie w siłę i zasięg zniszczenia jakie w przyszłości ona spowoduje.


#F2. Totaliztyczna definicja "narodu", oraz co z niej wynika:

       Regularności i zasady rządzące życiem całych społeczeństw ludzkich, a poodkrywane i opisane przez filozofię totalizmu i przez nową totaliztyczną naukę, pozwalają na wypracowanie następującej definicji "narodu".
"Naród jest to grupa ludzi cechujących się unikalnym zbiorem wspólnych dla nich wszystkich atrybutów etnicznych (w rodzaju: rasa, język, religia, historia, kultura, filozofia, ekonomia, świadomość, tryb życia, zaawansowanie cywilizacyjne i społeczne, itp.), jakie to atrybuty wyraźnie odróżniają ją od innych podobnych grup ludzi już uznawanych za odrębne narody, jednocześnie jednak niektóre z jakich to atrybutów stały się powodem zakazywanych przez Biblię zachowań i postaw zbiorowych (w rodzaju: zazdrości, agresji, prześladowań, dyskryminacji, szyderstwa, izolacji, itp.) serwowanych tej grupie przez jakąś odmienną grupę (lub grupy) ludzi współzamieszkujących to samo lub pobliskie państwo czy terytorium ale cechującej się już innym zbiorem owych atybutów etnicznych, a stąd po swym narodzeniu się która to grupa, traktowana jako jeden cały intelekt zbiorowy, w niektórych warunkach doświadcza powtarzalnych wybuchów zbiorowych konfrontacji z ową inną grupą (lub grupami) i stąd aby NIE zostać uśmiercona zmuszona zostaje do wysiłku ustanowienia i do utrzymywania własnego teryterium, organizmu państwowego i własnego rządu jakie mają zabezpieczać dbanie o jej żywotne interesy oraz mają organizować jej konfrontacje z owymi innymi grupami ludzkimi - zgodnie z pierwowzorami, przykładami i sugestiami zawartymi w Biblii, oraz racjonalnie wyjaśnianymi też przez filozofię totalizmu i naukowo udokumentowanymi przez bazującą na tej filozofii nową 'totaliztyczną naukę'."
       Wyrażając powyższą definicję innymi, nieco już prostrzymi słowami, "naród jest go taka grupa ludzi, która (1) cechuje się unikalnym dla niej zbiorem atrybutów etnicznych jakie wyraźnie odróżniają ją od innych narodów, która (2) z powodu któregoś z owych atrybutów poddawana jest przez inny naród (lub przez inne narody) jakiemuś potraktowaniu które jest sprzeczne z nakazami Biblii, która (3) z powodu potraktowań doświadczanych od innego narodu (lub narodów) popychana jest do podejmowania zbiorowych działań jakie utwierdzają identyfikowanie się z nią jej indywidualnych członków-uczestników, która (4) aby móc przeżyć i aby lepiej organizować swoje konfrontacje z owym innym narodem (lub narodami) albo już upomniała się o (lub wywalczyła) posiadanie własnego terytorium i rządu, albo też już wkrótce upomni się o (lub wywalczy) takie terytorium i rząd, oraz która (5) podlega zjawiskom narodzin i śmierci dokładnie tak samo jak każdy inny intelekt grupowy."
       Z obu powyższych wersji definicji narodu (tj. zarówno z górnej wersji pełnej, jak i z dolnej wersji uproszczonej) wynikają najróżniejsze cechy narodu, na jakie warto tutaj zwrócić naszą uwagę. Najistotniejsza z tych cech, z następstw jakich ani dzisiejsi politycy, ani ludzie, NIE zdają sobie sprawy, jest że nowe narody rodzą się w obrębie starych w wyniku wrogości, prześladowań i konfrontacji jakie doświadcza wybrana część starego narodu. Problem więc polega tu na tym, że ponieważ w dzisiejszych czasach widzimy wiele wrogości, prześladowań i konfrontacji, praktycznie to oznacza, że już wkrótce zobaczymy narodziny wielu nowych narodów, jakie z czasem upomną się u narodów jakie je zrodziły o swoje własne terytorium i o swój własny rząd. Pnieważ zaś w dzisiejszym świecie żaden z krajów NIE jest chętny do dobrowolnego dzielenia się z kimkolwiek innym swoim własnym terytorium, naszą cywilizację już wkrótce czeka wiele buntów, terroryzmu, wojen domowych, rewolucji, oraz spowodowanych nimi międzynarodowych wojen. Co ciekawsze, powyższe definicje już dzisiaj pozwalają przewidywać jedynie na bazie obecnej wiedzy, "w których krajach" oraz "które grupy ludzkie dzisiaj oficjalnie zwane jakimś nic NIE mówiącym terminem" (np. "mniejszości narodowych", "emigrantów", czy "ludzi wywodzących się z jakiegoś innego miejsca") i już obecnie traktowane postępowaniami sprzecznymi z treścią Biblii, wkrótce upomną się o swoje terytorium i o swój rząd, a stąd spowodują rozpad (a być może i zanik) dzisiejszych państw i narodów w jakich łonie narazie istnieją.
       Powyższa definicja podpowiada także jak można unikać indukowanych od wewnątrz rozpadów i upadku już istniejących państw oraz naródów. Zgodnie z nią istnieją ku temu tylko dwa sposoby, mianowicie (1) unikać jakiejkolwiek formy prześladowania tych z wybranych grup uczestników danego kraju lub narodu, jakich cechy etniczne są nieco odmienne od cech głównej składowej danego kraju czy narodu, oraz (2) unikać stwarzania zalążków nowych narodów, np. poprzez przyjmowanie masowych emigracji ludzi jacy zamiast się integrować z rodzimą ludnością, wolą raczej tworzyć narodowe enklawy, albo poprzez formowanie nierówności ekomonicznych i socjalnych, czy też poprzez jakiekolwiek inne formy nierównego traktowania ludzi mieszkających w obrębie danego kraju czy narodu. Ponieważ zaś oba powyższe powody potencjalnego rozpadu państw i narodów są następstwem "korupcji" opisywanej w poprzedniej "części #E" tej strony oraz ludzkiego braku faktycznej wiedzy o zaleceniach Biblii, praktyczny sposób unkania rozpadu państw i narodów powinien polegać na zwalczaniu korupcji, oraz na zwiększaniu wiedzy ludzi na temat stwierdzeń Biblii, filozofii totalizmu, oraz nowej "totaliztycznej nauki".
       Kolejną cechą narodu jest, że NIE tylko podlega on narodzinom, ale także i śmierci. Niektóre więc dzisiejsze narody, które nierozważnie doprowadzają albo swymi prześladowaniami, albo też nierozważnymi i sprzecznymi z Biblią decyzjami, do powstania nowych narodów na swym własnym terytorium, mogą zostać uśmiercone właśnie przez owe nowe narody.
       Powyższa "totaliztyczna definicja narodu" stara się nam też ujawnić, że dla każdego narodu najistotniejsze są te jego atrybuty (cechy narodowe), jakie stanowią właśnie źródło owych rodzących nowy naród konfrontacji i konfliktów z innymi narodami zamieszkującymi to samo lub pobliskie państwo i terytorium. Co ciekawsze, w toku dziejów owe pobudzające do konfrontacji atrybuty ulegają zmianie. Przykładowo, w przeszłości zwykle był to język i rasa. Natomiast w dzisiejszych czasach zwolna staje się to ekonomia, religia i filozofia. Ponadto ta definicja podkreśla, że powodem krystalizowania się zrozumienia identyczności narodowej zawsze jest wykazywanie danemu narodowi moralnie niedozwalanych zachowań i wynikające z tego konfrontacje jakich doświadcza nowo-rodzący się naród. Ponieważ zaś owe moralnie niedozwalane zachowania w dzisiejszych czasach typowo wynikają z nierówności ekonomicznej i z wyzysku (tj. z korupcji), stąd źródłem już bliskiego zwiększania się liczby odrębnych narodów (a stąd i liczby dążeń do posiadania własnych państw) jest właśnie nierówność ekonomiczna i wyzysk - czyli pierwotnie owa korupcja opisywana w poprzeniej "części #E" tej strony.
       (Odnotuj, że niniejszy punkt jest dopiero w trakcie pisania. Proponuję więc wrócić tu za jakiś czas dla jego pełnego przeczytania.)


#F3. Prawa (i obowiązki), co do jakich Biblia daje nam do zrozumienia, że posiada je każdy odrębny naród:

       Podobnie jak każda indywidualna osoba ma prawa i obowiązki legalnie jej zagwarantowane najróżniejszymi dokumentami legalnymi - np. prawami obywatelskimi ("human rights"), równiez każdy naród też na swoje prawa i obowiązki. Tyle, że narazie, oprócz Biblii, NIE istnieje żaden dokument legalny jaki by takie obowiązujące wszystkie narody świata prawa i obowiązki narodu wyraził w formie pisemnej. Wszakże np. konstytucje ograniczają swą ważność jedynie do własnych narodów. Bazując więc na ustaleniach filozofii totalizmu oraz nowej "totaliztycznej nauki", które z kolei respektują i podpierają sobą stwierdzenia Biblii, spróbujmy teraz spisać tutaj chociaż najważniejsze prawa i obowiązki każdego narodu. Oto one:
A. Prawa narodu:
       A1. Każda grupa ludzi spełniająca totaliztyczną definicję narodu jednak NIE posiadająca jeszcze własnego terytorium ani rządu, ma prawo aby pokojowo móc się narodzić jako zupełnie nowy i niezależny naród, który pokojowo i sprawiedliwie (aczkolwiek bazując na aktualnej sytuacji, a NIE na historii) otrzyma najeżną tej grupie proporcję przestrzeni życiowej uprzednio zajmowanej przez naród jakiego część składową owa grupa stanowi.
       A2. Każdy naród, a także każdy jego indywidualny uczestnik, ma prawo do posiadania własnej przestrzeni życiowej (tj. własnego terytorium). Prawo każdego narodu do własnej przestrzeni życiowej, jest analogią prawa każdej indywidualnej osoby do posiadania własnego domu lub mieszkania.
       A3. Każdy naród ma prawo do niepodległego i NIE narzucanego mu przez inne narody rządu, jaki w kosultacji z tym narodem podejmował będzie własne decyzje na temat wszelkich spraw swego narodu.
       A4. Każdy naród ma prawo do rozdysponowywania dla własnych potrzeb zasobami naturalnymi jakie znajdują się na jego terytorium. Odnotuj tu jednak "dla własnych potrzeb".
       A5. ...
B. Obowiązki całego narodu:
       B1. Każdy naród jako całość, a także każdy indywidualny jego uczestnik, ma obowiązek obrony swojej przestrzeni życiowej (terytorium) przed agresją wrogich temu narodowi całych narodów lub indywidualnych ludzi, obrony dowolnych dobr duchowych i fizycznych jakie jego naród posiada przed niezgodnym z kryteriami moralnymi przejmowaniem owych dóbr przez kogokolwiek innego, oraz obrony członków owego narodu przed wpływami jakie zagrażają oddaleniem stanu duchowego i fizycznego uczestników owego narodu od nakazów i wymogów wyrażonych treścią Biblii. Warto tu odnotować, że do owych dóbr duchowych i fizycznych należy NIE tylko terytorium zajmowane przez dany naród, jego zasoby naturalne, jego przestrzeń lądowa i morska, itp., ale także jego zabytki, historia, kultura, tradycje, wiedza, osiągnięcia, wiara, itp.
       B2. Każdy naród ma obowiązek opieki nad tymi swymi uczestnikami, jacy opieki takiej z dowolnych powodów wymagają. Innymi słowy, żaden z uczestników jakiegiokolwiek narodu może być pozostawiony aby umierał z braku pomocy w sprawie lub sytuacji w jakiej pomoc ta mu się należy, jednak on sam NIE jest w stanie jej sobie wypracować.
       B3. ...
(Niniejszy punkt jest dopiero w trakcie pisania. Proponuję więc wrócić tu za jakiś czas dla jego przeczytania.)


#F4. "Jak" i "dlaczego" świat uniknąłby większości obecnych międzynarodowych problemów, krzywd, zniszczeń, śmierci i nagromadzeń niechcianej karmy, gdyby ludzkość uznawała totaliztyczną definicję narodu, oraz gdyby wszystkie kraje respektowały prawa (i obowiązki) które Bóg przyznał każdemu narodowi:

       Jeśli uważnie rozważyć to co dzisiaj w świecie się dzieje, wówczas zawsze dochodzi się do odkrycia, że niemal wszystkie międzynarodowe nieszczęścia i problemy jakie trapią dzisiejszą ludzkość, wywodzą się z nieprzestrzegania przez całą ludzkość (a także z zupełnego braku międzynarodowych dokumentów legalnych i powszechnej świadomości co do) praw i obowiązków całych narodów - jakie to prawa i obowiązki staram się uświadomić swym poprzednim punktem #F3. Wszakże albo najróżniejsze kraje ingerują w sprawy innego kraju, siłą zmuszając rodzące się w nim nowe i uprzednio prześladowane narody aby NIE upominały się o swoje terytorium i o własny rząd, albo najróżniejsze bogate kraje bezpardonowo eksploatują bogactwa naturalne z teryterium jakiegoś biednego narodu, odbierając temu narodowi możność korzystania z posiadanych zasobów, albo większość krajów świata, a często także ONZ, odmawiają oficjalnego uznania nowego narodu jaki już wywalczył dla siebie własne terytorium, kraj i rząd, itd., itp.
(Niniejszy punkt jest dopiero w trakcie pisania. Proponuję więc wrócić tu za jakiś czas dla jego przeczytania.)


Part #G: Problem wyniszczania dzisiejszej ludzkości poprzez zamienianie jej w "cywilizację niewolników swych rządów":

      

#G1. Tak oto dzisiejsza epoka "neo-średniowiecza" stopniowo zamienia wszystkich ludzi w "niewolników swego rządu":

       Cechą oryginalnego średniowiecza (tj. tego średniowiecza ilustrowanego "Tabelą #K1" z mojej strony o nazwie tapanui.htm) było, że zamieniło ono w niewolników większość mieszkańców naszej planety. Aczkolwiek bowiem zaprzestano wówczas dzielić wszystkich ludzi na dwie kategorie nazywane "wolnymi ludźmi" oraz "niewolnikami", faktycznie pod innymi nazwami w rodzaju "chłopi", "służacy", "rzemielśnicy", itp., niewolnictwo zaczęło wtedy być powszechnie praktykowane na szybko rosnącą skalę. Wszakże "niewolnikiem" jest NIE tylko ten, kogo nazywa się tym słowem, ale także każdy człowiek, któremu w jakiś sposób odebrano prawo do życia w zgodzie z własną "wolną wolą", poprzez np. zmuszenie go aby pracował za darmo, lub niemal za darmo, oraz aby NIE miał prawa do korzystania z owoców własnej pracy, albo zmuszenie go aby przywiązany został do jednego miejsca i NIE miał prawa na podróżowanie czy na zmianę miejsca swego zamieszkania bez uprzedniej zgody tych co zarządzają jego życiem, itd., itp.
       Jeśli rozglądniemy się dookoła, wówczas odnotujemy, że w obecnej epoce "neo-średniowiecza" proces owego zniewalania ludzi zaczął się powtarzać od nowa. Tyle tylko, że zamiast posiadać indywidualnych właścicieli, dzisiejsi mieszkańcy Ziemi zamieniami są w niewolników przez swoje rządy, które zwolna stają się "właścicielami" obywateli danego kraju. Także odbierania dzisiejszym ludziom ich "wolnej woli", owe rządy też dokonują pod nieco już innymi pretekstami, niż indywidualni właściciele niewolników czynili to w oryginalnym średniowieczu. Przykładowo, rządy używają w tym celu wzrostu podatków, aby rabować od ludzi coraz większą proporcję wypracowanego przez nich zarobku. Używają bezrobocia, aby przywiązywać ludzi do już wykonywanej pracy i do zajmowanego stanowiska. Używają prawa do prywatności, rzekomych "praw obywatelskich" dla przestepców, narkotyków, itp., aby nasilać niebezpieczeństwa i ukrywać przed ludźmi kto jest faktycznym źródłem zagrożeń. Używają rzekomego czynienia życia bezpieczniejszym w celu nakładania na ludzi coraz to nowych ograniczeń i zakazów. Używają też najróżniejszych zagrożeń (które celowo formują) aby pozbawiać ludzi prawa do podróżowania. Używają np. obywatelstwa i kosztów mieszkania, aby uniemożliwiać zmienianie miejsca zamieszkania. Itd., itp.

(rozwijanie tego punktu #G1 oraz całej tej "części #G" będzie kontynuowane!)


Part #H: Wideo "Dr Jan Pająk portfolio" które ilustruje liczne rozwiązania problemów ludzkości mogące ją uratować przed zagładą:

      

#H1. Zapraszam do oglądnięcia na YouTube doskonałego 35 minutowego filmu jaki uzupełnia i poszerza treść niniejszej strony:

       Wszystkich zainteresowanych treścią tej strony zapraszam do oglądnięcia około 35 minutowego filmu produkcji Dominika Myrcika o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Aż trzy wersje językowe owego filmu od dnia 5 maja 2016 roku są już dostępne na www.youtube.com pod następującymi adresami: wersja polskojęzyczna na www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM, wersja angielska na www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4, zaś wersja niemiecka na www.youtube.com/watch?v=RX-FwUXOs98. Jednocześnie zaś szczegółowe (niniejsze) opisy tego filmu przytoczone są w punkcie #H1 do #H3 strony pajak_for_mp_2017.htm, zaś skrótowo powtórzone w punkcie #J9 strony totalizm.htm, w punkcie #K7 strony przepowiednie.htm, oraz w punkcie #L5 mojej autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm. Z owej autobiograficznej strony pajak_jan.htm czytelnicy mogą też poznać kognitywnie dalsze szczegóły na temat wyników moich badań i przebiegu życia, jakie poszerzą i uzupełną informacje zaprezentowane wizualnie na omawianym tu filmie.
       Odnotuj tu, że pełne adresy, pod którymi można znaleźć strony internetowe dla jakich tutaj przytaczam jedynie nazwy, a więc i adresy które można przesłać znajomym jako linki do przeglądnięcia, czytelnik uzyska poprzez poprzedzenie nazw stron jakie tutaj podaję (tych z końcówkami ".htm") adresami serwerów-hostingów dla moich stron, np. adresem http://pajak.org.nz/ czy adresem http://totalizm.com.pl/ . Przykładowo, jeśli czytelnik zechce przeglądnąć lub polecić komuś stronę o nazwie "pajak_jan.htm" wówczas w internecie znajdzie ją np. pod adresem http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , albo np. pod adresem http://totalizm.com.pl/pajak_jan.htm .
       Podobnie, aby uruchomić sobie i przeglądnąć opisywany tu film "Dr Jan Pajak portfolio" wcale NIE trzeba ani pamiętać ani przepisywać powyższych linków, a wystarczy do owej odrębnej wyszukiwarki jaka pokazuje się w górnej części każdej strony www.youtube.com wpisać tytuł tego filmu użyty jako słowa kluczowe - tj. wpisać tytuł "Dr Jan Pajak portfolio" (tyle, że pisany bez cudzysłowiów).
       Film "Dr Jan Pająk portfolio" w bardzo interesujący, żywy i wymowny sposób dokumentuje, animuje i objaśnia te z najważniejszych wyników moich badań i wynalazczości, które powinny zainteresować praktycznie każdego. Przykładowo, omawia on m.in. szybko nadchodzące masowe wymarcie naszej cywilizacji, jakie większość ludzi żyjących dzisiaj na Ziemi już wkrótce będzie miała wątpliwy przywilej osobistego doświadczenia na sobie - jeśli w międzyczasie ludzkość NIE zdobędzie się na powdrażanie w życie owych NIE łamiących kryteriów moralnych, przyszłościowych urządzeń technicznych jakie opisane są w omawianym tu filmie. Powody i scenariusz tego masowego wymarcia ludzi opisałem szczegółowiej m.in. w punktach #H1 do #H3 z mojej strony o nazwie przepowiednie.htm. Zresztą fakt, że zagłada ta już nadchodzi, oprócz mnie zaczyna odnotowywać coraz większa liczba ludzi otwartych na prawdę. Wszakże wystarczy uważnie wyglądnąć dziś przez okno, aby odnotować, że jesteśmy jak pasażerowie rozpędzonego pociągu, który pędzi po torach kończących się na już dostrzegalnej przepaści, jednak którego błagania pasażerów skierowane do maszynistów jacy nim kierują trafiają na głuche uszy. Mój osobisty raport o postępach ludzkości w zmierzaniu ku tej zagładzie, czytelnik może znaleźć np. w punktach #T1 do #T8 strony o nazwie solar.htm, w punktach #A1 do #A5 strony cooking.htm, a także na stronach jakie wskazuję powyżej w punktach #G1, #F2, #E3 i #A1.
       Innym problemem ludzkości jaki ja już rozwiązałem, a jaki zilutrowany został na opisywanym tu filmie, są przyszłościowe urządzenia techniczne jakie wyeliminują dzisiejsze niszczycielskie działania ludzkości, poniważ ich zasady działania, budowy, oraz zastosowania NIE łamią sobą żadnych kryteriów moralnych (tak jak kryteria moralne są brutalnie łamane np. przez energię jądrową), a stąd które mają potencjał aby uchronić sporą część ludzkości przed masowym wymarciem - jeśli tylko jakiś kraj zdoła je zbudować jeszcze przed nadejściem zagłady. Przykłady najważniejszych z tych urządzeń to: Magnokraft opisywany na mojej stronie magnocraft.htm, Komora Oscylacyjna opisywana na mojej stronie o nazwie oscillatory_chamber.htm, Magnokraft Telekinetyczny opisywany w punkcie #F1.2 z mojej strony o nazwie propulsion.htm, Wehikuł Czasu opisywany na mojej stronie o nazwie immortality.htm, Bateria Telekinetyczna opisywana m.in. w podrozdziałach LA2.4 do LA2.4.3 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5], oraz na stronie internetowej fe_cell.htm, Thesta Distatica opisywana m.in. na mojej stronie o nazwie free_energy.htm, Grzałka Davey'a opisywana na mojej stronie o nazwie boiler.htm, Piramida Telepatyczna opisywana na mojej stronie telepathy.htm, Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki opisywane m.in. w podrozdziałach K5.1 i K5.2 z tomu 9 mojej najnowszej monografii [1/5], Sejsmograf Zhang Henga opisywany na stronie seismograph.htm. oraz Telefon Telepatyczny opisywany w punktach #D1 i #D2 z mojej strony artefact.htm.
       Ciekawostką jaką powinienem tu uwypuklić jest, że na przekór zwodniczych obwieszczeń najróżniejszych kłamców, wszystkie powyższe moje urządzenia są, lub były, już zbudowane i działają (lub działały) - tyle tylko, że z różnych powodów ich posiadacze NIE są skłonni (lub w stanie) ustawić w centrum Warszawy ich pokazowych modeli, zaś przez megafony obwieszczać wszystkim politykom, decydentom, naukowcom i sceptykom, że TAK, ich zasada działania i ogólna budowa dokładnie pokrywa się z tym co Dr Pająk wypracował i opisał, stąd Polacy (lub inne narody) zabierzcie się jak najszybszej za ich zbudowanie aby zdążyły was uratować od zagłady. Wszakże taki brak wystawienia w Warszawie już zbudowanych wersji moich urządzeń oraz brak owych megafonowych obwieszczeń, powoduje iż niemoralność, interesowność, zachłanność, zazdrość, ignorancja, małostkowość, itp., wielu dzisiejszych naukowców, polityków i decydentów, nakłania ich aby rozgłaszali po świecie owe kłamliwe zarzuty, że jakoby moich urządzeń nikt dotychczas NIE zbudował i że jakoby urządzenia te nie dadzą się urzeczywistnić. Tymczasem w rzeczywistości absolutnie o wszystkich przyszłościowych urządzeniach, jakie ja sam wynalazłem lub jakich działanie rozpracowałem, w jakiś czas po moim ich wynalezieniu i opisaniu w moich publikacjach okazywało się, iż ktoś uprzednio je zbudował, a stąd w działającej wersji już istnieją one, lub istniały, na Ziemi. Wszakże aby rozpoznać istnienie i użycie, np. przez kogoś nam obcego i unikającego pokazania nam tego co posiada, jakiegoś wcześniej nieznanego ludziom urządzenia technicznego, najpierw trzeba to urządzenie samemu wynaleźć i dokładnie poznać jego działanie. Innymi słowy, jest wierutnym kłamstwem, że żadne z moich przyszłościowych urządzeń NIE zostało jeszcze zbudowane. Prawda na ten temat faktycznie brzmi: każde z przyszłościowych urządzeń jakie ja wynalazłem, lub jakiego zasadę działania i ogólną budowę ja wypracowałem, zostało już przez kogoś zbudowane i jego działający egzemplarz istnieje, lub istniał, na Ziemi - tyle tylko, że wiedza na jego temat NIE została upowszechniona wśród ludzi i NIE weszła na stałe do dorobku całej ludzkości, a stąd każde z tych urządzeń trzeba było wynaleść od nowa, zaś zbudowanie każdego z nich będzie trzeba ponownie przeprowadzać od samego początku. Wskażmy tu więc konkretne przykłady. I tak mój Magnokraft niemal codziennie jest przez kogoś widziany gdzieś na świecie, tyle że nazywa się go wówczas "UFO" - wszakże jeszcze w 1981 roku opracowałem formalny dowód naukowy (którego nikt NIE potrafi obalić), że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - po opisy tego dowodu patrz strona ufo_proof.htm. Komory Oscylacyjne jakie ja wynalazłem nie tylko były już widziane na UFO i raportowane przez licznych uprowadzonych, ale także fotografowane oraz pozostawiały też na ziemi trwałe ślady wypaleń - po przykłady patrz "Rys. #H1" na stronie oscillatory_chamber.htm, lub "Fot. #C9abcd" na stronie explain.htm. Podobnie jak Magnokrafty widywane są też przez ludzi UFO działające jako Wehikuły Telekinetyczne (czyli jako Magnokrafty Drugiej Generacji). Daje się je rozpoznać po używaniu przez nie sześciobocznych komór oscylacyjnych, po białym jarzeniu pochłaniania jakie je otacza, po znikaniu z ludzkiego pola widzenia dzięki tzw. "telekinetycznemu migotaniu" (patrz "Fot. #I2" na stronie telekinesis.htm), oraz po ich zdolności do przenikania przez mury i przez obiekty stałe. Istnieje też sporo raportów ludzi uprowadzanych na owe telekinetyczne UFO. Magnokrafty Trzeciej Generacji, czyli moje Wehikuły Czasu, też są często obserwowane na Ziemi, zaś ludzie są do nich uprowadzani - przykładowo patrz punkt #G1 z mojej strony immortality.htm, czy punkt #F2 z mojej strony explain.htm, albo patrz raport Miss Mosbocaj z uprowadzenia do Wehikułu Czasu przytoczony w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej najnowszej monografii [1/5]. Bateria Telekinetyczna mojego wynalazku okazała się być wbudowana w każdą z trzech maszyn darmowej energii będących w posiadaniu szwajcarskiej grupy Methernitha, tj. wbudowana zarówno w ich dwutarczową "Thesta Distatica", jak i w obie ich jednotarczowe maszyny "Testatica". Wszystkie bowiem te trzy maszyny, faktycznie są silnikami elektrostatycznymi, jedyne zadanie których to silników polega na generowaniu serii impulsów elektrycznych jakie inicjują działanie "baterii telekinetycznej" jaką ja wynalazłem. Natomiast działająca Thesta Distatica, wraz z dwoma podobnymi do niej maszynami Testatica, zapewne do dzisiaj znajduje się w posiadaniu szwajcarskiej grupy religijnej o nazwie Methernitha (po 1991 roku NIE odwiedziłem już ponownie tej grupy, nie wiem więc co się dzieje z maszynami będącymi w jej posiadaniu). Grzałka Davey'a też była zbudowana i ja sam widziałem, a nawet sfotografowałem ją w działaniu. Wielkoskalowa wersja Piramidy Teleptycznej już została zbudowana w USA pod nazwą LIGO i zadziałała w 2015 roku - tak jak opisałem to w punkcie #E1.1 strony telepathy.htm. Tyle tylko, że z najróżniejszych powodów wcale NIE leży w interesie jej twórców publiczne przyznanie, iż zasada działania i ogólna budowa LIGO dokładnie kopiują, lub dokładnie pokrywają się, z zasadą działania i z ogólną budową Piramidy Telepatycznej, ani że LIGO przechwyciło sygnał telepatyczny, a nie "fale grawitacyjne". (Korzystniej wszakże jest im twierdzić to co twierdzą.) Telepatyczne Teleskopy i Rzutniki muszą już istnieć i działać, bowiem tylko z ich pomocą Daniela Giordano mogła zdalnie otrzymać opisy jak zbudować Piramidę Telepatyczną. Z kolei Sejsmograf Zhang Henga był zbudowany i działał około 2000 lat temu - czego dowodzą Chińskie kroniki historyczne. Jedynym zaś powodem dla którego zawodzą próby dzisiejszych naukowców aby go zrekonstruować, jest że naukowcy ci NIE chcą uznać moich wyjaśnień, że sejsmograft ten działa na zasadzie telepatii - tak jak wyjaśniam im to w licznych swoich publikacjach, np. w referacie www-ist.massey.ac.nz/conferences/icst05/proceedings/ICST2005-Papers/ICST_112.pdf. Podobnie metalowe pozostałości Telefonu Telepatycznego jaki ja powtórnie wynalazłem, zostały przez kogoś uratowane z oryginalnego miejsca ich użytkowania, zaś po serii kolejnych przeniesień i uratowań, wylądowały w końcu w Bazylice Maryjnej w polskim Gdańsku. Ciekawe czy ich przebadnie (dla jakiego ja, niestety, NIE mam ani funduszy ani oprzyrządowania) wykazałoby, iż oryginalnie telefon ten wywodzi się z jednego z kościołów bogatego miasta-wyspy Wineta, które to miasto w sposób podobny do dzisiejszego Singapuru, istniało kiedyś u wybrzeży Bałtyku w pobliżu dzisiejszego Świnoujścia - tak jak opisują to punkty #H2 i #G2 na mojej stronie o nazwie tapanui.htm.
       Podsumowując innymi słowami powyższy wykaz przykładów już zbudowanych i z pewnością działających urządzeń, jakich zasadę działania i ogólną budowę ja wynalazłem lub wypracowałem jako pierwszy naukowiec na świecie, jednak jakich istnienie i działanie są kłamliwie negowane przez wielu naukowców i decydentów, jest kolejnym dowodem na głęboką prawdę słów podanych w Biblii (patrz Ewangelia Sw. Marka, werset 6:1-6) - cytuję: I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: "Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony". I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu."
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" zawiera także wpisane w sobie NIE łamiące kryteriów moralnych rozwiązania dla niemal wszystkich obecnych problemów technicznych ludzkości. Przykładowo, ujawnia on że z użyciem moich "Baterii Telekinetycznych" daje się generować elektryczność bez produkowania zanieczyszczeń zabijających naszą planetę i uśmiercających ludzi. Albo przykładowo, że zbudowanie moich Telepatyzerów (albo Piramidy Telepatycznej) wyeliminuje fale elektromagnetyczne jakie obecnie indukują raka u ludzi i uśmiercają pszczoły - tak jak opisałem to w punkcie #T7 mojej strony o nazwie solar.htm. Itd., itp. Aby ujawnić czytelnikowi dokładnie dla "jakich" problemów ludzkości, omawiany film dostarcza "jakiego" rozwiązania, na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przygotowałem odrębny punkt #H2, w jakim szczegółowo to powyjaśniałem. Rekomenduję aby tam zaglądnąć.
       Podając rozwiązania dla obecnie nurtujących ludzkość problemów, omawiany tu film oczywiście niebezpośrednio (tj. "między wierszami") wskazuje owe problemy. Aby więc ujawnić też czytelnikowi jakie one są i na czym one polegają, na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przygotowałem też odrębny punkt #H3, w jakim szczegółowo problemy te powyjaśniałem. Rekomenduję aby i tam zaglądnąć.
       Film "Dr Jan Pajak portfolio" daje się oglądać na niemal każdym urządzeniu z ekranem podłączonym do internetu i mającym dostęp do YouTube (w tym na komputerkach PC). Stąd ja rekomendowałbym, aby oglądać go aż kilkakrotnie, w tym wstępnie (po raz pierwszy i szybko) na ekraniku swojego domowego komputerka. Wszakże po takim wstępnym poznaniu, co film ten prezentuje, można lepiej zrozumieć i docenić jego szczegółowe opisy z niniejszego punktu. Stąd wkrótce po owym pierwszym oglądnięciu, rekomenduję uważnie przeczytać niniejszy punkt jego opisów. W końcu, tj. po poznaniu także jego opisów z niniejszego punktu, warto ów film jeszcze raz oglądnąć już szczegółowiej i z większym już zrozumieniem.
       Do tego już powtórnego, szczegółowego oglądania owego filmu, rekomendowałbym użyć dużego ekranu jakiegoś nowoczesnego telewizora - np. u siebie, lub u swojej rodziny czy znajomych. (Oczywiście, jeśli czytelnik ma taki telewizor łatwo dostępny, wówczas może na nim oglądać ów film już za pierwszym, wstępnym razem.) Wszakże jeśli czytelnik zechce doświadczyć i docenić kunszt jego obrazów i dźwięków, a także poznać szczegóły jego fabuły oraz wspaniale zaprojektowanych i wykonanych jego obrazów i animacji, wówczas najlepiej go oglądnąć właśnie na dużym ekranie nowoczesnego telewizora. Taki nowoczesny telewizor w pełni bowiem uwypukli jego cechy jakościowe, takie jak wysoka rozdzielczość (HD), wysoka jakość (HQ), oraz wpaniałe kolory i dźwięk. Stąd najlepszym dla jego oglądania byłby jakiś tzw. "smart" telewizor, jaki z definicji ma bezpośrednie połączenie z internetem (ja go oglądam na moim 42 calowym "smart" telewizorze firmy LG - tym samym dla którego zaprogramowane też zostały moje "playlisty", np. "playlista" dostępna pod adresem www.pajak.org.nz/p_12fb.htm), albo też byłby telewizor który jest podłączony do komputera, kiedy ów komputer jest z kolei podłączony do internetu.
       Omawiany tu film jest naprawdę wspaniale zaprojektowany i wykonany (jego wykonanie zajęło pół roku pracy i trwało od listopada 2015 do maja 2016 roku). Chociaż więc owi zajadli wrogowie i krytykanci, jakich moje odkrycia i dorobek naukowy nadal mają wielu, zapewne natychmiast oskarżą mnie tutaj o stronniczość, ja wierzę iż jest on najlepszym filmem prezentującym czyjkolwiek dorobek naukowy jaki dotychczas został wykonany i wystawiony w YouTube - jeśli ktoś wierzy inaczej, wówczas wyzywam go aby wskazał nam jakikolwiek jeszcze lepszy film tego typu. Faktycznie uważam za ogromny dla mnie zaszczyt i przyjemność, że tak doskonały film pokazuje najważniejsze "kamienie milowe" mojego dotychczasowego dorobku naukowego. NIE mogłem otrzymać cenniejszego od tego filmu daru z okazji swoich 70-tych urodzin!
       Co mnie szczególnie cieszy, to że film ten został zaprojektowany, zaanimowany i wykonany przez Polaka, a ściślej przez Górnoślązaka. W ten sposób udowadnia on również jak utalentowane i perfekcyjne są osoby wywodzące się z Polski. Nie może więc nas już dziwić owo powiedzenie, które opisałem w punkcie #E1.1 swej strony telepathy.htm, iż od jakiegoś już czasu upowszechnia się ono w Anglii, a które stwierdza coś w rodzaju "zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca". Jakaż to strata, że cały ten talent, wiedza i możliwości ludzi urodzonych i wychowanych w Polsce służą obecnie innym narodom. Miejmy nadzieję, że moje wysiłki opisywane m.in. na stronie pajak_dla_prezydentury_2020.htm przekierują dla postępu Polski owe dobra intelektualne wywodzące się z Polski, a stąd z czasem zaowocują przywróceniem Polsce jej dawnych mocy moralnych, wielkości, dobrobytu i siły przysłowiowo inspirujących inne narody od morza do morza.
       Obrazy tego filmu formują doskonały fundament wizualny dla opisów niniejszej strony, zaś zawarty w nich ładunek emocjonalny porusza do głębi. W połączeniu więc z wyjaśnieniami i materiałem dowodowym udostępnionym niniejszą, oraz innymi totaliztycznymi stronami, film ten ma potencjał aby dostarczyć owego przełomowego impulsu jaki zmienia kurs życia oglądającego. Z opinii też zwrotnych, jakie w sprawie tego filmu dotychczas do mnie dotarły, wynika dosyć klarownie, iż właśnie takie jest jego działanie na widza.
Rys. #H1a
Rys. #H1b
Rys. #H1. Oto obie strony polskojęzycznej ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ulotka ta jest zapisana w bezpiecznym formacie "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik może łatwo załadować ją do własnego komputera i przeczytać, poczym albo wydrukować i wręczyć swym znajomym, albo też załączyć do emaila i przesłać tym osobom jakich chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma w miejscu pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., jakąś niewykorzystywaną lub zawaloną starociami tablicę ogłoszeń oraz możne wydrukować tę ulotkę i tam ją powiesić, wówczas warto to uczynić aby wprowadzić tym trochę ożywienia, prawdy i ucieczki od codziennej trywialności. Ulotka ta podsumowuje w skrócie najważniejsze informacje pokazywane na omawianym filmie, a także podaje link do polskojęzycznej wersji tego filmu oraz wyjaśnia w jaki sposób film ten daje się odszukać w YouTube używając jego tytułu jako "słów kluczowych". Ulotka ta została także przygotowana w angielskiej i niemieckiej wersji językowej - jakie czytelnik może sobie oglądnąć lub załadować do swego komputera albo z "Rys. #H2" i "Rys. #H3" pokazanych pod punktami #H2 i #H3 niniejszej strony (tj. strony o nazwie pajak_dla_prezydentury_2020.htm), albo też z "Rys. #B1" i "Rys. #B2" innej strony poświęconej w całości szczegółowemu opisowi owego filmu, a nazwanej portfolio.htm. (Kliknij na wybraną stronę owej ulotki aby oglądnąć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do polskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej szczegółowemu opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamtej strony.


#H2. Rozwiązania dzisiejszych problemów ludzkości postulowane filmem "Dr Jan Pająk portfolio":

       Głównym powodem dla którego w poprzednim punkcie #H1, a także na kilku innych swych stronach internetowych, zapraszałem czytelnika do oglądnięcia około 35 minutowego filmu o tytule "Dr Jan Pajak portfolio", jest że film ten pokazuje przyszłościowe teorie, idee filozoficzne i urządzenia, wnoszące potencjał aby rozwiązać niemal wszelkie problemy dzisiejszej ludzkości. Dzięki bowiem sposobowi na jaki ilustratywnie prezentuje on treść tych teorii, idei i urządzeń, film ów m.in. ułatwia nam poznanie:
       (A) Naukowego zrozumienia Boga i niektórych metod boskiego działania, w tym szczególnie poznanie:
(A1) Formalnego dowodu naukowego na istnienie Boga.
(A2) Istnienia i zlokalizowania boskiego świata intelektu.
(A3) Wymagań Boga i zasad naszego wykazywania posłuszeństwa Bogu.
       (B) Wehikułów jakie otworzą dla ludzkości nieograniczone zasoby kosmosu, w tym między innymi:
(B1) Wyglądu i działania Magnokraftu zdolnego wynieść ludzi do gwiazd.
(B2) Możliwości Wehikułu Telekinetycznego o nieskończenie szybkich lotach.
(B3) Zdolności Wehikułu Czasu do cofania ludzi w czasie, np. do lat ich młodości.
       (C) Urządzeń do bezzanieczyszczeniowego generowania energii i paliw, w tym:
(C1) Baterii Telekinetycznej do generowania elektryczności z ciepła otoczenia.
(C2) Urządzeń telekinetycznych produkujących darmowe paliwa (np. wodór i tlen).
(C3) Komory Oscylacyjnej zdolnej do akumulowania nieskończonej ilości energii.
       (D) Urządzeń zdolnych do wyeliminowania obecnych zagrożeń i plag ludzkości, np.:
(D1) Wehikułu Czasu zdolnego pokonać śmierć i dać ludziom „uwięzioną nieśmiertelność”.
(D2) Sejsmografu Zhang Henga telepatycznie przewidującego nadchodzące trzęsienia ziemi.
(D3) Urządzeń telekinetycznych i telepatycznych eliminujących zanieczyszczenia.
       (E) Urządzeń łącznościowych do natychmiastowej komunikacji międzygwiezdnej, tj.
(E1) Piramidy Telepatycznej i Telepatyzera do telepatycznej konwersacji za pośrednictwem wymiany myśli.
(E2) Teleskopu i Rzutnika Telepatycznego do wizualnej łączności z gwiazdami.
(E3) Telefonu Telepatycznego eliminującego zabójcze (rakotwórcze) fale radiowe.
       (F) Ponadto, film ten umożliwia także (pośrednio) poznanie najważniejszych problemów obecnej ludzkości (po wykaz tych problemów - patrz następny punkt #H3 niniejszej strony).
* * *
       Treść filmu „Dr Jan Pająk portfolio” jest opisana i szczegółowo wyjaśniona m.in. w punkcie #H1 niniejszej strony, a także na szeregu innych wskazywanych tam stron.
       Z kolei współpraca Jana Pająk i Dominika Myrcik prawdopodobnie jest już znana Państwu z "Rys. #B1ab" i "Rys. #N5ab" na stronie o nazwie pajak_re_2017.htm.
Rys. #H2a
Rys. #H2b
Rys. #H2. Oto obie strony angielskojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym angielskojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język angielski np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę angielskojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do angielskojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamtej strony.


#H3. Zestawienie najważniejszych problemów dzisiejszej ludzkości wymagających najpilniejszgo rozwiązania:

       Niezależnie od możliwości poznawczych, już wyszczególnionych w punkcie #H2 powyżej, ów około 35 minutowy film o tytule "Dr Jan Pajak portfolio" (od 5 maja 2016 roku wystawiony na www.youtube.com ), pośrednio i dyplomatycznie, bo jakby "między wierszami", uświadamia nam też główne problemy ludzkości, z powodu jakich ateistyczny monopol nauki na badania i na edukację uniemożliwia nam poznanie już istniejących rozwiązań dla tych problemów. Problemy te są powodowane przez, oraz obejmują, m.in.:
       (a) Odwrócenie się oficjalnej nauki i edukacji od Boga, co powoduje m.in.:
(a1) Upadek moralny ludzkości i przybycie plag sciąganych tym upadkiem.
(a2) Oficjalne ignorowanie dowódu na istnienie Boga i wiedzy o Bogu.
(a3) Zawężanie światopoglądu i rozwoju duchowego ludzi.
       (b) Upieranie się oficjalnej nauki przy niemal już "starożytnych" technologiach i napędach, jakie m.in.:
(b1) Zanieczyszczają otoczenie i wyniszczają naturę.
(b2) Swą prymitywnością przygniatają ludzkość i blokują jej postęp,
(b3) Ograniczają światopoglądy ludzi i czynią ich więźniami planety Ziemia.
       (c) Blokowanie badań i rozwoju nieznanych i niepowdrażanych przez ludzkość metod generowania elektryczności, jakie:
(c1) Konsumowałyby ciepło otoczenia, NIE generując żadnych zanieczyszczeń.
(c2) Wyeliminowałyby spalanie paliw w celach napędowych i zasilających.
(c3) Akumulowałyby ogrom energii, eliminując budowę sieci elektrycznych.
       (d) Uniemożliwianie przez oficjalną naukę prac nad urządzeniami eliminującymi dzisiejsze plagi, poprzez:
(d1) Blokowanie przełomowych odkryć i idei - np. blokowanie Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu.
(d2) Zakwalifikowywanie telekinezy i telepatii do kategorii zabobonów i tabu, zajęcie się jakimi wystawia badających na oficjalne prześladowania.
(d3) Upieranie się przy udoskonalaniu starych idei zamiast rozwijania nowych idei - np. na udoskonalaniu rakiet, zamiast zbudowania Magnokraftu.
       (e) Szykanowanie prac rozwojowych nad nowymi urządzeniami łączności, które:
(e1) Używałyby "uniwersalnego języka myśli", jaki jest wspólny dla wszystkich istot.
(e2) Umożliwiałyby natychmiastową międzygwiezdną łączność telepatyczną.
(e3) Zastępowałyby niebezpieczne fale radiowe bezpieczną i szybką telepatią.
       (f) Ukrywanie błędów i wypaczeń dzisiejszych trendów w monopolizowanej przez ateistyczną naukę edukacji, przykładowo następujących wypaczeń:
(f1) Odchodzenia od balansu wiedzy przez rosnące monopolizowanie ateizmu.
(f2) Nieustannego spłycania edukacji wymogiem „równaj do najgorszego” (tj. przez wymóg nakładany na nauczycieli, aby wykładali na poziomie jaki jest zrozumiały dla najbardziej leniwych i głupich uczni).
(f3) Długoterminowej szkodliwości łamania prawa „zapracowania na wszystko” (jakie to prawo powoduje, że przyjemne dla uczni metody nauczania zalecane przez dzisiejszych naukowców, dają jedynie krótkoterminowe wyniki, zaś w długoterminowym działaniu są zapominane - tak jak opisuje to dokładniej strona o nazwie "morals.htm").
       (g) Blokowanie rozwoju i propagowania nowej filozofii totalizmu i uniemożliwianie ludzkości powołania nowej „nauki totaliztycznej”, która to filozofia i nowa nauka otwarłyby dla ludzi horyzonty i możliwości jakie są opisane w poprzednim punkcie #H2 tej strony.
* * *
       Odnotuj, że każdą z idei omawianego tu filmu szczegółowo wyjaśniają liczne strony internetowe, przykładowo: http://energia.sl.pl/propulsion.htm omawia Tabelę Cykliczności, http://totalizm.pl/magnocraft.htm opisuje budowę i działanie Magnokraftu, http://dhost.info/nirvana/oscillatory_chamber.htm opisuje Komorę Oscylacyjną, http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm wyjaśnia Koncept Dipolarnej Grawitacji, http://www.geocities.ws/immortality/immortality.htm omawia działanie Wehikułów Czasu, http://totalizm.com.pl/telepathy.htm opisuje telepatię, http://totalizm.pl/fe_cell.htm opisuje baterię telekinetyczną, http://ufonauci.w.interia.pl/seismograph.htm omawia Sejsmograf Zhang Henga, http://soul.frihost.org/artefact.htm prezentuje Telefon Telepatyczny, zaś strona http://telekinesis.esy.es/tekst_1_5.htm udostępnia gratisowe kopie monografii [1/5] opisującej wszystkie te idee.
Rys. #H3a
Rys. #H3b
Rys. #H3. Oto obie strony niemieckojęzycznej wersji ulotki zachęcającej do oglądnięcia w YouTube filmu o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Ta ulotka też jest zapisana w bezpiecznym formacie zdjęciowym "JPG" używanym do przesyłania fotografii, zaś jej kopiowanie też NIE jest blokowane. Dlatego czytelnik też może łatwo załadować ją do własnego komputera, poczym czytać lub wydrukować dla wręczenia swym znajomym albo dla załączenia do emaila i przesłania tym niemieckojęzycznym osobom jakie czytelnik chciałby przekonać do oglądnięcia omawianego tu filmu. Jeśli zaś czytelnik ma dostęp do jakiejś tablicy ogłoszeń jaką czytają osoby znające język niemiecki np. w miejscu swej pracy, nauki, spotkań, w klubie, itp., wówczas może też wydrukować tę niemieckojęzyczną ulotkę i tam ją powiesić, aby wprowadzić trochę ożywienia do przysłowiowego "zastałego stawu ze śpiącymi rybami". (Kliknij na ową ulotkę aby zobaczyć ją w powiększeniu, albo aby ją zachować na dysku swego komputera!)
       Ponieważ ani na powyższej ulotce, ani na promowanym nią filmie, NIE wskazywane są źródła literaturowe, które szczegółowo opisują idee zaprezentowane w omawianym tu filmie, linki do niemieckojęzycznych opisów tych idei czytelnik znajdzie w "części #B" strony poświęconej szczegółowemu opisowi tego filmu, a noszącej nazwę portfolio_de.htm - szczególnie zaś w punktach #B1 i #B2 tamej strony.


Part #I: Jeszcze inne problemy wyniszczające dzisiejszą ludzkość, które spychają ją ku masowej zagładzie:

      

#I1. Problem zwodzenia i okłamywania ludzkości przez oficjalną naukę:

       Aż na całym szeregu totaliztycznych stron omawiane są formalne dowody naukowe na istnienie Boga poprzeprowadzane najróżniejszymi metodami naukowego dowodzenia, np. metodą matematycznej logiki. Po wizualny przykład tych dowodów patrz film "Dr Jan Pająk portfolio" - linki do którego podane są powyżej w punkcie #H1. Z kolei po opisowe przykłady tych dowodów patrz np. punkt #B3 na stronie portfolio.htm, punkt #G2 na stronie god_proof.htm, czy punkt #B3 na stronie changelings.htm. Żaden też z tych naukowych dowodów dotychczas NIE został obalony ani nawet podważony. Jednak dotychczasowa stara oficjalna nauka, która nadal dzierży absolutny monopol na badania i na edukowanie, NIE uznaje tych dowodów. Stąd jak zacięta płyta nieustannie nam wmawia, że Bóg jakoby NIE istnieje. Owo zaś wmawianie nieistnienia Boga przez oficjalną naukę jest początkiem całego łańcucha najrózniejszych następstw, które w swym końcowym efekcie spychają ludzkość ku masowej zagłądzie. Niektóre z tych następstw staram się omówić na swych odmiennych stranach internetowych. Jako ich przykłady przeglądnij i rozważ następujące fatalne konsekwencje kłamstw i zwodniczych stwierdzeń rozsiewanych przez dzisiejsza oficjalną naukę:
(1) Nadejście na Ziemię obecnej epoki "neo-średniowiecza" opisywane w punkcie #K1 strony tapanui.htm.
(2) Niezgodny z nakazami Boga trend w uchwalanych obecnie ludzkich prawach, który zmusza ludzi do wyboru czy mają wypełniać prawa boskie i stąd narażać się prawom ludzkim, czy też wypełniać prawa ludzkie, łamiąc przy tym prawa Boga - po szczegóły patrz np. (6) z punktu #C4.2 na mojej stronie morals.htm.
(3) Zanieczyszczanie dzisiejszch deszczy pojedyńczymi kroplami wysoko radioaktywnych odpadów - opisywane w punkcie #F5 strony cooking.htm.
(4) Zamienianie przemysłowo przetwarzanego mięsa czerwonego w substancę rakotwórczą, jakiej zjadanie przez ludzi jest równie niebezpieczne dla życia i zdrowia jak zjadanie radioaktywności lub wdychanie azbestu, opisywane m.in. w punkcie #C1 strony cooking.htm.
(5) ... (rozwijanie tego punktu #I1 oraz całej tej "części #I" będzie kontynuowane!)


Part #J: Which requirements and verses of the Bible persuaded me to voluntarily abandon my attempts of the "top-down" improvements of the world through standing as a candidate in parliamentary elections:

       The rest of this web page, except for this "part #J" and the "introduction", was prepared before near the end of August 2016 I learned (by a pure chance) that the Bible requires from us to isolate ourselves from the affairs of physical world - that is, among others, to avoid occupying positions of political and social power, to work as a director or manager, to make decisions that affect many people, etc.


#J1. Verses of the Bible that require from us to separate ourselves from the physical world, means, among others, require to NOT hold any positions of political or social authorities, with the "top-down" use of power of which we could "forcefully" try to "make" people happy:

Motto: "The only reason for which I did NOT abandon voluntarily previous attempts to stand as a candidate in governmental elections, was that I did NOT know yet verses of the Bible that require from us to separate ourselves from affairs of the physical world."

       Due to the combination of circumstances which I am to describe in item #J2 below, near the end of August 2016 my attention has been drawn to a few verses from the Bible, which, among others, require us to separate ourselves from affairs of the physical world, means (in my understanding) which prohibit, amongst others, engaging ourselves in political and public positions such as positions in the government of the country. (What is most interesting, I also noted already, that very similar bans on engaging ourselves in positions of power and authority are known and implemented in virtually every world religion given to the humanity by God.) After a thorough rethinking of these biblical verses from the perspective of what I explained in more detail in item #L1 of my autobiographical web page named pajak_jan_uk.htm, on 17th of September 2016 I added to this web page (and immediately published) the new "introduction" and this item #J1 along with the entire "part #J". I inform in them all interested persons how the content of these verses from the Bible changed my position on the further engagements in "top-down" efforts to repair the quickly deteriorating situation of people, by standing as a candidate in the elections to the authorities of the country, while in case of being elected - by the based on fulfilment of moral criteria the improvement of principles of democratic governance and the process of governmental decision-making. So let us start from quoting here the content of these Bible verses that changed my behaviour and my views of the world. Here they are:
       "The First Letter of St. John the Apostle", verses 2:15-17, quote: "Do not be loving either the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him, because everything in the world - the desire of the flesh and the desire of the eyes and the showy display of one's means of life - does not originate with the Father, but originate with the world. Furthermore, the world is passing away and so is its desire, but he that does the will of God remains forever."
       "Second Letter to the Corinthians", verses 6:14-18, quote: Do not become unevenly yoked with unbelievers. For what fellowship do righteousness and lawlessness have? Or what sharing does light have with darkness? Further what harmony is there between Christ and Be'lial? Or what portion does a faithful person have with an unbeliever? And what agreement does God's temple have with idols? For we are a temple of a living God; just as God said: "I shall reside among them, and I shall be their God, and they will be my people. Therefore get out from among them, and separate yourselves, says Jehovah, and quit touching the unclean thing; and I will take you in. And I shall be a father to you, and you will be sons and daughters to me, says Jehovah the Almighty."
       "Letter of St. James the Apostle", verse 4:4, quote: "Adulteresses, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever, therefore, wants to be a friend of the world is constituting himself an enemy of God."
       The learning of above verses also finally explained to me the mystery which intrigued me for a long time. Namely, it explained to me why people who dedicate their lives to service for God, tend to isolate themselves from the physical world, i.e. to close themselves e.g. in monasteries, hermitages, caves, cellars, cells, reside in remote areas or in the wildernesses, sacrifice the achievements of modern civilization, refuse the offered to them important political or social posts, etc., etc. Reasons for so determined human behaviours intrigued me since a long time. Probably the first case which moved me deeply and initiated my interest in this matter, was seeing in 1993 (i.e. during my professorship at the Eastern Mediterranean University in Northern Cyprus), a cell in which was imprisoned St. Catherine (287-307 AD). As her cell was used the grim underground former royal tomb (St. Catherine herself was born a Cypriot princess - see e.g. the web page www.whatson-northcyprus.com/interest/famagusta/salamis/catherine.htm). Then I saw also a cell inside of the Cathedral in Polish Kwidzyń in which was locked the Blessed Dorothea of Mątowów (1347-1394 AD) - this cell is shown on "Fig. #D6(a)" from my web page named milicz_uk.htm. As time elapsed, such attitudes often voluntarily accepted or chosen for themselves by highly religious people, that are contradictory to the natural seeking of companionship and a comfortable life by typical people, I began to notice increasingly more in virtually all cultures of the world and in all the religions given to people by God - which I encountered in my travels around the world "for earning my bread". However, until I learned the above verses in August 2016, I had NO clue from what originated in highly religious people this tendency to often voluntary separate themselves from the physical world.
       But let us return now to the discussion of reaction that caused in me the learning of contents of the above verses from the Bible. Namely, I empirically research all the hitherto unexplained mysteries of the surrounding reality, with which fate confronted me. This research, however, I carry out from the philosophical approach called "a priori" - which is ignored by the present official science. Such "a priori" approach is ordered to us by the new "totaliztic science" - refereed, amongst others, also in item #J5 from this web page, while most accurately described, among others, in items #C1 to #C6 from my different page named telekinetics.htm. As one of the most vital my findings, to which led me the researching of surrounding reality with the methods of the new "totaliztic science", I consider the one which is explained in detail in item #L1 from my autobiographical web page named pajak_jan_uk.htm. This finding states, that each more important for us matter and decision of life we should consult with the content of the Bible. After all, the content of the Bible was inspired by God to explain to us principles of morally-correct acting in virtually every essential for people matter of life. At the same time the Bible is also the only book on Earth that contains the truth and nothing but the truth. Only that, as the book the understanding of which is controlled directly by God, truths contained in the Bible are made available only to those people, who spiritually matured to learning them. Therefore, the Bible has a "magical power" to NOT open its content for understanding by those ones who have NOT earned yet the right to learn truths that the Bible contain, e.g. for atheists, sinners, homosexuals, lazy people, etc.
       Into the group of important issues, to which I recently devoted a lot of my attention and research, I ranked also my efforts to actively join the attempts at a quick and efficient, because implemented in the "top-down" manner, remedying the situation of the population of my country (and my "neighbours" in the biblical understanding of this word), by enabling them to democratically elect me to authorities of the country, thus by creating a precedent and a possibility of such improvement of the system of democratic governance, that in its decisions this system began to be guided by moral criteria. The results of my research and active measures implemented in this particular area only in English have already been published on the following web pages: pajak_for_mp_2014.htm, pajak_re_2017.htm and pajak_for_mp_2017.htm. (We should remember that each of these web pages has also its Polish-language version - thus so far in Polish were published following web pages on the same subject: pajak_do_sejmu_2014.htm, pajak_na_prezydenta_2015.htm, pajak_na_prezydenta_2020.htm, and pajak_dla_prezydentury_2020.htm.) At the moment when I first heard the content of the above verses from the Bible, I was just busy preparing myself for organising in New Zealand a political party based on moral criteria and on principles of totalizm. This party was to be named the "Totalizm Party of NZ" - as in a greater detail this is described below in the caption under "Fig. #J1". However, the content of the Bible verses discussed at the beginning of this item suddenly realized to me that in fact God does NOT wish that I actively engage myself in any attempt of a "top-down" repair of the situation of today's people. As the former sub-lieutenant in the Polish army, and also as a fallible and imperfect human being, I well understand and respect the fact, that from the point of view of the plans of our God, Creator, and at the same time the commander in charge of the whole of humanity, for God the situation in every matter may look quite differently than from my point of view of an imperfect and fallible man. Therefore, after a careful pondering of these verses of the Bible, I came to the conclusion, that in fact they refer also to my attempts at an active "top-down" repair of the world. Hence I decided that I obey the orders of these verses from the Bible, and thus immediately abandon all further my attempts to stand as a candidate in any election. After taking this difficult decision, I prepared the introduction, this item #J1, as well as the entire this "part #J" of the web page - in which this my decision was published in the Polish language already on 17 September 2016. At the beginning of October 2016, that introduction and the entire "Part #J" I translated into English and publish them also in this English-language web page named pajak_for_mp_2017.htm - that concerns my possible participation in the soon upcoming New Zealand parliamentary elections of 2017.
Fig. #J1a
Fig. #J1b
Fig. #J1. Two projects of "logo" for the "Totalizm Party of NZ", the creation of which political party I was preparing in August 2016 - i.e. at a time when the described here "coincident" made me realize, that there is a biblical requirement to separate ourselves from affairs of physical world, which is described in item #J1 of this web page. The graphic design of this logo prepared my highly talented friend, Dominik Myrcik, together with whom we also prepared, among others, designs of a new flag for New Zealand, shown in Figures #N1 to #N3 from my web page named pajak_re_2017.htm.
       In August 2016 I discovered that the voting laws in NZ recognize the existence of so-called "unregistered political parties" and allow these parties to designate their own candidates for parliamentary elections in NZ. Because when I was standing as a candidate in NZ parliamentary elections of 2014 I experienced in how biased and disregarded way are treated independent candidates, I began to seriously consider whether I should create in NZ just such an "unregistered political party". After all, if it would be created, such a party could work on the recommended by the philosophy of totalizm principles of "zero dollar" budget, which would NOT force it to sell the future political favours in exchange for funds to win the election. Moreover, because it would not be registered, the running of such a party would NOT require all of that costly bureaucracy and inertial party machine that the registered political parties are forced to have. Thus, the party could designate its candidates for the NZ parliamentary elections which are to be held already in 2017, while its candidates would not be subject to the same political discrimination and disregard that experience independent candidates (i.e. non-party members). Therefore, still in August 2016 I initiated efforts aimed at an attempt to create such a "Totalizm Party of NZ". One of these efforts was to prepare a graphical logo, through which the members of this party would be identified. My graphically talented friend, Dominik Myrcik, designed and prepared for me these two projects of such a logo - for a later deciding which one of them would be more suitable for use in the upcoming NZ elections of 2017. But before the creation of that party moved forward, my attention has been directed at the verses of the Bible that require from us to separate ourselves from the affairs of physical world, about which verses I wrote in item #J1 of this web page. Since my own discipline and principles of totalizm require that I voluntarily surrender to that requirement, I abandoned, among others, also the continuation of my efforts to create that unregistered "Totalizm Party of NZ".
       When my friend Dominik Myrcik posted me the above logo design, initially I laughed because of them. After all they are, amongst others, rather humorous. This is because they show a "kiwi" bird (which is a symbol of New Zealand and New Zealanders) which flaunt inside an "egg" of totalizm, but somehow cannot decide to lie that egg. But then it also dawned on me that these logo designs are highly symbolic. They summarize symbolically the situation which actually exists. After all, it is in New Zealand that in 1985 the philosophy of totalizm was created - but at the same time New Zealand and New Zealanders seem to give an impression that they want to be the last in the world who ever are to take notice of the existence of this philosophy (NOT to mention attempts to start implementing its findings in their lives). E.g. while reviewing reports of computer programs which monitor the audience of totaliztic web pages and blogs, I could NOT help to notice that these web pages and blogs are visited by people interested in totalizm from almost all countries of the world which speak languages of these web pages - but with the exception of New Zealand.
       I wonder whether the reader noted that the above logo contains also a prophecy for the future. After all, isn't it a kind of prophecy that due to a coincidence this logo illustrates also the situation when the whole New Zealand is "consumed" by the kiwi bird enceinte with the "egg of totalizm" - which bird, regardless of whether it currently wants it, or not, still one day will be forced by "laws of nature" to lie this "egg of totalizm" that gradually matures in it to the irrevocability of its birth and its revealing itself to the world.


#J2. The history of my decision described here, on discontinuing further attempts to stand as a candidate in any election:

       In New Zealand there is a religious TV channel called "Firstlight". I have a free access to it on my TV. This channel is run by the US "Seventh Adventist Church". It often broadcasts programs which analyze truths that God is trying to reveal to us via the content of the Bible. It is a good situation, because for the searching and deciphering of these truths just on my own, while simultaneously I conduct my labour-intensive empirical research, I rarely have the time required. So although I was born into Catholicism, and thus my family and cultural traditions require from me to practice Catholicism - as recommended by the totaliztic principle called the "faith plus totalizm" (described, among others, in item #J4 from my web page named god.htm, or in item #G2 from my web page named totalizm.htm), I like to watch that "Firstlight" channel. After all, it very precisely and scientifically discusses the content of the same Bible, which is binding also to Catholics, and it discusses ordinances, requirements, and messages from the same God to whom Catholics should direct their prayers.
       Near the end of August 2016 I watched in evening a subsequent program in that "Firstlight" channel. Suddenly it hit me in the words of the person presenting that program, that actually he refers, among others, to my attempts to actively start a "top-down" repair of the present situation with the humanity, by standing as a candidate in the elections to the authorities of my country. In the words that the program's presenter read from the Bible (i.e. in the words that I quoted at the beginning of the previous item #J1), it struck me that in fact God orders us to separate ourselves from the physical world, instead of actively engaging in the affairs of that world (which engaging, as so-far, I tried to do). The feeling of my misunderstanding of so important issue, so moved and upset me then, that I even did NOT record a name of the program which I was then watching, nor the Bible verses that were quoted in it. Over the next number of consecutive days the words that I have heard in this program constantly went through my mind and forced me to examine my position regarding the issue of standing as a candidate in any election. In the end I decided that I needed to carefully analyze the Bible verses discussed in that program to make sure that in fact these verses refer also to my intentions and situation. However, I did NOT note what these verses are. Fortunately, searches in the Google.com revealed to me that the church of Adventists and its TV channel "Firstlight" have their own website with the address http://www.firstlight.org.nz/schedule/. On this web site they publish, among others, a list of programs already broadcasted, and those that will soon be broadcasted. This "keeping up" of the church of Adventists with the modern technology greatly impressed me at that time, because it shows that "Adventists" are much better organized, more caring, hardworking, and precise than Catholics. After all, in case of Catholics, as yet, whenever I needed any information from them, it always turned out later that even if they have their own web pages for their parish or church (for example, check web pages of churches described on my web pages with names sw_andrzej_bobola_uk.htm or cielcza_uk.htm), the updating of these Catholic web pages virtually almost never follows changes in the real life. Thus, on Catholic web pages, as so far, I have not found yet any needed nor useful for me, correct and timely information - for example, even just about such matters as the dates and times of upcoming masses, celebrations, or names and email addresses of priests in office of given church. But returning to the history discussed here, after a thorough analysis of the content of TV programs of these "Adventists", I found that the program, the content of which so moved me, was called "Elvis Placer Ecumenical Red Flags" and was broadcast from the studio in the US on Friday, 26 August 2016, at 12:30 to 13:30 (in NZ at that time was already evening). Further my searched on the Internet revealed also that the actual video of the entire this English-language program is available on YouTube. After seeing this video I was able to determine the exact Bible verses which this program quoted in its minutes from 19:35 to 23:30, while the content of which verses I am quoting at the beginning of item #J1 above.
       After thoroughly re-looking at the contents of these verses, and after my failed attempts to find in the Bible any verses that would render exceptions for the election attempts (to which I have devoted so much my time and research), I make the difficult decision described here, namely that with a military discipline I voluntary will fulfil the order contained in these verses, and hence that I will abandon any further my attempts at a "top-down" repair of the situation of humanity. In other words, I decided that I will NOT stand again as a candidate in the elections to any position of authority. I also decided that I will publish that my decision here on this web page, and on its Polish-language equivalent. That my decision I was able to write down and publish it for the first time already on 17th of September 2016.


#J3. What benefits, according to my belief, may have resulted from my active standing as a candidate in elections to positions of national authority, aimed at the "top-down" improvement of current situation of the humanity (e.g. through an introduction of moral checks of all governmental decisions):

       Totalizm is NOT only the philosophy the principles of which I identified and published, but also the philosophy and the system of rules by which I try to live my everyday life. In turn the primary rule of totalizm is that "whatever we do in our lives, we have an obligation to do it in a pedantically moral way". Therefore, I made my attempts to stand as a candidate in elections to the authorities, because I thought (sadly fallible), that standing to an election with a morally-correct attitude that I am to devote myself to improving the system of democracy, is a pedantically moral behaviour (i.e. is the moral conduct in the totaliztic understanding of this concept, i.e. in the understanding that "morality is the level of fulfilment in our daily lives the orders and requirements of our creator and God - who at the same time is also our superior commander in chief" - for details see e.g. item #B5 from my web page morals.htm). In addition, I previously believed also, that my active standing in these elections will allow me to ripe a whole range of morally-correct benefits. Let us mention here a few examples of the most important amongst them:
       (1) Accumulation of vital experiences. The most important in my opinion example of these benefits is that the participation in any election delivered to me an entire avalanche of life experiences, which after a proper logical analysis and processing allowed me to quickly formulate and refine the principles and statements of both, the philosophy of totalizm, and its immoral inverse, means the philosophy of parasitism. Actually, I estimate that only my standing to the NZ election of 2014, in just a few months provided me with such intense experience, that afterwards I was able to make so many improvements and such great progress in the philosophy of totalizm, that in a normal life this would take me a number of years.
       (2) The introduction of a "safety valve" to the growing social tensions. Another benefit was, that as the only parliamentary candidate in the present age of television and the lack of personal contacts, I still carried out a "zero-dollar" election campaign by personally walking from a house to a house, knocking to doors, and talking to prospective voters - as this is described on my web page named pajak_for_mp_2014.htm. (Other candidates no longer make such an old-fashioned walking from a house to a house, door-knocking, and talking in person with voters. Instead, some of them carry out paid campaigns, e.g. by paying television stations, newspapers, printers, post office, etc., to promote their electoral programmes. Of course, to have funds for such paid election campaigns, it usually requires getting funds from rich sponsors, which funds (in the case of being elected) later need to be paid back through giving away various political favours - it is one amongst reasons why the social situation of the country, corruption, and the level of social tension is so quickly getting worse in recent years.) In turn my old-fashioned walking from a house to a house and door-knocking, provided me with an array of morally-correct benefits. For example, it reduced public aversion to politics and to politicians, as well as reduced the frustration and stress which residents of my constituency felt, because previously were unable to complain to any politician about what really troubled them. In turn for me it allowed to learn what is annoying people the most.
       (3) The creation of opportunities to voters for a safe manifestation of their discontent - if they are disenchanted with the effects of existing activities of the parliament and government. After all, my standing to the election allowed for the manifestation by voters of their dissatisfaction, through voting for my candidacy (which highlighted the moral, NOT material, attitude to making decisions and to actions of the government and the state).
       (4) Learning inadequacies of the current political system - to be able to repair and improve them later. Before one begins to listen to the complaints and stories of voters, and before one himself experiences how biased, favouring corruption, contradictive to logic, and anti-progressive are the present voting laws and the decision-making principles of government, one has also no idea how much distorted, corrupted and detached from the real life and from nation are already the existing systems of democracy. In turn without the exact learning of these distortions, corruption, etc., one does NOT have a clue how the system should be peacefully repaired, reformed and improved. On the other hand, without repairing, reforming and improving of the democracy, the only thing which is coming increasingly faster, it is a social disaster - which we already see as it spreads in a growing number of former democratic countries, bringing suffering, death and destruction for virtually all of their inhabitants (regardless of whether previously they were poor or rich).
       (5) An attempt at a quick and efficient (because carried out in the "top-down" way) implementation of improvements to democracy, and the introduction of social reforms which are absolutely necessary to prevent the arrival of a fast approaching social catastrophe. The increasing separation of the government from the nation for which the government should serve, the growing corruption, inefficiency, bureocracy, high prices, taxes, governmental wastage, debt, errors of decision, the widespread collapse of living standards of the population, growing gap between rich and poor, housing crisis, health system collapse, unemployment, rising crime, etc., etc., cause a growing social discontent, thus rapidly accelerate the possibility and approach of a social disaster. Unfortunately, the ruling politicians either do NOT notice this, or ignore it. Thus, in case I stood in the election and was elected, my primary goal would be to undertake such actions that would try to educate people and prevent the advent of a social disaster.
       (6) A change and making more moral the principles on which so far elections to the authorities were conducted. In fact, if one examines and personally experiences the legislation and traditions of the election, then it turns out that with the passage of time these have been so distorted that they do not allow for "sifting the wheat from the chaff", and thus that for the management of the entire nation and the country can be elected, among others, people that are the most improper for serving the country and the nation, means, among others, people very rich (and thus deprived of understanding how poverty tastes), people inclined to draw private benefits from the occupied positions, or deprived of scruples, not adhering to moral principles, etc., etc. Therefore, as one of the objectives of my own standing to election, I set myself that in case I was elected, then I would try to so change and improve rules and voting laws, that preferences in chances of being elected would receive people most suitable to serving the country and the nation, i.e. people who know what it means to be poor, who have shown previously that are oriented to do good, who have impeccably moral past, who believe in God and in higher goals, who already did something vital and good in their lives, who have the required expertise, etc., etc.
       (7) The introduction to politics of a personal example how should behave, work and make important decisions a politician that acts pedantically morally. In other words, both with my election campaign, and possible future actions in case I was elected, I was going to demonstrate on my personal example and on every my step, the attitudes and actions of such a politician that obeys all moral principles. That is why all the election campaigns that I was going to lead were to have a "zero-dollar character" (i.e. had to be carried-out without taking any actions that would require the payment of fees, and thus would require incurring a "debt of gratitude" towards rich sponsors, which the debt would then need to be repaid through giving to these sponsors various political "favours"). It is also why, in case I was selected, depending on circumstances of other politicians I was going to opt out of receiving any salary, or opt to receive a salary only at the "minimum wage" level of the country (i.e. on my personal example, I intended to influence all other politicians and media, so that together we would allocate our salary, or excess of it, toward the improvement of the situation of other people) - so as to give through this my action the example to other politicians, managers, and directors, that on a honourable position of leadership one has the duty to act only for the good of his people and the country, and NOT just for a personal gain. This is why in the case of being elected I was also going to continue the systematic weekly meeting with my voters (i.e. one day a week I was going to spend on "knocking to doors of homes of my voters" - as I knocked to them during my election campaign, after which I intended to ask voters about their problems and then try to politically solve their problems). That is also why every decision I was going to base on the certainty that it meets the moral criteria. That is why, in my service to the nation and to the country, I was going to try to meticulously and systematically implement in life everything that I promised in my election programs and websites - e.g. see what I explained in item #C2 on my web page named pajak_re_2017.htm. Etc., etc.


#J4. The problem of exceptions:

Motto: "Even the Greek king Midas experienced it, that the Saturday (Sabbath) work turns into a shit" (a crude farmers' rhyme - in the Polish language: "Nawet grecki król Midas przekonywał się nieraz, że sobotnia (sabatowa) praca w gówno się obraca")

       There is a saying that every rule has its exceptions. It turns out that quite a few prohibitions from the Bible also has its exceptions - only that these are typically described elsewhere in the Bible than their general rule is described, which is slightly modified and clarified by them - probably it is so done, among others, to force people to carefully read and analyze the entire text of the Bible. One example of just such exceptions relates to the divine 4th commandment to make holy every Saturday (i.e. to have a free day for celebrating God precisely during the days of Jewish "Sabbath", NOT e.g. on Sundays with heretic traditions). That God's commandment states (I quote verses 20:8-12 from the "Book of Exodus"): "Remember the Sabbath day, to hold it sacred," you are to render service and you must do all your work six days. But the seventh day is a Sabbath to Jehovah your God. You must not do any work, you nor your son nor your daughter, your slave man nor your slave girl nor your domestic animal nor your alien resident who is inside your gates. For in six days Jehovah made the heavens and the earth, the sea and everything that is in them, and he proceeded to rest on the seventh day. That is why Jehovah blessed the Sabbath day and proceeded to make it sacred. This commandment is a general rule, clearly explained in the Bible, which observing God strictly requires from us. For example, in the same Biblical "Exodus", verses 31:14-15 is the injunction that "And you must keep the Sabbath, for it is something holy to you. A profander of it will positively be put to death." As it reveals the biblical "Book of Numbers", this command to kill for a violation of the sanctity of the Saturday (Sabbath) was actually carried out - I quote it from verses 15:32-36: "When the sons of Israel were continuing in the wilderness, they once found a man collecting pieces of wood on the Sabbath day. Then those who found him collecting pieces of wood brought him up to Moses and Aaron and the whole assembly. So they committed him into custody, because it had not been distinctly stated what should be done to him. In time Jehovah said to Moses: "Without fall fail the man should be put to death, the whole assembly pelting him with stones outside the camp." Accordingly the whole assembly brought him forth outside the camp and pelted him with stones so that he died, just as Jehovah had commanded Moses." But in spite of all this, the Bible also informs us about the existence of exceptions from that general rule about NOT doing any work on Saturdays. The expression of the existence of these exceptions are verses 12:9-13 from the "Gospel according to St. Matthew", including, among others, the following words of Jesus Himself: "So it is lawful to do a fine thing on the Sabbath." (During my travels throughout the world, I was most shocked when I discovered, that 7-day week, the Saturday of which coincides with the Jewish Sabbath day, is known and used since antiquity in practically all cultures of the world, including island cultures that were totally cut-off from the rest of the world - for more details about this my discovery see item #D5 from my web page named newzealand_visit.htm, or item #C4 from my web page named pigs.htm. After all, no-one tells us this extremely significant fact.) Of course, if the content of the Bible reveals that there are exceptions even in matter of the compliance with one of the 10 Commandments of God, actually it also means, that the text of the Bible may contain somewhere descriptions of exceptions on virtually any general principle expressed in the Bible, including the principle about the requirement of separating ourselves from the physical world discussed in item #J1 above on this web page. Only that until the verse describing such an exception is found in the Bible and analyzed by me, while the content of it actually refers to the discussed here my situation, I am NOT allowed to act as if this exception actually existed and was really referring to what I intended to do.
       I once encountered personally a case which seems to suggest that probably there is described in the Bible also an exception regarding the case discussed here about the separating ourselves from the physical world. Namely, about two years before the rise of Solidarity in Poland, and thus before my emigration to New Zealand, I was a lecturer-tutor delegated by my Polish university with a group of students that held an industrial practice in Bulgaria. During this practice we went on a trip to the male Orthodox monastery located high in the Bulgarian mountains, which was known for its miracles of healing female infertility, i.e. the healing based, among others, on prayers, NOT e.g. on the use of some drugs or herbs for treating infertility, of the kind, as those described in item #F5 from my web page named healing.htm, and NOT based on the use of permanently telekinetised substances - such as the cures of infertility by the telekinetised water from the famous "Lake of Pregnant Beauties" (in Malaysian language called the "Tasik Dayang Bunting" from the island of Langkawi) described in #3 from subsection KB4 in volume 9 of my newest monograph [1/5]. This monastery practiced a strict separation from the physical world through the full self-sufficiency (amongst others, in matter of the production of their own food) - but with one exception for this long tradition of healing female infertility. In spite of this strict separation from the physical world, this male monastery has always remained open to the arriving in there infertile women, whom the monks allowed for approximately a monthly stay in the monastery to pray for the restoration of their fertility. During the course of that month, the male monks made sure that these women left the monastery already being pregnant. Of course, if the entire monastery practiced such an exception to the binding principle of a strict separating from the physical world, it probably was based on a biblical description of an exception from the practiced by it that strict tradition of separating themselves from the physical world. But so far I am not aware of "where" (or "if") an exception to this rule is described in the Bible. In turn without a careful analyse of the exactly localized in the Bible descriptions of such possible exceptions, and without making sure that these exceptions in fact apply to my case, I have an obligation to strictly abide only words of the general principle about the separation from the physical world. And I am firmly determined to do so.
       My looking around for possible exception that would modify the general principle of the Bible relating to, among others, the case described here of standing as a candidate in elections to authorities of the state, revealed to me the next verse from the Bible, which further strengthens my prior decision to NOT stand as a candidate in any election to country's authorities. Namely, on Sunday, 25 September 2016, at 20:30 to 21:30 (NZ DST), I watched the program from NZ TV station named "Firstlight", having the title "The Great Delusion". (This program, among others, explained why Ken Ham believes that America is now subjected to a trial - the reader also can afford to see it, because it is available on YouTube under the title "Obama ... God`s Judgement on America - Ken Ham".) This program drew my attention to the biblical verses 13:1-4 from the "Romans" - quote: "let every soul be in subjection to the superior authorities, for there is no authority except by God, the existing authorities stand placed in their relative positions by God. Therefore he who opposes the authority has taken a stand against the arrangement of God; those who have taken a stand against it will receive judgment to themselves. For those ruling are an object of fear, not to the good deed, but to the bad. Do you, then, want to have no fear of the authority? Keep doing good, and you will have praise from it; for it is God's minister to you for your good. But if you are doing what is bad, be in fear; for it is not without purpose that it bears the sword; for it is God's minister, an avenger to express wrath upon the one practicing what is bad." After all, these verses quite clearly confirm my earlier finding that due to e.g. the current moral state of a given nation, God always gives to this nation exactly the kind of authorities and leaders, onto which this nation just deserves. Thus, all attempts at e.g. use a forced "top down" approach to improvement of democracy or methods of governing (e.g. such as I was going to try to introduce), actually represent only attempts to hinder God in serving the justice to the whole given nation or to the whole given country, that deserved only what it just received. It is unfortunate that it took me so long-time to understand, generalize, and apply to my own intentions, the working principle of this political and social rule. After all, the fact that each nation always receives such leaders and rulers, onto which it just deserves with its current level of morality, I noticed empirically tens of years earlier, and I even recorded this empirical finding in a number of my publications. (For example, in a number of my major monograph from the series [1], this particular finding I published in subsections that discuss "moral laws" - e.g. see #6C "Law of Partnership Ladder" from subsection I4.1.1 of volume 5 in my monograph [1/5], or see #21 "Who they let lead you" from subsection OA7.1 in volume 13 of my monograph [1/5]. In addition, the same empirical finding I published also on the number of my web pages - e.g. see motto to item #C5.7 from my web page named morals.htm, or see end of item #N4 from my web page named pajak_for_mp_2014.htm, or even see the written yet in March 2016 section 4 from item #E5 of this web page.) Only that because I learned this fact empirically from my analysis of the surrounding reality, I did not know then that the same fact is also emphasized in the text of the Bible - while if I knew it, then this would save me a lot of work and energy (although the best and most permanently we learn just from errors that we committed).
       A lot of morally-correct goals can be achieved in more than one kind of morally-correct acting. Thus, if for some of our intentions the Bible describes both the general rule and exceptions that slightly modify and clarify this rule, but we know only about this general rule, while are NOT aware of the content of biblical descriptions of those exceptions which slightly modify or clarify this rule, then we have a duty to meticulously observe that general rule expressed in the Bible. After all, if we cannot accurately analyze in the content of a Bible descriptions of these exceptions, then in NO case we should try to guess what they are and what they state. This is because our human imperfections and fallibility make that results of our guessing may prove to be wrong - as has happened in the case of the described here my guess that (in my believe only) it is a morally-correct to stand as a candidate in elections to the authorities, for an attempt to quickly and effectively provide the forced "top-down" help to people through the imposition of improvements and reforms which probably they still do not wish to have.


#J5. Moral lessons that stem from the case described in this "part #J":

       My case resulting from the previously untested on the Bible intention to stand for election to the authorities - in spite that the Bible commands to separate ourselves from the physical world (i.e. the case described above in items #J1 to #J4 of this web page) provides an array of moral lessons. Let us list here at least most important out of these lessons:
       (A) Urging us to learn how to check in the Bible the moral correctness of our most vital intentions. Quite an important moral lesson is that this description of my case urges us to learn how to practically carry out checks in the Bible regarding the correctness of our intended vital decisions and actions - as it is described in the abovementioned item #L1 from my autobiographical web page "pajak_jan_uk.htm". For example, in order to complete such a checking we should: (A1) define with a short sentence, or with a few keywords, what is the essence of our intended decision or action, then (A2) search in a digital version of the Bible (e.g. from Internet) verses that contain words which are crucial in our expression of the essence of this vital decision or action which we intend to implement, and therefore which we should consult with the content of the Bible, then (A3) find among the analyzed verses those that actually concern our intended decision or action, then (A4) analyze what the Bible verses ask us to do regarding our intended decision or action, in the end (A5) decide to do voluntarily whatever the Bible asks us, NOT by any chance what our human ambitions would like us to do.
       (B) Confirmation that the statements of all the major religions of the world originate from the same supernatural source (i.e. from the one and only God). Another lesson, which also results from the case discussed here, is the obtaining an additional confirmation of the truth of descriptions from item #C6 of my web page named prawda_uk.htm - which descriptions reveal to us that all religions of the world given to us by God state the same things, only that in different ways that are unique to the characteristics of each of the nations for suiting of which the various religions were created by God. In other words, the additional confirmation that all religions of the world given to people by God, embody the same ordinances, requirements, moral criteria, etc. (However, do NOT confuse here religions given to us by God, with cults, or even entire religions concocted, for example, by power-hungry people.) After all, all the religions of the world given to the humanity by God include, amongst others, orders of this rather contrary to the human nature separation from the physical world - to the description of which is dedicated this "Part #J" of the web page. Thus, in virtually all the major religions of the world, for example, exist their own counterparts for Christian monasteries - in which the religiously inclined persons practiced a group separation from the physical world. Also in all those religions, e.g. highly spiritual persons individually separated themselves from the world, residing in hermitages, caves, wildernesses, etc. Furthermore, for all religions of the world, e.g. the folklore developed stories and legends, that the wisest and closest to God people, who are able to solve problems that normal humans are unable to solve, live somewhere in places that are remote from the human settlements, while getting to them requires overcoming a number of different obstacles. Of course, our finding, which world's religions contain the same commandments and requirements, virtually also shows to us which ones among them were given to humans by our only God, and NOT e.g. were only invented by some power and fame thirsty individuals.
       (C) Indication of a new (totaliztic) approach to the world around us, which overcomes the religious conservatism, and eliminates atheistic arrogance, boastfulness, wandering, lying, etc. It is not difficult to notice, that if the world is inhabited only by deeply (blindly) believing people with the today's approach to faith, then probably we would still be living in caves and we would not know the fire yet (e.g. see the so-called "paradox of believers" described in items #A2 and #C3 from my web page named will.htm). After all, typically today's believers are NOT interested in the acquisition of knowledge, in learning about mysteries of the world around them, about making inventions, etc. - this is because for everything they have standard answers like: "because God so created it", or "because God wills it", or "God's will", etc. On the other hand, if in the world lived only atheists with the today's approach to the truth, then since a long time we would drown in lies and a long time ago we would already self-destroy our civilization - as it is explained in item #B2 from my web page named humanity.htm, and in item #B3 from my web page named portfolio.htm. After all, because of their arrogance, boastfulness and attempts to replace God, God prevents atheists from learning the truth about the world around them - about which preventing God openly tells us in verses 1:27-29 from the Biblical "First Letter to the Corinthians" (confirmed on empirical evidence in item #D4 of my web page named dipolar_gravity.htm). So the ideal solution that reconciles the development of knowledge of the truth about God and about the world around us, is that one which is promoted by the new totaliztic science described in items #C1 to #C6 from my web page named telekinetics.htm. This solution is based on the empirical researching of the world around us - the truth of the final results of which researching is always verified and confirmed on the content of the Bible (i.e. on the only book on Earth, which confirms to us the truth, and nothing but the truth, established on any possible subject - provided, however, that previously we have put our own energy and work into getting to this truth).
       (D) Explaining why individuals and groups meticulously adhering to the precepts of God, shun of any activities (or services) in political, social, public, etc., arena. I have always been fascinated why there are people and group intellects, such as "Jehovah's Witnesses", or the so-called Conscientious Objectors (i.e. the people who refuse military service - about the existence of human laws regarding such persons I already mentioned in item #A4 of this web page, and also in item #L3 from another my web page named cielcza_uk.htm), which not only shun from political activities, social services, etc., but actually who are ready even to go to prison than e.g. undergo a military service, or touch a gun. As it turns out, the reason for the existence of such individuals and group intellects, are just ordinances of God to separate themselves from the physical world precisely described in item #J1 of this web page - and often additionally supported by various other precepts contained in the Bible (e.g. the order NOT to kill). In my research I came across many such people, often very productive, famous, and sometimes even residing in palaces of monarchs, who, however, refused to perform any public office or political duty. Their examples include Zhang Heng - i.e. a Chinese inventor of the telepathic detector of impending earthquakes (described on my web pages named seismograph.htm and artefact.htm), and the historically existing Chinese, Shou Xing, (described e.g. in subsection JG9.1 from volume 8 of my newest monograph [1/5]), who lived to the age of around 800 years, so that Chinese have recognized him later as their "god of longevity".
       (E) Realising that from our perspective it is difficult to understand the perspective of God. This is probably the most important among the moral lessons. It states that what we from the human point of view (and thus from the perspective of our imperfections, erroneous knowledge, fallibility, habits, oversights, etc.) can consider e.g. to be a morally-correct helping others, in fact from the superior point of view of God expressed in the Bible may turn out to be the banned for us by God "top-down" acting, the implementing of which can be an immoral acting and therefore is punished by God.
       (F) The disclosure that from God's viewpoint, there is a significant difference between the "bottom-up" doing "good deeds" for the benefit of individual people (for which good deeds these people either ask or clearly need them), and the "top-down" imposition of "good deeds" over entire group intellects - in which group intellects a significant part of people may NOT want that particular good deeds (i.e. the forceful imposition of good deeds across the states, nations, cities, factories, etc.). Unfortunately, with our rough analysis, fallible habits, mistakes and inconsistencies of knowledge, etc., this difference is difficult to understand, generalize, and take into account - although I myself already many times came across that difference, for example while lecturing some knowledge that was important for my students, which, however, these students did NOT want to learn and considered it quite superfluous to them (only that in my awareness the importance of this difference I did NOT generalize then). In such cases, the end result has always been a significant slippage down in the moral field of all involved, and a significant loss of moral energy by all people touched by this situation (in other words, the effect of this situation has always been a mutual harm and catastrophe). This difference is also hitting us in events that constantly are taking place in today's world, when various countries or politicians try to "help" other countries, or politicians from other countries, e.g. by providing them with weapons and sending their armies in there, in spite that always the end result of such actions appear to be a mutual suffering, evil, destruction, damage, loss of esteem, increase of mutual hatred, attacks, aggression, terrorism, etc. - means disasters affecting later all nations involved into this situation. It is just after the empirical noticing of consequences of this difference, that in my descriptions from items #F1 and #F3 of this web page I have asserted, that any "top-down" interference by any nation or state into the internal affairs of another nation or state is the punishable by God breaking of moral laws - therefore the right (and duty) to independently and without any interference from the outside world solve the "bottom-up" the internal affairs of any nation and state, have only those of citizens of given country who long-term reside in the territory of given nation or the state. (Notice here that I emphasize the words "long-term reside" - as in the Bible I came already across the suggestion, that immigrants and people who, for example, fled abroad from the territory of their own nation or country, voluntarily renounced that their belonging to given own nation or state, thus they belong already to the nation or the state in which they are actually residing. This in turn means, that they and their descendants, NO longer have rights to any interference in the affairs of the nation or the state from which they originally come, because these rights they actually waived away through their escape or emigration.)
       (G) The indication of example that confirms the essence of item #L1 from my web page named pajak_jan_uk.htm. In that item #L1 I explained and emphasized, that as an imperfect and fallible people we can greatly be at wrong in our assessment of whether is moral or NOT whatever we just intend to do. In turn this "part #J" confirms it. After all, it reveals that the "bottom-up" doing "good deeds" for the benefit of individuals whom, for example, ask us to do for them these "good deeds", God recommends and rewards. But the "top-down" forceful imposition of "good deeds" onto entire group intellects, a lot of people from which do NOT wish to receive such "good deeds", God forbids and severely punishes them after the elapse of so-called time of return. It is just because of the existence of such well-hidden nuances and differences, which in our rough and incomplete moral analyzes can easily be overlooked and ignored, that absolutely every our significant life decision or action it is worth (and we should) consult with the content of the Bible - as I explained this in the abovementioned item #L1 from my autobiographical web page named pajak_jan_uk.htm. In that consulting, one needs to carefully analyze what the Bible clearly and directly states about the interesting us matter. However, in cases when the matter is very important, while the Bible omits its direct explanation, then it is worth (and we should) try to answer ourselves the question "why in this very important matter the Bible deliberately avoided a direct explanation?" - after all, omniscient God who authorized the Bible omits nothing just by a pure chance, but everything that He entered into it, or omitted, He did highly deliberately. (As examples of some of the reasons for such a deliberate omission in the Bible of direct explanations, consider the matter "when the soul enters the body" (which bears a direct impact on the ethics of abortion), which matter I discussed in item #C6 from my web page named soul_proof.htm, the matter of verse 22:21 from the "Gospel of St. Matthew" (stating: "Render unto Caesar what is Caesar's and unto God what is God's") - discussed in 6 from item #C4.2 of my web page named morals.htm, the matter of polygamy allowed by the Bible, but forbidden by human laws - discussed in item #J2.2.2 from my web page named morals.htm, and a few yet other such deliberately NOT discussed directly in the Bible issues, that I discuss and try to clarify in my web pages and monographs.)
       Of course, in the events and situations described here hides much more moral lessons - but to NOT extend this web page too excessively, I explained here only a few most important examples of them. After all, on the basis of these examples, the reader probably already alone will be able to realize further among such lessons.


Part #K: Here are previous items of this web page, the content of which I had to change because of my decision to fulfil the order of the Bible and refrain from any further attempts to stand for elections:

      

#K1. The "introduction" to this web page which I have used before 17 September 2016 (i.e. before I changed it into the current version)

              Thank you for having a look here. For me it is the reflection of your interest in matters discussed on the web page named "pajak_re_2017.htm" - i.e. on the web page, which checks readers’ opinion whether I should stand as a candidate for NZ parliamentary elections of 2017, and which currently is available at the following two addresses:
       This web page here has been planned for possible future online presentation of my political programme and manifesto for the parliamentary elections in New Zealand in 2017 - should I decide to stand for that elections. As such, this web page can be finalised only when (and if) the situation will allow me to finally decide, that actually I am to take part in these elections. In turn, such a decision I will probably be able to make only near the day when the announcement of dates of these NZ elections of 2017 will be made - and even then only if there is met a whole range of initial conditions described in item #E1 of the abovementioned web page named (for example, when the condition is met that then I am still going to live and to enjoy a relatively good health, physical fitness and efficiency of the mind, that then New Zealand will continue to exist and still is a democratic and relatively safe country carrying out democratic elections within the time limits designated for it, that I am allowed to carry out my election campaign according to requirements of the philosophy of totalizm - namely on "zero dollar" principle and exclusively with my own personal effort, etc., etc. – meeting all of which conditions is NOT so certain any longer and sure in advance, given the global warming, rising of sea levels, the increasingly stronger disasters which have recently plagued the Earth and New Zealand, and also given that, as from September 11, 2001 our current civilization entered a dark era of "neo-medieval epoch" described in more details in item #K1 from the web page named tapanui.htm, and in item #A3 from the web page named humanity.htm). On the other hand, if for some reasons any of these conditions will NOT be able to be fulfilled, then this page may NOT be finalised at all, as in such circumstances I would NOT be able to make the YES decision regarding my standing for NZ elections of 2017.
       Minding the above, I would suggest to have another look here near the day of announcement of the date of the elections to the New Zealand Parliament in 2017, or soon after that day, and only then check whether the page is written, and if so, what the content of it is to inform.

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pajak


INTRODUCTION:
(Sorry, but the content of this web page is designed and placed here rather gradually, as it firstly requires a formulation of my thoughts and ideas - which as a Polish-born emigrant I complete in the Polish language, and only then it requires the translation of these throughts and ideas into English. Therefore, with the exception of selected items of it, some parts of this web page still are in the original Polish language. So if the reader only wishes to read in English a selected item, then he/she should check whether this item is already translated to English (as many items already are). But if the reader wishes to read in English the entire this web page, then he/she should visit it again after some time from now.)

Two old Polish folklore wisdoms, which caused that alrerady now I started gradual formulation of this web page (i.e. before any decision is made as to whether at all I am to stand to the election) are "NIE od razu Kraków zbudowano" (i.e. "City Krakow was NOT build all at once"), and also "wołanie głuchego na puszczy" (i.e. "cry of deaf in the wilderness"). Owa mądrość o "wołaniu głuchego na puszczy" odnosi się bowiem do pierwszej próby wystawienia mojej kandydatury w NZ wyborach z 2014 roku - raportowana na stronie pajak_for_mp_2014.htm. Natomiast mądrość "NIE od razu Kraków zbudowano" odnosi się do wszystkiego co dokumentuje następna strona pajak_re_2017.htm. A na stare mądrości warto przecież zwracać uwagę. Wszakże, przykładowo, już od wieków zapowiadały one nadejście ogólnoświatowego kataklizmu, którego najlepszy opis podaje staropolska przepowiednia przypominana w punktach #H1 do #H3 ze strony przepowiednie.htm (tj. przepowiednia, która stwierdzała, że "ludzie sami sprowadzą na siebie taką zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z radości będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy ślady innego człowieka"). Tymczasem naukowo bliskie już nadejście owego kataklizmu w obecnie już zaczętej epoce "neo-średniowiecza" nowa "nauka totaliztyczna" zdołała potwierdzić dopiero w 2015 roku - tak jak najpierw to opisałem tzw. "Tabelą Cykliczności dla Epok Historycznych" omawianą szczegółowo w punkcie #K1 i przy "Tabeli #K1" ze strony o nazwie tapanui.htm, zaś potem dodatkowo to poszerzyłem i wyjaśniłem w punktach #T1 do #T8 na swej stronie o nazwie solar.htm. (Stara oficjalna nauka nadal zachowuje się tak, jakby ów kataklizm nigdy NIE miał nastąpić.) Innymi słowy, stare mądrości, podobnie jak treść Biblii, wskazują zarówno problemy jakie nadchodzą aby nas trapić, jak i sposoby rozwiązywania owych problemów. Niestety, na przekór, że problemy te już piętrzą się nad naszymi głowami, narazie NIE widać jakoś ani polityka przy władzy, ani naukowca w oficjalnej pozycji autorytetu, który podjąłby próby ich uniknięcia lub rozwiązania. Za to widać wielu polityków i naukowców którzy nadal czynią wszystko co w ich mocy aby przyspieszyć nadejście problemów i końcowego kataklizmu. A rozwiązanie jest przecież aż takie proste. Wszakże wystarczy aby obecny polityczny i naukowy kurs ku postępowaniu, które łamie coraz większą liczbę wymagań, praw i nakazów Boga, zmienić na kurs w którym wszystko co politycy i ludzie czynią starało się być zgodne z zasadami tzw. "faktycznej moralności". Wszystko bowiem co złego kiedykolwiek się dzieje, zawsze wynika z prostego faktu, iż ktoś tam, np. politycy, rządy, naukowcy, bankierzy, przemysłowcy, itp., łamie jakieś kryteria moralne (np. oszukuje, kradnie, eksploatuje, gwałci, prześladuje, korumpuje, zakazuje, cenzuruje, więzi, atakuje, zabija, itp.). Z tego powodu ogromnie istotne jest pytanie, czy NZ i NZ-ders będzie dana jeszcze jedna szansa na zastopowanie owego coraz szybszego ześlizgiwania się zarówno NZ jak i całej ludzkości ku globalnej katastrofie? Aczkolwiek odpowiedź na owo pytanie będzie nam udzielona dopiero w owym 2017 roku, tak na wszelki wypadek ja już rozpocząłem stopniowe spisywanie niniejszej strony. Wszakże nawet jeśli i następna moja próba stanięcia w wyborach prezydenckich NIE będzie możliwa, ciągle zapoznanie się czytelników z tym co już obecnie zaczynam tu wyjaśniać, może wpłynąć na korzyść NZ i NZ-ders. Klaruje to bowiem wiele niejasności w zakresie "co jest najbardziej pierwotnym źródłem obecnych problemów ludzkości", "na czym problemy te polegają", oraz "gdzie kryje się ich rozwiązanie" - patrz "Part #E" tej strony, szczególnie jej punkty #E3 i #E4. Ponadto, kiedy trud przelania na pismo głównych idei tej strony raz już zostanie włożony, to co strona ta ma do przekazania będzie potem dostępne przez długi okres czasu do wglądu wszystkich zainteresowanych - nawet jeśli ja NIE będę mógł już wziąść czynnego udziału w tym co właśnie się dzieje.


Part #??: (A further part of this web page to be designed and provided here later - here would be the title of that part):

      

#?1. ...

       (This part and next parts yet to be designed and written - thus it is worth to look here again at a later date.)


Part #P: The final prayer:

      

#P1. The prayer of thanking God - if you wish to join me in repeating it with me, it is enough that you just read it carefully with attentive and spiritual attitude of thanksgiving:

       Heavenly Father, please accept these sincere thanks for everything that you have done so that your servant, Dr Jan Pajak, could implement whatever is described on this web page, and whatever he carried out additionally in connection with his goals and intentions, that is, for the inspiration, for giving him strength and motivation to do whatever he have already done, or to accept impossibility of doing whatever turned out to be impossible to do, for inspiring help and cooperation of those people who had helped him, and for the limiting of actions of his opponents to only whatever these opponents already did, for Your help in the piecing together the knowledge which has opened the actions already completed by him to the notice of Your servant, and for the inspiration to correctly interpret and write down this knowledge in order to share it with other interested people, as well as for all other forms of help and Your superior decisions which do NOT have to even be perceptible for us, but which in Your superior knowledge and foresight You decided to make in the matters described on this web page.
Amen.Part #R: To conclude this web page:

      

#R1. Summary of this web page:

       Trwałe polepszenie standardu życia całej NZ wcale NIE jest łatwą sprawą w dzisiejszym upadłym w niemoralność świecie i w obecnej epoce "neo-średniowiecza" (opisanej szerzej między innymi w punkcie #K1 mojej strony o nazwie tapanui.htm). Wymaga ono NIE tylko absolutnie moralnego działania, ale także ogromnej mądrości i wiedzy, całego oceanu przemyśleń, dużej dozy samozaparcia i odwagi, oraz dobrze skoordynowanego wysiłku całego narodu. Planu więc jak powinniśmy się zabierać do osiągania owego trwałego polepszenia losu wszystkich Polaków NIE można przygotować w kilka godzin. Z tego powodu zdecydowałem, że plan ten będę stopniowo przygotowywał i przemyśliwał przez cały czas jaki upłynie aż do 7 listopada 2016 roku. Najważniejsze zaś wyniki swych przemyśleń będę spisywał na tej stronie. To więc co niniejsza strona zawiera już obecnie jest początkiem owych przemyśleń i systematycznego ich spisywania.
       Proszę odnotować, że niniejsza strona jest wstępna, prowizoryczna i tymczasowa - NIE wiadomo bowiem, czy jej pisanie będzie później dokończone (zależy to wszakże czy Bóg da Polakom i Polsce ową "drugą szansę" na dokonanie zmiany swego życia na lepsze za pośrednictwem wyborów prezydenckich z 2017 roku).


#R2. About the author:

      
Fig. #R1

Fig. #R1. Myself, means Dr Eng. Jan Pajak - while for the duration of 1992 to 1998 and 2007: Prof. Dr Eng. Jan Pajak
       On the above my most favourite photograph, I am shown on the background of beautiful New Zealand landscape at the age of 40 - i.e. when I still had almost all hair. However, my most recent appearance shows the passport photo from "Fig. #A1", as well as some images from the film described in items #H1 to #H3. In turn photographs that illustrate how my appearance kept changing during 70 years and in a range of different periods of my life to-date, are shown in "Fig. #1" from the web page named pajak_jan_uk.htm.
       By education I am a Mechanical Engineer with the publicly defended degree of a Doctor of Technical Sciences. However, in my latest profession, which I practiced until 2005, and then repeated for 10 months in 2007, I lectured computer sciences and information technology. I specialised mainly in Software Engineering, Web Technology and in Information Processing (using the Web Technology). But my hobby research, carried out until today in my private time and on my private cost, amongst others, includes development of the new, moral, peaceful, constructive, and uplifting philosophy of totalizm which is based on the operation of moral field, moral laws, moral energy, and karma.
       For more details about my life, research, and work, it is worth to have a look at web pages about me (i.e. Dr Jan Pajak), or secular and scientific view of God, listed in "Menu 1" or "Menu 2". One can also read subsection A4 from volume 1 of monograph [1/5], free copies of which are available, amongst others, also via this web page.


#R3. How with the web page named "skorowidz_links.htm" one can find totaliztic descriptions of topics in which he is interested:

       A whole array of topics equally interesting as these from the above web page, is also discussed from the angle that is unique to the philosophy of totalizm. All these related topics can be found and identified with the use of content index prepared especially to make easier finding these web pages and topics. The name "index" means a list of "key words" usually provided at the end of textbooks, which allows to find fast the description or the topic in which we are interested. My web pages also has such a content "index" - only that it is additionally supplied in green links which after "clicking" at them with a mouse immediately open the web page with the topic that interest the reader. This content "index" is provided on the web page named skorowidz_links.htm. It can be called from the "organising" part of "Menu 1" of every totaliztic web page. I would recommend to look at it and to begin using it systematically - after all it brings closer hundreds of totaliztic topics which can be of interest to everyone.


#R4. I would suggest to return periodically to this web page in order to check further progress in research and development of totalizm:

       The thorough knowledge of totalizm presented on this web page, is immensely vital for our lives. After all, depending how well we learn this philosophy, this is going to reflect on how moral, and thus also how happy and fulfilled our lives will be. This is the reason why I created the web page that summarises totalizm. However, accomplishing a progress in our knowledge of totalizm places a requirement that I continually advance research on it. Therefore, even at present I carry out various experiments aimed at determining further information about moral laws, karma, etc. Results of this research are to be published as soon as they are available in the final form. Therefore the development of this web page cannot be considered to be completely finished, but must be carried out continually. In future this web page will be periodically updated, improved and extended, as soon as any new information becomes available and I finish verifying it. So I am inviting to visit this web page again at some stage in future, in order to check what new becomes known to us regarding totalizm, moral laws, moral field, karma, etc.


#R5. Blogs of totalizm:

       It is also worth to check periodically blogs of totalizm some of which operate already since April 2005, means since the time when Internet discussion lists of totalizm experienced a massive sabotage and needed to be replaced with blogs. Blogs of totalizm are available under several address, e.g.: totalizm.wordpress.com, and totalizm.blox.pl/html. (Notice, however, that all these addresses hold mirror copies of the same posts with the same content of messages, and that public discussions on topics presented on these blogs are NOT carried out on them, but on Google discussion groups from item #R6 below.) After all, on blogs of totalizm many matters discussed on this web page are also explained with additional details written as new events unveil before our eyes. Furthermore, these blogs contain links to most recently updated web pages of totalizm.


#R6. Internet discussions on topics presented in this web page:

       Readers who wish to discuss any topic addressed on this web page, or on any other web pages of totalizm, should be interested to know that these topics are discussed at a whole array of threads from Google discussion groups. Topics and addresses of these threads are listed in item #E2 from the totaliztic web page named faq.htm.
       I should also add, that from the beginning of my work on totalizm and on other topics linked to totalizm, every new topic which I am researching I try to expose to a public discussion. I count on receiving feedback. But because the official science and the majority of scientists turned their backs to whatever I am researching, for the lack of scientific channels of receiving this feedback I was forced to discuss these topics in Internet. Unfortunately it introduces serious drawbacks. E.g., for strange reasons - which I also try to investigate, these Internet discussions in the majority of cases occur between some individuals which are well masked and clearly feel safe behind the screen of their anonymity. These individuals transformed recently Internet discussions into kinds of verbal matches the participants of which are competing in throwing mud and spitting at every constructive idea. This shocking phenomenon of abusing and spitting instead of communicating and discussing, is lately so widely spread, that it is even discussed in newspapers - e.g. see the article "Excuse me, could we please be a bit more polite", from page B3 of the New Zealand newspaper Weekend Herald, issue dated on Saturday, January 3, 2009. In spite of this escalation of the internet culture of verbal abuse, for the lack of other channels of gaining feedback regarding topics which I investigate, I still try to expose each topic researched to such Internet discussion. After all, between abuses and personal attacks, sometimes appear also single constructive voices in the discussion which contribute a new quality to a given topic. Therefore, still is worth to scan these discussions, seeking in them these rational and constructive comments.


#R7. Emails to the author of this web page:

       Current email addresses to the author of this web page, i.e. officially to Dr Eng. Jan Pajak while courteously to Prof. Dr Eng. Jan Pajak, at which readers can post possible comments, opinions, descriptions, or information which in their opinion I should learn, are provided on the web page named pajak_jan_uk.htm (for its version in the HTML language), or the web page named pajak_jan_uk.pdf (for the version of the web page "pajak_jan_uk.pdf" in safe PDF format - which safe PDF versions of further web pages by the author can also be downloaded via links from item #B1 of the web page named text_11.htm).
       The author's right for the use of courteous title of "Professor" stems from the custom that "with professors is like with generals", namely when someone is once a professor, than he or she courteously remains a professor forever. In turn the author of this web page was a professor at 4 different universities, i.e. at 3 of them, from 1 September 1992 untill 31 October 1998, as an "Associate Professor" from English-based educational system, while on one university as a (Full) "Professor" (since 1 March 2007 till 31 December 2007 - means at the last place of employment in his professional life).
       However, please notice that because of my rather chronic lack of time, I reluctantly reply to emails which contain JUST time consuming requests, while simultaneously they document a complete ignorance of their author in the topic area which I am researching.


#R8. Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pajak:

       Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pajak. All rights reserved. This web page is a report from outcomes of research of the author - only that is written in a popular language (so that it can be understood by readers with non-scientific orientation). Majority of ideas and presentations providedd on this web page (and also in other publications by the author) are unique for the author’s research, and thus from the same angle these ideas were NOT presented by any other researcher. As such, this web page presents a number of ideas, inventions, theories, illustrations, tables, etc., which are the intellectual property of the author. Therefore, the content of this web page is the subject to the same laws of intellectual ownership as every other scientific publication. Especially the author reserves for himself the moral credit and copyrights for the scientific theories, discoveries and inventions, photographs, illustrations, tables, etc., mentioned or utilised on this web page. Therefore, the author reserves that during repeating any idea presented on this web page (i.e. any theory, principle, explanation, deduction, interpretation, device, evidence, proof, discovery, invention, photograph, illustration, table, etc.), the repeating person revealed and confirmed who is the original author of this idea (means, as it is used in creative circles, the repeating person provided a full moral "credit" and recognition to the author of this web page), through a clear explanation that a given idea is repeated from the web page authorised by Dr Jan Pajak, through indication of the internet address of this web page under which this idea was originally explained, and through mentioning the date of most recent update of this web page (i.e. the date indicated below).
If you prefer to read in Polish
click on the Polish flag below

(Jeśli preferujesz czytanie w języku polskim
kliknij na poniższą flagę)Date of starting this web page: 7 April 2015
Date of the latest updating of this web page: 2 February 2020
(Check in "Menu 3" whether there is even a more recent update!)