Naukowa Teoria Wszystkiego istniejąca już od 1985 roku
(Strona w początkowym etapie pisania)
Naukowa "Teoria Wszystkiego" z 1985 roku
(2-języcznie po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
(This page still awaits to be translated into English)
Zaktualizowano: 2020/1/3
Najnowsza aktualizacja: całość


Menu 1:

(Wybór języka:)


(Strona główna:)

Index

(Po polsku
na tej witrynie:)

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Energia słoneczna

Darmowa energia i perpetuum mobile

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów do blogów

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5]


(In English
here:)

Scientific Theory of Everything of 1985

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Scientific Theory of Everything of 1985

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pajak portfolio

Videos with me

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists

Instruction of playlists

NZ Driving Licence advice

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy internetowe tej witryny, np.:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.com.pl

energia.sl.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu ale z FTP:)

cielcza.cba.pl

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

geocities.ws/immortality

(Rzadziej aktualizowane:)

magnocraft.site88.net

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich moich stron ze wszystkich serwerów. Strony te najpierw zestawione są językami (tj. jako strony po polsku, angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, grecku, oraz rosyjsku.) Dla każdego zaś języka strony zestawione są przedmiotowo. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 4".)


WSTĘP:
W 1985 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie intelektualne. Mianowicie stworzona wówczas została i natychmiast opublikowana pierwsza i nadal jedyna na świecie naukowa "Teoria Wszystkiego". Stąd w idealnym świecie, w którym by panowała prawda i rzetelna informacja (jakim to światem powinien być nasz świat) po wpisaniu w dowolnej wyszukiwarce internetowej np. słów kluczowych Teoria Wszystkiego w odpowiedzi powinna się ukazywać np. informacja narazie ujawniana tylko tym co zaprogramują sobie "wyszukiwanie dostosowane do klienta" (po angielsku zwane "custom search") - tak jak dla zapytnia o adresie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego urzeczywistnił owo wyszukiwanie na swoim blogu niejaki "Jacek K" linkowany z punktu #A2 mojej strony internetowej o nazwie skorowidz.htm. Tymczasem w naszym świecie pełnym zakłamania, oszustwa, udawania, aktorstwa zamiast prawdy, przywłaszczania sobie dorobku innych, itp. (jakim to światem nasz obecny świat faktycznie jest), po wpisaniu w dowolnej wyszukiwarce internetowej słów kluczowych Teoria Wszystkiego ukazuje się jedynie informacja o produkcie aktorów i filmowców, czyli o filmie tylko tytułującym się Teoria Wszystkiego - podczas gdy powinna się też ukazywać owa informacja o istniejącej już od 1985 roku naukowej Teorii Wszystkiego - faktyczną dostępność w internecie jakiej to informacji obecnie nadal ujawnia tylko opracowanie owego "custom search" wyrażanego np. powyższym kodem https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego - opisywanym szerzej w punkcie #A1 z mojej strony o nazwie evolution_pl.htm oraz na "Fot. #E3c" z mojej strony o nazwie sabotages_pl.htm. W rezultacie tamte opisywane pod "Fot. #E3c" z mojej strony o nazwie sabotages_pl.htm już blisko 50-letnie blokowanie upowszechniania się zarówno tak desperacko potrzebnej naszej cywlilizacji Teorii Wszystkiego, jak i szeregu innych przełomowych odkryć naukowych jakie dokonałem będąc zaledwie nieustająco krytykowanym, prześladowanym, usuwanym z pracy, itp., polskim emigrantem prowadzącym badania na zasadach naukowego "hobby", powoduje szybkie nawarstwianie się kłamstw i pogłębiania się rozpaczliwej sytuacji ludzkości i natury jaką obecnie wszędzie widzimy w otaczającym nas świecie.
       W przytaczanych tu opisach mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku ja celowo podkreślam więc słowo "naukowa" i rok jej opublikowania - tj. "1985", aby wyraźnie dawało się ją odróżniać od owej filmowej "Teorii Wszystkiego" - czyli od tytułu kosztownego filmu propagandowego, jaki pojawił się dopiero 29 lat po opublikowaniu mojej teorii, jednak jaki to film ciągle zdołał w naszym pełnym zakłamania świecie spełnić funkcję efektywnej "zasłony dymnej" zakrywającej sobą rzetelną informację o mojej naukowej Teorii Wszystkiego, na przekór iż nosi on jedynie tytuł Teoria Wszystkiego zamiast samemu być naukową Teorią Wszystkiego. Chociaż więc wyszukiwanie w internecie wyrażone słowami kluczowymi Teoria Wszystkiego implikuje iż poszukuje się informacji o naukowej teorii, a NIE o jakimś filmie, ciągle to opisy tego właśnie filmu zawsze pojawiają się jeśli w dowolnej wyszukiwarce internetowej ktoś wpisze słowa kluczowe Teoria Wszystkiego z definicji referujące do naukowej teorii, a nie do filmu - i to na przekór iż w internecie aż roi się od zapytań czy faktyczna teoria wszystkiego już gdzieś istnieje. Film ten więc co najmniej sprawia wrażenie, iż faktycznym celem jego stworzenia było właśnie wyeliminowanie z internetowych wyszukiwarek, lub zasłanianie, owej zdaniem niektórych "światoburczej" informacji, iż faktycznie to już od 1985 roku istnieje na Ziemi i dopomaga wyjaśniać wszelkie trapiące ludzi zagadki naukowa Teoria Wszystkiego stworzona przez Polaka a NIE przez Anglika. Dlatego dla naukowej rzetelności i w imię prawdy, podawanie informacji o owym filmie powinno być wyraźnie oddzielane co najmniej od podawania informacji o naukowej Teorii Wszytkiego wypracowanej jeszcze w 1985 roku, zaś nawet jeszcze lepiej, gdyby wyszukiwarki internetowe dawały wyszukującym kilka opcji do wyboru, przykładowo wyświetlenia co najmniej linków i informacji (a) o już istniejącej naukowej Teorii Wszystkiego opracowanej i opublikowanej w 1985 roku, albo (b) o filmie zatytułowanym "Teoria Wszystkiego" z 2014 roku, albo też (c) o spekulacjach reprezentantów "oficjalnej nauki ateistycznej" na temat Teorii Wszystkiego - a jeśli to możliwe to także o dalszych tematach zdefiniowanych klarownie i wiążących się z Teorią Wszystkiego. Tę ogromnie dziwną sytuację spowodowaną informowaniem przez wyszukiwarki wyłącznie o filmie Teoria Wszystkiego, staram się dyplomatycznie wyjaśniać szerzej np. w punkcie #A5 swej innej strony internetowej o nazwie totalizm_pl.htm, oraz w punkcie #A1 swej jeszcze innej strony internetowej o nazwie evolution_pl.htm.
       Ponieważ kluczem do wypracowania tamtej naukowej Teorii Wszystkiego stało się dla mnie dokonanie empirycznego i teoretycznego sprawdzenia czy pole grawitacyjne NIE jest przypadkiem polem dipolarnym (zamiast być polem monopolarnym - tak jak błędnie i bez sprawdzania zakłada to stara oficjalna nauka ateistyczna), a także ponieważ kiedy ową nowo sformułowaną naukową Teorię Wszystkiego publikowałem po raz pierwszy natychmiast po jej wypracowaniu NIE wiedząc jeszcze iż potem ona mi się sprawdzi w działaniu właśnie jako naukowa Teoria Wszystkiego, dla potrzeb jej publikowania zaraz po jej stworzeniu nazwałem ją Koncept Dipolarnej Grawitacji (po angielsku: The Concept of Dipolar Gravity). Dopiero w kilka miesięcy po jej pierwszym opublikowaniu przekonałem się, że jej cechy zasługują aby została ona nazwana właśnie "Teorią Wszystkiego". Dlatego podczas jej dalszego publikowania zacząłem dodawać przed jej nazwą właśnie ów dodatkowo objaśniający ją tytuł "Teoria Wszystkiego".
       Zaistnienie mojej naukowej Teorii Wszystkiego możnaby porówanać do intelektualnego odpowiednika wytworzenia pierwszej soczewki optycznej. Podobnie bowiem jak wytworzenie soczewki z upływem czasu pozwoliło budować mikroskopy - które otwarły dla ludzi optyczny wgląd do wewnętrznej budowy i składu wszystkiego co nas otacza, również owa naukowa Teoria Wszystkiego otwarła dla ludzi intelektualny wgląd do prawdy na temat wewnętrznej budowy i składu rzeczywistości jaka ich otacza. Podobnie też jak wytworzenie soczewki pozwoliło potem budować teleskopy stwarzające ludziom wizualny wgląd do konfiguracji naszego świata fizycznego, również stworzenie naukowej Teorii Wszystkiego otwarło intelektualny wgląd do budowy i działania całego wszechświata. Ponadto naukowa Teoria Wszystkiego dostarczyła też ludziom rodzaj "intelektualnej drabiny" w formie nowej i pedantycznie moralnej filozofii zwanej Totalizm. Tym bowiem co zechcą praktykować tę filozofię totalizmu, umożliwia ona wspinanie się na coraz wyższe poziomy światopoglądowe.
       W dotychczasowym i niemal już półwiecznym rozwoju owej naukowej Teorii Wszystkiego wyróżnić się dają dwie składowe, każda z których moim zdaniem obejmuje sobą zbiór najróżniejszych wartości, np. edukacyjnych, a stąd zasługuje na opisanie i udostępnienie zainteresowanym. Są to następujące składowe:
(1) "Składowa naukowa". Jest to pierwsza składowa zawierająca opisy niemal nieograniczonych możliwości naukowej Teorii Wszystkiego w dociekaniu prawdy na temat niemal wszystkiego co nas otacza. Owa składowa naukowa publikowana jest już począwszy od 1985 roku w najróżniejszych opracowaniach i stronach internetowych - np. na stronie o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, oraz w publikacjach linkowanych z tamtej strony.
(2) "Składowa ludzka". Jest to druga wysoce interesująca składowa mojej naukowej Teorii Wszystkiego, zawierająca opisy trwającej już niemal pół wieku nieustającej batalii jaką prowadzę aby przekonywać ludzi do zaprzestania sponsorowanego przez najróżniejsze potężne instytucje dalszego blokowania, ignorowania i ukrywania naukowej Teorii Wszystkiego oraz "odrzucania wiedzy" w teorii tej zawartej, a rozpoczęli korzystanie z dobrodziejstw jakie otwiera ona dla ludzkości. Ową "składową ludzką" wydzieliłem jako odrębny istotny temat i zacząłem publikować na nowo-opracowanej wówczas niniejszej stronie internetowej o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm dopiero począwszy od dnia 2019/11/17, czyli równocześnie z bazującym na treści punktu #A1 ze strony evolution_pl.htm wpisem numer #316 do blogów totalizmu.
       Powinienem tu dodać, że filozofia totalizmu nakazuje iż we wszystkich przypadkach kiedy jakiś agresor stara się odebrać jakiekolwiek dobro, które dany naród sobie wypracował (nawet jeśli dobro to ma formę intelektualnej Teorii Wszystkiego), wszyscy uczestnicy "intelektu zbiorowego" (w tym wprzypadku Polski i wszystkich Polaków - bowiem to staranna edukacja i doświadczenie naukowe zdobyte właśnie w Polsce umozliwiły mi opracowanie tejże Teorii Wszystkiego), od którego dobro to jest rabowane, mają obowiązek obrony. Jak zaś każdy indywidualny Polak powinien podejmować i realizować taki obowiązek obrony, opisałem to w "części #V" (od "Victory") niniejszej strony.
       Z kolei ową "intelektualną drabinę", czyli filozofię jaką stworzyłem i nazwałem Totalizm - ponieważ reprezentuje ona filozoficzną stronę naukowej Teorii Wszystkiego wyjaśniającej "całość wszystkiego" (a stąd umożliwia ludziom na wspinanie się do wyższych poziomów świadomości) też publikuję już począwszy od 1985 roku w rozlicznych swych opracowaniach (przykładowo na stronie o nazwie totalizm_pl.htm). Kiedy jednak w internetowych wyszukiwarkach poszukuje się tej publikowanej już przez ponad 34 lata nowoczesnej filozofii totalizmu, nadal trzeba bardzo uważać aby jej nazwę zawsze pisać i odmieniać przez literę "z". Litera ta bowiem jest wymagana dla filozofii jaką ja stworzyłem i nazwałem totalizm bowiem to ona wyraźnie odróżnia mój Totalizm od "totalitarianismu" - czyli od filozofii do totalizmu zupełnie przeciwstawnej, którą co leniwsi w piśmie (a może tylko - co przekorniej nastawieni do totalizmu) przez jakąś epidemię "owczego pędu" nagle zaczęli błędnie nazywać też słowem totalism. Tyle że tamta wypaczona nazwa Totalism dla wsteczniczego "totalitarianismu" typowo pisana jest przez literę "s".
       Do dzisiaj ta moja naukowa Teoria Wszystkiego powtarzanie i nieustająco mi się sprawdza w swej roli wyjaśniania praktycznie wszystkich tajemnic naszego świata fizycznego oraz wszechświata. Niestety, wywraca ona też do góry nogami niemal wszystko co "oficjalna nauka ateistyczna" dotychczas wypracowała. (A ściślej coraz obszerniej udowadnia, że tzw. "naukowy dorobek" naszej kosztownej, monopolistycznej, starej, oficjalnej nauki ateistycznej, NIE jest warty nawet przysłowiowego "funta kłaków".) Ponieważ zaś naukowcy to też ludzie, nie można się dziwić, iż są do niej głęboko zrażeni i pomimo iż naukowo ujawnia ona prawdę, ciągle zawzięcie ją krytykują i zniechęcają ludzi do zapoznawania się z jej treścią, z materiałem dowodowym jaki ona ujawnia, oraz z odkryciami do jakich ona prowadzi. Wszakże czysto po ludzku, wiedzą iż kiedy ta naukowa Teoria Wszystkiego upowszechni się po świecie, zaś jej ustalenia zaczną być uwzględnianie przez ludzi, wówczas dzisiejsi "luminarze nauki" będą skonfrontowani z przyszłą koniecznością dokonywania przez siebie wyboru, iż albo nauczą się od nowa wszystkiego co dotychczas wiedzieli, albo też znajdą się poza murami naukowych instytucji. Nie dziwnego iż reagują w taki typowo ludzki sposób.
       Podobnie jak u naukowców, trudne prawdy jakie moja Teoria Wszystkiego ujawnia zraziły do niej także reprezentatntów wielu innych potężnych instytucji i zawodów dzisiejszego świata - kilka najważniejszych z których wyszczególniłem w punkcie #G2 niniejszej strony. Nie można więc się dziwić, że z powodu owego zrażania, upowszechnianie się tejże Teorii Wszystkiego jest blokowane wszelkimi dostępnymi sposobami, zaś niemal każdego kto usiłuje teorię tę propagować po świecie spotykają zaciekłe prześladowania. Wszakże większość zrażonych do owej teorii w dzisiejszych czasach jest monopolistami - np. (a) oficjalna nauka ateistyczna posiada monopol na badania i na edukację, (b) koncerny zarabiające na sprzedaży energii zazdrośnie strzegą swój monopol na dostęp ludzkości do energii (np. blokując wszelkie próby podjęcia masowej produkcji już opracowanych silników "perpetuum mobile" - po szczegóły patrz punkt #J4.4 mojej strony propulsion_pl.htm, (c) politycy i rządy nadal utrzymują swój monopol na rządzenie i przysługiwanie się tym rządzeniem swoim rodzinom, przyjaciołom i zwolennikom, itd., itp. Stąd możliwości blokowania tej teorii są wprost nieograniczone. Zapewne z tych więc powodów, na przekór iż upłynęły już ponad 34 lata istnienia tej naukowej Teorii Wszystkiego, kiedy w dniu 2019/11/17 rozpocząłem publikowanie niniejszej strony po raz pierwszy, ciągle niemal nigdzie NIE można znaleźć oficjalnej informacji, że teoria ta istnieje i że już wyjaśniła niemal wszystko o czym wiedza jest ludzkości najpilniej potrzebna. Pomimo więc, że od 1985 roku tę naukową Teorię Wszystkiego usiłują propagować moje rozliczne monografie i strony internetowe - np. patrz strona o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, oraz na przekór iż w internecie aż roi się od zapytań w rodzaju "kiedy w końcu Teoria Wszystkiego zostanie opracowana?", jak narazie kiedy ktoś wpisze słowa kluczowe Teoria Wszystkiego do jakiejkolwiek wyszukiwarki internetowej, zamiast informacji o owej opracowanej jeszcze w 1985 roku faktycznej i nadal jedynej na świecie naukowej Teorii Wszystkiego, w odpowiedzi na swoje poszukiwania uzyskuje informacje o kosztownym filmie propagandowym zatytułowanym "The Theory of Everything" jaki sprawia wrażenie iż ktoś zmyślnie go przygotował aby film ten ukrywał faktyczną naukową Teorię Wszystkiego i aby implikował, że jakoby teorię taką niemal opracował naukowiec Anglii. Aby więc zmienić dotychczasową taktykę i spróbować jakoś przełamać te blokadę już istniejącej naukowej Teorii Wszystkiego, zdecydowałem się przygotować niniejszą stronę internetową, w jakiej wyjaśnię "czysto ludzką stronę" mojej już blisko półwiecznej batalii o uznanie owej teorii i uznanie prawd jakie ona sobą wyraża, oraz jeszcze raz spróbuje zarekomendować czytelnikowi aby niezależnie od poznania opisywanych tutaj "aspektów ludzkich" tej teorii, zapoznał się także z przelicznymi już rozpracowanymi "aspektami naukowymi" tejże teorii - np. chociaż tylko tymi jakie stara się uświadaniać swym czytelnikom strona o nazwie dipolar_gravity_pl.htm.Treść tej strony autoryzuje Jan Pajak, czyli badacz Nowej Zelandii i Polski oraz WorldCat Identity (tj. "Tożsamość Światowej Kategorii": patrz strona http://worldcat.org/identities/), który w początkowej części 21 wieku tym wyróżnił się z grona nadal żyjących odkrywców i wynalazców owych dwóch krajów, iż stał się najszerzej z nich znanym wówczas w świecie, najróżnorodniej interpretowanym i najbardziej produktywnym - na przekór prowadzenia badań bez finansowania i na zasadach naukowego "hobby" wymuszanego oficjalną dezaprobatą podjętej tematyki badań, ale niestety o którego istnieniu i wynikach badań w Nowej Zelandii niemal nikt NIE chce wiedzieć, zaś dla unieważnienia, zaprzeczenia i wyciszenia odkryć i wynalazów którego sporo Polaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i przyszłym pokoleniom usiłujące pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę.


Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

      

#A1. Jakie są cele tej strony o Teorii Wszystkiego z 1985 roku:

Motto: "Przeszkadzać, krytykować, obrzydzać, blokować, poniżać, itp., potrafi niemal każdy, jednak tworzyć, odkrywać, wynajdywać, budować, itp., coś zupełnie nowego potrafi jedynie nieliczna garstka osób na Ziemi - dlaczego więc owi przeszkadzający, krytykujący, obrzydzający, poniżający, itp., są przez znaczną większość rządzących wynagradzani i wychwalani, zaś ci co faktycznie tworzą coś nowego są karani i prześladowani?

       Głównym celem niniejszej strony internetowej jest ukazanie "ludzkich aspektów" nieustającej batalii trwającej ponad 34 lata o ujawnienie prawdy, że już od 1985 roku istnieje na Ziemi naukowa Teoria Wszystkiego, że nieustająco pozwala ona ustalać i podpierać materiałem dowodowym poprawne wyjaśnienia dla coraz to następnych podmiotów, mechanizmów i zasad działania otaczającej nas rzeczywistości, oraz że nieustannie powiększa się zgromadzony już i udokumentowany materiał dowodowy o istnieniu przedziwnych sposobów na jakie teoria ta jest usilnie aczkolwiek skrycie blokowana przed upowszechnianiem i przed wzrostem ludzkiego wykorzystania jej potencjału wiedzo-twórczego.
       Dodatkowym celem tej strony jest wyjaśnienie dotychczasowej historii tejże Teorii Wszystkiego, oraz podsumowanie najważniejszych odkryć jakie dzięki swemu potencjalowi wiedzo-twórczemu już pozwoliła ona wnieść do dorobku naszej cywilizacji - na przekór, iż po upływie owych 34 lat, nadal jestem praktycznie jedynym naukowcem na świecie, który wykorzystuje potencjał owej teorii do dokonywania nowych odkryć i wynalazków, oraz na przekór iż wszelkie swe badania zmuszony byłem i jestem dokonywać bez zewnętrznego finansowania, w swoim wolnym czasie przeznaczonym na odpoczynek, oraz na zasadach naukowego hobby (zamiast w ramach zawodu naukowca do którego otrzymałem staranne przygotowanie i wymagany trening).


Część #B: Wyjaśnienie dlaczego, na przekór iż moja naukowa Teorii Wszystkiego istnieje i jest publikowana już od 1985 roku, z takim sukcesem jest ona przez jakąś potężną instytucję i jakichś wpływowych ludzi blokowana i ukrywana przed upowszechnieniem się po świecie aż przez ponad 34 lata - czyli aż do dzisiaj:


#B1. Ludzie oraz tzw. intelekty grupowe (tj. instytucje, organizacje, państwa, itp.), którzy są przekonani iż jakaś istotna prawda będzie działała na niekorzyść ich interesów, instynktowne będą blokowali upowszechnianie się tej prawdy po świecie, oraz ukrywali fakty jakie wiodą innych ludzi do dkrycia istnienia i esencji owej prawdy:

       Stąd bierze się polskie przysłowie iż "Prawda na dnie studni się chowa". (Treść tego punktu chwilowo oczekuje na przelanie na papier!)


#B2. Moje doświadczenia życiowe z trwającego już ponad pół wieku przekonywania ludzi do najróżniejszych oczywistych prawd, konklusywnie mi ujawniły, że jeden człowiek (np. ja) NIE jest w stanie przekonać innego człowieka (np. kogoś odrzucającego prawdę o istnieniu Boga, istnieniu mojej Teorii Wszystkiego, poprawności mojej filozofii totalizmu, itp.) do poznania lub do zaakceptowania prawdy jaką ten ktoś inny z jakichs powodów odrzuca - przekonania takiego może dokonać jedynie Bóg znający najbardziej intymne sekrety każdej osoby i posiadający moc przepuszczenia owej innej osoby przez doświadczenia życiowe wymagane do akceptowania tej prawdy, Bóg ma jednak swoje kryteria oceny klarownie Mu wskazujące kogo warto do prawdy owej przekonywać:

       To dlatego Anglicy mają to doskonałe przysłowie, stwierdzające że "konia można przyprowadzić do wody, jednak NIE można zmusić go aby się napił". (Treść tego punktu też chwilowo oczekuje na przelanie jej na papier!)


#B3. W sumie więc ja mogę jedynie tworzyć i rozwijać naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku i wyjaśniać z jej pomocą prawdy na temat otaczającej nas rzeczywistości, jednak pozostaje to w mocy innych ludzi czy prawdy te zechcą poznać i (lub) je zaakceptować:

       (Także treść i tego punktu też chwilowo oczekuje na przelanie jej na papier!)


Część #C: Dotychczasowa historia i losy naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku:


#C1. Jak dokonałem odkrycia esencji owej teorii - czyli faktu iż pole grawitacyjne jest polem dipolarnym (a NIE polem monopolarnym jak założyła, wierzy i wmawia ludziom oficjalna nauka ateistyczna):

       Był piękny, słoneczny dzień sierpnia 1985 roku. Mała uczelnia w jakiej wtedy pracowałem, zwana wówczas "Southland Community College", zlokalizowana w najbardziej na południe wysuniętym mieście Nowej Zelandii nazywajacym się Invercargill (jest ono też najbardziej na południe wysuniętym relatywnie dużym miastem świata), miała właśnie przerwę pomiędzy drugim i trzecim trzymiesięcznym "okresem" w nauce, lokalnie zwanym "term". Wszyscy moi koledzy rozjechali się na przerwę wakacyjną, studentów NIE było, więc ja mogłem zajmować się swymi badaniami. Badania te powodowały, że w swej głowie miałem właśnie zgromadzone już wszystkie elementy wiedzy potrzebnej do sformułowania swej naukowej Teorii Wszystkiego, zaś brakowało mi jedynie zasady czy klucza pozwalającego na poskładanie ich w jedną spójną teorię. Ponieważ tego dnia panowała właśnie wspaniała słoneczna pogoda, w okresie przerwy na "lunch" wybrałem się na spacer po pięknym parku miasteczka Invercargill, rozmyślając nad problemami badań jakich elementy składowe tkwiły w moim umyśle. A pamiętam że park w Invercargill wyglądał wówczas bardzo pięknie. Miał on mnóstwo najróżniejszych kwiatów, zaś jego powietrze zapełnione było tego dnia rodzajem radosnego budzenie przez wiosnę do nowego życia.
       W punkcie #26 z "podrozdiału W" w tomie 18 mojej monografii [1/5] opisuję moment dokonania owego przełomowego odkrycia. Wzorując się na tamtym opisie krótko przypomnę też i tutaj jak moment ten wyglądał:
Spacerowałem po wyjątkowo pięknym wówczas parku w Invercargill - w owym czasie całym zapełnionym oceanem wiosennych kwiatów, z naturą budzącą się do życia oraz powietrzem wypełnionym rodzajem szczęśliwości. Nagle klucz do rozwiązania problemu grawitacji skrystalizował się w mojej głowie. Był to bardzo spektakularny moment w moim życiu, bowiem w owym majestatycznym dniu i niezwykle pięknym otoczeniu, uderzył on moją świadomość jak piorun i w mgnieniu oka wywrócił do góry nogami całe moje dotychczasowe zrozumienie wszechświata. Kluczem do zrozumienia grawitacji okazał się fakt, że stary koncept monopolarnej grawitacji, jedynie uznawany przez dotychczasową oficjalną naukę na Ziemi, przyjmuje "a priori" założenie, że grawitacja jest polem monopolarnym. Tymczasem koniecznym jest też rozważenie, czy przypadkiem grawitacja nie wykazuje charakteru pola dipolarnego. Po znalezieniu tego klucza możliwe się stało szybkie rozpracowanie zrębów nowej teorii naukowej. Ponieważ teoria ta przedefiniowywała polarność pola grawitacyjnego, z uprzednio uważanej za monopolarną, na dipolarną, stąd początkowo teorię tę nazwałem Koncept Dipolarnej Grawitacji i pod taką nazwą natychmiast po opracowaniu ją opublikowałem we właśnie kończonej wówczas monografii. Kiedy zaś po paru miesiącach odkryłem dodatkowo, że ta nowa teoria wykazuje się posiadaniem wszelkich cech Teorii Wszystkiego, tej początkowej nazwy już NIE zmieniałem, a jedynie zacząłem dodawać przed nią wyjaśnienie "Teoria Wszystkiego"
       Moje dokonane natychmiast po tamtym odkryciu sprawdzenia definitywnie potwierdziły, że grawitacja faktycznie jest polem dipolarnym. Nieco później dowiodłem ten fakt w sposób formalny - po więcej szczegółów patrz tom 4 mojej monografii [1/5]. Stąd "przelanie na papier" swego odkrycia i jego opublikowanie w monografii naukowej jakiej pisanie właśnie wówczas kończyłem, zajęło mi zaledwie parę miesięcy. Jednak to szybkie jej opublikowanie NIE uchroniło jej przed do dzisiaj trwającą już niemal pół wieku batalię o uświadomienie innym badaczom, że teoria ta istnieje, oraz że korzystanie w ludzkich badaniach w jej niemal nieograniczonego potencjału wiedzo-twórczego przynosi ogromne naukowe korzyści - jakie w moim przypadku pozwoliły mi poosiągać wszelkie te nowe odkrycia, wynalazki i prognozy, nieustające publikowanie jakich wyniosło mnie do poziomu jakim cieszę się obecnie i jaki postaram się podumować w dalszych częściach tej strony.


Część #D: Cechy jakie znamionują "wiedzo-twórczą" teorię naukową:

      

#D1. Dawni ludzie mawiali "jeśli chcesz wiedzieć jak najlepiej czegoś dokonać, zapytaj tego o kim wiesz że już tego dokonał w sposób znany ci jako najlepszy" - jeśli więc chcesz wiedzieć jak tworzyć lub rozpoznawać nową "wiedzo-twórczą" teorię naukową, poznaj o tym opinię twórcy, który osobiście wypracował nadal jedyną istniejącą naukową Teorię Wszystkiego oraz "Tablicę Cykliczności dla Urządzeń Napędowych":

       Dawni ludzie mieli praktyczne podejście do wiedzy. Stąd zamiast zważać na to co mówią naukowe sławy znane głównie z tego co twierdzą, a NIE z tego co uczynili lub czynią, woleli oni raczej wypytywać tego o którym wiedzieli iż coś podobnego już dokonał i to w sposób jaki był widoczne "dobrym". Stąd przykładowo zamiast dowiadywać się co na temat zbudowania nowego domu ma do powiedzenia jakiś słynny architekt, woleli raczej wysłuchać opinii sąsiada, który właśnie zbudował sobie nowy dom jaki im się podobał. Tak zaś się składa, że ja stworzyłem aż dwie teorie naukowe, które otwarły dla mnie wgląd do przyszłości oraz do wiedzy wcześniej ludziom nieznanej. Pierwszą z nich była tzw. "Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych" jaka w moich badaniach spełniała funkcję mitologicznej "Nitki Ariadny" - która dosłownie wyprowadziła mnie z "ciemności niewiedzy" do łańcucha późniejszych odkryć naukowych następujących jedno po drugim. Począwszy od czasu wypracowania tej Tablicy Cykliczności niemal 50 lat temu, nieustająco publikuję jej opisy w najróżniejszych swych opracowaniach - najnowsze i najpełniejsze z których to opsiów obejmują stronę internetową o nazwie propulsion_pl.htm skrótowo streszczającą całość dotychczas wypracowanej wiedzy o owej tablicy, a także obejmują też inną stronę internetową o nazwie free_energy_pl.htm - w całości poświęconą opisowi już istniejących urządzeń "czwartej ery technicznej ludzkości" jakie działają na zasadzie silników "perpetuum mobile". Ponadto moja Tablica Cykliczności jest też opisywana w rozdziale B z tomu 2 mojej najnowszej monografii [1/5]. Drugą zaś podobną teorią zawierająca to co ja nazywam "wiedzo-twórczą łańcuchową strukturą odkrywczą" okazała się być opisywana tutaj moja naukowa Teoria Wszystkiego opracowana jeszcze w 1985 roku, jaka w międzyczasie stała się jedyną naukową Teorią Wszystkiego istniejącą obecnie na Ziemi - tyle że z najróżniejszych powodów wyjaśnianych w moich publikacjach (np. tych opisywanych na niniejszej stronie 1985_teoria_wszystkiego.htm) jest ona wyciszana i ukrywana przez najróżniejsze oficjalne instytucje. Tę drugą odkrytą przez siebie teorię, też zawierającą "wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą", opublikowałem już na całym szeregu swoich opracowań, w tym na stronie internetowej o nazwie dipolar_gravity_pl.htm (a takze na niniejszej o nazwie 1985_teoria_wszystkiego.htm) oraz w tomach 4 i 5 mojej najnowszej monografii [1/5].
       Na dodatek do opisywanej w niniejszej "części #D" owej ilusywnej "wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej", teoria w jaką warto zainwestować swój czas i wysiłek musi spełniać aż kilka dalszych wymogów. Przykładowo, jak ja się przekonałem w swoim długim życiu badacza, który "z niejednego pieca jadł chleb", teoria taka NIE może ani otwarcie wykluczać istnienia Boga, ani implikować nieistnienie Boga, bowiem wszelkie teorie jakie NIE potwierdzają sobą istnienia Boga już tym samym znamionują iż są błędne. Z tego zaś ich wymogu wynika następny wymóg poprawnej teorii, mianowicie iż jej twórca musi być przekonany o istnieniu Boga oraz NIE kryć przed innymi tego swego przekonania. Powodów zaś ku temu jest aż kilka. Przykładowo, jeśli jakiś twórca teorii naukowej NIE jest przekonany o istnieniu Boga, praktycznie to oznacza, iż jego umysł jest zbyt prymitywny aby być w stanie ogarnąć prawdę. Ponadto, jeśli jakiś naukowiec jest ateistą zupełnie NIE wierzącym w istnienie Boga, wówczas zgodnie z twierdzeniami Biblii, jest on już zakwalifikowany do grupy tzw. "plew" albo "kóz" - które NIE będą w stanie zrodzić "dobrych owoców" (czyli np. zrodzić teorii wyrażającej sobą prawdę).


#D2. Jeśli nowa teoria naukowa zawiera w sobie intelektualną "wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą" - poprawność co najmniej dwóch ogniw jakiej jest potwierdzana już poznanym empirycznym materiałem dowodowym, wówczas w tę teorię warto inwestować swój czas i energię:

       Czym jest taka intelektualna "wiedzo-twórcza łańcuchowa struktura odkrywcza" wstępnie i skrótowo starałem się wyjaśnić to w punkcie #J4.1 z mojej innej strony internetowej o nazwie propulsion_pl.htm. Tutaj więc postaram się jedynie dodatkowo pogłębić i uściślić podane tam wyjaśnienia.


#D3. Ale uwaga, istnieją bowiem "fałszywe" łańcuchy intelektualne, które jedynie sprawiają wrażenie iż są "wiedzo-twórcze", zaś faktycznie wywodzą swych twórców i zwolenników na manowce i prowadzą do okłamywania siebie i innych ludzi (przykładowo rozważ taki łańcuch zawarty w "teorii wielkiego bangu") stąd trzeba się nauczyć jakie cechy je odróżniają od prawdziwych łańcuchów wiedzo-twórczych:

       Problem z tworzeniem nowych teorii naukowych polega na nauczeniu się rozróżniania pomiędzy teorią jaka wiedzie do poprawnej wiedzy, a teorią jaka wiedzie do kłamstw i zwodzenia ludzi - jakiej doskonałym przykładem jest "teoria wielkiego bangu" wyznawana przez dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną. Według moich dotychczasowych ustaleń najwięcej szkody wyrządzają teorie, które zawierają w sobie "fałszywy" łańcuch jaki tylko sprawia pozory iż jest on łańcuchem "wiedzo-twórczym". Jakie są kluczowe cechy takiego "fałszywego" łańcucha odróżniającego go od łańcucha prawdziwego, najlepiej to nam ujawnia porównanie opisywanej tutaj naukowej Teorii Wszystkiego zwanej "Koncept Dipolarnej Grawitacji" z ową "teorią wielkiego bangu" - którego to porównania starałem sie dokonać m.in. na swej stronie o nazwie dipolar_gravity_pl.htm. Wymieńmy więc tutaj najważniejsze różnice pomiędzy nimi:
(1) Ich intelektualny łańcuch NIE posiada ogniwa poprzedzajacego jego pierwsze ogniwo - o zaistnieniu i cechach owego poprzedzającego ogniwa poświadczałby jakiś materiał dowododowy wywodzący się z innych źródeł niż sama dana teoria. Przykładowo, w mojej naukowej Teorii Wszystkiego takim ogniwem poprzedzającym pierwsze ogniwo (tj. poprzedzający moje ustalenie dipolarnego charakteru pola grawitacyjnego) jest stworzenie świata fizycznego przez Boga potwierdzane przez liczne religie oraz przez Biblię. Natomiast w "teorii wielkiego bangu" takim poprzedzającym ogniwem jest rzekome nieistnienie "wszechświata" i jednoczesne istnienie jakiejś hipotetycznej mocy jaka spowodowała ów "wielki bang" a jaka zaprzecza temu nieistnieniu "wszechświata".
(2) Każde ogniwo wskazuje i pozwala wydedukować cechy następującego po nim ogniwa.
(3) Pierwsze i drugie ogniwo tego łańcucha nawzajem potwierdzają swoje poprawności. Innymi słowy, regularności pierwszego ogniwa wskazują na cechy drugiego ogniwa i potwierdzają poprawność jego cech, regularności i cechy zaś drugiego ogniwa potwierdzają regularności i cechy pierwszego ogniwa.
(4) Poprawność sformułowania każdego z ogniw łańcucha jest całkowicie potwierdzana jakimś empirycznym materiałem dowodowym i NIE istnieje empiryczny materiał dowodowy jaki poprawności tej by zaprzeczał.
(5) Empiryczny materiał dowodowy jaki potwierdza poprawność każdego ogniwa NIE posiada innych oczywistych wyjaśnień niż te jakie użyte są w danej teorii. Przykładowo, wyjaśnienie dla "przesunięcia ku czerwieni" użytego jako kluczowy materiał dowodowy w teorii wielkiego bangu ma też "grawitacyjne" (zamiast "przemieszczeniowego") wyjaśnienie jakie opisałem we wstępie oraz w punktach #D2 i #D2.1 mojej strony o nazwie dipolar_gravity_pl.htm.

Dalsze argumenty podobne do powyższych będą tu dopisane w przyszłości. Wszakże pisanie tej strony dopiero zostało rozpoczęte.


Część #E: Zmiany jakie w Polsce i na świecie moja naukowa Teoria Wszystkiego by spowodowała, gdybyśmy zdołali pokonać moce zła jakie żerują na dzisiejszej niewiedzy u ludzi i spowodowali że teoria ta zdołałaby upowszechnić się po świecie:

      

#E1. Dlaczego moja naukowa Teoria Wszystkiego zawiera w sobie potencjał aby dokonać pozytywnej rewolucji w każdym obszarze życia na Ziemi:

       Kluczową zaletą opracowanej jeszcze w 1985 roku mojej naukowej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji jest, że dostarcza ona łatwych do sprawdzenia wyjaśnien i dowodów jak faktycznie została stworzona i działa rzeczywistość w której my żyjemy. Stąd zamiast dotychczasowych błędnych i NIE popartych praktycznie żadnymi niepodważalnymi dowodami, rzekomo "naukowych" spekulacji na temat powstania i działania tej rzeczywistości, jakie u ludzi upowszechniły jedynie niepewność i wątpliwości, teoria ta zaoferowała ludzkości inną, kompletną i poprawną wiedzę oraz pewność. Jako taka, ta naukowa Teoria Wszystkiego wnosi potencjał aby kompletnie zrewolucjonizować ludzkie nastawienia duchowe (tj. motywacje) do wszystkiego co nas otacza. Wszakże z badań najmoralniejszej nowoczesnej filozofii świata, tj. mojej filozofii totalizmu, dość jasno wynika, że te same ludzkie działania przynoszą zupełnie odmienne wyniki kiedy zmieniane są duchowe nastawienia (tj. motywacje) definiujące powody dla jakich działania to są realizowane. Po wyjaśnienie powodów dla jakich zmiana motywacji zasadniczo zmienia wyniki ludzkiego działania - poczytaj o roli "motywacji" w tzw. "pracy moralnej". Rolę tę streściłem w punkcie #D2 z mojej innej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm. Zależnie bowiem jaka jest owa "motywacja", np. ta sama "godzina fizycznej harówki" może albo powodować zgromadzenie w nas nowej porcji tzw. "energii moralnej", albo też upuszczenie sporej ilości tej energii - czyli może albo wydźwigać swego wykonawcę ku szczęśliwości totaliztycznej nirwany, albo też spychać wykonującego tę fizyczną harówkę w mroczne objęcia zagrażającej jego życiu depresji psychicznej jaką opisałem w punktach #C6 i #D3 tej samej strony nirvana_pl.htm.
       Z kolei inne badania filozofii totalizmu ujawniają, że jeśli w wyniku zastąpienia swej niewiedzy, wątpliwości i okłamywania na wiedzę, pewność i prawdę, zasadniczo usprawnimy swoje duchowe nastawienie (tj. nasze motywacje) do prac jakie wykonujemy, wówczas owa zmiana motywacji zamanifestuje się w naszym świecie fizycznym drastycznymi zmianami we wszystkim co decyduje o jakości, szczęśliwości i poziomie ucywilizowania naszego życia. Podsumujmy więc tutaj kilka przykładów z niezliczonej ilości zmian jakie takie usprawnienie motywacji spowoduje:
(1) Dotychczasowe wątpliwości (podsycane przez naszą kosztowną, monopolistyczną, oficjalną naukę ateistyczną) co do istnienia i działania Boga, zamienią się w pewność iż Bóg faktycznie istnieje. Tutaj zaś warto posłużyć się przykładem, co w moim przypadku spowodowało gruntowne poznanie tej naukowej Teorii Wszystkiego oraz wynikające z tego poznania nabycie pewności iż Bóg istnieje. Wszakże część owych różnic, jakie pewność ta u mnie spowodowała - w rodzaju wpływu mojej działalności na zarówno losy innych ludzi jak i na moje własne, z całą pewnością zamanifestują się także u osób które zarzucą aprobowanie u siebie wpływu jaki wywierają kłamliwe twierdzenia oficjalnej nauki ateistycznej, lub zrażonych do Boga ateistów albo osób niepewnych co do istnienia Boga.
(2) Pewność istnienia Boga zmieni z kolei motywacje z jakimi ludzie wykonują swe działania. Przykładowo dotychczasowe motywacje "pracowania aby zarobić na swoje życie" zamienią się w motywacje "pracowania aby pomagać wszystkim i aby podnosić jakość życia wszystkich ludzi". Z kolei owa zmiana motywacji spowoduje, że w cokolwiek zacznie się inwestować własną pracę i czas, zacznie się to wykonywać z głęboką troską o dobro i postęp cywilizacyjny wszystkich ludzi - w tym i nasze. Przykładowo, zamiast wykonywać coś troskliwie i uważnie tylko kiedy wykonuje się to "dla siebie", ludzie zaczną wszystko wykonywać troskliwie, uważnie i z włożeniem w to swego serca, bowiem czynić to będą "dla dobra wszystkich ludzi (w tym i własnego)" oraz będąc świadomymi, że "Bóg patrzy, odnotowywuje oraz osądza każdą naszą myśl i każde nasze postępowanie".
(3) Zmiana zaś motywacji u ludzi zamanifestuje się w powszechnym wzroście szczęśliwości, zadowolenia z życia, oraz poziomu ucywilizowania. Wszakże ludzie, którzy wszystko co czynią zaczną z taką samą pieczołowitością i sercem wykonywać dla dobra i wzrostu wszsytkich ludzi, jak wykonują to dla samych siebie, szybko zaczną poprawiać wszystko co ich otacza. Zaniknie więc niedbalstwo, niszczycielstwo, zapaskudzanie chemikaliami, wyniszczanie natury, wyzysk, niesprawiedliwość, krzywda, "dołowanie" bliźnich, wynalazków i postępowych idei, itd., itp.


#E2. Zmiany w jakości naszego życia, jakie spowodowałoby ewentualne upowszechnienie się mojej naukowej Teorii Wszystkiego:

       Dotychczasowe niepewność istnienia Boga pogłębiana oficjalnymi stwierdzeniami naszej oficjalnej nauki, powoduje iż istnieje rodzaj rozdwojenia standardów i stosunku ludzi do staranności wkłądanej w produkty swojej pracy. Mianowicie, większość ludzi wkłada dbałość i uwagę jedynie jeśli wykonuje coś "dla siebie", zaś zapaskudza i "dołuje" wszystko co wykonywane jest "dla innych". W rezultacie, wszystko co kupujemy, zawiera w sobie najróżniejsze szkodliwe dla nas paskudztwa i następstwa, na wprowadzaniu jakich do swych produktów dzisiaj niemal już nikt NIE zważa. Także we wszystkim co się produkuje, jedyna uwaga jest przykładana do wielkości zysku jaki to generuje, zaś żywotność tego, wpływ jaki wywiera to na naturę, środowisko i na zdrowie ludzi, oraz wszelkie inne "ludzkie" i moralne następstwa tego wyprodukowania, stają się niemal zupełnie NIE istotne. Stąd np. medykamenty produkuje się aby uzależniały od siebie i wysysały pieniądze od chorych przez całe ich zycie - zamiast ich wyleczyć, urzadzenia techniczne produkuje się aby się psuły natychmiast po tym jak gwarancja na nie się skończy, śmieci zamiast sortować i ponownie zużywać, wrzuca się do rzek i oceanów, itd., itp.
       Pewności zaś i wiedza, jaką w nosi sobą poznanie mojej naukowej Teorii Wszystkiego zmienia to wszystko. Zamiast czynić coś dobrze tylko dla "siebie", zaczyna się wkładać swe serce i najlepsze intencje we wszystko co tylko się wykonuje. Taka zaś zmiana, szybko zacznie podnosić jakość życia, poziom szczęśliwości, oraz ucywilizowanie praktycznie wszystkich ludzi.


#E3. Wpływ ewentualnego upowszechnienia się mojej naukowej Teorii Wszystkiego na ekonomię Polski i na szacunek z jakim reszta świata zaczęłaby wówczas odnosić się do Polski i do Polaków:

       Niemal wszystko co najważniejszego ludzkość dotychczas stworzyła, w opinii świata wywodzi się głównie z angielskojezycznych narodów, albo też zostało upowszechnione przez angielskojęzyczne kraje i narody. Z rozpędu, nawet niemal wszystko co faktycznie stworzyli Polacy, a fragment czego opisałem w punktach #I3 do #I7 ze swej strony internetowej o nazwie mozajski.htm, też potem najróżniejszymi metodami sobie poprzyporządkowywały angielskojęzyczne kraje i narody. Tymczasem od samego początku opracownia mojej naukowej Teorii Wszystkiego (tj. Konceptu Dipolarnej Grawitacji) ja przykładałem szczegółną uwagę, aby było jednoznaczne i jasne iż przygotował ją Polak - tyle że już po wyemigrowaniu do angielskojęzycznego kraju.
       Jest oczywistym, że ewentualne upowszechnienie się po świecie naukowej Teorii Wszystkiego, która wnosi potencjał aby stopniowo zrewolucjonizować wszelkie poglądy wszystkich ludzi, spowodowałoby drastyczne zmiany w szacunku jakim reszta świata zaczęłąby darzyć Polskę i Polaków. Potencjalną siłę motoryczną tych zmian relatywnie dobrze ilustruje głebokość zmian nastawienie świata do Polski i Polaków już choćby tylko wcześniejsze wybranie Polaka na Papieża. A trzeba pamiętać, że naukowa Teoria Wszystkiego obejmie swoim wpływem wszelkie obszary życia, a niej jedynie uczuciowe nastawienie tych wyznawców Katolicyzmu, którzy wysoko cenią sobie znaczenie wiary i kościoła.
       Za zmianami zaś w nastawieniu do Polski i Polaków poszłyby też zmiany w ekonimicznym i gospodarczym potraktowaniu naszego kraju. Szczególnie, ze po ewentualnym upowszechnieniu się mojej naukowej Teorii Wszystkiego, absolutnie wszystko co by się w Polsce tworzyło i produkowało, uzyskiwałoby ponadczasowe wartości, np. niezawodnośc, trwałość, przekładnaie dobra ludzi nad zyskiem, itd., itp.


#E4. Wpływ ewentualnego upowszechnienia się mojej naukowej Teorii Wszystkiego na naturalne środowisko i na świat jaki nas otacza:

       Każdy z ludzi inaczej się zachowuje kiedy ma poważne wątpliwości co do istnienia Boga (tylko w nas eskalowane przez oficjalne oświadczenia naszej kosztownej jednak wysoce nieodpowiedzialnej ateistycznej nauki), zaś inaczej kiedy jest pewien istnienia Boga. Wielu ludzi wylewa wiec trucizny do otoczenia oraz wyniszcza naturę, tylko ponieważ sądzi że nikt go NIE sprawdza ani nikomu na moralnej poprawności jego działań NIE zależy. Tymczasem jeśli ma się pewność istnienia Boga, jaką w nas utwierdza moja naukowa Teoria Wszystkiego, wie się wówczas, że cokolwiek czynimy i myślimy, Bóg nieustająco na nas patrzy, osądza, oraz odpowiednio nagradza lub karze. Tylko więc wyjątkowo nierozsądna i nieodpowiedzialna osoba, będąc pewna istnienia Boga, nadal zapaskudzałaby nasze środowisko, wyniszczała naturę, oraz zachowywała się jak wysoce nieodpowiedzialny chuligan.


#E5. Upadek absolutnego monopolu na badania i na edukację obecnej oficjalnej nauki ateistycznej, oraz zmiany jakie by to spowodowało:

       W chwili obecnej oficjalna nauka ateistyczna siłą wymusza na świecie utrzymywania przez siebie lukratywnego monopolu na badania i na edukację. Jej zaś monopol, podobnie jak wszystko co zostało zabazowane na monopolu, zawiodła tę naukę i utrzymującą ją ludzkość do dzisiejszej sytuacji, kiedy większość tzw. wiedzy faktycznie reprezentuje sobą "naukowe kłąmstwa" na jakich NIE wolno już nam polegać, kiedy prawdy niemal NIE daje się już upowszechniać, kiedy świat jaki nas otacza jest coraz dokumentniej niszczony, oraz kiedy ludzkość zmierza wprost w przepaść i do samozagłady, itd., itp.
       Gdyby jednak moja naukowa Teoria Wszystkiego zdołała upowszechnić się po świecie, wówczas monopol tej kosztownej, kłamliwej i nieodpowiedzialnej "oficjalnej nauki ateistycznej" zostałby złamany. Wszakże moja Teoria Wszystkiego od dawna już twoerzy zupelnie nową (choć dotychczas tylko "jednoosobowa") "naukę totaliztyczną" bazująca na zupełnie innych fundamentach filozoficznych oraz całkowiie oddanej Bogu, prawdzie, moralności, dlabłości o bliźniego i naturę, itp. Po upadku zas monopolu oficjalnej nauki, jej klamstwa zaczęłyby w końcu być wypunktowywane i naprawiane.


#E6. Upowszechnienie się naukowej Teorii Wszystkiego zwanej także Koncept Dipolarnej Grawitacji, zapewne mogłoby też powstrzymać, lub zdecydowanie pomniejszyć, szybko nadchodzące na ludzkość wymieranie i zagładę lat 2030tych:

       Zarówno ja na swoich stronach internetowych o nazwach 2030.htm oraz woda.htm, a także na darmowym filmie z youtube.com o tytule Zagłada ludzkości 2030 w opracowywaniu którego współuczestniczyłem, jak i coraz większa już liczba innych naukowców i osób, staramy się ostrzegać czytelników iż na Ziemię szybko nadchodzi zapowiadane w Biblii i w licznych pzrepowiedniach "Wielkie Oczyszczanie Ludzkości z lat 2030tych". Powodem nadchodzenia owego "oczyszczania" jest coraz powszechniejsze odwracanie się ludzi od Boga, prawdy, moralności, dbałości o bliźnich i o naturę, sprawiedliwego i moralnego postępowania, przestrzegania "10 przykazań" i wymagań Boga opisanych w Biblii, itd., itp. Z drugiej strony, poprzez naukowe dowiedzenie istnienia Boga oraz wyjaśnienie metod działania Boga, moja naukowa Teoria Wszystkiego ujawnia prawdy i podpierający je material dowodowy, jakie racjonalnie myślącym osobom efektywnie perswadują aby wracali w swym zachowaniu do starych wartości przestrzegania przykazan i wymogów Boga, obstawania za prawdą, czynienia glównie lub tylko tego co moralne, dbania o bliźnich i o naturę, sparwiedliwego postępowania, itp. Gdyby więc moja naukowa Teoria Wszystkiego zdołała się upowszechnić zanim nadejdzie owe Wielkie Oczyszczanie lat 2030tych, wówczas gro ludzi prawdopodobnie zaczęłoby praktykować zachowania, za brak których u ludzi owa kara nadchodzi. Czyli zaniknąłby powód do zesłania owej kary - tak że jej nadejście zostałoby przez Boga albo unieważnione, albo zmniejszone, albo też opóźnione. Dla dobra więc nas samych, jak bliskich nam ludzi oraz wszystkich innych bliźnich, powinniśmy czynić co tylko w naszej mocy aby tę naukową Teorię Wszystkiego jak najszybciej upowszechnić po świecie.


#E7. Kiedy więc następnym razem skonfrontujesz przykład czyjegoś blokowania, zniechęcania, opluwania, dołowania, itp., naukowej Teorii Wszystkiego zwanej Konceptu Dipolarnej Grawitacji, lub czegokolwiek innego co ma potencjal aby służyć postępowi i dobru wszystkich ludzi, zareaguj na to tak jak dbałość o dobro wszystkich tego wymaga:

       Nawet stara oficjalna nauka ateistyczna już odkryła, iż istnieją osoby i instytucje lubujące się w szkodzeniu innym i w "dołowaniu" wszystkiego na co są w stanie bezkarnie skierować swoje niemoralne działania. Owych reprezentantów zła oficjalna nauka ateistyczna nazwywa korporacyjnymi psychopatami, natomiast moja filozofia totalizmu nazywa ich "pasożytami" oraz "wampirami energii moralnej" - patrz punkt #C6 z innej mojej strony o nazwie nirvana_pl.htm. Opisywana tutaj naukowa Teoria Wszystkiego jest właśnie przez owych reprezentantów zła wysoce efektywnie blokowana przed upowszechnieniem się już od 1985 roku - czyli przez blisko pół wieku. Tak efektywne, wydajne i długotrwałe jej blokowanie jest możliwe, ponieważ bardzo niewielu ludzi przeciwstawia się owym siłom zła w ich nieustającej agresji kierowanej przeciwko wszystkiemu co służy dobru każdego z ludzi. Najwyższy więc czas, abyś i Ty czytelniku włączył się do działania kiedy widzisz jakiekolwiek przejawy szkodzenia tej ogromnie pozytywnej, budującej i służącej dobru ludzkości teorii, lub szkodzenia czemukolwiek co służy prawdzie, wiedzy i cywilizacyjnemu postępowi ludzkości i NIE szkodzi przy tym naturze ani naszemu środowisku. Wszakże wszystko co uczynisz w tej sprawie będzie służyło dobru wszystkich bliźnich oraz Twojemu własnemu dobru. Wszystko też co czynisz, Bóg (który z całą pewnością istnieje - tak jak formalnie i naukowo udowodniła to owa Teoria Wszystkiego), nieustająco obserwuje, ocenia, oraz odpowiednio nagradza lub karze. (Po opisy naukowych dowodów formalnych na istnienie Boga, wypracowanych dzięki wskazówkom wynikającym z mojej naukowej Teorii Wszystkiego, patrz punkty #G2 i #G3 z innej strony internetowej o nazwie god_proof_pl.htm.)


Część #F: Jako zawodowy naukowiec w swym życiu zgromadziłem duża pulę doświadczeń, jak standardowo toczą się losy typowych odkryć naukowych - dlaczego więc losy mojej naukowej Teorii Wszystkiego przebiegają zupełnie inaczej?

      

#F1. Coś nietypowo dziwnego dzieje się w sprawie losów mojej naukowej Teorii Wszystkiego:

       Jest wiele przejawów owej nietypowości losów mojej naukowej Teorii Wszystkiego. Przykładowo, niemal przy każdym powoływaniu się na nią podkreślam o niej to co na jej temat już definitywnie stwierdziłem - mianowicie, że dopomaga ona w znajdowaniu naukowej prawdy na praktycznie każdy temat, a stąd że jest faktyczną Teorią Wszystkiego. Jeśli jednak przeglądnie się nadal bardzo skąpe i nieliczne linki do nie dostepne poprzez wyszukiwarki internetowe, praktycznie w każdym takim linku wymazana zostaje owa kluczowa informacja: tj. informacja iż jest to Teoria Wszystkiego.
       Podobnych nietypowości i dziwności jest więcej i będę tu je stopniowo opisywał.


#F2. Przykład dziwności losów mojej naukowej Teorii Wszystkiego ilustrowany jakby celowym wypaczaniem nazw wszystkiego co z nią związanie:

Motto: "Jeśli NIE możesz ukryć drzewa, posadż wokół niego cały las."

       Kiedyś jeden z czytelników moch opracowań uświadomił mi powiedzenie (przysłowie), które doskonale pasuje do jednego z licznych przedziwnych aspektów nietypowego kształtowania się losów mojej Teorii Wszystkiego. Powiedzenie to (przysłowie) stwierdza: "jeśli NIE możesz ukryć drzewa, posadż wokół niego cały las." Tak też się składa, że losy mojej Teorii Wszystkiego oraz wielu innych idei ktore z teorii tej wyniknęły dokładnie przebiegają zgodnie z tym powiedzeniem. Najlepiej wyjaśnia to sytuacja z samą nazwą "Teoria Wszystkiego", którą szerzej opisałem w punkcie #A5 swej innej strony internetowej o nazwie totalizm_pl.htm. Aby jednak NIE przerywać toku czytania niniejszych wywodów odesłaniem czytelnika do tamtej strony, w następnych paragrafach tego punktu #F2 powtórzę i rozwinę tamte wyjaśnienie.
       Najpierw zastanowiły mnie dziwne losy nazwy nowej filozofii, jakiej powstanie wyniknęło z mojej Teorii Wszystkiego, a jaką po wielu namysłach i licznych sprawdzeniach w istniejącej literaturze, wkrótce po jej stworzeniu nazwałem Totalizm. Losy te skrótowo opisałem już we wstępie do niniejszej strony, tutaj jednak nieco rozwiną najważniejszą sprawę zawartą w tamtych opisach. Mianowicie, niemal natychmiast po sformułowaniu swej Teorii Wszystkiego uświadomiłem sobie, iż nowa wiedza wynikajaca z owej teorii nakazuje nam prowadzenie życia w odmienny sposób niż my je prowadzimy. Zaistniała więc potrzeba abym wypracował i nazwał nową teorię życiową. Aby jednak ją nazwać, potrzebowałem znaleźć nową nazwę, jakiej NIE nosiłaby jeszcze żadna inna istniejaca filozofia. Rozważałem więc kilka kandydatur takich nazw, dla każdej z nich długo i dogłębnie sprawdzając w istniejącej literaturze, czy przypadkiem NIE istnieje już jakaś filozofia nią nazywana. W końcu wybrałem nazwę "totalizm", ponieważ w czasach moich sprawdzeń Nie było żadnej innej filozofii noszącej tę nazwę. Stąd ze spokojem w sercu zacząłem upowszechniać moją nową filozofię właśnie pod nazwą "Totalizm". Ponieważ szybko okazała się ona być najmoralniejszą obecnie w świecie nowoczesną filozofią wypracowaną przez omylnego człowieka, początkowo szybko zaczęłą się ona upowszechniać. Jednak około 2000 roku nagle się okazało, że wielu autorów piszących cokolwiek o filozofii zwanej "Totalitarianism" z jakichś dziwnych powodów doanło trendu skracania w swych publikacjach uprzedniej nazwy tamtej filozofii do nowego słowa "totalism" - tyle że w przeciwieństwie do mojego totalizmu pisanej NIE przez literę "z" a typowo przez literę "s". Aby więc odróżniać od siebie owe te zupełnie przeciwstawne filozofie musiałem zacząć z naciskiem podkreślać w swoich publikacjach, iż nazwę mojego "Totalizmu" należy zawsze pisać i odmieniać z utrzymaniem w niej litery "z". Tylko dzięki tym podkreśleniom mój totalizm zaczął być odróżniany przez czytających od wsteczniczego "totalitarianismu" nielogicznie i dziwnie skracanego też do nazwy Totalism - tyle, że typowo pisanej przez literę "s".
       Wkrótce po tym się przekonałem, że w niemal identyczny sposób do owej nazwy "totalism", tj. "poprzez posadzenie całego lasu wokół drzewa jakie zamierza się ukryć przed ludźmi", ukryta też została moja Teoria Wszystkiego, czyli mój Koncept Dipolarnej Grawitacji, którą jakby celowo zagrzebano w "lesie" posadzonym poprzez nakręcenie w tym celu kosztownego filmu rozrywkowego o tytule The Theory of Everything na polski tłumaczonym właśnie jako Teoria Wszystkiego - czyli filmu fikcyjnie implikującego, iż faktyczna Teoria Wszystkiego jakoby została opracowana przez angielskiego naukowca usilnie rozsławianego po świecie przez swój rząd. Aby tego było jeszcze mało, w niemal identyczny sposób orkiestra nazwana Magnokraft podjęła się roli "lasu" posadzonego wokół gwiazdolotu jakiego budowę i działanie ja wynalazłem i opublikowalem jeszcze w 1980 roku i jaki nazwałem wówczas "Magnokraft". Itd., itp.


#F3. Wkróte po odkryciu dziwnych losów nazw związanych z moimi wynikami badań, pojawiły się jeszcze inne dowody, iż ktoś o znaczącej mocy i władzy, skrycie obrzydza, blokuje, sabotażuje i celowo ukrywa przed ludźmi wyniki moich badań:

       Aby zacząć ujawniać i dokumentować owe dziwne postępowania, jakie typowo NIE powinny mieć miejsca w sprawach nauki i postępu wiedzy, opracowałem nawet całą nową stronę internetowa o nazwie sabotages_pl.htm. Odnotuj tam opisy w punktu #F3 jakie dokumentują i ilustrują jak zmyślnie i przewrotnie są blokowane dostępy czytelników do wpisów z blogów totalizmu.


#F4. Naukowy wniosek logiczny, jaki wynikał z empirycznych obserwacji dziwnie wypaczanych losów publikacji z wynikami moich badań, to że "naukowa Teoria Wszystkiego jaką wypracowałem i opublikowałem jeszcze w 1985 roku, a także wyniki dokonywanych dzięki niej badań, odkryć, i wynalazków, mają jakichś wrogów o znaczącej mocy i władzy":

       Oczywiście, z tego co przez już niemal półwieczny okres czasu dzieje się z losami mojej Teorii Wszystkiego i z wynikami bazujących na owej teorii badań, sam nasuwa się wniosek jakiego już nie ukrywam. Mianowicie, wniosek ten stwierdza iż: moja Teoria Wszystkiego, oraz inne wyniki moich badań na teorii tej bazującej, muszą mieć jakiegoś wroga o znaczącej mocy i władzy. Nawet zresztą tylko stwierdzenie tego wniosku, przez owego wroga natycmiast zaczęło być wykorzystywane. Mienowicie, liczni poplecznicy owego wroga, bazując na owuym stwierdzeniu, pospesznie mnie okrzyknęli "wyznawcą teorii spiskowych". Na dodatek więc do "zasłaniających poprawne widzenie moich badań" nazw jakie opisałem już w punkcie #F2 powyżej, nawet moje zawodowe nazwy "naukowiec" oraz "profesor" zostały wówczas zasłonięte pospiesznie powtarzanymi przez instytucje które powinny upowszechniać (zamiast ukrywania) wszelkie nowe idee, nazwami w rodzaju "wyznawca teorii spiskowych", "pseudonaukowiec", "UFOlog", a niektórych przypadkach nawet obelgami i wołającymi o pomstę do nieba posądzeniami.
       Oczywiście, w sytuacji posiadania wroga o znaczącej mocy i władzy, pytanie jakie samo się nasuwa brzmi: "kto więc jest owym wrogiem".


Część #G: Komu więc o znaczącej mocy i władzy aż tak podpadła naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, iż zdecydował aby niedopuścić do jej upowszechnienia się?

      

#G1. Co takiego jest zawarte w opisywanej tu naukowej Teorii Wszystkiego, iż indukuje to wrogość kogoś o dużej mocy i władzy?

Motto: "Dwie rzeczy, których typowi ludzie najbardziej NIE lubią to: uczenie się czegoś nowego, oraz wykonywanie pracy fizycznej."

       Zapewne pamiętamy swoje lata szkolene i uczelniane. Większość naszych ówczesnych kolegów nienawidziła uczenia się. To z powodu owej ogromnje niechęci do uczenia się, spora proporcja z nich nigdy NIE usiłowała zdobyć wykształcenia większego niż obowiązkowa "podstawówka". O drugiej rzeczy, której typowi ludzie najbardziej NIE lubią, dowiadujemy się w czasach naszej pracy zawodowej. Okazuje się nią być, wykonywanie pracy fizycznej. Niemal każdy typowy człowiek jest zachwycony jeśli znajdzie dla siebie pracę polegajacą na wydawania polecen lub przerzucaniu pisaniny z jednej kupy na drugą. Jednak kiedy przyjdzie do nawet najlżejszej pracy fizycznej, takiej jak zamiecenie śmieci z otaczajacej biurko podłogi, albo przycięcie trawy na własnym trawniku, wówczas zamiast wykonać tę pracę osobiście, raczej wolą wynająć do jej wykonania kogoś innego (zwykle jakiegoś nielegalnego emigranta).
       Tak zaś się składa, że wyniki badań bazujących na mojej Teorii Wszystkiego sugerują, iż praktycznie pracowanicy niemal wszystkich instytucji jakich działania bazują na dotychczas istniejącej wiedzy, po oficjalnym uznaniu moje Teorii Wszystkiego musieliby zacząć uczyć się od nowa. Wszakże teoria te unieważnia niemal całą wiedzę jaką wiele dyscyplin ludzkiej dzialaności dotychczas wypracowało. Na dodatek, teoria ta doprowadziała mnie też do odkryć jakie opisałem w punktach #D3 i #D2 swej innej strony internetowej o nazwie nirvana_pl.htm. Odkrycie to zaś ujawnia, że aby się ustrzec od zapadania na "chorobę duszy" zwaną "depresja", konieczne jest wykonywanie w sposób wysocwe moralny ciężkiej pracy fizycznej w moich publikacjach zwanej "pracą moralną". Nie bez powodu jednostką gromadzonej taką pracą "energii moralnej" ("zwow") jest tzw. [gfh] czyli "godzina fizycznej harówki". Nic więc dziwnego, że moja Teoria Wszystkiego i bazujace na niej wyniki badań "zrażają" do siebie większość typowych ludzi.


#G2. "Kogo" więc bardzo wpływowego, oraz "czym" najbardziej zraziła do siebie moja Teoria Wszystkiego":

       Opisy niektórych uczestników długiej listy instytucji, zawodów i kategorii najbardziej zrażonych do mojej Teorii Wszystkiego opisałem już szczegółowo w punkcie #D3 swej innej strony o nazwie god_proof_pl.htm, zaś skrotowo niektórych z nich skrótowo podsumowałem też w punkcie #J4.4 swej strony o nazwie propulsion_pl.htm. Lista ta obejmuje, między innymi, takie instytucje i zawody jak:
(a) Cała instytucja starej "oficjalnej nauki ateistycznej" w tym niemal wszyscy zawodowi naukowcy i pracownicy instytucji badawczych.
(b) Wszelkie "korporacje generujące swe zyski poprzez sprzedaż energii" wraz z ich decydentami i pracownikami. Wszakże im grozi bankructwo gdyby niektóre z odkrytych dzięki mojej Teorii Wszystkiego prawd zostały wdrozone - np. gdyby zbudowane zostały silniki działające na zasadzie "perpetuum mobile" opisywanych w punktach #J2 i #J1 mojej strony o nazwie free_energy_pl.htm, oraz w punkcie #J4.4 swej strony o nazwie propulsion_pl.htm.
(c) "Banki" oraz ich decydenci i pracownicy.
(d) Politycy i "rządy" praktycznie wszystkich krajów.
(e) "Kapłani" - których nawet Biblia otwarcie oskarża iż "odrzucają wiedzę" (np. patrz werset 4:4-9 z bibilijnej "Księgi Ozeasza" zacytowany i wyjaśniany w (1) z punktów #T2 i #U1 mojej strony o nazwie woda.htm).
(f) Tzw. "ufolodzy", wszakże ich typowo niska wiedza praktyczna preferuje możliwość łatwego spekulowania na tematy UFO, zamiast pracowitego nabywania rzetelnej wiedzy o UFO.
(g) Jeszcze kilka innych mnie wpływowych instytucji i ich decydentów oraz pracowników wygodne życie jakich wynika z błędności stanu dzisiejszej wiedzy ludzkiej.
       Patrzac na powyższą dlugą listę "zrażonych" do mojej Teorii Wszystkiego, przestają dziwić jej losy niezgodne z typowymi losami nowatorskich badań naukowych.


#G3. W następnych częściach #H do #M niniejszej strony warto teraz porozważać "czym" i "dlaczego" moja Teoria Wszystkiego zraża do siebie odmiennością od uznawanej dotychczas wiedzy i filozoficznych rekomendacji:

      


Część #H: Czym i dlaczego moja Teoria Wszystkiego zraża do siebie dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną:

      

#H1. "Czysto ludzkie" źródła zreżeń oficjalnej nauki ateistycznej do mojej Teorii Wszystkiego:

       Jeśli rozważy się ewentualne motywacje do zarzucenia niemal całej wiedzy jaką dzisiejsi zawodowi naukowcy zgromadzili w przeciągu wielu lat życia, oraz konieczności uczenia się zupełnie od nowa odmiennej wiedzy jaka wyniknęła z mojej Toerii Wszystkiego jako bliższa do obiektywnej prawdy, to motywacje te NIE wyglądają one najlepiej. Wszakże typowy naukowiec zaczyna pamiętać iż jest naukowcem tylko w dni powszednie i dopiero o 9 rano, zaś przyslowiowy ołówek automatycznie wypada mi z ręki NIE później niż o 5 po południu. Potem zaś zapomina iż jest naukowcem aż do następnego podobnego dnia roboczego. Jakże więc od takiego typowego naukowca spodziewać się iż nagle zacznie uczyć się niemal wszystkiego od nowa, ponieważ jakaś tam nowa Teoria Wszystkiego ustaliła, iż większość tego na czym opierał swoje zarobki i dochody NIE jest zgodne z prawdą ani z faktycznymi mechanizmami działania otaczającej nas rzeczywistości. Wszakże czysto ludzki instynkt zachowawczy podpowiada takiemu typowemu naukowcowi, że zamiast uczenia suię wszystkiego niemal zupełnie od nowa, wystarczy ignorować ową generującą problemy Teorię Wszystkiego, oraz czynnie uniemożiwiać jej upowszechnianie się po świecie.


#H2. "Naukowe" źródła zrażeń oficjalnej nauki ateistycznej do mojej Teorii Wszystkiego:

       Do dzisiaj moja Teoria Wszystkiego pozwoliła wypracować już ogromną liczbę "sprostowań" błędów i przekłamań jakie chronicznie popełnia oficjalna nauka ateistyczna w tym co oficjalnie rozglasza na temat otaczającej nas rzeczywistości. Dla omówienia tutaj każdego z owych sprostowań zabrakłoby miejsca na nieniejszej stronie. Stąd w krótkich punktach nazwę tylko najważniejsze z nich i podam linki do moich stron lub ogracowań w jakich zostały one szerzej wyjaśnione. Oto one:
(1) Rozmiary i statyka wszechświata. Oficjalna nauka ateistyczna błędnie twierdzi, że "wszechświat" (pod jakim to pojęciem owa nauka rozumie jedynie fragment rzeczywistego wszechświata zajmowany przez nasz trzywymiarowy "świat fizyczny") ma skończone wymiary i od chwili "wielkiego bangu", w tym także obecnie, nieustająco się rozszerza. Natomiast moja Teoria Wszystkiego konklusywnie dowiodła, że wszechświat ma nieskończone rozmiary rozciagające się w co najmniej czterech wymiarach liniowych, NIE zmienia swych wymiarów, oraz istnieje przez nieskończenie długi okres czasu - po dalsze szczegóły patrz punkt #D4 i "Wstęp" na mojej innej stronie internetowej o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, lub patrz "rozdział J" w mojej monografii [12] o działaniu nawracalnego czasu i wehikułów czasu, dostepnej poprzez stronę internetowa o nazwie tekst_12.htm.

Dalsze podobne do powyższego podpunkty będą tu dopisane w przyszłości. Wszakże pisanie tej strony dopiero zostało rozpoczęte.


Część #: ...Ta strona nadal jest dopiero w trakcie pisania - dalsze jej części będą tu stopniowo dopracowywane ...

      


Część #V: Odbieranie Polsce i Polakom tak istotnego dorobku intelektualnego, jak honor opracowania przez Polaka i jednocześnie polskiego emigranta pierwszej i nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, powinno się traktować jako agresję na naszą intelektualną przestrzeń życiową, zaś Totalizm nakazuje, że w przypadku dowolnej agresji, każdy nią dotykany ma obowiązek podjęcia obrony:

Motto tej części #V: 'Chociaż NIE zawsze zgadzam się z waszymi poglądami i opiniami, jestem gotów walczyć do upadłego abyście mieli prawo i możliwości ich formowania, a po uzupełnieniu materiałem dowodowym lub logicznym wnioskowaniem, także ich publicznego wyrażania - tak aby mogły one być weryfikowane przez "mądrość zbiorową" wszystkich zainteresowanych, a NIE jedynie przez nieliczne omylne i ludzko niedoskonałe osoby, którym albo ktoś płaci za owo weryfikowanie, albo też uzyskały odgórnie im udostępniony zaś typowo blokowany wgląd do waszych poglądów i opinii.'


#V1. Dlaczego wszyscy Polacy mają patriotyczny obowiązek aby walczyć o uznanie iż nadal jedyna na świecie naukowa Teorii Wszystkiego z 1985 roku została wypracowana przez Polaka:

Motto: "W mętnej wodzie łatwiej ryby łowić." (Stare polskie przysłowie.)

       Czy pamiętamy agresję na Polskę z 1939 roku. Wrogie nam wówczas kraje i narody postanowiły odebrać przestrzeń życiową Polsce i Polakom, jaka do nas historycznie należała, czyli przywłaszczyć sobie ziemie od pradawnych czasów należące do Polski. Ta sama sytuacja powtarza się i obecnie. Jacyś działający z ukrycia wrogowie Polski i Polaków skrycie usiłują odebrać naszemu narodowi honor opracowania i opublikowania przez Polaka jeszcze w 1985 roku pierwszej i nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego. Próba zaś tego odbierania, to także forma agresji - tyle że rabująca dorobek intelektualny Polaków, a NIE ziemię na jakiej żyją. Też będąc zaś agresją, zgodnie z totalizmem nakłada ona na każdego Polaka obowiązek podjęcia obrony. Każdy bowiem Polak będzie na najróżniejsze sposoby negatywnie dotknięty tą agresją i jej końcowym wynikiem. Każde dobro intelektualne, jakim jest każda poprawna teoria naukowa, są bowiem jak połać rodzinnej ziemi. Jeśli więc jakiś agresor zagarnie ją dla swego użytku, wówczas Polska i Polacy w przyszłości NIE będą mogli już korzystać z dobrodziejstw jakie ona zrodzi.
       Warto tutaj także sobie uświadomić, że tak jak w latach 1939 do 1945, każdy Polak który dopomagał agresorom utrzymywać zagarnięte od Polski ziemie faktycznie stanowił zdrajcę i kolaboranta, podobnie ma się sprawa z Teorią Wszystkiego 1985 roku. W sprawie bowiem teorii o aż tak ogromnej wadze jak Teoria Wszystkiego z 1985 roku, do tej samej kategorii zdrajców i kolanorantów należy każdy Polak, który poprzez kłamliwe i pozbawione merytu, a stąd odległe od konstruktywnego krytycyzmu, "dołowanie" tej teorii i jej autora, lub poprzez tolerowanie ukrywania tej teorii przed osobami zainteresowanymi w jej poznaniu albo poprzez obrzydzanie jej poznania, faktycznie dopomaga owym skrytym agresorom w zagarnianiu dla siebie rozlicznych korzyści wynikających nawet już obecnie z rzekomego opracowania takiej teorii przez ichniego naukowca lub naukowców.
       Problem z dzisiejszym internetem polega na tym, że jak dotychczas opiera się on próbom poddania go jakimkolwiek prawom i sprawdzeniom, które wprowadziałyby do niego obowiązkowość prawdy, moralności, bezstronności, odpowiedzialności, dowodzenia lub podpierania materiałem dowodowym swego twierdzenia, itp. Oczywiście, dla zarządzających internetem jest to bardzo wygodna sytuacja, wszakże zgodnie ze starym polskim przysłowiem, "w mętnej wodzie łatwiej ryby łowić". Stąd utrzymywanie internetu w stanie "dzikiego zachodu" pozwala zarządzającym tą instytucją czynić co tylko zachcą. To zaś, przy ich monopolistycznych wpływach rozciągających się praktycznie na cały świat, pozwala im "ustanawiać królów", zapominać o sprawiedliwości i bezstronności ("fairness"), oraz "obalać lub blokować dowolną prawdę" kiedy tylko leży to w ich interesach. Czas więc, aby także internet poddać wymogom jakie obowiązują w moralnym i bogobojnym świecie, przykładowo, aby zacząć uznawać równość (tj. równorzędną ważność) wszystkich informacji, NIE przedkładać interesów jednych grup czy narodów nad innymi, NIE popierać ani uwypuklać anonimowego szkalowania pozbawionego konstruktywnych argumentacji lub wywodów logicznych albo materiału dowodowego, itd., itp.


#V2. Jakie metody obrony przed inteletualną próbą odebrania Polakom honoru opracowania pierwszej naukowej Teorii Wszystkiego leżą w możliwościach każdego Polaka:

       Każdy Polak ma liczne możliwości dokładania własnego wkładu w obronę przed agresją polegającą na odbieraniu mu dostępu do prawdy na temat intelektualnego dorobku polskiego narodu w postaci Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Każdy bowiem może znaleźć jakiś sposób na jej popularyzowanie wśród osób jakie nadal NIE wiedzą o jej istnieniu, lub na przeciwstawianie konstruktywnych argumentów na jej temat, tym wrogo do niej nastwionym (zwykle anonimowym) indywidułom, które używają niskie opluwanie, obrzydzanie, pozbawione merytu krytykanctwo, wygłaszanie niedowiedzionych negatywnych opinii osobistych, itp., w celu zniechęcania potencjalnych czytających do zapoznania się z tą teorią, a stąd i do doświadczania niezliczonych korzyści jakie teoria ta przynosi tym co ją już poznali.
       Najefektywniejszym zaś sposobem takiej obrony tej teorii, byłoby gdyby wspólnym wysiłkiem aż szeregu Polaków, przygotwany został do wystawienia w YouTube interesujący film edukujący oglądających w sprawach tejże teorii. Krótki koncept takiego filmu, noszący tytuł "Teoria Wszystkiego 1985", przytaczam w podrozdziale C1 z mojego niewielkiego opracowania [18] - kopie którego w formacie PDF można sobie załadować ze strony o nazwie tekst_18.htm. Aby jednak NIE przerywać tu toku rozumowania czytelnika, krótki koncept tamtego filmu powtórzę poniżej w punkcie #V3.


#V3. Streszczenie konceptu filmu do YouTube, o tytule "Teoria Wszystkiego 1985" - oryginalnie opublikowanego w podrozdziale C1 z opracowania [18]:

       "Teoria Wszystkiego 1985". Nakręcenie tego filmu powinno stać się patriotycznym celem każdego Polaka. Kompensuje on bowiem inny film noszący tytuł Teoria Wszystkiego z 2014 roku, jaki zwodniczo implikuje iż Teorię Wszystkiego opracował Anglik, podczas gdy pierwsza i nadal jedyna faktyczna naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku została stworzona przez polskiego emigranta na stałe mieszkającego w Nowej Zelandii – tak jak wyjaśnia to "wstęp" do mojej strony internetowej o nazwie dipolar_gravity_pl.htm, "wstęp" i punkt #A5 ze strony totalizm_pl.htm, "Fot. #E3c" i punkt #E3 ze strony o nazwie sabotages_pl.htm, oraz cała niniejsza strona o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm".
       Omawiany tu film prezentowałby materiał dowodowy na poparcie szeregu szczególnie istotnych w dzisiejszych czasach neo-średniowiecza idei zawartych w mojej dewizie życiowej, jaką w swych publikacjach wyrażam np. za pomocą słów-motta niniejszej "części #V". Dewizę tę można wyrażać różnymi słowami, przykładowo następującymi: 'chociaż NIE zawsze zgadzam się z waszymi poglądami i opiniami, jestem gotów walczyć do upadłego abyście mieli prawo i możliwości ich formowania, a po uzupełnieniu materiałem dowodowym lub logicznym wnioskowaniem, także ich publicznego wyrażania - tak aby mogły one być weryfikowane przez "mądrość zbiorową" wszystkich zainteresowanych, a NIE jedynie przez nieliczne omylne i ludzko niedoskonałe osoby, którym albo ktoś płaci za owo weryfikowanie, albo też uzyskały odgórnie im udostępniony zaś typowo blokowany wgląd do waszych poglądów i opinii.' Linki do moich opracowań publikujących te idee zawiera strona internetowa o nazwie skorowidz.htm. Aż kilka odmiennych idei objętych tą moją dewizą uważam bowiem za ogromnie istotne dla wzrostu świadomościowego każdej osoby i dla postępu całej naszej cywilizacji. Wszakże jeśli dewizę tę rozumie się wprost tak jak została sformułowana, wówczas oznacza ona, że 'dla dobra wszystkich ludzi i całej naszej cywilizacji każda indywidualna osoba oraz każda instytucja powinna mieć pełne prawo i "wolną wolę" do publicznego wyrażania dowolnej opinii jaką zgodnie z poznaną przez siebie prawdą, bezstronniczo, konstruktywnie i zgodnie z zasadami sprawiedliwości podeprze argumentami dotyczącymi "za" lub "przeciw" sprawom poruszanym w swojej opinii'. (Np. prawo takie powinien też mieć każdy dziennikarz, każda gazeta, każda rozgłośnia radiowa lub TV w dowolnym kraju świata, a także oczywiście każdy naukowiec na świecie – wszystko co w naszym powypaczanym świecie obecnie pozostaje już jedynie w sferze marzeń.) Jednocześnie, poprzez ważność także i swej odwrotności, owa dewiza stwierdza też, iż 'dla dobra każdej osoby i całej ludzkości żadna indywidualna osoba ani żadna instytucja NIE może mieć prawa ani uzurpować dla siebie pełnomocnictwa całej ludzkości do odbierania "wolnej woli" innym ludziom poprzez dokonywane rzekomo w imieniu całej ludzkości veryfikowanie, osądzanie, podejmowanie decyzji, oraz skazywanie na zagładę lub na wywyższenie jakiejkolwiek idei jaka swym znaczeniem dotyka każdego mieszkańca Ziemi i ludzkość jako całość - czyli np. takich idei jak odpowiedzi na pytania: "czy Bóg istnieje", "czy dana Teoria Wszystkiego faktycznie jest lub NIE jest Teorią Wszystkiego", oraz kilka jeszcze innych jakich tutaj NIE będę wymieniał - chociaż opisuję je aż w całym szeregu swoich publikacji'. (Przykładowo wyszukiwarki internetowe NIE powinny mieć prawa do całkowitego uniemożliwienia poznania przez zainteresowanych jakiejś już gdzieś opublikowanej informacji o Bogu czy o naukowej Teorii Wszystkiego.) Innymi słowy, indywidualna osoba lub instytucja powinna móc jedynie informować lub wyrażać publicznie swoją opinię w danej sprawie i prezentować argumenty jakie podpierają tę jej opinię, NIE powinna jednak móc całkowicie odbierać swymi działaniami daną każdemu z ludzi przez Boga "wolną wolę" wykształtowania w sobie własnej opinii poprzez np. całkowite wydeletowanie informacji o jakiejś globalnie istotnej idei, lub zakazanie informowania ludzi iż idea ta istnieje.
       Materiałem dowodowym jaki omawiany film prezentowałby w sprawie ważności idei wynikających z powyższej mojej dewizy życiowej, są losy naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, która jednak nawet w czasach pisania propozycji niniejszego skrótowego scenariusza w dniu 2019/12/1, czyli po upłynięciu już aż 34 lat, nadal uznawana była za osądzoną, już uznaną za "winną" i zablokowaną przed upowszechnieniem przez decyzję jakiejś potężnej instytucji - na przekór iż to właśnie owa naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku pozwoliła już poustalać podpierane obszernym materiałem dowodowym i nadal nieobalonymi przez nikogo formalnymi dowodami naukowymi, liczne prawdy na temat najważniejszych pytań nurtujących wszystkich ludzi, przykładowo prawdy iż "Bóg faktycznie istnieje", iż "formalny dowód naukowy na istnienie Boga został już opracowany i opublikowany", iż "nigdy NIE było wielkiego wybuchu (big bang)", iż "wszechświat ma nieograniczone wymiary i czas istnienia", iż "starzeniem się ludzi i żywych stworzeń rządzi sztucznie zaprogramowany przez Boga nawracalny czas softwarowy, podczas gdy starzeniem się skamienielin, skał i nieożywionej materii rządzi naturalnie działający w całym wszechświecie nienawracalny czas absolutny wszechświata", oraz kilka jeszcze innych - np. patrz punkt #A1 ze strony o nazwie evolution_pl.htm. W rezultacie działań owej potężnej instytucji jaka już odbiera ludziom ich "wolną wolę" powyższym skazaniem na zagładę mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985, przykładowo wyszukiwarki internetowe, celem istnienia których powinno być "informowanie" zainteresowanych co jest dostępne w internecie, za to w których kompetencjach NIE ma prawa leżeć osądzanie "czy dana teoria jest lub NIE jest teorią wszystkiego" ani decydowanie "czy daną teorię można upowszechniać pod jakąś jej nazwą czy też należy upowszechnianie to uniemożliwiać", po wpisaniu w nich słów kluczowych Teoria Wszystkiego, zamiast prezentować informacje o wszystkich ideach opisywanych w internecie słowami kluczowymi Teoria Wszystkiego, podają tam głównie i niemal wyłącznie informacje o kosztownym filmie propagandowym finansowanym przez płatników podatków z Anglii i zatytułowanym Teoria Wszystkiego (z 2014 roku), oraz o książce pióra Anglika, Stephen'a W. Hawking też zatytułowanej Teoria Wszystkiego z 2004 roku i też prawdopodobnie finansowanej przez podatników Anglii. Natomiast zawsze całkowicie jest wycinana z informacji dostarczanych przez wyszukiwarki internetowe prawda iż faktyczna i nadal jedyna na świecie naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, została opracowana przez Polaka, autora publikacji [18] i niniejszej strony, emigranta żyjącego obecnie w Nowej Zelandii - jaki między innymi z powodu włączania naukowej Teorii Wszystkiego do tematyki swych badań tracił pracę wykładowcy przeciętnie co około 2.5 roku. Warto też tu dodać, że pełna informacja o Teorii Wszystkiego z 1985 roku opracowanej przez owego emigranta Polaka jest dostępna w internecie. Tyle, że przez jakąś potężną instytucję nadal jest blokowana przed jej wyświetlaniem. Przykładowo informację tę można uzyskać jeśli użyje się tzw. "wyszukiwanie dostosowane do klienta" (po angielsku zwane "custom search") - realizowane przykładowo następującym rozkazem: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego - chociaż nawet i na początek odpowiedzi na ten specyficzny rozkaz na siłę wciskana jest informacja o owej "zasłonie dymnej" w formie propagandowego filmu angielskich podatników. Na tym jednak NIE koniec. Przykładowo, aby uniemożliwić czytelnikom przekonanie się, że powyższe "custom search" wyświetla jednak informację o mojej naukowej Teorii Wszystkiego, na jednym z blogów totalizmu, na którym podałem powyższy link rozkazu "custom search", zaczęli celowo i powtarzalnie wprowadzać do tego linku błąd jaki umiemożliwiał jego zadziałanie - na czym przyłapałem instytucję owego bloga, po zaś udokumentowaniu obrazem pochwyconym z ekranu swego komputera faktu wprowadzania owego błędu opublikowalem ów dowód wraz z jego opisem jako "Fot. #E3c" z mojej strony internetowej o nazwie sabotages_pl.htm. Czyli owa "dołująca" moje badania potężna instytucja ma bardzo "długie ręce". "Dołowanie" mojej naukowej Teorii Wszystkiego potwierdzają też losy cytowań z wyszukiwarek. Mianowicie, ponieważ moja Teoria Wszystkiego pozwoliła mi wypracować nową wiedzę i nieuznawane wcześniej prawdy (oraz zidentyfikować obszerny materiał dowodowy jaki wiedzę tę i prawdy potwierdza) z zakresu całej gamy najróżniejszych tematów dotyczących wszystkich ludzi (np. wynikających z mojego publikowanego od wielu już lat i naukowo dotychczas NIE podważonego przez nikogo formalnego dowodu naukowego iż Bóg istnieje), stąd w opracowaniach jakie publikuję bardzo często referuję do swej naukowej Teorii Wszystkiego. Kiedy jednak wyszukiwarki internetowe cytują jakieś zdanie z moich opracowań, w którym to zdaniu referuję do mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, wówczas wyszukiwarki celowo i pracochłonie wycinają z cytowania owe słowa Teoria Wszystkiego - co czytelnik może sprawdzić wyszukując np. hasła Koncept Dipolarnej Grawitacji. Celowe zaś wycinanie tych słów z zacytowań, jest już "osądzaniem" i "dołowaniem" mojej naukowej teorii oraz uzurpowaniem dla siebie prawa na jej "skazanie" jakoby w imieniu całej ludzkości. Takie zaś "osądzanie", "skazywanie" i "deletowanie" w ogromnie ważnej sprawie dotyczącej wszystkich mieszkańców Ziemi i potencjalnie podnoszącej poziom ucywilizowania całej ludzkości, NIE powinno leżeć w kompetycjach wyszukiwarek internetowych ani ich dyrektorów, a powinno pozwalać wypracowywanie przez ludzi postępu naukowego poprzez pozostawianie możliwości iż wszyscy badacze, wszystkie osoby i wszelkie instytucje miały "wolną wolę" aby używając zwykle nieomylną tzw. "mądrośc grupową" mogły wyrabiać w sobie własną opinię w danej sprawie, poczym kształtować swe dalsze działania w zgodzie z ową opinią.
       Ilustrując w opisywanym tu filmie tę nadal jedyną na świecie, już istniejącą, naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku, trzeba jednak byłoby dodać, że w chwili gdy ją sformułowałem w 1985 roku, NIE zdawałem sobie jeszcze sprawy iż jest ona pierwszą i jedyną na Ziemi Teorią Wszystkiego zawierającą w sobie wiedzo-twórczą "odkrywczą strukturę łańcuchową" jaką opisuję szerzej w "części #D" niniejszej strony i w punkcie #J4.1 swej innej strony o nazwie propulsion_pl.htm, a także NIE zdawałem sobie jeszcze sprawy iż w praktyce już wkrótce potwierdzi się ona jako owa długo poszukiwana przez naukowców całego świata naukowa Teoria Wszystkiego. Dlatego natychmiast po sformułowaniu nazwałem ją właśnie Koncept Dipolarnej Grawitacji. Ta jej pierwsza (początkowa) nazwa wywodzi się od inspirującego jej stworzenie mojego odkrycia (później dowiedzionego formalnie), że pole grawitacyjne jest polem dipolarnym, a NIE monopolarnym - tak jak błędnie założyła bez dokonania naukowo wymaganych sprawdzeń nasza stara "oficjalna nauka ateistyczna". Niestety, z różnych powodów, które obecnie badam i staram się stopniowo opisywać na niniejszej stronie o nazwie "1985_teoria_wszystkiego.htm", zarówno moja naukowa Teoria Wszystkiego, jak praktycznie wszystkie wyniki moich z przymusu "hobbystycznych" badań naukowych - gro których wywodzi się właśnie z wiedzo-twórczego potencjału tej naukowej Teorii Wszystkiego, a nawet moja osoba, właśnie począwszy od owego 1985 roku są oficjalnie blokowane przed upowszechnieniem po świecie, ponadto zwalczane, obrzydzane dla ludzi którym mogłyby dopomóc w ich badaniach gdyby potraktowali je poważnie, ośmieszane, publicznie wyszydzane, obrzucane wyzwiskami, itp. Jeden z bardziej rzucających się w oczy przejawów tego blokowania właśnie powoduje, że jeśli w jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej wpisze się słowa kluczowe Teoria Wszystkiego albo słowa kluczowe Teoria Wszystkiego 1985, wówczas nigdy w odpowiedzi NIE otrzymuje się jakiejkolwiek wzmianki o mojej już istniejącej przez ponad 34 lata naukowej Teorii Wszystkiego. Z kolei ów propagandowy film jaki na siłę wówczas jest wciskany zapytującym, jaki zmyślnie implikuje iż Teoria Wszystkiego została opracowana w Anglii przez Anglika, generuje opisywany na niniejszej stronie "1985_teoria_wszystkiego.htm" gąszcz reklamowego "hałasu" i "zasłonę dymną", jakie zasłaniają sobą i "dołują" istniejącą już od 1985 roku, faktyczną i nadal jedyną na świecie naukową Teorię Wszystkiego - opracowaną przez Polaka a NIE przez Anglika. Ponadto, intensywnością swego "hałasu" ten angielski film rozgrzesza angielskojęzyczne instytucje zarządzające internetowymi wyszukiwarkami z ich obowiązku udostępniania w internecie rzeczowych informacji o każdej faktycznie już istniejącej naukowej teorii jaka w praktyce udowodniła już swą wiedzo-twórczą moc jako Teoria Wszystkiego - nawet jeśli twórca owej Teorii Wszystkiego jest tylko polskim emigrantem mieszkającym w angielskojęzycznym kraju, a także rozgrzesza owe instytucje z owej zwodniczej praktyki aby w cytowanich jakie zaczerpują one z moich publikacji zawsze wycinać słowa Teoria Wszystkiego, którymi wkrótce po sformułowaniu w 1985 roku zacząłem dodatkowo opisywać tą wyjątkowo istotną dla całej ludzkości teorię naukową.


Część #W: Podsumowanie, oraz informacje końcowe tej strony:

      

#W1. Podsumowanie tej strony:

       Tak oto w sposób opisany powyżej wygląda "ludzka strona" faktów w sprawie mojej Teorii Wszystkiego. Mam nadzieję że fakty te dopomogą poszerzyć horyzonty i światopogląd czytelnika.


#W2. Jak blogi totalizmu pozwolą ci na bieżąco śledzić co aktualnie bada autor tej strony (tj. dr inż. Jan Pająk) oraz które jego witryny internetowe zawierają najaktualniejsze strony:

       NIE ma co tu "owijać w bawełnę" - zarowno Teoria Wszystkiego, jak i inne wyniki badań autora tej strony (tj. mnie) od wielu już lat są intensywnie blokowane, sabotażowane i obrzydzane przez kogoś ogromnie wpływowego. Jeśli czytelnik mi tu NIE wierzy, wówczas proponuję aby w którejkolwiek wyszukiwarce internetowej znalazł link np. do adresu z aktualną wersją totaliztycznej strony o treści jaka najbardziej go interesuje - a co najwyżej znajdzie wówczas jedynie linki do przestarzałych wersji owej strony (tj. do wersji, których z różnych powodów NIE mogę już aktualizować). Wszakże jak wynika z faktów zaprezentowanych powyżej na tej stronie, wiele dzisiejszych kosztownych instytucji i indywidułów ma ukryte powody aby blokować moje odkrycia i publikacje. Wszakże poznawanie wyników moich badań uświadamia czytającym między innymi: jak to możliwe, iż "naukowiec-hobbysta" dr inż. Jan Pająk, pracujący w samotności, bez żadnej oficjalnej pomocy, oraz wbrew celowo piętrzonych przed nim przeszkód, odkrył i upowszechnił aż tak wiele prawd o otaczającej nas rzeczywistości, podczas gdy wszystkie owe kosztowne instytucje, które są słono opłacane za odkrywanie i popularyzowanie tych prawd, albo jałowo drepczą w tym samym miejscu, albo też upowszechniają dzikie spekulacje czy tylko czyste kłamstwa. W rezultacie tych nieustannych sabotaży, blokowania i obrzydzania, bliźni do których wyniki moich badań są adresowane, NIE mają jak z nimi się zapoznać. Tym więc, którzy przypadkowo natkną się na niniejsze słowa radzę aby zamiast polegać na wyszukiwarkach, raczej na bieżąco śledzili wyniki moich najnowszych badań, jakie systematycznie publikuję na tzw. "blogach totalizmu". Aczkolwiek blogi te, podobnie jak wszystkie moje strony internetowe, też są deletowane i ukrywane, w chwili obecnej te z nich, które faktycznie ja autoryzuję (tj. które faktycznie zawierają opisy z tzw. "pierwszej ręki" jakie ja osobiście przygotowałem) i które narazie nadal istnieją, czytelnik znajdzie pod adresami:
totalizm.wordpress.com (wpisy od #89 - tj. od 2006/11/11)
kodig.blogi.pl (wpisy od #293 - tj. od 2018/2/23)
drjanpajak.blogspot.co.nz (wpisy od #293 - tj. od 2018/3/16)
(Odnotuj, że do dzisiaj NIE ostał się już żaden z oryginalnych blogów totalizmu zawierających wszystkie wpisy począwszy od wpisu numer #1 - aczkolwiek pierwsze dwa blogi z powyższgo wykazu nadal oferują znaczną większość wpisów jakie przygotowałem. Na szczęście, wszystkie wpisy do blogów totalizmu publikuję w formie elektronicznej książki [13] - jaką można sobie przeglądać za pośrednictwem strony internetowej o nazwie tekst_13.htm.) Aktualne zestawienie adresów moich nadal działających blogów zawarte jest też na stronie z tematycznym skorowidzem wyników moich badań - tj. na w/w stronie o nazwie skorowidz.htm.
       Na końcu każdego wpisu do swych blogów staram się też podać zestaw adresów witryn internetowych, które oferują najaktualniejsze wersje wszystkich moich stron internetowych (odnotuj, że z powodu powtarzalnego deletowania witryn z moimi stronami, adresy te zmieniają się z upływem czasu). To z zestawień adresów owych witryn publikowanych pod najnowszymi wpisami do blogów totalizmu rekomenduję ściągać i czytać najaktualniejsze wersje moich stron oraz opracowań.
       Warto tu też dodać, że osobom starającym się poznać moje autentyczne opisy wyników swych badań, wyszukiwarki internetowe usilnie podsuwają blogi (i inne internetowe publikacje), które wyglądają jak moje, jednak zawierają jedynie czyjeś prywatne opinie o moich badaniach (często mijające się z prawdą, a niekiedy nawet celowo zwodzące czytelników). W chwili pisania niniejszego punktu, owe NIE moje blogi (na jakie już się natknąłem) obejmowały m.in. Kiedyś istniało ich więcej, jednak ostatnio one poznikały. Najwyraźniej moc czy instytucja jaka za nimi się kryła znalazła lepsze sposoby obrzydzania moich wyników badań i publikacji. Przykładowo podobne do powyższych NIE moje blogi, które już zniknęły, kiedyś dostępne były pod adresami:
http://janpajak.blox.pl/html
http://doktorjanpajak.blox.pl/html (Obiektywny)


#W3. Dane kontaktowe autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk zaś kurtuazyjnie - Prof. dra inż. Jana Pająk (wszakże z profesorami jest jak z generałami, czyli "raz profesor, zawsze już profesor"), pod jakie można wysyłać ewentualne swoje uwagi lub postulaty, podane są na stronie internetowej o mnie (Prof. dr inż. Jan Pająk).
       Proszę jednak odnotować, że z powodu mojego chronicznego deficytu czasu, ja typowo NIE odpisuję na emaile od swoich czytelników - chociaż każdy otrzymany email bardzo uważnie czytam.


#W4. Copyrights © 2020 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2020 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć, wynalazków, tabel i ilustracji wspominanych, opisywanych lub przytaczanych na niniejszej stronie, lub na dowolnej z publikacji autora. W szczegółności autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli, lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca je osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data założenia tej strony internetowej: 17 listopada 2019 roku
Data jej najnowszego aktualizowania: 3 stycznia 2020 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 3 czy istnieje już nowsza aktualizacja)