Linki do źródeł wpisów na blogi totalizmu powtórzone potem w opracowaniu [13]
Linki do materiałów źródłowych dla wpisów z blogów totalizmu [13]
(tylko po polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Zaktualizowano: 2019/12/27

Najnowsza aktualizacja: całośćMenu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Główna strona

Linki

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [12] w PDF

Tekst [13] w PDF


(Po polsku tutaj:)

Źródła wpisów na blogi [13]

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Prąd ze słońca

Totalizm

Pasożytnictwo

Prawa moralne

Karma

Wolna wola

Biblia

Bóg

Dowód na istnienie Boga

Dowód na duszę

Przepowiednie

Nirwana

Nieśmiertelność

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Wymieranie lat 2030-tych

Pitna woda deszczowa

Pitna woda deszczowa w PDF

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Pająk portfolio

Widea z moim udziałem

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

pajak_do_sejmu_2014.htm

pajak_na_prezydenta_2015.htm

pajak_na_prezydenta_2020.htm

pajak_dla_prezydentury_2020.htm

Partia totalizmu

Statut Partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Źródła wpisów na blogi [13]

Tekst [18] w PDF

Tekst [17] w PDF

Tekst [13] w PDF

Tekst [12] w PDF

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Sources for blogs [13]

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar electricity

Solar electricity in PDF

Totalizm

Parasitism

Moral laws

Karma

Free will

The Bible

God

Proof for the existence of God

Proof of soul

Prophecies

Nirvana

Immortality

Concept of Dipolar Gravity

The Great Purification of 2030s

Drinking rainwater

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Scientific Theory of Everything of 1985

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Pająk portfolio

Videos with me

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists (only under "Google Chrome")

Instruction of playlists

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [13] in PDF

Blogs [13] posts sources

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Pająk portfolio

Über mich

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Telekinesis

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Leyes morales

Energía libre

Telekinesis

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Lois morales

Énergie libre

Telekinesis

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Leggi morali

Energia libera

Telekinesis

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

Oto wykaz wszystkich stron które powinny być dostępne pod niniejszym adresem (tj. na tym serwerze), w zestawieniu językowym - w 8 językach. Jest on częściej aktualizowanym powtórzeniem stron zestawionych też w "Menu 1". Wybierz poniżej interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:

Tu powinna być wyświetlona strona menu2_pl.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 2".)Menu 3:

(Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

pajak.org.nz

(Na darmowym hostingu ale z FTP:)

cielcza.cba.pl

gravity.ezyro.com

magnokraft.ihostfull.com

geocities.ws/immortality

(Rzadziej aktualizowane:)

magnocraft.site88.net

tornados2005.narod.ru
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


WSTĘP:
Kiedykolwiek zakończy się jakąś pracę, korzystnie jest dobrze przyglądnąć się jej wynikom i podsumować "co" oraz "z jaką jakością" zdołaliśmy osiągnąć. Moja praca naukowa polega na wykształtowywaniu nowych i wcześniej nieznanych jakości naukowych. Dlatego za każdym razem kiedy zakończę kolejny swój projekt badawczy, wówczas właśnie zatrzymuję się na jakiś czas aby go podsumować. Podsumowania tego zawsze dokonuję na piśmie, zaś jego wyniki publikuję najpierw na którejś ze swych stron internetowych lub monografii, a potem także na kolejnym wpisie do blogów totalizmu. Niestety, jak zwykł mawiać mój ojciec, "uczymy się przez całe życie i ciągle umieramy głupimi". Stąd typowo w jakiś czas już po opublikowaniu wyników danego projektu badawczego zwykle odkrywam przy okazji innych badań, że do opisów tego co uprzednio już opublikowałem powinienem dodać jakieś następne istotne szczegóły. Szczegóły te dodaję więc do źródłowych opisów, jednak wpisów do blogów totalizmu jakie ze źródeł tych adaptowałem już NIE aktualizuję (treść opublikowanych wpisów do blogów typowo bowiem jest trudniej zaktualizować niż moje materiały źródłowe). To zaś powoduje iż wpisy do blogów totalizmu typowo publikują najstarsze i potem już NIE aktualizowane wersje wyników jakie uzyskałem w danym swym projekcie badawczym. Jeśli więc któregoś z czytelników zainteresuje najnowsze wersja opisów wyników projektu badawczego raportowanego w danym wpisie do blogów totalizmu, wówczas powinien przeczytać także materiał źródłowy z którego treść owego wpisu została adaptowana. Dlatego niniejsza strona o nazwie blogi_13.htm w swej "części #A" stara się pozestawiać linki do materiałów źródłowych dla wszystkich wpisów do blogów totalizmu jakie kiedykolwiek opublikowałem, zaś treść jakich czytelnicy mogą łatwo odnaleźć w opracowaniu [13] dostępnym poprzez inną stronę internetową o nazwie tekst_13.htm. Linki te zaś umożliwiają szybkie dotarcie do aktualizowanych w późniejszych czasach treści materiałów źródłowych z których dane wpisy zostały adaptowane. Dodatkową zaletą czytania tekstów źródłowych, jest że używają one "polskich trzcionek", podczas gdy w tamtych początkowych latach internetu blogi na jakich publikowałem około pierwszej połowy swych wpisów używały jedynie "angielskie trzcionki". Stąd wybranie czytania tekstów źródłowych pisanych polskimi trzcionkami, zamiast tamtych wpisów do blogów pisanych angielskimi trzcionkami, zapewne okaże się znacznie łatwiejsze i wygodniejsze dla Polaków. (Odnotuj tu, że ponieważ kompletowanie tych linków jest dosyć pracochłonne, ich przygotowanie dla wszystkich ponad 300 już opublikowanych wpisów do blogów totalizmu zajmnie mi jeszcze jakiś czas. Dlatego poniżej najpierw zestawiam linki do wpisów najczęściej poszukiwanych i czytanych.)


Część #A: Linki do źródeł kolejnych wpisów na blogi totalizmu (format owych linków wyjaśnia "część #B" poniżej), opublikowane w tomach od S: do Z: opracowania [13]:


S: wpisy o numerach od #327 do #314 publikowane w "tomie S" opracowania tekst_13.htm:#319, #319E: Wpisy opublikowane w blogach {6}, {7} i {8} o tytule "#319: Jak pierwsza era techniczna i moje Tablice Cykliczności ujawniły ludzkości prawa i regularności pozwalające tworzyć dowolne napędy naszej przyszłości" = oryginalnie zaś opublikowane na mojej stronie internetowej o nazwie propulsion_pl.htm, punkt #J4.1, aktualizacja z 25 stycznia 2020 roku

#318, #318E: Wpisy opublikowane w blogach {6}, {7} i {8} o tytule '#318: Choroba duszy zwana "depresją" i przesłanki jej leczenia "pracą moralną" jaka zwiększa zasoby "energii moralnej" chorego, sugerowane wskazaniami mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zaś potwierdzane przez wyniki moich empirycznych badań nad "totaliztyczną nirwaną" jaką osobiście doświadczałem przez około 9 miesięcy podczas swej profesury na bliskim do natury tropikalnym Borneo' = oryginalnie zaś opublikowane na mojej stronie internetowej o nazwie nirvana_pl.htm, punktach #C6 i #D3, aktualizacja z 7 stycznia 2020 roku

#317, #317E: Wpisy opublikowane w blogach {6}, {7} i {8} o tytule "Druga era techniczna ludzkości w punkcie kulminacyjnym której właśnie żyjemy - oraz jej wyniszczające naturę i ludzi napędy spalinowe" = oryginalnie zaś opublikowane na mojej stronie internetowej o nazwie propulsion_pl.htm, punkt #J4.2, aktualizacja z 17 grudnia 2019 roku

#316, #316E: Wpisy opublikowane w blogach {6}, {7} i {8} o tytule "Istnieją informacje zaszyfrowane w wersetach Biblii i niezbicie potwierdzane empirycznym materiałem dowodowym, że już po stworzeniu rasy ludzkiej Bóg udoskonalał ją aż kilkakrotnie - co praktycznie oznacza, że Bóg w swym zarządzaniu rozwojem ludzi posługuje się zasadą udoskonalania jaką naukowcy nazywają 'ewolucją' " = oryginalnie zaś opublikowane na mojej stronie internetowej o nazwie evolution_pl.htm, punkt #A1, aktualizacja z 17 listopada 2019 roku

#315, #315E: Wpisy opublikowane w blogach {6}, {7} i {8} o tytule "Trzecia era techniczna ludzkości zapoczątkowywana niedawno szerokim wdrażaniem 'silnika elektrycznego' " = oryginalnie zaś opublikowane na na mojej stronie internetowej o nazwie propulsion_pl.htm, punkt #J4.3, aktualizacja z 17 października 2019 roku

#314, #314E: Wpisy opublikowane w blogach {6}, {7}, {8} o tytule "Ukrywanie się i maskowanie jako najmoralniejsza forma obrony przed agresorami" = oryginalnie opublikowane w opracowaniu [13] dostępnym poprzez stronę tekst_13.htm, Tom S, 17 września 2019 roku

T: wpisy o numerach od #313 do #300 publikowane w "tomie T" opracowania tekst_13.htm:

#313, #313E: wpisy opublikowane w blogach {6}, {7}, {8} "" = propulsion_pl.htm, #J4.4,

#312, #312E: {6}, {7} i {8} "Dostępny dla niemal każdego subiektywny materiał dowodowy jaki empirycznie potwierdza dawne twierdzenia wiedzy ludowej, że w miarę przybywania lat u ludzi starszych wiekiem upływ ich czasu jest coraz bardziej przyspieszany, a stąd że z nadrzędnych powodów Bóg ściśle steruje szybkością upływu czasu każdej osoby" = oscillatory_chamber_pl.htm, #L3, aktualizacja z 17/7/2019

#311, #311E: {6}, {7}, {8} = propulsion_pl.htm, #J4.5

#310, #310E: {6}, {7}, {8} = soul_proof_pl.htm, #F11

#309, #309E: {6}, {7}, {8} = propulsion_pl.htm, #J4.6

#308, #308E: {3}, {6}, {7}, {8} = god_proof_pl.htm, #A0

#307, #307E: {3}, {6}, {7}, {8} = przepowiednie.htm, #E4

#306, #306E: {3}, {6}, {7}, {8} = woda.htm, #B1.1

#305, #305E: {3}, {6}, {7}, {8} = timevehicle_pl.htm, #A3

#304, #304E: {3}, {6}, {7}, {8} = tekst_13.htm, #I1

#303, #303E: {3}, {6}, {7}, {8} = petone_pl.htm, Widea #J3xyz

#302: {3}, {6}, {7}, {8} = healing_pl.htm, #I3

#301: {3}, {6}, {7}, {8} = portfolio_pl.htm, #F2

#300: {3}, {6}, {7}, {8} = 2030.htm, #R2


U: wpisy publikowane w "tomie U" (#299 do #270) opracowania tekst_13.htm:#299, #299E: {3} i {6} "Czyżby moje opisanie działania stworzonego przez Boga zaś odkrytego i opisanego dzięki Konceptowi Dipolarnej Grawitacji systemu rządzenia, edukowania i egzaminowania ludzi, przypadkowo ujawniło co i dlaczego bibilijny Eliasz udostępnił ludzkości pod nazwą kabała i jej drzewo życia - oraz jak ów system stosowany przez Boga wskazuje proste sposoby przestawiania na generowanie wzrostu tych ludzi i instytucji, które dotychczas powodowały upadek" = opublikowane na stronie o nazwie petone_pl.htm, punkt #J5, 2018/7/1

#298, #298E: {3}, {6}, {7}, {8} "Jeśliś na Babiej Górze, bacz na wszystko co niezwykłe, a może coś wskaże ci 'skałkę' jaka ukrywa 'wrota' do tuneli UFO ze skarbami akumulowanymi w nich przez wieki" = aliens_pl.htm, #G3, 27/5/2018


V: wpisy publikowane w "tomie V" (#269 do #240) opracowania tekst_13.htm:#245, #245E: Wpisy opublikowane w blogach {3} i {6} o tytule "Zapobieganie samobójstwom i leczenie depresji psychicznej z pomocą energii moralnej" = oryginalnie zaś opublikowane na na mojej stronie internetowej o nazwie pajak_do_sejmu_2014.htm, punkt #F5, aktualizacja z dnia 1 czerwca 2014 roku

#241, #241E: Wpisy opublikowane w blogach {3} i {6} o tytule " 'Dlaczego' zapowiedź, że to Korea zbuduje magnokrafty mojego wynalazku, oraz stanie się następnym (i ostatnim) narodem przewodzącym światu, jest zawarta w metodach działania Boga, czy m.in. w staropolskiej przepowiedni iż 'żółta rasa zapanuje nad światem' " = oryginalnie zaś opublikowane na na mojej stronie internetowej o nazwie przepowiednie.htm, punkt #H1.1, aktualizacja z 27 stycznia 2014 roku


W: wpisy publikowane w "tomie W" (#239 do #200) opracowania tekst_13.htm:#236, #236E: Wpisy opublikowane w blogach {3} i {6} o tytule "Jak Bóg używa nawracalny czas softwarowy, sterowany za pomocą 'omniplanu', aby życie każdej osoby projektować i różnicować indywidualnie i aby w niej wypracowywać wymagane cechy 'żołnierza Boga' " = oryginalnie zaś opublikowane na na mojej stronie internetowej o nazwie immortality_pl.htm, punkty #C4 i #C4.1, 30/8/2013

#225, #225E: Wpisy opublikowane w blogach {3} i {6} o tytule "Jak odkryłem że zioło efektywnie leczące kobiecą bezpłodność jest ciągle nieznane nauce" = oryginalnie zaś opublikowane na na mojej stronie internetowej o nazwie healing_pl.htm, punkt #F5, 17 września 2012 roku

#211, #211E: wpisy opublikowane w blogach {3} i {6}, o tytule: "Aby najefektywniej 'przysparzać wiedzę' Bóg stworzył ludzi maksymalnie niedoskonałymi" = antichrist_pl.htm, aktualizacja z 8 listopada 2011 roku, punkt #B2; oraz humanity_pl.htm, aktualizacja z 8 listopada 2011 roku, punkty #C3 i #C4.


X: wpisy publikowane w "tomie X" (#199 do #160) opracowania tekst_13.htm:#194, #194E: wpisy opublikowane w blogach {3} i {6} o tytule "Dusza wchodzi w ciało w momencie przerwania pępowiny" = oryginalnie opublikowane na stronie soul_proof_pl.htm, punkt #C6, aktualizacja z 17 stycznia 2011 roku, lub później

#183, #183E: wpisy opublikowane w blogach {3}, {4} i {6} o tytule "Zatopienie niemoralnego miasta Bałtyku o legendarnych bogactwach, po polsku zwanego 'Wineta' (po niemiecku - 'Vineta', po angielsku - 'Veneta')" = oryginalnie opublikowane na stronie tapanui_pl.htm, punkt #H2, aktualizacja z 5 lipca 2010 roku, lub później

#175, #175E: wpisy opublikowane w blogach {3}, {4} i {6} o tytule "Opisy DNA w Biblii potwierdzają zasadę osiągania nieśmiertelności poprzez powtarzalne cofanie czasu" = oryginalnie opublikowane na stronie immortality_pl.htm, punkt #D5, aktualizacja z 30 października 2009 roku, lub później

#174, #174E: wpisy opublikowane w blogach {3}, {4} i {6} o tytule " 'Przekleństwo wynalazców' które topi postęp w 'linii największego oporu' " = oryginalnie opublikowane na stronie eco_cars_pl.htm, punkty #G1 do #G7, aktualizacja z 7 października 2009 roku, lub później

#169, #169E: wpisy opublikowane w blogach {2}, {3}, {4} i {6} o tytule "Tajemniczy wgląd do przyszłości - czyli jak moja rodzinna wieś Wszewilki faktycznie będzie kiedyś wyglądała" = oryginalnie opublikowane na stronie wszewilki_jutra.htm, punkty #J1 do #J4, aktualizacja z 3 czerwca 2009 roku, lub później

#166, #166E: wpisy opublikowane w blogach {3} i {6} o tytule "Oto jak wypełni się staropolska przepowiednia że 'człowiek ucałuje ziemię kiedy zobaczy na niej ślady innego człowieka' " = oryginalnie opublikowane na stronie przepowiednie.htm, punkt #H4, aktualizacja z 21 marca 2009 roku, lub później


Y: wpisy publikowane w "tomie Y" (#159 do #100) opracowania tekst_13.htm:#159, #159E: {1}, {2}, {3} i {6} "Niemal wszyscy widzieli fizykalny dowód że czas upływa skokami - tyle że większość go zignorowała" = god_proof_pl.htm, punkt #D2, aktualizacja z 23 października 2008 roku

#151, #151E: {3} i {6} "Dlaczego nauce ziemskiej brak jest kompetencji do badań UFO (czyli do badań inteligencji które NIE kooperują z badającymi je naukowcami)" = ufo_proof_pl.htm, punkt #B1, aktualizacja z 15 maja 2008 roku

#146, #146E: {3} i {6} "Mechaniczne perpetum mobile wiecznie obracające się na zasadzie tzw. 'efektu Coriolisa' " = free_energy_pl.htm, #F1 do #F7, aktualizacja z 2008/3/3; wpis skrotowo opisany też na stronie wszewilki_jutra.htm, punkt #F4.1, aktualizacja z dnia 27 lutego 2008 roku

#145, #145E: {1}, {2}, {3}, {4} i {6} "Szokująca historia rewolucyjnej grzałki która bije wszelkie rekordy" = ten wpis bazuje na treści mojej strony internetowej o nazwie boiler_pl.htm, został on zestawiony z fragmentów zaprezentowanego tam "wstępu" oraz punktów #E5 i #E6, aktualizacja z 17 luty 2008 roku

#133, #133E: {3} i {6} "Bogate skarby czy ogromnie ważna tajemnica - co naprawdę jest ukryte w podziemiach Milicza" = sw_andrzej_bobola.htm, #F3, aktualizacja z 15 września 2007 roku

#129: {3} i {6} " 'Lewitujący kran' który sika wodą" = korea_pl.htm, punkt #E2 i do "Fot. #6abc", aktualizacja z 15 lutego 2018 roku

#123, #123E: {2}, {3} i {6} "Niewydarzone potwory - czyli przykłady chorych owoców bawienia się UFOnautow w Boga" = evolution_pl.htm, punkt #G3, aktualizacja z 17 maja 2007 roku

#117, #117E: {1}, {3} i {6} "Ewolucja Boga oraz stworznie świata fizycznego i człowieka obecnie już wyłożone 'kawa na ławę' " = evolution_pl.htm, punkt #B2, aktualizacja z 7 kwietnia 2007 roku

#103, #103E: {3} i {6} "Nieistniejące istnienie - czyli dlaczego nas tak wyniszczają, chociaż kiedyś okaże się że nie istnieli" = god_pl.htm, #F7, aktualizacja po 27 grudnia 2006 roku; a także na stronie timevehicle_pl.htm, punkt #C8,

#102, #102E: {3} i {6} "Telepatia - klucz do innego świata oraz okno do cudzych umysłów" = telepathy_pl.htm, #F7, 15 grudnia 2006 roku; a także w monografii [1/5] ze strony tekst_1_5.htm, rozdział ,

#100: {3} "Dlaczego UFOnauci są tacy diabelscy i jak głęboka jest ta ich szatańskość" = bandits_pl.htm, punkt #A2, aktualizacja z 9 grudnia 2006 roku


Z: wpisy publikowane w "tomie Z" (#99 do #1) opracowania tekst_13.htm:#99: {3} "Proces 'sądu ostatecznego' właśnie się rozpoczął na Ziemi - zaś ty jesteś w nim zarówno sędzią jak i osądzanym" = timevehicle_pl.htm, punkty #F1 i #C10, aktualizacja z 3 grudnia 2006 roku

#52: {3} "Totalizm - utopimy go w słowach czy scementujemy czynami" = partia_totalizmu.htm, punkt #K1, aktualizacja z 30 grudnia 2005 roku lub później


Część #B: Format w jakim sformułowane są linki z "części #A" powyżej:

Teksty wszystkich wpisów do blogów totalizmu są powtórzone i dostępne dla każdego w opracowaniu [13] dostępnym poprzez stronę o nazwie tekst_13.htm i formacie "internetowej książki".

Wszystkie linki zestawione są w "malejącej kolejności" (cechującej blogi).

Każda kolejna pozycja wykazu linków z "części #A" najpierw podaje numer kolejny danego wpisu do blogów totalizmu, np. numer: #313, #313E

Numery wpisów przygotowanych w języku angielskim (które są angielskojęzycznym tłumaczeniem polskojęzycznych wpisów, zaś źródłami dla których są angielskojęzyczne wersje linkowanych tutaj stron) są oznaczane literą "E" dodaną na końcu numeru (przykładowo numerem: #313E). Wpisy mające tylko pojedyńczy numer (tj. w których brak jest powtórzenia numeru z ową literą "E") są opublikowane tylko w wersji polskojęzycznej.

Klamrowe nawiasy "{jak te}" wskazują które z niżej wyszczególnionych i linkowanych blogów totalizmu opublikowały wpis o danym numerze. Dotychczas wpisy do blogów totalizmu publikowane były pod następującymi adresami (tylko adresy w kolorze zielonym działają do dzisiaj):
{8} drjanpajak.blogspot.com (dostępny także pod adresem drjanpajak.blogspot.co.nz) = używam go od 2018/3/16 do dziś, publikuje wpisy od #293 do najnowszego
{7} kodig.blogi.pl = używam go od 2018/2/23 do dziś, publikuje wpisy od #293 do najnowszego
{6} totalizm.wordpress.com = używam go od 2006/11/11 do dziś, publikuje wpisy od #89 do najnowszego
{5} totalizm.frihost.com = używałem go od 2012/3/ do 2013/10/, publikował wpisy od #216E do #237E
{4} newfreehost.com/weblog/?u=god = wydeletowany przez prowadzącego ten hosting po 1 moim wpisie #174
{3} totalizm.blox.pl/html/ = używałem go od 2005/4/29 do 2019/4/29, publikował wpisy od #3 do #308
{2} getablog.net/totalizm = używałem go od 2005/4/ do 2009/9/, publikował wpisy od #1 do #171
{1} totalizm.myblog.net = używałem go od 2005/4/ do 2009/7/, publikował wpisy od #1 do #169

Po znaku równości "=" podany jest zielony link to źródłowej strony internetowej lub publikacji, plus numer jej punktu lub podrozdziału, z których dany wpis został adaptowany do blogów totalizmu, np.: = strona propulsion_pl.htm punkt #J4.4,

Na samym końcu staram się podawać datę kiedy dany wpis został opublikowany na najstarszym ale nadal wówczas działającym blogu totalizmu (na pozostałych nadal działających wówczas blogach totalizmu kolejne kopie tego samego wpisu mogły być opublikowana albo w tym samym dniu, albo też nawet do 10 dni później).


Część #C: Treść krótkiej notatki o autorze wpisów do blogów totalizmu (tj. o dr inż. Jan Pająk) podawanej na blogach totalizmu:

Po POLSKU (the ENGLISH version is available under the Polish one) Dr inż. Jan Pająk to emerytowany profesor uniwersytetów z Północnego Cypru, Malezji, Borneo i Południowej Korei, urodzony we wsi Wszewilki, Polska, zaś obecnie mieszkający we wyróżnianym cudami przez Boga miasteczku Petone, Nowa Zelandia - np. patrz opisy z punktu #J3 na stronie http://pajak.org.nz/petone_pl.htm . Szczegóły życia tego naukowca dokumentuje około 35-minutowy film biograficzny zatytułowany "Dr Jan Pająk portfolio" dostępny albo na https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM , albo też poprzez jego stronę http://pajak.org.nz/djp.htm - która w formie tabeli o dwóch rzędach i 10 kolumnach zestawia w sobie wszystkie darmowe widea z YouTube w jakich wytworzeniu dr Jan Pająk osobiście uczestniczył. Do najważniejszego jego dorobku naukowego należy, między innymi. Stworzenie nadal jedynej na świecie faktycznej Teorii Wszystkiego zwanej "Koncept Dipolarnej Grawitacji" albo "Kodig" (patrz jej opisy na stronie http://energia.sl.pl/dipolar_gravity_pl.htm ) oraz najmoralniejszej nowoczesnej filozofii świata wypracowanej przez człowieka a nazywanej "Totalizm" (tej pisanej przez "z" – patrz jej opisy na stronie http://totalizm.com.pl/totalizm_pl.htm ). Odkrycie m.in. sztucznie stworzonego przez Boga "nawracalnego czasu softwarowego", w którym starzeją się wszelkie żywe istoty, nawracalność którego pozwala Bogu powtarzać dwukrotnie lub nawet trzykrotnie życie każdego z ludzi poprzez cofanie jego/jej czasu do lat młodości, zaś który upływa krótkimi skokami co najmniej około 365000 razy wolniej od upływającego w sposób ciagły naturalnego czasu wszechświata w jakim starzeją się atomy, skały, węgiel, skamienieliny, itp. (patrz wstęp i punkt #G4 strony http://cielcza.cba.pl/dipolar_gravity_pl.htm czy bazujący na Biblii punkt #B4.1 strony http://www.geocities.ws/immortality/immortality_pl.htm albo patrz monografia http://gravity.ezyro.com/tekst_12.htm ). Odkrycie podobnej do ujętej Tablicą Okresowości Pierwiastków regularności w wynalazkach kolejnych napędów ziemskich, wyrażone skonstruowaną przez niego tzw. "Tablicą Cykliczności dla Napędów Ziemskich" opisaną i zilustrowaną, między innymi, w punktach #J1 do #J4.6 ze strony o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm . Wynalezienie i skonstruowanie (między innymi) gwiazdolotu zwanego "Magnokraft" (patrz http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm ), "Wehikułu Czasu" (patrz http://totalizm.com.pl/immortality_pl.htm ) jaki nada ludziom zdolność do tzw. "uwięzionej nieśmiertelności" poprzez umożliwienie im cofania się w czasie do lat młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego, akumulatora o nieskończonej pojemności zwanego "Komora Oscylacyjna" (patrz http://totalizm.com.pl/oscillatory_chamber_pl.htm ), telepatycznej stacji nadawczo-odbiorczej zwanej "Telepatyzer" (patrz punkt #E1.1 z http://pajak.org.nz/telepathy_pl.htm ), "Rzutnika Telepatycznego" jaki najprawdopodobniej był użyty do nałożenia na wiadomości brytyjskiego dziennika telewizyjnego owego wstydliwie przemilczanego przez rządy ostrzeżenia "Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety" (patrz (v) z punktu #H1 strony http://cielcza.cba.pl/przepowiednie.htm lub patrz ostrzegające wideo https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), "baterii telekinetycznej" działającej na zasadzie "perpetuum mobile" (patrz #J2 ze strony http://cielcza.cba.pl/free_energy_pl.htm ), urządzeń napędowych 5-tej i 6-tej "ery technicznej ludzkości" (obecnie żyjemy dopiero w 2-giej erze technicznej) - jakie to urządzenia pozwolą na lewitowanie do dowolnych miejsc lub stwarzanie z przeciw-materii w owych miejscach dowolnych obiektów (patrz punkty od #J4 do #J4.6 ze strony http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm ), oraz kilku jeszcze innych przyszłościowych urządzeń. To także dr Jan Pająk zaprognozował załamanie się obecnej cywiliacji ludzkiej pomiędzy latami 2030 i 2040 - patrz film "Zagłada ludzkości 2030" dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Cały ten dorobek życiowy dokładnie opisują autoryzowane przez niego witryny internetowe i monografie, dostępne m.in. poprzez strony: http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm oraz http://pajak.org.nz/skorowidz.htm . Na temat jego życia istnieje autobiograficzna strona pod adresem: http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , książkowa autobiografia pod adresem http://totalizm.com.pl/tekst_17.htm i około 35-minutowy film "Dr Jan Pająk portfolio" wskazywany na początku a dostępny na www.youtube.com w 3 odmiennych językach, mianowicie polskim, angielskim i niemieckim (linki i bardziej szczegółowe opisy wszystkich idei z tego filmu zawiera punkt #B1 strony http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm oraz http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm .) Każda z jego publikacji jest dostępna co najmniej w polskiej i angielskiej wersji językowej (niektóre także w niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, rosyjskiej i greckiej).

In ENGLISH: Dr Eng. Jan Pajak is a retired professor from universities in Northern Cyprus, Malaysia, Borneo and South Korea, born in Poland and currently living in New Zealand - see his around 35 minutes long biographical film entitled "Dr Jan Pająk portfolio" available either at https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 or through his web page http://totalizm.com.pl/djp.htm - which page displays a table of 2 rows and 10 columns with links and starting photos to all free videos from YouTube, in the creation of which Dr Eng. Jan Pająk participated in person. His scientific accomplishements include, among others. The creation of the only existing Theory of Everything called the "Concept of Dipolar Gravity" or "Codig" (see the description on the web page http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm ) and the most moral modern philosophy of the world created by man - called "totalizm" (that one spelled through "z" - see the description at the web page http://totalizm.com.pl/totalizm.htm ). The discovery that our physical world is ageing according to two different kinds of time, namely by the "reversible software time" which ages only living creatures (including humans), as well as by the "irreversible absolute time of the universe" which ages atoms, isotopes, fosils, coal, etc, and elapses 365 thousand times faster than the human time - for details see the web page http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm . The discovery of a regularity similar to the one described by the Periodic Table of Elements and named the "Periodic Table of Propulsion Systems" - which reveals the major attributes of all propelling devices that the humanity is ever invent - see item #B1 from his web page http://pajak.org.nz.propulsion.htm . The invention (among others) of the starship called "Magnocraft" (see web page http://pajak.org.nz/magnocraft.htm ), the "time vehicle" (see web page http://totalizm.com.pl/immortality.htm ), the battery of infinitive capacitance called the "Oscillatory Chamber" ( http://totalizm.com.pl/oscillatory_chamber.htm ), the telepathic transceiver named "telepathyser" (see item #E1.1 from http://pajak.org.nz/telepathy.htm ) and the "telepathic projector" with the use of which probably that negated by authorities warning "We have come to warn you about your race and your planet" was superimposed in UK on the broadcast of evening TV news (see (v) from item #H1 of the web page http://cielcza.cba.pl/prophecies.htm - a similar warning presents the Polish video https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) - all of which discoveries and inventions are described in detail on his web pages and monographs, especially at these available via http://pajak.org.nz/menu2.htm . The prediciton that in years 2030s our present civilisation is going to collapse - for details see the film (in Polish only) entitled "Zagłada Ludzkości 2030" - which title means "The Great Purification of 2030s", available at the address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . There is an autobiographical web page about him at the address: http://pajak.org.nz/pajak_jan_uk.htm and that around 35 minute long film "Dr Jan Pajak portfolio" indicated at the beginning and available at www.youtube.com in 3 different languages, namely in English, German and Polish (Links and more detailed description of all ideas from that film are provided at http://pajak.org.nz/djp.htm and at http://totalizm.com.pl/portfolio.htm .) Every his web page and many other his publications are available in both, English and in Polish language versions (some of his web pages also in German, Italian, Spanish, French, Russian and Greek).


Część #D: Uwagi końcowe tej strony:

      

#D1. Podsumowanie tej strony:

       Blogi totalizmu są pracochłonniejsze przy ich aktualizowaniu niż inne moje publikacje. Dlatego z powodu chronicznego braku czasu typowo po ich pierwszym opublikowaniu już ich ponownie NIE aktualizuję. Tymczasem moja wiedza nieustannie się powieksza. Jeśli więc czytelnik zechce poznać najbardziej aktualny stan mojej wiedzy na temat zaprezentowany w którymś z wpisów do blogów totalizmu, wówczas powinien studiować ów temat z opracowania jakie linkuję niniejszą stroną.


#D2. Adresy autora, tj. dra inż. Jana Pająk:

       Adresy emailowe autora tej strony, tj. dra inż. Jana Pająk, podane są w punkcie #L3 jego autobiograficznej strony o nazwie pajak_jan.htm. Warto jednak odnotować z przytoczonych tam wyjaśnień, że z powodu chronicznego braku czasu, autor NIE odpowiada na emaile otrzymane od czytelników jego publikacji.


#D3. Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk:

       Copyrights © 2019 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, których prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność teorii naukowych, odkryć i wynalazków wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyjaśnień, dedukcji, intepretacji, urządzeń, dowodów, tabel, ilustracji, itp.), powtarzająca osoba ujawniła i potwierdziła kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia się w angielskojęzycznych kręgach twórczych, osoba ta oddała pełny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyraźne wyjaśnienie przy swym powtórzeniu, iż tę ideę, opis, tabelę, ilustrację, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pająka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod którym idea ta była oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
Niniejsza strona jest dostępna jedynie
w polskojęzycznej wersji językowej

(available only in Polish)Data zapoczątkowania tej strony internetowej: 25 lipca 2019 roku.
Data jej najnowszego aktualizowania: 27 grudnia 2019 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)