Techniczna telekineza dla napędu i dla darmowej energii
(dwujęzycznie, po angielsku For English, version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Zaktualizowano:
2 listopada 2016 roku

Najnowsza aktualizacja: uzupełnienie Menu


Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Polskie tutaj:)

Telekineza

Telekineza w PDF

Źródłowa replika tej strony

Nieśmiertelność

Energia słoneczna

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

Dr Jan Pająk portfolio

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Postępowanie z żywnością

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Playlisty Jana (tylko pod "Google Chrome")

Instrukcja do playlist

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci PWr 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Pająk do sejmu NZ 2014

Pajak na Prezydenta 2015

Pajak na Prezydenta 2020

Pajak dla prezydentury 2020

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](English here:)

Telekinesis

Telekinesis in PDF

Source replica of this page

Immortality

Solar energy

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

Dr Jan Pająk portfolio

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Food handling

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Jan's playlists (only under "Google Chrome")

Instruction of playlists

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Pajak for parliament 2014

Pajak regarding 2017

Pajak for parliament 2017

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Dr Jan Pająk portfolio

Über mich

Telekinesis

Freie Energie

Gott Existiert

Malbork

Moralische Gesetze

Seismographen

Totalizm

Text [5d]

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Telekinesis

Energía libre

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Telekinesis

Énergie libre

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Telekinesis

Energia libera

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na pozycję "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

pajak.org.nz>

(Na darmowym hostingu z FTP:)

geocities.ws/immortality

telekinesis.esy.es

(Stare bo rzadko aktualizowane:)

tornados2005.narod.ru

morals.mypressonline.com

telekinesis.50megs.com

pigs.20megsfree.com

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Menu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Telewizja i internet przybliżyły nam zjawiska których tematykę kiedyś dyskutowało się jak legendy. Jednym z nich jest telekineza. Dzisiejsza oficjalna nauka twierdzi, że telekineza jest iluzją i obiektywnie wcale NIE istnieje. (W opracowaniach autora, ta dzisiejsza oficjalna nauka nazywana jest starą "ateistyczną nauką ortodoksyjną" - powody używania dla niej tej nazwy wyjaśnia szerzej punkt #A3 poniżej na tej stronie.) Według więc dzisiejszych naukowców telekinezę należy ignorować, zamiast ją badać. Jednak życie ujawnia nam coraz więcej przypadków, kiedy telekineza jest manifestowana. Wszakże na wsiach do dzisiaj nowe studnie wykopuje się tylko w miejscach jakie najpierw wskazała "różdżka" radiestety uginana właśnie telekinezą, niektórzy ludzie są w stanie poruszać obiekty bez ich dotykania, inni łamią lub zginają łyżki telekinezą, jeszcze inni lewitują, wielu z nas natyka się na manifestacje tzw. "poltergeist", istnieją ludzie którzy twierdzą że byli telekinetycznie uprowadzeni na pokład UFO, itd., itp. Co więc "jest grane" z tą telekinezą. Poczytajmy niniejszą stronę aby tego się dowiedzieć.


Część #A: Informacje wprowadzające tej strony:

      

#A1. Cele tej strony:

       Najważniejszym celem tej strony jest udokumentowanie że "telekineza" istnieje obiektywnie, a także wskazanie materiału dowodowego który dokumentuje jej istnienie. Kolejnym celem jest zilustrowanie że istnieje już szeroko upowszechniona teoria naukowa zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji (opisana szerzej w punkcie #D1 tej strony), która dokładnie wyjaśnia czym jest owa "telekineza", jaki jest jej mechanizm i działanie, jak i do czego telekineza może być wykorzystywana, oraz jakie są jej następstwa. Następnym celem tej strony jest wskazanie zastosowań telekinezy i korzyści jakie nasza cywilizacja odniesie z jej technicznego opanowania. Na dodatek do tych, strona ta wypełnia także kilka dalszych celów które staną się jasne dla czytelnika w trakcie jej poznawania.


#A2. Historia tej strony:

       Początkowo strona ta została przygotowana aby nieodplatne upowszechniała opracowania naukowe, w rodzaju mojej obecnie najnowszej monografii [1/5] - które wyjaśniają mechanizm, przebieg, następstwa, oraz potencjał użytkowy niezwykle interesującego zjawiska telekinetycznego popularnie nazywanego "telekineza". Przykładem zamanifestowania się tego zjawiska spotykanym najczęściej, jest uginanie różdżek radiestezyjnych podczas poszukiwania podziemnych żył wody (patrz fotografia takiego uginania pokazana na "Fot. #E1" poniżej na tej stronie). Inne przykłady telekinezy obejmują lewitację, poruszanie przedmiotami bez fizycznego dotykania ich, tzw. "poltergeists", czy działanie telekinetycznych generatorów darmowej energi. (Owe "telekinetyczne generatory darmowej energii" to niezwykłe urządzenia jakich sprawność energetyczna przekracza progową wartość 100%, czyli jakie generują więcej energii niż jest im dostarczane dla podtrzymywania ich działania. Jest to możliwe ponieważ wykorzystują one właśnie zjawisko technicznej telekinezy do pozyskiwania energii cieplnej z otoczenia i do zamieniania tej energii termicznej na elektryczność. Przykładem "telekinetycznych generatorów darmowej energii" jest tzw. ogniwo telekinetyczne które w przeszłości było wbudowane m.in. w obwody "radia kryształkowego" powodując że radio owo pracowało doskonale zupełnie nie wymagając żadnego zasilania w energię.) Mechanizm telekinezy będzie wyjaśniony poniżej bardziej dokładnie na bazie relatywnie nowej teorii naukowej nazywanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Aby jednak podsumować ten mechnizm w wielkim skrócie, jest to zdolność do poruszania obiektami fizycznymi, lub do zmieniania struktury fizycznej tych obiektów, poprzez uchwycenie i przemieszczenie (lub zmianę) przeciwmaterialnych duplikatów (tj. jakby "duchów") owych obiektów.
       Zjawisko telekinezy wyjaśnione zostało bardzo dokładnie w dwóch opracowaniach naukowych jakie można sobie sprowadzić nieodpłatnie z niniejszej strony internetowej. Pierwsze z nich to monografia [1/5], a nosząca następujące dane bibliograficzne: Dr Jan Pająk, "Zaawansowane urządzenia magnetyczne", wydanie 5, Wellington, Nowa Zelandia, 2007, ISBN 0-9583727-5-6. Tom 4 (rozdzial H) owej monografii [1/4] wyjaśnia niemal wszystko na temat telekinezy, podczas gdy tom 10 (rozdzialy K i L) z innej (nieco starszej) monografii [1/4], wyjaśnia podstawowe zastosowania telekinezy w działaniu urządzeń darmowej energii (włączając w to działanie słynnej szwajcarskiej influenzmaschine nazywanej "Thesta Distatica"), oraz w napędzaniu statków kosmicznych. Druga monografia naukowa, która także przyjęła na siebie zaszczytne zadanie udostępniania dotychczas nieznanej wiedzy na temat telekinezy, to upowszechniana również gratisowo nieco starsza monografia [8], o następujących danych bibliograficznych: Dr Jan Pajak, "Totalizm", Wellington, Nowa Zelandia 2003, ISBN 0-9583727-3-X. Wyjasnia ona zjawisko telekinezy w podrozdziale L6.1 tomu 7. Aby załadować do swojego komputera ktorąkolwiek z tych dwóch gratisowych monografii, należy kliknąć na strony internetowe w Menu z lewego marginesu oznaczane są jako "Tekst [1/4]" lub "Tekst [8]", a następnie kliknąć na tom jaki chce się sprowadzić do swojego komputera.
       Zanim zostały opublikowane powyższe moje monografie, niemal jedynymi opracowaniami całkowicie naukowymi, jakie także konstruktywnie opisywały telekinezę, były słowniki i encyklopedie. Dlatego wierzymy, że zjawisko to jest równie mitologiczne, oraz równie niewyjaśnione, jak starożytni bogowie. Tymczasem na przekór mody aby oficjalnie nie badać telekinezy, ciągle istnieją naukowcy na Ziemi, którzy rzeczowo badają owo zjawisko w swoim własnym czasie i na swój własny koszt. Ja mam przyjemność być jednym z nich. Dlatego niniejsza strona internetowa dostarcza informacji z tzw. pierwszej ręki o tym niezwykłym zjawisku ruchowym. Z kolei naukowe monografie: [1/4] "Zaawansowan