<HTML> <HEAD> <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250"> <TITLE>Wszewilki naszego jutra - czyli od marzenia do lepszej rzeczywisto[ci (po polsku)</TITLE> <META NAME="Keywords" CONTENT="Wszewilki, Milicz, Barycz, SBawoszewice, Feng Shui, chi, czakram, droga, most, marzenia, Bursztynowy Szlak, ryneczek, ko[ciB, nirwana, skarb, kapsuBa czasu, woda, wiatrak, siBownia, Dr Jan Pajak"> <META NAME="Description" CONTENT="Strona wyja[nia sposb ekonomicznego awansowania oraz odnowy moralnej dla wsi Wszewilki i SBawoszewice oraz dla dolno[lskiego miasteczka Milicza."> <META NAME="Author" content="Dr Jan Pajak"> <META NAME="Language" content="Polish"> <STYLE><!-- body,td{color:black; text-align:justify; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} body,h1{color:blue; text-align:left; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} body,h2{color:blue; text-align:justify; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} body,h3{color:blue; text-align:justify; font-family:ARIAL,HELVETICA,SANS-SERIF;} --></STYLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#EDEEE0" TEXT="#0066CC" LINK="#000000" VLINK="#000000" LEFTMARGIN="0" TOPMARGIN="0"> <TABLE BORDER="2" BORDERCOLOUR="#880000" WIDTH="100%" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0"> <TR> <TD BGCOLOR="#0066CC" COLSPAN="2" ALIGN="center"> <FONT SIZE="6" COLOR="#FFFFFF"><B> <div align="center"> Wszewilki-Stawczyk naszego jutra - czyli <br>poprzez marzenia ku lepszej rzeczywisto[ci <br>(dwujzycznie, po <a href="wszewilki_jutra_uk.htm" target="_blank">angielsku <img src="flags/uk_flag.gif" alt="For English version click on this flag" border=1 width=28 height=21></a> i <a href="wszewilki_jutra.htm" target="_blank">polsku <img src="flags/pl_flag.gif" alt="Dla polskiej wersji kliknij na ta flage" border=1 width=28 height=21></a>) </div> </b></FONT> </TD> </TR> <TR> <TD> <TABLE BORDER="0" BORDERCOLOUR="#880000" WIDTH="100%" CELLPADDING="5" CELLSPACING="0"> <TR BGCOLOR="#0066CC"> <TD WIDTH="15%" BGCOLOR="#0066CC" COLSPAN="2" ALIGN="center" VALIGN="top"> <DIV ALIGN="center"> <font color="white" size="4"> Zaktualizowano: 2020/7/25 </font> <hr color="white" size="4" width="100%"> <font color="white" size="4"> Najnowsza aktualizacja: #C4.4 </font> <br> <hr color="white" size="4" width="100%"> <br><a href="index.htm" target="_blank"><font size="6" color="#FF0000">Menu 1:</font></a> <br><br><font color="#FF0000"><b>(Wybr jzyka:)</b></font> <br><br> <div align="left"> <a href="wszewilki_jutra_uk.htm" target="_blank"><img src="flags/uk_flag.gif" alt="For English version click on this flag" border=1 width=28 height=21>-angielski</a></p> <a href="wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><img src="flags/pl_flag.gif" alt="Dla polskiej wersji kliknij na ta flage" border=1 width=28 height=21>-polski</a><p> </div> <br><a href="index.htm" target="_blank"><font color="#FF0000"><b>(Organizujce:)</b></font></a> <br><br><a href="index.htm" target="_blank">Strona gBwna</a> <br><br><a href="skorowidz.htm" target="_blank">Skorowidz</a> <br><br><a href="menu2_pl.htm" target="_blank">Menu 2</a> <br><br><a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a> <br><br><a href="faq_pl.htm" target="_blank"><font size="3">FAQ</font></a> <br><br><a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [11] w PDF</font></a> <br> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(Polskie tutaj:)</b></font></p> <a href="wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="3">Wszewilki jutra</font></a></p> <a href="wszewilki_jutra.pdf" target="_blank"><font size="2">Wszewilki jutra w PDF</font></a></p> <a href="wszewilki_jutra_zip.htm" target="_blank"><font size="1">yrdBowa replika tej strony</font></a></p> <a href="wszewilki.htm" target="_blank">Wszewilki</a></p> <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font size="3">Wie[ Stawczyk</font></a></p> <a href="wszewilki_milicz.htm" target="_blank"><font size="1">Zwiedzaj Wszewilki i Milicz</font></a></p> <a href="wszewilki_2007.htm" target="_blank"><font size="2">Zlot "Wszewilki-2007"</font></a></p> <a href="wszewilki_2007_zjazd.htm" target="_blank"><font size="1">Uniewa|niony Zjazd "2007"</font></a></p> <a href="wszewilki_2006.htm" target="_blank"><font size="1">Poprzedni Zlot "2006"</font></a></p> <a href="wszewilki_2006_raport.htm" target="_blank"><font size="2">Raport Zlotu "2006"</font></a></p> <a href="milicz.htm" target="_blank">Miasto Milicz</a></p> <a href="bitwa_o_milicz.htm" target="_blank"><font size="1">Bitwa o Milicz</font></a></p> <a href="sw_andrzej_bobola.htm" target="_blank"><font size="1">Zw. Andrzej Bobola</font></a></p> <a href="lo.htm" target="_blank"><font size="1">Liceum OglnoksztaBcce w Miliczu</font></a></p> <a href="klasa.htm" target="_blank"><font size="1">Klasa Pani Hass z LO Milicz</font></a></p> <a href="wroclaw.htm" target="_blank">WrocBaw</a></p> <a href="malbork.htm" target="_blank">Malbork</a></p> <a href="korea_pl.htm" target="_blank">Korea</a></p> <a href="2030.htm" target="_blank"><font size="3">Wymieranie lat 2030-tych</font></a></p> <a href="woda.htm" target="_blank"><font size="2">Pitna woda deszczowa</font></a></p> <a href="solar_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Energia sBoneczna</font></a></p> <a href="free_energy_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Darmowa energia i perpetuum mobile</font></a></p> <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Telekinetyczne ogniwo</font></a></p> <a href="boiler_pl.htm" target="_blank">GrzaBka soniczna</a></p> <a href="telekinetyka.htm" target="_blank">Telekinetyka</a></p> <a href="eco_cars_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Samochody bez spalin</font></a></p> <a href="telekinesis_pl.htm" target="_blank">Telekineza</a></p> <a href="tfz_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Strefa wolna od telekinezy</font></a></p> <a href="telepathy_pl.htm" target="_blank">Telepatia</a></p> <a href="quake_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Trzsienia ziemi</font></a></p> <a href="seismograph_pl.htm" target="_blank">Sejsmograf</a></p> <a href="artefact_pl.htm" target="_blank">Artyfakt</a></p> <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Koncept Dipolarnej Grawitacji</font></a></p> <a href="1985_teoria_wszystkiego.htm" target="_blank"><font size="1">Naukowa Teoria Wszystkigo 1985 roku</a></p> <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font size="3">Totalizm</font></a></p> <a href="parasitism_pl.htm" target="_blank">Paso|ytnictwo</a></p> <a href="karma_pl.htm" target="_blank"><font size="3">Karma</font></a></p> <a href="morals_pl.htm" target="_blank">Prawa moralne</a></p> <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank">Nirwana</a></p> <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font size="3">Dowd na dusz</font></a></p> <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font size="2">WehikuBy czasu</font></a></p> <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font size="3">Nie[miertelno[</font></a></p> <a href="propulsion_pl.htm" target="_blank">Napdy</a></p> <a href="magnocraft_pl.htm" target="_blank">Magnokraft</a></p> <a href="oscillatory_chamber_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Komora oscylacyjna</font></a></p> <a href="military_magnocraft_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Militarne u|ycie magnokraftu</font></a></p> <a href="tapanui_pl.htm" target="_blank">Tapanui</a></p> <a href="newzealand_pl.htm" target="_blank">Nowa Zelandia</a></p> <a href="newzealand_visit_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Atrakcje Nowej Zelandii</font></a></p> <a href="evidence_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Dowody dziaBaD UFO na Ziemi</font></a></p> <a href="explain_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Fotografie UFO</font></a></p> <a href="cloud_ufo_pl.htm" target="_blank">Chmury-UFO</a></p> <a href="bandits_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Bandyci w[rd nas</font></a></p> <a href="tornado_pl.htm" target="_blank">Tornado</a></p> <a href="hurricane_pl.htm" target="_blank">Huragany</a></p> <a href="katrina_pl.htm" target="_blank">Katrina</a></p> <a href="landslips_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Lawiny ziemne</font></a></p> <a href="katowice.htm" target="_blank"><font size="1">Zburzenie hali w Katowicach</font></a></p> <a href="predators_pl.htm" target="_blank">Ludobjcy</a></p> <a href="day26_pl.htm" target="_blank"><font size="2">26ty dzieD</font></a></p> <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font size="3">Petone</font></a></p> <a href="przepowiednie.htm" target="_blank"><font size="2">Przepowiednie</font></a></p> <a href="plague_pl.htm" target="_blank">Plaga</a></p> <a href="changelings_pl.htm" target="_blank">PodmieDcy</a></p> <a href="wtc_pl.htm" target="_blank"><font size="2">WTC</font></a></p> <a href="shuttle_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Columbia</font></a></p> <a href="aliens_pl.htm" target="_blank">Kosmici</a></p> <a href="ufo_pl.htm" target="_blank">UFOnauci</a></p> <a href="ufo_proof_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Formalny dowd na istnienie UFO</font></a></p> <a href="evil_pl.htm" target="_blank">ZBo</a></p> <a href="antichrist_pl.htm" target="_blank">Antychryst</a></p> <a href="god_pl.htm" target="_blank">O Bogu naukowo</a></p> <a href="god_proof_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Dowd na istnienie Boga</font></a></p> <a href="god_istnieje.htm" target="_blank"><font size="1">Metody Boga</font></a></p> <a href="biblia.htm" target="_blank">Biblia</a></p> <a href="will_pl.htm" target="_blank">Wolna wola</a></p> <a href="prawda.htm" target="_blank">Prawda</a></p> <a href="portfolio_pl.htm" target="_blank"><font size="3">Dr Pajk portfolio</font></a></p> <a href="djp.htm" target="_blank"><font size="2">Widea z moim udziaBem</font></a></p> <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font size="2">O mnie (dr in|. Jan Pajk)</font></a></p> <a href="jan_pajak_pl.htm" target="_blank"><font size="3">Starsze "o mnie"</font></a></p> <a href="job_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Poszukuj pracy</font></a></p> <a href="mozajski.htm" target="_blank"><font size="1">Aleksander Mo|ajski</font></a></p> <a href="pigs_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Zwinka z chiDskiego zodiaku</font></a></p> <a href="pigs_zdjecia.htm" target="_blank"><font size="1">Zdjcia ozdobnych [winek</font></a></p> <a href="po_60_tce.htm" target="_blank"><font size="1">Rado[ci po 60-tce</font></a></p> <a href="healing_kuramina.htm" target="_blank"><font size="2">Kuramina</font></a></p> <a href="healing_pl.htm" target="_blank">Uzdrawianie</a></p> <a href="fruit_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Owoce tropiku</font></a></p> <a href="fruit_folklor.htm" target="_blank"><font size="2">Owoce w folklorze</font></a></p> <a href="cooking_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Postpowanie z |ywno[ci</font></a></p> <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Ewolucja ludzi</font></a></p> <a href="all_in_one_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Wszystko-w-jednym</font></a><p> <a href="keyboard_gr.htm" target="_blank"><font size="1">Grecka klawiatura</font></a><p> <a href="all_in_one_pl.htm" target="_blank"><font size="1">Rosyjska klawiatura</font></a><p> <a href="rubik_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Rozwizanie kostki Rubika 3x3=9</font></a><p> <a href="rubik_16_pl.htm" target="_blank"><font size="2">Rozwizanie kostki Rubika 4x4=16</font></a><p> <a href="p_l.htm" target="_blank"><font size="1">Playlisty piosenkowe dla TV i PC</font></a><p> <a href="p_instrukcja.htm" target="_blank"><font size="1">Instrukcja piosenkowych playlist</font></a><p> <a href="wroclaw.htm" target="_blank">WrocBaw</a></p> <a href="malbork.htm" target="_blank">Malbork</a></p> <a href="milicz.htm" target="_blank">Milicz</a></p> <a href="bitwa_o_milicz.htm" target="_blank"><font size="1">Bitwa o Milicz</font></a></p> <a href="sw_andrzej_bobola.htm" target="_blank"><font size="1">Zw. Andrzej Bobola</font></a></p> <a href="lo.htm" target="_blank"><font size="1">Liceum OglnoksztaBcce w Miliczu</font></a></p> <a href="klasa.htm" target="_blank"><font size="1">Klasa Pani Hass z LO Milicz</font></a></p> <a href="rok.htm" target="_blank"><font size="1">Absolwenci PWr 1970</font></a></p> <a href="pw.htm" target="_blank"><font size="3">Nasz rok</font></a></p> <a href="it_1999.htm" target="_blank"><font size="2">WykBady 1999</font></a></p> <a href="it_2001.htm" target="_blank"><font size="2">WykBady 2001</font></a></p> <a href="it_2004.htm" target="_blank"><font size="2">WykBady 2004</font></a></p> <a href="it_2007.htm" target="_blank"><font size="2">WykBady 2007</font></a></p> <a href="cielcza.htm" target="_blank"><font size="3">Wie[ Cielcza</font></a></p> <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font size="3">Wie[ Stawczyk</font></a></p> <a href="wszewilki.htm" target="_blank">Wszewilki</a></p> <a href="wszewilki_milicz.htm" target="_blank"><font size="1">Zwiedzaj Wszewilki i Milicz</font></a></p> <a href="wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="3">Wszewilki jutra</font></a></p> <a href="wszewilki_2007.htm" target="_blank"><font size="2">Zlot "Wszewilki-2007"</font></a></p> <a href="wszewilki_2007_zjazd.htm" target="_blank"><font size="1">Uniewa|niony Zjazd "2007"</font></a></p> <a href="wszewilki_2006.htm" target="_blank"><font size="1">Poprzedni Zlot "2006"</font></a></p> <a href="wszewilki_2006_raport.htm" target="_blank"><font size="2">Raport Zlotu "2006"</font></a></p> <a href="korea_pl.htm" target="_blank">Korea</a></p> <a href="hosta_pl.htm" target="_blank">Hosta</a></p> <a href="humanity_pl.htm" target="_blank">Lepsza ludzko[</a></p> <a href="pajak_do_sejmu_2014.htm" target="_blank"><font size="3">Pajk do sejmu NZ 2014</font></a></p> <a href="pajak_na_prezydenta_2015.htm" target="_blank"><font size="3">Pajak na Prezydenta 2015</font></a></p> <a href="pajak_na_prezydenta_2020.htm" target="_blank"><font size="3">Pajak na Prezydenta 2020</font></a></p> <a href="pajak_dla_prezydentury_2020.htm" target="_blank"><font size="3">Pajak dla prezydentury 2020</font></a></p> <a href="partia_totalizmu.htm" target="_blank"><font size="3">Partia totalizmu</font></a></p> <a href="partia_totalizmu_statut.htm" target="_blank"><font size="1">Statut partii totalizmu</font></a></p> <a href="faq_pl.htm" target="_blank"><font size="1">FAQ - czste pytania</font></a></p> <a href="replicate_pl.htm" target="_blank">Replikuj</a></p> <a href="memorial_pl.htm" target="_blank">MemoriaB</a></p> <a href="sabotages_pl.htm" target="_blank">Sabota|e</a></p> <a href="skorowidz.htm" target="_blank">Skorowidz</a></p> <a href="menu2_pl.htm" target="_blank">Menu 2</a></p> <a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a></p> <a href="menu_zip.htm" target="_blank"><font size="1">yrdBowa replika strony menu</font></a></p> <a href="blogi_13.htm" target="_blank"><font size="1">yrdBa wpisw do blogw</font></a></p> <a href="tekst_18.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [18] w PDF</font></a></p> <a href="tekst_17.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [17] w PDF</font></a></p> <a href="tekst_13.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [13] w PDF</font></a></p> <a href="tekst_12.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [12] w PDF</font></a></p> <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [11] w PDF</font></a></p> <a href="tekst_10.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [10] w PDF</font></a></p> <a href="tekst_8_2.htm" target="_blank"><font size="3">Tekst [8p/2]</font></a></p> <a href="tekst_8.htm" target="_blank">Tekst [8p]</a></p> <a href="7_tekst.htm" target="_blank">Tekst [7]</a></p> <a href="tekst_7_2.htm" target="_blank">Tekst [7/2]</a></p> <a href="tekst_7b.htm" target="_blank">Tekst [7b]</a></p> <a href="tekst_6_2.htm" target="_blank">Tekst [6/2]</a></p> <a href="tekst_5_4.htm" target="_blank"><font size="2">[5/4]: </a> <a href="tekst_5_4_1.htm" target="_blank">1, </a> <a href="tekst_5_4_2.htm" target="_blank">2, </a> <a href="tekst_5_4_3.htm" target="_blank">3</font></a></p> <a href="tekst_4c.htm" target="_blank"><font size="2">Tekst [4c]: 1, </a> <a href="tekst_4c_2.htm" target="_blank">2, </a> <a href="tekst_4c_3.htm" target="_blank">3</font></a></p> <a href="tekst_4b.htm" target="_blank">Tekst [4b]</a></p> <a href="tekst_3b.htm" target="_blank">Tekst [3b]</a></p> <a href="tekst_2.htm" target="_blank">Tekst [2]</a></p> <a href="tekst_1_3.htm" target="_blank"><font size="1">[1/3]: </a> <a href="tekst_1_3_1.htm" target="_blank">1, </a> <a href="tekst_1_3_2.htm" target="_blank">2, </a> <a href="tekst_1_3_3.htm" target="_blank">3</font></a></p> <a href="xekst_1_4.htm" target="_blank"><font size="3">X tekst [1/4]</font></a></p> <a href="tekst_1_4.htm" target="_blank"><font size="3">Monografia [1/4]:</font></a> <br><a href="tekst_1_4.htm" target="_blank">P, </a> <a href="tekst_1_4_1.htm" target="_blank">1, </a> <a href="tekst_1_4_2.htm" target="_blank">2, </a> <a href="tekst_1_4_3.htm" target="_blank">3, </a> <a href="text_1_4.htm" target="_blank">E, </a> <a href="xekst_1_4.htm" target="_blank">X</a></p> <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font size="3">Monografia [1/5]</font></a></p> <br><br><p><font color="#FF0000"><b>(English here:)</b></font></p> <a href="wszewilki_jutra_uk.htm" target="_blank"><font size="2">Wszewilki of tomorrow</font></a></p> <a href="wszewilki_jutra_uk.pdf" target="_blank"><font size="1">Wszewilki of tomorrow in PDF</font></a></p> <a href="wszewilki_jutra_zip.htm" target="_blank"><font size="1">Source replica of this page</font></a></p> <a href="wszewilki_uk.htm" target="_blank">Wszewilki</a></p> <a href="stawczyk_uk.htm" target="_blank"><font size="3">Village Stawczyk</font></a></p> <a href="milicz_uk.htm" target="_blank">Milicz</a></p> <a href="bitwa_o_milicz_uk.htm" target="_blank"><font size="1">Battle of Milicz</font></a></p> <a href="sw_andrzej_bobola_uk.htm" target="_blank"><font size="1">St. Andrea Bobola</font></a></p> <a href="wroclaw_uk.htm" target="_blank">WrocBaw</a></p> <a href="malbork_uk.htm" target="_blank">Malbork</a></p> <a href="korea.htm" target="_blank">Korea</a></p> <a href="2030_uk.htm" target="_blank"><font size="2">The Great Purification of 2030s</font></a></p> <a href="woda_uk.htm" target="_blank"><font size="2">Drinking rainwater</font></a></p> <a href="solar.htm" target="_blank"><font size="2">Solar energy</font></a></p> <a href="free_energy.htm" target="_blank"><font size="2">Free energy</font></a></p> <a href="fe_cell.htm" target="_blank"><font size="2">Telekinetic cell</font></a></p> <a href="boiler.htm" target="_blank">Sonic boiler</a></p> <a href="telekinetics.htm" target="_blank">Telekinetics</a></p> <a href="eco_cars.htm" target="_blank"><font size="2">Zero pollution cars</font></a></p> <a href="telekinesis.htm" target="_blank">Telekinesis</a></p> <a href="tfz.htm" target="_blank"><font size="1">Telekinesis Free Zone</font></a></p> <a href="telepathy.htm" target="_blank">Telepathy</a></p> <a href="quake.htm" target="_blank"><font size="3">Earthquake</font></a></p> <a href="seismograph.htm" target="_blank">Seismograph</a></p> <a href="artefact.htm" target="_blank">Artefact</a></p> <a href="dipolar_gravity.htm" target="_blank"><font size="1">Concept of Dipolar Gravity</font></a></p> <a href="1985_theory_of_everything.htm" target="_blank"><font size="1">Scientific Theory of Everything of 1985</font></a></p> <a href="totalizm.htm" target="_blank"><font size="3">Totalizm</font></a></p> <a href="parasitism.htm" target="_blank">Parasitism</a></p> <a href="karma.htm" target="_blank"><font size="3">Karma</font></a></p> <a href="morals.htm" target="_blank">Moral laws</a></p> <a href="nirvana.htm" target="_blank">Nirvana</a></p> <a href="soul_proof.htm" target="_blank"><font size="3">Proof of soul</font></a></p> <a href="timevehicle.htm" target="_blank"><font size="2">Time vehicles</font></a></p> <a href="immortality.htm" target="_blank"><font size="3">Immortality</font></a></p> <a href="propulsion.htm" target="_blank">Propulsion</a></p> <a href="magnocraft.htm" target="_blank">Magnocraft</a></p> <a href="oscillatory_chamber.htm" target="_blank"><font size="1">Oscillatory Chamber</font></a></p> <a href="military_magnocraft.htm" target="_blank"><font size="1">Military use of magnocraft</font></a></p> <a href="tapanui.htm" target="_blank">Tapanui</a></p> <a href="newzealand.htm" target="_blank">New Zealand</a></p> <a href="newzealand_visit.htm" target="_blank"><font size="1">New Zealand attractions</font></a></p> <a href="evidence.htm" target="_blank"><font size="1">Evidence of UFO activities</font></a></p> <a href="explain.htm" target="_blank"><font size="2">UFO photographs</font></a></p> <a href="cloud_ufo.htm" target="_blank">Cloud-UFOs</a></p> <a href="bandits.htm" target="_blank"><font size="2">Bandits amongst us</font></a></p> <a href="tornado.htm" target="_blank">Tornado</a></p> <a href="hurricane.htm" target="_blank">Hurricanes</a></p> <a href="katrina.htm" target="_blank">Katrina</a></p> <a href="landslips.htm" target="_blank"><font size="1">Landslides</font></a></p> <a href="katowice_uk.htm" target="_blank"><font size="1">Demolition of hall in Katowice</font></a></p> <a href="predators.htm" target="_blank">Predators</a></p> <a href="day26.htm" target="_blank">26th day</a></p> <a href="petone.htm" target="_blank"><font size="3">Petone</font></a></p> <a href="prophecies.htm" target="_blank"><font size="2">Prophecies</font></a></p> <a href="plague.htm" target="_blank">Plague</a></p> <a href="changelings.htm" target="_blank">Changelings</a></p> <a href="wtc.htm" target="_blank"><font size="2">WTC</font></a></p> <a href="shuttle.htm" target="_blank"><font size="2">Columbia</font></a></p> <a href="aliens.htm" target="_blank">Aliens</a></p> <a href="ufo.htm" target="_blank">UFOnauts</a></p> <a href="ufo_proof.htm" target="_blank"><font size="1">Formal proof for the existence of UFOs</font></a></p> <a href="evil.htm" target="_blank">Evil</a></p> <a href="antichrist.htm" target="_blank">Antichrist</a></p> <a href="god.htm" target="_blank">About God</a></p> <a href="god_proof.htm" target="_blank"><font size="1">Proof for the existence of God</font></a></p> <a href="god_exists.htm" target="_blank"><font size="1">God's methods</font></a></p> <a href="bible.htm" target="_blank">The Bible</a></p> <a href="will.htm" target="_blank">Free will</a></p> <a href="prawda_uk.htm" target="_blank">Truth</a></p> <a href="portfolio.htm" target="_blank"><font size="3">Dr Pajak portfolio</font></a></p> <a href="djp.htm" target="_blank"><font size="3">Videos with me</font></a></p> <a href="pajak_jan_uk.htm" target="_blank"><font size="2">About me (Dr Eng. Jan Pajak)</font></a></p> <a href="jan_pajak.htm" target="_blank"><font size="3">Old "about me"</font></a></p> <a href="job.htm" target="_blank"><font size="2">My job search</font></a></p> <a href="mozajski_uk.htm" target="_blank"><font size="1">Aleksander Mo|ajski</font></a></p> <a href="pigs.htm" target="_blank"><font size="1">Pigs from Chinese zodiac</font></a></p> <a href="pigs_taken.htm" target="_blank">Pigs Photos</a></p> <a href="healing.htm" target="_blank">Healing</a></p> <a href="fruit.htm" target="_blank"><font size="2">Tropical fruit</font></a></p> <a href="fruit_folklore.htm" target="_blank"><font size="2">Fruit folklore</font></a></p> <a href="cooking.htm" target="_blank"><font size="2">Food handling</font></a></p> <a href="evolution.htm" target="_blank"><font size="1">Evolution of humans</font></a></p> <a href="all_in_one.htm" target="_blank">All-in-one</a><p> <a href="keyboard_gr.htm" target="_blank"><font size="1">Greek keyboard</font></a><p> <a href="keyboard_ru.htm" target="_blank"><font size="1">Russian keyboard</font></a><p> <a href="rubik.htm" target="_blank"><font size="2">Solving Rubik's cube 3x3=9</font></a><p> <a href="rubik_16.htm" target="_blank"><font size="2">Solving Rubik's cube 4x4=16</font></a><p> <a href="p_e.htm" target="_blank"><font size="1">Song playlists for TV and PC</font></a><p> <a href="p_instruction.htm" target="_blank"><font size="1">Instruction for song playlists</font></a><p> <a href="nzd.htm" target="_blank"><font size="2">NZ Driving Licence advice</font></a><p> <a href="wroclaw_uk.htm" target="_blank">WrocBaw</a></p> <a href="malbork_uk.htm" target="_blank">Malbork</a></p> <a href="milicz_uk.htm" target="_blank">Milicz</a></p> <a href="bitwa_o_milicz_uk.htm" target="_blank"><font size="1">Battle of Milicz</font></a></p> <a href="sw_andrzej_bobola_uk.htm" target="_blank"><font size="1">St. Andrea Bobola</font></a></p> <a href="cielcza_uk.htm" target="_blank"><font size="3">Village Cielcza</font></a></p> <a href="stawczyk_uk.htm" target="_blank"><font size="3">Village Stawczyk</font></a></p> <a href="wszewilki_uk.htm" target="_blank">Wszewilki</a></p> <a href="wszewilki_jutra_uk.htm" target="_blank"><font size="2">Wszewilki of tomorrow</font></a></p> <a href="korea.htm" target="_blank">Korea</a></p> <a href="hosta.htm" target="_blank">Hosta</a></p> <a href="klasa_uk.htm" target="_blank"><font size="1">1964 class of Ms Hass in Milicz</font></a></p> <a href="rok_uk.htm" target="_blank"><font size="1">TUWr graduates 1970</font></a></p> <a href="it_1999.htm" target="_blank"><font size="2">Lectures 1999</font></a></p> <a href="it_2001.htm" target="_blank"><font size="2">Lectures 2001</font></a></p> <a href="it_2004.htm" target="_blank"><font size="2">Lectures 2004</font></a></p> <a href="it_2007.htm" target="_blank"><font size="2">Lectures 2007</font></a></p> <a href="humanity.htm" target="_blank">Better humanity</a></p> <a href="pajak_for_mp_2014.htm" target="_blank"><font size="3">Pajak for parliament 2014</font></a></p> <a href="pajak_re_2017.htm" target="_blank"><font size="3">Pajak regarding 2017</font></a></p> <a href="pajak_for_mp_2017.htm" target="_blank"><font size="3">Pajak for parliament 2017</font></a></p> <a href="partia_totalizmu_uk.htm" target="_blank"><font size="3">Party of totalizm</font></a></p> <a href="partia_totalizmu_statute.htm" target="_blank"><font size="1">Party of totalizm statute</font></a></p> <a href="faq.htm" target="_blank"><font size="1">FAQ - questions</font></a></p> <a href="replicate.htm" target="_blank">Replicate</a></p> <a href="memorial.htm" target="_blank">Memorial</a></p> <a href="sabotages.htm" target="_blank">Sabotages</a></p> <a href="skorowidz_links.htm" target="_blank"><font size="1">Index of content with links</font></a></p> <a href="menu2.htm" target="_blank">Menu 2</a></p> <a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a></p> <a href="menu_zip.htm" target="_blank"><font size="1">Source replica of page menu</font></a></p> <a href="tekst_13.htm" target="_blank"><font size="2">Text [13] in PDF</font></a></p> <a href="text_11.htm" target="_blank"><font size="2">Text [11] in PDF</font></a></p> <a href="text_8_2.htm" target="_blank"><font size="3">Text [8e/2]</font></a></p> <a href="text_8.htm" target="_blank">Text [8e]</a></p> <a href="7_text.htm" target="_blank">Text [7]</a></p> <a href="text_7_2.htm" target="_blank">Text [7/2]</a></p> <a href="text_6e.htm" target="_blank">Text [6/2]</a></p> <a href="text_5e.htm" target="_blank">Text [5/3]</a></p> <a href="text_5_3.htm" target="_blank">Figs [5/3]</a></p> <a href="text_2e.htm" target="_blank">Text [2e]</a></p> <a href="figs_2e.htm" target="_blank"><font size="1">Figures [2e]: </a> <a href="figs_2e_1.htm" target="_blank">1, </a> <a href="figs_2e_2.htm" target="_blank">2, </a> <a href="figs_2e_3.htm" target="_blank">3</font></a></p> <a href="text_1e.htm" target="_blank">Text [1e]</a></p> <a href="figs_1e.htm" target="_blank"><font size="1">Figures [1e]: </a> <a href="figs_1e_1.htm" target="_blank">1, </a> <a href="figs_1e_2.htm" target="_blank">2, </a> <a href="figs_1e_3.htm" target="_blank">3</font></a></p> <a href="xext_1_4.htm" target="_blank"><font size="3">X text [1/4]</font></a></p> <a href="text_1_4.htm" target="_blank"><font size="2">Monograph [1/4]:</font></a> <br><a href="text_1_4.htm" target="_blank">E, </a> <a href="text_1_4_1.htm" target="_blank">1, </a> <a href="text_1_4_2.htm" target="_blank">2, </a> <a href="text_1_4_3.htm" target="_blank">3, </a> <a href="tekst_1_4.htm" target="_blank">P, </a> <a href="xext_1_4.htm" target="_blank">X</a></p> <a href="text_1_5.htm" target="_blank"><font size="3">Monograph [1/5]</font></a></p> <br><p><font color="#FF0000"><b>(&#1055;&#1086;&nbsp;&#1088;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;:)</b></font></p> <a href="god_ru.htm" target="_blank">&#1041;&#1086;&#1075;</a></p> <a href="menu2.htm" target="_blank">&#1052;&#1077;&#1085;&#1102; 2</a></p> <a href="menu.htm" target="_blank">&#1052;&#1077;&#1085;&#1102; 4</a></p> <a href="wszewilki_jutra_zip.htm" target="_blank"><font size="1">Pe&#1087;&#1083;&#1080;&#1082;a &#1080;c&#1090;o&#1095;&#1085;&#1080;&#1082;a &#1101;&#1090;o&#1081; c&#1090;&#1088;a&#1085;&#1080;&#1094;&#1099;</font></a></p> <a href="keyboard_ru.htm" target="_blank">&#1050;&#1083;&#1072;&#1074;&#1080;&#1072;&#1090;&#1091;&#1088;&#1072;</a></p> <br><p><font color="#FF0000"><b>(&#917;&#955;&#955;&#951;&#957;&#953;&#954;&#940;&#32;&#949;&#948;&#974;:)</b></font></p> <a href="god_gr.htm" target="_blank">&#920;&#949;&#972;&#962;</a></p> <a href="menu2.htm" target="_blank">&#917;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#941;&#962; 2</a></p> <a href="menu.htm" target="_blank">&#917;&#960;&#953;&#955;&#959;&#947;&#941;&#962; 4</a></p> <a href="wszewilki_jutra_zip.htm" target="_blank"><font size="1">&#913;&#957;&#964;&#943;&#947;&#961;&#945;&#966;&#959; &#960;&#951;&#947;&#942;&#962; &#945;&#965;&#964;&#942;&#962; &#964;&#951;&#962; &#963;&#949;&#955;&#943;&#948;&#945;&#962;</font></a></p> <a href="keyboard_gr.htm" target="_blank">&#928;&#955;&#951;&#954;&#964;&#961;&#959;&#955;&#972;&#947;&#953;&#959;</a></p> <br><p><font color="#FF0000"><b>(Hier auf Deutsch:)</b></font></p> <a href="portfolio_de.htm" target="_blank"><font size="3">Dr Pajk portfolio</font></a></p> <a href="pajak_jan_de.htm" target="_blank">ber mich</a></p> <a href="free_energy_de.htm" target="_blank"><font size="2">Freie Energie</font></a></p> <a href="telekinesis_de.htm" target="_blank">Telekinesis</a></p> <a href="morals_de.htm" target="_blank"><font size="2">Moralische Gesetze</font></a></p> <a href="totalizm_de.htm" target="_blank">Totalizm</a></p> <a href="menu2.htm" target="_blank">Menu 2</a></p> <a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a></p> <a href="wszewilki_jutra_zip.htm" target="_blank"><font size="1">Quelreplica dieser Seite</font></a></p> <br><p><font color="#FF0000"><b>(Aqu en espaDol:)</b></font></p> <a href="free_energy_es.htm" target="_blank"><font size="2">Energa libre</font></a></p> <a href="telekinesis_es.htm" target="_blank">Telekinesis</a></p> <a href="morals_es.htm" target="_blank">Leyes morales</a></p> <a href="totalizm_es.htm" target="_blank">Totalizm</a></p> <a href="pajak_jan_es.htm" target="_blank">Sobre m</a></p> <a href="menu2.htm" target="_blank">Menu 2</a></p> <a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a></p> <a href="wszewilki_jutra_zip.htm" target="_blank"><font size="1">Reproduccin de la fuente de esta pgina</font></a></p> <br><p><font color="#FF0000"><b>(Ici en franais:)</b></font></p> <a href="free_energy_fr.htm" target="_blank"><font size="2">nergie libre</font></a></p> <a href="telekinesis_fr.htm" target="_blank">Telekinesis</a></p> <a href="morals_fr.htm" target="_blank">Lois morales</a></p> <a href="totalizm_fr.htm" target="_blank">Totalizm</a></p> <a href="pajak_jan_fr.htm" target="_blank">Au sujet de moi</a></p> <a href="menu2.htm" target="_blank">Menu 2</a></p> <a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a></p> <a href="wszewilki_jutra_zip.htm" target="_blank"><font size="1">Reproduction de source de cette page</font></a></p> <br><p><font color="#FF0000"><b>(Qui in italiano:)</b></font></p> <a href="free_energy_it.htm" target="_blank"><font size="2">Energia libera</font></a></p> <a href="telekinesis_it.htm" target="_blank">Telekinesis</a></p> <a href="morals_it.htm" target="_blank">Leggi morali</a></p> <a href="totalizm_it.htm" target="_blank">Totalizm</a></p> <a href="pajak_jan_it.htm" target="_blank">Circa me</a></p> <a href="menu2.htm" target="_blank">Menu 2</a></p> <a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a></p> <a href="wszewilki_jutra_zip.htm" target="_blank"><font size="1">Replica di fonte di questa pagina</font></a></p> <br> <hr color="#FF0000" size="4" width="100%"> <br><a href="menu2_pl.htm" target="_blank"><font size="6" color="#FF0000">M</font><font size="6" color="#FF33FF">e</font><font size="6" color="#993333">n</font><font size="6" color="blue">u</font> <font size="6" color="#FF9900">2</font><font size="6" color="gray">:</font></a> <br><br><a href="menu.htm" target="_blank"><font size="4" color="white">(Przesuwne)</font></a> <br><br><font color="white" size="4">(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu jzykowym - w 8 jzykach. Wybierz interesujc Ci stron manipulujc suwakami, potem kliknij na ni aby j uruchomi:) </font><br><br> <object type="text/html" data="menu2_pl.htm" width="135" height="450"> Tu powinna by wy[wietlona strona <a href="menu2_pl.htm" target="_blank">menu2.htm</a>. </object> <br><br><font color="white" size="4"> (Ten sam wykaz daje si te| wy[wietli z "Menu 1" poprzez kliknicie tam na "<a href="menu2_pl.htm" target="_blank">Menu 2</a>".) </font> <br><br> <hr color="green" size="4" width="100%"> <br><a href="menu2_pl.htm" target="_blank"><font size="6" color="#FF0000">Menu 3:</font></a> <font color="#FF0000"><b>(Alternatywne adresy internetowe tej strony, np.:)</b></font></p> <font color="white" size="4">(Na darowanej pBatnej domenie:)</font></p> <a href="http://pajak.org.nz/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="3">pajak.org.nz</font></a></p> <font color="white" size="4">(Na darmowym hostingu z FTP:)</font></p> <a href="http://drobina.rf.gd/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="3">drobina.rf.gd</font></a></p> <a href="http://gravity.ezyro.com/wszewilki_jutra.htm" target="_blank">gravity.ezyro.com</a></p> <a href="http://magnokraft.ihostfull.com/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="2">magnokraft.ihostfull.com</font></a></p> <a href="http://nirwana.hstn.me/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="2">nirwana.hstn.me</font></a></p> <a href="http://www.geocities.ws/immortality/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="2">geocities.ws/immortality</font></a></p> <font color="white" size="4">(Radiej aktualizowane:)</font></p> <a href="http://tornados2005.narod.ru/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="1">tornados2005.narod.ru</font></a></p> <a href="http://totalizm.pl/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="3">totalizm.pl</font></a></p> <a href="http://energia.sl.pl/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="3">energia.sl.pl</font></a></p> <!-- specyficzne dla danej strony <a href="http://magnocraft.site88.net/wszewilki_jutra.htm" target="_blank">magnocraft.site88.net</a></p> <a href="http://mozajski.freewebspace.com/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="1">mozajski.freewebspace.com</font></a></p> <a href="http://pigs.20megsfree.com/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="1">pigs.20megsfree.com</font></a></p> <a href="http://totalism.50megs.com/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="2">totalism.50megs.com</font></a></p> <a href="http://totalizm.20fr.com/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="2">totalizm.20fr.com</font></a></p> <a href="http://ufonauci.w.interia.pl/wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font size="1">ufonauci.w.interia.pl</font></a></p> --> <br> <hr size="4" color="gold" width="100%"> <br><a href="menu.htm" target="_blank"><font size="6" color="gold">Menu 4:</font></a> <br><br><a href="menu.htm" target="_blank"><font size="4" color="gold">(Przesuwne)</font></a> <br><br><font color="white" size="4">Oto wykaz adresw wszystkich totaliztycznych witryn dziaBajcych w dniu aktualizacji tej strony. Pod ka|dym z owych adresw powinny by dostpne wszystkie totaliztyczne strony wyszczeglnione w "Menu 1" i "<a href="menu2_pl.htm" target="_blank">Menu 2</a>", wBczajac w to rwnie| ich odmienne wersje jzykowe (tj. wersje w jzykach: <font color="#FF0000">polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpaDskim, wBoskim, greckim i rosyjskim</font>). Najpierw wic w poni|szym okienku wybierz adres serwera z ka|dego masz zamiar skorzysta manipulujc suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy za[ otworzy si strona reprezentujca w serwer wwczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "<a href="menu2_pl.htm" target="_blank">Menu 2</a>" interesujc ci stron i kliknij na ni aby j uruchomi i przegldn: </font><br><br> <object type="text/html" data="menu.htm" width="135" height="450"> Tu powinna by wy[wietlona strona <a href="menu.htm" target="_blank">menu.htm</a>. </object> <br><br><font color="white" size="4"> (Niniejszy wykaz daje si te| wy[wietli z "Menu 1" poprzez kliknicie tam na "<a href="menu.htm" target="_blank">Menu 4</a>".) </font> <br><br> <hr color="gold" size="4" width="100%"> </DIV></TD></B> <TD BGCOLOR="#EDEEE0" COLSPAN="2" ALIGN="left" VALIGN="top"> <font size="6"> WSTP:<br> Istnieje jedno miejsce na [wiecie, w ktrym marzenia si wypeBniaj. Miejscem tym jest niezwykBa wie[ <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki-Stawczyk (opisana dokBadniej na odrbnej stronie)</b></font></a>. Ja osobi[cie wierz, |e powodem dla ktrego marzenia si tam wypeBniaj, jest |e podczas pobytu we Wszewilkach do[wiadcza si tam <b>"dotyku nadprzyrodzonego"</b>. Oczywi[cie, sceptycy powd ten zapewne wytBumaczyliby odmiennie. PrzykBadowo, |e z powodu twardej rzeczywisto[ci |ycia, a ta|e z uwagi na blisko[ do natury, we Wszewilkach-Stawczyku marzenia zawsze s realistyczne i zawsze twardo stoj one na ziemi. Z kolei ludzie wyro[li w ci|kich realiach owej wioski wbudowali w swj charakter umiejtno[ urzeczywistniania wBasnych marzeD. Jak by si powodu owego nie tBumaczyBo, faktem jest |e najwa|niejsze marzenia z Wszewilek-Stawczyka zawsze si wypeBniaj. Dlatego za po[rednictwem tej strony chciaBbym ujawni co mi osobi[cie si marzy dla samych Wszewilek-Stawczyka. Znaczy, jak w moich marzeniach wyglda przyszBo[ owej wioski. PrzyszBo[ ta wysyntezowaBa si bowiem wyraznie w moim umy[le z owych licznych podr|y po [wiecie jakie bez przerwy odbywam, oraz jakie pozwoliBy mi odnotowa to co w |yciu jest najwa|niejsze. Piszc t stron wierz rwnie|, |e poprzez ujawnienie tych swoich marzeD spowoduj i| w przyszBo[ci przynajmniej ich cz[ zdoBa tak|e kiedy[ si wypeBni - co zreszt potwierdza moja niezwykBa <b>"podr| do przyszBo[ci"</b> (jak wierz odbyta do Wszewilek-Stawczyka z okoBo 2222 roku) jak opisuj w punkcie #J3 tej strony. Ponadto wierz, |e poprzez wyja[nienie tutaj jak mogBaby wyglda przyszBo[ Wszewilek-Stawczyka, stworz mieszkaDcom tej wioski jaki[ dalekosi|ny cel, ku osigniciu ktrego mog teraz zacz systematycznie zd|a i pracowa. </font> <br><br><br><font size="4" color="blue"><b> Tre[ tej strony autoryzuje <a href="https://www.google.com/search?q=jan+pajak" target="_blank"><font color="green"><b>Jan Pajak</b></font></a>, czyli badacz Nowej Zelandii i Polski oraz <a href="http://worldcat.org/identities/lccn-n86145629/" target="_blank"><font color="green"><b>WorldCat Identity</b></font></a> (tj. "To|samo[ Zwiatowej Kategorii": patrz strona <a href="http://worldcat.org/identities/" target="_blank"><font color="green"><b>http://worldcat.org/identities/</b></font></a> ), ktry w pocztkowej cz[ci 21 wieku tym wyr|niB si z grona nadal |yjcych odkrywcw i wynalazcw owych dwch krajw, i| staB si najszerzej z nich znanym wwczas w [wiecie, najr|norodniej interpretowanym i najbardziej produktywnym - na przekr prowadzenia badaD bez finansowania i na zasadach naukowego "hobby" wymuszanego oficjaln dezaprobat podjtej tematyki badaD, ale niestety o ktrego istnieniu i wynikach badaD w Nowej Zelandii niemal nikt NIE chce wiedzie, za[ dla uniewa|nienia, zaprzeczenia i wyciszenia odkry i wynalazkw ktrego sporo Polakw konspiruje si w gangi postpujce jak monopole wypaczajce prawd i przyszBym pokoleniom usiBujce pozostawi tylko kBamstwa, [mieci, pozatruwan wod, powietrze i gleb, oraz wyniszczon natur. </b></font> <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #A: Informacje wprowadzajce tej strony: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#A1. Dlaczego warto pomarzy o lepszym jutrze dla <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilek-Stawczyka</font></a>: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niektrzy mawiaj, |e kiedy kto[ osiga sukces |yciowy, <b>inspiracj i siB motoryczn dla dziaBania zawsze najpierw byBy jego marzenia</b>. Wszak|e zanim zaczniemy do czego[ zd|a, najpierw musimy stworzy sobie w umy[le obraz tego co zamierzamy. Na dodatek, <font color="blue"><b>we Wszewilkach-Stawczyku marzenia zawsze si wypeBniaj</b></font>. Warto wic aby[my wsplnie pomarzyli teraz o szcz[liwszym jutrze dla tej wioski-sioBa. W ten sposb z jednej strony wyzwolimy nadprzyrodzone moce, ktre urzeczywistniaj marzenia podjte we Wszewilkach-Stawczyku. Z drugiej za[ strony, poprzez ustanowienie sobie wyraznego celu w jakim warto zd|a oraz obrazu tego co chcemy osign, wszyscy zaczniemy teraz pod[wiadomie zmierza do ich urzeczywistnienia. <h1><br>#A2. Aby si rozwija trzeba mie wizj na przyszBo[ (czyli marzenie) - ta strona jest wBa[nie tak wizj dla <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilek-Stawczyka</font></a>, Milicza, SBawoszewic, oraz innych okolicznych miejscowo[ci: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ludzie ktrzy nie maj wizji na swoj przyszBo[, a tak|e instytucje bez wizji, po prostu |yj z dnia na dzieD. Jako wic tacy, po prostu si kurcz. Aby mc si rozwija, trzeba mie wizj. Ta strona jest wic rodzajem wizji dla mojego rodzinnego sioBa Wszewilki-Stawczyk oraz dla innych miejscowo[ci z okolic miasteczka <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Milicza</b></font></a> - opisywanych szerzej na moich stronach internetowych: <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wszewilki.htm</b></font></a>, <a href="wszewilki_milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><bwszewilki_milicz.htm</b></font></a>, <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>milicz.htm</b></font></a>, <a href="sw_andrzej_bobola.htm" target="_blank"><font color="green"><b>sw_andrzej_bobola.htm</b></font></a>, <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>stawczyk.htm</b></font></a>, <a href="wszewilki_milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wszewilki_milicz.htm</b></font></a>, oraz na niniejszej <a href="wszewilki_jutra.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wszewilki_jutra.htm</b></font></a>. <h1><br>#A3. <!-- od marca 2007, poszerzona w czerwcu 2020 --> Symbolika tej strony - jej opublikowanie z okazji speBnienia si kolejnego mojego dziecicego marzenia z Wszewilek-Stawczyka - tj. zasBu|enia na uzyskanie peBnej <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font color="green">profesury uniwersyteckiej</font></a>: </h1> <h3>Motto: <i> "Raz profesor, zawsze profesor." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejsz stron opublikowaBem w marcu 2007 roku z bardzo dla mnie wa|niej okazji. Mianowicie, w owym roku 2007 wypeBniBo si kolejne z moich dziecicych marzeD zaistniaBych jeszcze w sBynnej z wypeBniania si ludzkich marzeD mojej rodzinnej wsi <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki-Stawczyk</b></font></a>. W 2007 roku po raz pierwszy w |yciu zostaBem bowiem <b>"peBnym profesorem"</b> (czyli angielskojzycznym odpowiednikiem polskiego "profesora zwyczajnego") na renomowanym PoBudniowo-KoreaDskim <a href="https://www.google.com/search?&q=ajou+university" target="_blank"><font color="green"><b>uniwersytecie Ajou</b></font></a> (jego nazw znaczc "Azja" wymiawiaj i czytaj jako sBowo "Adzju"). Przed ow peBn profesur w Korei bdc odpowiednikiem polskiej pozycji "Profesor Zwyczajny", trzykrotnie byBem te| tzw. "Associate Professor" w angielskojzycznych systemach uczelnianych (czyli odpowiednikiem uczelnianej pozycji "Profesor Nadzwyczajny" w Polsce), na a| trzech jeszcze innych uniwersytetach [wiata, tj. na Cyprze, w Malazji i na tropikalnej wyspie Borneo. A pamita trzeba, |e marzenie zostania faktycznym "Profesorem", dla kogo[ wywodzcego si z jednej z najbiedniejszych rodzin ze wsi zwanej "Wszewilki", a |yjcego w miejscu przez co bardziej zarozumiaBe osoby okre[lanym jako "zabita dechami wiocha", wydaje si by czym[ nieosigalnym (dzisiaj ju| wiem, |e wszystko to byBa uBuda, tam bowiem gdzie jest prawdziwa wiara, wszystko staje si te| mo|liwe). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zostanie faktycznym "Profesorem" NIE byBo jedynym moim "dziecicym marzeniem". Inne moje wielkie marzenie z czasw dzieciDstwa - zainspirowane "skorupk orzecha kokosowego" opisywan szerzej w punkcie #D9 strony internetowej o nazwie <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>milicz.htm</b></font></a>, a sprowadzajce si do marzenia o podr|owaniu po dalekich krajach [wiata, sprawdziBo si znacznie wcze[niej, bo poczwszy od 1982 roku. Ogromnie naukowo mnie intrygujcy jest te| fakt, |e ju| w dzieciDstwie wiedziaBem i| za to co w swym |yciu dokonam bd zasBugiwaB na "Nagrod Nobla". Ju| wwczas wiedziaBem jednak tak|e, |e owej Nagrody Nobla ja nigdy NIE otrzymam, poniewa| moje dokonania bd demaskowaBy zBo i nieszczycielstwo ludzi rzdzcych [wiatem. Tamta inna moja wiedza dziecica indukuje z kolei pytanie <b>czy tzw. "dziecice marzenia" albo "dziecice bajdurzenia" NIE s przypadkiem manifestacj rodzaju "wiedzy" jak otrzymujemy od Boga kiedy wysyBani jeste[my do przej[cia przez dane swoje |ycie</b>. Wszak|e folklor Anglikw wyznaje istnienie tzw. "<a href="https://www.google.com/search?q=self-fulfilling+prophecy" target="_blank"><font color="green"><b>self-fulfilling prophecy</b></font></a>" czyli "wypeBniajcej si samo-przepowiedni", ktra te| sprowadza si do wypeBniania si w |yciu tego co o sobie pod[wiadomie si wie i si przepowiada, a niekiedy wiedzc czego bardzo si obawia - tak jak na nastpstwa <b>"obaw |yciowych"</b> i na potrzeb <b>"korygowania swoich wierzeD"</b> usiBuj zwraca uwag swych czytelnikw np. w punkcie #A2.2 z mojej strony internetowej o nazwie <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totalizm_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podczas jednej z wcze[niejszych od Korei swych profesur, odbywanej na bliskiej do natury tropikalnej wyspie Borneo eksperymentalnie badaBem na samym sobie nastpstwa <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>gromadzenia w swej duszy</b></font></a> (wyja[nianego np. w punkcie #A1 mojej strony <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>evolution_pl.htm</b></font></a>) du|ych ilo[ci unikalnego rodzaju inteligentnej energii, jak potem nazwaBem <b>"energia moralna"</b> - bowiem aby energi t w sobie generowa, konieczne jest fizyczne wykonywanie ci|kiej tzw. <b>"pracy moralnej"</b> z motywacjami i| praca ta ma przynosi konkretne dobro naszym bliznim. (Na Borneo t inteligentn "energi moraln" pocztkowo nazywaBem <b>"zasb wolnej woli"</b> albo "zwow", za[ ChiDczycy i osoby praktykujce <b>"Kung Fu"</b> znaj j pod nazw <b>"chi"</b>.) Na Borneo jednak NIE wiedziaBem jeszcze, |e gromadzc w swej duszy ilo[ owej "energii moralnej" przekraczajc okoBo 1200 [gfh] (jednostka [gfh] oznacza jedn "godzin fizycznej harwki"), zapracowuje si dla siebie ogromnie niezwykBe, rzadkie i cudowne zjawisko <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>zapracowanej nirwany</b></font></a>. Wszak|e nasza <b>"oficjalna nauka ateistyczna"</b> NIE ma przysBowiowego "zielonego pojcia" o istnieniu i o cechach zjawiska nirwany - nawet za[ gdyby o nim cokolwiek wiedziaBa, cigle elity rzdzce nasz cywilizacj NIE pozwalaByby o nim oficjalnie informowa ludzko[ci. Wszak|e nirwana ma potencjaB aby zastpi dzisiejsze "pienidze" - jakie s zrdBem bogactwa i wBadzy obecnych elit rzdzcych, cho jednocze[nie s te| zrdBem wszelkiego zBa na Ziemi. Kiedy wic zjawisko nirwany pojawiBo si i u mnie po raz pierwszy, poczuBem je jakbym nagle zostaB uderzony <b>"piorunem szcz[liwo[ci"</b>. Niespodziewanie bowiem w samym [rodku wykonywania swej ci|kiej fizycznej "pracy moralnej" w pocie i duszno[ci maBego mieszkanka tropiku, nagle doznaBem tak pot|nego uderzenia poczuciem szcz[cia, |e wprost zasBabBem i zmuszony byBem przerwa wykonywan prac moraln. Kiedy za[ usiadBem, caBe moje ciaBo byBo zalewane falami poczucia niesamowitej szcz[liwo[ci. Co jednak najdziwniejsze, kiedy owa szcz[liwo[ totaliztycznej nirwany raz ju| pojawiBa si u mnie, wcale NIE chciaBa mnie opu[ci. W sumie prze|ywaBem wic j przez okoBo 9 miesicy, za[ ustaBa dopiero kiedy wrciBem do zimnej, wymagajcej i nieprzyjaznie nastawionej do wschodnio-europejskich emigrantw Nowej Zelandii. Nic dziwnego, |e owo nagBe pojawienie si u mnie tej pot|nej szcz[liwo[ci pocztkowo mnie przeraziBo. WziBem je bowiem za ugryzienie przez jaki[ borneowski odpowiednik tropikalnej muchy afrykaDskiej zwanej "Tse-Tse" - tyle |e powodujcej poczucie obezwBadniajcej szcz[liwo[ci, zamiast [miertelnej afrykaDskiej choroby zwanej "[piczka". Poniewa| owa szcz[liwo[ wcale NIE zniechciBa mnie do kontynuowania eksperymentalnego generownia "energii moralnej" poprzez wykonywanie ci|kiej "pracy moralnej", po jakim[ czasie odkryBem, |e szcz[liwo[ ta jest wynikiem dziaBania przepBywajcego poprzez moje "czakramy" nadmiaru "energii moralnej" przelewajcej si z mojej duszy do fizycznego ciaBa. ZaczBem wic zjawisko nirwany szczegBowo bada, poczym wyniki owych badaD opisaBem szczegBowo w swoich publikacjach - np. patrz strona internetowa o nazwie <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>nirvana_pl.htm</b></font></a>, lub patrz "tom 8" mojej naukowej <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/5]</b></font></a>. Badania te teoretycznie kontynuuj a| do dzisiaj - chocia| nirwana dawno u mnie ju| zaniknBa. Po powrocie do Nowej Zelandii odkryBem bowiem, |e <font color="blue"><b>po jednorazowym zaznaniu nirwany, ch przedBu|enie jej nieustajcegio prze|ywani jest a| tak pot|na, |e jest si ochotniczo gotowym fizycznie wykonywa dowolnie ci|k "prac moraln" aby kontynuowa jej do[wiadczanie - co praktycznie oznacza i| "nirwana" oraz bazujcy na niej "ustrj nirwany" mog zastpi funkcj dzisiejszych "pienidzy", eliminujc w ten sposb z Ziemi podstawowe zrdBo wszelkiego zBa jakim s wBa[nie "pienidze"</b></font>. W 2006 roku opublikowaBem wic sw stron internetow o nazwie <a href="partia_totalizmu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>partia_totalizmu.htm</b></font></a>, jaka proponowaBa aby ludzko[ wyeliminowaBa zBo na Ziemi poprzez zastpienie szataDsko narkotyzujcego ludzi dziaBania "pienidzy" budujcym i moralnym dziaBaniem "szcz[liwo[ci nirwany". W 2020 za[ roku, nadej[cie na Ziemi <b>pandemii "koronawirusa"</b> u[wiadomiBo mi tak|e, i| pokojowe i demokratyczne zdro|enie na Ziemi eliminujcego pienidze "ustroju nirwany" uratowaBoby ludzko[ przed cyklicznymi zagBadami powodowanymi zwikszeniem si do zbyt du|ej liczebno[ci tych z ludzi, ktrzy podejmuj postpowania niezgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga - co z kolei zmusza Boga do powtarzania eliminowaD z Ziemi ludzi szkodliwych dla przyszBych planw Boga (przez "ateistw" te eliminowania s zwane <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=reset+cywilizacji" target="_blank"><font color="green"><b>resety cywilizacji</b></font></a>) - w rodzaju nadchodzcego <a href="2030.htm" target="_blank"><font color="green"><b>w 2030 roku</b></font></a> "Wielkiego Oczyszczenia Ziemi" od wiekw przepowiadanego pod nazw "<a href="https://www.google.com/search?q=The+Great+Purification" target="_blank"><font color="green"><b>The Great Purification</b></font></a>", za[ w wersecie 11:18 z bibilijnej "Apokalipsy Zw. Jana" zapowiadanego jako <b>zniszczenie niszczycieli ziemi</b>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wicej informacji na temat owych czterech swych profesur uniwersyteckich podaj na stronie o nazwie <a href="1970/rok.htm" target="_blank"><font color="green"><b>rok.htm</b></font></a> (np. patrz tam punkty #B8.2, #69, czy #E1), na swej autobiograficznej stronie o nazwie <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pajak_jan.htm</b></font></a>, oraz w punkcie #K4 niniejszej strony. Z kolei moje wra|enia z pobytu w Korei spisaBem na stronie <a href="korea_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>korea_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wielu ludzi w Polsce zawzicie krytykujcych moje osignicia naukowe stara si pomniejsza znaczenie tego mojego zostania Profesorem a| na czterech uniwersytetach poza granicami naszego kraju. W swej argumantacji owi moi krytykanci staraj si implikowa, |e poza granicami Polski <font color="#FF0000"><b>jakoby "profesury rozdaj ka|demu kto im si nawinie" (jak|e wic dziwne, |e gro emigrantw z Polski poza granicami kraju zwykle co najwy|ej np. zmywa talerze w restauracjach - zamiast zostawa tam profesorami)</b></font>, oraz <b>|e jakoby "prawdziwy profesor to tylko polski profesor"</b>. Tymczasem rzeczywisto[ jest zupeBnie odwrotna. PrzykBadowo, poza granicami Polski aby zosta Profesorem trzeba si wykaza faktycznym dorobkiem naukowym - szczeglnie je[li jest si emigrantem z typowo lekcewa|onego tam i wyszydzanego byBego "bloku wschodniego". Ponadto, w przeciwieDstwie do Polski, gdzie niemal ka|dy Profesor typowo: (a) caBe swe |ycie spdza przywizany do jednej uczelni, (b) |yje w[rd od dawna znanych mu osb o tej samej co on kulturze i jzyku, zwykle (c) publikuje poprzez przyjaznych mu krajowych wydawcw i czasopisma, (d) co roku wykBada niemal to samo, oraz (e) a| do odej[cia na emerytur bezskutecznie usiBuje doszuka si sensu w tej samej badanej przez siebie ateistycznej tematyce, moje cztery profesory odbywaBy si (A) ka|da na odmiennym z czterech zagranicznych uniwersytetw. Na ka|dej te| z nich (B) wykBadaBem i komunikowaBem si po angielsku, a NIE w znanym mi od urodzenia polskim jzyku, (C) zmuszany byBem wywalcza swe publikacje w zagranicznych mediach i krajach, (D) prowadziBem wykBady w zupeBnie odmiennych ni| na innych uczelniach naukowych dyscyplinach i specjalizacjach, (E) wykonywaBem drastycznie odmienne rodzaje badaD i dziaBalno[ci administracyjnej, oraz (F) na codzieD |yBem w[rd ludzi, ktrzy podczas ka|dej z moich profesur mwili na codzieD innymi jzykami, praktykowali odmienn kultur i religi, kultywowali zupeBnie inne warto[ci |yciowe, a nawet u|ywali odmiennych alfabetw - co np. nazw ulic ich miast dla mnie niczym NIE r|niBo od jakich[ sekretnych szyfrw na [cianach labiryntw. Mo|na by tu wic za|artowa - tak jak w Polsce czynili[my to podczas obowizkowych wwczas przeszkoleD wojskowych, |e <b>w "ci|kich warunkach bojowych" moje a| 4 profesury zagraniczne daje si liczy jako odpowiednik zastpowania przez jedn i t sam osob dorobku naukowego a| czterech odmiennych Profsorw na polskich pozycjach profesorskich</b>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po wicej informacji na temat mojej koreaDskiej profesury - patrz aktualizowany niedawno punkt #K4 przy koDcu niniejszej strony, lub patrz oryginalnie przygotowany w dniu 2007/3/9 (czyli w pierwszych dniach po podjciu owej profesury) wpis numer #113 do blogw totalizmu - tre[ ktrego to wpisu #113 czytelnik znajdzie w[rd wszystkich wpisw do blogw totalizmu publikowanych w gratisowym opracowaniu [13] dostpnym w formacie PDF i w a| dwch wielko[ciach druku (tj. w drugu typowej wielko[ci 12pt, oraz w du|ym druku 20pt) za po[rednictwem strony o nazwie <a href="tekst_13.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tekst_13.htm</b></font></a>. <h1><br>#A4. WypeBnienie si ka|dego marzenia wymaga speBnienia wielu warunkw - midzy innymi obejmujcych pokonanie caBego szeregu przeszkd: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {adne marzenia NIE wypeBniaj si same. To my ludzie je wypeBniamy. Aby[my jednak mogli je wypeBni, typowo musimy pokona wiele przeszkd stajcych na swej drodze. Przeszkody te s za[ nam stwarzane dla istotnych powodw. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po wicej informacji na temat powodw zaistnienia przeszkd i naszego ich pokonywania zawiera punkt #K4 przy koDcu niniejszej strony. <h1><br>#A5. Jaki jest cel tej strony o marzeniach na temat przyszBo[ci <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilek-Stawczyka</font></a> oraz przyszBo[ci pobliskich SBawoszewic i Milicza: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cel tej strony jest bardzo prosty. Mianowicie za jej po[rednictwem chciaBbym ujawni czytelnikowi (1) o czym warto marzy dla Wszewilek-Stawczyka - czyli co we Wszewilkach-Stawczyku oraz okolicznych miejscowo[ciach jest warte osigania, (2) co by si staBo gdyby mieszkaDcy Wszewilek-Stawczyka oraz okolicznych miejscowo[ci wsplnym wysiBkiem zdoBali zrealizowa te marzenia, oraz (3) jak z grubsza nale|aBoby si zabra za realizowanie tych marzeD. W ten sposb niniejsza strona wskazuje cele dziaBaD, jakich osignicie jest mo|liwe - je[li tylko mieszkaDcy Wszewilek-Stawczyka i okolicznych miejscowo[ci wBo| w nie odrobin serca i determinacji. Oczywi[cie, poza nimi samymi nikt inny dla nich owych celw nie zrealizuje. Z kolei je[li faktycznie zdoBaj si zmobilizowa do osignicia tych|e celw, wwczas czekaj ich okre[lone nagrody moralne, w rodzaju zamo|nego i szcz[liwego |ycia, uznania i powa|ania innych, sBawy, autorytetu, itp. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszystko w sprawie Wszewilek-Stawczyka rozwija si obecnie w sposb publiczny. Wioska ta jest obecnie wszak|e dyskretnie obserwowana i analizowana praktycznie przez caBy [wiat. PrzykBadowo, kiedy w 2006 roku w wyborach samorzdowych Gminy w Miliczu jacy[ <a href="changelings_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>UFOnauci-podmieDcy</b></font></a> "podBo|yli [wini" kandydatowi reprezentujcemu interesy Wszewilek-Stawczyka, wwczas sprawa owej machlojki wyborczej dyskutowana byBa po cichu nie tylko w caBej Polsce, ale praktycznie i na caBym [wiecie. Czytelnik ma wic szans osobistego sprawdzania co jaki[ czas jak sprawy owej wsi tam postpuj do przodu. Wszewilki-Stawczyk zaczynaj te| gromadzi, a nawet ju| posiadaj, dobr dokumentacj fotograficzn dostpn za po[rednictwem internetu. Je[li wic mieszkaDcy Wszewilek-Stawczyka i okolicznych miejscowo[ci zdecyduj si podj realizacj wskazywanych tutaj celw, wwczas bdzie istniaBa wizualna kronika stopniowych transformacji jakim poddawane s owe miejscowo[ci. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aczkolwiek z przyczyn sentymentalnych wie[ <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki-Stawczyk</b></font></a> jest centraln miejscowo[ci ktrej dedykuj opis zaprezentowanych tutaj marzeD o przyszBo[ci, faktycznie wszystko co tutaj opisuj bezpo[rednio dotyczy a| kilku miejscowo[ci. Wszak|e w przypadku osignicia celw jakie tu wyja[niam, korzy[ci odnios zarwno miasto <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Milicz</b></font></a>, jak wsi SBawoszewice i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki</b></font></a>, a tak|e caBy szereg miejscowo[ci je otaczajcych, takich jak Stawiec, Pomorsko, Godnowo, Duchowo, KarBowo, itp. Std chocia| to co tutaj opisuj z przyczyn sentymentalnych nazywam marzeniami dla wsi Wszewilki, faktycznie s to marzenia dla caBego tamtego regionu i dla wszystkich zamieszkujcych w region ludzi. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #B: Dostp i obieg s kluczami do zasobno[ci i szcz[cia generowanych wykonywaniem tzw. "pracy moralnej" - wepnijmy wic <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilki</font></a> i <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green">Milicz</font></a> w drogowy obwd zamknity oraz poBczmy je razem okr|nym autobusem miejskim "O" lub "8" (tj. autobusem "Orbiter" lub "semka"): </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000"><b>Tak</b></font>! Chodzi tutaj o odbudowanie owego brakujcego odcinka dawnego <b>"Bursztynowego Szlaku"</b> ktry a| do czasu budowy kolei |elaznej istniaB pomidzy Wszewilkami i SBawoszewicami. Z chwil za[ kiedy w odcinek drogi domykajcy okr|ny obieg energii "chi" bdzie gotowy - przyjdzie czas na puszczenie milickiego autobusu miejskiego po owym odbudowanym odcinku historycznej drogi. Autobus ten wykonywaBby tzw. <b>"prac moraln"</b> (tj. [wiadczyBby ludziom potrzebne im usBugi - tak jak wyja[nia to punkt #D2 strony <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>nirvana_pl.htm</b></font></a>) poprzez nieustajce transportowanie doje|dzajacych po trasie okr|nej, podobnej do trasy tramwaju "zerwka" z miasta <a href="wroclaw.htm" target="_blank"><font color="green"><b>WrocBawia</b></font></a>. W ten sposb uformowaBby on obieg "energii moralnej" (przez chiDczykw zwanej energi "chi") po obwodzie zamknitym. To za[, zgodnie z reguBami prastarej chiDskiej wiedzy <a href="https://www.google.pl/search?q=chi%C5%84skie+feng-shui&oq=chi%C5%84skie+feng-shui" target="_blank"><font color="green"><b>Feng Shui</b></font></a>, spowodowaBoby wyBapanie i zatrzymanie przy Miliczu, Wszewilkach, oraz SBawoszewicach, zamo|no[ci i szcz[cia, ktre a| do chwili uruchomiania takiego autobusu nieustajaco ulatniaj si z owych miejscowo[ci - zgodnie z tym co na temat efektw dziaBania "energii moralnej" (przez chiDczykw zwanej energi "chi") wyja[niBem naukowo w punkcie #D5, za[ dodatkowo poszerzyBem w puktach #C6 i #D3, swej strony internetowej o nazwie <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>nirvana_pl.htm</b></font></a>, oraz w punkcie #A1 swej strony o nazwie <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>evolution_pl.htm</b></font></a>. <h1><br>#B1. Dlaczego zgodnie z chiDskim <a href="https://www.google.pl/search?q=chi%C5%84skie+feng-shui&oq=chi%C5%84skie+feng-shui" target="_blank"><font color="green"><b>Feng Shui</b></font></a>, dla zaktywizowania <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a>, <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilek</font></a> i <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green">Milicza</font></a> konieczna jest obwodnica powielajca historyczny "Bursztynowy Szlak", oraz okr|ny autobus miejski "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka") pod|ajcy po owej obwodnicy: </h1> <h3>Motto: <i> "Wszelkie moce natury sBu| ludziom tylko je[li ci zdoBaj jako[ je przechwyci i skierowa na cyrkulowanie po obwodzie zamknitym. Na tej zasadzie dziaBa elektryczno[, radio, telewizja, silnik spalinowy, <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font color="green">ogniwo telekinetyczne</font></a>, lokomotywa, <a href="magnocraft_pl.htm" target="_blank"><font color="green">magnokraft</font></a>, a nawet amerykaDski prom kosmiczny. Zgodnie ze staro|ytnym chiDskim Feng Shui na tej zasadzie dziaBa rwnie| zamo|no[, wzrost, szcz[cie osobiste, itp." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ciekawe czy czytelnik sByszaB kiedy[ o chiDskim "<a href="http://www.google.com/search?q=Feng+Shui" target="_blank"><font color="green"><b>Feng Shui</b></font></a>". Nazw ow opatrzona jest bowiem sekretna wiedza ChiDczykw majca swe korzenie w staro|ytno[ci. <b>Feng Shui wyja[nia jakie fizykalne warunki musz zosta speBnione, aby dane przedsiwzicie ludzkie odniosBo sukces.</b> Na przekr wic, |e wiedzy tej wcale NIE nauczaj na jakimkolwiek oficjalnym uniwersytecie, w dzisiejszych czasach ChiDczycy praktycznie nie podejmuj |adnego dziaBania bez uprzedniego skonsultowania swoich zamierzeD z kanonami owej wiedzy. Poczwszy wic od umeblowania i konfiguracji swego mieszkania, poprzez zlokalizowanie domu, a koDczc na ustawieniu biurka w miejscu pracy oraz na zlokalizowaniu i konfiguracji samego przedsibiorstwa, u ChiDczykw wszystko to musi speBnia wymogi "Feng Shui". W przypadku niewielkiej istotno[ci danej sprawy, realizowana jest ona przez ChiDczykw w zgodzie z ich osobist znajomo[ci kanonw "Feng Shui". Jednak dla co bardziej istotnych przedsiwzi, wszystko jest wrcz urzeczywistniane dopiero po uprzednim skonsultowaniu jakiego[ znanego "mistrza Feng Shui". Ja przez dBugi czas mieszkaBem w[rd ChiDczykw. W[rd grona moich bliskich przyjaciB znajduje si tak|e kilku mistrzw Feng Shui. MiaBem wic sporo okazji aby pozna podstawowe kanony owej tajemniczej wiedzy. Po bli|szym poznaniu okazuje si, |e dawna wiedza o Feng Shui jest dosy klarowna i logiczna. Bazuje ona bowiem na obiegach nieznanych oficjalnej nauce ludzkiej rodzajw energii, ktre ChiDczycy nazywaj ogln nazw "chi". Owe energie "chi" zachowuj si przy tym jak wszystkie inne rodzaje energii. Tyle tylko |e s one inteligentne, oraz |e przenosz sob najr|niejsze pozamaterialne warto[ci, takie jak powodzenie, szcz[cie, sukces, moc, wytrwaBo[, zdrowie, itp. Jedyny problem z ow energi "chi", |e faktycznie wcale nie jest to jednorodny rodzaj energii, takiej jak np. znana nauce energia elektryczna czy energia fal gBosowych. Faktycznie bowiem "chi" jest mieszanin caBego szeregu energii, cz[ z ktrych ma korzystny wpByw, cz[ za[ niekorzystny. Ka|da te| konfiguracja powoduje nieco r|nice si zachowania ka|dej z owych odmiennych skBadowych energii "chi". <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Domy[lam si |e w Polsce niewielu ludzi wierzy owej staro|ytnej wiedzy ChiDczykw zwanej "<a href="http://www.google.com/search?q=Feng+Shui" target="_blank"><font color="green"><b>Feng Shui</b></font></a>". Tym jednak czytelnikom ktrzy nie wierz w owe "Feng Shui" chciaBbym tutaj u[wiadomi, |e przykBadowo dwa stare polskie miasta i jedna prastara wie[, ktrych konfiguracj osobi[cie badaBem i o ktrych wiadomo |e w przeszBo[ci osignBy one znaczny sukces i zamo|no[, faktycznie budowane byBy zgodnie z zasadami Feng Shui. Miastami tymi byB dawny <a href="malbork.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Malbork</b></font></a> oraz dawny <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Milicz</b></font></a>, za[ wsi t byBy dawne <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki</b></font></a> i dzisiejszy <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyk</b></font></a> (ktre obie, a| do 1875 roku byBy jedn wsi). Co jeszcze ciekawsze, znaczenie i zamo|no[ owych miast i wsi upadBy z chwil kiedy przez jakie[ historyczne zdarzenia zburzona w nich zostaBa owa gwarantujca sukces konfiguracja zgodna ze wskazaniami Feng Shui. PrzykBadowo, w odniesieniu do miasta Milicza i wsi Wszewilki pocztkiem upadku ich roli i zamo|no[ci byBo zbudowanie linii kolejowej w 1875 roku. Linia ta bowiem jak ostrze stalowego no|a przeciBa i wykrwawiBa poprzednie okr|ne przebiegi arterii komunikacyjnych, ktre przed zbudowaniem owej linii kolejowej zabezpieczaBy korzystne obiegi zamknite tzw. <b>"energii moralnej"</b> (przez chiDczykw nazywanej energi "chi") naukowo opisywanej w punkcie #D5 mojej strony <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>nirvana_pl.htm</b></font></a>, oraz w punkcie #A1 mojej strony o nazwie <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>evolution_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wracajc jednak do obiegw energii "chi" oraz do ich zgodnymi z zasadami Feng Shui, to w chwili obecnej zarwno wie[ Wszewilki i wie[ SBawoszewice, jak i pobliskie miasto Milicz, wszystkie one le| "przy przelotowych drogach". Znaczy, s one tak zlokalizowane, |e je[li kto[ do nich zaglda, czyni to tylko jakby "po drodze" - kiedy faktycznie zd|a zupeBnie gdzie indziej. Faktycznie wic, <b>zgodnie ze stwierdzeniami staro|ytnej chiDskiej wiedzy "Feng Shui", "energia moralna" ("chi"), a std tak|e szcz[cie i zasobno[ przepBywaj przez Wszewilki, SBawoszewice i Milicz, jednak nigdy nie zatrzymuj si tam na staBe</b>. Sytuacj t trzeba wic zmieni. Aby za[ j zmieni trzeba jako[ uformowa zamknit cyrkulacj energii "chi". Ani wie[ Wszewilki czy SBawoszewice, ani te| miasto Milicz, same takie zamknitej cyrkulacji energii "chi" nie s w stanie osign. Jednak je[li te miejscowo[ci poBcz swoje wysiBki, wwczas razem stworz tak zamknit cyrkulacj dla energii "chi". Wystarczy bowiem, aby w tym celu miejscowo[ci te zbudowaBy razem krtki odcinek drogi bitej pomidzy Wszewilkami i SBawoszewicami. Droga ta odtwarzaBaby przebiegajcy kiedy[ pomidzy owymi miejscowo[ciami odcinek tzw. "Bursztynowego Szlaku". Z kolei ukoDczenie owej drogi, w poBczeniu z drogami ktre ju| obecnie tam istniej, stworzyBoby rodzaj zamknitej obwodnicy. Obwodnica ta wiodBaby z Milicza do Wszewilek, potem z Wszewilek do SBawoszewic - wzdBu| owego nowo odbudowanego odcinka starego "Bursztynowego Szlaku", w koDcu ze SBawoszewic ponownie do Milicza. Kiedy za[ po obwodnicy tej pu[ciBoby si okr|ny autobus miejski "O" lub "8" (tj. ktry zale|nie od ksztaBtu jego trasy mo|na albo przyszBo[ciowo nazwa "Orbiter", ewentualnie nazwa "semka"), ludzie ktrzy zaczliby u|ywa owego autobusu dla swych dojazdw wymusiliby okr|ne cyrkulowanie generowanej jego tzw. "prac moraln" unikalnej "energii moralnej" ("chi") po tym|e obwodzie zamknitym. Z kolei owo zamknite cyrkulowanie "chi" zaczBoby przechwytywa szcz[cie i zasobno[, ktre dotychczas jedynie przepBywaBy przez owe miejscowo[ci, oraz spowodowaBoby |e te poszukiwane jako[ci |yciowe ponownie zadomowiByby si na staBe we Wszewilkach, SBawoszewicach i Miliczu - <font color="blue"><b>po eksperymentalny materiaB dowodowy wyja[niajcy oraz bardziej naukowo podpierajcy prawd i wa|no[ powy|szych zjawisk, patrz punkty #D5, #D3, #D2 i #C6 z mojej strony o nazwie <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>nirvana_pl.htm</b></font></a>, oraz patrz punkt #A1 z mojej strony o nazwie</b></font> <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>evolution_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odnotuj |e w autobus "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka") byBby milickim odpowiednikiem dla wrocBawskiego tramwaju "0" (tj. "Zerwka"). Jego numer, podobnie jak numer "zerwki", te| implikowaBby kr|enie po obwodzie zamknitym. W przeciwieDstwie jednak do cyfry 0, numerologicznie cyfra 8 posiada znacznie korzystniejsz symbolik. Osiem oznacza bowiem m.in. "zasobno[", "sBaw", "ruch napdowy" i "nieskoDczono[". Dlatego z powodw symbolicznych autobus ten nale|aBoby nazwa albo "O" albi te| "8" (tj. "orbiterem" lub "semk") - nawet je[li Milicz bdzie miaB tylko t jedn lini autobusw miejskich. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W tym miejscu warto sobie przypomnie, |e opisywana tutaj droga okr|na historycznie ju| istniaBa. ZostaBa ona zniszczona dopiero w czasie budowy psujcej wszystko kolei |elaznej przez Milicz. Jej fragmenty opisane s na stronach o <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilkach</b></font></a> oraz o zwiedzaniu <a href="wszewilki_milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek i Milicza</b></font></a>. Co jednak jest tu najbardziej intrygujce, to |e a| do chwili zniszczenia opisywanej tutaj historycznej drogi okr|nej wokB Milicza, Wszewilek i SBawoszewic, wszystkie te miejscowo[ci cieszyBy si znaczeniem, autorytetem, zamo|no[ci, oraz szcz[ciem ich mieszkaDcw. Z kolei po zniszczeniu owej drogi okr|nej, oraz po upadku mostu na Baryczy (tego przy starym mBynie wodnym w pobli|u dzisiejszej tamy), zamo|no[, stabilno[ i szcz[cie nagle opu[ciBy te miejscowo[ci. Czas wic aby przywrci ow drog, przywrci jej czste u|ytkowanie przez ludzi, a tym samym przywrci zamo|no[, stabilno[ i szcz[cie do Milicza, Wszewilek i SBawoszewic. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Powy|sza rekomendacja budowy drogi okr|nej zainspirowana zostaBa moj znajomo[ci Feng Shui, nabyt w licznych podr|ach po [wiecie. To wBa[nie Feng Shui stwierdza bowiem, |e Milicz, Wszewilki i SBawoszewice powinny stworzy razem okr|n drog bit, oraz uruchomi po tej drodze okr|n lini autobusw miejskich "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka") - typu wrocBawska "0" (tj. "zerwka"). Jednak po tym jak owo inspirujce dziaBanie Feng Shui wskazaBo ju| co nale|y uczyni aby przywrci zamo|no[ do owych miejscowo[ci, mo|na teraz zapyta nasz logik oraz znajomo[ ekonomii, aby wybada czy wskazania te s poprawne. Jak te| si okazuje, <b>logika i zwykBa ekonomia potwierdzaj, |e to co Feng Shui zaleciBo, faktycznie wniesie wymagane o|ywienie i sukces</b>. Owe analizy logiczne tego samego przedsiwzicia (tj. budowy drogi i powoBania autobusu miejskiego) przytocz w dalszych punktach tej strony. Tak nawiasem mwic, nawet je[li si zapomni, |e to wBa[nie z owej wiedzy Feng Shui wywodzi si zamo|no[ i powodzenie ChiDczykw trwajce ju| tysice lat, cigle zwykBa analiza logiczna omawianej tu drogi okr|nej i linii autobusowej potwierdza, |e bezsprzecznie wnios one powa|ne o|ywienie gospodarcze oraz zamo|no[ do przylegajcych do nich miejscowo[ci. <h1><br>#B2. Jak i dlaczego <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilki</font></a>, <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green">Stawczyk</font></a> i <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green">Milicz</font></a> skorzystaj z okr|nego autobusu miejskiego "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka"): </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, nawet jesli pominie si nadprzyrodzone i tajemnicze dziaBanie chiDskiego "Feng Shui", cigle zapicie brakujcego odcinka okr|nej drogi wokB Milicza, oraz puszczenie autobusu miejskiego przez t drog, musi spowodowa raptowne o|ywienie gospodarcze wszystkich miejscowo[ci przez ktre owa obwodnica i miejska linia autobusowa bd wiodBy. Wszak|e zgodnie z dzisiejsz znajmo[ci ekonomii, takie otworzenie okr|nej trasy komunikacji miejskiej otworzy opBacalno[ dla wymiany dbr i robocizny pomidzy wszystkimi tymi miejscowo[ciami. Po trasie tej do Milicza zaczn napBywa produkty rolne z Wszewilek, Stawczyka i SBawoszewic. Z kolei robocizna i ekspertyza zaczn napBywa do Stawczyka, Wszewilek i SBawoszewic z owego Milicza. W rezultacie nagle zacznie si dzia co[ czego te miejscowo[ci nie prze|ywaBy ju| od czasw zamknicia "Bursztynowego Szlaku". Na dodatek, z o|ywienia bd korzystaBy wszystkie miejscowo[ci pobliskie do tych|e trzech, a wic Stawiec, Pomorsko, Godnowo, Duchowo, KarBowo, itp. <h1><br>#B3. Jaka byBaby przyszBa trasa okr|nego autobusu "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka"): </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Milicki autobus miejski okr|nej linii "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka") powinien posiada przystanki przy ka|dym miejscu w jakim istnieje najwy|sze prawdopodobieDstwo gromadzenia si potencjalnych pasa|erw. PrzykBadowo w samych Wszewilkach powinien on mie przystanki zaraz na wlocie do Wszewilek (czyli przy skrzy|owaniu z ul. KrotoszyDsk), w okolicach "ogrodu krasnoludkw" - tak aby mogli z niego korzysta rwnie| mieszkaDcy przyszosowej cz[ci Stawca, koBo wszewilkowskiej (dawnej) szkoBy, przy mBynie elektrycznym, w centrum zatorowego Stawczyka, przy boisku sportowym, oraz przy tamie na Baryczy. Z kolei w SBawoszewicach powinien on zatrzymywa si przy skrzy|owaniu historycznej drogi z Wszewilek do Duchowa z gBown ulic SBawoszewic, oraz przy dworcu kolejowym. W koDcu w Miliczu powienien mie caBy szereg przystankw, wBczajc w to obecne targowisko warzywne (dawne Aazienki), SzkoBa Nr 1, Liceum OglnoksztaBcce, dworzec autobusowy, rynek, a tak|e pocztek ul. KrotoszyDskiej. Takie rozBo|enie przystankw, w poBczeniu z mo|liwie najni|sz cen biletw, gwarantowaBoby popularno[ i powodzenie tego autobusu oraz usBug jakie by on dostarczaB ludno[ci. <h1><br>#B4. Budowa prostej drogi bitej ze Stawczyka do SBawoszewic oraz mostu wysokowodnego przez Barycz - czyli roboty publiczne ktre musz zosta wykonane aby urzeczywistni ide okr|nego autobusu "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka") i ekonomicznie zaktywizowa przy pomocy tego autobusu obszar Milicza, Wszewilek, Stawczyka i SBawoszewic: </h1> <h3>Motto: <i> "Niewiele drg w Polsce odtwarza dawny przebieg tzw. 'Bursztynowego Szlaku'. Jeszcze mniej drg zaprojektowaB profesor znanego Uniwersytetu z odwrotnej pBkuli [wiata. Tymczasem proponowana tu droga z Wszewilek do SBawoszewic speBnia oba te warunki. Ju| choby tylko dlatego jest ona warta aby j zbudowano!" </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aby jednak urzeczywistni taki autobus miejski "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka"), konieczne jest wybudowanie odcinka zupeBnie nowej drogi ktra zastpowaBaby sob obecnie ju| caBkowicie zniszczony odcinek starego "Bursztynowego Szlaku" jaki kiedy[ istniaB pomidzy obecnymi Wszewilkami-Stawczykiem, a obecnymi SBawoszewicami. Oczywi[cie, w oryginalny historyczny odcinek "Bursztynowego Szlaku" wiB si zygzakami przez obszary ktre obecnie staBy si ju| bezdro|ami. PrzykBadowo, przebiegaB on przez obszar przy tamie na Baryczy ktry obecnie zalany jest ju| stawem. Poza Barycz wiB si te| pomidzy stojcymi tam kiedy[ [pichlerzami oraz okrgBymi stawkami do parkowania barek kursujcych po milickiej MBynwce. Dlatego moim zdaniem, w chwili podjcia budowy owego brakujcego odcinka drogi, trzeba drog t wytyczy od nowa. Ja proponowaBbym aby przeprowadzi j mo|liwie najpro[ciej jak na to pozwoli jej komunikacyjne znaczenie, znaczy eliminujc jej wikszo[ jej pradawnych zygzakw. Takie wyprostyowanie nadaBoby jej rwnie| symboliczn wymow jako metamorfozy dla rodzcego si wBa[nie <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> przyszBo[ci. Niestety, w miejscu gdzie ta nowo-budowana droga przecinaBaby rzek Barycz, konieczne byBoby albo zbudowanie nowego mostu wysokowodnego, albo te| adaptowanie dla ruchu drogowego ju| istniejcego mostu na Baryczy - tak jak to pokazuje poni|sza "Fot. #B4". <br> <br> <div align="center"> <a href="wszewilki_jutra/most_kolejowo_drogowy.jpg" target="_blank"><img src="wszewilki_jutra/most_kolejowo_drogowy.jpg" alt="Fot. #B4 (U2 z [10])" border=0 width=601 height=421></a> </div> <br><font color="blue" size="4"><b> Fot. #B4 (U2 z [10]): Zdjcie jednogo z kilku mostw w Nowej Zelandii, ktre sBu| jednocze[nie jako most drogowy dla samochodw oraz jako most kolejowy dla pocigw. Odnotuj na owym zdjciu cigle bByszczce (z powodu czstego u|ywania) szyny linii kolejowej przebiegajcej przez w most. Ciekawostk takich mostw w Nowej Zelandii jest |e nie ma przy nich nawet zwykBych szlabanw czy [wiateB ktre ostrzegaByby nadje|dzajce samochody |e kolejny pocig wBa[nie zbli|a si do tego mostu. Mimo to, na mostach tych niemal |e nie ma wypadkw ani zderzeD pomidzy pocigami i samochodami. Kierowcy po prostu wykazuj na nich wymagany respekt dla pocigw i przeje|d|aj przez nie szczeglnie ostro|nie. (Kliknij na powy|sze zdjcie aby sobie je powikszy.) </b></font> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gdyby odrestaurowywany odcinek "bursztynowego szlaku" wiodcy ze Stawczyka do SBawoszewic przeprowadzi wzdBu| torw kolejowych, wwczas tanim nakBadem kosztw (na zasadzie podobnej do powy|szej) mo|naby wykorzysta dla ruchu drogowego ju| istniejce mosty kolejowe przez rzek Barycz i przez MBynwk. W takim przypadku w odrestaurowywany odcinek "bursztynowego szlaku" daBoby si zbudowa tanim kosztem nawet w "czynie spoBecznym" mieszkaDcw Stawczyka, Wszewilek, SBawoszewic i Milicza. Wszak|e niemal wszystko co potrzebne do budowy takiej drogi jest ju| gotowe na miejscu. Znaczy, s ju| gotowe mosty. Jest te| dostpny niewykorzystywany pas wolnej ziemi wiodcej wzdBu| ju| istniejcych torw kolejowych. Na dodatek, w dzisiejszych czasach prawdopodobnie owe tory kolejowe s u|ywane tylko z raz na dzieD. Bez kBopotw mo|naby wic przez mosty kolejowe zacz puszcza rwnie| ruch drogowy. <div align="center">* * *</div> <font color="blue" size="4"><b> Fot. #B5 <a href="wszewilki_jutra/most_w_nz_dla koleji_i_samochodow.jpg" target="_blank"><font color="green"><b>(Kliknij na ten zielony link aby ogldn niniejsz ilustracj)</b></font></a>: Zdjcie z ilustracji "Fot. #B5" pokazuje wygld jeszcze jednego mostu Nowej Zelandii, ktry sBu|y zarwno jako most drogowy dla transportu samochodowego, jak i most dla kolei |elaznej. Te| odnotuj na owym zdjciu cigle bByszczce z powodu czstego u|ywania szyny linii kolejowej przebiegajcej przez w most. </b></font> <h1><br>#B5. Jak praktycznie zrealizowa budow opisywanej tu taniej drogi bitej ze Stawczyka do SBawoszewic, przy dzisiejszym chronicznym braku funduszy: </h1> <h3>Motto: <i> "Bg pomaga tym co pomagaj sobie sami." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osobi[cie bez przerwy w |yciu si przekonuj, |e ka|da korzystna dla ludzi idea zawsze napotyka zaciekBy opr reprezentantw tzw. <a href="changelings_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>mrocznych mocy</b></font></a>. w opr przeciwnikw postpu nazwaBem nawet <b>"przekleDstwem wynalazcw"</b> i opisaBem go a| na kilku totaliztycznych stronach. (Po przykBad jego opisu - patrz punkt #F1 ze strony o nazwie <a href="morals_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>morals_pl.htm</b></font></a>, punkt #H1.5 ze strony o nazwie <a href="newzealand_visit_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>newzealand_visit_pl.htm</b></font></a>, punkt #G1 na stronie <a href="eco_cars_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>eco_cars_pl.htm</b></font></a>, czy punkt #F1 na stronie <a href="rok.htm" target="_blank"><font color="green"><b>rok.htm</b></font></a>.) Dlatego kiedy racjonalnie my[lcy mieszkaDcy Milicza, Wszewilek, Stawczyka i SBawoszewic, dostrzeg korzy[ci z proponowanej tu budowy drogi i postanowi drog t urzeczywistni, wwczas otworzy si prawdziwe piekBo. Dla znanych powodw natychmiast wtedy si zapewne oka|e, |e nie ma pienidzy na tak budow, a tak|e |e sporo wysoko postawionych dygnitarzy bdzie przeciwnym jej zrealizowaniu. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na szcz[cie |ycie nas naucza |e przeciwno[ciami wcale nie trzeba si zra|a. Wszak|e zawsze si one pojawi, bez wzgldu na to co nowego chciaBoby si uczyni. Aby wic jako[ obej[ naokoBo problem z funduszami, proponuj aby drog wstpnie zbudowa w tzw. "<b>czynie spoBecznym</b>". W takim bowiem przypadku przestanie przeszkadza najwiksza "kBoda" jak owe <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>mroczne moce</b></font></a> rzuc zapewne pod nogi temu projektowi, znaczy wymwka wBadz |e "brak jest funduszy". <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aby zbudowa omawian drog w tzw. "czynie spoBecznym" istniej a| dwie mo|liwo[ci. Mianowicie <b>najkorzystniejszy przebieg drogi daBoby si uzyska gdyby zaprosi oddziaB saperw z najbli|szej do Milicza jednostki wojsk in|ynieryjnych</b>, oraz podj z nimi umow |e ow drog, a tak|e most wysokowodny przez Barycz, dopomog oni zbudowa miejscowym ludziom w ramach swoich wiczeD i treningu. Wszak|e saperzy maj zarwno wymagany sprzt, jak i potrzebn ekspertyz. Na dodatek, z czasw kiedy ja sam byBem saperem, doskonale do dzisiaj pamitam, |e najbardziej wnerwiaBo nas wwczas kiedy trenowali[my budowanie mostw i drg, za[ natychmiast po ich zbudowaniu musieli[my je z powrotem rozbiera. GBo[no marzyli[my wwczas, oraz dawali[my to zna naszym dowdcom, |e preferowaliby[my budowanie ktre bdzie sBu|yBo dobru jakich[ ludzi. Apelowali[my nawet do nich, aby dla nastpnej treningowej budowy znalezli jak[ wiosk ktra faktycznie potrzebuje mostu i drogi, oraz aby[my swj trening realizowali wBa[nie dla dobra takiej wioski. Oto wic jest okazja, aby dopomc mBodym saperom urzeczywistnienia takich wBa[nie |yczeD, oraz pozwoli im praktykowa budowanie mostu i drogi na przykBadzie opisywanego tutaj brakujcego odcinka obwodnicy odtwarzajcej przebieg dawnego "bursztynowego szlaku". <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, jest te| mo|liwe |e owe <a href="changelings_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>siBy wstecznictwa</b></font></a> ponownie zwyci| i uniemo|liwi zaanga|owanie saperw w budow omawianej tutaj drogi z <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a> i <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> poprzez SBawoszewice, do <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Milicza</b></font></a> i z powrotem. W takim przypadku omawiana tu droga i most powinni by zbudowane w czynie spoBecznym przez samych mieszkaDcw Milicza, Wszewilek, Stawczyka oraz SBawoszewic. Wszak|e wszyscy owi mieszkaDcy bd z nich potem korzystali. Mog wic zakasa rkawy i j sobie zbudowa. Przecie| wszystko co potrzebne jest ju| na miejscu - tak jak to ilustruje "Fot. #B4" powy|ej. Jedyne co jeszcze trzeba doda, do troch robt ziemnych i nawierzchniowych. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prawdopodobnie dla zainspirowania wspBzawodnictwa dobrze byBoby podzieli zadania podczas owej budowy - je[li caBo[ jej spadnie na barki mieszkaDcw Milicza, Wszewilek, Stawczyka i SBawoszewic. Faktycznie te|, je[li dobrze si zastanowi, to takiego sprawiedliwego podziaBu dokonaBa ju| sama natura (czyli Bg). I tak, sam most przez Barycz i MBynwk, oraz 125 metrowe przyczBki drogowe po obu stronach mostw razem ze zlokalizowanymi tam skrzy|owaniami, szablonami, oraz [wiatBami ostrzegawczymi, budowaliby mieszkaDcy Milicza. Wszak|e przebudowa mostu i przyczBkw wymaga najwy|szych umiejtno[ci, ekspertyzy, oraz sprztu. Milicz za[ nimi dysponuje. Odcinek drogi od szosy przez Stawczyk a| do prawego (pBnocnego) przyczBka mostowego budowaliby mieszkaDcy Wszewilek i Stawczyka. Z kolei odcinek drogi od lewego (poBudniowego) przyczBka mostowego a| do skrzy|owania z gBwn szos przez SBawoszewice, wBczajc w to krtki Bcznik pomidzy mostami przez Barycz i MBynwk, budowaliby mieszkaDcy SBawoszewic. Oba owe odcinki s wszak|e mniej wicej proporcjonalne do liczby mieszkaDcw i do mo|liwo[ci technicznych tych wiosek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Je[li droga ta bdzie budowana w "czynie spoBecznym" - znaczy bez odgrnego dofinansowania, wwczas w pierwszym wydaniu wcale nie musi by doskonaBa. Znaczy wcale nie musi by pokryta asfaltem i mie wszelkie udogodnienia czy chodniki. Wystarczy aby byBa twarda, rwna i dobrze wy|wirowana, tak aby autobus mgB po niej bez trudu si porusza. Tak za[ drog albo zaproszeni saperzy, albo te| sami mieszkaDcy Milicza, Wszewilek, Stawczyka oraz SBawoszewic, s bez trudu w stanie pocztkowo zbudowa. Po tym za[ jak droga ta zacznie okazywa si wysoce u|yteczna, stopniowo bdzie mo|na poprawia jej jako[ i stan nawierzchni. <h1><br>#B6. Dlaczego droga i most bd pocztkiem odnowy - za[ po ich zbudowaniu zaczn si wyrazne zmiany w |yciu mieszkaDcw Milicza, Wszewilek, Stawczyka, SBawoszewic, oraz innych okolicznych miejscowo[ci: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z chwil kiedy opisywana tutaj droga zostanie urzeczywistniona, za[ pierwsze autobusy miejskie miasta Milicza zaczn po nie odbywa swoje regularne kursy, nagle si oka|e |e owo przedsiwzicie zapocztkowaBo odnow owych miejscowo[ci rwnocze[nie nastpujc a| na caBym szeregu frontw. Powody owej wielofrontowej odnowy bd jak nastpuje: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(1) Stworzenie ow drog i autobusem tzw. "infrastruktury" ktra bdzie napdzaBa o|ywienie gospodarcze tego obszaru.</b> Aatwo[ dostpu i dobry transport s pierwotnymi wymogami ka|dego o|ywienia. Kiedy wic te zostan zrealizowane w opisywanych tu miejscowo[ciach, o|ywienie gospodarcze tego regionu bdzie ju| tylko ich naturaln konsekwencj. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(2) Naoczne przekonanie miejscowych ludzi, |e marzenia s po to aby je urzeczywistnia.</b> To za[ spowoduje, |e wielu ludzi zacznie urzeczywistnia tam wBasne marzenia, dla ktrych przedtem nie mieli albo odwagi, albo te| inspiracji aby wdra|a je w |ycie. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(3) Poznanie mocy zbiorowego wysiBku.</b> W dzisiejszych czasach czcicieli telewizji i zjadaczy kanapek, ludzie zapomnieli jak pot|n siB stanowi je[li zdoBaj si zdoby na zbiorowy wysiBek. Omawiany tu projekt im to przypomni. Z kolei po poznaniu swej mocy, ludzie ci zaczn wdra|a caBy szereg innych korzystnych dla siebie zamierzeD i reform. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(4) Uzyskanie celu dla dziaBaD i |ycia.</b> Wszak|e po sukcesie z tym projektem, mo|liwe si stanie postawienie sobie jeszcze ambitniejszych projektw, oraz pzniejsze ich zrealizowanie z sukcesem. To za[ z czasem zupeBnie przetransformuj dzisiejszy obszar tych miejscowo[ci. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(5) Otwarcie nowych terenw w okolicach Milicza pod zabudow i pod intensywne zagospodarowanie.</b> Faktycznie bowiem taka droga, jak i komunikacja miejska jak droga ta otworzy, stworz korzystn "infrastruktur" jaka jest pocztkiem i zacht dla inwestycji. Z kolei je[li owa infrastruktura bdzie ju| na miejscu, wwczas z caB pewno[ci znajd si inwestorzy ktrzy zaczn tworzy przemysB - a w ten sposb nowe miejsca pracy, ktrzy zainwestuj w nowe osiedla mieszkalne, hotele, sklepy, itp. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(6) Ustanowienie powodu dla upikszania i odmBodzenia Wszewilek - czyli do poprawy wygldu owej wioski.</b> Z kolei po poprawie jej wygldu ludzie zaczn w tam |y w zgodzie z tym nowym wygldem. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(7) Ujawnienie |e Feng Shui faktycznie dziaBa i faktycznie wprowadza odnotowalne zmiany do [wiata fizycznego.</b> O tym |e "Feng Shui" dziaBa wie ju| ka|dy ChiDczyk. Faktycznie to na obszarach zdominowanych przez ChiDczykw ka|dy nowy bank, fabryka, czy budynek mieszkalny stawiane s obecnie w zgodzie ze stwierdzeniami mistrzw Feng Shui. To wBa[nie z tego powodu ekonomia ChiDczykw tak ostatnio kwitnie. Czas wic aby rwnie| Polacy dowiedzieli si o korzy[ciach jakie zastosowanie Feng Shui jest wstanie im zabezpieczy. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(8) Pokazanie reszcie [wiata, |e Milicz, Wszewilki i SBawoszewice faktycznie podjBy walk o lepsze jutro dla siebie.</b> W ten za[ sposb uzyskanie poparcia pozytywnych siB z reszty [wiata. Ka|dy sukces tych miejscowo[ci bdzie wszak|e z najwy|szym zainteresowaniem odnotowywany przez innych. Szczeglnie |e miejscowo[ci te s ju| znane w [wiecie z kampanii wyniszczajcej jak przeciwko nim prowadz w/w <a href="changelings_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>mroczne moce</b></font></a>. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #C: Zintensyfikujmy i zr|nicujmy produkcj we <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilkach</font></a>, tak aby owa wioska powrciBa do swojej historycznej roli produktywnego poszerzenia <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green">Milicza</font></a>: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#C1. Po stworzeniu dostpu i komunikacji czas na o|ywienie gospodarcze, m.in. poprzez stworzenie miejscowego przemysBu: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W dawnych czasach Wszewilki, SBawoszewice i Milicz stanowiBy jeden kompleks wiejsko-miejski. W ostatnim jednak okresie prze[ladowaD i napa[ci na owe miejscowo[ci, ta [cisBa gospodarcza wspBpraca jako[ si rozluzniBa. Czas wic aby j odnowi. Faktycznie to od najdawniejszych czasw Wszewilki i SBawoszewice stanowiBy rodzaj dzielnic przemysBowych Milicza. Tyle tylko, |e w czasach owych ostatnich prze[ladowaD i napa[ci, w "przemysB" Wszewilek i SBawoszewic ograniczyB si wyBcznie do rolnictwa i do chaBupniczej produkcji wyrobw rolnych. Obecnie ponownie wic warto pomy[le o przywrceniu do Wszewilek i SBawoszewic tak|e innych rodzajw produkcji. Wszak|e ewentualne rozwinicie tych miejscowo[ci jako przemysBowych poszerzeD Milicza bdzie gwarantowaBo zaplecze siBy roboczej w formie mieszkaDcw Milicza chtnych do dojazdu do Wszewilek lub SBawoszewic nowo uformowan lini miejskiego autobusu "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka"). Z kolei obszar owych miejscowo[ci dostarczy dogodnych warunkw do lokalizowania najr|niejszych fabryczek i warsztatw produkcyjnych. <h1><br>#C2. PrzemysB ktry ju| obecnie posiada zaplecze we Wszewilkach, trzeba go jedynie stworzy (tj. przetwrstwo "organicznych" produktw rolnych i le[nych, zielarstwo, turystyka, hotelarstwo): </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszewilki i SBawoszewice ju| obecnie dostarczaj zaplecza dla caBego szeregu przedsiwzi produkcyjnych. PrzykBadowo, maj one baz dla zorganizowania w nich przetwrstwa "organicznych" produktw rolnych i le[nych, zielarstwa, turystyki, hotelarstwa, oraz szeregu odmiennych bran|. Jedyne co jest potrzebne to wBa[nie owa "infrastruktura" w formie transportu publicznego i drg dojazdowych, ktra umo|liwi komu[ zainwestowanie tam w takie wBa[nie przetwrnie. <h1><br>#C3. PrzyszBe rodzaje przemysBu, dla ktrych Wszewilki i inne okoliczne miejscowo[ci ju| obecnie posiadaj surowce (np. elektronika, optyka): </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszewilki le| na istnym skarbie. Ogromnie mnie te| dziwi |e jak dotd nikt nie zainwestowaB w pozyskiwanie tego skarbu. (Pewno powodem jest wBa[nie brak korzystnej infrastruktury o jakiej tutaj pisz.) Skarbem tym jest wspaniale czysty piasek kwarcowy Wszewilek i okolicy. PokBady tego piasku s tam znaczcymi i to na skal [wiatow. Na bazie owego piasku mo|liwe jest wic otwarcie w okolicach Wszewilek caBego szeregu przedsibiorstw, szczeglnie w zakresie bazujcego na kwarcu przemysBu elektronicznego, wytwrni tak ostatnio poszukiwanych fotoogniw, czy produkcji soczewek i instrumentw optycznych. Je[li infrastruktura i transport opisywane na tej stronie zostan faktycznie tam zbudowane, jestem gotw si zaBo|y, |e koBo Wszewilek wytwrnie tego typu zaczn wyrasta jak grzby po deszczu. <h1><br>#C4. Moralne przesBanie nadziei, odnowy, harmonii z natur, oraz awansu cywilizacyjnego, ktre powinno przebija z rodzaju przemysBu umiejscawianego we <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilkach</font></a>: </h1> <h3>Motto: <i> "Marzenia poparte dziaBaniem mog nawet Wszewilki zmieni w 'horyzonty postpu'." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszewilki s szczegln wiosk. Je[li bowiem przeanalizowa jej histori, wwczas si okazuje |e w historii owej zawarty jest rodzaj moralnego przesBania do ludzko[ci. PrzesBanie owo wyra|a sob ponadczasowe prawdy na temat wyzwalania si spod ucisku, zniewalania, wrogo[ci, oraz niesprawiedliwo[ci, na temat walki z prze[ladowaniami, odwagi, nadziei, czy odnowy, na temat wypeBniania si marzeD, postpu, awansu cywlizacyjnego, itp. Dlatego jakikolwiek przemysB bdzie kiedy[ zapocztkowany we Wszewilkach, wcale nie powinien to by po prostu dowolny budynek fabryczny z du|ym kominem, ktry wytwarza tuzinkowe dobra a jednocze[nie wypluwa z komina tony trujcego ludzi dymu. Raczej powinien to by przemysB ktry pasowaB bdzie do ducha Wszewilek oraz do owych ponadczasowych prawd jakie wioska ta sob symbolizuje. Jednym z przykBadw takiego przemysBu byBoby postulowane poprzednio wytwarzanie we Wszewilkach ogniw fotoelektrycznych ktrych coraz szersze zastosowanie eliminuje z ziemskiej atmosfery wszelkie te dzisiejsze dymy i zanieczyszczenia. Aby za[ da tutaj pozna czytelnikowi jakie dalsze rodzaje przemysBu byByby wysoce odpowiednie dla symboliki i tradycji Wszewilek, poni|ej opisz skrtowo kilka ich nastpnych przykBadw. W USA kiedy[ powstaBa tzw. "Silicone Valley". Warto wic aby sprbowa Wszewilki zamieni w "Horizons of Advancement" (of the Human Civilisation). <h2><br>#C4.1. Montownia <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font color="green">ogniw telekinetycznych</font></a>: </h2> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dostatek taniej siBy roboczej oraz dogodne poBo|enie geograficzne Wszewilek powoduj tak|e, |e w przypadku gdyby powstaBa tam opisywana tutaj infrastruktura, wwczas opBacaBoby si w owej miejscowo[ci inwestowa w przemysB ktry wymaga du|o robocizny, a maBo materiaBw. Jednym z urzdzeD technicznych ktre wnosi sob ogromny awans cywilizacyjny ludzko[ci, a wBa[nie wypeBnia warunek niewielkiego zapotrzebowania materiaBowego przy jednocze[nie du|ym zapotrzebowaniu na robocizn, s tzw. <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>ogniwa telekinetyczne</b></font></a>. Szczerze mwic, gdyby mi kiedy[ udaBo si urzeczywistni w mj wBasny wynalazek owych ogniw, nad ktrym pracuj ju| przez ostatnie 20 lat, wwczas montowni i sklep fabryczny owych ogniw niemal z caB pewno[ci chciaBbym umiejscowi wBa[nie we <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilkach</b></font></a> - oczywi[cie je[li miejscowe <a href="changelings_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>mroczne moce</b></font></a> nie zaczByby mi w tym zbyt mocno przeszkadza. <h2><br>#C4.2. Wytwrnia wiatrakw i innych rozwizaD technicznych do pozyskiwania wody pitnej z powietrza: </h2> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ka|dy zapewne odnotowaB, |e klimat Ziemi ostatnio raptownie si zmienia. Powody owej zmiany opisaBem cz[ciowo w punkcie #B16 strony internetowej o <a href="military_magnocraft_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>zniszczeniowych mo|liwo[ciach wehikuBw UFO</b></font></a>. Jednym z nastpstw owej raptownej zmiany klimatu Ziemi jest |e miejsca ktre kiedy[ miaBy wod, obecnie zamieniaj si w wysuszon pustyni. Tak wBa[nie dzieje si obecnie z Australi. W podobny te| sposb w pustyni zamienia si pBnocna cz[ Afryki, wschodnia cz[ Azji, oraz zachodnia cz[ Ameryki PoBudniowej. Owe wysychajce obszary potrzebuj wody aby podtrzyma |ycie zwierzt i ludzi. Woda jednak przestaBa tam spada z deszczem. Jest ona cigle obecna w powietrzu, jednak nie chce si ju| skrapla w form deszczu. Tutaj wic rodzajem deski ratunkowej dla wysychajcego [wiata mo|e si sta wynalazek emeryta z przedmie[cia Perth w Australii, o nazwisku Max Whisson. Mianowicie wynalazB on zmy[lny wiatrak, a nawet zbudowaB ju| dziaBajcy prototyp owego wiatraka. W wiatraku tym przepByw powietrza jest tak ciekawie zaprojektowany, |e z powietrza tego odcigana jest woda. Zasada dziaBania owego wiatraka jest nieco podobna do zasady urzdzeD domowych zwanych <b>dehumidifier</b>, tyle |e zamiast by napdzanym elektryczno[ci, jego napdem jest wiatr. Kiedy wic w wiatrak obraca si napdzany siB wiatru, do umieszczonego pod nim zbiornika czy koryta spBywa z niego strumieD czystej wody. Wod t mog nastpnie pi mieszkajcy w pobli|u ludzie lub zwierzta. Opis jego wynalazku zaprezentowany zostaB w krtkim artykule "The windmill that produces water out of hot air" (tj. "Wiatrak ktry odciga wod z gorcego powietrza") jaki ukazaB si na stronie B3 gazety <a href="http://www.nzherald.co.nz" target="_blank"><font color="green"><b>The New Zealand Herald</b></font></a>, wydanie datowane w [rod (Wednesday), February 14, 2007. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Owe wiatraki odcigajce wod z powietrza s bardzo proste w budowie. Mog wic dziaBa przez caBe lata nie wymagajc |adnej naprawy. S te| napdzane wiatrem, mog wic pracowa na zupeBnej pustyni. Znaczy, nosz one wszelkie cechy aby sta si zbawienne dla suchych obszarw Ziemi. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z powodw wyja[nionych dokBadniej w punkcie #K3 odrbnej strony internetowej o nazwie <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>fe_cell_pl.htm</b></font></a>, na Ziemi dziaBa zBowieszcze <b>"przekleDstwo wynalazcw"</b>, ktre uniemo|liwia wdra|anie w |ycie wynalazkw jakie w danym okresie czasu s najbardziej potrzebne ludzko[ci. Wszystko te| wskazuje na to, |e idea opisywanego tutaj "wiatraka pozyskujcego wod z powietrza" zostaBa rwnie| zablokowana przez owo zBowieszcze "przekleDstwo", a [ci[lej przez istoty ktre za nim si ukrywaj. Z informacji bowiem ktre na temat tego wiatraka ju| obecnie zostaBy upowszechnione, wynika |e jego losy przyjmuj obrt doskonale mi znany z tragicznych losw telekinetycznej grzaBki Peter'a Daysh Davey, opisanych w punkcie #4.3 strony internetowej o <a href="free_energy_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>telekinetycznych generatorach darmowej energii</b></font></a>. PrzykBadowo ju| obecnie na temat tego wiatraku rozptana zostaBa w Australii kampania wyszydzania i zniechcania, jaka jest niemal identyczna do podobnej kampanii kpin i zniechcania jak <a href="changelings_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>podmieDcy</b></font></a> niedawno rozptali w Polsce przeciwko <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>ogniwom telekinetycznym</b></font></a> mojego wynalazku. (UFOnauci u|ywaj wBa[nie takich kampanii kpin i oczerniania dla obracania co gBupszych ludzi przeciwko temu co UFOnautom jest nie na rk, a ponadto dla stwarzania swoim agentom kryjcym si po r|nych ludzkich urzdach wymwki do oficjalnego blokowania co bardziej postpowych idei.) Najwyrazniej wic miejscowi <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>reprezentanci szataDskich mocy</b></font></a> ju| pracuj intensywnie aby uniemo|liwi wdro|enie do produkcji rwnie| i tego niezwykBego wiatraka. Dlatego ja osobi[cie uwa|am, |e je[li w Australii w wiatrak nie potrafi si przebi przez rzucane mu pod nogi biurokratyczne kBody oraz zniechcajce szyderstwa, wwczas jego produkcja powinna by podjta wBa[nie we Wszewilkach. Potem za[ gotowe takie wiatraki powinny by eksportowane z Wszewilek wBa[nie do Australii oraz do wszelkich innych miejsc na Ziemi w jakich s one desperacko potrzebne. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, mo|e si zdarzy, |e do owego odlegBego czasu zanim Wszewilki bd ju| gotowe do podjcia produkcji tego wiatraka, jego emerytowanego wynalazcy nie bdzie ju| w[rd |yjcych, za[ dokumentacja techniczna i prototypy wiatraka oka| si ju| nie do zdobycia. Jednak nawet i w takim przypadku ja cigle wierz |e Wszewilki powinny kiedy[ podj produkcj tego palco potrzebnego na Ziemi urzdzenia. Wszak|e wiedzc o jego zasadzie dziaBania, a tak|e znajc konstrukcj i dziaBanie domowych "dehumidifiers", wiatrak ten Batwo powinien da si zrekonstruowa poprzez ponowne jego wynalezienie od nowa. Wszak|e jedyne co konieczne aby go ponownie wynalez, to tak przerobi zasad dziaBania domowych "dehumidifiers" aby ich napd pochodziB od [migBa wiatraka - a nie od silnika elektrycznego. Wszewilki maj za[ wielu uzdolnionych technicznie i twrczych ludzi ktrzy bez trudu potrafi tego dokona. Kiedy za[ wiatrak ten zostanie ju| zrekonstruowany i wdro|ony do produkcji, zanim zacznie si jego eksport do Australii warto go nazwa "wiatrakiem Max's Whisson'a" - aby w ten sposb uhonorowa jego twrc ktry staB si kolejn ofiar tych samych <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>mrocznych mocy</b></font></a> ktre kiedy[ prbowaBy zniszczy Wszewilki. Taki bowiem obrt spraw byBby ilustratywnym dowodem |e sprawiedliwo[ jednak zawsze w koDcu zatriumfuje. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W lipcu 2020 roku sprawa pozyskiwania wody pitnej powrciBa do mnie w formie kilku darmowych filmw w YouTube, jakie pokazywaBy nieco inne rozwizania tego samego problemu. Z widew tych mi najbardziej imponuje angielskojzyczne okoBo 3-minutowe o tytule <b>"Warka Water towers harvest drinkable water from the air"</b> od dnia 2016/11/11 upowszechniane pod adresem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=THJVuinPbc0" target="_blank"><font color="green"><b>https://www.youtube.com/watch?v=THJVuinPbc0</b></font></a>. Roportuje ono rozwizanie techniczne do naturalnego kondensowania wody zawartej w powietrzu, wypracowane przez wBoskiego architekta o nazwisko <b>"Arturo Vittori"</b>. Woda ta jest kondensowana naturalnie - bez potrzeby zaopatrywania j w paliwo lub jakkolwiek energi. Wicej informacji na ten temat zawiera angielskojzyczna strona internetowa o adresie <a href="https://www.dezeen.com/2016/11/10/video-interview-arturo-vittori-warka-water-tower-ethiopia-sustainable-clean-drinking-water-movie/" target="_blank"><font color="green"><b>https://www.dezeen.com/2016/11/10/video-interview-arturo-vittori-warka-water-tower-ethiopia-sustainable-clean-drinking-water-movie/</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inny 8-minutowy film w jzyku hiszpanskim o tytule <b>"10.000 liters of water a day from the fog in Lima, Peru"</b> jest dostepny pod adresem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=h8rQ5aHAnuE" target="_blank"><font color="green"><b>https://www.youtube.com/watch?v=h8rQ5aHAnuE</b></font></a>. Od dnia Sep 20, 2016/9/20 wyja[nia on jak w Peru pozyskuje si dziesi tysicy litrw wody dzinnie z mgBy. UzupeBnieniem owego filmu s dwa inne filmy o adresach: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G4GHGBov15U" target="_blank"><font color="green"><b>https://www.youtube.com/watch?v=G4GHGBov15U</b></font></a> oraz <a href="https://www.youtube.com/watch?v=k7Vfp4aAuKE" target="_blank"><font color="green"><b>https://www.youtube.com/watch?v=k7Vfp4aAuKE</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kolejne angielskojzyczne darmowe okoBo 4-minutowe wideo jakie opisuje sposb pozyskiwania wody z powietrza nosi tytuB <b>"How to Create Water from Air"</b> i od dnia 2018/1/27 jest dostpne pod adresem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8V0CeEfK_i4" target="_blank"><font color="green"><b>https://www.youtube.com/watch?v=8V0CeEfK_i4</b></font></a>. Pokazuje ono napdzan elektryczno[ci domow maszyn budowan w PoBudniowej Afryce przez <b>Ray de Vries</b>. Wyja[nia ono te| jako[ciowe zalety wody pozyskanej w ten sposb. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Powinienem tu doda, |e pod koniec lipca 2020 roku w YouTube natknBem si na jeszcze jedno okoBo 3-minutowe darmowe angielskojzyczne wideo o adresie <a href="https://www.youtube.com/watch?v=w04PWoMTab8" target="_blank"><font color="green"><b>https://www.youtube.com/watch?v=w04PWoMTab8</b></font></a>, jakie nosi tytuB <b>"This Incredible Machine Pulls Clean Drinking Water Out of Thin Air"</b>. Opisuje ono inn maszyn (ju| wdro|on do produkcji) obywatela Chile o nazwisku <b>Hector Pino</b>. Jego napdzany elektryczno[ci wynalazek te| pozyskuje czyst wod pitn z powietrza. W czasach publikowania jego wideo dnia 2017/1/11 jedna taka maszyna kosztowaBa okoBo $1600. Jednak w miar wzrostu produkcji jej koszt bdzie si obni|aB. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Do powy|szych rozwizaD technicznych na sposoby pozyskiwania czystej wody pitnej powinienem te| doda moje wBasne rozwizanie do "Bapania deszczwki" - jakie z sukcesem u|ywam ju| od wielu lat, za[ jakie opisaBem na swej polskojzycznej stronie internetowej o nazwie <a href="woda.htm" target="_blank"><font color="green"><b>woda.htm</b></font></a>. <h2><br>#C4.3. Wytwrnia gumowej nawierzchni na chodniki: </h2> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z czasw kiedy nadal mieszkaBem w Polsce pamitam owe sterty zu|ytych opon samochodowych jakie zalegaBy ka|dy mo|liwy kt jaki nadawaB si na wysypisko [mieci. Opon owych nikt nie chciaB. Nie nadawaBy si one praktycznie do niczego. Porzucone nie chciaBy te| szybko gni. Je[li za[ kto[ je zapaliB, zatruwaBy atmosfer czarnym, [mierdzcym, rakotwrczym dymem. Tymczasem w krajach poBudniowo-wschodniej Azji dla opon owych znaleziono doskonaBe zastosowanie. Mianowicie, rozcina si je maszynowo na drobne kosteczki. Dodaje koloru czerwonego albo niebieskiego aby Badnie wygldaBy. Nastpnie wylewa si chodniki dla ludzi, a tak|e nawierzchnie bie|ni na stadionach, z mikkiej wykBadziny gumowej jaka z nich jest wytwarzana. Chodzenie i bieganie po takich mikkich chodnikach jest bardzo zdrowe - nie nadwyr|a ono bowiem staww tak jak czyni to chodzenie po kamiennych lub betonowych chodnikach. Z kolei zu|ywanie starych opon z jakich chodniki te si wytwarza jest bardzo dobre dla naturalnego [rodowiska. Wszak|e usuwa ono sterty opon ktre w przeciwnym wypadku by [rodowisko owo zanieczyszczaBy i za[miecaBy. Dlatego wytwrnia gumowej nawierzchni na chodniki wyglda jak rodzaj przemysBu ktry byBby wysoce odpowiedni dla totaliztycznej misji i charakteru Wszewilek. Ponadto jakie[ [rodki rzdowe by te| zapewne zostaBy dodane aby pomc rozwin ten przyjazny dla naturalnego [rodowiska przemysB. <h2><br>#C4.4. <!-- punkt dodany 21 pazdziernika 2016 roku, blog #277 --> Zacznijmy odnow ludzko[ci od zrewolucjonizowania dystrybucji i sprzeda|y pBynw, tak mdrze przeprojektowujc ich opakowania, aby np. plastykowe butelki z PTE po opr|nieniu natychmiast nadawaBy si do u|ycia w funkcji ju| gotowych segmentw-cegieBek budowlanych: </h2> <h3>Motto: <i> "Tylko uleganie niskim ludzkim wadom w rodzaju niemoralno[, zachBanno[, egoizm, brak dbaBo[ci o natur i otoczenie, lenistwo, niedbaBo[, wywy|szanie si nad innymi, prywata, zazdro[, ignorancja, itp., powoduje, |e zamiast projektowa i budowa wszystko tak aby nadawaBo si to dla wielu celw naraz, niemal wszystko co ludzie obecnie produkuj i buduj nadaje si tylko do jednego celu." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ci z czytelnikw, ktrzy znaj moje badania i publikacje, zapewne ju| wiedz co ja badam szczeglnie intensywnie poczwszy od 2007 roku, znaczy poczwszy od czasu kiedy <a href="god_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>opublikowaBem swj formalny dowd naukowy, |e "Bg istnieje"</b></font></a>. Mianowicie, czytelnicy ci wiedz, |e poczwszy od owego nawrotnego roku wiele swego wysiBku i czasu przeznaczam na <font color="blue"><b>empiryczne badania metod dziaBania Boga</b></font>. GBwnym za[ wra|eniem i ustaleniem jakie wynosz z tych badaD i jakim czsto dziel si ze swymi czytelnikami, jest zachwyt nad gBbi przemy[lenia i inteligencj wszystkiego co Bg czyni. PrzykBadowo, ka|de dziaBanie Boga ma to do siebie, i| osiga ono a| caBy szereg celw naraz, z ktrych rwnocze[nie jest w stanie korzysta wielu odmiennych ludzi. DoskonaB ilustracj takiego wielo-celowego dziaBania Boga jest punkt #C6 na mojej stronie o nazwie <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>soul_proof_pl.htm</b></font></a>. Ujawnia on sposb na jaki wysoce inteligentne i dalekowzroczne wyja[nienie <a href="biblia.htm" target="_blank"><font color="green"><b>w Biblii</b></font></a> sprawy "wdmuchiwania" ludzkich dusz do ciaB, pozwala Bogu osiga a| caBy szereg odmiennych celw - z caBkowitej liczby ktrych w punkt #C6 u[wiadamia nam jedynie niewielki fragment. Inn doskonaB ilustracj takiego wielo-celowego dziaBania Boga jest punkt #F2 na mojej stronie o nazwie <a href="karma_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>karma_pl.htm</b></font></a>. Ujawnia on jak mechanizm <b>"zwrotu karmy"</b> powoduje, |e np. karma za wmuszenie ChiDczykom naBogu opiumowego po 1800 roku, w dzisiejszych czasach rozciga swe niszczycielskie nastpstwa na praktycznie wszystkie te same obszary |ycia, w jakich tamten wmuszony naBg opiumowy wyniszczaB wczesne Chiny. (Dla kontrastu i porwnania, je[li typowi ludzie co[ czyni, niemal zawsze sBu|y to osiganiu tylko jednego celu, z jakiego potem korzystaj wyBcznie czynicy - jako przykBad rozwa| dzisiejsze plastykowe butelki u|ywane przez monopole mleczne do sprzedawania ich mleka, po opr|nieniu ktrych to butelek NIE daje si ich ju| u|y w |adnym innym celu ani zastosowaniu, std trzeba je wyrzuca za[miecajc nimi nasz planet.) Rwnocze[nie z wielo-celowo[ci dziaBania, w ka|de swoje dokonanie Bg te| wpisuje co najmniej trzy odmienne kategorie materiaBu dowodowego naraz (po ich przykBady patrz punkt #C2 na stronie <a href="tornado_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tornado_pl.htm</b></font></a> albo punkt #C2 na stronie <a href="day26_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>day26_pl.htm</b></font></a>). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, my ludzie powinni[my bra przykBad z Boga i rwnie| tak przemy[liwa nasze projekty i dziaBania, aby tak|e sBu|yBy one wicej ni| jednemu celowi naraz, a std aby dziki jednorazowemu wBo|eniu w nie wymaganych surowcw, energii i robocizny umo|liwiaBy one potem korzystanie z nich przez a| caBy szereg odmiennych ludzi. Niestety, nasze wrodzone ludzkie przywary i wady, w rodzaju niemoralno[, ignorancja, chciwo[, lenistwo, niedbaBo[, spychanie na innych ludzi problemw jakie my sami stwarzamy, itp., powoduj, |e dotychczas niemal zawsze wszystko co ludzie projektuj i produkuj, ma sBu|y wyBcznie jednemu celowi - temu z jakiego korzy[ci odnosi jedynie dany projektodawca czy wytwrca. A szkoda, |e tak si dzieje, bowiem <font color="#FF0000"><b>takie nastawienie do |ycia i do gospodarczej dziaBalno[ci Bamie sob a| caBy szereg kryteriw moralnych, za[ z powodu tego Bamania musi ono by karalne przez Boga i ju| sprowadziBo na ludzko[ owe niezliczone problemy obecnej epoki "neo-[redniowiecza"</b></font> (tj. epoki opisanej szerzej w punkcie #K1 mojej strony o nazwie <a href="tapanui_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tapanui_pl.htm</b></font></a>). Ju| te| niedBugo zapewne spowoduje ono wypeBnienie si tak|e owej staropolskiej przepowiedni, i| <font color="#FF0000"><b>"ludzie sami sprowadz na siebie tak zagBad i wyludnienie, |e potem czBowiek z rado[ci bdzie caBowaB ziemi w miejscu gdzie zobaczy [lady innego czBowieka"</b></font> (po opisy owej przepowiedni patrz punkt #H1 z mojej strony o nazwie <a href="przepowiednie.htm" target="_blank"><font color="green"><b>przepowiednie.htm</b></font></a>). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wiedzc powy|sze, NIE musz tu ju| ukrywa jak rado[ mi sprawiBo ogldnicie angielskojzycznego filmu o tytule "<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=Megastructures%3A+EcoArk" target="_blank"><font color="green"><b>Megastructures: EcoArk</b></font></a>", jaki w czwartek, 20 pazdziernika 2016 roku nadawany byB w godzinach 18:40 do 19:35 na kanale 13 "Duke", z darmowej telewizji nowozelandzkiej. Jak zaraz potem sprawdziBem, ten angielskojzyczny film byB te| wwczas dostpny za darmo w <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=EcoArk+Taipei" target="_blank"><font color="green"><b>YouTube</b></font></a> - przykBadowo ja ogldnBem go te| ponownie pod adresem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YdFbgpVMoHo" target="_blank"><font color="green"><b>www.youtube.com/watch?v=YdFbgpVMoHo</b></font></a>. <!-- jEDEpYhY4kc --> Niestety, na pocztku listopada 2016 roku, czyli zaraz po opublikowaniu niniejszych opisw, angielskojzyczna wersja tego filmu zostaBa wydeletowana z YouTube. Jedyne co nadal dawaBo si ogldn w listopadzie 2016 roku, to portugalsko-jzyczna wersja tego filmu dostpna pod adresem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PC_Jqpo0vS4" target="_blank"><font color="green"><b>www.youtube.com/watch?v=PC_Jqpo0vS4</b></font></a>. Ten ogromnie postpowy i potrzebny naszej cywilizacji film udokumentowaB rewolucyjne osignicie grupy mBodych architektw z Taipei na Tajwanie. Grupa ta zaprojektowaBa bowiem i zbudowaBa "eco-friendly" wielopitrowy pawilon wystawowy, zwany "EcoArk", skonstruowany z pBtora miliona recyklingowalnych butelek o specjalnie zaprojektowanym ksztaBcie, wyprodukowanych z plastyku PTE (tj. Polyethylene Terephthalate Polymer). Te wysoce u|ytecznie uksztaBtowane butelki, kopiujce sob komrki plastra miodowego, znane s obecnie na [wiecie pod techniczn nazw "<a href="https://www.google.com/#q=Polli+Brick" target="_blank"><font color="green"><b>Polli-Brick</b></font></a>". Z kolei w wielopitrowy pawilon wystawowy, jaki zostaB z nich zbudowany w Taipei, nazwano "<a href="https://www.google.com/#q=EcoArk" target="_blank"><font color="green"><b>EcoArk</b></font></a>" - poniewa| podobnie jak bibilijna Arka Noego ma on wskazywa ludzko[ci sposb jak mo|na i powinnno si ratowa nasz cywilizacj przed utoniciem w oceanie plastykowych [mieci. Ja gorco polecam tutaj czytelnikowi znalezienie i ogldnicie tego filmu w <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=EcoArk+Taipei" target="_blank"><font color="green"><b>YouTube.com</b></font></a> - i to bez wzgldu na to w jakiej wersji jzykowej uda si mu go odnalez. Wszak|e nawet je[li NIE zna si jzyka w jakim bdzie on komentowany, cigle daje si odnotowa z przebiegu procesu budowy owej "EcoArk" (szczegBowo zilustrowanej na tym filmie) jak wygldaj i jak s uksztaBtowane te "polli-brick", jak si je produkuje np. z ju| recyklingowanych plastykowych butelek PTE, jak potem daje si z nich budowa nawet wielopitrowe gmachy, oraz jaki jest koDcowy wygld gotowych struktur poskBadanych z owych unikalnie zaprojektowanych i uksztaBtowanych plastykowych segmentw-cegieBek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dziki wic dogBbnemu przemy[leniu swego projektu i tego co czyni, za jednym zamachem owi mBodzi architekci z Tajwanu osignli a| kilka celw naraz. Wszak|e: <b>(1)</b> udokumentowali oni [wiatu jak daje si budowa wielopitrowe gmachy z plastykowych butelek po pBynach - jakie po opr|nieniu typowo ulegByby wyrzuceniu i potem przez wieki za[miecaByby naturalne [rodowisko; <b>(2)</b> wypracowali taki ksztaBt plastykowych butelek, jaki doskonale nadaje si zarwno (2a) do gromadzenia i dystrybucji w nim pBynw, po opr|enieniu za[ jaki (2b) stanowi ju| gotowy pojedyDczy segment-cegB nadajc si do u|ycia w budowie dowolnych budynkw, gara|y, szop, [cian, okien, ogrodzeD, itp., a ponadto (2c) jest te| tak zaprojektowany, |e doskonale nadaje si do nawet cia[niejszego upakowywania na pBkach sklepowych i w skrzynkach do dostawy produktw, ni| upakowanie umo|liwiane np. przez butelki okrgBe; <b>(3)</b> zaprojektowali system skBadania, panelowania i wznoszenia [cian z owych recyklingowalnych butelek plastykowych, jaki jest (3a) bardzo wytrzymaBy - a std jaki pozwala na wznoszenie wielopitrowych budynkw, murw i struktur, odpornych na niszczce dziaBania skierowanych na nie zagro|eD, typu tajfuny, deszcze, upaBy, po|ary, mrozy, itp., (3b) rozbieralny - a std jaki pozwala na wielokrotne u|ycie w coraz to nowych konfiguracjach, (3c) przeno[ny - a std jaki pozwala aby caBe budynki wznoszone z tych segmentw-cegieB mogBy by przenoszone w odmienne lokacje, (3d) otwarty na udoskonalenia - a std jaki pozwala na nadawanie mu szeregu dodatkowych cech (np. jaki po zaopatrzeniu ka|dej z tych butelek w maB |arweczk LED, panele z takich butelek mog te| sBu|y jako doskonaBe o[wietlenie); <b>(4)</b> otrzymali cegieBki wspaniaBej jako[ci i u|yteczno[ci, ktre s (4a) odporne na gorco i po|ar, (4b) odporne na wilgo i nieprzepuszczajce wody, (4c) na |yczenie przezroczyste - std mog rwnocze[nie wypeBnia rol okien, (4d) lekkie i tanie, (4e) bezpieczne dla u|ywania nawet przez dzieci, a std przydatne np. do budowania dziecicych domkw na drzewach, domkw dla lalek i zabaw, itp.; <b>(5)</b> otworzyli wtrne wykorzystanie dla plastykowych butelek po pBynach, wydmuchiwanych z PTE - ktre po opr|nieniu normalnie za[miecaByby potem tylko nasze [rodowisko i otoczenie, natomiast ktre po wBa[ciwym uksztaBtowaniu s tak|e wtrnie u|yteczne jako doskonaBe segmenty-cegieBki budowlane, jakie: (5a) bdc puste w [rodku s doskonaBymi izolatorami termicznymi, zim pozwalajcymi na utrzymywanie ciepBa w zestawianych z nich budynkach i pomieszczeniach, za[ latem chronicymi te budynki i pomieszczenia przed nadmiernym przegrzaniem, (5b) pozwalaj na tanie dodatkowe poszerzanie swych cech izolacyjnych i u|ytkowych np. poprzez wypeBnianie ich wntrza dowolnymi dalszymi materiaBami izolujcymi (nawet takimi jak u|ywane w dawnych czasach wyschnite, jesienne np. "li[cie paproci", "sBoma", "siano", "mech" - od ktrego to mchu bierze si te| sarkastycznie kiedy[ u|ywana w powiedzeniach typu "on NIE in|ynier, on mecho-optyk" nazwa pradawnego zawodu <b>"mecho-optyk"</b>, czyli dawny odpowiednik dla dzisiejszego "in|yniera klimatyzacji", ktry "drzewiej obtykaB mchem" szczeliny w [cianach domostw skonstruowanych z belek, desek, itp.), (5c) s u|yteczne w a| caBym szeregu odmiennych zastosowaD budowlanych - np. NIE tylko do taniego i amatorskiego wznoszenia budynkw, kampingw, chlewikw, kurnikw, szop, gara|y, schowkw, dziecicych domkw zabawowych, tzw. <a href="https://www.google.co.nz/#q=Portable+Sleep+Out" target="_blank"><font color="green"><b>Portable Sleep Out</b></font></a> (tj. miniaturowych budyneczkw-pomieszczeD do nocowania latem w swych ogrdkach, lub do lokowania w nich na noc swych go[ci - gdy w naszym domu nie ma oddzielnego pokoju go[cinnego ani wolnego miejsca do spania), itp., ale tak|e i do formowania pBotw, murw ogrodzeniowych i podziaBowych, okien, struktur ozdobnych i ochronnych, itd., itp. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sekret powodzenia, wytrzymaBo[ci i wielokrotnego u|ycia owych tajwaDskich recyklingowalnych butelek plastykowych le|y w ich ksztaBcie. Ich ksztaBt imituje bowiem technicznie jeden z najwytrzymalszych lekkich materiaBw natury, jakim jest plaster miodowy budowany przez pszczoBy. Butelki te NIE s wic ani okrgBe ani kwadratowe, a podobne do pokarbowanego sze[cioboku. Ponadto ich powierzchnia boczna jest celowo tak pokarbowana, aby po zBo|eniu razem w mur, w [cian, w okno, itp., przestrzennie zazbiaBy si one i zwieraBy nawzajem ze sob, nieco podobnie jak czyni to segmenciki tzw. "<a href="https://www.google.pl/#q=lego" target="_blank"><font color="green"><b>lego</b></font></a>", zwikszajc w ten sposb swoj zbiorow wytrzymaBo[. Dodatkowo karby ich [cianek bocznych symetrycznie zamieniaj si w poBowie ich wysoko[ci, co pozwala aby zestawia je razem na wiele odmiennych sposobw. Dodatkow ich zalet s ich specjalne zakrtki, ktre te| speBniaj a| kilka funkcji naraz, np. sBu| do Bczenia szeregu butelek w wiksze bloki lub panele, zespalaj butelki z plastykowymi osBonami bocznymi lub ze stalowymi siatkami mostkujcymi, maj ksztaBt i miejsce pozwalajce np. na zainstalowanie w nich |arweczek LED, itd., itp. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; My wszyscy powinni[my uczy si z najlepszych przykBadw, oraz wdra|a nowe idee jakie w owych przykBadach s zawarte. Innymi sBowy, wszelkie plastykowe butelki jakie obecnie s w u|yciu i w sprzeda|y, moim zdaniem powinny by szybko zastpione butelkami o ksztaBtach i potencjale u|ycia owych specjalnych butelek z Tajwanu, lub ich przyszBych jeszcze bardziej udoskonalonych wersji, jakie stanowi ju| gotowe segmenty-cegieBki, ktre po opr|nieniu z pBynw nadaj si do natychmiastowego u|ycia jako materiaB budowlany. Oczywi[cie, aby tak si staBo, my wszyscy swoj perswazj, albo spoBecznym naciskiem, powinni[my stara si spowodowa, aby producenci wszelkich pBynw jakie s dostarczane w plastykowych butelkach, pokonali w sobie sw ignorancj, niedbaBo[ oraz niskie ludzkie przywary jakie powstrzymuj ich przed pj[ciem za opisywanym tu tajwaDskim przykBadem. Jednak korzy[ci jakie caBa ludzko[ by osignBa po pokonaniu owych przywar, s ogromne i wprost NIE do opisania. Co te| istotne, podobn do tajwaDskiej lini my[lenia powinni zacz pod|a tak|e inni projektanci i wytwrcy. Czy| bowiem NIE byBoby wspaniale, gdyby np. telefony komrkowe, komputery, samochody, baterie, akumulatory, oraz inne dzisiejsze masowe produkty przemysBowe zostaBy tak przeprojektowane, |e bez |adnych ju| dodatkowych procesw i przetworzeD dawaByby si recyklingowa w co[ zupeBnie odmiennego i podobnie u|ytecznego jak omawiane tu "polli-brick"? (Tj. byByby budowane tak jak owe techniczne istoty zwane <b>"transformers"</b> z filmw science-fiction.) Czy| nie byBoby te| przyjemno[ci przespacerowa si po pla|y, wzdBu| brzegu rzeki, po lesie, czy po dowolnej drodze, oraz NIE widzie tam owej masy porzuconych starych butelek plastykowych po mleku i po innych napojach, ktre NIE chc prchnie, a std narazie stanowi jedynie bole[ dla oczu, puBapk dla |ywych stworzeD, oraz trucizn dla natury? <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wprowadzenie do u|ycia omawianych tu butelek otwiera te| najr|niejsze dodatkowe perspektywy komersyjne i korzy[ci. Ich przykBadem mo|e by zapewnianie sobie <b>lojalno[ci klientw</b>. Wszak|e gdyby np. okre[lona mleczarnia wprowadziBa te butelki dla dystrybycji swego mleka, wwczas dodatkow lojalno[ jej klientw mo|e zapewni np. darowywanie (lub taDsze odsprzedawanie) plastykowych paneli zespalajcych owe butelki w wiksze bloki budowlane - zarezerwowane dla tych klientw owej mleczarni, ktrzy wykazywaliby si zakupieniem okre[lonej ilo[ci tak butelkowanego jej mleka. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mnie osobi[cie szokuje, jak krtkowzroczne, kBamliwe, oraz nastawione na szybkie i krtkoterminowe zyski (zamiast na trwaBe i dBugoterminowe korzy[ci) s wszelkie dziaBania dzisiejszych ludzi. Praktycznie w dzisiejszych czasach ludzko[ produkuje ju| niemal wyBcznie buble i [mieci. Niemal wszystko bowiem co obecnie jest produkowane, stara si by tanie, a std typowo od samego pocztku jest ju| spartaczone i nawala zaraz po krtkotrwaBym u|yciu. Trzeba wic to wyrzuci i zakupi nowe. W rezultacie, takie czste kupowanie spartaczonego nowego, w sumie kosztuje nas dro|ej ni| gdyby kupi sobie to od razu w wymaganie dobrej jako[ci, a na dodatek wyczerpuje to zasoby naszej planety, zanieczyszcza otoczenie, uczy ludzi kultury Batwizny i szybkiego zysku, oddala od szukania prawdy i o[wiecenia, itp., czyli w sumie Bamie kryteria moralne. Za za[ owo Bamanie kryteriw moralnych Bg zmuszony jest potem nas kara najr|niejszymi mechanizmami dziaBania <a href="karma_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>karmy</b></font></a>, <a href="mozajski.htm" target="_blank"><font color="green"><b>samoregulujcych si mechanizmw moralnych</b></font></a>, <a href="morals_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pola moralnego</b></font></a>, itp. Czy| wic NIE lepiej byBoby gdyby ludzie ochotniczo powrcili do przestrzegania w swych dziaBaniach mdro[ci |yciowych ju| dawno temu ustalonych przez uprzednie pokolenia, w rodzaju, |e <font color="blue"><b>"wszystko co jest warte wykonania, jest te| warte aby wykonywa to dobrze"</b></font>, a tak|e, i| <font color="blue"><b>"nasze [rodki s zbyt ograniczone aby wytwarza czy kupowa buble"</b></font>. Wszak|e opisywane tutaj tajwaDskie plastykowe butelki, wskazuj ju| nam drog jak z obecnej "kultury bubli i za[miecania" w wielu obszarach |ycia mo|na szybko. Batwo i relatywnie tanio przestawi si na przyszBo[ciow "kultur solidnych, wysoce u|ytecznych i dBugotrwaBych produktw". <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ja z wBasnego do[wiadczenia wiem, |e w naszym gospodarstwie domowym co par dni opr|niamy nastpn butelk mleka, ktra w Nowej Zelandii (a zapewne i w wielu innych krajach [wiata) produkowana jest wBa[nie z plastyku - tyle, |e o ksztaBtach nadal bezu|ytecznych dla pzniejszego u|ycia jako opisywane tu cegielki budowlane. Zgodnie wic z moim do[wiadczeniem, butelki po mleku s obecnie najwikszym za[miecaczem naturalnego [rodowiska. Std monopol mleczny powinien w pierwszym rzdzie zosta jako[ nakBoniony perswazj, albo zmuszony spoBecznym naciskiem czy nawet prawodawstwem, do podjcia wiodcej roli we wprowadzeniu do u|ycia omawianych tu butelek-cegieBek. Kolejn rol plastykowego za[miecacza naszej planety moim zdaniem speBniaj butelki po licznych pBynach gazowanych (typu: Coca-cola, Pepsi, 100plus, 100 up, Sprite, Mirinda, Lemoniada, Oran|ada, Bunderberg, itd., itp.), oraz po sokach owocowych. Wprawdzie w naszym gospodarstwie domowym NIE opr|niamy ich wiele (zaledwie jedn co kilka miesicy), poniewa| ja jestem [wiadomy, i| Bg ju| uruchomiB <font color="#FF0000"><b>"mechanizmy samoregulujce"</b></font> opisywane m.in. w punkcie #S1 mojej strony o nazwie <a href="cooking_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>cooking_pl.htm</b></font></a> - jakie karz ludzi nienawracaln utrat zdrowia, blami, a czasami nawet [mierci, za zbyt entuzjastyczne spo|ywanie przemysBowo przetwarzanej (a std i przemysBowo zatruwanej) |ywno[ci - po szczegBy patrz np. punkt #T7 na mojej stronie o nazwie <a href="solar_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>solar_pl.htm</b></font></a>, albo punkty #A1 do #A5 z mojej strony o nazwie <a href="cooking_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>cooking_pl.htm</b></font></a>. Jednak inni ludzie, jacy nadal NIE wiedz i| ka|de przemysBowo przetwarzane produkty spo|ywcze s trucizn jaka stopniowo pogarsza ich zdrowie i jest zrdBem wikszo[ci blw i degeneracji, opr|niaj sporo owych plastykowych butelek po gazowanych pBynach i sokach. Std te| warto byBoby u|y perswazji, lub nacisku spoBecznego, aby i oni przestawili si na u|ycie butelek omawianego tu typu. W koDcu co jaki[ czas, w naszym gospodarstwie domowym zu|ywane s najr|niejsze inne pBynne produkty, ktre te| obecnie s sprzedawane w butelkach z plastyku. Niestety, wszystkie te butelki narazie maj bezu|yteczny ksztaBt (bo zwykle okrgBy lub prostoktny), std po opr|nieniu nadaj si jedynie do wyrzucenia - za[miecajc potem sob przez wieki nasze i tak ju| za[miecone naturalne [rodowisko. Jednocze[nie, zarwno ja, jak i wielu innych ludzi, co jaki[ czas buduje na swym przydomowym ogrdku, dziaBce, czy zagrodzie gospodarczej, co[ co mogBoby by poskBadane wBa[nie z recyklingowalnych butelek plastykowych o ksztaBcie i zasadach u|ycia jak owe wypracowane na Tajwanie. Czy|by wic NIE byBo wspaniale, gdyby np. nowozelandzki monopol mleczny, a tak|e wszyscy inni producenci wszelkich mo|liwych pBynw z Nowej Zelandii, Polski i z reszty [wiata, zamiast ignorancko i egoistycznie kontynuowa u|ycie dotychczasowych szkodliwych dla [rodowiska swych plastykowych butelek o bezu|ytecznych ksztaBtach, zaczli swe produkty butelkowa w owych po tajwaDsku ju| uksztaBtowanych segmentach-cegieBkach, jakie natychmiast po opr|nieniu zarwno ja, jak tak|e ka|dy inny majsterkowicz, budowlaniec, czy rolnik, be| |adnych ju| dodatkowych adaptacji mgBby potem u|y powtrnie w swych budowach i w dokonywanych przez siebie udoskonaleniach przymieszkaniowych, przydomowych, ogrdkowych, zagrodowych, itp. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, wBasny kraj i wBasne miejsce urodzenia, a tak|e miejsce naszego zamieszkania, zawsze s szczeglnie miBe sercu ka|dego. Poniewa| Polska i Nowa Zelandia to kraje jakie s szczeglnie miBe mojemu sercu, ja bardzo chciaBbym aby owe kraje zaczBy przewodzi w [wiecie, albo chocia| nad|a za [wiatem, we wdra|aniu takich nowych idei, jak opisywane tutaj "polli-brick". Wszak|e np. Nowa Zelandia kiedy[ sBynBa z inicjatyw jakie wBa[nie byBy wwczas pionierskimi na skal [wiatow. PrzykBadowo, zaraz po mojej emigracji do Nowej Zelandii w mie[cie "Queenstown" zdumiewaB mnie stojcy tu| przy gBwnej szosie dojazdowej caBy budynek zbudowany z pustych szklanych butelek po napojach. To ta|e w nowozelandzkim miasteczku Bluff istniaB kiedy[ <a href="sun/2006_01_26_paua_shell_house_in_bluff.jpg" target="_blank"><font color="green"><b>dom z paua</b></font></a>, w ktrym praktycznie wszystko byBo wykonane z piknych muszel zwanych <a href="https://www.google.co.nz/#q=paua" target="_blank"><font color="green"><b>paua</b></font></a> - jakich zatrzsienie mo|na znajdowa na nowozelandzkich pla|ach, poniewa| to z nich pozyskiwane s smakowite maB|e <a href="https://www.google.co.nz/#q=abalone" target="_blank"><font color="green"><b>abalone</b></font></a> (obecnie tego domu z paua NIE ma ju| w miasteczku Bluff). Niestety, tak|e zupeBnie niedawno wBa[nie w nowozelandzkim mie[cie Christchurch caBy ko[ciB (a [ci[lej caB now zastpcz katedr anglikaDsk) zbudowano z nowej <a href="https://www.google.co.nz/#q=cardboard+cathedral+shigeru+ban" target="_blank"><font color="green"><b>tektury</b></font></a> specjalnie wyprodukowanej w tym celu z drzew po[cinanych w lasach biednych krajw. Jak|e wic lepszy ten ko[ciB byBby, gdyby zamiast z tektury wyniszczajcej potrzebne ludzko[ci lasy, zbudowany on zostaB np. z opr|nionych butelek PTE po nowozelandzkim mleku - promujc w ten sposb sob ide zmniejszania plastykowanego zanieczyszczania naszej planety. To tak|e w Nowej Zelandii miejscowy monopol mleczny niedawno wydaB spore sumy na raczej nieudan promocj nowych nieprzezroczystych plastykowych butelek jakie reklamowo wprowadziB do pakowania swego mleka. Jestem niemal pewien, |e gdyby te same pienidze w monopol mleczny wydaB na pakowanie swego mleka w opisywanych tu butelkach typu "polli-brick", wwczas efekty okazaByby si nieporwnalnie korzystniejsze. ByBoby mi wic ogromnie miBo, gdyby kiedy[ w przyszBo[ci, np. moja rodzinna polska wie[ <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki-Stawczyk</b></font></a>, albo nowozelandzkie miasteczko <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Petone</b></font></a> w jakim obecnie zamieszkuj, zbudowaBy sobie fabryki takich "polli-brick" - pomagajc tym we wdra|aniu do powszechnego u|ytku tej doskonaBej idei. Fabryki te mogByby dostarcza opakowaD dla praktycznie wszystkich pBynw sprzedawanych w sklepach swego kraju. Szczeglnie, |e ksztaBty, cechy i u|yteczno[ owych butelek nadal mo|na jeszcze bardziej znaczco udoskonali. (NIE opisuj tutaj "jak", bowiem natychmiast kto[ by to opatentowaB, blokujc swym patentem Batwo[ przyszBego wdro|enia - podpowiem jedynie, |e wysoce u|ytecznych wskazwek, jak daje si je dalej znaczco udoskonali, udziela nam ju| zgromadzona wiedza na temat <a href="ufo_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wehikuBw UFO</b></font></a>.) Dlatego niniejszym mam apel do mieszkaDcw zarwno mojej rodzinnej wsi Wszewilki, jak i miasteczka Petone w jakim obecnie zamieszkuj. Mianowicie, <font color="blue"><b>je[li kiedykolwiek rozwa|ali bdziecie zbudowanie u siebie jakiej[ nowej fabryki, wwczas rekomendowaBbym aby produkowaBa ona wBa[nie dobrze przemy[lany i dalekowzroczny produkt do wielorakiego zastosowania - w rodzaju opisywanych tutaj plastykowych butelek z Tajwanu, ktre jednocze[nie s ju| gotowymi segmentami-cegieBkami do budowy domw, gara|y, szop, [cian, pBotw, okien, osBon, itp.</b></font> Jestem bowiem pewien, |e wielu ludzi, podobnie jak ja, wolaBoby kupowa swe pByny w takich wBa[nie plastykowych butelkach do wielokrotnego i r|norakiego zastosowania, zamiast w owych bezu|ytecznych plastykowych [mieciach, w jakich pByny upowszechniane s obecnie. <br><br>PS (2016/10/23): Z czasw kiedy jako nastolatek czsto nurkowaBem w lodowato zimn wod, pamitam |e aby osBabi szok takiego nurkowania warto najpierw wzi[ gBboki oddech, a potem zamkn oczy. Poniewa| wBa[nie nadchodz przeBomowe czasy i zdarzenia, ju| teraz warto zaczerpn gBboki oddech i zamkn oczy. Kiedy bowiem nasz szok przeminie, [wiat w jakim wwczas si wynurzymy mo|e by ju| NIE do poznania. <h2><br>#C4.5. Fabryka piramid telepatycznych: </h2> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na odrbnej stronie internetowej na temat <a href="telepathy_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>telepatii</b></font></a> opisane jest niezwykBe urzdzenie nazywane "piramid telepatyczn". Urzdzenie to zostaBo podarowane ludzko[ci przez sprzyjajc ludziom totaliztyczn cywilizacj istot kiedy[ nazywanych "<a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>anioBami</b></font></a>". Jak dotychczas nigdzie na Ziemi nie podjto jeszcze produkcji tego niezwykBego urzdzenia. A jest ono w stanie zastpi dzisiejsze urzdzenia szkodliwej dla zdrowia Bczno[ci radiowej, przez cywilizacyjnie bardziej zaawansowane urzdzenia do Bczno[ci telepatycznej. Produkcja owej piramidy telepatycznej powinna zosta podjta wBa[nie we Wszewilkach. <h2><br>#C4.6. ZakBady rozwoju i wytwarzania dysocjatorw wody dla silnikw spalinowych: </h2> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!-- z #G1 na stronie "free_energy_pl.htm" --> Nasza cywilizacja wypracowaBa technicznie dosy doskonaB form urzdzenia napdowego jakim jest dzisiejszy silnik spalinowy. Jedynym problemem owego silnika jest, |e przy obecnym rodzaju paliw ktre on u|ywa, wytwarza on niepo|dane gazy jakie zanieczyszczaj ziemsk atmosfer. Je[li jednak w silniku tym zmieni obecnie u|ywane mieszanki paliwowe na mieszanin wodoru i tlenu, wwczas taki sam silnik spalinowy nagle przestaje by problemem. Pracuje on wwczas rwnie efektywnie i niezawodnie jak obecnie, a jednocze[nie zamiast nieporzdanych gazw spalinowych wyrzuca z siebie zwykB par wodn. Jednak gBwna trudno[ z takim przestawieniem silnikw spalinowych na paliwo w postaci mieszaniny wodoru i tlenu polega na efektywnym wytwarzaniu owego paliwa tu| przed wlotem do silnika. Problem ten rozwizuj jednak tzw. "telekinetyczne dysocjatory wody" opisywane m.in. w podrozdziale LA3.2 z tomu 10 mojej najnowszej <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/5]</b></font></a>. Ich zasada dziaBania jest bardzo podobna do zasady dziaBania "grzaBek telekinetycznych" opisywanych dokBadniej na stronie <a href="boiler_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>boiler_pl.htm - o szokujcej historii telekinetycznej grzaBki ktra bije wszelkie rekordy</b></font></a>. GBwna r|nica pomidzy takimi "telekinetycznymi dysocjatorami wody" a "grzaBkami telekinetycznymi" sprowadza si do u|ycia odmiennych wibracji oraz odmiennych katalizatorw (materiaBw). Produkcja i rozwj takich wBa[nie dysocjatorw wody zastpujcych gazniki z dzisiejszych silnikw samochodowych, powinna zosta kiedy[ podjta wBa[nie we Wszewilkach. Jest ona bowiem zgodna z duchem tej wioski. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wielu ludzi uwa|a |e nie warto inwestowa w przetransformowanie obecnych silnikw spalinowych w silniki spalajce mieszank wodoru i tlenu. Wierz oni bowiem |e znacznie lepiej dla naszej cywilizacji jest caBkowicie wyeliminowa silniki spalinowe i zastpi je silnikami elektrycznymi. Aczkolwiek takie caBkowite zastpienie silnikw spalinowych jest realne i atrakcyjne, istniaBy bd sytuacje na Ziemi kiedy oka|e si ono niemo|liwe. Jako przykBady rozwa|my tradycj, hobby, czy sport. W przyszBo[ci nie bdzie wszak|e mo|na zabroni ludziom ktrzy kultywuj jakie[ wymagajce silnika spalinowego tradycje czy hobby, albo uprawiaj jaki[ sport motorowy, aby w tym co jest esencj danej tradycji, hobby, czy sportu usunli oni caBkowicie silniki spalinowe. Wszak|e przykBadowo je[li kto[ zechce w przyszBo[ci hobbystycznie u|ywa dzisiejszego motocykla "Harley-Davidson" (a zaBo| si |e bdzie wielu takich ludzi), wwczas nie da si tego uczyni po zastpieniu w nim jego silnika spalinowego przez silnik elektryczny. Wszak|e to co by si otrzymaBo nie byBby ju| wwczas "Harleyem-Davidsonem". Jednak daje si wwczas w motocyklu tym zastpi obecnie u|ywane paliwo, na mieszanin wodoru i tlenu. Po takim za[ zastpieniu paliwa, oraz po wprowadzeniu niewielkich zmian technicznych jakie to zastpienie by wymagaBo, to co si otrzyma nadal bdzie miaBo wszystkie cechy motocykla "Harley-Davidson". Oczywi[cie, w motocykl podaBem tutaj tylko jako przykBad. W przyszBo[ci bowiem wszystko co dzisiaj u|ywa silnika spalinowego, odrzutowego, czy rakietowego, bdzie dawaBo si u|ywa w dokBadnie taki sam jak dzisiaj sposb po jedynie przerobieniu tego na u|ycie paliwa z mieszanki wodorowo-tlenowej. Takie za[ przerobienie wymagaBo bdzie jedynie zastpienie ich gaznikw przez opisywane tutaj "telekinetyczne dysocjatory wody", oraz zastpienie benzyny w ich bakach przez czyst wod. CaBa reszta za[ ich konstrukcji, zasady dziaBania, oraz sposobu pracy bdzie pozostawaBa bez zmian. <h2><br>#C4.7. <!-- opracowany 2016/12/4 --> SBoneczne "u[miercacze owadw" (tj. komarw, muszek piaskowych, much, karaluchw, itp.): </h2> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!-- na bazie #N5 z "solar_pl.htm" --> W punkcie #J1 z mojej strony o nazwie <a href="pajak_do_sejmu_2014.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pajak_do_sejmu_2014.htm</b></font></a>, a tak|e w 3 z punktu #C4.2 mojej strony o nazwie <a href="morals_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>morals_pl.htm</b></font></a>, wyja[niBem |e do grupy najbardziej niemoralnych posuni monopolu oficjalnej nauki ziemskiej, jakie wprost mo|na nazwa "przekleDstwami ludzko[ci", nale|y zalicza m.in. wprowadzenie do powszechnego u|ytku trucizn zwanych <b>"pestycydy"</b>. (Inne rwnie dewastujce posunicia naszej oficjalnej nauki obejmuj tak|e wprowadzenie do powszechnego u|ytku antybiotykw, teorii wzgldno[ci, in|ynierii genetycznej, oraz szeregu jeszcze innych poronionych idei, plus oczywi[cie wszystkie te "naukowe kBamstwa" jakie oficjalna nauka nieodpowiedzialnie upowszechnia zamiast prawdy, a jakie opisuj na licznych swoich stronach internetowych - np. w punkcie #B2 mojej strony o nazwie <a href="humanity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>humanity_pl.htm</b></font></a>, albo w punkcie #D4 mojej strony o nazwie <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>dipolar_gravity_pl.htm</b></font></a>.) Trucizny te skaziBy bowiem gleb na naszej planecie, weszBy na staBe do obiegu w BaDcuchu pokarmw ludzko[ci (powodujc u ludzi wzrost najr|niejszych chorbsk w rodzaju alergii, odmian raka, itp.), s odpowiedzialne za stopniowy zanik owadw jakie peBni istotn rol w naturze (np. pszczB), a na dodatek owe szkodliwe owady jakie miaBy nimi by wyeliminowane, z upBywem czasu uodporniBy si na ich dziaBanie. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z chwil kiedy ludzie zaczli zdawa sobie spraw z globalnej szkodliwo[ci trucizn typu "pestycydy", wielu z nich podjBo prby naprawienia tej globalnej niemoralno[ci popeBnionej przez oficjaln nauk. PrzykBadowo wiadomo, |e jeden bilioner-filantrop <!-- Bill Gates --> wydaB fortun na opracowanie jakiego[ beztruciznowego sposobu eliminowania komarw, ktre s podstawowym zrdBem caBej gamy [miertelnych chorbsk opisywanych w punkcie #B1 mojej strony o nazwie <a href="plague_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>plague_pl.htm</b></font></a> (np. chorbsk takich jak denga (dengue), chikungunya, |Bta gorczka (yellow fever), wypaczajca rozwj mzgu "zika", itp.). Jak te| si okazaBo, faktycznie opracowana ju| zostaBa idea urzdzenia technicznego, jakie mo|na nazwa <b>"u[miercaczem owadw"</b> poniewa| beztruciznowo eliminuje ono owady, a std potencjalnie stanowi rodzaj <b>"ratunku dla ludzko[ci"</b>. Idea ta wykorzystuje elektryczno[ generowan [wiatBem sBonecznym do zasilania wysokonapiciowej spirali zdolnej do elektrycznego palenia owadw jakie s do niej przycigane bBkitnym [wiatBem. Prototypy urzdzenia wdra|ajcego ow ide s ju| produkowane - ja zakupiBem sobie nawet jeden z nich, za[ raport z jego sprawowania si zawarBem w punkcie #N5 swej strony o nazwie <a href="solar_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>solar_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niestety, produkowane obecnie urzdzenia wdra|ajce ide beztruciznowego "u[miercacza owadw" narazie s a| tak peBne wad i bBdw konstrukcyjnych, |e niemal NIE nadaj si do u|ytku. Te ich wady i bBdy konstrukcyjne opisaBem ju| dokBadniej w punkcie #N5 w/w mojej strony <a href="solar_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>solar_pl.htm</b></font></a>. Ich popeBnienie przez kostruktorw tego urzdzenia jest po|aBowania godne, bowiem doskonaB ide zamieniaj one w bezu|ytecznego "bubla". Tymczasem poprawne wdro|enie owej idei miaBoby potencjaB aby stanowi istny ratunek dla ludzko[ci przed wszelkimi owymi chorbskami roznoszonymi przez komary, muchy, karaluchy i inne owady. Wszak|e efektywnie dziaBajce takie sBoneczne "u[miercacze owadw" mogByby by umieszczane lub rozwieszane we wszystkich mo|liwych miejscach gdzie szkodliwe owady si mno|, albo gdzie gryz one ludzi lub zara|aj chorobami |ywno[, eliminujc stamtd owe owady i pracujc nieprzerwanie dniami i nocami poniewa| NIE wymagaj |adnego zewntrznego (sieciowego) zasilania w elektryczno[. Dlatego mam tutaj apel do mieszkaDcw <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a>, mianowicie aby ktry[ z nich wykorzystaB pomaBu sBynn ju| w caBym [wiecie wszewilkowsk pomysBowo[, zaradno[, inteligencj, zdrowy rozsdek, realizm, poleganie na praktyczno[ci, itp., poczym tak przekonstruowaB ide owego sBonecznego "u[miercacza owadw", |e idea ta zostanie pozbawiona owych kardynalnych wad, najwa|niejsze z ktrych omwiBem ju| w punkcie #N5 mojej strony <a href="solar_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>solar_pl.htm</b></font></a>, nastpnie za[ aby wdro|yB tak przekonstruowane urzdzenie do seryjnej produkcji fabrycznej (je[li si da, to w fabryce zbudowanej we Wszewilkach). Wszak|e je[li beztruciznowy "u[miercacz owadw" zacznie dziaBa tak jak powinien, wwczas zawarty w nim faktyczny potencjaB "zdrowia i ratunku dla ludzko[ci" bdzie mogB w koDcu si wypeBni. <h2><br>#C4.8. <!-- opracowany 2017/3/30 do 2017/4/7 --> Rozwj rzemiosBa drzewnego, bazujcego na niezwykBych atrybutach naturalnego drewna (np. [cinanego tylko najsro|sz zim i to w fazie zmniejszajcego si ksi|yca) jakie celowo zostaBy poukrywane przez Boga: </h2> <h3>Motto: <i> "Wszystko co skromne, niepozorne, swym zachowaniem wypeBnia nakazy i wymagania Boga (wBcznie z takimi ludzmi), oraz co w swej koDcowej konstytucji zostaBo stworzone przez Boga (a NIE przez czBowieka), z caB pewno[ci ma celowo poukrywane w sobie najr|niejsze niezwykBe cechy i zdolno[ci - tyle |e aby odkry te cechy i zdolno[ci, oraz owocnie je wykorzysta, trzeba na to sobie zapracowa wBo|eniem wymaganej ilo[ci motywacji i pracy." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Drewno jest skromnym i niepozornym materiaBem stworzonym przez Boga, ktre wszyscy znamy, jednak ktre coraz mniej cenimy w dzisiejszych czasach omamionych bByskotliwymi kBamstwami ateistycznej nauki - na przekr i| Biblia potwierdza, i| wszystko co Bg stworzyB i co u|ywajc nawet nieosigalne dla ludzi boskie kryteria jako[ci, sam Bg mgB okre[li jako <b>"bardzo dobre"</b> (patrz Biblia, Ksiga Rodzaju, werset 1:31). Tymczasem stwarzajc owo niepozorne drewno, Bg ukryB w nim niezwykBe cechy, jakie je[li zna si tajemnic jak je wyzwoli, np. [cinajc drzewa w najostrzejszym okresie zimy i to w fazie zmniejszajcego si ksi|yca, wwczas to skromne drewno zamieniaj one w cudowny materiaB pod niektrymi wzgldami przewy|szajcy jako[ dzisiejszej stali i betonu. Takie bowiem <b>"ksi|ycowe drewno"</b> wykazuje naturaln odporno[ na gnicie, ple[D i na korniki, doskonaB izolacyjno[ termiczn, odporno[ na ogieD, zwikszon wytrzymaBo[ siBow, oraz jeszcze kilka innych niezwykBych cech. Tajemnic jak wyzwala w drzewach nadanie ich drewnu owych nadzwyczajnych cech, powtrnie odkryB byBy austriacki le[nik o nazwisku <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=Erwin+Thoma+Drewno100" target="_blank"><font color="green"><b>Erwin Thoma</b></font></a>, za[ czytelnik mo|e j pozna z polskojzycznego filmu dostpnego gratisowo w YouTube pod tytuBem "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE" target="_blank"><font color="green"><b>KSI{YCOWE DREWNO - UKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE NA NOWO ODKRYTA</b></font></a>". Owo odkrycie byBo powtrne, poniewa| o tej tajemniczej cesze "ksi|ycowego drewna" ludzie ju| wiedzieli w dawnych czasach - niestety do dzisiaj o niej zapomnieli. W niniejszym punkcie tej strony wyja[niam wic NIE tylko pochodzenie owych niezwykBych cech "ksi|ycowego drewna", oraz dostarczam linki do opracowaD Pana Thoma cechy te opisujcych, ale tak|e przytaczam tu znane mi osobi[cie przykBady dowodzce i| staro|ytno[ dysponowaBa wiedz jak takie niezwykBe drewno mo|na otrzymywa, oraz u|ywaBa takie drewno nawet na terenie dzisiejszej Polski. Ponadto wskazuj tu te| przykBady znanych mi przypadkw dowodzcych, i| nadawanie takich nadwyczajnych cech wcale NIE jest ograniczone przez Boga do drewna - tyle |e aby cechy te mc wykorzysta trzeba pracowicie pozna tajemnic ich wyzwalania. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jeden ze znanych mi przykBadw faktycznego wykorzystania w Polsce nadzwyczajnych cech "ksi|ycowego drewna", zostaB odkryty i wyja[niony dziki opisanym w punkcie #A3 strony o nazwie <a href="malbork.htm" target="_blank"><font color="green"><b>malbork.htm</b></font></a>, moim rodzinnym powizaniom z pokrzy|ackim zamkiem w Malborku. Niewielu bowiem ludzi dzi[ wie, |e na palach z takiego wBa[nie "ksi|ycowego drewna" z pewno[ci s osadzone w mikkim i mokrym piasku brzegw rzeki Nogat <a href="malbork.htm" target="_blank"><font color="green"><b>fundamenty pokrzy|ackiego zamku z Malborka</b></font></a>. Wszak|e owe drewniane pale podtrzymuj fundamenty tego wczesno-[redniowiecznego zamku poczwszy od czasw podjcia budowy tego zamku okoBo 1280 roku, a| do dzisiaj. Na przekr te|, |e pale te powbijane zostaBy w nieustajco mokry piasek brzegu rzeki Nogat, oraz na przekr i| w czasach ich instalowania ludzie NIE znali jeszcze dzisiejszych chemikaliw i trucizn jakie chroniByby drewno przed wilgoci, ple[ni, grzybami, bakteriami, gniciem, itp., cigle pale te doskonale podtrzymywaBy fundamenty pot|nego zamku w Malborku przed zapadaniem si w mokry piasek a| do okoBo 1950 roku - kiedy to dopiero zaczBy si zapada i wymagaBy ratowania (po szczegBy patrz punkt #A3 wy|ej wymienionej mojej strony o nazwie <a href="malbork.htm" target="_blank"><font color="green"><b>malbork.htm</b></font></a>). Gdyby za[ te same fundamenty ci|kiego zamku w Malborku osadzone byBy np. na dzisiejszych sBupach z |elbetonu, wwczas niemal z pewno[ci by si pozapadaBy ju| po upBywie niecaBego wieku. W sumie wic owe pale podtrzymujce fundamenty zamku w Malborku NIE zgniBy przez okres okoBo 670 lat, podczas gdy wiadomo i| polskie chemicznie niepotraktowane drewno poddane dziaBaniu elementw (tj. wilgoci, ple[ni, grzybw, bakterii, itp.) typowo gnije i kompletnie si rozpada ju| po upBywie okoBo 30 lat. Czyli pale spod fundamentw zamku w Malborku miaBy ponad 20-krotnie wy|sz odporno[ na zgnicie ni| zwykBe drewno. Z caB wic pewno[ci musiaBy one by z omawianego tu "ksi|ycowego drewna". <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z historii wiadomo, |e Krzy|acy ktrzy budowali zamek w Malborku utrzymywali |ywe kontakty z Wenecjanami - od ktrych uczyli si sztuki budowania zamkw. Tymczasem caBe wBoskie miasto Wenecja te| stoi na powbijanych w sBone morskie bBoto palach z takiego "ksi|ycowego drewna". Zaraz po 17 kwietnia 2017 roku owe drewniane pale podtrzymujce fundamenty caBego miasta Wenecji ja mogBem sobie oglda na dBugo[ci od 10:30 do 13:20 minut angielskojzycznego filmu dokumentarnego o tytule <b>"Italy's Invisible Cities S01E02: Venice"</b>, dostpnym z YouTube pod adresem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZklJ4HpfN3o" target="_blank"><font color="green"><b>www.youtube.com/watch?v=ZklJ4HpfN3o</b></font></a>. Wszak|e Wenecj budowali Rzymianie, a wiadomo |e Rzymianie znali tajemnic "ksi|ycowego drewna" - o historycznym zapisku w tej sprawie, wykonanym przez rzymskiego kronikarza i autora Pliniusza, wzmiankuje owo wideo do jakiego linki podaj w niniejszym punkcie. Ciekawe, |e owe pale podtrzymujce budynki miasta Wenecji zaczBy gni i si zapada w niemal tym samym czasie co pale pod fundamentami zamku z Malborka - co te| wzmiankuj w owym punkcie #A3 ze swej strony o nazwie <a href="malbork.htm" target="_blank"><font color="green"><b>malbork.htm</b></font></a>. Tymczasem gdyby zamiast pali z "ksi|ycowego drewna", miasto Wenecja staBo np. na sBupach stalowych, wwczas niemal z pewno[ci te by kompletnie pordzewiaBy w czasie nawet krtszym ni| jedno stulecie. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oprcz zamku w Malborki i miasta Wenecji, ja osobi[cie znam, bo sam badaBem, jeszcze trzeci przykBad, ktrego "ksi|ycowe drewno" przetrwaBo bez zgnicia przez ponad 800 lat, za[ nawet do dzisiej jest ono u|ywane do wytaczania najr|niejszych przedmiotw u|ytkowych. PrzykBad ten opisaBem szerzej w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie <a href="tapanui_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tapanui_pl.htm</b></font></a>. Stanowi go drewno powykBadane w caBej Nowej Zelandii podmuchem pot|nej eksplozji cygara zBo|onego z siedmiu wehikuBw UFO, jaka zaistniaBa w dniu 18 czerwca 1178 roku koBo dzisiejszego nowozelandzkiego miasteczka o nazwie Tapanui. Co najciekawsze, o tym nowozelandzkim "ksi|ycowym drewnie" faktycznie wiadomo, i| powalone ono zostaBo w zimie i to tu| po fazie malejcego ksi|yca, poniewa| jego data i faza wczesnego ksi|yca opisane zostaBy w starej kronice angielskiego mnicha-kronikarza Gerwazego z Kanterbury. (Prb filmowego odtworzenia tamtego historycznego zapisu kronikarza Gerwazego, od 17 kwietnia 2017 roku mo|na byBo sobie ogldn na dBugo[ciach od 22:00 do 25:25 minuty darmowego filmu angielskojzycznego z YouTube o tytule "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=qpqaLpIwCNQ" target="_blank"><font color="green"><b>Cosmos by Carl Sagan Episode 4 Heaven and Hell</b></font></a>" - niestety, w temtej prbie autorzy owego filmu zadbali bardziej o zgodno[ swych obrazw i komentarzy z teoriami dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej, ni| o ich zgodno[ z oryginalnym zapisem Gerwazego.) W Nowej Zelandii, a [ci[lej w miasteczku <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Petone</b></font></a> w jakim mieszkam, osobi[cie obserwowaBem te| koDcow faz gnicia drewnianego molo, lokalnie zwanego <a href="https://www.google.co.nz/search?q=wharf+in+Petone&source=lnms&tbm=isch&*" target="_blank"><font color="green"><b>Petone Wharf</b></font></a>, a zbudowanego w 1880 roku z najtwardszego (ale wcale NIE "ksi|ycowego") drewna jakie dostpne byBo wwczas w Nowej Zelandii, poczym powtarzalnie traktowanego chemikaliami i truciznami oraz wzmacnianego na najr|niejsze sposoby. Molo to z powodu zupeBnego zgnicia jego podpr musiaBo by zamknite do publiczno[ci w 2016 roku - co te| opisaBem we wy|ej wymienionym punkcie #D2.1 swej strony <a href="tapanui_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tapanui_pl.htm</b></font></a>. Czyli [cinane "jak leci" najtwardsze nowozelandzkie drewno szlachetne, na przekr bycia traktowanym najr|niejszymi chemikaliami, po wystawieniu go na dziaBanie elementw cigle zgnije ju| po okoBo 140 latach (bez za[ potraktowania chemikaliami - zgnije nie pzniej ni| po 40 latach), podczas gdy dowolne naturalne nowozelandzkie "ksi|ycowe drewno" potrafi wytrwa bez zgnicia przez ponad 800 lat. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wyja[nienia skd si bior takie normalnie ukryte cechy nadzwyczajne niemal wszystkiego co Bg tak stworzyB, aby wygldaBo to skromnie i niepozornie, dostarcza filozofia jak ja miaBem honor opracowa i nazwa <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totalizm</b></font></a>. Filozofia ta bowiem ustaliBa istnienie tzw. "praw moralnych", jedno z ktrych stwierdza, |e <b>"na wszystko co istotne i warto[ciowe trzeba sobie ci|ko zapracowa"</b> (co m.in. te| oznacza, |e bez wBo|enia wysiBku i pracy otrzymuje si jedynie marnot - jaka typowo jest udziaBem ludzi praktykujcych tzw. <a href="parasitism_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>filozofi paso|ytnictwa</b></font></a>.) Aby wic postwarza nagrody dla tych z ludzi, ktrzy wypeBniaj w swym postpowaniu nakazy owego prawa moralnego, Bg w swej nadrzdnej mdro[ci powybieraB to co z pozoru wyglda bardzo skromnie i niepozornie, poczym ponadawaB temu ukryte przed oczami ateistw i sceptykw wysoce niezwykBe i nadrzdne cechy - tak jak jest to zapowiedziane w Biblii, wersety 1:27-29 z ksigi "1 Koryntian" - cytuj: <font color="blue"><b>"Bg wybraB wBa[nie to, co gBupie w oczach [wiata, aby zawstydzi mdrcw, wybraB to, co niemocne, aby mocnych poni|y, i to, co nie jest szlachetnie urodzone wedBug [wiata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyr|niB Bg, by to, co jest, unicestwi, tak by si |adne stworzenie nie cheBpiBo wobec Boga."</b></font> (Ja wyja[niam szerzej te wersety Biblii m.in. w (6") z punktu #L1 z mojej autobiograficznej strony o nazwie <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pajak_jan.htm</b></font></a>, a tak|e wyja[niam je w a| caBym szeregu innych swych publikacji referujcych do tego szczeglnego wersetu, a linkowanych z mojej strony o nazwie <a href="skorowidz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>skorowidz.htm</b></font></a>.) Te niezwykBe cechy tego co skromnie i niepozornie daje si jednak wykorzysta tylko je[li pozna si sekret ich wydobywania z ukrycia. Z kolei zaszczyt poznania i korzystania z owego sekretu, jest udzielany przez Boga tylko tym osobom i narodom, ktre speBniaj a| caBy szereg wymagaD - przykBadowo ktre (a) wBo| w to poznanie i korzystanie wymagany nakBad moralnie poprawnej pracy i motywacji; ktre (b) wykazuj si wymaganym poziomem (faktycznej) moralno[ci rozumianej w jej totaliztycznym zdefiniowaniu (tj. moralno[ci rozumianej jako "poziom posBuszeDstwa" z jakim przestrzega si przykazania i wymagania Boga - po szczegBy patrz punkt #B5 na mojej stronie o nazwie <a href="morals_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>morals_pl.htm</b></font></a>); ktre (c) |yj i dziaBaj w czasach jakie ju| dojrzaBy aby dany sekret mgB by poznany i u|yty ku po|ytkowi ludzko[ci; itd., itp. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ja a| wielokrotnie w swym |yciu natykaBem si na przykBady takich dobrze ukrytych cech. Ich najBatwiej sprawdzalnym przez ka|dego przykBadem s cechy <a href="biblia.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Biblii</b></font></a>. Na pierwszy bowiem rzut oka, Biblia sprawia wra|enie, i| jest ona spisem bajdurzeD staro|ytnych pasterzy i wdrownych opowiadaczy. Ja sam zreszt te| za wBa[nie tak uwa|aBem Bibli a| do czasu kiedy w 1985 roku opracowaBem swoj <font color="blue"><b>teori wszystkiego</b></font> zwan <a href="http://www.google.pl/#q=koncept+dipolarnej+grawitacji&*" target="_blank"><font color="green"><b>Koncept Dipolarnej Grawitacji (Kodig)</b></font></a>, ktra w najbardziej skondensowany (krtki) sposb opisana jest w punkcie #A0 z mojej strony o nazwie <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>dipolar_gravity_pl.htm</b></font></a>. Mnie samemu, oraz tym zainteresowanym jej czytelnikom, ktrych umysBy potrafi uzna wyniki logicznych dedukcji, tre[ owej teorii Kodig udowodniBa ponad wszelk wtpliwo[, i| <a href="god_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg faktycznie istnieje</b></font></a>. Na szcz[cie dla mnie, po udowodnieniu |e Bg faktycznie istnieje, zaczBem naukowo sprawdza tre[ Biblii - co szybko mnie przekonaBo, |e <font color="blue"><b>Biblia zawiera absolutn prawd na ka|dy istotny dla ludzi temat</b></font>. Ponadto, sprawdzenia te mi ujawniBy, |e praktycznie niemal ka|de zdanie z Biblii zawiera wiele (prawdopodobnie a| 12) odmiennych poziomw znaczeniowych (np. poziom dosBowny, poziom symboliczny, poziom przepowiedniowy, poziom potwierdzeniowy, poziom zasad i praw ustanowionych przez Boga, poziom edukujcy, itd.), pierwszy z ktrych to poziomw (dosBowny) jest celowo sformuBowany zgodnie z wy|ej wymienionym prawem moralnym, aby zniechca do natychmiastowego uwierzenia Biblii wszelkich ateistw i wywznawcw <a href="parasitism_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>filozofii paso|ytnictwa</b></font></a>, ktrzy jeszcze NIE zapracowali sobie na zaszczyt jej poznania. (O paso|ytniczej naturze i nawykach takich osb, sama Biblia te| nas ostrzega, nazywajc ich bardzo trafnie "plewami" oraz "kozBami".) Najbardziej jednak w Biblii mnie zaszokowaBo, |e na przekr sprawiania wra|enia, i| opisuje ona jakby staro|ytne bajdurzenia, faktycznie <b>Biblia zawiera m.in. opisy ka|dego istotnego odkrycia naukowego, jakie ludzko[ dokona a| do koDca czasw</b>. PrzykBadowo, wszystko co ja odkrywaBem jako pierwszy naukowiec na [wiecie, a co okazywaBo si by ogromnie istotne dla ludzko[ci, moje sprawdzenia w Biblii zawsze mi potem ujawniaBy, i| owo moje odkrycie jest tak|e gdzie[ opisane w jej wersetach - tyle |e zostaBo ono tam dobrze zaszyfrowane i ukryte przed niepowoBanymi oczami. I tak, przykBadowo, kiedy naukowo odkryBem, |e widzialna "materia" z naszego "[wiata fizycznego" faktycznie jest tworzona przez Boga poprzez odpowiednie zaprogramowanie poruszeD niewidzialnej dla ludzi "przeciw-materii" zawartej w zamieszkiwanym przez Boga "przeciw-[wiecie", wkrtce potem znalazBem w Biblii werset 11:3 z "Listu do Hebrajczykw", ktry dokBadnie potwierdza autorytetem Boga prawd tego wBa[nie mojego odkrycia - patrz opisy z (5) w punkcie #C12 mojej strony o nazwie <a href="biblia.htm" target="_blank"><font color="green"><b>biblia.htm</b></font></a>. Kiedy za[ np. naukowo odkryBem, |e nasze starzenie si w sztucznie stworzonym przez Boga tzw. <b>"nawracalnym czasie softwarowym"</b> jest sterowane wibracjami spiral DNA z naszego ciaBa (co m.in. pozwali przyszBym ludziom na zbudowanie moich "wehikuBw czasu" jakie bd ich cofaBy z powrotem do lat mBodo[ci po ka|dym osigniciu wieku starczego), wkrtce potem si okazaBo, |e i prawda tego faktu jest potwierdzona w Biblii, tyle |e te| jest tam dobrze ukryta przed niepowoBanymi oczami (patrz Bibia, wersety 20:1-11 z "2 Ksiga Krlewska") - co wyja[niam szczegBowiej w puktach #D5 do #D5.2 ze swej strony <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>immortality_pl.htm</b></font></a>. Podobnie ogromn naukow istotno[ posiada np. moje teoretyczne odkrycie z czerwca 2016 roku, |e "przeciw-[wiat" w ktrym mieszka Bg, a std i caBy wszech[wiat, maj nieskoDczone wymiary, a std NIE s w stanie ani si rozszerza ani kurczy, bowiem poza nimi NIE istnieje ju| |adna inna przestrzeD. Istotno[ tego odkrycia te| jest ogromna, poniewa| caBkowicie obala ono i uniewa|nia tak obecnie modn w[rd ateistycznych naukowcw "teori wielkiego bangu", na jakiej bazuje caBe to naukowe kBamstwo o rzekomej przypadkowej ewolucji wszech[wiata i |ycia. Wiedzc wic ju| wwczas, |e ka|de przyszBe istotne dla ludzko[ci odkrycie naukowe jest ju| potwierdzone w Biblii, ponownie zaczBem tam szuka potwierdzenia autorytetem Boga jego prawdy. Jak te| potem si okazaBo, faktycznie w Biblii to moje teoretyczne odkrycie z czerwca 2016 roku jest ju| opisane przez okoBo 2000 lat (patrz werset 3:24-5 z bibilijnej "Ksigi Barucha"), tak jak wyja[niBem to dokBadniej na koDcu punktu #D4 ze swej strony internetowej o nazwie <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>dipolar_gravity_pl.htm</b></font></a> - tyle |e jak wszystkie inne nieznane jeszcze ludziom odkrycia, w Biblii jest ono dobrze ukryte przed oczami leniwcw i nieukw, std aby je zrozumie, najpierw trzeba sobie na to zapracowa wBo|eniem wymaganej ilo[ci pracy i wysiBku w dokonanie owego odkrycia. Oczywi[cie, podobnych przykBadw starannego ukrywania przez Boga niezwykBych cech wszystkiego co skromne i niepozorne, mgBbym tu wylicza znacznie wicej - i to nawet tylko na przykBadach moich wBasnych badaD. Jednak NIE w tym celu pisz niniejszy punkt. Tu bowiem chc zwrci uwag czytelnika, i| takich niezwykBych cech trzeba wypatrywa i poszukiwa we wszystkim co niepozorne, skromne, powszechnie ignorowane, niedoceniane, lekcewa|one, itp. (Tak jak kiedy[ byBy traktowane miejscowo[ci mojego urodzenia i dzieciDstwa, tj. Stawczyk, Wszewilki i Milicz.) <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jednym z wielu przykBadw takich niezwykBych atrybutw, jakie s dobrze ukryte przez Boga przed niepowoBanymi oczami zachBannych ateistw i paso|ytw, s wBa[nie cechy drewna pozyskiwanego z drzew [cinanych podczas srogiej zimy i to w fazie zmniejszajcego si ksi|yca. (Ja wierz, |e naturalne drewno, a tak|e wiele innych niepozornych i skromnych substancji jakie Bg stworzyB, kryje w sobie jeszcze sporo wicej podobnie niezwykBych atrybutw - tyle |e trzeba wBo|y wiar w Boga i znaczny wysiBek w badania, aby je stopniowo poodkrywa. Takich niezwykBych atrybutw NIE posiadaj jednak substancje stworzone przez czBowieka, np. plastyki, beton, stal, itp.) W marcu 2017 roku, tj. w czasach pisania niniejszego punktu, o cechach takiego "ksi|ycowego drewna" mo|na byBo si dowiedzie z gratisowego 37-minutowego filmu (z komentarzem w jzyku polskim) dostpnego poprzez <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=Erwin+Thoma+Drewno100" target="_blank"><font color="green"><b>YouTube.com</b></font></a> pod adresem: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE" target="_blank"><font color="green"><b>www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE</b></font></a>. Film ten nosi polskojzyczny tytuB "KSI{YCOWE DREWNO - UKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE NA NOWO ODKRYTA". ZostaB on przygotowany na bazie do[wiadczeD |yciowych wBa[ciciela [wiatowej sBawy zakBadw drzewnych nale|cych do byBego austriackiego le[nika o nazwisku Erwin Thoma. Owe zakBady drzewne Erwin'a Thoma maj te| wBasn niemieckojzyczn stron internetow, jaka w marcu 2017 roku byBa dostpna pod adresem: <a href="https://www.thoma.at/" target="_blank"><font color="green"><b>www.thoma.at</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aczkolwiek wszelkie cechy jakie Bg nadaje stworzonym przez siebie substancjom i obiektom natury, s nadawane na bazie boskich celw, wiedzy, logiki i dalekowzroczno[ci, cigle cechy te ludzie mog te| wyja[nia mechanizmami przyczynowo-skutkowymi. (Bg ma bowiem zwyczaj wpisywania dowodw na wicej ni| jedno wyja[nienie we wszystko co czyni - po szczegBy patrz punkt #C2 mojej strony <a href="tornado_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tornado_pl.htm</b></font></a>.) PrzykBadowo, niezwykBe cechy "ksi|ycowego drewna" przyczynowo-skutkowo daje si wyja[nia jako spowodowane przygotowywaniem si drzew do trudno[ci przynoszonych okresem ostrej zimy (tj. przygotowywaniem si drzew do wytrzymania silnych wiatrw, mrozw, zmian temperatury, itp.), a tak|e przygotowywaniem si drzew do powtarzalnie suchszego i mrozniejszego okresu zimy, jaki typowo nadchodzi wBa[nie w fazie zmniejszajcego si ksi|yca. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wie[ Wszewilki i wie[ Stawczyk s poBo|one w blisko[ci rozlegBych lasw. NIE sprawia wic ich mieszkaDcom |adnej trudno[ci pozyskiwanie drawna wBa[nie w czasie kiedy drewno ujawnia swoje niezwykBe cechy (tj. w zimie, w fazie zmniejszajcego si ksi|yca). Na drewnie takim rzemiel[nicy owych wsi mogliby zacz tworzy poszukiwane przez ludzi np. meble, podBogi, wykBadziny [cian mieszkaD, schody, drzwi, okna, itp. - jakich cechy byByby rwnie niezwykBe jak owo <b>"ksi|ycowe drewno"</b>. Polecam wic uwadze co bardziej przedsibiorczych mieszkaDcw tych wsi w wysoce uczcy film jaki tu rekomenduj, oraz to co tu powyja[niaBem na bazie swego "Kodig". Wszak|e na tej powszechnie niepoznanej jeszcze wiedzy mog oni teraz zacz budowa dalszy rozwj, oraz przyszB zamo|no[ i u|yteczno[ dla ludzko[ci, wsi z ktrych i ja z tak dum wywodz wBasne pochodzenie. <h1><br>#C5. Idea "offspin" - czyli je[li jeden obszar ulegnie o|ywieniu, wwczas wszystko zacznie si o|ywia: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anglicy posiadaj pojcie jakie oni nazywaj "offspin". W tBumaczeniu na nasze oznacza ono "pobudzanie do rotowania". W pojciu tym chodzi o to, |e wszystko jest ze sob powizane najr|niejszymi wspBzale|no[ciami. Je[li wic zacznie si zawirowywa jeden skBadnik takiej powizanej ze sob caBo[ci, wkrtce caBy system bdzie ju| wirowaB. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wyja[nijmy to pojcie "offspin" na przykBadzie Wszewilek. ZaB|my |e ktre[ z opisywanych tutaj przedsiwzi przemysBowych zostanie zrealizowane i |e we Wszewilkach otworzony zostanie jaki[ miejscowy przemysB dajcy zatrudnienie i zrdBo dochodu do jakiej[ liczby zatrudnionych w nim osb. Ludzie wic ktrzy bd zatrudnieni w owym przemy[le bd potrzebowali np. jedzenia. Std cz[ pienidzy ktre oni zarobi powdruje do miescowych piekarzy, restauratorw, cukiernikw, itp. Aby jednak owi piekarze, restauratorzy, cukiernicy, itp., mieli towar, cz[ ich zarobkw musi z kolei wdrowa do miejscowych rolnikw, warzywnikw, ogrodnikw, wBa[cicieli staww, itp. Tamci te| bd potrzebowali wicej odzie|y, sprztu, zaopatrzenia, itp. W rezultacie, ani si kto[ ogldnie, jak z powodu tylko jednego takiego nowego przedsibiorstwa wkrtce ju| wszystko w okolicach Wszewilek i Milicza bdzie wirowaBo na najwy|szych obrotach. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #D: Dodatkowo zaktywizujmy Wszewilki poprzez przyciganie [wiata do niezwykBo[ci owej wioski, oraz poprzez go[cinne przyjmowanie wszystkich przybyszy: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszewilki s wiosk. Jako takie nie s one w stanie wybra si do [wiata. Mog jednak spowodowa, |e [wiat przybdzie do nich. <h1>#D1. NiezwykBo[ci Wszewilek ktre ju| obecnie czyni t wiosk wart odwiedzenia: </h1> <h3>Motto: <i> "Je[li masz jakie[ ogromnie wa|ne marzenie, wybierz si do <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilek</font></a> i przemarz je tam ponownie. Moje do[wiadczenia potwierdzaj bowiem, |e moralne, pozytywne, realistyczne, oraz poparte zdecydowanymi dziaBaniami marzenia dokonane we Wszewilkach zawsze z czasem si wypeBniaj." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Milicz, Wszewilki, oraz ich okolice potrzebuj napBywu zamo|no[ci i stabilno[ci. Te za[ przybd kiedy mieszkaDcy owych miejscowo[ci zrealizuj opisywan w "cz[ci #B" tej strony drog okr|n oraz miejsk lini autobusow, oraz kiedy owe posunicia zainspiruj czyje[ zainwestowanie w przemysB wytwrczy np. na Wszewilkach. Jednak Wszewilki i okolice Milicza maj rwnie| wiele do zaoferowania na polu pozaprzemysBowym. Rozwa|my wic teraz owe odmienne rodzaje ofert tych ziem. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Czakram ziemi, wypeBnianie si marzeD, dziwy natury (w rodzaju gryfa czy powtarzalnych opadw |ywych rybek), wspaniaBe powietrze, doskonaBe sny, natura do ogldania, niezwykBa historia, itp. - wszystko to ju| obecnie jest w stanie przyciga do Wszewilek i Milicza licznych odwiedzajcych z dalekiego [wiata. Trzeba jedynie przesta z tym si wstydliwie ukrywa, tak jak to uczyniono na stronach o <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilkach</b></font></a> i <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Miliczu</b></font></a>, oraz trzeba wreszcie zacz upowszechnia rzetelne informacje na tego temat. <br> <br> <div align="center"> <a href="wszewilki_jutra/petone_24_2_2007.jpg" target="_blank"><img src="wszewilki_jutra/petone_24_2_2007.jpg" alt="Fot. #D1 (H1 z [10])" border=0 width=601 height=421></a> </div> <br><font color="blue" size="4"><b>Fot. #D1: (H1 z [10]): Czy|by kultura odleciaBa z Wszewilek do <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Petone</b></font></a>! Kiedy[ na Wszewilkach mo|na byBo zobaczy i usBysze wspaniaBe polskie taDce i [piewy ludowe - m.in. podobne do tych, jeden z ktrych utrwaliBem na powy|szym zdjciu. Wszewilki miaBy bowiem wBasny amatorski zespB taDca i [piewu ludowego. ZespB ten m.in. wystpowaB na ostatnich wszewilkowskich do|ynkach - ktre opisalem szerzej w punkcie #L2 swej strony o nazwie <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">wszewilki.htm</font></a>. Ja nawet podkochiwaBem si w utalentowanej tancerce i wokalistce prowadzcej ten zespB - tj. w piknej Maryli (cigle do dzisiaj pamitam jej nazwisko - byBo bowiem tak typowo polskie). Niestety, byBa ona par lat starsza odemnie, wic rozgldaBa si za bardziej "dorosBymi" chBopcami. Maryla byBa niezwykle utalentowana muzycznie, za[ jej piosenki posiadaBy ow unikaln energi "umf", ktr czytelnik mo|e wyczu te| np. w piosenkach z moich wBasnych "playlist" - jakie uruchomi np. linki <a href="p_instrukcja.htm" target="_blank"><font color="green"><b>p_instrukcja.htm</b></font></a> albo <a href="p_l.htm" target="_blank"><font color="green"><b>p_l.htm</b></font></a> (odnotuj, |e moje "playlisty" dziaBaj najlepiej je[li uruchamia je wyszukiwarka "Google Chrome"). Szkoda, |e dzisiejsze pokolenie mBodych Wszewilczan gBwnie interesuje si zjadaniem kanapek przed ekranami telewizorw. Wszak|e wszewilkowski zespB taDca i [piewu, tak utalentowany, barwny, |ywioBowy i doskonale taDczcy, jak ten ktry formowaBa Maryla wraz ze swymi kole|ankami, przycigaBby tysice turystw na wszewilkowskie uroczysto[ci i spektakle. </b></font> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Powy|sze zdjcie wykonaBem na "Festiwalu Polskim", ktry zaczB si "w samo poBudnie" w sobot, dnia 24 lutego 2007 roku, na miniaturowym ryneczku w <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Petone</b></font></a> - tj. w przedmie[ciu stolicy Welligton z Nowej Zelandii. Na festiwalu tym taDczyBo kilka polonijnych zespoBw ludowych istniejcych obecnie w Nowej Zelandii. Wszak|e polski taniec ludowy robi ostatnio furor poza granicami kraju. Polskich taDcw ucz si tam ju| nawet ludzie ktrzy nie potrafi powiedzie sBowa po polsku, a jedynie z dum odkrywaj |e ktry[ z odlegBych przodkw (np. dziadek czy prababka) kiedy[ emigrowali tu a| z Polski. Powy|ej utrwalony zespB taneczny mBodych i dynamicznych Nowozelandek szczeglnie mi zaimponowaB. ZademonstrowaB on bowiem wspaniale zchoreografowane poBczenie w jedn caBo[ tradycyjnego polskiego taDca ludowego, z taDcem nowoczesnym w rytm najnowszej polskiej muzyki neo-ludowej. Aczkolwiek wic taniec tych dziewczt przypominaB nieco sob dawny polski taniec ludowy, faktycznie byB on nowoczesnym taDcem w rytm wspaniaBej polskiej muzyki bitowej modelowanej na dawnych polskich melodiach ludowych. Pokazane tutaj dziewczta podbiBy swoim taDcem i muzyk serca caBej widowni. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tak nawiasem mwic, to ryneczek podobnie niewielki aczkolwiek przytulny, jak ten widoczny na powy|szym zdjciu, powinny odbudowa sobie tak|e Wszewilki - tak jak to wyja[nione jest w "cz[ci #F" tej strony. Kto[ bowiem nieustannie podpowiada, |e istnieje rodzaj niepisanej przepowiedni dla Wszewilek, jaka stwierdza |e <font color="blue"><b>"po odbudowaniu dawnego ryneczka, dobrobyt i szcz[cie powrc na staBe do Wszewilek i do innych okolicznych miejscowo[ci, oraz pozostan tam przez tak dBugo, jak dBugo w ryneczek nie popadnie ponownie w ruin".</b></font> <div align="center">* * *</div> <b>Zauwa|</b> |e mo|na zobaczy <font color="#FF0000"><b>powikszenie</b></font> ka|dej fotografii z niniejszej strony internetowej. W tym celu wystarczy zwyczajnie <b>klikn</b> na t fotografi. Ponadto wikszo[ tzw. browser'w ktre obecnie s w u|yciu, wBczajc w to populany "Internet Explorer", pozwala na <font color="#FF0000"><b>zaBadowanie</b></font> ka|dej ilustracji do swojego wBasnego komputera, gdzie mo|na jej si do woli przyglda, gdzie daje si j zredukowa lub powikszy, a tak|e gdzie j mo|na wydrukowa za pomoc posiadanego przez siebie software graficznego. <h1><br>#D2. "KapsuBy czasu" - czyli kolejna atrakcja dla odwiedzajcych <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyk</b></font></a>, <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilki</font></a> i <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green">Milicz</font></a>: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nazwa "kapsuBa czasu" (po angielsku "time capsule") jest przyporzdkowana do rodzaju niepodlegajcego rozkBadowi pojemnika w ktrym trwale zamyka si jakie[ cenne dokumenty oraz przedmioty, poczym wszystko zakopuje si lub ukrywa w trudnym do zidentyfikowania miejscu, tak aby mogBo to by znalezione w odlegBej przyszBo[ci przez nastpne generacje ludzi. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiedy byBem w 5 klasie szkoBy podstawowej przez jaki[ dziwny impuls przygotowaBem swoj wBasn "kapsuB czasu". Jako jej pojemnika u|yBem du|ej butelki - je[li dobrze pamitam byBa to butelka typu kiedy[ u|ywanego w aptekach (ze szerok szyjk oraz ze szklanym korkiem doszlifowanym dla hermetycznego samozamknicia). Do swojej kapsuBy powkBadaBem najr|niejsze "skarby" jakie wwczas byBy w moim posiadaniu. Je[li dobrze pamitam byBy to najr|niejsze stare monety, zdjcia, oraz dokBadna historia mojej rodziny i mnie samego spisana mozolnie na poziomie moich wczesnych umiejtno[ci pisarskich. KapsuB t zakopaBem w sobie tylko znanym miejscu gBbiej ni| mj wBasny wzrost - obecnie szacuj |e na gBboko[ blisk 2 metrw. Chocia| wic zawiera ona metalowe obiekty, nie sdz aby na takiej gBboko[ci byBa ona wykrywalna przez dzisiejsze indukcyjne wykrywacze metalu. Od czasu zakopania tamtej "time capsule" nigdy nie usiBowaBem jej odkopa. Wierz wic, |e znajduje si tam do dzisiaj, oraz |e zostanie odkryta dopiero w odlegBej przyszBo[ci. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W przyszBo[ci zamierzam te| zakopa co najmniej jeszcze jedn tak "kapsuB czasu". Pierwsz z nich planuj przygotowa w roku kiedy odchodziB bd na emerytur, tj. latem 2011 roku. Zakopi j gdzie[ przy Wszewilkach, w miejscu ustronnym chocia| Batwo dostpnym dla przyjezdnych, prawdopodobnie w pobli|u jakiej[ drogi (by mo|e nawet owej opisywanej na niniejszej stronie - je[li do tego czasu bdzie ona ju| gotowa). Tym razem swoj drug i nastpne "kapsuBy czasu" przygotuj znacznie staranniej ni| tamt w dzieciDstwie. Mianowicie, zamiast butelki przygotuj j zapewne w formie szklanego pojemnika o wysokiej wytrzymaBo[ci i precyzyjnie zamykanego. Narazie jeszcze nie wiem, czy bdzie to szklany hermetyczny pojemnik specjalnie wykonany na moje zamwienie, czy te| po prostu u|yj w tym celu jaki[ gotowy szklany pojemnik zakupiony w sklepie a potem zaklejony jakim[ krystalicznym "super-klejem" oraz dla pewno[ci obwizany niekorodujcem drutem np. z miedzi lub oBowiu. (Je[li u|yj pojemnika zakupionego w sklepie, wwczas zapewne bdzie on miaB form prostoktnej szklanej maselniczki, albo te| okrgBego sBoika z du|ym szklanym wieczkiem, typu u|ywanego kiedy[ na kompoty domowej roboty.) Kiedy[ zgromadziBem kolekcj kilku srebrnych i zBotych monet. ZakBadam wic, |e wBo| do kapsuBy co cenniejsze egzemplarze z tej swojej kolekcji. Ponadto wBo| w ni rodzaj swojej "spu[cizny", znaczy nie tylko opis historii swojego |ycia, ale tak|e niektre informacje istotne dla naszej cywilizacji, jakich za |ycia z r|nych powodw nie byBem w stanie publicznie udostpni. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Osobi[cie tutaj rwnie| zachcam, aby i czytelnicy przygotowali swoje wBasne "kapsuBy czasu" oraz zakopali je gdzie[ w publicznie dostpnym obszarze niedaleko Wszewilek. Wszak|e nie tylko ka|dy z dzisiejszych mieszkaDcw Wszewilek mo|e te| przygotowa sobie tak wBasn "kapsuB czasu", ale wrcz ka|dy z czytelnikw mo|e tak|e to uczyni - bez wzgldu na to gdzie obecnie mieszka. Wszewilki za[ s doskonaBym miejscem gdzie owe kapsuBy czasu mo|na powierzy opiece naszej matki Ziemi. Wierz rwnie|, |e a| dla kilku powodw, kapsuB tych przyszBe generacje bd usilnie poszukiwaBy wBa[nie we Wszewilkach. Je[li wic kto[ chce aby jego kapsuBa zostaBa znaleziona w odlegBej przyszBo[ci, powinien j zakopa wBa[nie w jakims ustronnym i publicznie dostpnym miejscu z okolic Wszewilek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiedy[ (okoBo 1981 roku) byBem na wczasach rodzinnych przy jakim[ polskim jeziorze. Zdaje si |e byBo to w Lendyczku. Podczas pBywania na rowerze wodnym przypadkowo znalazBem tak "kapsuB czasu" przygotowan wiele lat wcze[niej przez kogo[ innego. OkazaBo si |e woda j skd[ wymyBa i przyniosBa do owego jeziora. Owa znaleziona kapsuBa nie zawieraBa nic szczeglnego. ByB to po prostu du|y pBat kory brzozowej wBo|ony w pust butelk. Na korze byBa opisana historia jakiej[ grupy obozowej sprzed wielu lat. Na przekr jednak owej niewielkiej zawarto[ci tamtej kasuBy czasu, staBa si ona sensacj tamtego lata dla wszystkich turnusw owego o[rodka. Po tym jak kierownictwo o[rodka mi j zarekwirowaBo, wszyscy wczasowicze j czytali na kolejnych turnusach, czsto dyskutowali, oraz spekulowali co potem staBo si z opisanymi na niej osobami. Warto o tym pamita. Wszak|e je[li samemu si przygotuje tak wBa[nie kasuB czasu, wwczas faktycznie dostarcza si komu[ w dalekiej przyszBo[ci podobnej uciechy czytania, dyskutowania i spekulowania na temat zawarto[ci owej kapsuBy, tre[ci podanych tam opisw, oraz dalszych losw tego czy tych co kapsuB tak przygotowali. Ponadto, zapewne kapsuBa ta wylduje w miejscowym muzeum, a by mo|e nawet jaki[ historyk zrobi na niej swj doktorat. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Faktycznie to w okolicach Wszewilek istniej te| ju| od dawna najr|niejsze stare kapsuBy czasu. Wynikaj one z losw tych ziem, jakie opisaBem na odrbnych stronach o <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilkach</b></font></a> i <a href="milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Miliczu</b></font></a>. <h1><br>#D3. WBczenie <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilek</font></a> jako docelowych miejscowo[ci dla uczestnikw midzynarodowych gier i zainteresowaD hobbystycznych organizowanych za po[rednictwem internetu: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W internecie ro[nie liczba coraz bardziej atrakcyjnych gier oraz zainteresowaD hobbystycznych ktrych esencja sprowadza si do zainspirowania najr|niejszych ludzi do odwiedzenia okre[lonych miejsc na Ziemi. Ja proponowaBbym aby powBcza Wszewilki do mo|liwie najwikszej liczby takich gier i zainteresowaD. Wszak|e jedyne co niezbdne aby powBcza Wszewilki do owych gier, to dostp do interentu (ktry niewtpliwie ma ju| spora liczba mieszkaDcw Wszewilek), oraz odrobina dobrych chci. Gdybym zamiast w Nowej Zelandii mieszkaB w zasigu krtkiej podr|y od Wszewilek, wwczas ja sam bym dokonaB takiego powBczania dla dobra swojej rodzinnej wioski. Niestety, aby to uczyni trzeba mieszka w pobli|u danego miejsca - tak aby mc speBni warunki ktre gra ta nakBada (np. przygotwa i ukry "skarb" ktry uczestnicy danej gry bd potem poszukiwali). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aby da czytelnikom jakie[ rozeznanie na czym owe internetowe gry polegaj, opisz tutaj jedn z nich - jaka moim zdaniem jest najbardziej reprezentacyjna dla nich wszystkich. Nazywa si ona "Globalne polowanie z GPS na ukryty skarb" (w oryginale angielskojzycznym "Geocaching - The Global GPS Cache Hunt"). Jej dokBadne opisy i dane lokacyjne dostpne s (w jzyku angielskim) na stronie internetowej <a href="http://www.geocaching.com/" target="_blank"><font color="green"><b>www.geocaching.com</b></font></a>. Gra ta polega na tym, |e jaka[ indywidualna osoba, lub grupa osb, ukrywa gdzie[ w terenie rodzaj jakby "skarbu". "Skarb" ten faktycznie wcale NIE zawiera |adnych cenno[ci, a jedynie kilka maBych przedmiotw ktre typowo poniewieraj si w ka|dym domu, np. obcinacz do paznokci, korkocig, otwieracz do butelek, szkBo powikszajce, stara moneta, jaki[ klucz, itp. Jest on zamknity w jakim[ metalowym pudeBku ktre chroni go przed wilgoci (np. po czekoladkach), oraz dodatkowo zaopatrzony w maBy notesik i dBugopis ktre sBu| jako tzw. "logbook". Skarb ten ukrywa si w publicznie dostpnym miejscu i sposb jaki pozwala na jego proste znalezienie bez u|ycia specjalnych narzdzi - tj. NIE wolno go zakopywa ani zawiesza na tyle wysoko aby konieczna byBa drabina, a trzeba wstawi np. do niskiej dziupli, albo do [rodka gstego krzewu, albo na belce mostu, itp. Nastpnie za pomoc urzdzenia zwanego GPS (tj. "Global Positioning System") znajduje si precyzyjne poBo|enie geograficzne tego "skarbu" (tj. jego "wspBrzdne GPS" z dokBadno[ci do jednego metra). Te dane o dokBadnym poBo|eniu "skarbu" s nastpnie wpisywane do publicznego wgldu na w/w stronie "www.geocaching.com". Je[li wic komu[ si nudzi, a wBa[nie przebywa lub przeje|d|a w pobli|u danego "skarbu", wwczas odpisuje sobie z w/w strony jego poBo|enie, poczym odszukuje ten skarb. Po odszukaniu wpisuje do "logbook" zaBczonego ze "skarbem" informacj kiedy skarb ten znalazl i jakie s jego dane kontaktowe (np. email), poczym zabiera z pudeBka te przedmioty ktre mu si spodobaj, wkBadajc w zamian do pudeBka rwn liczb innych przedmiotw ktre przywizB ze sob (tj. po znalezieniu "skarb" wolno sobie zabra, jednak trzeba zostawi na jego miejscu jaki[ inny "skarb"). Nastpnie chowa tak "obrabowany" skarb w poprzednie miejsce ukrycia, tak aby "skarb" ten mgB by ponownie znaleziony przez kogo[ nastpnego. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jak ju| wyja[niBem to powy|ej, taki "skarb" wcale nietrudno jest przygotowa, bowiem w ka|dym domu poniewieraj si jakie[ drobne przedmioty ktre mo|na zaBadowa do pustego metalowego pudeBka po czekoladkach razem z "logbook" i z dBugopisem. Wszewilki s te| peBne ciekawych miejsc publicznie dostpnych gdzie taki skarb mo|na Batwo ukry - np. dziuple w drzewach, mostki, chaszcze, wie|e trangulacyjne, stosy kamieni, ruiny dawnych budynkw, stosy rudy darniowej na polach, sBynny stary wszewilkowski cmentarz, itp. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #E: PowoBanie w <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyku</b></font></a> lub <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilkach</font></a> o[rodka (tj. gospodarstwa rolnego i darmowej restauracji) dla ochotnikw wypracowujcych dla siebie <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green">totaliztyczn nirwan</font></a>: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#E1. Dlaczego <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green">totaliztyczna nirwana</font></a> jest a| tak wa|na, |e powinny zosta stworzony specjalny o[rodek w ktrym ochotnicy mogliby sobie j wypracowywa: </h1> <h3>Motto: <i> "Ludzie na Ziemi niepotrzebnie biedz si nad wymy[laniem idealnego ustroju spoBecznego i idealnych praw. Bg opracowaB je bowiem ju| kiedy <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green">stwarzaB</font></a> czBowieka, za[ moralnie zaawansowane cywilizacje u|ywaj je od milionw lat. Ten idealny ustrj sprowadza si do ochotniczej pracy dla nirwany, za[ idealne prawa bazuj na pedantycznym przestrzeganiu praw moralnych." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W punkcie #D1 strony internetowej o <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totaliztycznej nirwanie</b></font></a>, a tak|e w punkcie #A2 odrbnej strony o <a href="partia_totalizmu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>politycznej partii totalizmu</b></font></a>, wyja[nione zostaBo szczegBowo dlaczego jest ogromnie istotne aby cywilizacja ludzka nauczyBa si wypracowywa dla siebie stan nieustajcej nirwany, oraz aby ochotnicz prac dla uzyskania nirwany zastpiony zostaB obecny system wymuszania pracy poprzez zapBat. (Tj. aby niedoskonaBe ustroje spoBeczne wymy[lone przez ludzi i bazujce na wymuszonej pracy dla pienidzy, zastpione zostaBy "<font color="#FF0000"><b>ustrojem nirwanowym</b></font>" danym nam przez samego Boga i bazujcym na ochotniczej pracy dla nirwany.) Podsumujmy tutaj w wielkim skrcie to wyja[nienie. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>Jak wykazuj badania <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totalizmu</b></font></a>, faktycznie to <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg</b></font></a> osobi[cie opracowaB dla ludzko[ci idealn form ustroju spoBecznego, oraz zestaw idealnych praw, wedBug ktrych zgodnie z wol Boga ludzie powinni |y.</b> Problem jedynie polega na tym, |e Ziemia od tysicleci znajduje si w mocy <a href="changelings_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>szczeglnie paskudnych "przyjemniaczkw"</b></font></a>, ktrzy nie pozwalaj ludziom wdro|y w |ycie ani owego idealnego ustroju, ani te| owych idealnych praw. (W przeszBo[ci owych "przyjemniaczkw" nazywano "diabBami". Obecnie u|ywamy wobec nich odmienn nazw <a href="ufo_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>UFOnautw</b></font></a>.) Generalnie rzecz biorc, w idealny ustrj opracowany dla ludzko[ci przez samego <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Boga</b></font></a> opiera si na ochotniczej pracy wykonywanej na rzecz innych ludzi bez |adnego materialnego wynagrodzenia. Celem owej ochotniczej pracy jest bowiem wypracowanie dla siebie niezwykBej nagrody ktr wyznaczyB sam Bg, a ktra nazywana jest <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>nirwan</b></font></a>. Aby uzyska ow nirwan, ludzie ochotniczo musz pracowa fizycznie z wysokimi motywacjami, przeznaczajc owoce swojej pracy dla dobra innych ludzi. Po uzyskaniu za[ owej nirwany prze|ywaj oni tak niewypowiedzian szcz[liwo[, |e potem wcale nie jest im potrzebne jakiekolwiek wynagrodzenie materialne za prac. Po prostu bd oni kontynuowali swoj ci|k prac fizyczn dla dobra innych tylko za przyjemno[ utrzymywania si w stanie owej nirwany. Owe niezwykBe cechy nirwany powoduj, |e faktycznie w moralnie wysoko postawionych cywilizacjach nirwana zastpuje ziemskie pienidze. (PrzykBadem takiej cywilizacji pracujcej tylko dla nirwany, jest totaliztyczna cywilizacja ktrej mieszkaDcw ludzie kiedy[ uwa|ali za "anioBw" opisanych na stronie o <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bogu</b></font></a>.) Std w takich cywilizacjach ochotnicza praca dla uzyskiwania nirwany staje si podstaw funkcjonowania caBego spoBeczeDstwa. W spoBeczeDstwie takim przestaj by potrzebne pienidze. Ponadto, z uwagi na niemo|no[ wypracowania nirwany je[li kto[ postpuje niemoralnie, w takich spoBeczeDstwach przestaj by potrzebne tak|e niedoskonaBe ludzkie prawa - ktre tam zastpowane s przez tzw. <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>prawa moralne</b></font></a>. Owe prawa moralne staj si tam rwnie| fundamentem owego idealnego "ustroju nirwanowego" zaprojektowanego dla ludzi przez samego Boga. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niestety, zanim ludzie si naucz ochotniczo wypracowywa dla siebie nirwan, najpierw kto[ musi pokaza im jak to czyni. Pokazania tego mo|na dokona na dwa sposoby. Jednym z nich jest sposb wyja[niony na stronie o <a href="partia_totalizmu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>politycznej partii totalizmu</b></font></a>. Mianowicie, aby go urzeczywistni partia totalizmu musi najpierw wygra wybory. Jednym za[ z pierwszych posuni po zdobyciu wBadzy byBoby uformowanie przez t parti wBa[nie takich o[rodkw w ktrych ludzie uczyliby si ochotniczo wypracowywa dla siebie nirwan. Drugi sposb polega na uformowaniu takiego o[rodka nauczania nirwany poprzez charytatywn dziaBalno[ jakiego[ przemysBowca lub finansisty. Dlatego, gdyby mi osobi[cie udaBo si kiedy[ np. zrealizowa ktry[ ze swoich wynalazkw, np. zbudowa fabryk <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>ogniw telekinetycznych</b></font></a>, wwczas z caB pewno[ci staraBbym si ustanowi we Wszewilkach wBa[nie taki o[rodek nauczajcy ochotniczego wypracowywania dla siebie nirwany. <h1><br>#E2. Jak taki o[rodek wypracowywania <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green">totaliztycznej nirwany</font></a> by wygldaB i dziaBaB: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aby ochotniczo wypracowa dla siebie nirwan, konieczne jest ochotnicze wykonywanie ci|kiej pracy fizycznej ktrej caBe wyniki przeznaczane maj by dla dobra innych ludzi. Tylko bowiem je[li wyniki swojej pracy altruistycznie przeznacza si dla dobra innych ludzi, jest si w stanie wygenerowa w sobie poziom i rodzaj motywacji jakie s konieczne dla wypracowania nirwany. Dlatego gdybym to ja organizowaB we Wszewilkach taki o[rodek wypracowywania nirwany, wwczas w tym celu zakupiBbym tam jakie[ spore gospodarstwo rolne, za[ przy byBym historycznym ryneczku Wszewilek (tj. niedaleko od przystanku opisywanego na tej stronie autobusu okr|nego) zbudowaBbym nowoczesn kuchni z czyst i apetycznie wygldajc jadBodajni. Nastpnie tak zorganizowaBbym dziaBanie owego gospodarstwa rolnego, aby ochotnicy ktrzy by tam si zgBaszali aby wypracowa dla siebie nirwan, zabezpieczali w nim nieustann produkcj najr|niejszych smacznych produktw |ywno[ciowych. Z kolei owa [wie|a i smaczna |ywno[ produkowana w owym gospodarstwie byBaby przetwarzana w kuchni na smacze, po|ywne i dobrze balansowane posiBki. PosiBki te byByby potem serwowane za darmo w przylegajcej jadBodajni do u|ytku wszystkich ludzi z caBej okolicy. Ka|dy wic kto tylko czuBby si gBodny, lub kto zechciaBby sprbowa posiBkw przygotowanych w ramach wypracowywania nirwany, byBby mile goszczony w owej jadBodajni, oraz traktowany tam poczstunkiem tych szczeglnie smacznych i po|ywnych obiadw oraz innych posiBkw, rozdawanych gratisowo ka|demu kto tylko by do jadBodajni owej zawitaB. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, aby ochotnicy pracujcy nad swoj nirwan byli uwalniani od kBopotw i trosk dzisiejszego |ycia, owo gospodarstwo, kuchnia, oraz jadBodajnia, zaopatrzone byByby dodatkowo w odpowiedni infrastruktur wspomagajc wypracowywanie nirwany. I tak ochotnicy po przybyciu do owego o[rodka otrzymywaliby darmowe mieszkanie z peBnym umeblowaniem. {ywieni byliby darmowymi i smacznymi posiBkami podawanymi im w owej o[rodkowej jadBodajni. Ponadto otrzymywaliby za darmo odzierz, obuwie, narzdzia pracy, urzdzenia rozrywkowe, oraz wszystko inne co byBoby im potrzebne dla wiedzenia szcz[liwego i speBnionego |ycia oraz dla koncentrowania si na wypracowaniu dla siebie nirwany. Ich pobyt w o[rodku pocztkowo byBby akceptowany na jeden rok. W przypadku jednak kiedy po owym roku tam pobytu faktycznie dany ochotnik mgBby si wylegitymowa wypracowaniem dla siebie nirwany oraz wysoce moralnym zachowaniem, pobyt ten mgBby zosta przedBu|ony na nastpny rok, lub nawet na kilka lat. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #F: Odbudujmy historyczny ryneczek <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilek</font></a>: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#F1. Neo-romaDski ko[ciBek z oddzielnie stojc wie| (m.in. widokow), hotel z restauracj, mall, oraz muzeum - czyli dzisiejsze odpowiedniki historycznych zabudowaD ryneczka dawnych Wszewilek: </h1> <font color="blue" size="4"><b>Motto: <i> "Faktyczna i trwaBa zasobno[, stabilno[ oraz szcz[cie powrc do Wszewilek i Milicza, a tak|e do innych okolicznych miejscowo[ci, dopiero po tym jak Wszewilki odbuduj swj historyczny ryneczek." </b></i></font><br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W okolicach historycznego ryneczka Wszewilek staBy kiedy[ a| cztery budowle publicznego u|ytku. ByBo to: (1) stary romaDski ko[ciBek z oddzielnie stajc przy nim wie| dzwonow, (2) karczma, (3) spichlerz na zbo|e, oraz (4) piekarnia. Sam za[ ryneczek byB pustym placem na jakim niemal ka|dego wieczora miejscowi rolnicy odbywali swoje wieczorne spotkania i pogawdki, ktry byB obszarem cotygodniowych jarmarkw dla sprzedarzy produktw rolnych, oraz na ktrym ka|dego roku odbywaB si powtarzalnie sBynny a| na kilka krajw jarmark koDski. To wBa[nie na w sBynny jarmark koDski przybyB kiedy[ do Wszewilek mj wBasny dziadek a| z BiaBorusi. To tak|e na Wszewilkach jego doskonaBa znajomo[ koni tak urzekBa pobliskiego wBa[ciciela ziemskiego, |e wynajB on mego dziadka na swego koniuszego. Obecnie zarwno w miejscu owego placu-ryneczka, jak i w miejscach gdzie znajdowaBy si tamte budowle publicznego u|ytku, znajduj si jedynie gBbokie wykopy w ziemi. Czas wic aby doBy te ponownie zasypa ziemi, oraz aby pobudowa nowoczesne odpowiedniki w miejscach gdzie kiedy[ staBy wszystkie owe budowle publicznego u|ytku. Wszak|e "tylko kiedy dawny ryneczek Wszewilek zostanie odbudowany, powrci dBugoterminowa zamo|no[, stabilno[ i szcz[cie do mieszkaDcw caBej tej okolicy". <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, w dzisiejszych czasach Wszewilki nie potrzebuj ju| dokBadnie takich samych budynkw. Wszak|e czasy karczmy czy [pichlerza na zbo|e ju| dawno minBy. Niemniej na ich miejsce warto wybudowa budynki ktre bd je symbolizowaBy i zastpowaBy w nowoczesnej formie. PrzykBadowo, zamiast dawnej piekarni warto zbudowa caBy nowoczesny "mall" z supermarketem, restauracyjk, cukierni, kawiarenk, piekarni, bankiem, itp. Z kolei w miejsce [pichlerza warto zbudowa nowoczesne muzeum ktre bdzie uczyBo, zabawiaBo i przycigaBo odwiedzajcych. Karczm warto zastpi hotelem z wBasn restauracj i barem. Jedynie ko[ciBek ja osobi[cie widziaBbym celowo odbudowany w stylu "neo-romaDskim" - tak aby dokBadnie przypominaB on swym wygldem tamten historyczny ko[ciB Wszewilek ktry kiedy[ staB na jego miejscu. (Oczywi[cie, po otynkowaniu i upikszeniu now elewacj wygldaBby on znacznie atrakcyjniej ni| pokazuje to zdjcie "Fot. #F1" poni|ej.) Wszak|e takie odtworzenie dawnego wygldu owego ko[cioBa byBoby wysoce symbolicznym wyrazem zwycistwa dobra nad owym zBem ktre przez kilka ostatnich wiekw umczaBo wie[ Wszewilki, mieszkaDcw tej wioski, a tak|e wszystkie inne okoliczne miejscow[ci. Szczerze mwic mi osobi[cie bardzo jest szkoda |e NIE wyglda na to aby odbudowa ryneczku i ko[cioBa Wszewilek kiedykolwiek zostaBa podjta. Wszak|e mj czas na Ziemi pomaBu zbli|a si do koDca, za[ NIE istnieje inne miejsce na [wiecie w ktrym |yczyBbym sobie bardziej spocz wraz z |on ni| wBa[nie przy takim odbudowanym ko[ciBku z moich rodzinnych Wszewilek. (By mo|e to i lepiej - uchroni to wszak|e Wszewilki przed do[wiadczaniem owych niezwykBych zjawisk ktre nieprzerwanie maj miejsce w moim pobli|u.) <br> <br> <div align="center"> <a href="wszewilki_jutra/kosciol.jpg" target="_blank"><img src="wszewilki_jutra/kosciol.jpg" alt="Fot. #F1 (B3 z [10])" border=0 width=421 height=601></a> </div> <br><font color="blue" size="4"><b>Fot. #F1 (B3 z [10]): Powy|sze zdjcie przytaczam tutaj aby nim zilustrowa jak wygldaB w prastary ko[ciB Wszewilek okoBo 1870 roku - tj. na krtko przed tym zanim jego mury i piwnice zostaBy rozebrane, za[ jego gruzy u|yte do budowy nasypu pod tory kolejowe przebiegajce potem przez miejsce jego zlokalizowania. Zdjcie pokazuje gBwne wej[cie do ko[cioBa ujte przy obiektywie aparatu skierowanym z zachodu na wschd. Ko[ciB ten zbudowany byB z nieregularnych bryB tajemniczej tzw. "rudy darniowej" do dzisiaj znajdowanej na pobliskich Bkach koBo koryta rzeki Barycz. Pochodzenie owego tajemniczego mineraBu-rudy prastarej Ziemi Milickiej dyskutowane jest w punkcie #F1 strony <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green">Wszewilki</font></a>. W jego wntrzu, wzdBu| [cian, wmurowanych byBo kilka pByt nagrobkowych upamitniajcych co szacowniejszych synw Wszewilek. Z kolei z podziemi podobno widB niski tunel a| do jednego z grobw wszewilkowskiego cmentarza. Pocztkowo ko[ciB Wszewilek byB nisk budowl w stylu romaDskim, zdoln te| do wypeBnienia funkcji obronnej. Jednak z czasem poddawany on byB a| kilku przerbkom i nadbudowaniom wysoko[ci jego murw. Przerbki te nieco zmieniBy jego koDcowy wygld, tak |e w czasach rozbirki jego oryginalny romaDski styl architektoniczny byB ju| rozmyty. Na lewo od gBwnego wej[cia, ko[ciB Wszewilek miaB wie| w dzwonem wiszcym na rodzaju drewnianej struktury "kozBa" (nie uwidocznion na tym zdjciu). Wie|a ta NIE posiadaBa dachu, tak |e dzwon widoczny byB od zewntrz. </b></font> <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wicej informacji o wszewilkowskim ko[ciele przytoczone zostaBo w punkcie #C5 totaliztycznej strony o nazwie <a href="sw_andrzej_bobola.htm" target="_blank"><font color="green"><b>sw_andrzej_bobola.htm</b></font></a>, w punkcie #E1 strony o nazwie <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wszewilki.htm</b></font></a>, a tak|e w punkcie #D3 strony o nazwie <a href="wszewilki_milicz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wszewilki_milicz.htm</b></font></a>. <h1><br>#F2. Symboliczna wymowa moralna ewentualnego odbudowania historycznego ryneczka <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a>: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W przypadku gdyby historyczny ryneczek dawnych Wszewilek zostaB pewnego dnia odbudowany, miaBoby to ogromn wymow moraln. OznaczaBoby to wszak|e zwycistwo dobra nad zBem, a tak|e odrodzenie si faniksa z popioBw. Wszak|e nastpiBoby to na przekr |e owe <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>szataDskie moce</b></font></a> bez przerwy wyniszczaj <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyk</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki</b></font></a> ju| od kilku kolejnych stuleci, oraz na przekr |e moce te nie pozostawiBy do dzisiaj nawet [ladu po dawnym ryneczku tej wioski. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na dodatek odbudowanie tego ryneczka ozywiBoby dawn przepowiedni o jakiej wspominam w podpisie pod "Fot. #D1" z tej strony, mianowicie, |e <b>"po odbudowaniu dawnego ryneczka, dobrobyt i szcz[cie powrc na staBe do Wszewilek, Stwczyka i innych okolicznych miejscowo[ci, oraz pozostan tam przez tak dBugo, jak dBugo w ryneczek nie popadnie ponownie w ruin"</b>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tak nawiasem mwic, to aby unikn kosztownego zasypywania danych "doBw" w miejscu oryginalnego ryneczka i ko[ciBka Wszewilek, nowy ryneczek mo|naby odbudowa na wolnym miejscu nadal istniejcym obok byBej jego lokalizacji, za[ owe stare "doBy" mo|naby zagospodarowa w rodzaj obsadzonego drzewami i kwiatami przy-ryneczkowego parku z Bawkami. <h1><br>#F3. Co, dlaczego, oraz jak powinno zosta zbudowane w celu odbudowy historycznego ryneczka <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a>: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Historyczny rynek Wszewilek nie tylko powinien peBni funkcj centrum handlowego, kulturalnego, oraz religijnego Wszewilek, ale tak|e by wizytwk owej miejscowo[ci. Dlatego cokolwiek tam by si nie budowaBo, powinno to by budowane z du| do|a wyobrazni i pomysBowo[ci. PrzykBadowo, albo gBwny budynek muzeum, albo choby tylko wej[cie do muzeum (tj. jego przedsionek) proponowaBbym zbudowa w dokBadnym ksztaBcie, materiaBach, wygldzie, oraz zagospodarowaniu wntrza, takiej jakie s albo w wehikule UFO typu K6, albo te| nawet UFO typu K7. (Odnotuj |e UFO typu K7 byBo no[nikiem bibilijnego raju - tak jak to wyja[nione w podrozdziale P6.1 z tomu 14 mojej najnowszej <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/5]</b></font></a>. <h1><br>#F4. "Muzeum darmowej i samoodtwarzajcej si energii we Wszewilkach" (lub w Miliczu) - czyli niewielka inwestycja ktra niezwykBo[ci swoich eksponatw bdzie przycigaBa tBumy zwiedzajcych: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszewilki (a tak|e Milicz) desperacko potrzebuj tBumw wizytujcych. Wszak|e sumy wydawane przez du| liczb przyjezdnych wnosiByby moc aby gospodarczo o|ywi ten region jaki przecie| nie mo|e liczy na czyje[ inwestycje przemysBowe. Aby jednak wielu wizytujcych nabyBo motywacji aby odwiedzi t miejscowo[, musi ona zaoferowa im co[ atrakcyjnego. Jak jednak narazie, z owym oferowaniem nie jest najlepiej. Najszybszym i najtaDszym wic sposobem, aby Wszewilki (lub Milicz) mogBy innym zaoferowa co[ unikalnego, jest zbudowanie du|ego muzeum ktre bdzie udostpniaBo swym zwiedzajcym kolekcje jakie NIE s dostpne w |adnym innym miejscu na [wiecie. Wszak|e sam budynek takiego muzeum Wszewilki (lub Milicz) mogByby wystawi nawet w czynie spoBecznym. Z kolei eksponaty ktre ja proponuj tam wystawi, te| daje si zdoby gBwnie nakBadem miejscowej pracy i umiejtno[ci, a nie kapitaBu. W podpunktach ktre teraz nastpi wska| jakie moim zdaniem kolekcje mogByby i powinny by wystawione w owym muzeum Wszewilek (lub Milicza) i potem szeroko reklamowane po [wiecie. <h2><br>#F4.1. Najatrakcyjniejsze eksponaty ktre przycigaByby do muzeum tBumy wizytujcych to r|ne wersje konstrukcyjne urzdzeD po Bacinie zwanych "perpetuum mobile" za[ w dzisiejszych jzykach nazywane "generatorami darmowej energii": </h2> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Istniej urzdzenia, ktre ju| udowodniBy, |e s w stanie przyciga tBumy zwiedzajcych. S to tzw. "perpetum mobile", obecnie zwane "generatorami darmowej energii". Kiedy szwajcarska komuna religijna o nazwie Methernitha pokazywaBa zwiedzajcym posiadany przez siebie prototyp takiego wBa[nie urzdzenia zwanego przez nich "thesta-distatica", ka|dego dnia zje|d|aBy si tam tBumy ludzi. Z czasem przyje|dzajcych zaczBo tam przybywa a| tak du|o, |e Methernitha nie byBa w stanie panowa nad sytuacj i zmuszona zostaBa aby przerwa swoje pokazy. Prototyp podobny do obecnie ju| znanej na caBym [wiecie "thesta-distatica" jest rwnie| w stanie wystawi ewentualne muzeum we Wszewilkach (lub Miliczu). Tyle tylko, |e muzeum to musi samo sobie prototyp ten zbudowa. (Zasada dziaBania tego urzdzenia jest nam ju| dobrze znana.) Z uwagi wBa[nie na ow niezwykB popularno[ urzdzeD darmowej energii, moim zdaniem ewentualne muzeum we Wszewilkach (lub Miliczu) powinno zgromadzi i pokazywa ju| istniejce prototypy tych niezwykBych urzdzeD. Szczeglnie, |e pierwszy naukowiec na [wiecie ktry miaB odwag aby zaj si naukowymi badaniami tych niezwykBych urzdzeD na przekr |e zostaBy one zadeklarowane "naukowymi tabu" jakich nie wolno ani bada ani budowa, oraz ktry opracowaB wyja[nienia dla zasad dziaBania wielu z nich, wywodzi si wBa[nie z Wszewilek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W chwili obecnej istniej ju| dziaBajce prototypy, a tak|e znane s zasady dziaBania, dla caBego szeregu takich "generatorw darmowej energii". Opisy kilku z nich zawarte s na totaliztycznych <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totaliztycznych</b></font></a> stronach <a href="free_energy_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>free_energy_pl.htm - o telekinetycznych generatorach darmowej energii</b></font></a>. NowopowstaBe muzeum z Wszewilek (lub z Milicza), mogBoby zakupi prototypy tych z owych urzdzeD, ktre obecnie daje si ju| naby, za[ wykona samemu we wBasnym zakresie prototypy tych z owych urzdzeD, ktrych zasada dziaBania jest ju| znana, jednak narazie nie daje si zakupi ich prototypw. Na dodatek do nich, ewentualne muzeum we Wszewilkach (lub Miliczu) mogBoby te| pokazywa prototypy co bardziej niezwykBych urzdzeD samoodtwarzajcej si energii, np. urzdzeD ktre przechwytuj energi fal morskich, przypByww i odpByww morza, wiatru, ci[nienia atmosferycznego, sBoDca, zmian temperatury, itp., transformujc j na energi elektryczn, ruch mechaniczny, lub ciepBo. Wylistujmy wic teraz w punktach kolejne z owych niezwykBych urzdzeD ktrych prototypy mog i powinny znalez si w muzeum z Wszewilek (lub Milicza). Kolejno[ zestawieD poszczeglnych z takich urzdzeD na poni|szym wykazie odpowiada szacunkowej Batwo[ci z jak moim zdaniem daBoby si zdoby dziaBajcy prototyp danego urzdzenia. Oto one: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(1) Radio krysztaBkowe.</b> ByBo ono pierwszym urzdzeniem darmowej energii produkowanym fabrycznie na Ziemi. GenerowaBo ono energi dzwiku, nie wymagajc przy tym |adnego zasilania w energi elektryczn. Jego dokBadniejszy opis zawarty jest na stronie <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>fe_cell_pl.htm - o telekinetycznych bateriach</b></font></a>. Jestem pewien |e gotowe radia krysztaBkowe cigle poniewieraj si na strychach starych domw Wszewilek. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(2) <a href="http://www.google.com/search?q=Davey+sonic+boiler" target="_blank"><font color="green"><b>GrzaBka soniczna</b></font></a> (lub amfora z Pakistanu).</b> W uproszczonej wersji "grzaBki sonicznej", opisywanej na totaliztycznej stronie <a href="boiler_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>boiler_pl.htm - o szokujcej historii telekinetycznej grzaBki ktra bije wszelkie rekordy</b></font></a>, owo urzdzenie generowaBo ciepBo zagotowujce wod, konsumujc nieco energii elektrycznej. Mo|e ono jednak by te| budowane w znacznie udoskonalonej wersji "amfory z Pakistanu" (te| opisanej na w/w stronie <a href="boiler_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>boiler_pl.htm</b></font></a>), w ktrej generuje energi ciepln zagotowujc strumieD omywajcej je wody, nie wymagajc zasilania w |adn form energii. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(3) Puszka Vidi'ego.</b> Puszka taka typowo jest u|yta w domowych barometrach. Ugina si ona bowiem w miar zmiany ci[nienia atmosferycznego. W dawnych czasach po podBczeniu jej do zmy[lnego mechanizmu u|ywana ona byBa do napdzania zegarw ktre NIE wymagaBy "nakrcania". Mechanizm taki "nakrcaB" bowiem spr|yn zegara za ka|dym razem kiedy ci[nienie atmosferyczne ulegaBo zmianie w dowolnym kierunku. Taki zegar nazywany "Atmospheric Clock", ktry NIE wymaga "nakrcania" bowiem wiecznie napdzany jest on omawian tu "puszk Vidi'ego", znajduje si m.in. w muzeum zwanym "Clapham's Clock Museum", z miasteczka Whangarei w Nowej Zelandii. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(4) Mechaniczne perpetum mobile ktre obraca si na zasadzie "efektu Coriolisa"</b> (tj. koBo zamachowe wiecznie napdzane ruchem obrotowym Ziemi). Jest to po prostu doskonale wywa|one i dobrze uBo|yskowane masywne koBo zamachowe, ktrego o[ obrotu jest rwnolegBa do osi obrotu planety Ziemia. Kiedy wic Ziemia obraca si w swoim dobowym cyklu ruchu obrotowego, takie masywne koBo zamachowe zgodnie z dziaBaniem tzw. "efektu Coriolisa" pozostaje nieruchome w odniesieniu do naszego ukBadu sBonecznego, czyli zwolna obraca si w odniesieniu do Ziemi do ktrej jest ono zaBo|yskowane. KoBo to wykonuje jeden peBny obrt na dob (czyli obrt o 15 stopni co ka|d godzin). Je[li inercja tego koBa jest sporego rzdu (np. okoBo 1 tony), za[ jego masa rozmieszczona w pobli|u obwodu dla zmaksymilizowania jego momentu bezwBadno[ci, koBo takie mo|e dostarczy wystarczajcego momentu napdowego ktry byBby w stanie napdza jaki[ niewielki generator elektryczno[ci. Tyle tylko |e problem wymagajcy wwczas technicznego rozwizania polega na zbudowaniu przekBadni ktra jeden obrt na dob zamieniaBaby na wymagane przez taki generatorek elektryczno[ci co najmniej jeden obrt na sekund, czyli ktra miaBaby przeBo|enie co najmniej 1:86400. Zbudowanie takiej przekBadni byBoby wic sporym wyzwaniem technicznym. Wszak|e zwykBe przekBadnie zwielokratniajce dziaBajce na zasadzie kB zbatych, przy tak du|ym przeBo|eniu same by si blokowaBy wBasnym tarciem. Z kolei w przekBadniach hydraulicznych ich przecieki przekraczaByby wydajno[ pompujc. Opis tego niezwykBego "perpetum mobile" obracajcego si na zasadzie efektu Coriolisa po raz pierwszy byB przytoczony i dyskutowany w lutym 2008 roku, m.in. na grupie dyskusyjnej <a href="http://groups.google.com/group/pl.sci.fizyka/browse_thread/thread/6f0835cb1d0ac861/5e0d7235dc43c262?lnk=raot#5e0d7235dc43c262" target="_blank"><font color="green"><b>groups.google.com/group/pl.sci.fizyka/browse_ thread/thread/6f0835cb1d0ac861/5e0d7235dc43c262?lnk=raot#5e0d7235dc43c262</b></font></a>. Ewentualne muzeum we Wszewilkach (lub Miliczu) mogBoby zamwi sobie zbudowanie takiego koBa zamachowego u miejscowych rzemiel[nikw. Szczeglnie |e wymagane do jego budowy ju| gotowe koBa zamachowe o doskonaBym wywa|eniu i uBo|yskowaniu istniaBy kiedy[ w dawnych wodocigach z Wszewilek. (Wodocigi te opisane i zilustrowane s w punkcie #D2 strony <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wszewilki.htm - o historii i niezwykBo[ciach wsi Wszewilki</b></font></a>.) Z braku za[ tamtych kB zamachowych, do jego budowy daBoby si tak|e u|y jakiego[ du|ego koBa ze zBomowanej lokomotywy. Z kolei tylko dla potrzeb wizualnego zademonstrowania w muzeum |e owo perpetum mobile faktycznie dziaBa, wcale nie byBaby potrzebna przekBadnia 1:86400, a wystarczyBaby przekBadnia zwielokratniajca o przeBo|eniu 1:1440 - ktra typowo u|ywana byBa w dawnych zegarach mechanicznych. Taka przekBadnia zamieniaBaby jeden obrt na dob na jeden obrt na minut - czyli poBczona z ni wskazwka obracaBaby si z wyraznie wzrokowo widoczn prdko[ci rotowania wskazwki sekundowej w dzisiejszych zegarkach. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Opisywane tutaj mechaniczne perpetum mobile obracajce si na zasadzie efektu Coriolisa miaBoby rewolucyjne znaczenie dla wszystkich ogldajcych. Wszak|e psychologicznie przeBamywaBoby ono w nich tamto bBdne i wysoce szkodliwe przekonanie wpojone ludziom przez dzisiejsz nauk ziemsk, a stwierdzajce |e "urzdzeD perpetum mobile NIE daje si zbudowa". DowodziBoby ono przecie| ilustracyjnie, |e jednak daje si budowa perpetum mobile, oraz |e po zbudowaniu urzdzenia te faktycznie dziaBaj. Z kolei po przeBamaniu w sobie owego bBdnego przekonania, ludzie by mo|e zaczn w koDcu eksperymentowa z urzdzeniami perpetum mobile dziaBajcymi na innych zasadach, ktre bd gwarantowaBy znacznie wikszo[ wydajno[ energetyczn. PrzykBadowo, by mo|e zaczn w koDcu budowa tzw. "ogniwa telekinetyczne" ktrych zasada dziaBania i budowa od dawna opisywane s na totaliztycznych stronach <a href="fe_cell_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>fe_cell_pl.htm - o bateriach telekinetycznych</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejsze koBo zamachowe rotowane wieczy[cie efektem Coriolisa znacznie dokBadniej ni| tutaj zostaBo opisane w punkcie #F1 strony internetowej <a href="free_energy_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>free_energy_pl.htm - o telekinetycznych generatorach darmowej energii</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(5) Piramida telepatyczna.</b> Pokazana jest ona na stronie <a href="telepathy_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>telepathy_pl.htm - o telepatii i urzdzeniach wykorzystujcych fale telepatyczne</b></font></a>, a tak|e w podrozdziale K2 z tomu 9 mojej najnowszej <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/5]</b></font></a>. Pozwala ona na wymian my[li bez potrzeby bycia zasilan w jakkolwiek energi. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(6) Wieczna lampka.</b> Jeden z wynalazcw eksperymentujcych nad urzdzeniami darmowej energii zbudowaB rodzaj lampki ktra [wieci nieprzerwanie ju| od kilku lat, nie wymagajc |adnego zasilania. Narazie lampki owej nigdzie jeszcze nie opisaBem. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>(7) Thesta-distatica.</b> Opisana jest ona na stronie <a href="free_energy_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>free_energy_pl.htm - o telekinetycznych generatorach darmowej energii</b></font></a>, a tak|e w podrozdziale LA2.3 z tomu 10 mojej najnowszej <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/5]</b></font></a>. Jej prototyp NIE jest do nabycia. Jednak przy odrobinie dobrej woli oraz wzajemnej wspBpracy, daBby si on zbudowa wsplnym wysiBkiem rzemiel[nikw i zakBadw Milicza. Jej dostpno[ w danym muzeum przycigaBaby do niej tBumy zwiedzajcych, jest ona bowiem ogromnie sBawna i to na caBym ju| [wiecie. <div align="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, aby tym efektywniej przyciga zwiedzajcych, ewentualne muzeum we Wszewilkach (lub w Miliczu) powinno NIE tylko posiada dziaBajce prototypy kilku z wymienionych powy|ej generatorw darmowej energii, ale tak|e ka|dego dnia o dogodnej dla zwiedzajcych godzinie (np. o 17:00) powinno ono organizowa pokazy dziaBania owych urzdzeD. <h2><br>#F4.2. Komu kolekcj ornamentalnych [winek - czyli "zbudujcie muzeum a niektre eksponaty same Was znajd": </h2> <h3>Motto: <i> "Bez entuzjazmu to nawet [winki nie zabBdz do Wszewilek." </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Komu kolekcj [winek, komu kolekcj [winek? Mam znajom o bardzo uczynnym i prawym charakterze. Jej zdjcie i cz[ jej prywatnej kolekcji [winek mo|na sobie ogldn na totaliztycznej stronie internetowej <a href="pigs_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pigs_pl.htm - o ornamentalnych [winkach z chiDskiego (urodzinowego) zodiaku zwierzcego</b></font></a>. Znajoma ta jest Chink ktra urodziBa sie w tzw. "roku [wini". W chiDskiej za[ kulturze znak zodiaku dla roku w ktrym kto[ si urodziB ma wielkie znaczenie. Nic wic dziwnego, |e moja znajoma caBe swe |ycie kolekcjonowaBa najr|niejsze ornamentalne [winki. A pochodziBa z bogatej rodziny - miaBa wic [rodki do budowania swej kolekcji. Nawet ja za ka|dym razem kiedy wiem |e bd j odwiedzaB, kupuj dla niej co[ o ksztaBcie [winki. Jej du|e mieszkanie dosBownie przelewa si od figurynek, rysunkw i wzorw [winek o najr|niejszym wygldzie, zachowaniu i przeznaczeniu. Moim zdaniem jej prywatna kolekcja [winek - je[li nie jest najwiksz w [wiecie, to jest jedn z najwikszych w [wiecie. W[rd jej kolekcji znajduje si wiele prawdziwych pereB zodiakowskich [winek. PrzykBadowo, ma ona ceremonialne czajniczki w ksztaBcie [winek, ktre u|ywane s podczas chiskich <a href="http://www.google.com.my/search?hl=en&q=tea+ceremony&btnG=Google+Search&meta=cr%3DcountryMY" target="_blank"><font color="green"><b>ceremonii herbaty</b></font></a> (po angielsku "tea ceremony") dla osb urodzonych w roku [wini. Takie za[ ceremonie to wielkie wydarzenia. Zawsze odbywaj si one z ogromn pomp przy jakich[ wyjtkowo "auspicious" okazjach. Ja |ylem w[rd ChiDczykw przez wiele lat, a takie ceremonie herbaty widziaBem jedynie dwa razy. Moja znajoma ma te| prawdziw chiDsk "[wink fortuny" - niezwykle rzadki okaz. Tak jako[ si skBada, |e moja znajoma chce caB t swoj kolekcj [winek darowa (caBkowicie za darmo - chocia| warta jest ona fortun) jakiemu[ muzeum. Jedynym warunkiem jaki stawia ona na ow darowizn jest, aby muzeum to wystawiBo jej kolekcj na jakiej[ staBej wystawie udostpnionej ludziom do nieustannego ogldania. Znajoma ta zwrciBa si do mnie abym znalazB dla tej kolekcji jakie[ muzeum chtne do przyjcia takiego daru. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podczas swojej profesury na Wyspie Borneo w latach 1996 do 1998 mieszkaBem w mie[cie nazywajcym si Kuching. (Jest to stolica ogromnej prowincji Sarawak z pBnocnego Borneo.) W miejscowym jzyku sBowo "Kuching" oznacza "kot", a [ci[lej intymn nazw dla du|ego kota - nieco podobn do polskiego sBowa "kotek" (tyle |e oznaczajc du|ego kota). Oczywi[cie, w mie[cie nazywajcym si "kotek", kotki s praktycznie wszdzie. Niemal na ka|dym wic wikszym skrzy|owaniu s tam ogromne rzezby kotw. Najciekawsze jest jednak <a href="http://www.dbku.gov.my/catmuseum.htm" target="_blank"><font color="green"><b>muzeum kotw</b></b></font></a> zlokalizowane w nowoczesnym budynku ratusza z pBnocnej cz[ci tego miasta (tj. w tzw. Bukit Sroi z Petra Jaya). Jest to bardzo du|e muzeum w caBo[ci po[wicone najr|niejszym eksponatom i wystawom kotw. (Podobno najwiksze na caBym [wiecie.) Znalez tam wic mo|na najr|niejsze figurynki kotw, zdjcia kotw w najdziwniejszych pozach i sytuacjach, reprodukcje sBynnych obrazw z kotami, dowcipy o kotach, druki i reklamy z kotami, filmy o kotach, itd., itp. Ja osobi[cie uwa|am owo muzeum kotw z Kuching za jedno z najciekawszych muzew jakie odwiedziBem w swoim caBym |yciu. Gorco rekomenduj ka|demu kto bdzie przeje|d|aB przez owo miasto aby do niego wstpiB. Muzeum to jest te| ogromnie popularne. Wielu turystw zje|d|a si do Kuching z caBego [wiata tylko po to aby zobaczy tamto muzeum. Sporo ludzi z caBego [wiata wysyBa te| tamtemu muzeum wszelkie ciekawostki na temat kotw. PrzykBadowo, ja sam niedawno w Nowej Zelandii znalazBem bardzo zabawn reklam "paBacu masa|y" - ktra pokazuje jednego kota ubranego w [mieszny kostium masa|ysty udzielajcego masa|u innemu kotowi z turbanem z rcznika na gBowie. Ju| zabezpieczyBem t reklam aby j przekaza owemu muzeum kotw podczas mojej nastpnej wizyty w Kuching. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pamitajc owo <a href="http://www.dbku.gov.my/catmuseum.htm" target="_blank"><font color="green"><b>muzeum kotw z Kuching</b></font></a>, w chwili kiedy moja znajoma zleciBa mi trudn misj znalezienia muzeum dla jej kolekcji [winek, natychmiast pomy[laBem sobie o polskich miejscowo[ciach zwanych "Zwinki" oraz "Zwiniary". W Polsce s bowiem dwie wioski zwane "Zwinki", oraz 15 miejscowo[ci zwanych "Zwiniary". Niestety, z moich poszukiwaD w internecie wynika, |e wszystkie one to niewielkie wioski od okoBo 10 do 600 mieszkaDcw. {adna wic z tych wiosek prawdopodobnie nie posiada wBasnego muzeum, ani zapewne nie zamierza zafundowa sobie muzeum. Prawdopodobnie wic jedynym miejscem w Polsce ktre jest wystarczajco du|e aby posiada specjalistyczne "muzeum [winek", w jakim kolekcja ornamentalnych [winek mojej znajomej mogBaby zosta wystawiona, jest Zwinouj[cie. Pechowo jednak, na odlegBo[ z przeciwlegBej pBkuli [wiata nie jestem w stanie sprawdzi czy owa miejscowo[ byBaby skBonna otworzy wBasne muzeum z obszern kolekcj [winek. Wszak|e w Polsce panuje opinia, ze je[li co[ nie reprezentuje cz[ci rakiety, wyrzutni torpedowej, albo dawnej broni, wwczas nie nadaje si do pokazania w muzeum. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W zwizku z prawdopodobnym brakiem szansy abym znalazB w Polsce miejscowo[ zawierajc sBowo "swinki" w swej nazwie - za[ ta przyjBa dar mojej znajomej i utworzyBa dla [winek specjalistyczne muzeum, mam tutaj propozycj dla Wszewilek. Propozycja ta stwierdza co nastpuje: "<b>Wszewilczanie - zbudujcie sobie szybko muzeum, a ciekawe eksponaty do wystawienia same Was znajd</b>". Wszak|e Wszewilki mogByby otworzy u siebie muzeum po[wicone wBa[nie jakiej[ tematyce w rodzaju "Muzeum stworzenia" czy "Muzeum Natury i CzBowieka". W takim muzeum staBoby si porczne wystawienie wszelkiego rodzaju ciekawostek i eksponatw natury, w rodzaju historii milickiego karpia, wiedzy na temat po|ytecznych stworzonek zwanych "pajkami" ktre poluj na wszystko co lata lub co przylatuje na Ziemi - wBczajc w to UFOnautw (to na wypadek gdyby kiedy[ Wszewilki-Stawczyk zostaBy przemianowane na "Pajkowo" lub "Pajakville" - tak jak to jest zasugerowane we wstpie do strony o <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wsi Wszewilki</b></font></a>), a tak|e ornamentalnych [winek z chiDskiego urodzinowego zodiaku zwierzcego. Tyle |e z budow owego muzeum we Wszewilkach trzebaby si spieszy, aby z nim zda|y zanim moja znajoma rozdysponuje swoj kolekcj. Midzy nami mwic, to gdyby we Wszewilkach faktycznie powstaBo jakie[ muzeum, wwczas ja sam mam spor kolekcj monet i banknotw - ktre te| chtnie bym mu podarowaB. (Niektre z tych monet oryginalnie pochodz zreszt z Wszewilek, jako |e znalezione byBy przeze mnie wBa[nie na Wszewilkach.) Wprawdzie moja kolekcja monet i banknotw nie jest a| tak rozlegBa jak ta wystawiona w muzeum monet i banknotw prowadzonym przez Ministerstwo Skarbu i Finansw Malezji, a zlokalizowanym tu| przy centralnym placu Kuala Lumpur (gorco polecam ka|demu odwiedzenie tego muzeum - a| bowiem zatyka w nim dech; m.in. wystawia ono niemal wszystkie polskie monety i banknoty), jednak cigle mam kilka ciekawych i rzadkich okazw. Jestem te| pewien, |e istniej czytelnicy tej strony jacy te| chtnie by si przyBczyli do wspierania muzeum we Wszewilkach - i rwnie| by mu przekazali swoje kolekcje. (Czytelnicy majcy jak[ prywatn kolekcj ktr byliby skBonni podarowa ewentualnemu muzeum we Wszewilkach - je[li takie powstanie, proszeni s o wysBanie mi emaila informujcego jak kolekcj deklaruj. Ja za[ ich deklaracj-informacj udostpni Wszewilkom.) <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bardzo interesujc inicjatyw zrealizowaBo Narodowe Muzeum Nowej Zelandii zwane <a href="http://www.tepapa.govt.nz/" target="_blank"><font color="green"><b>Te Papa</b></font></a>. Mianowicie, wyodrbniBo ono caB wystaw po[wicon palmie kokosowej oraz najr|niejszym produktom jakie z palmy tej si otrzymuje. (Nowa Zelandia ma klimat podobny do Polski. Palmy kokosowe w niej wic nie rosn. Jednak z przyczyn kulturalnych Nowozelandczycy interesuj si |ywo palm kokosow podobnie jak czyni to Polacy.) Wystawa ta jest oparta na legendzie z obszaru Pacyfiku, ktr opisaBem dokBadniej na odrbnej stronie internetowej <a href="fruit_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>fruit_pl.htm - o tropikalnych owocach</b></font></a>. Legenda ta stwierdza, |e Bg daB palm kokosow mieszkaDcom ubogich wysp koralowych, aby palma ta zastpiBa sob wszelkie inne dobra ktre otrzymali od Boga mieszkaDcy du|ych kontynentw. W rezultacie, niemal |adna inna ro[lina na Ziemi nie jest zrdBem a| tylu najr|niejszych produktw co wBa[nie palma kokosowa. Podobn wystaw mogBoby wic te| zrealizowa muzeum we Wszewilkach. Szczeglnie |e wiele produktw palmy kokosowej mo|na obecnie naby w polskich sklepach. (PrzykBadowo w Polsce s ju| dostpne: owoce kokosowe, margaryna palmowa, mleczko kokosowe i [mietanka kokosowa, olejki kokosowe, mydBa kokosowe i kosmetyki z kokosw, lekarstwa z kokosw, koszyki i maty plecione z li[ci kokosowych.) Inne za[ eksponaty dla takiej wystawy, przykBadowo prbki li[ci palmy kokosowej, przekroje pnia kokosowego, czy prbki owocw kokosowych w r|nych stadiach rozwoju, ja mgBbym dosBa owemu muzeum. Mam wszak|e do nich dostp w trakcie moich licznych podrzy po [wiecie. Podobnie mgBbym te| dosBa prbki piasku koralowego, korali oraz najr|niejszych muszli. Czsto bowiem bywam na tropikalnych wyspach koralowych. Ponadto to wBa[nie przy Nowej Zelandii gdzie ja mieszkam |yje najpikniejsza muszla [wiata - tj. sBynna <a href="http://www.google.co.nz/search?hl=en&q=paua&btnG=Google+Search&meta=cr%3DcountryNZ" target="_blank"><font color="green"><b>paua</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, aby zbudowa muzeum we Wszewilkach (lub Miliczu) konieczny jest entuzjazm, zapaB i pasja. Od czasu za[ kiedy moje pokolenie opu[ciBo Wszewilki nawyrazniej z owym entuzjazmem, zapaBem i pasj nie jest tam najlepiej. <h1><br>#F5. Jak technicznie zorganizowa ustanowienie muzeum we Wszewilkach (lub Miliczu): </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ustanowienie muzeum to prosta sprawa - je[li si wie jak do tego nale|y si zabra. A jak to uczyni doskonale nam wskazuje model od dawna z powodzeniem stosowany w Nowej Zelandii. Nowa Zelandia jest bowiem krajem w ktrym nie tylko przypada 1000 owiec na jednego mieszkaDca, ale tak|e w ktrym na ka|dych 1000 mieszkaDcw wypada jedno muzeum. Muzea w Nowej Zelandii znajduj si nawet w maleDkich wioseczkach. Czasami wioski te s tak maBe, |e - jak miejscowi |artuj, "podczas przeje|d|ania przez owe wioski nie wolno mrugn, bo si przeoczy ich istnienie". Jednak cigle wioski te bd posiadaBy wBasne muzea. Co ciekawsze, w muzeach tych zawsze jest peBno interesujcych eksponatw. Std kiedy si przez nie przeje|d|a warto do nich zagldn. Z caB pewno[ci znajdzie si w nich co[ ciekawego i uczcego. Na dodatek, wstp do niemal wszystkich owych muzew Nowej Zelandii jest za darmo. S one bowiem obsBugiwane w czynie spoBecznym przez miejscowych entuzjastw. PaDstwo tak|e przyznaje spore dotacje na ich cele. Wszak|e one ucz oraz konserwuj miejscow kultur, zabytki i wiedz historyczn. (Po muzeach tych czsto lokalne szkoBy oprowadzaj swoich uczni.) Jednak wikszo[ funduszy i eksponatw owych muzew pochodzi z dotacji prywatnych ludzi oraz ze sprzeda|y zwiedzajcym miejscowych pamitek. Niemal ka|de takie muzeum ma te| wBasny kiosk lub sklep z pamitkami. Wiele z nich ma nawet wBasn restauracj. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jak wic Nowozelandzycy osignli tak wysokie nasycenie swego kraju muzeami. Ano ka|da ich miejscowo[, nawet ta najmniejsza, posiada lokalne stowarzyszenie miBo[nikw danej miejscowo[ci. Gdyby wic Wszewilki zechciaBy powieli u siebie tamten doskonale dziaBajcy model nowozelandzki, wwczas te| musiaByby zacz od powoBania u siebie "Stowarzyszenia MiBo[nikw Wszewilek", albo te| "Klubu MiBo[nikw Historii Wszewilek". Owe nowozelandzkie stowarzyszenia miBo[nikw danych miejscowo[ci, to bezdochodowe organizacje harytatywne. Jako takie nie musz one pBaci podatkw - chocia| s oficjalnie uznawane jako ciaBa prawne i |adna decyzja dotyczca danej miejscowo[ci nie dokonuje si bez ich wgldu i konsultacji. To wBa[nie owe stowarzyszenia organizuj i prowadz miejscowe muzea Nowej Zelandii. Muzea te s te| zwykle otwierane i obsBugiwane w czynie spoBecznym przez czBonkw owych organizacji. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kolejn spraw w powoBaniu muzew Nowej Zelandii jest budynek w jakim dane muzeum si mie[ci. W wikszo[ci przypadkw budynek taki pochodzi z darowizny. Mianowicie, je[li w danej miejscowo[ci istnieje jaki[ budynek ktry jest opuszczony lub nie ma wBa[ciciela, tak jak np. budynek byBych wodocigw przy Wszewilkach, wwczas budynek ten jest darowywany (nieodpBatnie) do utrzymania i zagospodarowania wBa[nie owej miejscowej organizacji miBo[nikw danej miejscowo[ci. Darujcym zwykle jest albo wBa[ciciel opuszczonego budynku - ktry np. zapisuje go temu towarzystwu w testamencie, albo rodzina wBa[ciciela, albo te| paDstwo - je[li opuszczony budynek nale|y do paDstwa. Po otrzymaniu budynku, towarzystwo owo zwykle go odnawia i maluje, wszystko w czynie spoBecznym, poczym organizuje w nim wBa[nie miejscowe muzeum. W muzeum tym zwykle te| otwiera sklep z pamitkami, oraz przygotowuje miejsce swoich spotkaD. Je[li jednak nie ma w pobli|u takiego budynku, wwczas owe towarzystwa organizuj budow budynku muzeum dokonywan w czynie spoBecznym przez wszystkich mieszkaDcw danej miejscowo[ci. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gdyby Wszewilki zdecydowaBy si kiedy[ zbudowa sobie budynek muzeum w czynie spoBecznym, wwczas moim zdaniem najlepsz jego lokalizacj byBoby pobli|e miejsca gdzie obecnie znajduje si opuszczony i zaniedbany basen przeciwpo|arowy. To bowiem wBa[nie przy owym miejscu w przeszBo[ci znajdowaBo si historycznie najwa|niejsze skrzy|owanie Wszewilek - m.in. z milickim odgaBzieniem byBego "Bursztynowego Szlaku" przebiegajcego przez ow wie[ i potem wiodcego dalej przez Pomorsko do Gniezna. W pobli|u te| owego miejsca kiedy[ zapewne bdzie odchodziBa droga (obwodnica) do SBawoszewic - jakiej zbudowanie proponuj wcze[niejsz cz[ci tej strony. Zbudowanie bowiem muzeum wBa[nie w owym miejscu byBoby zacztkiem odbudowy historycznego ryneczka Wszewilek. Szczeglnie |e zapewne ju| wkrtce tory kolejowe przez Wszewilki zostan rozmontowane, za[ caBe Wszewilki bd mogBby si ponownie zjednoczy i po wiekach "dzielenia i rzdzenia" wrci do swojej oryginalnej scalonej formy. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #G: "Otwarcie sobie okna do szcz[cia" - powd dla jakiego ka|dy chtnie bdzie wracaB do <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a>: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#G1. W <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyku</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilkach</b></font></a> marzenia si wypeBniaj - nie ma wic lepszego miejsca dla wzicia [lubu: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W pobli|u <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a> znajduje si silny czakram energetyczny Ziemi - tak jak to wyja[nione na odrbnej stronie o <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilkach</b></font></a>. Z powodu tego czakramu, Wszewilki s sprawdzonym w dziaBaniu miejscem gdzie marzenia si wypeBniaj. Je[li wic kto[ czyni w swoim |yciu co[ czego powodzenie zale|y wBa[nie od wypeBnienia si marzeD, wwczas radziBbym tego dokona wBa[nie we Wszewilkach. PrzykBadowo, radziBbym bra [lub we Wszewilkach, lub choby spdzi tam swj miodowy miesic. <h1><br>#G2. Nasczmy si optymizmem <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a> - warto tam [ledzi drog od upadku do szcz[cia: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MieszkaDcy Wszewilek, tak jak ich pamitam, s wysoce optymistyczni. Warto wic spdzi w[rd nich jaki[ czas aby nasczy si ich optymizmem. Z kolei ich optimizm pomo|e nam potem osiga wBasne sukcesy w |yciu. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszewilki s bardzo szczeglnym miejscem. Wszak|e s one kolebk filozofii <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totalizmu</b></font></a>. Warto wic obserwowa i fotograficznie dokumentowa jak bd si dalej toczyBy losy tej niezwykBej miejscowo[ci. <h1><br>#G3. Wykorzystajmy czakram, grawitacj i powietrze <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a> aby zakosztowa snw jakie o|ywiaj i stabilizuj: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jest co[ niezwykBego w powietrzu, czakramie, czy grawitacji Wszewilek. Powoduje to |e nocami spi si tam wyjtkowo dobrze, oraz |e nocny wypoczynek jest tam szczeglnie o|ywiajcy i komfortujcy. Szczerze mwic, to w swoich licznych podr|ach po [wiecie nie spotkaBem jeszcze innego miejsca w ktrym by si spaBo nawet lepiej ni| we Wszewilkach. Jedyne miejsce na [wiecie, w ktrym z jakich[ powodw wypoczynek nocny jest rwnie efektywny i przywracajcy energi jak wypoczynek nocny we Wszewilkach, s BBonie pod Warszaw. (Ciekawe co wsplnego ze sob maj obie te miejscowo[ci.) Dlatego osobi[cie ka|demu radz, |e je[li ma ku temu okazj aby zatrzymaB si na kilka nocy wBa[nie we Wszewilkach i do[wiadczyB osobi[cie jak wspaniale si tam [pi. Trzeba tylko pamita, |e aby do[wiadczy caBej wspaniaBo[ci snu, trzeba si tam zatrzyma na wicej ni| jedn noc. Pierwszej bowiem nocy po przyjezdzie mo|emy by cigle nienawykli do B|ka jakie nam tam bdzie zaoferowane. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #H: "Organiczne rolnictwo" - czyli powrt <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a> do zdrowych tradycji: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#H1. Dlaczego wszyscy rolnicy <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a> powinni powrci do zasad "organicznego rolnictwa": </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DosBownie od tysica ju| lat rolnicy Wszewilek gospodarowali w sposb ktry obecnie opisywany jest modn nazw "organiczny". Znaczy nie u|ywali oni ani nawozw sztucznych, ani pestycydw, ani |adnych innych chemikalii czy in|ynierii genetycznej. Osobi[cie te| pamitam, |e tak na Wszewilkach wszyscy gospodarowali cigle nawet i ju| w moich czasach. Nale|y wic doBo|y wszelkich staraD, aby owa odwieczna tradycja "organicznego rolnictwa" kultywowana byBa nadal we Wszewilkach. Wszak|e le|y ona w wielowiekowej historii owej wsi. Ka|dy te| kto zechce nabywa produkty organicznego rolnictwa powinien by w stanie przyby do <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> lub <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a> i naby je od dowolnego z tamtejszych rolnikw. <h1><br>#H2. Stworzenie unikalnej "brand name" dla produktw rolnych ze <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyka</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilek</b></font></a> - nazywajc je "Wszewilki" lub "Stawczyk": </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>"Szlachectwo zobowizuje"</b>. Wszystko co wywodzi si z Wszewilek i Stawczyka ma moralny obowizek aby by najwy|szej jako[ci. Wszak|e Wszewilki i Stawczyk to kolebka <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totalizmu</b></font></a>. Totalizm za[ nie uznaje ani nie toleruje tandety, brakw, oszustwa, itp. Dlatego osobi[cie sugeruj, aby na wszystko co nosi na sobie nazw Wszewilki miaBo ochotniczo naBo|ony najwy|sze z mo|liwych wymogi jako[ciowe. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #I: Blisko do natury - a wic i blisko do <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green">Boga</font></a>. W harmonii z natur - a wic i w harmonii z Bogiem: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#I1. Dlaczego <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Stawczyk</b></font></a> i <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki</b></font></a> s miejscami gdzie ludzie kontaktuj si z natur: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z jakich[ powodw Wszewilki i Stawczyk s jak rodzaj naturalnego "Domu Bo|ego" istniejcego bez zabudowaD. W naturze owej wioski panuje bowiem jaka[ unikalna atmosfere niemal [wito[ci. Czuje si tam niemal tak jakby obok nas przechadzaB si osobi[cie sam <a href="god_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg</b></font></a>. Przy okazji najbli|szego pobytu we Wszewilkach i Stawczyku proponuj przez chwil wsBucha si we wBasne doznania aby odebra obecno[ owej niezwykBej atmosfery. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W wielu miejscach na [wiecie istniej [wite zrdBa. Je[li kto[ napije si z nich wody, jego |yczenia mog zosta cudownie wypeBnione przez samego <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Boga</b></font></a>. We Wszewilkach rol takiego [witego zrdBa wypeBnia tamtejsze powietrze. Je[li powietrzem tym si pooddycha, wwczas nasze silne |yczenia i marzenia rwnie| cudownie mog zosta wypeBnione. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #J: Mj tajemniczy wgld do przyszBo[ci - czyli jak moja rodzinna wie[ faktycznie bdzie wygldaBa: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#J1. Nasze |yczenia a rzeczywisto[ - czyli NIE wszystko si speBni co opisane na tej stronie: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ka|dy z nas zna jaki[ fragment przeszBo[ci ktr ju| prze|yB. Jednak tylko ogromnie nielicznym ludziom dane byBo pozna jaki[ fragment dalekiej przyszBo[ci. Ja jestem jednym z owych ogromnie nielicznych ludzi, ktrzy dostpili tego zaszczytu. NiezwykBo[ tej mojej wizyty w przyszBo[ci polega na tym, |e ja jestem pierwszym zawodowym naukowcem na [wiecie, ktry wBa[nie odkryB i zbadaB dziaBanie tzw. <b>"nawracalnego czasu softwarowego"</b> w jakim my ludzie si starzejemy, za[ po odkryciu dziaBania tego czasu, ktry zaprojektowaB zasad dziaBania i budow <b>"wehikuBw czasu"</b> jakie w przyszBo[ci bd pozwalaBy ludziom |y nieskoDczenie dBugo bowiem po ka|dym do|yciu do wieku starczego osobom ktre potrafi nieustannie utrzymywa si w stanie szcz[liwo[ci zjawiska <a href="nirvana_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totaliztycznej nirwany</b></font></a> wehikuBy te bd powtarzalnie pozwalaBy cofa si w czasie do lat ich mBodo[ci - tak jak opisaBem to na swej stronie <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>immortality_pl.htm</b></font></a>. MogBem wic NIE tylko widzie Polakw wBa[nie prze|ywajcych szcz[liwo[ totaliztycznej nirwany, ale i rozumie i| |yj oni ju| w Polsce praktykujcej uszcz[liwiajcy swych obywateli <b>"ustrj nirwany"</b> jaki opisaBem szerzej w punktach #A1 do #A4 swej strony <a href="partia_totalizmu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>partia_totalizmu.htm</b></font></a>. Poni|ej wyja[ni jak to si staBo i co zobaczyBem w dalekiej przyszBo[ci swego rodzinnego Stawczyka jakiego mieszkaDcy zademonstrowali mi prze|ywanie oszaBamiajcej ich szcz[liwo[ci |ycia w odkrytym i opisanym przeze mnie "ustroju nirwany". <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na swoje 63 urodziny w 2009 roku otrzymaBem niezwykBy prezent od jakiej[ tajemniczej mocy. Mianowicie pourodzinowej nocy zabrany zostaBem na wizyt do Wszewilek-Stawczyka z dalekiej przyszBo[ci (czyli do wioski w ktrej si urodziBem). MogBem wic na wBasne oczy si przekona jaka proporcja z opisywanych na tej stronie moich projektw dla Wszewilek-Stawczyka, faktycznie zostanie wdro|ona w |ycie. Musz tutaj przyzna |e cz[ciowo wwczas si rozczarowaBem - tylko niektre z projektw i idei jakie opisaBem na tej stronie faktycznie zostan wdro|one w przyszBo[ci. Jak wic zwykle, rzeczywisto[ oka|e si NIE we wszystkim zgodna z |yczeniami. PrzykBadowo, owe szkaradne doBy na miejscu byBego historycznego ryneczka Wszewilek nigdy nie zostan zasypane, za[ w ryneczek nigdy NIE bdzie ju| odbudowany. Mj Przewodnik po przyszBo[ci mi powiedziaB, |e zasypanie tych doBw uznane zostanie za nieekonomiczne, za[ odbudowanie ryneczka w tym miejscu uwa|ane bdzie za nieuzasadnione przyszB funkcj i umiejscowieniem osiedla Wszewilki-Stawczyk. Dlatego owe doBy bd jedynie upikszone i wykorzystane poprzez posadzenie w nich maskujcego je lasu-parku. Podobnie we Wszewilkach nigdy NIE zostanie ju| odbudowany dawny ko[ciBek. Mj Przewodnik mi powiedziaB |e je[li kto[ zechce odwiedzi ko[ciB wwczas w dobie doskonaBych [rodkw transportowych okazuje si bardziej racjonalne wybranie si do ko[cioBa w Miliczu. Na szcz[cie kilka innych z projektw opisanych na tej stronie bdzie jednak w przyszBo[ci urzeczywistnione we Wszewilkach-Stawczyku. Opisz je w tej cz[ci strony. Jednak zanim rozpoczn ich omwienie najpierw kilka sBw informacji o owej mojej pourodzinowej wizycie we Wszewilkach-Stawczyku z dalekiej przyszBo[ci. <h1><br>#J2. Mj sen czy te| "podr| do przyszBo[ci" - czyli dziwna tajemnica tego co mi pokazano: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z moich badaD naukowych nad podr|owaniem przez czas (opisanych m.in. na niniejszej stronie oraz stronie <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>immortality_pl.htm</b></font></a>) jest mi ju| doskonale wiadomo, |e przeniesienie si ciaBem do dalekiej przyszBo[ci jest technicznie mo|liwe. Mo|liwe jest bowiem zbudowanie tzw. <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wehikuBw czasu</b></font></a>. Jednocze[nie z innych moich badaD nad natur i cechami ludzkiej duszy (opisanych m.in. na stronie <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>soul_proof_pl.htm</b></font></a>) jest mi te| wiadomo, |e dusza ludzka posiada wiele nadprzyrodzonych mo|liwo[ci ktre m.in. obejmuj rwnie| jej zdolno[ do przenoszenia nas do dalekiej przyszBo[ci lub przeszBo[ci. Chocia| wic osobi[cie NIE jestem w stanie ustali, ktrym z owych dwch odmiennych sposobw przemieszczenia mnie w dalek przyszBo[ zostaBem obdarowany w urodzinowym prezencie z 2009 roku, wiem |e z caB pewno[ci odwiedziBem swoj rodzinn wie[ w dalekiej przyszBo[ci. Na wBasne tez oczy widziaBem jak wie[ ta bdzie wwczas wygldaBa i jak szcz[liwie bd wygldali jej mieszkaDcy |yjcy ju| pod <b>"ustrojem nirwany"</b> opisywanym w punktach #A1 do #A4 mojej strony o nazwie <a href="partia_totalizmu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>partia_totalizmu.htm</b></font></a>. Obecnie ciekawi mnie wic, czy mieszkaDcy Stawczyka, Wszewilek i Milicza, wiedzc i| to ich rodak urodzony, wychowany i wyedukowany w miejscu ich zamieszkiwania odkryB dziaBanie czasu oraz wyja[niB cudowny "ustrj nirwany", wyka| i| s godni bycia nazywanymi <b>"|oBnierzami Boga"</b>, oraz dodadz swj aktywny wkBad w ustanowienie "ustroju nirwany" w Polsce - czy te| raczej jak ich przodkowie w dawnych czasach, tak|e bd przysBowiowo "przesiadywali na wBasnych dBoniach" i pozwol aby inni ludzie pracowicie dokonali za nich owego przeBomu w dziejach ludzko[ci, za[ oni jedynie bd potem korzystali z owocw tego przeBomu. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Moja podr| w przyszBo[ miaBa miejsce w trakcie nowozelandzkiej nocy (we Wszewikach-Stawczyku byB wwczas pikny, sBoneczny, ciepBy, letni dzieD). Doskonale wiedziaBem, |e jestem zabrany na wizyt w przyszBo[. Tyle |e NIE poinformowano mnie do jakiego konkretnie roku czy czasu. Podr| ta byBa ogromnie tajemnicza i wieloznaczna. Technicznie mo|na by j uwa|a za "sen". Jednak odnotowaBem w niej caBy szereg cech ktre wszystkie zaprzeczaBy i| mogBa ona by tylko "snem". PrzykBadowo, sny zawsze zdarzaj si albo "teraz" albo w "przeszBo[ci". Tym za[ razem ja dokBadnie wiedziaBem, |e zabrany byBem w dalek przyszBo[ do ktrej fizycznie wcale NIE do|yj. W normalnym [nie zawsze te| od razu jeste[my "na miejscu" zdarzeD. Tymczasem na moj wizyt we Wszewilkach-Stawczyku dalekiej przyszBo[ci musiaBem najpierw przelecie z Nowej Zelandii, pocztkowo przez morze (wod) a potem przez ld, bardzo dziwnym i ogromnie szybkim wehikuBem. Typowy sen koDczy si przebudzeniem i typowo szybko si go zapomina. Moja za[ wizyta we Wszewilkach-Stawczyku dalekiej przyszBo[ci koDczyBa si powrotnym przelotem do Nowej Zelandii po ktrym spaBem jeszcze przez dBugi czas - jednak ju| bez snu. Podr| ta utkwiBa mi te| w pamici na zawsze. Faktycznie te| czuBo si j jak rzeczywiste zdarzenie. PrzykBadowo, podczas opisanego tu wizytowania rodzinnej wsi wyraznie czuBem gorco sBoDca, powiew wiatru, a nawet zapach wody - w normalnych snach nic takiego si NIE czuje. OgldaBem te| stan rzeczy, ktry pzniej po analizie okazaB si caBkowicie logiczny, jednak ktrego ja sam nigdy tak bym sobie NIE wymy[liB ani nie zaplanowaB (np. zbudowanie kolejnego gBbokiego stawu gromadzcego wod tu| na obrze|u wsi, czy budowa osiedla w obrbie lasu). Wyraznie te| sByszaBem rozmowy mieszkaDcw - chocia| nikt z ludzi koBo ktrych przechodzili[my NIE zwracaB uwagi na nasz obecno[ - tak jakby[my my byli dla innych niewidzialni. Ponadto w wyprawie do przyszBo[ci towarzyszyB mi "Przewodnik". Nie wiem kim on byB ani jak wygldaB, bowiem przez caBy czas trzymaB si on dokBadnie za mn i jedynie komentowaB na gBos to co ja z uwag sobie ogldaBem. Wiem jednak, |e miaB mski gBos, bardzo przyjemny w brzmieniu, oraz |e miaBem odczucie i| jest on mi bliski i doskonale go znam - tak jakby byB czBonkiem mojej rodziny. Nie mam pojcia jak daleko w przyszBo[ wybiegli[my. Jednak po grubo[ci drzew ktre NIE istniaBy w moich czasach, a tak|e po architekturze, ubiorach, oraz po odmiennym akcencie i sBownictwie zasByszanych rozmw, posdzam |e byBo to sporo czasu w przyszBo[, co najmniej 50, a by mo|e nawet z 250 lat do przodu. (Analizy ktre zdaj si sugerowa, |e odwiedziBem wie[ Stawczyk w 2222 roku, zaprezentowane zostaBy w punkcie #C4 ze strony <a href="stawczyk.htm" target="_blank"><font color="green"><b>stawczyk.htm</b></font></a>.) <h1><br>#J3. Jak wic w mojej "podr|y do przyszBo[ci" wygldaBa wie[ w ktrej si urodziBem: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po przelocie do przyszBo[ci najpierw znalazBem si na owej starej (w moich czasach piaszczystej) drodze przez za-torow cz[ Wszewilek-Stawczyka, niedaleko od domw ktre w moich czasach zamieszkiwane byBy przez rodziny naszych ssiadw, Dajczmanw i Krzy|osiakw. Zreszt caBa moja wizyta w przyszBo[ ograniczyBa si do spaceru wzdBu| tej prostej jak strzaBa drogi. Droga ta okazaBa si by w przyszBo[ci rodzajem jakby miejskiej ulicy z piknymi chodnikami po obu jej bokach i rwniutkiej jak stB, jakby wyasfaltowanej jezdni. Od razu uderzyBa mnie liczba du|ych, dorodnych drzew najr|niejszych gatunkw (nie-owocowych) jakie rosBy w kilkudziesicio-metrowych odstpach od siebie w ka|dym miejscu nie zajtym przez budynki lub przez drog. W moich czasach drzew tam NIE byBo, za[ aby wyrosn do takiej grubo[ci drzewa te musiaBy liczy co najmniej jakie[ 50 czy 100 lat. To za[ znaczyBo |e odwiedzaBem przyszBo[ odlegB o co najmniej 50 lat od moich czasw. W miejscu w ktrym si znalezli[my umiejscowiony byB przystanek autobusu okr|nego ("semki"), na jakim wBa[nie czekaBa grupka gBo[no rozmawiajcych i [miejcych si nastolatkw. Akcent ich polszczyzny byB odmienny od tego jaki pamitaBem, za[ zdania byBy bardzo krtkie - typowo zawieraBy tylko po 3 lub 4 sBowa. Za to wiele sBw byBo nowych - jakich znaczenia ja nie znaBem. Pomy[laBem |e SMSy z moich czasw najwyrazniej zmieniBy jzyk Polakw przyszBo[ci. Daleko na owej prostej drodze, w okolicach przedwojennej spalonej le[niczwki, widziaBem nadje|d|ajcy du|y czerwony autobus. Mj Przewodnik powiedziaB, |e przybywa on z Milicza, tyle |e okr|a tutaj caBe osiedle naokoBo. Kiedy autobus zatrzymaB si na przystanku przy ktrym stali[my z Przewodnikiem, wikszo[ czekajcej mBodzie|y wsiadBa do niego i weszBa na grny pokBad, machajc na po|egnanie i wykrzykujc |arty do kilku najwyrazniej miejscowych chBopcw i dziewczt ktrzy pozostali na chodniku. Ich [miech, szczebiotanie, machanie rekami, oraz buchajce szcz[liwo[ci caBe zachowanie upewniBy mnie i| wszyscy oni byli w stanie totaliztycznej nirwany. To za[ oznaczaBo, |e najwyrazniej w czasach jakie odwiedzaBem w Polsce wdo|ony ju| zostaB <b>"ustrj nirwany"</b> jaki opisaBem w punktach #A1 do #A4 strony <a href="partia_totalizmu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>partia_totalizmu.htm</b></font></a>. Autobus ruszyB, za[ mj Przewodnik mi powiedziaB, |e jest to wBa[nie w okr|ny autobus "O" lub "8" (tj. "Orbiter" lub "semka") do Milicza, ktrego powoBanie ja zaproponowaBem. Napd autobusu byB bezgBo[ny, pomy[laBem wic |e musi by elektryczny. Jednak autobus miaB normalne koBa i opony, wcale te| NIE unosiB si w powietrzu - tak jak to pokazuj futurystyczne filmy. Zaraz za przystankiem przy ktrym stali[my owa nowa asfaltowa droga skrcaBa ku SBawoszewicom, ku ktrym najwyrazniej pojechaB ten autobus zanim potem udaB si do Milicza. Sam autobus byB dziwnej konstrukcji - nigdy takiego w Polsce NIE widziaBem. MiaB dwa pokBady - tak jak autobusy w Londynie. Jednak tylko dolny pokBad miaB dach - grny pokBad miaB siedzenia na wolnym powietrzu, za[ pasa|erw utrzymywaB w jego obrbie tylko rodzaj barierki do wysoko[ci ich pasa. To z tego grnego pokBadu odje|d|ajce nastolatki machaBy rkami i wykrzykiwaBy po|egnania do swoich miejscowych odprowadzajcych. Autobus byB troch podobny do jelczaDskiego Berlieta jakiego pamitam z moich czasw - tyle |e jakby z dobudowanym drugim pokBadem. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ogldajc si za odje|d|ajcym autobusem odnotowaBem, |e owa dziura po drugiej stronie torw cigle tam istnieje - tyle |e jest rzadko poro[nita starymi, grubymi drzewami. WygldaBa mi tak jakby byB tam niewielki park. Pomidzy drzewami widziaBem tam Bawki, a tak|e co[ jakby du|y pomnik. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RuszyBem wzdBu| owej jakby asfaltowej, prostej jak strzaBa i rwnej jak stB drogi. Przewodnik pod|aB za mn. Po obu stronach drogi staBy pikne "szklane domy". ByBy innej konstrukcji ni| domy jakie ja tam pamitam. PrzykBadowo wcale nie miaBy odrbnych okien, za to caBe ich [ciany boczne byBy z przezroczystego jakby "zadymionego" szkBa czy plastyku - podobnego do "zadymionego" szkBa jakie w dzisiejszych czasach u|ywa si w drogich samochodach. StopieD owego zadymienia [cian domw byB r|ny dla poszczeglnych domw, a nawet odmienny dla indywidualnych pomieszczeD. Tam gdzie zadymienie byBo niewielkie, przez [ciany wida byBo ludzi w [rodku domw. Faktycznie to wszdzie byBo sporo ludzi - zarwno w domach jak i na chodnikach. Liczba tych ludzi bardziej pasowaBa mi do Milicza z moich czasw, ni| do wsi ktr pamitam z dzieciDstwa. Chodnik byB rwny i wyBo|ony jakimi[ tBumicymi tupanie cho sztywnymi pBytkami jakby z masy plastycznej o mikkiej powierzchni (sama ulica byBa jakby asfaltowa). UderzyBo mnie |e nigdzie NIE wida sBupw ani sieci elektrycznej czy telefonicznej. Mj Przewodnik powiedziaB |e oni u|ywaj ju| inny system ni| ten ktry ja pamitam - jednak NIE wyja[niB mi na czym w nowy system polega. Na dachu ka|dego domu wida byBo jak[ konstrukcj podobn do du|ej chBodnicy samochodu - najwyrazniej byBa ona cz[ci skBadow tego przyszBo[ciowego systemu. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiedy doszli[my do pocztka lasu ktry kiedy[ zaczynaB si poza Wszewilkami-Stawczykiem, z szokiem odnotowaBem, |e du|y fragment tego lasu faktycznie jest ju| osiedlem peBnym owych nowoczesnych "szklanych domw" z jakby wyasfaltowanymi drogami dojazdowymi. Jednak grube, stare drzewa dawnego lasu cigle tam rosBy - tyle |e rzadziej i w wikszych odstpach od siebie ni| w czasach ktre ja pamitam. Przewodnik poinformowaB, |e w dawny las obecnie jest gBwnym osiedlem Wszewilek-Stawczyka, i |e to w nim mieszka teraz wikszo[ ludno[ci tej wioski. Moje zdziwienie, |e jest tak du|o starych drzew pomidzy domami, Przewodnik skomentowaB |e taka teraz zasada, aby nowe osiedla budowa w lesie, za[ pomidzy domami w starych osiedlach sadzi lasy - bo to naturalne i zdrowe. Jak wwczas odkryBem, w przyszBo[ci caBe centrum handlowe i kulturalne, a tak|e wikszo[ domw mieszkalnych Wszewilek-Stawczyka, przeniesie si do owego nowego osiedla, ktre bdzie wydzielone na terenie uprzedniego lasu w obszarze poczwszy od dawnych zabudowaD tej wsi, a| do owej drogi ktra kiedy[ wiodBa z tzw. "pierwszego stawku" do spalonej przedwojennej le[niczwki. Sama droga ktra kiedy[ przebiegaBa od owego stawku do le[niczwki bdzie wtedy ju| wyasfaltowana i zaopatrzona w chodniki. Bdzie po niej kursowaB autobus okr|ny z Milicza, oraz bdzie ona granic przyszBego osiedla mieszkaniowego z Wszewilek-Stawczyka. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W samym [rodku owego osiedla w lesie zobaczyBem ogromn budowl. Jej rozmiar byB zbli|ony do wielko[ci Hali Ludowej we WrocBawiu. W czasie naszej wizyty budowla ta byBa jednak cigle w trakcie budowy. Tylko do okoBo poBowy swej wysoko[ci miaBa ju| [ciany boczne, za[ w jej grnej cz[ci cigBe widziaBem odkryte betonowe Bukowate belki formujce jej szkielet no[ny. PracowaBo przy niej sporo robotnikw i maszyn - a| mnie to zdziwiBo, jako |e byBo ich wicej ni| wierzyBem |e wynosi caBa populacja Wszewilek-Stawczyka (tak jak ja j pamitam). ZaszokowaB mnie ksztaBt owej budowli. ByBa bowiem nieco podobna do Opery z Sydney, tyle |e jej ksztaBt przepominal sob nie "muszle", a caBe "jajko" stojce na ziemi grubszym ze swoich koDcw podczas gdy jego o[ centralna jest ustawiona pionowo. Jest za[ mi wiadomo, |e takiego pionowo stojcego i caBego "jajka" nigdzie dotd NIE zbudowano na [wiecie. Wprawdzie istniej budowle zwane "jajkiem" - przykBadowo "China's National Centre for the Performing Arts" - czyli Narodowe Centrum Sztuk w Beijing, Chiny (zdjcie i opisy tego "jajka" z Chin zawarte s m.in. w artykule " 'Egg' hatches new cultural revolution" - czyli " 'Jajko' wykluwa now rewolucj kulturaln", ze strony B8 nowozelandzkiej gazety <a href="http://www.nzherald.co.nz" target="_blank"><font color="green"><b>Weekend Herald</b></font></a>, wydanie datowane w sobot, May 30, 2009). Ale typowo maj one ksztaBt tylko "poBowy jajka" tak le|cego aby jego o[ centralna przebiegaBa poziomo wzdBu| Ziemi. Mj Przewodnik potwierdziB jednak moje zdziwienie. Tak, powiedziaB, faktycznie jest ona zaprojektowana na ksztaBt pionowo stojcego jajka. Chodzi bowiem o to, |e w ksztaBt jest symbolem rodzcego si |ycia i nowego pocztku. KsztaBt jajka jest wic jak-najbardziej odpowiedni dla funkcji ktr ta budowla ma wypeBnia. SpytaBem wic jaka to funkcja. Aaa - tego narazie ci nie wyja[ni bo ma to by niespodzianka dla ciebie, odpowiedziaB mj Przewodnik. Kiedy budynek ten bdzie ju| gotowy, wwczas ponownie z tob go odwiedz i bdziesz mgB dokBadnie go sobie pooglda w [rodku. Mnie ju| wtedy nie bdzie - pomy[laBem. Bdziesz - tyle |e w odmiennej formie, uspokoiB mnie Przewodnik. Odwiedzisz wwczas t budowl, bo bdzie ona wBa[nie tym czego zawsze pragnBe[ aby powstaBo to we Wszewilkach-Stawczyku. Powy|sze wyja[nienie Przewodnika tylko mnie mocniej zaintrygowaBo. ZnaczyBo bowiem, |e owa ogromna budowla NIE mogBa by np. hal sportow - jako |e ja NIE cierpi sportw wyczynowych poniewa| wywy|szaj one ciaBo ponad umysB. Nigdy te| NIE chciaBem widzie we Wszewilkach |adnej hali sportowej (zreszt ksztaBt owej budowli byB caBkowicie nieodpowiedni dla hali sportowej). SprbowaBem wic okr|nie wysondowa czy budowla ta bdzie muzeum - wszak|e o muzeum te| marzyBem dla Wszewilek-Stawczyka. Je[li ma to by muzeum, wwczas ja sugerowaBem aby zbudowa je na ksztaBt <a href="magnocraft_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Magnokraftu</b></font></a> - ponowiBem swoje sondowanie. Nie, to NIE bdzie muzeum w tobie znanej definicji muzew - Przewodnik odpowiedziaB mi dosy zagadkowo. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W swoim zwiedzaniu doszli[my do miejsca w ktrym przed wojn staBa le[niczwka - spalona zaraz po wojnie. Miejsce to doskonale znaBem bo w czasach mBodo[ci zawsze tam odpoczywali[my pod lipami w naszych poszukiwaniach stonki ziemniaczanej (o jakiej w owych czasach twierdzono, |e zrzucaBy j na polskie pola amerykaDskie samoloty). Ponownie zostaBem zaszokowany. W miejscu tym bowiem lip ju| NIE byBo. Za to byBa tam du|a przystaD-pomost bez dachu zbudowana nad brzegiem jakby jeziora, za[ druga przystaD-pomost (ju| z dachem) byBa wBa[nie w trakcie budowy. Niedaleko od owej przystani, tam gdzie kiedy[ staBa spalona le[niczwka, teraz staB wielopitrowy wie|owiec. Ten wie|owiec to hotel dla turystw i przyjezdnych - wyja[niB mj Przewodnik. Za[ owa przystaD to o[rodek wodnych rozrywek i odpoczynku. Zje|d|aj si do niego zarwno tury[ci jak i mieszkaDcy Milicza i okolic, a nawet wielu WrocBawian. PoBo|ony jest on wszak|e nad nowym gBbokim stawem ktry zostaB zbudowany na obrze|u wsi - tak aby zala uprzednie okoliczne Bki i zamieni je w rodzaj ogromnego sztucznego jeziora dla wodnych rozrywek i aktywno[ci. Kiedy przygldnBem si owemu nieznanemu mi nowemu stawowi, wwczas odnotowaBem |e faktycznie byB on peBem kajakw, rowerw wodnych, |aglwek, skuterw wodnych, oraz motorwek cigncych narty wodne. Jego brzegi niemal przylegajce do tyBu domw Wszewilek-Stawczyka miaBy dBug pla| na ktrej wida byBo siedzcych lub spacerujcych ludzi. Wszdzie byBo sporo ludzi, za[ atmosfera tego letniego dnia byBa podobna do tej ktr znam z podmiejskich letniskowych miejsc wypoczynkowych. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Czas wraca - stwierdziB mj Przewodnik. RozgldnBem si po raz ostatni po przyszBo[ciowym krajobrazie znanej mi w dzieciDstwa wsi rodzinnej. Chocia| w moich marzeniach wie[ ta miaBa si sta o[rodkiem innowacyjnego przemysBu oraz miejscem kultywowania tradycji i pamici, w rzeczywisto[ci staBa si ona osiedlem mieszkalnym i o[rodkiem rozrywkowo-wypoczynkowo-kulturalnym. WygldaBa jednak na szcz[liwe i ttnice |yciem miejsce - tak za[ ja chciaBem aby si staBa. Chocia| wic przyszBo[ nie urzeczywistniBa wszystkich moich projektw, to co przyniosBa cigle byBo zgodne z moimi intencjami. <h1><br>#J4. Filozoficzne nastpstwa wgldw do przyszBo[ci: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W dzisiejszych czasach nie daje si rozstrzygn, czy mj wgld do przyszBo[ci opisany powy|ej byB faktyczn wizyt w przyszBych Wszewilkach-Stawczyku, czy te| byB jedynie rodzajem mojego "snu". Wszak|e aby to sprawdzi, kto[ musi do|y do czasu w ktrym moja wizyta miaBa miejsce. Jednak fakt |e ludzie rzeczywi[cie mog zobaczy przyszBo[ daje si ju| obecnie potwierdzi na relatywnie licznych przykBadach podobnych wizyt w przyszBo[ci odbywanych dawniej przez najr|niejszych ludzi. Kilka przykBadw faktycznych odwiedzin w przyszlo[ci wskazuj w nastpnym punkcie. Z tych najbardziej znanym przykBadem s widzenia niejakiego Nostradamusa. Niemniej <a href="przepowiednie.htm" target="_blank"><font color="green"><b>praktycznie ka|da poprawna przepowiednia jaka z czasem si sprawdza</b></font></a>, zaczyna si od czyjej[ wizyty w przyszBo[ci. To za[ oznacza, |e w rzeczywisto[ci przyszBo[ jest ju| obecnie rwnie zdefiniowana i klarowna, jak terazniejszo[. Tyle tylko, |e dla istotnych powodw, w interesie <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Boga</b></font></a> wcale NIE le|y ujawnianie przyszBo[ci ka|demu. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fakt |e przyszBo[ ju| obecnie jest zdefiniowana i klarowna, wprowadza caBy szereg implikacji natury filozoficznej. Warto sobie zdawa spraw przynajmniej z cz[ci owych implikacji, bowiem nadaj one zupeBnie inny sens naszemu |yciu. Przegldnijmy wic teraz przynajmniej najwa|niejsze z nich. Oto one: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> (1) Przebieg naszego |ycia jest po prostu realizacj rodzaju naturalnego programu zwanego "programem |ycia i losu".</b> Ten "program naszego |ycia i losu" opisany jest dokBadniej na stronie <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>soul_proof_pl.htm - o naukowych dowodach na istnienie duszy</b></font></a>. Z kolei wizualnym dowodem - ktry ka|dy mo|e sam sobie sprawdzi, |e faktycznie nasze |ycie polega na realizacji tego "programu naszego |ycia i losu" rozkaz-po-rozkazie jest dowd na skokowy upByw naszego czasu (dowd ten wskazany jest w punkcie #D1 na stronie <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>immortality_pl.htm - o przedBu|aniu |ycia w nieskoDczono[ poprzez powtarzalne cofanie naszego czasu do lat mBodo[ci</b></font></a>). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> (2) Wszystko co nas spotyka, jest od dawna z gry zaprogramowane w naszym "programie |ycia i losu".</b> Innymi sBowy, my ludzie mamy jedynie wpByw na to "jak" przebiegaBo bdzie to co ma si sta, natomiast NIE mamy wpBywu na to "co" si stanie w przyszBo[ci. (Chocia| egzekwujc swoj "woln wol" zawsze zmieniamy program tego co nam samym si przydarzy - po szczegBy patrz punkt #A1 ze strony o nazwie <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>evolution_pl.htm</b></font></a>.) Owa nieuchronno[ tego co ma si sta w przyszBo[ci odbierana z ludzkiego punktu widzenia jej nastpstw, nazywana jest "losem", "przeznaczeniem", itp. Natomiast softwarowy mechanizm ktry egzekwuje zaistnienie owego "losu", "przeznaczenia", itp., a std ktry wyja[nia nam jak faktycznie czas dziaBa, nazywany jest "przestrzeni czasow" - po opis tej przestrzeni patrz punkt #G4 strony <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>dipolar_gravity_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> (3) Softwarowy "krajobraz" zwany "przestrzeni czasow" umo|liwia aby caBa przyszBo[ byBa ju| dawno zaprogramowana, jednocze[nie za[ aby ludzie utrzymywali swoj tzw. "woln wol".</b> Wielu badaczy ktrzy dokonuj filozoficznych analiz, NIE mo|e zrozumie w jaki sposb jest mo|liwe aby przyszBo[ byBa zaprogramowana ju| od pocztka czasw, a jednocze[nie aby ludzie mieli tzw. "woln wol". Badacze ci wierz, |e gdyby przykBadowo matka Hitlera uczyniBa u|ytek ze swojej "wolnej woli" i zakochaBa si w kim[ zupeBnie innym, wwczas Hitler wcale by si nie urodziB za[ drugiej wojny [wiatowej nigdy by NIE byBo. To wBa[nie z powodu owego braku zrozumienia dla softwarowego mechanizmu dziaBania czasu wynika twierdzenie niektrych osb, |e tylko przeszBo[ jest klarowna, za[ przyszBo[ musi si dopiero wyklarowa. Tymczasem rzeczywisto[ jest taka, |e istnieje softwarowy twr zwany "przestrzeni czasow", w ktrym od pocztku czasw istniej softwarowe konstrukcje wszystkiego co kiedykolwiek istniaBo lub zaistnieje w caBym wszech[wiecie. Ka|da ze skBadowych tej "przestrzeni czasowej" jest zaprogramowana jako niezale|na jednostka (albo "obiekt"), ktra daje si w caBo[ci przenosi do najr|niejszych miejsc owej "przestrzeni czasowej" (tj. jest zaprogramowana w sposb ktry w Informatyce nazywa si OOP - tj. "Object-Oriented Programming" czyli "programowanie zorientowane objektowo"). Ludzka za[ tzw. "wolna wola" polega wBa[nie na przenoszeniu takich indywidualnych jednostek ("obiektw") do odmiennych miejsc "przestrzeni czasowej". Std wszystko co ma si sta w przyszBo[ci, z caB pewno[ci si stanie - tyle |e mo|e nosi odmienne nazwy i odmienne tBo. Innymi sBowy, gdyby matka Hitlera zakochaBa si w kim[ innym lub np. wcale nie miaBa dzieci, Hitler cigle by si urodziB - tyle |e w odmiennej rodzinie np. "Histerw". Druga wojna [wiatowa cigle wic by zaistniaBa, tyle |e zamiast Hitlera, spowodowaB by j kto[, kogo Nostradamus nazywaB "Hister", a kto faktycznie miaBby <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>dusz i losy Hitlera</b></font></a> - tyle |e urodziBby si i wyrsBby w odmiennej rodzinie. Owa przeno[no[ i niezale|no[ indywidualnych skBadowych ("obiektw") "przestrzeni czasowej" pozwala wic aby wszystkie czasy wszech[wiata istniaBy ju| z gry zaprogramowane od samego pocztku czasu (czyli aby zarwno przeszBo[ jak i przyszBo[ byBy zawsze klarowne i znane), jednocze[nie za[ aby ludzie cigle mieli psychologiczne poczucie posiadania <a href="will_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wolnej woli</b></font></a> i cigle mogli ksztaBtowa sporej proporcji swojego wBasnego |ycia tak jak zechc - po dodatkowe opisy jak to jest mo|liwe patrz punkt #A1 ze strony o nazwie <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>evolution_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> (4) Softwarowa "przestrzeD czasowa" pozwala rwnie| aby podr|owa przez czas i zmienia ju| zaszBe zdarzenia z przeszBo[ci.</b> W punkcie #D6.1 totaliztycznej strony <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>timevehicle_pl.htm</b></font></a> opisaBem jak w 1995 roku modliBem si w Warszawie we wspaniaBym barokowym ko[ciele NMP. Potem za[ w ko[ciB zostaB przeniesiony do Zwitej Lipki, tak |e w 2004 roku ju| go NIE byBo w Warszawie. Przeniesienie owego ko[cioBa w inne miejsce nastpiBo poniewa| kto[ przemie[ciB si w czasie do tyBu i spowodowaB i| budowniczy ko[cioBa w przeszBo[ci zmieniB swoj "woln wol" i zbudowaB ten sam ko[ciB w zupeBnie innym miejscu. W nowym wic przebiegu czasu ko[ciB ten cigle istniaB, tyle |e byB ju| zbudowany w Zw. Lipce, a nie w Warszawie. Mi za[ <a href="god_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg</b></font></a> nadaB przywilej zaobserwowania tej zmiany. Innymi sBowy, trwaBe zaprogramowanie przeszBo[ci i przyszBo[ci w formie przeno[nych "obiektw" w tzw. "przestrzeni czasowej" pozwala, |e ludzie maj woln wol w tym co czyni, mog te| podr|owa przez czas i zmienia przeszBo[, jednak na przekr tego zarwno przyszBo[ jak i przeszBo[ cigle s zaprogramowane na staBe i wyklarowane ju| od samego pocztka czasw. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> (5) ZBe prze|ycia i nieszcz[cia s wprogramowywane z nasz "program |ycia i losu" w taki sam sposb jak wszystko co dobre nas spotyka.</b> Innymi sBowy, ta sama <a href="god_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>nadrzdna istota (Bg)</b></font></a> ktra zaprogramowaBa w naszym "programie |ycia i losu" wszystko co dobre nas w |yciu spotyka, zaprogramowaBa rwnie| w owym programie wszystko co zBego nas dotyka. Tyle tylko, |e dla istotnych powodw w nadrzdny "programista" tak symuluje nasz "program nadchodzcych nieszcz[" aby nieszcz[cia te sprawiaBy wra|enie i| s na nas sprowadzane przez innych ludzi lub przez jakie[ "szataDskie istoty". <h1><br>#J5. Rola mojej naukowej <a href="https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego" target="_blank"><font color="green"> <b>Teorii Wszystkiego z 1985 roku</b></font></a> (ktra z powodu blokowania jej przez jak[ pot|n instytucj upowszechniana jest w internecie pod nazw <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green">Koncept Dipolarnej Grawitacji</font></a>) w naszym zrozumieniu dziaBania czasu i w odkryciu |e "przyszBo[ jest z gry zaprogramowana": </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analizy przeszBych procesw poznawania ujawniaj, |e <b>dany obszar otaczajcej nas rzeczywisto[ci pozostaje niepoznawalny dla ludzi przez tak dBugo, a| stworzona zostaje i zaakceptowana teoria (albo "model") ktra dokBadnie obja[nia ten fragment rzeczywisto[ci</b>. Wszak|e nasze poznawanie otaczajcej rzeczywisto[ci mo|na by illustratywnie porwna do wspinania si w gr po gBadkiej [cianie. W czasie kiedy poznajcy konfrontuje wyBcznie ow goB rzeczywisto[, jego sytuacja jest podobna do osoby wspinajcej si w gr gBadkiej [ciany bez u|ycia |adnej podpory czy pomocy. Kiedy jednak stworzy si jak[ teori czy model ktre opisuj nam dziaBanie owej rzeczywsto[ci, to tak jakby tu| obok owej [ciany wznie[ jakie[ pionowe rusztowanie czy drabin ze szczeblami i uchwytami. Po jego wzniesieniu wspinajcy si zaczyna wic mie NIE tylko ow [cian do wspinania si po niej, ale tak|e narzdzie na ktrym mo|e si teraz opiera i stopniowo wydzwigiwa w gr. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Powy|sz sytuacj najlepiej ilustruje nam tzw. "Teoria Magnokraftu" opisana w tomach 2 i 3 a| dwch monografii, mianowicie <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[1/5]</b></font></a> i <a href="tekst_1_4.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[1/4]</b></font></a>. Przez bowiem tak dBugo a| owa "Teoria Magnokraftu" NIE zostaBa opracowana, ludzie mno|yli najr|niejsze dzikie spekulacje na temat czym wBa[ciwie s wehikuBy UFO - jednak tak naprawd to nikt nic pewnego o UFO nie wiedziaB. Dopiero po rozpracowaniu "Teorii Magnokraftu" mo|liwe si staBo opracowanie formalnego dowodu naukowego dokumentujcego |e "UFO to ju| zbudowane magnokrafty". Dowd ten omawiany jest szerzej na stronie internetowej <a href="ufo_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>ufo_proof_pl.htm</b></font></a>, za[ ilustrujce go zdjcia UFO s interpretowane z punktu widzenia owej "Teorii Magnokraftu" na stronie <a href="explain_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>explain_pl.htm</b></font></a>, a tak|e w polskojzycznym traktacie <a href="tekst_4c.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[4c] (patrz ilustrowana wersja owego traktatu [4c] w PDF)</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podobna sytuacja jak ta z wyja[nieniem czym s UFO, istnieje rwnie| z wyja[nieniem "czym jest czas" i "jak czas dziaBa". Jak si bowiem okazuje, do chwili a| naukowa <font color="#FF0000"><b>teoria wszystkiego</b></font> zwana <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Konceptem Dipolarnej Grawitacji</b></font></a> wyja[niBa nam dokBadnie "czym jest czas", "jak czas dziaBa", oraz "jak daje si zbudowa <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wehikuBy czasu</b></font></a>", ludzie mno|yli najr|niejsze dzikie spekulacje na temat czasu i jego dziaBania. Najlepsz ilustracj tych spekulacji s najr|niesze paradoksy podr|y w czasie, ktre w rzeczywistym |yciu wcale NIE istniej, jednak ktrych namno|yli nam na pczki r|ni pisarze "science fiction". Niektre z owych paradoksw s omawiane w punkcie #C3 z totaliztycznej strony internetowej <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>timevehicle_pl.htm</b></font></a> (przykBadowo patrz tam "paradoks dziadka", "zwielokrotnione istnienie", czy "rwnolegBe rzeczywisto[ci"). Dopiero dokBadne wyja[nienie przez w <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Koncept Dipolarnej Grawitacji</b></font></a> "czym jest czas" oraz "jak czas naprawd dziaBa", ujawniBo nam liczne prawdy na temat czasu, podr|y w czasie, itp. Jedn z tych prawd jest wysoce szokujcy dla niektrych ludzi fakt, |e "przyszBo[ jest z gry zaprogramowana, a std |adne nasze dziaBanie NIE jest w stanie drastycznie zmieni tego co ma nastpi". (Tak z gry zaprogramowan przyszBo[ popularnie nazywamy "losem", albo "przeznaczeniem".) Dobrym przykBadem nieuchronno[ci przeznaczenia s losy zamku skonstruowanego daleko od brzegu morza w okolicach tureckiego miasta "Tarsus" (poBo|onego niedaleko od wyspy Cyprus). Ten zamek zostaB zbudowany przez krla ktry dowiedziaB si od "astrologw" |e jego ukochana crka ma umrze od ukszenia jadowitego w|a. Dlatego krl zbudowaB zamek swojej ukochanej crce jaki otoczony byB wod morsk - tak aby w|e NIE miaBy do niego dostpu. Niemniej cigle jadowity w| byB przypadkowo jej przyniesiony po tym jak ukryB si w koszu na owoce. Std na przekr |e krl bardzo staraB si zmieni jej los, crka ta umarBa. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Liczne teoretyczne przesBanki postulujce i potwierdzajce t szokujc prawd |e "przyszBo[ jest z gry zaprogramowana" przytoczone ju| zostaBy w poprzednim punkcie #J4 tej strony. Nale|y do nich np. odkrycie |e "czas upBywa w krtkich skokach" czy te| odkrycie |e "czas jest nawrotny" (tj. |e czas daje si cofa do tyBu - na co mamy ju| rwnie| rozliczne dowody empiryczne m.in. zestawione w nastpnym punkcie #J6 tej strony). Wszak|e aby czas daB si nawraca do tyBu, oraz aby upBywaB on w krtkich skokach, musi on by wielko[ci softwarow (tj. <b>czas musi by ruchem kontroli wykonawczej przez kolejne instrukcje naszego naturalnego "programu |ycia i losu"</b> - tak jak nam wyja[niaj to strony <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>immortality_pl.htm</b></font></a> czy <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>soul_proof_pl.htm</b></font></a>). Z kolei aby czas mgB by wielko[ci softwarow (znaczy programem), nasz [wiat fizyczny musi by zbudowany w formie specjalnego "krajobrazu" softwarowego zwanego "przestrzeni czasow". (Owa softwarowa "przestrzeD czasowa" opisana jest dokBadniej w punkcie #B2.1 totaliztycznej strony <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>timevehicle_pl.htm</b></font></a>.) Je[li za[ istnieje co[ takiego jak owa softwarowa "przestrzeD czasowa", wwczas "przyszBo[ musi by z gry zaprogramowana" - tak jak to zostaBo zapostulowane teoretycznymi przesBankami z poprzedniego punktu #J4. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podsumowujc wic tutaj rol ktr naukowa <font color="#FF0000"><b>teoria wszystkiego</b></font> zwana <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Konceptem Dipolarnej Grawitacji</b></font></a> wypeBnia w naszym zrozumieniu dziaBania czasu i w odkryciu |e "przyszBo[ jest z gry zaprogramowana", to rol t mo|naby wBa[nie przyrwna do roli owego ilustratywnego "rusztowania" czy "drabiny" ustawionych przy "goBym murze niewiedzy" na ktry to mur ludzko[ musi si kiedy[ wspi. Poprzez wyja[nienie czym jest czas i jak czas dziaBa, owa teoria wszystkiego pozwala nam teraz stopniowo gromadzi wiedz szczegBow na temat czasu i na temat najlepszego wykorzystania naszej wiedzy jak dziaBa czas. To z kolei pozwala nam zarwno lepiej zaplanowa i urzeczywistni nasze |ycie codzienne, jak i z czasem podj budow <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wehikuBw czasu ktre otworz ludziom dostp do nieskoDczenie dBugiego |ycia</b></font></a>. <h1><br>#J6. Empiryczne dowody na potwierdzenie faktu |e "przyszBo[ jest ju| z gry zaprogramowana": </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ze wszystkich nowych ustaleD ktre wyniknBy z tre[ci naukowej <font color="#FF0000"><b>teorii wszystkiego</b></font> zwanej <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Konceptem Dipolarnej Grawitacji</b></font></a>, najwicej intelektualnego oporu inercyjnego budzi w ludzkich umysBach wBa[nie ustalenie |e "przyszlo[ jest z gry zaprogramowana". Wszak|e ustalenie to sugeruje |e nasze decyzje i dziaBania wcale NIE s w stanie zmieni tego "co" si stanie, a jedynie mog zmieni "jak" to co[ jest urzeczywistniane. Dlatego aby udostpni wyja[nienia ktre umo|liwi zainteresowanym przeBamanie w sobie owego inercyjnego oporu umysBu, niniejszym postanowiBem zaprezentowa tutaj chocia| kilka przykBadw empirycznego materiaBu dowodowego ktry potwierdza |e faktycznie przyszBo[ ju| obecnie jest skrystalizowana i z gry zaprogramowana. Oto owe przykBady: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 1. Przepowiednie ktre si sprawdziBy.</b> Najlepszym przykBadem empirycznych dowodw, |e przyszBo[ jest z gry zaprogramowana, s wszystkie przykBady czyich[ opisw przyszBo[ci, ktre potem faktycznie si sprawdziBy. Takimi za[ przykBadami s praktycznie wszelkie "przepowiednie" - wBczajc w to sBynne przepowiednie Nostradamusa, a tak|e wiele najr|niejszych innych przepowiedni ktre te| si sprawdziBy w |yciu (przykBady takich innych przepowiedni opisane s m.in. na totaliztycznej stronie <a href="przepowiednie.htm" target="_blank"><font color="green"><b>przepowiednie.htm</b></font></a>). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 2. Dowody na istnienie "wehikuBw czasu".</b> Kolejnym dowodem na istnienie z gry zaprogramowanej przyszBo[ci, jest istnienie i dziaBanie <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wehikuBw czasu</b></font></a>. Je[li bowiem dobrze przeanalizowa ich zasady dziaBania, wwczas si okazuje, |e wehikuBy czasu NIE byByby w stanie istnie i dziaBa, gdyby NIE istniaBa softwarowa tzw. "przestrzeD czasowa", czyli gdyby przeszBo[, terazniejszo[ i przyszBo[ NIE byBy trwale zaprogramowane w postaci owego softwarowego "krajobrazu" zwanego "przestrzeni czasow". O tym za[ |e wehikuBy czasu faktycznie istniej, po[wiadcza wiele dowodw. PrzykBadowo, takimi dowodami s: (1) zabrania ludzi do przeszBo[ci (lub do przyszBo[ci) dokonywane przez owe wehikuBy czasu, (2) eksplozje wehikuBw czasu (jedna z ktrych to eksplozji miaBa miejsce w 1178 roku koBo <a href="tapanui_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Tapanui w Nowej Zelandii</b></font></a>), (3) uprowadzenia ludzi do UFO ktre trwaj wiele dni a koDcz si czasami wcze[niej ni| si zaczBy (ich przykBady opisuje traktat <a href="tekst_3b.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[3b]</b></font></a> oraz rozdziaB T z monografii [1/5]), (4) uprowadzenia do UFO w ktrych zabrani NIE do[wiadczaj drogi powrotnej (tj. zamiast powrotu z uprowadzenia ich czas jest cofany do tyBu), czy np. (5) zdjcia owych wehikuBw czasu (przykBady zdj wehikuBw czasu w dziaBaniu pokazane s m.in. na totaliztycznej stronie <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>immortality_pl.htm</b></font></a>, a tak|e na rysunku N1 z tomu 11 <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>ilustrowanej wersji monografii [1/5] w PDF</b></font></a>). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 3. Podr|e do przeszBo[ci.</b> Nastpn grup dowodw na istnienie z gry zaprogramowanej przyszBo[ci s zabrania ludzi do przeszBo[ci. Jak bowiem si okazuje, relatywnie sporo ludzi jest zabieranych do przeszBo[ci - czsto zmieniajc tam najr|niejsze ju| zaszBe zdarzenia. Jak za[ trafnie to wydedukowali autorzy ksi|ek i filmw "science fiction", gdyby przyszBo[ NIE byBa z gry zaprogramowana, wwczas ka|da nawet najmniejsza zmiana w przeszBo[ci powodowaBaby kumulacyjne (lawinowe) zmiany w naszej terazniejszo[ci. (Wszak|e dla przeszBo[ci, terazniejszo[ jest przyszBo[ci.) Tymczasem na przekr zmian w przeszBo[ci, nasza terazniejszo[ NIE ulega znaczcej zmianie. To za[ oznacza, |e w owej przeszBo[ci obecna terazniejszo[ byBa ju| z gry zaprogramowana. Na faktyczno[ owych zabraD do przeszBo[ci poBczonych z niezamierzonym wprowadzaniem zmian do przyszBo[ci istnieje dosy bogata dokumentacja - np. patrz ksi|ka [8V5.3] pira Rodney Davies "Nadprzyrodzone zniknicia" (tytuB oryginaBu "Supernatural Disappearances"), Dom Wydawniczy Limbus (85-959 Bygoszcz, skr. poczt. 21, tel./fax 28-79-74), 1995, ISBN 83-85475--80-X, 255 stron, pb. (Kilka przykBadw zabraD do przeszBo[ci opisanych w tej ksi|ce interpretowanych jest m.in. w podrozdziale V5.3 z tomu 16 mojej starszej <a href="tekst_1_4.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/4]</b></font></a>.) Co ciekawsze, je[li przegldnie si opisy tych przypadkw, dowody na ich zaistnienie byBy powszechnie dostpne i r|ni badacze sprawdzali ich zasadno[. Na przekr jednak |e ludzie byli (i cigle s) zabierani do przeszBo[ci, oraz |e czasami zmieniaj oni jakie[ zdarzenia w owej przeszBo[ci, nasza terazniejszo[ pozostaje ustalona i zasadniczo niezmienna - czyli wcale NIE ulega odnotowalnym zmianom. Tymczasem, gdyby przyszBo[ zawsze dopiero musiaBa si wyklarowywa, wwczas ka|da zmiana w przeszBo[ci powodowaBaby natychmiast kumulacyjne (lawinowe) zmiany w naszej terazniejszo[ci - to wBa[nie dlatego autorzy "science fiction" wymy[lili paradoks "rwnoleglych rzeczywisto[ci" aby jako[ wyja[ni przesBank |e ka|da zmiana przeszBo[ci powinna zaowocowa w zupeBnie odmiennym przebiegu wszystkiego co po niej nastpuje. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 4. Zmiany przeszBo[ci.</b> Innym dowodem |e przyszBo[ jest z gry zaprogramowana, s czste obserwacje |e kto[ zmieniB znaczco przeszBo[, jednak nasza terazniejszo[ wcale NIE ulegBa wikszej zmianie. Sporo takich zaobserwowanych zmian przeszBo[ci opisanych jest w punktach #D6 i #D6.1 ze strony <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>timevehicle_pl.htm</b></font></a>. Je[li za[ zmiany owe przeanalizuje si uwa|nie, to gdyby przyszBo[ zawsze musiaBa si dopiero wyklarowa, wwczas ka|da zmiana przeszBo[ci powinna powodowa kumulacyjn (lawinow) zmian caBej naszej terazniejszo[ci - tak jak to ju| wyja[niaBem w poprzednim punkcie. Tymczasem zmiany przeszBo[ci s dokonywane na Ziemi niemal bez przerwy, za[ nasza terazniejszo[ nadal pozostaje ustalona i generalnie niezmienna. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 5. Powtrne przebiegi czasu ("deja vu").</b> Jak te| si okazuje, istnieje dosy sporo przypadkw kiedy czyj[ naturalny przebieg czasu jest powtarzany (tj. te same zdarzenia zachodz wicej ni| jeden raz w |yciu danej osoby). Pechowo jednak nasza dusza zostaBa tak zaprogramowana, |e je[li dany przebieg czasu zaczyna si powtarza, wwczas w naszej pamici automatycznie deletowana jest pami poprzedniego przebiegu czasu - po szczegBy patrz punkt #C1.1 ze strony internetowej <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>timevehicle_pl.htm</b></font></a>. Dlatego jedynym co niekiedy odnotowujemy je[li jeste[my skonfrontowani z czym[ unikalnym co ju| raz prze|yli[my w swoim poprzednim przebiegu czasu, jest szczeglny rodzaj odczucia typowo zwany "deja vu" (pisany te| "dejavous"). Kilka przypadkw materiaBu dowodowego na to zjawisko opisanych zostaBo w podrozdziale V5.3 z tomu 16 mojej starszej <a href="tekst_1_4.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/4]</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 6. Stwierdzenia Biblii.</b> Sam <a href="biblia.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Bg w autoryzowanej przez Siebie Biblii</b></font></a> te| daje nam do zrozumienia |e przyszBo[ jest z gry zaprogramowana. PrzykBadowo, w bibilijnej Ksidze Koheleta czyli Eklezjastesa, 6:10, stwierdza On co nastpuje, cytuj: "To, co jest, zostaBo ju| dawno nazwane, i postanowiono, czym ma by czBowiek:" U|ywajc wic archaicznego jzyka Biblii w werset stwierdza dokBadnie to samo co za pomoc nowoczesnego ju| jzyka naukowego wyja[nia nam te| punkt #C4 totaliztycznej strony <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>soul_proof_pl.htm</b></font></a>. Mianowicie, |e |ycie ka|dego czBowieka jest z gry zaprogramowane i wyra|one specjalnym "programem |ycia i losu" zawartym wBa[nie w duszy. Natomiast w "program |ycia i losu" ma t cech, |e pozwala on nam egzekwowa nasz "woln wol" poprzez wzajemne przestawianie wzgldem siebie obiektw softwarowych formujcych tzw. "przestrzeD czasow", jednak NIE pozwala nam ani zniszczy ani tworzy software |adnego z tych obiektw - tak jak to precyzyjniej wyja[nia punkt #B2.1 totaliztycznej strony internetowej <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>timevehicle_pl.htm</b></font></a>. Ta za[ jego cecha ma ten skutek, |e w |yciu jeste[my jedynie w stanie decydowa o tym "jak", jednak nie mamy mo|no[ci wpBywania na "co" (innymi sBowy, na przekr ze posiadamy "woln wol", nasza przyszBo[ cigle jest z gry zaprogramowana). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 7. Znajomo[ przyszBo[ci przez niektre zwierzta i przez maBe dzieci.</b> Odnotowanych zostaBo sporo zachowaD w[rd niektrych zwierzt, a tak|e w[rd maBych dzieci, jakie to zachowania dowodz |e niektre zwierzta, a tak|e maBe dzieci, wyczuwaj w jaki[ sposb co ma si sta w najdchodzcej przyszBo[ci. Najdoskonalszym przykBadem tych zachowaD jest powszechnie znany fakt |e "szczury uciekaj z okrtu ktry ma wBa[nie zaton" (czyni to w ostatnim z portw do jakich okrt ten zawija). Ot| nie istnieje inne wyja[nienie dla tego zachowania szczurw, poza uznaniem |e one wiedz co ma nastpi w najbli|szej przyszBo[ci. Ta za[ z kolei ich wiedza jest dowodem, |e przyszBo[ musi by z gry zaprogramowana. Oczywi[cie, znajomo[ przez szczury przyszBo[ci jest rwnie| potwierdzana ich innym zachowaniem. Mianowicie, na krko przed tym kiedy w kopalni ma wybuchn po|ar, lub kopalnia ma zosta zalana wod, szczury rwnie| masowo opuszczaj t kopalni. W[rd dawnych grnikw kursowaBa kiedy[ nawet mdro[ ludowa stwierdzajca, |e "jesli zobaczysz |e szczury uciekaj z kopalni, wwczas natychmiast pod|aj za nimi". Oczywi[cie, oprcz szczurw znajomo[ przyszBo[ci wykazuj rwnie| inne zwierzta. PrzykBadowo, jest powszechnie wiadomym |e bociany nigdy nie zaBo| gniazda na dachu budynku ktry ma by uderzony przez piorun. Ta gwarancja dawana przez bociany powodowaBa, |e w dawnej Polsce je[li mimo zachty (tj. mimo zbudowania na dachu tzw. "kozBa") bocian odmwiB zaBo|enia gniazda na czyim[ domu, wwczas wBa[ciciel czasami opuszczaB ten dom i budowaB sobie nowy w innym miejscu. Innym przykBadem s zwierzta domowe ktre zawsze wiedz kiedy maj umrze i pBacz ju| na dzieD wcze[niej. W podrozdziale I8.1 z tomu 5 monografii <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[1/5]</b></font></a> oraz <a href="tekst_8_2.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[8/2]</b></font></a> opisaBem sBynnego kiedy[ kota (badanego nawet przez naukowcw), ktry wiedziaB kto ma wkrce umrze i przychodziB aby dotrzyma towarzystwa tej osobie. W dawnej te| Polsce zwa|ano te| na zachowania kretw - je[li bowiem kret podryB si pod fundamenty czyjego[ domu, wwczas to oznaczaBo |e ju| wkrce kto[ umrze w owym domu (dokBadnie tak si staBo z moj babci). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 8. Empiryczne doznania zmiany w szybko[ci upBywu czasu.</b> Ich przykBady obejmuj m.in. wolniejszy upByw czasu w mBodym wieku oraz znacznie szybszy upByw czasu w starczym wieku, czy wolny upByw czasu gdy si nam nudzi lub gdy si na co[ czeka, oraz znacznie szybszy upByw czasu kiedy przyjemnie spdza si czas. Jednym z najlepszych dowodw na faktyczne zachodzenie zmian w szybko[ci upBywu czasu s doznania ludzi podczas tzw. "do[wiadczeD przy[miertnych" - szczeglnie za[ ponowne prze|ycie caBego swojego |ycie w ogromnie krtkim okresie czasu kiedy umierajcy np. spada wBa[nie z dachu (do[wiadczenia te opisane s m.in w punkcie #F3 totaliztycznej strony <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>soul_proof_pl.htm</b></font></a>). Wszak|e gdyby szybko[ upBywu czasu nie ulegaBa zmianie, wwczas niemo|liwym byBoby ponowne prze|ycie caBego swojego |ycia w okresie zaledwie kilku sekund jakie zajmuje czyj[ lot z dachu na ziemi. W sposb obiektywny (tj. wskazywane na zegarach) zmiany w szybko[ci upBywu czasu s relatywnie czsto rejestrowane na zegarach osb uprowadzanych do UFO. Ich przykBady opisaBem w podrozdziale T3 (patrz tam punkt "Ad. #2") z tomu 15 mojej najnowszej <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/5]</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 9. Anulowanie nastpstw nieszcz[liwych wypadkw.</b> Ja osobi[cie dobrze znam a| trzy osoby (za[ spotkaBem przelotnie rwnie| czwart), ktre zostaBy przejechane przez ci|arwki na jakim[ etapie swojego |ycia, jednak nastpstwa tych nieszcz[liwych wypadkw zostaBy nastpnie anulowane. (Jak wierz ich czas zapewne zostaB cofnity do tyBu, za[ w ponownym przebiegu czasu owe wypadki im si ju| nie zdarzyBy.) Opisy wypadkw tych osb zawarBem w podrozdziale I4.1.1 (patrz tam punkt #4d) z tomu 5 mojej najnowszej <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>monografii [1/5]</b></font></a>. Owo anulowanie nastpstw wypadkw potwierdza a| na kilka sposobw |e przyszBo[ musi by z gry zaprogramowana. PrzykBadowo, wykazuje ono |e osoby te zostaBy zaprogramowane aby uczyni co[ wa|nego w przyszBo[ci, bez czego z gry zaprogramowana przyszBo[ nie mgBby zosta urzeczywistniona. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 10. Skokowy upByw czasu.</b> Jeszcze innym przykBadem empirycznego dowodu na istnienie z gry zaprogramowanej przeszBo[ci, jest skokowy upByw czasu. Aby bowiem czas upBywaB w skokach, musi on by dokBadnie tym czym opisuje go naukowa <font color="#FF0000"><b>teoria wszystkiego</b></font> zwana <a href="dipolar_gravity_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Konceptem Dipolarnej Grawitacji</b></font></a> - tj. musi by programem realizowanym rozkaz-po-rozkazie. O tym za[ |e czas faktycznie jest skokow realizacj programu i std upBywa w krtkich skokach, dowodzi m.in. prosty eksperyment ktry mo|e by wykonany przez ka|dego czytelnika, a ktry opisany jest w punkcie #D1 strony internetowej <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>immortality_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b> 11. "Genetyczne zaprogramowanie" dBugo[ci |ycia.</b> Badania naukowe nad ludzmi ktrzy prze|yli ponad 100 lat wykazuj, |e ilo[ lat jakie kto[ ma prze|y jest z gry "zaprogramowana" w systemie genetycznym danej osoby (czyli, jak ujawnia to strona internetowa <a href="immortality_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>immortality_pl.htm</b></font></a> - zaprogramowana w tzw. "programie |ycia i losu" tej osoby). Takie wBa[nie wyniki badaD opisane s w artykule "Secret to long life hide in genes" (tj. "Tajemnica dBugiego |ycia ukrywa si w genach") ze strony A9 gazety <a href="http://www.nzherald.co.nz" target="_blank"><font color="green"><b>The New Zealand Herald</b></font></a>, wydanie datowane w czwartek (Thursday), May 13, 2010. Dlatego np. dBugo[ |ycia wcale NIE zale|y od trubu |ycia, od konsumowanych potraw, itp. <br> <div align="center">* * *</div> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wszystkie powy|sze dowody miaBy charakter bezpo[redni. Znaczy wprost potwierdzaBy one |e przyszBo[ jest z gry zaprogramowana. Niezale|nie jednak od nich istniej te| dowody po[rednie potwierdzajce ten sam fakt. DoskonaBym ich przykBadem jest: <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>12. Brak dowodw na mo|liwo[ zmiany przyszBo[ci.</b> Wymownym przykBadem po[redniego dowodu empirycznego, |e przyszBo[ jest z gry zaprogramowana, jest fakt |e istnieje caBe zatrzsienie dowodw empirycznych potwierdzajcych wBa[nie |e przyszBo[ci NIE daje si drastycznie zmieni (np. potwierdzaj to wszystkie dowody empiryczne z niniejszego punktu), jednak nikt NIE jest w stanie przytoczy choby najmizerniejszego dowodu i| przyszBo[ daje si drastycznie zmieni. Wprawdzie w nastawionej na sensacje i na zasiewanie konfuzji literaturze "science fiction" opisywane s rzekome "dowody" i| jakoby przyszBo[ zostaBa zmieniona, jednak je[li si przygldn uwa|niej tym "dowodom", wwczas si okazuje |e albo s one jakoby "pozamykane" przed wgldem ludzi przez jakie[ "sBu|by specjalne" - a std niedostpne dla badaczy i dla zwykBych [miertelnikw, albo te| dowody te pojawiBy si w sposb ktry nasuwa podejrzenie i| s one produktem |artownisiw albo fabrykacji. DokonaBym przykBadem takiego jakoby "pozamykanego" przed wgldem dowodu na zmian przyszBo[ci jest opowiadanie na temat Rosjanina o nazwisku "Pokrowski", publikowane w artykule "Wrzucony w inny czas?" z polskiego czasopisma <a href="http://www.nieznanyswiat.pl" target="_blank"><font color="green"><b>Nieznany Zwiat, nr 12/2004</b></font></a>. Tymczasem dowody empiryczne na niemo|no[ zmiany przyszBo[ci ka|dy mo|e sobie sprawdzi - i faktycznie wielu ludzi je ju| sprawdzaBo (tak jak wspomina to punkt 4 powy|ej). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Powy|szy materiaB dowodowy jest te| omawiany w podrozdziale M1.4.1 z tomu 11 mojej najnowszej monografii <a href="tekst_1_5.htm" target="_blank"><font color="green"><b>[1/5]</b></font></a>. Tamten tom 11 opisuje systematycznie czym jest czas, jak zbudowa wehikuBy czasu, oraz jakie cechy bd charakteryzowaBy nasze podr|e w czasie. Definitywnie warto wic go poczyta. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #K: "Symulacje zBa" jako jedna ze skBadowych |ycia zdefiniowanego "programem |ycia i losu": </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#K1. Dlaczego konieczne s "symulacje zBa": </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gdyby w naszym |yciu NIE istniaBo "zBo", wwczas NIE wiedzieliby[my co to takiego "dobro". Wszak|e "dobro" mo|e by tylko wwczas docenione, je[li wie si co to takiego "zBo". To z tego powodu aby nas wBa[ciwie wychowa - tak jak opisane to jest na stronie <a href="soul_proof_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>soul_proof_pl.htm - o naukowych dowodach na istnienie duszy</b></font></a>, Bg zmuszony jest nas traktowa NIE tylko "dobrem", ale rwnie| i "zBem". Niestety, typowo kiedy Bg serwuje nam wymagan doz "zBa", nasz bl jest zbyt wielki aby[my byli w stanie doceni warto[ tego co otrzymujemy. Z tego powodu Bg tak nam serwuje "zBo", aby ono wygldaBo jakby wywodziBo si z odmiennych zrdeB ni| wywochodzi si "dobro". Wyra|ajc to w naukowej terminologii, Bg "symuluje" i| zBo pochodzi ze zrdBa innego od dobra. <h1><br>#K2. Jak "symulacje zBa" s manifestowane: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aby "symulowanie" zrdBa z ktrego wywodzi si zBo byBo dla ludzi przekonywujce, Bg zmuszony jest dokonywa owej symulacji zgodnie z okre[lonym "scenariuszem". Przez dBugi okres czasu, scenariuszem tym byBo symulowanie istnienia tzw. "piekBa" i "diabBw". Jednak ostatnio w dawny scenariusz staB si nieco przestarzaBy i ludzie przestali w niego wierzy. Dlatego od jakiego[ ju| czasu Bg wdra|a odmienny scenariusz w swoich "symulacjach" zBa. Tym odmiennym scenariuszem obecnie jest istnienie "niewidzialnej okupacji Ziemi przez szataDskich UFOnautw". Wicej informacji na temat tego nowego scenariusza symulacji "zBa" zawartych jest na stronie <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>evil_pl.htm</b></font></a>, a tak|e w punktach #D1 i #D2 ze strony <a href="ufo_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>ufo_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poniewa| ja jestem [wiadomy, |e softwarowe "symulowanie niewidzialnej okupacji Ziemi przez szataDskich UFOnautw" dokonywane jest ogromnie realiztycznie oraz dla bardzo wa|nych powodw, w swoich dziaBaniach zawsze teraz tak postpuj jakby owa "symulacja" faktycznie byBa rzeczywisto[ci. <h1><br>#K3. Marzenie mojego dzieciDstwa, tj. "profesura": </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Od dBugiego ju| czasu nie mog si powstrzyma przed odnotowaniem analogii moich osobistych losw, do losw wsi Wszewilki. Tak bowiem si skBada, |e podobnie jak wie[ Wszewilki jest od kilku ju| wiekw zawzicie prze[ladowana przez jakie[ wysoce zBo[liwe <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>szataDskie moce</b></font></a>, rwnie| i moje osobiste |ycie wyglda jakby te same moce bez przerwy staraBy si spycha mnie w dB. Podobnie te| jak wie[ Wszewilki zawsze jako[ zdoBa si otrzsn z sytuacji w jak owe mroczne moce j zepchnBy, tak|e i ja po przej[ciowych kBopotach zawsze podnosz si ponownie na nogi i odzyskuj pozycj ktrej zostaBem pozbawiony. To wBa[nie owe powtarzalne jakby przeBamania si przez przeszkody tych|e mrocznych mocy spowodowaBy, |e postanowiBem napisa t stron i wBczy do niej niniejszy punkt. Wszak|e wymowa tego punktu jest absolutnie jednoznaczna. Z jednej strony potwierdza ona informacj ktr Bg przekazuje nam za po[rednictwem autoryzowanej przez siebie Biblii, mianowicie <b>z caBego serca Bogu zaufaj</b> - patrz Ksiga PrzysBw, 3:5. Z drugiej za[ strony, niniejszy punkt jeszcze raz potwierdza, |e <b>wszelkie realistyczne i moralne marzenia podjte we Wszewilkach zawsze w koDcu si wypeBniaj</b>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kiedy cigle jako maBy chBopiec biegaBem w krtkich spodenkach do najr|niejszych szkB z okolic Wszewilek, z jakich[ powodw ogromnie mnie fascynowaB tytuB "Profesor" ktrym wwczas nazywali[my swoich nauczycieli. WiedziaBem ju| wwczas, |e owo tytuBowanie w szkoBach jest czysto grzeczno[ciowe, oraz |e faktyczni Profesorowie istniej tylko gdzie[ tam w dalekim [wiecie na prawdziwych uniwersytetach. MarzyBem wic, |e pewnego dnia ja sam stan si takim prawdziwym profesorem na jednym z wa|niejszych uniwersytetw dalekiego [wiata. Oczywi[cie, kiedy podjBem bezkompromisow walk z szatanskimi <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>okupantami</b></font></a> skrycie pastwicymi si nad nasz planet, logika mi podpowiadaBa |e niwecz w ten sposb wszelkie swoje szanse na faktyczne wypeBnienie si tego marzenia. Jednak ku mojemu niewypowiedzianemu zaskoczeniu Bg spowodowaB wypeBnienie si i tego marzenia. W ten sposb Bg jednocze[nie zademonstrowaB mi w najbardziej namacalny sposb jaki tylko jest mo|liwy speBnienie swojej obietnicy zawartej w Biblii nakazujcej "z caBego serca Bogu zaufaj". ZostaBem bowiem zaproszony przez jeden z wiodcych uniwersytetw na stanowisko peBnego profesora. TytuB (peBnego) profesora jest najwy|szym tytuBem w [wiecie akademickim i nie ma ju| nic wy|szego od niego. Zaproszenie to opiewaBo na okres 10 miesicy, zaczynajc 1 marca 2007 roku, a koDczc 31 grudnia 2007 roku. Przez owe 10 miesicy 2007 roku wypeBniBy si wic moje dziecice marzenia z Wszewilek, aby zosta "prawdziwym profesorem" na jakim[ wa|nym uniwersytecie z dalekiego [wiata. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Oczywi[cie, w moim osobistym przypadku wypeBnienie si tego marzenia faktycznie graniczyBo niemal z cudem. Wszak|e za spraw owych szataDskich <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>okupantw</b></font></a> skrycie pastwicych si nad nasz planet, przykBadowo w kraju ktry los mi wyznaczyB na moj drug ojczyzn, bez przerwy albo jestem na bezrobociu, albo te| wprawdzie pozwala mi si pracowa, jednak wyBcznie na najni|szych posadach jakie cigle s tam dopuszczalne dla osoby z moj ekspertyz oraz do[wiadczeniem zawodowym. Owe mroczne moce bez przerwy te| staraj si mnie trzyma w miejscach pracy jakie le| znacznie poni|ej moich faktycznych mo|liwo[ci, oraz ktre uniemo|liwiaj mi realizacj moich wynalazkw. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trudno by w gorszej sytuacji od tej w jakiej ja byBem po straceniu pracy w dniu 23 wrze[nia 2005 roku. Zbli|aBem si wwczas do wieku 60 lat, czyli byBem bliskim do emerytury. W takim za[ wieku nikt chtnie nie zatrudnia ju| danego pracownika. Ponadto, kraj w jakim mieszkaBem byB te| wwczas w [rodku powa|nej depresji ekonomicznej (na przekr |e miejscowa propaganda wmawiaBa ludziom co[ zupeBnie odwrotnego). Praktycznie nie byBo wic miejsc pracy. Na dodatek, padBem te| ofiar wysoce reprezentatywnego "tricku" dzisiejszych politykw, ktrzy wBasn nieudolno[ i ekonomiczne rujnowanie kraju propagandowo zamieniaj w rzekomy sukces. Aby za[ owa ich "propaganda sukcesu" wygldaBa na prawd, wymy[lili oni sobie sposb na propagandowe zmniejszenie bezrobocia. Mianowicie, opracowali oni "biurokratyczn definicj bezrobotnego". <b>Zgodnie z t biurokratyczn definicj, <font color="#FF0000">bezrobotny to osoba ktra pobiera zasiBek dla bezrobotnych</font></b>. (Warto tutaj podkre[li rozbie|no[ owej biurokratycznej definicji z faktami z prawdziwego |ycia. Wszak|e <font color="blue"><b><i>w prawdziwym |yciu bezrobotny to ka|da osoba chcca pracowa, ktrej jednak spoBeczeDstwo albo wBadze odmawiaj dostpu do miejsca pracy i prawa do wypracowania dla siebie godziwego zrdBa utrzymania</i></b></font>.) Dziki za[ owej biurokratycznej definicji bezrobotnego, rzdzcy politycy danego kraju s w stanie chwali si spoBeczeDstwu |e zredukowali oni bezrobocie do bardzo niskiego poziomu. Wszak|e je[li przykBadowo faktycznie a| ponad 20% ludno[ci pozostaje bez pracy, jednak odpowiednimi zabiegami biurokratycznymi daje si spowodowa |e z tej liczby tylko okoBo 3% ludzi w najbardziej beznadziejnych sytuacjach uzyskuje pozwolenie wBadz na pobieranie owego zasiBku dla bezrobotnych, wwczas tylko poprzez zmy[lne u|ywanie takiej "biurokratycznej definicji bezrobotnego" - zamiast definicji z prawdziwego |ycia, rzdzcy politycy danego kraju bez |adnego faktycznego dziaBania s w stanie si pochwali "zmniejszeniem" bezrobocia do tylko okoBo 3%. Oczywi[cie, cen za owo rzekome "zmniejszenie" musi kto[ zapBaci - tak si te| staBo |e ja byBem jednym z owych pBaccych. Wszak|e, aby tylko okoBo 3% spoBeczeDstwa miaBo prawo pobiera zasiBek dla bezrobotnych, politycy musieli nawymy[la tyle przeszkd legalnych dla ludzi chccych pobiera w zasiBek, ile tylko si daBo. W rezultacie, faktyczn szans otrzymywania zasiBku maj gBwnie tylko ci bezrobotni, ktrzy faktycznie niemal mieszkaj pod mostem, ktrzy uprzednio przepili i wydali na narkotyki wszelkie swoje oszczdno[ci, ktrzy nie maj nikogo kto by ich mgB wspomaga, a je[li si da, to ktrzy dodatkowo uzyskaj poparcie jakiej[ instytucji, np. psychiatrycznej lub wiziennej. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na szcz[cie dla mnie, w mroczny okres bezrobocia w okresie |yciowej jesieni i to bez pobierania zasiBku dla bezrobotnych, zostaB czasowo przerwany owym zaproszeniem przez uniwersytet Korei na moj peBn profesur bdc odpowiednikiem "Profesora Zwyczajnego" w Polsce. (Uprzednio wprawdzie byBem ju| profesorem a| na trzech uniwersytetach z Cypru, Malezji i Borneo, jednak byBy to pozycje "Associate Professor" czyli odpowiedniki "Profesora Nadzwyczajnego" w Polsce.) Marzenia o lepszej przyszBo[ci jakie kiedy[ kultywowaBem, a tak|e moje wysiBki realizowania tych marzeD spowodowaBy, |e od dnia 1 marca 2007 roku a| do 31 grudnia 2007 roku, miaBem nie tylko kolejn prac, ale w koDcu zostaBem peBnym profesorem na renomowanym uniwersytecie. Aby j wic uczci, postanowiBem napisa niniejsz stron internetow. Wszak|e dla mnie praca ta byBa speBnieniem si dawnych marzeD. Nie miaBo te| ju| znaczenia, |e owo zaproszenie byBo tylko na okres 10 miesicy, ani |e byBo ono w specjalizacji naukowej "Software Engineering" przy pracy w ktrej nadal NIE mogBem realizowa swoich wynalazkw. Wa|ne byBo, |e owa moja praca byBa peBn profesur uniwersyteck, o jakiej marzyBem ju| od najmBodszych lat. Wszak|e z zostaniem profesorem jest jak z zostaniem generaBem, mianowicie <font color="blue"><b>raz profesor, zawsze ju| profesor</b></font>. A przecie| ta strona jest wBa[nie o naszych marzeniach, oraz o ich wypeBnianiu si. <h1><br>#K4. <!-- byBe #A4.1, 2007/3/9, fragmenty w blog #113 --> Dlaczego realizacja naszych marzeD jest blokowana przez zasymulowanie istnienia odwiecznych wrogw ludzko[ci: </h1> <h3>Motto: <i> "Z caBego serca Bogu zaufaj." (Biblia, Ksiga PrzysBw, 3:5) </i></h3> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jak to wyja[nia strona <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>evil_pl.htm</b></font></a>, sytuacja ludzko[ci jest celowo tak nam symulowana, jakby nasza planeta od zarania dziejw byBa <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>skrycie okupowana i wyniszczana</b></font></a> przez szataDskie istoty, ktre kiedy[ ludzie nazywali "diabBami", obecnie za[ nazywaj "<a href="ufo_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>UFOnautami</b></font></a>". Najwa|niejszy z powodw owego symulowania wrogw ludzko[ci i blokowania realizacji naszych marzeD opisaBem w uzasadnieniu istnienia tzw. <b>"przekleDstwa wynalazcw"</b> opisanego w punkcie #G3 totaliztycznej strony <a href="eco_cars_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>eco_cars_pl.htm</b></font></a>. Z uwagi na istotno[ powodw dla ktrych owa symulacja skrytej okupacji Ziemi ma miejsce, jedn z korzystniejszych na ni reakcji jest tak j potraktowa jakby byBa ona okupacj rzeczywist (chocia| jednocze[nie zdawa sobie spraw |e jest to symulowana okupacja). Autor niniejszej strony tak te| wBa[nie traktuje t symulowan okupacj. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!-- fragmenty w blog #113 --> Powd dla ktrego nasi skryci okupaDci s a| tak szataDscy i zBo[liwi, zostaB wyja[niony dokBadniej w punkcie #C9 odrbnej strony internetowej o <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wehikuBach czasu</b></font></a>, a tak|e w punkcie #A2 strony internetowej o <a href="bandits_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>bandytach w[rd nas</b></font></a>. Faktycznie wszyscy si te| boj owych istot. Wszak|e s one jak w[ciekBe psy - gryzc i dokuczajc ka|demu kto tylko znajdzie si w zasigu ich zbw i szponiastych pazurw. Nawet tzw. "atei[ci" oraz ortodoksyjni naukowcy, ktrzy nie wierz w istnienie czegokolwiek gBbszego ni| <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>naturalna ewolucja</b></font></a> czy obecne dziaBanie <a href="tornado_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>klimatycznego "El Nino"</b></font></a>, te| zostali zmuszeni aby uwzgldnia zBo[liwo[ci tych szataDskich istot w swoim postpowaniu. Chtnie wic skorzystali z podsuwanej im wBa[nie przez owe istoty naukowo brzmicej bajeczki o istnieniu tzw. "Praw Murphy'ego" - po szczegBy tych praw patrz punkt #H1 strony o <a href="evidence_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>dowodach dziaBalno[ci UFO na Ziemi</b></font></a>. Owymi wic rzekomymi "Prawami Murphy'ego" tBumacz oni teraz wszelkie zBo[liwo[ci wyrzdzane ludziom przez te szataDskie istoty. Dawniej ludzie rwnie| starali si jako[ zabezpiecza przed zBo[liwo[ci owych sekretnych okupantw i eksploatatorw Ziemi. Wymy[lili wic zasad, |e kiedy "dobremu Panu Bogu dawali [wieczk w ofierze, tak na wszelki wypadek owym zBo[liwym diabBom dawali ogarek". <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!-- 2007/3/9, blog #113 --> Od czasu kiedy ja za po[rednictwem filozofii totalizmu rozpoczBem bezkompromisowo demaskowa skryt obecno[ na Ziemi owych brutalnych okupantw naszej planety, na mojej osobie skupiBa si caBa ich furia. Faktycznie jestem przez nich maltretowany niemal bez przerwy. Jak to wyja[niBem na licznych stronach i blogach totalizmu, np. o <a href="bandits_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>bandytach w naszym gronie</b></font></a> czy o <a href="military_magnocraft_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>zniszczeniowych mo|liwo[ciach wehikuBw UFO</b></font></a>, a tak|e na blogu <a href="http://totalizm.blox.pl/html/" target="_blank"><font color="green"><b>totalizmu</b></font></a>, nie ma takiego sposobu sprawienia mi jakiej[ przykro[ci, ktrego owe bandyckie istoty by na mnie nie wyprbowaBy. I tak rujnuj mi zdrowie podczas nocnych uprowadzeD do UFO, prze[laduj moj rodzin i moich bliskich, opluwaj moj osob i mj totalizm na setkach list dyskusyjnych i stron internetowych, powoduj nieustanne usuwanie mnie z pracy, mc w ka|dym przypadku kiedy staram si zBo|y podanie o jak[ godziwe miejsce zatrudnienia, a nawet zamordowali mi jakim[ futro palcym promieniowaniem mojego niczego niewinnego im kota <a href="bandits_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Teecee</b></font></a>. Nic wic dziwnego, |e po spowodowaniu i| zostaBem zredukowany z ostatnio zajmowanego stanowiska na uczelni, byBem peBen obaw, |e rwnie| i w sprawie mojego zaproszenia na opisan w punkcie #A4 powy|ej peBn profesur uniwersyteck, owe szataDskie istoty co[ wymy[l aby przeszkodzi mi w objciu tej zaszczytnej posady. Wszak|e na krtko przed tym istoty te zademnstrowaBy mi jak potrafiBy cofnc czas do tyBu oraz w nowym upBywie czasu skasowa ogBoszenie o prac na AUT, na jakie staraBem si zBo|y podanie (dokBadna historia kasacji tamtego ogBoszenia wyja[niona jest w punkcie #C6 (przypadek 2) strony internetowej o <a href="timevehicle_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>wehikuBach czasu</b></font></a>). Bg za[ nas <a href="evolution_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>stworzyB</b></font></a> w taki sposb, |e tendencj do wtpienia mamy wpisan w nasz natur. Na przekr wic, |e wiedziaBem o nakazie z Biblii opisywanym w poprzednim punkcie #A4, tj. "z caBego serca Bogu zaufaj." (Biblia, Ksiga PrzysBw, 3:5), przygotowujc si do objcia mojej profesury caBy czas si baBem, |e owe szataDskie istoty jako[ zdoBaj mi przeszkodzi w objciu tej wysoce honorowej i zaszczytnej pozycji. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!-- blog #113 --> Faktycznie te| owe <a href="evil_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>szataDskie istoty</b></font></a> u|yBy wszelkich mocy bdcych w ich dyspozycji, aby uniemo|liwi mi objcie tej profesury. Wszak|e wiedziaBy, |e kiedy si oka|e i| dostpiBem a| takiego zaszczytu, ludzie przestan zwa|a na owe bzdury ktre wypisuj oni na mj temat w internecie. Dlatego kiedy tylko staBo si jasne |e zostan zaproszony do objcia owej profesury, istoty te a| dwukrotnie uwolniBy wirus "ptasiej grypy" - ktry mgB sta si zacztkiem [wiatowej epidemii. (Taka za[ [wiatowa epidemia popsuBaby wszystko, wBczajc w to i moj profesur.) Najpierw w koDcu stycznia 2007 roku, wirus ptasiej grypy zostaB przez nie uwolniony w Japonii. Kiedy za[ tam sytuacja zostaBa opanowana i nie zdoBaB si on przerodzi w [wiatow epidemi, na pocztku lutego 2007 roku te same istoty dokonaBy zmasowanego uwolnienia owego wirusa ptasiej grypy na ogromnej <a href="http://www.google.com/search?q=turkey+farm+bird+flu+Suffolk" target="_blank"><font color="green"><b>farmie indykw w Anglii</b></font></a>. W midzyczasie istoty te blokowaBy te| moje adresy amailowe aby utrudni komunikowanie si pomidzy mn oraz moimi przyszBymi pracodawcami. PrzykBadowo, kiedy wysBany mi zostaB emailem najwa|niejszy dokument w sprawie tej|e profesury, tj. zaproszenie do objcia profesury - ktre wymagaBo mojego potwierdzenia, te szataDskie istoty spowodowaBy upadek caBego [wiatowego systemu internetowego. W rezultacie dokument ten do mnie NIE dotarB. Gdyby nie przypadkowy email od przyszBych pracodawcw, o otrzymaniu zaproszenia nigdy bym si nie dowiedziaB, za[ moje milczenie zapewne by uznane zostaBo za odmow. Owo nikczemne podBo|enie mi [wini zostaBo potem dokBadnie mi wyja[nione interwencj samego Boga. W nowozelandzkiej gazecie <a href="http://www.nzherald.co.nz" target="_blank"><font color="green"><b>The New Zealand Herald</b></font></a> (wydanie datowane w pitek (Friday), February 9, 2007), ktr systematycznie czytam, na stronie A7 ukazaB si bowiem artykuB "Attack of the zombie computers fails: a bid to bring down the worldwide web used a network of hijacked PCs" - tj. "Atak martwych komputerw zawidB: ci co prbowali spowodowa upadek [wiatowej sieci internetowej u|yli ukBadu przejtych komputerw". W artykule tym wyja[niono, |e w czasie kiedy do mnie wysBany zostaB w ogromnie wa|ny email, caBy [wiatowy internet przestaB dziaBa, poniewa| kto[ niezidentyfikowany przejB kontrol nad kilkoma komputerami jakich[ gospodyD domowych i babci, oraz za pomoc owych komputerw zniszczyB serwery wzBowe ktre steruj adresami internetowymi. Jakby wszystkiego powy|szego byBo za maBo, w [rod dnia 21 lutego 2007 roku - czyli na tydzieD przed objciem nowej posady profesora, okoBo godziny 3 nad ranem, zostaBem uprowadzony do UFO gdzie zadano mi koDsk dawk wirusa podobnego do grypy. Przez kilka dni le|aBem powalony gorczk i niemal nie|ywy. Ponownie jednak interwencj Boga moje ciaBo zdoBaBo si z tego wykaraska na czas pierwszego dnia w pracy. Oczywi[cie, o podkBadaniu mi nieco mniejszych [wiD przez te szataDskie istoty tu| przed podjciem profesury nie bd ju| tutaj nawet si rozpisywaB (w rodzaju ponownego rozpoBowienia moich paznokci podczas uprowadzenia do UFO - tak aby ka|de uderzenia klawiszy komputera byBo dla mnie bolesne, ponownego wysunicie mi dysku w krgosBupie - tak abym nie mgB chodzi w nowym miejscu pracy, ponownego odbicia mi ciaBa od ko[ci na stopie - tak aby ka|dy krok byB dla mnie bolesny, czy wydBubania noc mojej plomby z zba - tak abym zamiast pracowa musiaB umawia si z dentystami, itp.). Nie wolno mi jednak pomin opisu najpowa|niejszego incydentu jakiego m[ciwi UFOnauci dopu[cili si na mnie podczas uprowadzenia do wehikuBu UFO okoBo 4 nad ranem, czwartkowej nocy w dniu 15 marca 2007 roku. UFOnauci postrzelili mnie wwczas w brzuch jakim[ swoim rodzajem broni produkujcej wizk o extremalnie silnej energii. W wyniku tego postrzelenia ciaBo na moim brzuchu si po prostu rozpadBo. Incydent ten opisaBem dokBadniej w punkcie #D3 (3) ze strony internetowej o <a href="karma_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>karmie</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!-- blog #113 --> Kiedy jednak w koDcu podjBem przyznan mi pozycj profesorsk - na przekr |e UFOnauci dosBownie szaleli aby mi to uniemo|liwi, byBo to dla mnie rodzajem szokowej ilustracji dla prawdy stwierdzenia Biblii "z caBego serca Bogu zaufaj." (Biblia, Ksiga PrzysBw, 3:5). ZrozumiaBem wwczas, |e faktycznie owe "diabBy", czy "UFOnauci" - jak ich obecnie nazywamy, stanowi dla Boga rodzaj "rozw[cieczonych psw" ktre Bg trzyma na krtkiej uwizi i absolutnie kontroluje. Chocia| wic owe psy szczekaj jak szalone i kBapi zbami na ka|dego, s one w stanie pogryz lub poturbowa tylko tych ludzi ktrych Bg pozwoli im za co[ ukara. Kiedy za[ Bg uwa|a |e kto[ nie zasBuguje na ich gryzienie, wwczas trzyma te psy na bardzo krtkiej uwizi i nie daje im danej osoby ruszy. To za[ praktycznie oznacza, |e nawet je[li logika podpowiada nam inaczej, faktycznie powinni[my wierzy w sBowa Biblii "z caBego serca Bogu zaufaj." Nie warto te| marnowa nawet "ogarka" na ofiary dla owych diabelskich istot. Wszak|e wszystko co one chc uczyni musi najpierw zosta zaaprobowane przez Boga. Bg ma bowiem absolutn nad nimi kontrol - na przekr |e one same w Boga wcale nie wierz. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!-- blog #113 --> Opis historii podjcia omawianej w tym punkcie mojej peBnej profesury wBczyBem tutaj a| dla kilku wa|nych powodw. Jednym z nich jest aby doda otuchy tym ludziom, ktrzy maj marzenia, jednak przeciwko ktrym jakby caBy [wiat si sprzysigB. Je[li bowiem bd dziaBali moralnie, ich marzenia z caB pewno[ci Bg w koDcu speBni. ZBych mocy nie ma si co przy tym obawia - pozostaj one wszak|e caBkowicie na Basce Boga oraz pod peBn Bosk kontrol. A to |e wszystko w |yciu przychodzi nam z trudno[ci - to tak ju| ma by. Wszak|e Bg chce nas wychowa na twardych ludzi zahartowanych w walce o to co wBa[ciwe. Zgodnie z wol Boga my mamy obowizek dokBadnie wiedzie czego chcemy i mamy konsekwentnie obstawa przy swoim. Znaczy <b>mamy by moralni z przekonania i zawsze, a nie tylko przez przypadek i tylko przy dobrej pogodzie</b>. Innym powodem jest, aby ujawni tutaj jak bezpodstawne s oczernienia ktre najr|niejsze "wilki w owczych skrach" wypisuj w internecie na temat mnie oraz mojego <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totalizmu moralnego</b></font></a>. Wszak|e ludziom ktrzy faktycznie s tacy jak owe oczernienia stwierdzaj, nie przyznaje si peBnych profesur na renomowanych uniwersytetach. Aby bowiem zosta peBnym profesorem trzeba by zatwierdzonym na t pozycj przez rzd danego kraju, oraz trzeba przej[ przez wymagane sprawdzenia jego sBu|b specjalnych. Kolejnym powodem opisania niniejszej historii jest aby uczuli czytelnikw na fakt, |e faktycznie na Ziemi dziaBaj skrycie owe "wilki w owczej skrze" szataDsko atakujce moja osob i filozofi <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>totalizmu</b></font></a>. ChodziBo bowiem o to, |e nauczony przykrym do[wiadczeniem przeszBo[ci, a| do stycznia 2008 roku nie zamierzaBem ujawnia nikomu nazwy uniwersytetu na jakim zostaBem peBnym profesorem. Jednak owe szataDskie istoty ktre mnie prze[laduj, porozgBaszaBy ow nazw w internecie ju| w kilka miesicy po moim objciu tamtej zaszczytnej posady. A nazwy tej nie podaBem nawet swojej rodzinie mieszkajcej w Polsce. W przeszBo[ci bowiem, kiedy miejsce mojej pracy byBo wszystkim wiadome, owe <a href="changelings_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>szataDskie istoty</b></font></a> udawaBy |e s "dobrymi obywatelami" ktrzy staraj si ostrzega moich pracodawcw przed "niewBa[ciwymi pogldami" jakie wyznaj. Std w przeszBo[ci owe istoty zasypywaBy moich pracodawcw potokiem zarzutw i oczerniajcych emailw na mj temat. Oczywi[cie po objciu owej profesury, istoty te staraBy si rozpta podobne ataki. Jednak tym razem nawet z pisaniem takich emailowych paszkwili do moich pracodawcw istoty te miaBy powa|ne trudno[ci techniczne. <br><br><hr color="blue" size="4" width="100%"> <h1><font size="6" color="#FF0000">Cz[ #L: Podsumowanie, oraz informacje koDcowe tej strony: </font></h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <h1>#L1. Podsumowanie tej strony: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Za grami, za lasami, istnieje sobie niezwykBa wioska <a href="wszewilki.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Wszewilki</b></font></a>. Przez kilka ostatnich stuleci, wioska ta byBa obiektem skrytych atakw oraz wyniszczania ktrym w nieco mniej widoczny sposb poddawana jest rwnie| caBa reszta cywlizacji. Std losy owej wioski w symboliczny sposb s reprezentatywne dla losw caBej naszej cywilizacji. Obserwujmy uwa|nie te losy, aby tym Batwiej zrozumie co z nami samymi si wBa[nie dzieje. Wszak|e wiedza o tym co obecnie uczyni mieszkaDcy owej wioski, a tak|e mo|liwo[ odnotowania czy wioska owa zdoBa si sama wydzwign z dotyczas dotykajcego j umczania, da nam jaki[ obraz tego jakie s szanse dla pozostalych ludzi na Ziemi. <h1><br>#L2. Obserwujmy losy Wszewilek i utrwalajmy na fotografiach kronik transformacji tej niezwykBej wioski: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; To co dzieje si we Wszewilkach, jest symboliczn reprezentacj tego co dzieje si rwnie| na sporym obszarze otaczajacym Wszewilki. Dlatego obserwujc i fotograficznie utrwalajc kronik zmian we Wszewilkach, mamy jednocze[nie ilustratywny obraz tego co dzieje si na reszcie naszej planety. <h1><br>#L3. Jak dziki stronie "<a href="skorowidz.htm" target="_blank"><font color="green">skorowidz.htm</font></a>" daje si znalez totaliztyczne opisy interesujcych nas tematw: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CaBy szereg tematw rwnie interesujcych jak te z niniejszej strony, te| omwionych zostaBo pod ktem unikalnym dla filozofii totalizmu. Wszystkie owe pokrewne tematy mo|na odnalez i wywoBywa za po[rednictwem <a href="skorowidz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>skorowidza</b></font></a> specjalnie przygotowanego aby uBatwia ich odnajdowanie. Nazwa "skorowidz" oznacza wykaz, zwykle podawany na koDcu ksi|ek, ktry pozwala na szybkie odnalezienie interesujcego nas opisu czy tematu. Moje strony internetowe te| maj taki wBa[nie "skorowidz" - tyle |e dodatkowo zaopatrzony w zielone <a href="petone_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>linki</b></font></a> ktre po klikniciu na nie mysz natychmiast otwieraj stron z tematem jaki kogo[ interesuje. Skorowidz ten znajduje si na stronie o nazwie <a href="skorowidz.htm" target="_blank"><font color="green"><b>skorowidz.htm</b></font></a>. Mo|na go te| wywoBa z "organizujcej" cz[ci "Menu 1" ka|dej totaliztycznej strony. Radz aby do niego zagldn i zacz z niego systematycznie korzysta - wszak|e przybli|a on setki totaliztycznych tematw ktre mog zainteresowa ka|dego. <h1><br>#L4. Ta strona bdzie powtarzalnie usprawniana - proponuj wic do niej ponownie powrci za jaki[ czas: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z definicji bowiem niniejsza strona bdzie podlegaBa dalszemu udoskonalaniu i poszerzeniom, w miar jak dodatkowe zapytania czytelnikw, nowy rozwj wypadkw na Ziemi, lub/oraz wyniki dalszych badaD totalizmu, rzuc nowe [wiatBo na jak[ spraw zwizan z przyszBo[ci Wszewilek, lub bd wymagaBy pilnego zaadresowania. Dlatego za jaki[ czas warto stron t odwiedzi ponownie. Wszak|e by mo|e bdzie ona wwczas ju| poszerzona i udoskonalona. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Warto tak|e okresowo sprawdza "blogi totalizmu" z jakich niektre dziaBaj ju| od kwietnia 2005 roku, obecnie pod adresami: <a href="http://totalizm.wordpress.com" target="_blank"><font color="green"><b>totalizm.wordpress.com</b></font></a> oraz <a href="http://totalizm.blox.pl/html/" target="_blank"><font color="green"><b>totalizm.blox.pl/html</b></font></a>. (Odnotuj |e wszystkie blogi totalizmu s swoimi lustrzanymi kopiami o takiej samej tre[ci wpisw.) Wszak|e na "blogu totalizmu" wiele ze spraw omawianych na tej stronie na[wietlane jest na bie|co dodatkowymi komentarzami i informacjami spisywanymi w miar jak nowe zdarzenia stopniowo rozwijaj si przed naszymi oczami. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Odnotuj, |e czytelnicy mog sobie rwnie| zaBadowa do wBasnego komputera replik niniejszej strony, tak jak to zostaBo wyja[nione na stronach <a href="faq_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>FAQ - czste pytania</b></font></a> lub <a href="replicate_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>replikuj</b></font></a> dostpnych przez "Menu 1" i "Menu 2". (Aby sobie zaBadowa t replik, wystarczy w "Menu 1" klikn na pozycj <a href="wszewilki.zip" target="_blank"><font color="green"><b>zrdBowa replika tej strony</b></font></a>. Odnotuj jednak, |e je[li po takim klikniciu replika si nie zaBaduje, to zapewne oznacza i| na danym serwerze/witrynie replika ta NIE mogBa zosta udostpniona zainteresowanym z powodu ograniczeD pamici. W takim wypadku nale|y zmieni serwer u|ywajc adresw podanych w "<a href="menu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Menu 4</b></font></a>" lub "Menu 3", a nastpnie sprbowa replik t zaBadowa sobie z nastpnego serwera.) <h1><br>#L5. <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font color="green">Autor</font></a> tej strony (tj. dr in|. Jan Pajk): </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejszym mam przyjemno[ poinformowa czytelnikw, |e z okazji 70tej rocznicy urodzin autora tej strony (tj. mnie), wyprodukowany zostaB i opublikowany okoBo 35 minutowy film Dominika Myrcik, jaki od maja 2016 roku upowszechniany jest gratisowo w <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=Dr+Jan+Pajak+portfolio" target="_blank"><font color="green"><b>youtube.com</b></font></a>. Film ten nosi tytuB "<a href="https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=Dr+Jan+Paj%C4%85k+portfolio" target="_blank"><font color="green"><b>Dr Jan Pajk portfolio</b></font></a>" i prezentuje graficznie najwa|niejszy mj naukowy dorobek |yciowy. Zapraszam i zachcam czytelnikw do jego ogldnicia. DziaBajce <a href="http://www.bing.com/videos/search?q=Dr+Jan+Pajak+portfolio" target="_blank"><font color="green"><b>zielone linki</b></font></a>, adresy internetowe, ulotki promocyjne w trzech jzykach, oraz peBne opisy wszystkich trzech wersji jzykowych (tj. polskiej, angielskiej i niemieckiej) tego doskonale zaprojektowanego i wykonanego HD i HQ filmu, s dostpne na specjalnie po[wiconej mu stronie o nazwie <a href="portfolio_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>portfolio_pl.htm</b></font></a>. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie <a href="http://images.google.co.nz/images?hl=en&q=Jan+Pajak&btnG=Search+Images&gbv=1" target="_blank"><font color="green"><b>dra in|. Jana Pajk</b></font></a>, za[ kurtuazyjnie <b>Prof. dra in|. Jana Pajk</b>, pod jakie mo|na wysyBa ewentualne uwagi, wBasne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien pozna, podane s na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie <a href="pajak_jan.htm" target="_blank"><font color="green"><b>pajak_jan.htm</b></font></a> (dla jej wersji w jzyku HTML), lub o nazwie <a href="pajak_jan.pdf" target="_blank"><font color="green"><b>pajak_jan.pdf</b></font></a> (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - ktre to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mog te| by Badowane z pomoc linkw z punktu #B1 strony o nazwie <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tekst_11.htm</b></font></a>). <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prawo autora do u|ywania <b>kurtuazyjnego</b> tytuBu "Profesor" wynika ze zwyczaju i| "z profesorami jest jak z generaBami", znaczy <font color="blue"><b>raz profesor, zawsze ju| profesor</b></font>. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony byB profesorem a| na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich byB tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 wrze[nia 1992 roku, do 31 pazdziernika 1998 roku) - ktry to Zachodni tytuB stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor byB (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) ktry to tytuB jest odpowiednikiem peBnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prosz jednak odnotowa, |e dla caBego szeregu powodw (np. mojego chronicznego deficytu czasu, prowadzenia badaD wyBcznie na zasadzie mojego prywatnego hobby naukowego, pozostawania niezatrudnionym i wynikajcy z tego mj brak oficjalnego statusu jaki pozwalaBby mi zajmowa oficjalne stanowisko w okre[lonych sprawach, istnienia w Polsce a| caBej armii zawodowych profesorw uczelnianych - ktrych obowizki zawodowe obejmuj m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania spoBeczeDstwa, itd., itp.) poczszy od 1 stycznia 2013 roku <font color="#FF0000"><b>ja przyjBem |elazn zasad, |e NIE odpowiadam na |adne emaile wysyBane do mnie przez czytelnikw moich stron</b></font> - o czym niniejszym szczerze i uczciwie informuj wszystkich zainteresowanych. Std je[li czytelnik ma spraw ktra wymaga odpowiedzi, wwczas NIE powinien do mnie pisa, bowiem w takiej sytuacji wysBanie mi emaila domagajcego si odpowiedzi w [wietle ustaleD <a href="totalizm_pl.htm" target="_blank"><font color="green"><b>filozofii totalizmu</b></font></a> byBoby <font color="blue"><b>dziaBaniem niemoralnym</b></font>. Wszak|e spowodowaBoby, |e czytelnik doznaBby zawodu poniewa| z caB pewno[ci NIE otrzymaBby odpowiedzi. Ponadto taki email odbieraBby i mi sporo "energii moralnej" poniewa| z jego powodu i ja czuBbym si winnym, |e NIE znalazBem czasu na napisanie odpowiedzi. Natomiast w/g totalizmu "moralnym dziaBanien" w takiej sytuacji byBoby albo niezobowizujce mnie do odpisania przesBanie mi jakich[ informacji ktre zdaniem czytelnika s warte abym je poznaB, albo tez napisanie raczej do ktrego[ z zawodowych profesorw polskich uczelni - wszak|e oni s opBacani z podatkw obywateli midzy innymi za udzielanie odpowiedzi na zapytania spoBeczeDstwa, a ponadto wszyscy oni maj sekretarki (tak |e korespondencja NIE zjada im czasu ktry powinni przeznacza na badania). <h1><br>#L6. <a href="wszewilki_jutra.pdf" target="_blank"><font color="green">Kopia tej strony</font></a> jest te| upowszechniana jako <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green">broszurka z serii [11]</font></a> w bezpiecznym formacie PDF: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niniejsza strona dostpna jest tak|e w formie broszurki oznaczanej symbolem <b>[11]</b>, ktr przygotowaBem w "PDF" (od "Portable Document Format") - obecnie uwa|anym za najbezpieczniejszy z wszystkich internetowych formatw, jako |e do niego normalnie wirusy si NIE doczepiaj. Ta klarowna broszurka jest gotowa zarwno do drukowania, jak i do wygodnego czytania z ekranu komputera. Cigle ma ona te| aktywne wszystkie swoje <a href="cielcza.htm" target="_blank"><font color="green"><b>zielone linki</b></font></a>. Std je[li jest czytana z ekranu komputera podBczonego do internetu, wwczas po klikniciu na owe linki otworz si linkowane nimi strony lub ilustracje. Niestety, poniewa| jej objto[ jest okoBo dwukrotnie wy|sza ni| objto[ strony internetowej jakiej tre[ ona publikuje, ograniczenia pamici na sporej liczbie darmowych serwerw jakie ja u|ywam, NIE pozwalaj aby j na nich oferowa (je[li wic NIE zaBaduje si ona z niniejszego adresu, poniewa| NIE jest ona tu dostpna, wwczas nale|y klikn na ktry[ odmienny adres z <a href="menu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Menu 3</b></font></a>, poczym sprawdzi czy stamtd juz si zaBaduje). Aby otworzy ow broszurk (lub/i zaBadowa j do wBasnego komputera), wystarczy albo klikn na nastpujcy zielony link <div align="center"> <a href="wszewilki_jutra.pdf" target="_blank"><font color="green" size="5"><b>wszewilki_jutra.pdf</b></font></a> </div> albo te| z ktrej[ totaliztycznej witryny otworzy sobie plik nazywany tak jak w powy|szym linku. <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Je[li za[ czytelnik zechce te| sprawdzi, czy jaka[ inna totaliztyczna strona wBa[nie studiowana przez niego, te| jest ju| dostpna w formie takiej PDF broszurki, wwczas powinien sprawdzi, czy wyszczeglniona ona zostaBa w linkach z "cz[ci #B" strony o nazwie <a href="tekst_11.htm" target="_blank"><font color="green"><b>tekst_11.htm</b></font></a>. Owe linki wskazuj bowiem wszystkie totaliztyczne strony, ktre ju| zostaBy opublikowane jako takie broszurki z serii [11] w formacie PDF. {ycz przyjemnego czytania! <h1><br>#L7. Copyrights 2020 by Dr in|. Jan Pajk: </h1> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Copyrights 2020 by Dr in|. Jan Pajk. Wszelkie prawa zastrze|one. Niniejsza strona stanowi raport z wynikw badaD jej autora - tyle |e napisany jest on popularnym jzykiem (aby mgB by zrozumiany rwnie| przez czytelnikw o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie s unikalne dla badaD autora i dlatego w tym samym ujciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE byBy jeszcze publikowane przez |adnego innego badacza. Jako taka, strona ta publikuje idee, ktrych prezentacja podlega tym samym prawom intelektualnej wBasno[ci jak ka|de inne opracowanie naukowe. Szczeglnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualn wBasno[ teorii naukowych, odkry i wynalazkw wspominanych lub opisywanych na tej stronie, oraz tabel i ilustracji jakie autor przytacza na dowolnej ze swoich publikacji. Dlatego autor zastrzega tu sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei, opisu, tabeli lub ilustracji zaprezentowanej na niniejszej stronie, lub na dowolnej innej stronie czy publikacji autora (tj. jakichkolwiek teorii, zasad, wyja[nieD, dedukcji, intepretacji, urzdzeD, dowodw, tabel, ilustracji, itp.), powtarzajca osoba ujawniBa i potwierdziBa kto jest ich oryginalnym autorem (czyli aby - jak mawia si w angielskojzycznych krgach twrczych, osoba ta oddaBa peBny "kredyt" moralny i uznaniowy autorowi tej strony), poprzez wyrazne wyja[nienie przy swym powtrzeniu, i| t ide, opis, tabel, ilustracj, itp., powtarza ze strony autoryzowanej przez dra Jana Pajka, poprzez wskazanie internetowego adresu np. niniejszej strony - pod ktrym idea ta byBa oryginalnie omawiana, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania owej strony (tj. daty wskazywanej poni|ej). <br> <div align="center">* * *</div> <div align="center"> <font color="#FF0000"> <b>If you prefer to read in English <br>click on the flag </b><br>(Je[li preferujesz jzyk angielski <br>kliknij na poni|sz flag) </font> <br> <br> <a href="wszewilki_jutra_uk.htm" target="_blank"><img src="flags/uk_flag.gif" border=1 width=80 height=54></a> </div> <div align="center"> Data zaBo|enia tej strony internetowej: 1 marca 2007 roku <br>Data jej najnowszego aktualizowania: 25 lipca 2020 roku <br>(Sprawdz w adresach z <a href="menu.htm" target="_blank"><font color="green"><b>Menu 4</b></font></a> czy istnieje ju| nowsza aktualizacja) </div> <!--Counter of visitors--> <div align="center"> <!-- <img src="http://energia.sl.pl/rachmistrz.php?page=wszewilki_jutra.htm" width=160 height=60 border=0> <br>Moje przeprosiny poniewa| poczwszy od 2016/6/15 nawaliBa baza SQL na serwerze obsBugujcym liczniki odwiedzin z logiem totalizmu (takie jak powy|szy). Std na wszystkich moich stronach liczniki te przestaBy nalicza wizytujcych i NIE le|y w moich mo|liwo[ciach naprawienie tej sytuacji. Obecnie liczniki te wskazuj wic jedynie liczby odwiedzin danych moich stron majce miejsce pomidzy 1 stycznia i 15 czerwca 2016 roku (chyba |e uda si naprawi ow SQL ju| po dacie ostatniego zaktualizowania tej strony). --> <br> <a href="https://www.easycounter.com/"> <img src="https://www.easycounter.com/counter.php?wszewilkijutrapl" border="0" alt="HTML Counter"></a> <br><a href="https://www.easycounter.com/">Free Hit Counter</a> </div> <!--End Counter of visitors--> </TD> </TR> </TABLE> </BODY> </HTML>